zawieszeniu egzekucji

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Nie miał długów, ale i tak stracił ciągnik. Były asesor z karą więzienia w zawieszeniu za rozbójniczą egzekucję

Nie miał długów, ale i tak stracił ciągnik. Były asesor z karą więzienia w zawieszeniu za rozbójniczą egzekucję

Na dwa lata w zawieszeniu na pięć łódzki sąd skazał byłego asesora komorniczego Michała K. Oprócz tego ma zapłacić 60 tys. zł grzywny. To on zajął, a potem sprzedał ciągnik, który w ogóle nie należał do dłużnika.

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

Komornik sądowy - w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego - może czasowo wstrzymać egzekucję. To wstrzymanie może mieć charakter bardziej trwały i przybrać postać zawieszenia postępowania. Kiedy wystąpi i jakie będą jego skutki?

Poczta zabiera się do ściągania najbardziej absurdalnej daniny, abonamentu RTV. Wśród dłużników wrze

Poczta zabiera się do ściągania najbardziej absurdalnej daniny, abonamentu RTV. Wśród dłużników wrze

wyjaśnienia. Odpowiedź zostanie wysłana bezpośrednio Klientowi". Sasin wzywał Pocztę do zawieszenia abonamentu Tysiące podobnych przypadków spowodowało reakcję ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który jeszcze przed wakacjami poprosił Pocztę Polską, odpowiedzialną za pobór abonamentu, o

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

Sebastian Sz. rozpoczął postępowanie egzekucyjne. W trakcie egzekucji Sebastian Sz. zajął majątek Chruściela, odebrał mu go, a potem wyprzedawał z wolnej ręki i po zaniżonej cenie. Samochód firmowy, 14-letniego opla zafirę, na chodzie z instalacją gazową, nabywca kupił za 142 zł i

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

zawieszenia lub z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. II

Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jak wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Dłużnik alimentacyjny może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Z tego poradnika dowiesz się: co się dzieje gdy dłużnik nie spłaca długów w terminie, kiedy wkracza komornik,  ile pieniędzy może zabrać komornik, ile musi zostawić, jak chronieni są seniorzy, czego komornik zabrać nie może, jak oddalić egzekucję komorniczą. Rosnące długi to problem wielu

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich zniszczenia. Eksmisja – tytuł wykonawczy do wydania nieruchomości Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tą nieruchomością po

Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, wezwanie do zapłaty długu na rzecz banku w kwocie głównej 8 294 884,03 zł

Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, w którym należność główna to 10 mln zł, a odsetki 1,51 mln zł, podał Ursus

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

zaczyna walczyć o odzyskanie własności. Sąd w grudniu oddala jego skargi między innymi o wstrzymanie egzekucji jako bezzasadne, bo... ciągnik kilka dni wcześniej został sprzedany w jakimś superpilnym trybie. O sprawie pisze "Wyborcza" . Zajmują się nią inne media oraz Krajowa Rada

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

uzasadnieniu Państwo też skorzysta Przemysław Hinc wyjaśnia, że w zawieszeniu egzekucji interes ma też państwo. Nie wszystkie urzędy pracują bowiem pełną parą, cześć urzędników jest na zwolnieniach czy ma opiekę nad dziećmi. To powoduje, że często nie ma kto przygotować w odpowiednim czasie potrzebnych

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Dlaczego do eksmisji doszło, gdy powództwo jeszcze czekało na rozpatrzenie? Bo... mogło do niej dojść. Warszawski Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi dwukrotnie odmówił zawieszenia postępowania eksmisyjnego. Pierwszym wnioskiem (z listopada 2019 r.), złożonym wraz z powództwem, sąd zajął się dopiero po

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

tygodniowym od jej uzupełnienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. W wyniku postępowania wszczętego na skutek skargi na czynność komornika sądowego lub zaniechanie takiej

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

, gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna, a zarząd zaniechał we właściwym czasie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W innych przypadkach, co do zasady, odpowiedzialność członków zarządu jest wyłączona - informuje mec. Justyna Matuszak-Leśny. 5. Czy można zawiesić działalność spółki

