zawieszenie postępowania

dr Tomasz Góra

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

Komornik sądowy - w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego - może czasowo wstrzymać egzekucję. To wstrzymanie może mieć charakter bardziej trwały i przybrać postać zawieszenia postępowania. Kiedy wystąpi i jakie będą jego skutki?

KNF zawiesiła postępowanie ws. prospektu emisyjnego Smyk Holding

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Smyk Holding, wynika z zestawienia na stronie KNF. Smyk Holding złożył prospekt emisyjny w KNF 24 lipca 2018

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Qumak w upadłości skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka. "

Polwax złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania ws. prospektu emisyjnego

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Polwax złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E, podała spółka. "

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Qumak podjął decyzję o złożeniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszenie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na

KNF zawiesiła postępowanie ws. prospektu Mediacap na wniosek spółki

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła na wniosek Mediacap postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Sąd zawiesił postępowanie ws. zarządcy praw z udziału ARP w Hawe

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zawiesił postępowanie z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowieniu zarządy do wykonywania praw z udziału w Hawe do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego, podała spółka

Enea: UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka na nasz wniosek

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) na wniosek Enei, podała

Czy przedsiębiorca może złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie, jeśli jego działalność jest zawieszona?

ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wyjaśnienie Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 1 i 2 nie zawiera przesłanki dotyczącej wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, który zawiesił działalność gospodarczą

Budowa kopalni w Rybniku pod znakiem zapytania. Inwestor wstrzymuje się po decyzji radnych

Budowa kopalni w Rybniku pod znakiem zapytania. Inwestor wstrzymuje się po decyzji radnych

w Paruszowcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dość nieoczekiwanie poinformowała jednak, że - na wniosek Bapro - zawiesiła postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji. - Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zawieszenia postępowania inwestor nie

TK pilnuje ustawy PiS. 793 funkcjonariuszy zmarło, czekając na wyrok w sprawie dezubekizacji

TK pilnuje ustawy PiS. 793 funkcjonariuszy zmarło, czekając na wyrok w sprawie dezubekizacji

doczekali Niestety, jak wynika z informacji Sądu Okręgowego w Warszawie przysłanych „Wyborczej” 793 osoby już wyroku nie doczekają. W tylu bowiem sprawach sądy musiały zawiesić postępowanie z uwagi na śmierć skarżących się funkcjonariuszy (lub wdów otrzymujących po nich świadczenia). - W tej

Rolnik bez komornika? Minister rolnictwa prosi o interwencję

Rolnik bez komornika? Minister rolnictwa prosi o interwencję

się z uprzejmą prośbą o zbadanie możliwości prawnych zawieszenia toczących się wobec rolników i grup producentów rolnych postępowań egzekucyjnych, na okres 6 miesięcy, do czasu wypracowania systemowych rozwiązań prawnych, które pozwolą na ochronę podstawowych interesów ekonomicznych tych podmiotów

Już trzeci asesor komorniczy zawieszony przez ministra. Ciąg dalszy sprawy ciągnika

Już trzeci asesor komorniczy zawieszony przez ministra. Ciąg dalszy sprawy ciągnika

. Majątek traciły osoby, wobec których nie toczyły się egzekucje. Najczęściej ktoś z rodziny dłużnika. Nawet w sytuacjach, gdy była podpisana intercyza. W dokumentach z owych postępowań stale powtarzają się nazwiska: Michała Kubika, Michała Kwaśniewskiego oraz właśnie zawieszonego Michała Iżela. To on

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

potwierdzeniu salda z wniosków/aneksów dotyczących zawieszenia rat kapitałowych.  – Bank będzie traktować kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o karencję zawierający klauzule o potwierdzeniu salda w ten sam sposób jak kredytobiorców, którzy złożyli wniosek niezawierający tej klauzuli &ndash

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

zawieszenia lub z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może

Rozdział VIII - Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Art. 66 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VIII Środki związane z poddaniem... Art. 67 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VIII Środki związane z poddaniem...

