zawiadomić naczelnika

Krzysztof Łakwa

Szkoła ogłasza przetarg, wygrywa naczelnik. "Nie mam monopolu na mądrość"

Szkoła ogłasza przetarg, wygrywa naczelnik. "Nie mam monopolu na mądrość"

Naczelnik wydziału edukacji w ostrowieckim starostwie i sekretarz powiatu wygrali przetargi na realizację dwóch części dużego projektu edukacyjnego. Ogłosiła go szkoła z Ostrowca Świętokrzyskiego podległa właśnie starostwu. - Wybrano fachowców - tłumaczy starosta. A poseł PiS już zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku komornik przystępuje przez jej zajęcie.

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja handlowa - to niektóre z instytucji mogących przeprowadzać kontrole w firmach.

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5 021 tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok 3 628 tys zł, podała spółka. Ponadto spółka otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

zawiadomienie do kontrahentów jego firmy z informacją, że ich klient jest dłużnikiem i trwa wobec niego postępowanie egzekucyjne, więc „kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami”, które mają mu wpłacić za świadczenie usług, powinni przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn weszły w życie. Przykłady i ważne wyroki sądów

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn weszły w życie. Przykłady i ważne wyroki sądów

umowę pokwitowania odbioru darowizny. Po miesiącu kobieta zawiadomiła o tym naczelnika urzędu skarbowego w swoim mieście. Wszystkie formalności załatwiła zgodnie z prawem, a wiec zgłoszenie złożyła na urzędowym formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). W czerwcu 2018

Tropiąc yeti. Badamy "rewolucyjny" program podatkowy Mentzena i jego Konfederacji

Tropiąc yeti. Badamy "rewolucyjny" program podatkowy Mentzena i jego Konfederacji

wydać łatwo. Superwładzę ma mieć minister finansów (do tej roli wystawiany jest Mentzen).  Same ustawy też zawierają błędy. - Problemy będzie miała osoba, która zapomni wybrać formy opodatkowania swojej działalności. Klasycznie musimy zawiadomić naczelnika US o tym, jak chcemy opodatkować naszą

Podatki od darowizn. Jakie grożą kary za niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego?

Podatki od darowizn. Jakie grożą kary za niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego?

. Darowizny od najbliższych (tzw. grupa podatkowa „O"), także te w gotówce, są zwolnione z podatku. Pod dwoma jednak warunkami: terminowego złożenia zawiadomienia o darowiźnie do urzędu skarbowego, udokumentowania otrzymania pieniędzy w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub przekazu pocztowego

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

: - przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi, - poszerzenia zakresu informacji przekazywanych na podstawie art. 49

Nowy rewolucyjny wyrok ws. podatku od darowizn. Dostała 200 tys. od rodziców, a sąd kazał zapłacić PIT

Nowy rewolucyjny wyrok ws. podatku od darowizn. Dostała 200 tys. od rodziców, a sąd kazał zapłacić PIT

zgłosiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w swoim mieście nabycie od matki pieniędzy. Wszystkie formalności załatwiła zgodnie z prawem, a wiec zgłoszenie złożyła na urzędowym formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). W czerwcu 2018 r., czyli dwa lata od przekazania

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. Przewidziano możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji pod warunkiem, że podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy

Fiskus niespodziewanie zastawił wnyki na osoby wynajmujące mieszkania. Trzeba szybko podjąć decyzję

Fiskus niespodziewanie zastawił wnyki na osoby wynajmujące mieszkania. Trzeba szybko podjąć decyzję

czerwcu 2022 r., ale o nich wystarczająco nie poinformował opinii publicznej i nie zawiadomił o tym podatników płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej. Podatnicy, którzy zajęci walką o byt i z inflacją przegapią tę zmianę, znajdą się w pułapce, której konsekwencją może być zapłata podatku po

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

skarbowej, potem do naczelnika urzędu skarbowego. Obaj uznali 5-procentową stawkę za właściwą. Inne zdanie miał dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który kazał przedsiębiorcy zwrócić różnicę – wynosiła dwa miliony zł. Postępowanie trwało, ale pracownikom śląskiego fiskusa kończył się czas

Niespłacanie długów będzie łatwiejsze. "Niewypłacalni mają powracać do łańcucha konsumpcji"