Egzekucja komornicza. Po czterech latach asesor komorniczy odpowie przed sądem za bezprawne egzekucje

Egzekucja komornicza. Po czterech latach asesor komorniczy odpowie przed sądem za bezprawne egzekucje

współpracownikami i z zajętym sprzętem. Ciągnik został sprzedany, ale nie tylko Miesiąc później, już po sądowej skardze na czynności komornika i po złożeniu przez rolnika pozwu o zwolnienie ciągnika spod egzekucji, sąd nakazał zawiesić postępowanie egzekucyjne, ale wtedy się okazało, że ciągnika (wartego 100 tys

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427), w tym np. wstrzymanie z urzędu w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas określony czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego przez dyrektora izby administracji skarbowej czy też zwolnienie z egzekucji określonych składników

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419 i 1621). W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

. Pełnomocnictwo może też być udzielone tylko do niektórych czynności procesowych, np. do: wszczęcia postępowania egzekucyjnego, złożenia konkretnego wniosku w toku egzekucji przejrzenia akt postępowania egzekucyjnego. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy

Bezprecedensowy atak RPO na abonament RTV i Pocztę Polską. Wiącek pisze skargę do Morawieckiego

Bezprecedensowy atak RPO na abonament RTV i Pocztę Polską. Wiącek pisze skargę do Morawieckiego

komuś rachunek bankowy mimo formalnie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Wszczynała też egzekucję, mimo że opłata została faktycznie uiszczona. "Kilkakrotnie odnotowano przypadki, w których przez błąd systemu teleinformatycznego nie uwzględniono tego, że osoba jest z mocy ustawy

Akcjonariusze Jukosu mogą zajmować majątek Rosji. Porażka Moskwy w Holandii

Akcjonariusze Jukosu mogą zajmować majątek Rosji. Porażka Moskwy w Holandii

Sąd Najwyższy Holandii, który w piątek odrzucił wniosek rządu Rosji o zawieszenie egzekucji wyroku Trybunału Arbitrażowego w Hadze do czasu rozpatrzenia kasacji od tego wyroku.  Chodzi o 57 mld dol. W 2014 r. Trybunał w Hadze zobowiązał Rosję do wypłaty 50 mld dol. odszkodowania za likwidację

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

sposób i gdzie mają poszukiwać informacji o dłużniku, jego majątku oraz dochodach. Dokument opisuje czynności, jakie ma wykonać komornik, w prawie 80 punktach i podpunktach, bo wierzyciel chce wiedzieć o dłużniku dosłownie wszystko. Best w pierwszej połowie tego roku skierował do egzekucji 194 tys. spraw

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

wygrali. Inni byli jeszcze w trakcie postępowań, gdy w grudniu 2020 roku zapadła decyzja na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym o przymusowej restrukturyzacji, czyli przejęciu za przysłowiową złotówkę Idea Banku przez PKO SA. A to spowodowało zawieszenie postępowań sądowych i umorzenie egzekucji

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka

Koronawirus pomaga rodzicom okradać własne dzieci

. Nagle ci, którzy latami nie płacili, szukają usprawiedliwienia dla swojej nieuczciwości i żądają zawieszenia egzekucji - komentuje prezes KRK. Ale jak mówią niektórzy komornicy, sama Krajowa Rada Komornicza spowodowała lawinę pism z żądaniem umorzenia i wstrzymywania egzekucji. Jak? Zainicjowano

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym

13. emerytury w tym roku bez podatku

przekraczam limity, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę trzynastkę? Ktoś, kto ma zawieszoną rentę ze względu na duże zarobki, nie dostanie dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej emerytury następuje, gdy dorabiając, przekroczymy 130 proc. średniej płacy. Po zmarłym mężu dostaję rentę rodzinną

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

, praw niezbywalnych, np. renty dożywotniej. Nie ma też prawa zająć sprzętu i narzędzi potrzebnych dłużnikowi do pracy, sprzętu rehabilitacyjnego, a także pomocy naukowych (gdy dłużnik się uczy). Czy da się wstrzymać egzekucję alimentów? Komornik może zawiesić postępowanie egzekucyjne tylko na wniosek