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. II

Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jak wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Dłużnik alimentacyjny może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

wadium do 1 lipca, zaś wykonawca odrzucony (odwołujący) nie złożył takiego oświadczenia. Naszym zdaniem w tym stanie faktycznym do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy nowej ustawy Pzp (art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp). W nowej ustawie Pzp nie ma zawieszenia

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Pytanie: Postępowanie powyżej progów unijnych zostało wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie natomiast wpłynęło odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty , przy czym zamawiający postanowił uwzględnić je w części i unieważnić dokonany

Rewolucja w przepisach. ZUS nie będzie mógł zabierać zasiłków przedsiębiorcom i kobietom w ciąży

sejmowa komisja, która przygotowała nowe prawo "(...) to ZUS będzie musiał udowodnić swoje twierdzenia. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie prowadzone wcześniej przez ZUS będzie zawieszone, a Zakład nie będzie mógł wywodzić skutków prawnych dla ubezpieczonego" - czytamy w

KNF zawiesiła procedowanie prospektu InventionMed na wniosek spółki

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła - na wniosek spółki - postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu InventionMed związanego z planowaną zmianą notowań z New Connect na rynek główny GPW , podał InventionMed

Bez zgody właściciela wejdą na działkę. Rząd szykuje zmiany, które mają przyśpieszyć inwestycje

" . Zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony "niepotrzebnie wydłuża postępowanie" Projekt uwzględnia też zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych. Jedna ze zmian to zniesienie obowiązku

Były prezes banku IKB skazany za działanie na szkodę inwestorów

Były prezes Stefan Ortseifen został skazany za wydarzenia sprzed trzech lat, kiedy na skutek poważnego kryzysu w USA związanego z rynkiem kredytów hipotecznych typu subprime bank IKB ogłosił, że jest bliski bankructwa właśnie z uwagi na kryzys w Ameryce. Było to 30 lipca, jednak

PiS rusza na przedsiębiorców. Nowe przepisy pozwolą kontrolować podatki nawet sprzed dziewięciu lat

dziś też jest możliwe zawieszenie pięcioletniego okresu przedawnienia. Dzieje się tak w sytuacji, gdy fiskus rozpocznie postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. I skarbówka korzysta z tego prawa. W efekcie często dochodzi do sytuacji, że urząd skarbowy specjalnie

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

tygodniowym od jej uzupełnienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. W wyniku postępowania wszczętego na skutek skargi na czynność komornika sądowego lub zaniechanie takiej

Skarbówka wkroczyła "na rympał" do domu przedsiębiorcy, a on wylądował w szpitalu. Teraz nad urzędnikami zawiśnie bat

postępowania karego skarbowego i wywołaniem skutku polegającego na zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania, którego popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego miało ono dotyczyć, organy prowadzące to postępowanie nie podejmowały żadnych czynności mających na celu faktyczne wykrycie

"Polski ład". Nawet jeśli zapłaciłeś podatek, fiskus może ci wymierzyć karę

podatek i nie podlegał żadnej karze za przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Inny przypadek. Fiskus kontroluje podatnika i uznaje, że są zaległości podatkowe. Właściciel firmy reguluje zaległości i też unika kary. A fiskus nie może wobec niego wszcząć postępowania karnoskarbowego. A jeśli wszczął to

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

i nr NIP się nie zgadzają. Jak powinien postąpić Zamawiający czy odrzucić ofertę tego Wykonawcy z art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia czy potraktować to jako nieistotne nie mające wpływu na postępowanie gdyż formularz ofertowy i wszystkie oświadczenia były składane w formie

Kierowcy niesłusznie dostali mandaty i nic się z tym nie da zrobić. RPO chce zmian w przepisach

. Jak pisaliśmy wtedy w "Wyborczej", za używanie przez drogówkę radarów bez homologacji komendant powiatowy policji odwołał ze stanowiska naczelnika i zastępcę naczelnika wydziału ruchu drogowego . Wobec obu funkcjonariuszy prowadzone było postępowanie dyscyplinarne, a zastępca naczelnika