Niespłacanie długów będzie łatwiejsze. "Niewypłacalni mają powracać do łańcucha konsumpcji"

jest to dokument taki jak pozew czy zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji przez komornika. W postępowaniach karnych, administracyjnych wszystko pozostaje po staremu. Czytaj też: Najsłynniejsza sprawa frankowiczów wznowiona. Bank grozi konsekwencjami i utratą mieszkania Niby-doręczenia Teraz pisma z

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

Podatkowych (CRDP), - poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub

Skarbówka wkroczyła "na rympał" do domu przedsiębiorcy, a on wylądował w szpitalu. Teraz nad urzędnikami zawiśnie bat

Skarbówka wkroczyła "na rympał" do domu przedsiębiorcy, a on wylądował w szpitalu. Teraz nad urzędnikami zawiśnie bat

rozliczeniu podatkowym (za 2012 r.) brakuje 9600 zł. Kazała dopłacić. Ale Wilk się z interpretacją fiskusa nie zgadzał. Na decyzję naczelnika urzędu skarbowego czekał trzy lata. Była dla niego niekorzystna. Zaskarżył ją więc w całości, odwołując się do organu wyższej instancji, czyli Izby Skarbowej. Ale izba

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

Chodzi o osoby, które w latach 2007-08 otrzymały spadek od członka najbliższej rodziny, ale w terminie miesiąca nie zdążyły o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i w związku z tym musiały zapłacić podatek spadkowy. - Przysługuje im prawo do złożenia wniosku o wznowienie

Podatek od spadków i darowizn. Rząd wprowadza duże zmiany

Podatek od spadków i darowizn. Rząd wprowadza duże zmiany

najbliższych trzeba w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania darowizny zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Kiedy można nie płacić podatku od spadku lub darowizny W zgłoszeniu musimy podać m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź

W czwartek 18 lipca ostatni dzień za odebranie podatku

W czwartek 18 lipca ostatni dzień za odebranie podatku

Chodzi o osoby, które w latach 2007-08 otrzymały spadek od członka najbliższej rodziny, ale w terminie miesiąca nie zdążyły o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i w związku z tym musiały zapłacić podatek spadkowy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego miesiąc to za mało

Dodatek solidarnościowy nie dla tych, którzy odeszli za porozumieniem stron. Czy słusznie?

Dodatek solidarnościowy nie dla tych, którzy odeszli za porozumieniem stron. Czy słusznie?

wypowiedzenia umowy, od której pracownik może się odwołać do sądu pracy. Wypowiadając umowę, pracodawca musi także zawiadomić działające w zakładzie związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi. Te obowiązki nie występują w przypadku zawarcia porozumienia – napisał Zbigniew Wasiak

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

polskiego i europejskiego, które nie zostały uwzględnione w decyzji. W decyzji nie uwzględniono również kwestii otrzymanego przez iSource 18 października 2018 roku zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie o czyn z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 Kodeksu karnego (kwalifikowane oszustwo), w

"Rz": Podpalił się, bo w urzędzie były nieprawidłowości

nie wykazały. "Rzeczpospolita" dotarła jednak do raportu z kontroli, jaką w 2009 roku przeprowadziła Izba Skarbowa. Wynika z niej między innymi, że w urzędzie nie monitorowano zawieszonych spraw, przez lata referat nie prowadził ewidencji zawiadomień, do 2008 roku czyli do czasu, gdy sprawę

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

rodziny albo najbliżsi, ale niespełniający warunków zwolnienia (np. w darowiźnie nie będzie wskazanego celu, na co ma zostać przeznaczona, lub obdarowani nie zawiadomią w wymaganym terminie fiskusa o przyjęciu darowizny). Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę czy

"GP": Małe firmy mogą już rezygnować z ksiąg rachunkowych

. Jak czytamy na łamach "Gazety Prawnej" od teraz wynosi on milion 200 tysięcy euro. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rezygnację z ksiąg, muszą je zamknąć do końca sierpnia- zaznacza dziennik. Należy również pamiętać o pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba

Południowej. Dzięki włączeniu AWT w struktury PKP Cargo skokowo zwiększyliśmy skalę działalności za granicą i nasze możliwości w zakresie obsługi rynków europejskich”. Kilka tygodni później ten sam Maciej Libiszewski złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzedni zarząd