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

Co zrobić, gdy brakuje na raty i rachunki? 1. Kredyty. Czy warto wziąć wakacje kredytowe? Banki proponują tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych. W marcu Związek Banków Polskich ogłosił antykryzysowy „pakiet minimum” dla klientów banków z możliwością odroczenia o co

Sąd zawiesił postępowanie ws. zarządcy praw z udziału ARP w Hawe

. ?Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Wydział I Cywilny doręczył emitentowi postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustanowienie zarządcy dla zajętego w egzekucji prawa udziałowego do czasu zakończenia postępowania

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku. Pieniądze pozyskane w trakcie likwidacji służą do zaspokojenia wierzycieli, a pozostałą nadwyżkę dzieli się pomiędzy wspólników. Egzekucja zadłużenia? W wyjątkowych sytuacjach sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru

Sąd zobaczył krzywdę Jana. Licytacji jego mieszkania nie będzie

sprawie sąd w Bydgoszczy właśnie zgodził się zawiesić egzekucję. To oznacza, że komornik musi odwołać wyznaczoną na październik licytację mieszkania Jana Sznajdera. - Komornik nie będzie też prowadził egzekucji z emerytury - mówi szefowa Prokuratury

Wziął chwilówkę na 500 zł. Oddał już 53 tys. zł, zostało mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok sądu

dowiedział się dopiero od komornika prowadzącego egzekucję. A później już tylko płacił, płacił i płacił. Na dzień 13 kwietnia 2021 roku komornik wyegzekwował od dłużnika kwotę 53 463,74 złotych, czyli ponad 100-krotność pożyczonego kapitału. - Co znamienne w tej sprawie, do wyegzekwowania pozostało wówczas

Reforma komornicza. Lepiej dla dłużników, gorzej dla komorników

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia dużej reformy komorniczej. – Dwie ustawy będą pozwalały na egzekucję prawa przez komorników, a jednocześnie zagwarantują ochronę interesu zwykłych obywateli – mówiła podczas konferencji po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Reforma

Komornik zajął ruchomości Ursusa, na wniosek PKO BP

Bank Polski rozpoczęła egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych, pomimo otwarcia w dniu 7 listopada 2018r. przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursus oraz pomimo prowadzonych przez emitenta z bankiem rozmów i negocjacji odnośnie spłaty zobowiązań" - stwierdzono w komunikacie

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

lichwiarz. 4. Co zrobić, gdy nie możesz spłacać rat? Zawsze próbuj dogadać się z wierzycielem. W bankach istnieje możliwość zwrócenia się o tak zwane „wakacje kredytowe", czyli zawieszenie na jakiś czas spłaty kredytu. Zawiesić można od jednej do nawet pięciu rat. Oczywiście trzeba będzie je

14. emerytura - wypłata już w listopadzie. Kto i ile dostanie?

przyznaną rentę, ale ze względu na to, że dorabiam i przekraczam limity, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę czternastkę? Nie. Osoba, która ma zawieszoną rentę ze względu na duże zarobki, nie dostanie dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej emerytury następuje, gdy dorabiając, przekroczymy

Niespłacanie długów będzie łatwiejsze. "Niewypłacalni mają powracać do łańcucha konsumpcji"

dłużnika, to postępowanie sądowe może zostać zawieszone. A wtedy wierzyciel będzie dłużej czekał np. na zwrot długu. Dotychczas postępowanie mogło być prowadzone zaocznie, egzekucja następowała szybciej. Zdaniem wierzycieli ich pozycja w sporze sądowym z dłużnikiem jest teraz znacznie gorsza. - Poza tym

Hotele zamykają się przez koronawirusa. Organizatorzy konferencji: "To jak stan klęski żywiołowej"

prezes Związku Banków Polskich.  Hotelarze niezwłocznie chcieliby też otrzymać zwroty podatków na podstawie złożonych już deklaracji za ubiegły rok. Egzekucja bieżących składek czy podatków powinna natomiast zostać według nich czasowo zawieszona

Już trzeci asesor komorniczy zawieszony przez ministra. Ciąg dalszy sprawy ciągnika