Wystawiła w rok 320 tys. recept, nowy pacjent był u niej co 60 sekund. W poniedziałek tymczasowo odebrano jej uprawnienia

Lekarka w poniedziałek stanęła przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Warszawie. Ten zadecydował o tymczasowym zawieszeniu, czyli odebraniu jej  prawa do wykonywania zawodu na rok. Z tego, co ustaliliśmy, nie kończy to sprawy i wobec Żanny Pastuszak dalej ma toczyć się postępowanie sądowe, które

Pierwszy Polak wygrał w Strasburgu z dezubekizacją. "Spodziewam się fali skarg"

Trybunale od lutego 2018 r. Tymczasem wielu sędziów sądów okręgowych zawiesiło postępowanie poszkodowanych do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał. Skoro więc nie ma decyzji Trybunału, sąd nie wydaje wyroku, a emeryci często muszą żyć za emeryturę minimalną (dziś to ok. 1 338 zł brutto).

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego, co pozwoli na sprawiedliwe zaspokojenie jego wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych taka decyzja często będzie wynikała z przychodów, które nie pozwalają na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne (w 2022 r. suma składek do zapłaty

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone postanowieniem sądu o udzieleniu

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazać, bowiem należy, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszczają możliwości przerwania bądź zawieszenia czynności otwarcia złożonych ofert. Nie jest również możliwe dokonanie otwarcia tylko kilku ze złożonych ofert a

Polski klimat strachu. Co piąta firma obawia się upadłości

podaje, że w 2021 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 412 upadłości firm i aż 1888 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Upadłości w porównaniu z ubiegłymi latami jest mniej. W 2020 r. było ich 587. Tymczasem rok

UOKiK wyjaśnia, czy banki oferują klientom ustawowe wakacje kredytowe

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące utrudniania lub uniemożliwiania klientom banków skorzystanie z prawa do ustawowych wakacji kredytowych, wprowadzonego w ramach tarczy

Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank

Ursus: Sąd zawiesił na 3 miesiące egzekucję komorniczą

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy na skutek wniosku Ursusa w restrukturyzacji, postanowił o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski (PKO BP) na okres 3 miesięcy, podał Ursus

Kredyty we frankach i wyrok TSUE: Nie wszyscy frankowicze wygrywają w sądach. Jest jeden haczyk

trzeba zdawać sobie sprawę, że wtedy kredyt zostanie wypowiedziany - mówi Zarzecki. Dodaje: - Wiele kredytobiorców wniosło skargę do sądu administracyjnego na decyzję w tej sprawie. Na razie te postępowaniazawieszone, ale mam nadzieję, że teraz po wyroku TSUE te roszczenia będą zabezpieczone i

Nadchodzi wielka inwigilacja. PiS jak Wielki Brat - sprawdza nasze konta bankowe, recepty, a zaraz transakcje w sieci i faktury

postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia (również skarbowe). Zależy to od uznania urzędników. Takie żądanie może złożyć już naczelnik urzędu skarbowego (wcześniej nie mógł).   To kolejny krok w ograniczaniu tajemnicy bankowej. I duża pokusa

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Dlaczego do eksmisji doszło, gdy powództwo jeszcze czekało na rozpatrzenie? Bo... mogło do niej dojść. Warszawski Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi dwukrotnie odmówił zawieszenia postępowania eksmisyjnego. Pierwszym wnioskiem (z listopada 2019 r.), złożonym wraz z powództwem, sąd zajął się dopiero po

Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium

komunikacie. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Ursus podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, podano także. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

. Postępowania podatkowe przedawniają się bowiem po upływie pięciu lat. Sięgnęli więc po rozwiązanie, dzięki któremu termin przedawnienia został zawieszony. Dzieje się tak wówczas, jeżeli wobec przedsiębiorcy wszczyna się postępowanie karno-skarbowe o przestępstwo lub wykroczenie związanie z niewykonaniem

Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium

. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego spółka podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, dodano. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń

Deloitte straci licencję audytorską w Polsce? ,,Na ten moment nic się nie zmienia" - mówią nasze źródła

-administracyjnej - informuje Katarzyna Nowak z biura prasowego Deloitte, odpowiadając na pytania "Pulsu Biznesu". - Z uwagi na to, że postępowania prowadzone przez PANA w sprawie nadzoru nad firmami audytorskimi są objęte wymogiem poufności, nie możemy udzielić dalszych komentarzy do czasu zakończenia

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku emitenta poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec emitenta oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Emitent wniósł także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie

Ważne zmiany w prawie spadkowym. Kto z rodziny nie dostanie spadku?