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

; donosy o takich treściach trafiają do urzędów niemal każdego dnia, a do niektórych skarbówek nawet kilka razy dziennie. Bywa, że ich adresaci mylą instytucje i do skarbówek wysyłają listy, które powinny trafić na policję, do ZUS-u czy Państwowej Inspekcji Pracy. – Zawiadomienia wpływają zarówno

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

warunkami: * złożenia zawiadomienia o darowiźnie do urzędu skarbowego; * udokumentowania otrzymania pieniędzy w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub przekazu pocztowego. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, obdarowany zapłaci podatek. Wyrok w takiej sprawie wydał niedawno Wojewódzki Sąd

Przegląd prasy

tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok 3 628 tys zł, podała spółka. Ponadto spółka otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8 650 tys. zł. --Bank

Przegląd informacji ze spółek

osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5 021 tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok 3 628 tys zł, podała spółka. Ponadto spółka otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8

Urzędnik bardzo chciał sprzedać ziemię bez przetargu

. Ostatecznie do transakcji nie doszło, bo nieprawidłowości wychwycili prawnicy wojewody śląskiego, którzy zawiadomili o sprawie prokuraturę. Policja zabezpieczyła wtedy komputery naczelnika geodezji oraz kilku innych pracowników urzędu miasta. Dzięki pomocy informatyków udało się odtworzyć proces tworzenia

Przegląd informacji ze spółek

nieruchomości należącej do osoby trzeciej i 3 października 2019 r. zwróciły go spółce, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od

Farbowany kopciuch. Sprzedawcy i producenci kotłów bezkarnie oszukują klientów

zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez producentów, którzy fałszują świadectwa jakości kotłów. Te wydawane są na podstawie analizy emisji z kotłów. Po ich wydaniu producenci mogą przyklejać na urządzeniach etykiety dotyczące ich jakości, ekologii, emisyjności. Od tego zależy np

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

urzędy skarbowe. Żyli w przeświadczeniu, że dopełnili wszystkich formalności. Do czasu. Po latach skarbówka zaczęła się upominać o swoje. Setki rodzin otrzymały zawiadomienia o konieczności uiszczenia podatku. Mało tego. Skarbówka naliczyła im stosowne odsetki. Wśród rodzin, którym świat zawalił się na

"Policjant" na reklamie parabanku. Policja wszczyna postępowanie

komisariatem Niebuszewo kobieta postanowiła pojechać do komendanta i osobiście złożyć zawiadomienie o kontrowersyjnej reklamie firmy pożyczkowej. - Wszczęliśmy postępowanie, nasi wykroczeniowcy się tym zajmują - informuje kom. Emil Ubych, naczelnik wydziału prewencji

Rewolucja w poborze podatków. KAS ma zatkać szczeliny, którymi ucieka VAT, ale urzędnicy boją się zmian

. urzędników. Każdy z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego będzie mógł przeprowadzić kontrolę w dowolnym miejscu kraju. Zrobić to może bez uprzedniego zawiadomienia. Uprawnienia KAS będą szersze, niż do tej pory miała skarbówka. Urzędnicy będą mogli żądać udostępnienia akt, ksiąg, a nawet poufnych dokumentów

Przegląd prasy

w założonym terminie, "realny" wpływ na wyniki grupy przyniesie w II poł. 2019 r., poinformował prezes Jakub Baran. --GetBack w restrukturyzacji złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez niektórych byłych członków zarządu

Przegląd informacji ze spółek

) ocenia, że jeśli transakcja przejęcia portugalskiej Stemlab zostanie sfinalizowana w założonym terminie, "realny" wpływ na wyniki grupy przyniesie w II poł. 2019 r., poinformował prezes Jakub Baran. GetBack w restrukturyzacji złożył zawiadomienie o podejrzeniu

Uprzejmie donoszę, że... Świętokrzyskie pisze coraz więcej donosów. Na sąsiada, rodzinę

350 więcej niż w 2009 roku i 266 więcej niż w roku 2010. - Widać wyraźny wzrost. Co tu dużo mówić, jest w nas trochę zawiści, zazdrości, mówiąc brzydko: zwykłego jadu. Ostatnio uwidacznia się on właśnie w donosach - komentuje Roman Podkul, zastępca naczelnika II US przy ul

Listonosze spisują liczniki gazowe. Spytają też o wodę i prąd?