. Majątek traciły osoby, wobec których nie toczyły się egzekucje. Najczęściej ktoś z rodziny dłużnika. Nawet w sytuacjach, gdy była podpisana intercyza. W dokumentach z owych postępowań stale powtarzają się nazwiska: Michała Kubika, Michała Kwaśniewskiego oraz właśnie zawieszonego Michała Iżela. To on

Wynajmujemy mieszkanie - prawa najemcy mieszkania

Adwokaci i Radcowie Prawni. Wynajmujący może zechcieć zawarcia umowy o najmie okazjonalnym. Uważa się bowiem, że najlepszym bezpiecznikiem są postanowienia zawarte w umowie o zabezpieczeniu egzekucji tzw. obowiązku opróżnienia lokalu. Dlatego wynajmujący może poprosić o oświadczenie w formie aktu

Stan epidemii a postępowania sądowe

Wprowadzone regulacje zmierzają do faktycznego ograniczenia działalności sądów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie stanu prawnego po wejściu w życie obydwu ww. ustaw. Brak zawieszenia postępowań Toczące się postępowania nie uległy zawieszeniu z mocy prawa, ponieważ sądy nie 

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

nieruchomości należących do dłużnika" - czytamy dalej. Działania takie zawsze prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem, np. w oparciu o nadaną przez sąd klauzulę wykonalności na notarialnym oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji, podsumowano

Art. 58 KK

Art. 58. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. § 2. Grzywny nie

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

zgody stanowi warunek zawieszający jej wejścia w życie" - czytamy w komunikacie. "Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania

Byłym pracownikom Biedronki, którzy przegrali w sądzie z Jeronimo Martins, pomogli dobrzy ludzie

mózgu.  Ruszyły niemrawe postępowania w sprawie wypadku przy pracy. Wkroczył prokurator. Krzysztof M., kierownik sklepu w Ustce, został skazany na pół roku w zawieszeniu za naruszenie praw pracowniczych i narażanie pracowników na utratę zdrowia i życia. Ale słupska prokuratura okręgowa umorzyła

Nowe przeliczanie emerytur. Oto jakie zmiany rząd szykuje w emeryturach

rekordziści, którzy mają nawet 20 tys. emerytury, jak i posłowie, jak Jarosław Kaczyński, który co miesiąc z ZUS odbiera blisko 7 tys. zł. Pełne trzynaste świadczenie dostanie więc też ok. 360 tys. Polaków, którzy z powodu niskiego stażu pracy dostają emeryturę poniżej minimalnej. Zawieszenie emerytury Tylko

Bezpieczeństwo najemcy mieszkania. Poradnik

zabezpieczeniu egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Dlatego wynajmujący może poprosić o oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym. Ponadto wynajmujący może zażądać informacji o

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina (nadzorującego Pocztę). Jeszcze przed wakacjami zwrócił się do operatora o zawieszenia działań w sprawie egzekucji abonamentu. Nie poskutkowało. Nawet w piśmie do Nowakowskiej Poczta deklaruje, że „nie będzie zajmowała stanowiska dotyczącego opinii

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

, uprościć procedurę wnioskowania do Funduszu oraz zawiesić funkcjonowanie progu dochodowego, chociażby czasowo, w okresie epidemii. Uznano, że zasadne jest także odstąpienie od wymogu przedkładania zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji wystawionego przez komornika. Zamiast tego wnioskujący rodzic mógłby

Rewolucyjny wyrok w sprawie abonamentu RTV. Można nie płacić

RTV, choć ta od lat nie posiada telewizora i nie ma jej w spisie abonentów. Tysiące podobnych przypadków spowodowało reakcję ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który jeszcze przed wakacjami poprosił Pocztę Polską, odpowiedzialną za pobór abonamentu, o zawieszenie tych działań. Poczta polecenia

Od dziś komornicy mogą więcej

ministra Zbigniewa Ziobrę. Wprowadziła wiele zmian. Głównie z myślą o komornikach. Komornik zdecyduje co zająć Po pierwsze, zinformatyzowała egzekucję komorniczą. Wprowadziła e-licytację, czyli sprzedaż ruchomości dłużnika