śmierci. Efektem nowych przepisów będą więc znacznie szybsze postępowania spadkowe. Kto wykluczony ze spadku? Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowelizacja? Otóż reforma obejmuje trzecią grupę spadkową - dziadków spadkodawcy, a także ich zstępnych, czyli potomków. Krąg spadkobiorców zostanie w tej grupie

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

spełnione są następujące warunki: • przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; • okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Zgodnie ze zmienionym art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

.    Załamanie przyszło 16 kwietnia 2018 r., i obrót akcjami oraz obligacjami GetBacku został na giełdzie zawieszony. Miesiąc później spółka złożyła do sądu wniosek o rozpoczęcie restrukturyzacji w formie przyspieszonego postępowania układowego. A na koniec 2019 roku zgromadzenie

Polacy masowo wygrywają z dezubekizacją. Oto najnowsze dane

końcu, w 2021 r złożył skargę na przewlekłość postępowania sądowego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ważne! Trybunał wypowiadał się nie o samej dezubekizacji, ale o procedurach. Właśnie w ten sposób Polakowi udało się wygrać. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że

Gazprom szykuje drugą nitkę Nord Streamu 2 do eksploatacji

września i zgodnie z niemieckimi przepisami miała je zakończyć do początku stycznia 2022 r. W listopadzie niemiecki regulator zawiesił jednak postępowanie, aby dać spółce Gazpromu czas na zarejestrowanie niemieckiej filii. Niemiecki regulator uznał, że tylko w ten sposób uda się spełnić unijne wymogi

Piontkowski: Planujemy rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX z zajęciami stacjonarnymi

przypadku stwierdzenia COViD u uczniów lub pracowników. Przygotowano też scenariusze postępowania, zakładające możliwość ograniczenia lub zawieszenia zajęć stacjonarnych w konkretnej placówce. Decyzję podejmowałby dyrektor za zgodą organu prowadzącego placówkę i Powiatowego

Nie miał długów, ale i tak stracił ciągnik. Były asesor z karą więzienia w zawieszeniu za rozbójniczą egzekucję

prowadząca postępowanie chciała zrobić zabezpieczenie na 167 tys. zł. Wszystko zaczęło się od rolnika spod Mławy Sprawę zajęcia i sprzedaży traktora marki Belarus, wartego ponad 100 tys. zł i należącego do Radosława Zaremby - rolnika spod Mławy, nagłośniliśmy w styczniu 2015 roku.  Niecałe dwa miesiące

Sąd czasowo wstrzymał rozpoznanie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości Ursusa

br. do spółki wpłynęło postanowienie Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte na wniosek PKO BP. Wcześniej we wrześniu

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Rada wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym Hawe podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządcy Hawe - Wojciecha Makucia - oraz powołaniu do pełnienia tej funkcji spółki PMR Restrukturyzacje. Ponadto rada podjęła uchwałę o

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

Komornicza (KRK) i minister sprawiedliwości. Aż wreszcie, mówiąc w ogromnym skrócie, bo postępowanie dyscyplinarne miało klika zwrotów akcji, komornik i asesor zostają najpierw zawieszeni, a potem przestają być komornikami. W międzyczasie prokuratura rusza z postępowaniem karnym o przekroczenie uprawnień i

PiS nie zrezygnuje z blokady firmowych i prywatnych kont. Przepisy mają wejść po wyborach

skarbówki do blokowania rachunków prywatnych osób mających zarejestrowaną działalność gospodarczą. - Łatwo sobie wyobrazić, czym może to grozić, zwłaszcza że przepisy dotyczące blokady rachunków, inaczej niż przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie przewidują zwolnienia spod

Niemcy zawieszają certyfikację zarządcy Nord Stream 2. W uzgodnieniu ze spółką Gazpromu

sankcji. A w kwietniu jego administracja podjęła spektakularną decyzję o zawieszeniu sankcji na szwajcarską spółkę Nord Stream 2, ułatwiając w ten sposób Gazpromowi dokończenie inwestycji.  Takie postępowanie Bidena wywołało krytykę nawet wśród jego sojuszników z Partii Demokratycznej. I w

Niemiecka wiara w Gazprom. Co nam mówi odtajniony raport rządu Angeli Merkel?

pozwalają przyznać certyfikatu niezależnego operatora gazociągu spółce spoza UE. A spółka Gazpromu odpowiedzialna za Nord Stream 2 jest zarejestrowana w Szwajcarii.  Aby ominąć ten problem, niemiecki regulator prowadzący postępowanie certyfikacyjne zawiesił je w uzgodnieniu ze spółką Gazpromu. W czasie

Komornik zajął ruchomości Ursusa, na wniosek PKO BP

; - wskazano w informacji. Ursus podjął stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, dodano w informacji. Ursus (w restrukturyzacji) specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

W poprzedniej wersji depeszy podaliśmy - zgodnie z pierwotną informacją spółki - że rada wierzycieli Hawe ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym, podjęła uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki. Według opublikowanej przez Hawe korekty raportu

Kurtyka z ME oczekuje decyzji Trybunału ws. gazociągu Opal do końca lutego

. "Złożyliśmy obszerne dossier 16 stycznia. Myślę, że decyzja będzie do końca lutego" - powiedział Kurtyka dziennikarzom. Podkreślił, że chodzi o decyzję Trybunału dotyczącą zawieszenia. Sprawa samej decyzji KE będzie przedmiotem dalszego postępowania

Zapadł przełomowy wyrok TSUE. Kredyty we frankach mogą być darmowe!

. Chodziło o zagadnienie prawne dotyczące wniosku o zabezpieczenie skutkujące zawieszeniem płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. To również jest pozytywne dla frankowiczów. - Poza wyrokiem dotyczącym tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału TSUE 15 czerwca wydał również wyrok, w

Stan epidemii a postępowania sądowe

Wprowadzone regulacje zmierzają do faktycznego ograniczenia działalności sądów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie stanu prawnego po wejściu w życie obydwu ww. ustaw. Brak zawieszenia postępowań Toczące się postępowania nie uległy zawieszeniu z mocy prawa, ponieważ sądy nie 

Fizyczka grozi palcem politykom i niedowiarkom. Polska profesor z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem

przenosi się w powietrzu", prof. Morawska uznała, że nie może być obojętna na tę nieprawdę. Zmobilizowała kilkuset naukowców, którzy w liście otwartym apelowali o podejście zgodne z nauką. WHO była oporna, ale w końcu dała się przekonać, a postępowanie wobec zagrożenia wirusem unoszącym się w

Wyrok TSUE 15 czerwca. Ale już teraz frankowicze wygrywają z bankami [TYLKO U NAS]

bowiem również zagadnienie prawne dotyczące tego, czy można zawiesić płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. - W tym zakresie orzecznictwo nie jest jednolite i w dużej mierze zależy od indywidualnej oceny sądu - mówi nam mec. Bochenek. Jego zdaniem, choć to rozstrzygnięcie jest w

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. "Zarząd Qumak S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie, zawieszonego na wniosek spółki, postępowania administracyjnego w przedmiocie

Zardzewiałe ławki należy przed malowaniem wyczyścić, czyli o tym, jak NSA uchwałami "naprawia" Polskę

kwestiami marginalnymi. Takimi jak to, czy należy w ogóle informować podatnika o zawieszeniu biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego lub jaka ma być treść takiego zawiadomienia i w końcu kogo trzeba poinformować o wszczęciu postępowania - samego podatnika czy jego pełnomocnika