. Problemem często jest też ich umiejscowienie, bo w centrum miasta liczniki są znacznie wyżej. Trudno się nam tam do nich dostać - skarży się kielecki listonosz. Dodaje, że szkolenie w gazowni przeszli tylko kierownicy i naczelnicy, którzy potem przekazywali te informacje doręczycielom

Nielegalny doradca przed skarbówką. A fiskus bezradny

poprawiać przygotowane przez niego zeznania podatników. A co najważniejsze, wszystko wskazuje na to, że jego działalność jest nielegalna. Świętokrzyska Izba Doradców Podatkowych już w ubiegłym roku zawiadomiła o tym prokuraturę. Bo według przepisów taką działalność mogą prowadzić tylko osoby wpisane na

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

Kucharczyk, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, tłumaczy, że "urząd dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku (a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do

"Dziękujemy ci zasrana Polsko". Nie chcieli obrazić RP

dobry wizerunek koncernu - argumentował Fiat. Potem jednak banner powrócił, jak wspomnieliśmy na wstępie, właśnie po angielsku. Niemal równocześnie do prokuratury wpłynęło zawiadomienie naczelnika lubelskiego urzędu skarbowego. Rozpoczęło się śledztwo dotyczące publicznego

Rząd znalazł sposób na uszczelnianie dziury VAT: dwa konta firmowe, w tym jedno pod kontrolą skarbówki

karną sankcją będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego 1300 zł. 1 marca rozpoczęła działalność Krajowa Administracja Skarbowa, której uprawnienia są większe niż wcześniej skarbówki. Kontrolę w dowolnym miejscu kraju może przeprowadzić każdy z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Zrobić to może bez

Przegląd informacji ze spółek

związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal

W Tatry w tenisówkach i po kielichu. Co wyrabiają polscy turyści i dlaczego mamy za to płacić?

popołudniowe, to czas zawracać, a nie przeć bezmyślnie dalej; śmigłowiec nie lata we mgle i w nocy; ratownicy nie są supermenami, którzy w momencie zawiadomienia teleportują się obok was. Ludzie, zlitujcie się, dajcie nam szansę was uratować!!!.   Maciata

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Istnieje do tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub

Przegląd prasy

pośrednikiem sprzedaży produktów Epmap-System na terytorium Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie. --Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30

Przegląd informacji ze spółek

będzie wyłącznym pośrednikiem sprzedaży produktów Epmap-System na terytorium Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno

Czystka w Ministerstwie Finansów. Dyrektorzy departamentów podatkowych odwołani

za zaniżenie VAT lub zawyżenie zwrotu tego podatku. Co to znaczy? Jeśli ktoś zaniży kwotę podatku o 1000 zł, to wraz z karną sankcją będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego 1300 zł. Od 1 marca kontrolę w dowolnym miejscu kraju będzie mógł przeprowadzić każdy z 16 naczelników urzędu celno

Cudowna przemiana papierosów w cegłę. Szabłowski słucha sygnalisty

internecie można znaleźć wystąpienie pokontrolne NIK, którego adresatem jest naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu Bartosz Gruszecki. W piśmie wymienione są osoby, które odpowiadają za poniesione straty. Żadna z nich nie poniosła odpowiedzialności. Bartosz Gruszecki: - Organy ścigania zostały poinformowane o

Samochód w firmie - jak odpisać VAT? Nowe przepisy

zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyłącznie gospodarczym przeznaczeniu nowo kupionego pojazdu. Przedsiębiorca ma na to siedem dni od dnia, kiedy poniesiony został pierwszy wydatek związany z nabytym samochodem. Kolejny warunek to prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji przebiegu

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

natomiast: teściowa, teść, zięć i synowa. I tu zwolnienia podatkowego, niestety, nie ma. Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego". Który jest właściwy

Przegląd prasy

zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal

Krótsza droga do e-deklaracji

formularz zawiadomienia ZAW-E1 można pobrać przez portal www.e-deklaracje.gov.pl. W ZAW-E1 można też wskazać osoby, które będą upoważnione do składanie e-deklaracji w naszym imieniu. Co ciekawe, formularz ten dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. Dopiero potem już drogą elektroniczną