Pożyczyła 12 tys. zł, do oddania miała ponad 100. Schemat działania banku był prosty

z drugiej strony widzimy, że windykacja, nie tylko parabanków, ale i banków, mocno przyspieszyła. Wszyscy rozumieją, że będzie coraz trudniej odzyskać należności. A to nie jest tak, że w czasie pandemii egzekucjezawieszone? - To dotyczy egzekucji administracyjnych zobowiązań, na przykład długów

13. i 14. emerytura w 2021 roku. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

mam przyznaną rentę, ale ze względu na to, że dorabiam i przekraczam limity, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę trzynastkę? Ktoś, kto ma zawieszoną rentę ze względu na duże zarobki nie dostanie dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej emerytury następuje, gdy dorabiając, przekroczymy

Czy w przyszłym roku będzie trzynasta i czternasta emerytura? Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi

marca, dodatkowego świadczenia nie dostaną. Od roku mam przyznaną rentę, ale ze względu na to, że dorabiam i przekraczam limity, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę trzynastkę? Ktoś, kto ma zawieszoną rentę ze względu na duże zarobki, nie dostanie dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej

Rolnik bez komornika? Minister rolnictwa prosi o interwencję

jednym, doprowadzimy do sytuacji, że inni będą się czuli pokrzywdzeni - zauważa Mordasewicz. Jak podkreśla ekspert Lewiatana, zawieszenie egzekucji miałoby ogromny wpływ na sytuację gospodarczą. Niesprzyjające warunki prawne sprawiają bowiem, że w Polsce mamy problem z

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

wrócić do rodzinnego domu, ponieważ nie miały gdzie się podziać, wierzyciel - skarb państwa (do niego należał lokal) -  przypomniał sobie o nich. Wszczął egzekucję. O całej sprawie kobiety dowiedziały się pięć lat później, gdy komornik zajął im wynagrodzenia. Zdesperowane napisały do RPO prośbę o

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

spadkowych. Nowelizacja przepisów ma też zapewnić lepszą ochronę gminie i skarbowi państwa, którym w udziale przypadł spadek składający się z samych długów. Obecnie wierzyciele mogą dochodzić egzekucji swoich wierzytelności z majątku gminy lub skarbu państwa jako spadkobierców przymusowych. Po zmianach ta

Komornik nagrany i wykształcony. Sąd zmuszony do kontroli. Projekt PiS

zajęto ciągnik podczas egzekucji długów sąsiada. - Nie może dochodzić do podobnych sytuacji. Komornicy mają rozwiązywać problemy, a nie doprowadzać do nieszczęść ludzkich. Dlatego poprosiłam ministra Ziobrę o przygotowanie nowej ustawy - tłumaczyła w poniedziałek premier Beata

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o 13. emeryturze. Wypłata już od początku kwietnia

(mężczyzna), automatycznie będzie musiał wypłacić trzynastkę. To oznacza, że Polacy, którzy wiek emerytalny osiągną w 2021 r., ale po 31 marca dodatkowego świadczenia nie dostaną. Od roku mam przyznaną rentę, ale ze względu na to, że dorabiam i przekraczam limity, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę trzynastkę

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

zawieszenie postępowania egzekucyjnego. - I to jest straszne. Wnioski o wstrzymanie egzekucji składają nie tylko ci, jak uważają komornicy i sędziowie, którzy chcą perfidnie opóźnić postępowanie, ale także ci, którzy znaleźli się w jakieś wyjątkowo dramatycznej sytuacji życiowej, ci, których prawa są łamane

Sprawa rolnika spod Mławy i zajęcia ciągnika. Komornik wyrzucony z zawodu za szybką sprzedaż pojazdów przez asesorów

Był styczeń 2015 r. Radosław Zaremba, rolnik spod Mławy, opowiada nam o przeprowadzonej egzekucji komorniczej. Kilka tygodni wcześniej dokonał jej asesor Michał K., zatrudniony u komornika Jarosława Kluczkowskiego z Łodzi. Szkopuł w tym, że Zaremba nie był dłużnikiem. Długi miał mieszkający po

Zawieszony kolejny łódzki asesor z kancelarii słynnego komornika od ciągnika

media spowodowało, że z zawodu został wyrzucony asesor Michał Kubik (wyraził zgodę na ujawnienie nazwiska), a prokuratura postawiła mu zarzuty. Potem zawieszono także Jarosława Kluczkowskiego, komornika i właściciela kancelarii. "Z powodu

Sprzeczność interesów? Zawieszony dziennikarz TVN

Krzysztof Miączyński jest producentem dwóch interwencyjnych programów TVN-owskich: "Superwizjer" oraz "Uwaga". - Został zawieszony do końca sezonu - tyle na ten temat powiedziała dziennikarzom "Press" Emilia Ordon

Złoty od rana przygnieciony spadkami. Frankowicze postulują zawieszenie spłaty rat z powodu koronawirusa

egzekucje długów, chcą też zawieszenia spłaty kredytu oraz zakazu wypowiadania umów kredytowych. Wszystkie te działania miałyby trwać w czasie pandemii i trzy miesiące po niej.

Rekordowa inflacja to rekordowa waloryzacja emerytur. Mamy wyliczenia!

października 2021 r. mają prawo emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

dochodów, aby poprawić sytuację budżetu. Nikt nie jest jednak w stanie oszacować, ile przyniesie VAT od czynności komorników. Podatek zależy od kwoty zaległości i typu egzekucji. Opłata przy zajmowaniu świadczeń pieniężnych z reguły wynosi 8 proc. wartości wyegzekwowanej kwoty. Od tej sumy naliczany byłby

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

, ZUS mi ją zawiesił. Czy dostanę trzynastkę? Ktoś, kto ma zawieszoną rentę ze względu na duże zarobki, nie dostanie dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej emerytury następuje, gdy dorabiając, przekroczymy 130 proc. średniej płacy. Od 1 marca 2020 r. ten próg to 6758,20 zł. 11

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

obniżonych dochodach (które utraciły pracę lub ich dochody uległy obniżeniu) uzyskają prawo do wakacji kredytowych, które umożliwią zawieszenie spłaty jednego kredytu przez maksymalnie 3 miesiące. W ustawie wprowadzono też zapis chroniący polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz

Ziobro bierze na cel komorników. Rząd przyjął przepisy, które mają zrewolucjonizować ich pracę

. Zobacz: Trzeba pana Ziobrę trochę przyhamować - były prezes TK w "Temacie dnia" o przełożeniu dyskusji w sprawie pacyfikacji sądów Co się zmieni w pracy komorników Wszystkie egzekucje będą nagrywane. Zdaniem Ziobry będzie to studzić emocje zarówno komorników, jak i osób, wobec których odbywa

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka. "

Komornicy mają dość czarnych owiec w swoich szeregach?

komorniczej. Wtedy asesor zajął ciągnik rolnika spod Mławy, chociaż Radosław Zaremba nie był dłużnikiem. Długi miał mieszkający z nim przez płot szwagier. Mimo to asesor zabrał traktor i w dniu, kiedy sąd zawiesił egzekucję, pojazd sprzedał. KRK

Nie ma jeszcze otoczonych murem obozów dla uchodźców, ale... Rząd lekceważy problem pomocy mieszkaniowej dla Ukraińców

całkowity zakaz eksmisji w okresie pandemii. Zawieszono też inne przepisy chroniące prawa lokatorów. Mówią o tym art. 68 i 69 ustawy o pomocy dla uchodźców. Ale nikt nie pomyślał, w jakich warunkach można będzie taką ewentualną eksmisję przeprowadzić. Jak ma wyglądać? Będą to robili komornicy? Musi być

Asesor komorniczy ze sprawy ciągnika spod Mławy nie ukryje majątku. Sąd unieważnił przekazanie nieruchomości

Rodzice asesora komorniczego Michała K. w lipcu 2004 r. przekazali synowi działkę z domem i udziały w innej nieruchomości, Michał K. został ich właścicielem. Ale w związku z oczekiwanym procesem karnym za łamanie prawa podczas egzekucji pod Mławą w 2014 r. asesor chciał uniknąć sądowego

Można uniknąć płacenia nienależnego abonamentu RTV. Jak?

winien, dlaczego tak długo zwlekała z egzekucją? I w końcu trzeci argument. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy zwykły Kowalski (w tym przypadku pan Andrzej) musi trzymać w domu dokumenty sprzed kilkunastu lat. "Sąd stwierdza, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strona jest zobowiązana posiadać i

Zarząd iAlbatros Group: Spółka posiada prawidłowo wybrane władze

decyzją sądu zawieszone. Na tę decyzję spółka złożyła zażalenie, które jest obecnie rozpatrywane, podano także. "Jeżeli chodzi o dostęp do systemu ESPI to na dzień dzisiejszy Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zarządowi spółki dostępu do systemu tłumacząc to brakiem wpisu

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, dłużnik ma przygotowywać spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje restrukturyzacyjne. Senat ograniczył też możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Oświadczenie kredytobiorcy o utracie

Komornik prawomocnie skazany na więzienie za najazd na dłużnika i wyprzedaż jego majątku poniżej wartości

. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku porównała egzekucję komorniczą przeprowadzoną u dłużnika do najazdu Hunów. Komornik ma też wypłacić poszkodowanemu prawie 200 tys. zł zadośćuczynienia. Komornik i rzeczoznawca w zmowie Wiktor Chruściel z Nidzicy – przedsiębiorca i właściciel rodzinnej firmy

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy. Wprowadza też przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się

Komornik maszyny wywiózł, bo nie ufał matce

, dozór i parking komornik przesłał firmie Siemens Finance. Matka z synem uważają, że wszyscy, którzy uczestniczyli w egzekucji, przekroczyli swoje uprawnienia. Złożyli skargi na funkcjonariuszy policji i na komornika. 16 lipca br. Sąd Rejonowy w Łobzie zawiesił postępowanie

Przegląd prasy

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Program przekształcenia OFE w IKE został zawieszony i na razie nie wiadomo, czt rząd jeszcze wróci do jego

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

zostały zajęte przez komornika . Z firmowego rachunku bankowego zniknęło 327 tys. zł. Zabrał je komornik ze Śremu. Okazało się, że prowadzi przeciwko spółce egzekucję na ponad 5 mln zł. Problem w tym, że prezes spółki "dłużniczki" o długu i zajęciu kont dowiedział się dopiero w

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. 6. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 7

Rolnikowi niesłusznie zabrali ciągnik. Teraz odzyskał pieniądze

powództwo przeciwegzekucyjne o zawieszenie egzekucji. Sąd Rejonowy w Mławie zawiesił ją dopiero 10 grudnia 2014 r. - A w tym samym dniu kancelaria komornicza sprzedała mój ciągnik - wspomina Zaremba. Kubik nie wystawił traktora na licytację, tylko sprzedał drogą komisową za 40 tys. zł, czyli co najmniej 35

Komornik za tanio sprzedał majątek dłużnika. Teraz ma proces

egzekucję z majątku Wiktora Chruściela, właściciela firmy oponiarskiej Wiktorrent z Nidzicy. W magazynie firmy było około 20 tys. opon, tysiące felg i śrub do kół. Wierzycielem Chruściela jest Polski Spółdzielczy Bank w Ciechanowie. W czerwcu 2010 r. oponiarz wziął w nim kredyt - 2,5 mln zł. Za część

Egzekucja Słupska wstrzymana

Władze Słupska zaskarżyły do Sądu Okręgowego w Gdańsku wyrok sądu polubownego, który nakazywał miastu zapłacenie ponad 24 milionów złotych wykonawcy parku wodnego. - Sąd okręgowy uznał nasze argumenty w całości i zdecydował wstrzymać egzekucję wyroku - mówi Robert Biedroń

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

powiadomiono dopiero po tygodniu. To spowodowało, że jeden z nich, nieświadomy zawieszenia egzekucji, przelał należne mi 80 tys. zł do urzędu zamiast na moje konto. Zgodnie z prawem może domagać się ich zwrotu. I domaga się, ale US nie tylko mnie nie chce ich oddać, ale także jemu. Mówią, że te pieniądze muszą

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

których musimy się dostosować. Koszty komornicze i koszty operacyjne znacznie wzrosły. Dochodzenie niewielkich kwotowo wierzytelności nieprzedawnionych poprzez postępowanie egzekucyjne po wprowadzeniu zmian może okazać się bardzo trudne. W 2019 roku znaczenie egzekucji komorniczej będzie mniejsze, bo

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

się bardzo trudne. W 2019 roku znaczenie egzekucji komorniczej będzie mniejsze, bo będzie ona obłożona większymi kosztami, dlatego skuteczniejsze będzie działanie na drodze polubownej" - powiedział Jan Kuchno. Zaznaczył, że ze względu na problemy w pozyskaniu

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

skrócony, to wypatrywanie z kalendarzem w ręku, aż minie sześć lat i nie trzeba będzie zwracać zobowiązań, jest naiwnością. Bieg przedawnienia może zostać w każdej chwili przerwany lub zawieszony. Przerwanie biegu przedawnienia jest jak wciśnięcie przycisku „stop” w odtwarzaczu – film

Bezprawnie zajął ciągnik. Nie skreślą go z listy asesorów

ciągnik był we władaniu dłużnika - więc go zajął. Traktor trafił do komisu Autocomplex w Łodzi, a po czterech tygodniach, w dniu, kiedy sąd w Mławie zawiesił postępowanie komornicze, kancelaria komornicza sprzedała go komisowi, w którym stał. Gdy o

Przegląd prasy

energii i mieć chcarakter wieloletni, wynika z informacji "DGP" --Według nowej wersji ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym firmy chcące odzyskać stabilność fianansową będą mogły samodzielnie zawiesić wobec siebie egzekucję nawet na 4 miesiące

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

. Obejmuje też prawem do świadczenia postojowego, którzy prowadzili (lub zawiesili) działalność przez 1 lutego, a ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy niż w miesiącu poprzednim. Wsparcie ma przysługiwać przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020

Orlen dostał zielone światło do rezygnacji z budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka

lepiej wybudować w Ostrołęce nowy blok opalany gazem. Budowa opalanego węglem bloku C w elektrowni Ostrołęka - ostatniego takiego w Polsce - zaczęła się pod koniec zeszłego roku, ale 13 lutego została zawieszona przez finansujące tę inwestycję koncerny Energa i Enea. Tydzień później Energa zapowiedziała

Minister Ziobro zawiesił komornika z Lublina, bo źle przeprowadził eksmisję

? Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pod koniec stycznia tego roku zawiesił Włodzimierza R. w wykonywanych obowiązkach. "Komornik nie dokonał opisu usuniętych z lokalu ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji, czym działał na szkodę dłużnika i tym samym nie dopełnił swoich obowiązków

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

wychowawcze" - czytamy także. Kwota jednorazowego świadczenia nie będzie wliczana również do przychodu, powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej. Ponadto, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje

Co się dzieje, gdy nie spłacamy kredytu? Konsekwencje mogą być poważne

zainteresowany terminową obsługą swojego długu: spłatą zaległości lub ustaleniem nowych warunków spłaty w wyniku restrukturyzacji, bank może podjąć działania prawne, takie jak skierowanie sprawy do sądu, a następnie egzekucja komornicza. Te czynności powodują dodatkowe koszty po stronie klienta. Sama egzekucja

Kolejna ofiara komornika. Sprzedał auto niewinnego

sądu z wnioskiem o zawieszenie egzekucji. - Decyzję taką sąd powinien wydać niezwłocznie po wpłynięciu wniosku od właściciela zajętego przedmiotu, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni - mówi Andrzej Ritmann, rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej w Łodzi

Co grozi za niespłacenie pożyczki na czas?

sporządzenia i podpisania aktu notarialnego (poddanie się egzekucji z BTE wpisane było w umowie kredytowej). Jednocześnie pojawiły się regulacje, które zmuszają banki, by te – zanim pójdą do sądu – najpierw próbowały dogadać się z klientem. Chodzi np. o zmianę warunków spłaty, choćby poprzez