Dałeś się wrobić w zakupy na pokazie? Mogą ci pomóc znowelizowane przepisy

zwane zabezpieczenie - np. o zawieszenie postępowania, gdyby bank lub firma pożyczkowa zaczęła dochodzić spłaty kredytu - mówi Jarosław Świeczkowski, dr nauk prawnych, cywilista. Jasno, dużymi literami i bez ściemy Dziś sprzedawca handlujący poza swoim lokalem musi poinformować konsumenta o bardzo

CEZ wnioskuje o wznowienie post. ws. licencji na reaktor 1 elektrowni Dukovany

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) ? ČEZ wystąpił do Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego (PUBJ) o wznowienie postępowania w sprawie przedłużenia licencji operacyjnej na reaktor 1 w elektrowni jądrowej Dukovany, podał koncern. Postępowanie zostało

Oto, ile osób wygrało z dezubekizacją. Najnowsze dane [TYLKO U NAS]

sądu w sprawie zaniżonej emerytury. Sąd jednak postanowił zawiesić wydanie wyroku do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Były milicjant odwołał się do Sądu Apelacyjnego, ale nic to nie dało. W końcu mężczyzna w 2021 r. złożył skargę na przewlekłość postępowania sądowego do

Rząd przyjął nowelę zawieszającą podatek od handlu detal. do 1 lipca 2020 r.

;Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

leasingu zawieranych przez przedsiębiorców, - zawieszenie wszystkich terminów procesowych, wynikających m.in., z ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego, - zniesienie

Rachunek za dezubekizację. PiS już musiał oddać ludziom 287 mln zł

dało. W końcu mężczyzna w 2021 r. złożył skargę na przewlekłość postępowania sądowego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I wygrał. Mężczyźnie przyznano 2040 euro odszkodowania. Był to wynik ugody między panem Ireneuszem a polskim rządem reprezentowanym przez Ministerstwo Spraw

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

gospodarki. Jednym z istotnych działań, które pomagają utrzymać miejsca pracy w sektorze przedsiębiorstw, jest sprawne udzielanie zamówień publicznych . Tymczasem, zgodnie z art. 15 zzs wskazanej na wstępie ustawy, zawieszony został bieg terminów postępowań odwoławczych prowadzonych przed KIO

Cherrypick Games złożył wniosek do KNF o zawieszenie procedowania prospektu

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, podała spółka. "Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w

Wziął chwilówkę na 500 zł. Oddał już 53 tys. zł, zostało mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok sądu

się za wykorzystanymi ludźmi, ale i okazję do łatwego zdobycia punktów politycznych.  Prokuratura najpierw złożyła do Sądu Rejonowego w Sosnowcu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nakazu zapłaty, a także wniosek o zabezpieczenie tego powództwa poprzez zawieszenie postępowania

Getin Noble Bank upada. Co z lokatami, a co z kredytami? Trzeba je spłacać?

koszty umów z klientami. Z oszacowania przygotowanego przez Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. W dodatku, jak zapowiedział BFG, analizowana jest opcja zawieszenia postępowań w sądach. Małe są też szanse na zawieranie ugód frankowych, bo

Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes

postępowaniu układowym Unified Factory. Okres ten kończy dramatyczny dla spółki czas zawieszenia w biznesowej próżni i pozwala na rozpoczęcie nowych działań mających na celu rozwój systemu oraz odbudowę potencjału firmy" - powiedział ISBtech Woźniak. "Dzięki decyzji sądu

Sasin rozkręci karuzelę prezesów? Uderza certyfikatem dostępu do tajemnic państwa

tajemnicę państwową. Certyfikat uprawniający do dostępu do takich informacji wymaga poddania się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego, którą przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  "W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu

Szansa na rozwód w zgodzie, z podziałem majątku i alimentami. Ile kosztują mediacje?

być np. warunki rozwodu, separacji czy pojednania skonfliktowanych małżonków. Pamiętajmy, że mediacja zmierza przede wszystkim do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli jednak pomimo prób naprawy rozstanie jest nieuniknione, w postępowaniu mediacyjnym można podjąć ważne decyzje, np

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka. "W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd

Rząd zamrozi płace budżetówki w 2022 r., ale nie wszystkim? Kto dostał największe podwyżki w ub.r.?

karnymi, z obniżeniem wiarygodności przedsiębiorcy na rynku. - Poza wszczęciem postępowania karnego skarbowego i wywołaniem skutku polegającego na zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania organy prowadzące to postępowanie nie podejmowały żadnych czynności mających na celu faktyczne wykrycie

Niemcy podejrzewają Fiata o spalinowy szwindel. Rewizje w biurach koncernu

potem ten termin przesunięto na 13 listopada. W środę KE zawiesiła postępowanie, zarzucając koncernom, iż odwlekają przekazanie danych do postępowania. A to oznacza jego dalsze opóźnienie. 

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

zawieszenie postępowania egzekucyjnego. - I to jest straszne. Wnioski o wstrzymanie egzekucji składają nie tylko ci, jak uważają komornicy i sędziowie, którzy chcą perfidnie opóźnić postępowanie, ale także ci, którzy znaleźli się w jakieś wyjątkowo dramatycznej sytuacji życiowej, ci, których prawa są łamane

COIG: Liczba upadłości firm wyniesie poniżej 600 w całym 2018 r.

zaczęli dostrzegać istotne korzyści płynące z wejścia w postępowanie restrukturyzacyjne, dające możliwość sprawnego wyjścia z długów i nowego startu w biznesowej rzeczywistości. "Zawieszenie postępowań komorniczych z mocy prawa i zawarcie układu z wierzycielami to często

Kończy prace PiS-owska komisja do spraw deregulacji. Na czele radykał antyaborcjonista. Ma być łatwiej o broń

; Bo łamie konstytucję, ograniczając prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.   "Wyrazem tego był wniosek grupy posłów o zbadanie jej [obecnie obowiązującej ustawy] konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny (sygnatura K 4/18). Postępowanie przed

FPP: Projekt ustawy o Funduszu Medycznym wymaga konsultacji

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. - wyłączenie możliwości zawieszenia postępowania na wniosek strony - co, jak wskazuje FPP, stanowi istotne ograniczenie uprawnień wnioskodawcy, przysługujących mu na podstawie

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania sądowego. MBank nie jest zadowolony z postanowienia. - W naszej ocenie nie było podstaw do udzielenia zabezpieczenia, a kwestia zaskarżalności tego postanowienia nie jest tak jednoznaczna, jak

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka

Wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów. Pytamy więc bankowców, dlaczego mimo to będą kontrpozwy [TYLKO U NAS]

-520/21. Warto przypomnieć, że przed TSUE toczy się druga sprawa pod sygnaturą C-756/22. Postępowanie było jednak zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy C-520/21 (której dotyczył wyrok z 15 czerwca). Zatem to nie jest nasze ostatnie słowo.

Sąd postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Dayli Polska

przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Jakiekolwiek postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

. - To jest nie do przyjęcia. Spadkobierców może sobie szukać wierzyciel. Komornik, jeśli dłużnik zmarł, ma obowiązek zawieszenia postępowania. Do poszukiwania zstępnych i wstępnych to my nie mamy legitymacji prawnej - oburzają się komornicy. Dalej komornik ma ustalić dochody i rachunki bankowe dłużnika

Będzie skarga do Brukseli za nacjonalizację Idea Banku. Do gry wkraczają poszkodowani w aferze GetBacku

oni możliwość odzyskania jakichkolwiek pieniędzy. – Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powołany przez BFG administrator Idea Banka [czyli Pekao – przyp.red] może bez uzasadnienia wnosić o zawieszenie każdego toczącego się z udziałem banku postępowania sądowego

zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania (w postępowaniu administracyjnym) - oznacza wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania admin. może być obligatoryjne (obowiązkowe) bądź fakultatywne (dobrowolne). To pierwsze odbywa się z urzędu drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony.

więcej o zawieszenie postępowania na pl.wikipedia.org