PIT 2009: Spadki i darowizny: bez PIT-u

. Najbliższymi podatkowo nie są natomiast: teściowa, teść, zięć i synowa. I tu zwolnienia podatkowego, niestety, nie ma. Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego". Który jest

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

;. Sędzia Gajek zawiadomił dyrektora ZUS-u i naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach. ZUS odpisał, że owszem, przeprowadził kontrolę u przedsiębiorcy na "okoliczność niezgłoszenia do ubezpieczenia pracowników", ale "nie znalazł podstaw do prowadzenia dalszego

Bunt przedsiębiorców, dziś bronią się urzędnicy

średni czas od zakończenia kontroli podatkowej do wszczęcia postępowania podatkowego wyniósł 59,7 dnia. W 2009 było to 89 dni. Stosunki na linii przedsiębiorcy - fiskus powoli się cywilizują. Teraz urząd skarbowy musi przedsiębiorcę zawiadomić o planowanej kontroli siedem dni

Spadek bez podatku

Jednak zwolnienie od podatku ma warunki. Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Jest na to specjalny formularz SD-Z2 - "Zgłoszenie o nabyciu własności

Speckomisja radnych sprawdza wodociągi

prokuratury zawiadomienia o przestępstwie. Na łamach "Gazety" zwolniony prezes ripostował: - Dziwię się, że przez lata rada nadzorcza tolerowała nepotyzm, istnienie układu w PWiK i kompletny brak nadzoru nad działaniem członków zarządu. Widać nacisnąłem komuś na odcisk. Bardzo jestem ciekaw tych

Sprzedałem działkę budowlaną. Gmina żąda ode mnie pieniędzy

! Przecież to zdzierstwo. Podzieliłem dwa lata temu działkę na trzy mniejsze. Żadnej nie sprzedałem, ale gmina przysłała mi zawiadomienie, że mam zapłacić opłatę adiacencką, ponieważ wartość nieruchomości poprzez podział wzrosła. Mam płacić 30 proc. wzrostu wartości! Czy można tę opłatę umorzyć?"

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

niższa niż w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o kontroli niektórych inwestycji kara grzywny. Niższe w stosunku do obecnych kary są uzasadnione tym, że obowiązek zawiadomienia będzie dotyczył co do zasady inwestycji o mniejszej wartości niż dotychczas kontrolowane na podstawie przepisów ustawy

Piątek to ostatni dzień rozliczania formularzy PIT!

godzinach pracy. - Przez cały ostatni tydzień rozliczeń urzędy mają wydłużone godziny pracy. Często do 18, ale nie wyznaczyliśmy centralnie, do której mają pracować. Decyzje w tej sprawie podejmują naczelnicy urzędów skarbowych m.in. na podstawie danych o liczbie podatników, którzy jeszcze nie złożyli PIT

Ziemia rodzi podatki. Możesz dostać je w spadku

zwolniona od podatku, trzeba taką darowiznę bądź spadek zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Jest na to specjalny formularz SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku bądź darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze

Nie taki straszny podatek spadkowy

zwolnienia podatkowego, niestety, nie ma. Zgłoś się po zwolnienie Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy

Ministerstwo chaosu podatkowego

jedzie służbowym samochodem na wczasy z rodziną, powinien o tym zawiadomić fiskusa. A ten już by badał, czy podatnik ujawnił tę korzyść w zeznaniu rocznym. Policja była tym pomysłem, mówiąc delikatnie, zaskoczona. - Ustawodawcy dbają, by urozmaicić nam pracę. Bo czego to my już

Fiskus ostrożnie wchodzi na wieś

zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego ustala dla niego wysokość zaliczek na podatek. Po zmianie przepisów rolnik tak jak zwykły przedsiębiorca będzie mógł na początku roku wybrać taką formę rozliczeń z fiskusem, jaką uzna za najkorzystniejszą dla siebie. Na tym nie koniec zmian

Podatki od spadków: Kto płaci, kto korzysta z ulgi

. Dla kogo zwolnienie Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Jest na to formularz - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw

Najczęściej zadawane pytania

- w przypadku podatników rozpoczynających działalność. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, podatnicy zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu