zaproszenie do przetargu

GDDKiA zaprosiła do składania ofert w przetargu na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała zaproszenia do wykonawców, którzy zakwalifikowali się do II etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S14 - Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza, podała Dyrekcja. Przewidywany

Jak startować w przetargu ograniczonym?

istotnym elementem, jaki przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie przetargu ograniczonego jest możliwość określania przez zamawiającego liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Liczba zaproszonych do składania ofert wykonawców nie może być

Które z pięciu konsorcjów zbuduje tramwaj do Fordonu?

trwało - wyjaśnia. Ostatecznie na tym etapie cztery oferty zostały odrzucone, bo nie spełniały wymogów formalnych. A wyboru pięciu ofert dokonano spośród dziewięciu pozostałych w grze. Do dalszego udziału w walce o kontrakt zaproszone zostały: Strabag

Brak chętnych na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

na ponowne podejście do prywatyzacji w trybie publicznego przetargu. Zaprosił zainteresowanych kupnem. Ale aż do 3 września - terminu wyznaczonego przez ministerstwo - nikt nie odpowiedział. Co teraz? Jak podają w biurze prasowym ministerstwa: - W tym momencie chcemy

Podręczniki do śmietnika?

;. MEN ogłosił na to przetarg ograniczony, a zaprosił do niego wielkie firmy komputerowe. Za to żadnego wydawnictwa specjalizującego się w produkcji podręczników szkolnych. Wydawcy się zbuntowali, Polska Izba Książki złożyła w MEN oficjalny protest

Włosi i Koreańczycy chcą budować tunel na "zakopiance"

Włosi i Koreańczycy chcą budować tunel na "zakopiance"

Szwajcarzy czy firma z Korei Południowej - poinformowała Iwona Mikrut, rzeczniczka GDDKiA. Wśród oferentów znalazły się również dwie firmy z Turcji i dwie z Ukrainy. - Tylko połowa będzie zaproszona do składania ofert w II etapie przetargu ograniczonego, ale to nastąpi po weryfikacji dostarczonych dokumentów

Samochody od PEKAO S.A.

Samochody od PEKAO S.A.

Bank PEKAO S.A. po ogłoszeniu przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości na terenie całej Polski sprzedaje ruchomości. Oferowane w przetargu samochody to: OPEL OMEGA B 3.0 MR 00 (rok produkcji: 1999) , MAN 8.113 L2000 E2 7.5t (rok produkcji: 2000)oraz HYUNDAI H 100 VAN 2.9t

Jest krótka lista wykonawców spalarni odpadów w Białymstoku

Przetarg na zaprojektowanie i budowę białostockiej spalarni ogłoszono w lipcu. Prowadząca postępowanie komunalna spółka Lech otrzymała we wrześniu dwanaście wniosków o dopuszczenie do przetargu. Po ich ocenie inwestor ogłosił, że do złożenia ofert

Druga linia metra nie dla Chińczyków

Oferta chińskiego wykonawcy China National Cooperation For Overseas Economic Cooperation odpadła z powodów proceduralnych. Okazało się, że polski przedstawiciel, który zgłosił ją do przetargu, nie miał odpowiednich pełnomocnictw. Na placu boju zostało

Dwie oferty w przetargu na wiaty

Dwie oferty w przetargu na wiaty

Przetarg na wiaty ciągnie się już od dwóch lat. Niedawno, po miesiącach negocjowania ostatecznego kształtu umowy, ratusz zaprosił pięć firm do składania ofert na wymianę i utrzymanie 1580 wiat przystankowych. To JC Decaux i Clear Channel Poland, a także trzy konsorcjów: CAM

Odblokowany przetarg na Stadion Narodowy

grze 6 konsorcjów zaproszenie do składania ofert. Ostatecznego wykonawcę poznamy w kwietniu. NCS chce zaprosić sześciu uczestników: niemiecką firmę Max Bögl Bauunternehmung GmbH&Co. KG startującą wraz z polską spółką-córką oraz Budimeksem-Dromeksem, Eiffage Budownictwo

Alstomowi nie udało się wyeliminować Chińczyków z Kozienic

którego dotarł wnp.pl, sąd podtrzymał stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej ze stycznia tego roku. Odrzuciła ona wówczas odwołanie Alstomu - w którym negował on referencje Chińczyków - ze względu na brak tożsamości podmiotowej spółek z jego konsorcjum. Chodzi o to, że do przetargu przystępowało konsorcjum

Dwa odcinki Zakopianki po pierwszym etapie przetargu

Dwa odcinki Zakopianki po pierwszym etapie przetargu

dopuszczenie do udziału w przetargach na budowę obydwu tych odcinków. Tylko dwie firmy chcą budować jeden odcinek S7 Lubień - Naprawa - poinformowała Iwona Mikrut z GDDKiA. Oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, na odcinku Lubień - Naprawa wybudować trzeba m.in. dwa Miejsca Obsługi

Dwudziestu chętnych do budowy obwodnicy Sanoka

Dwudziestu chętnych do budowy obwodnicy Sanoka

Złożone oferty sprawdzane są teraz m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu przetargowym. - Oceniana jest także zdolność firm do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego

UPEMI ogłasza przetarg na kampanię informacyjno-promocyjną

Kampania będzie dotyczyć świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytwarzanych na bazie tych produktów. Jej tytuł to "Tradycja, jakość i europejski smak". Zostanie przeprowadzona na rynkach Stanów Zjednoczonych, Korei Południ

Resort skarbu chce sprzedać Mleczarnię Naramowice za 7,9 mln zł

KSC i rynków hurtowych oraz o problemach ze spółkami spożywczymi MSP chce w kwietniu ogłosić przetarg na zakup udziałów w Mleczarni Naramowice

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zatem procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego

Orlen kupi Lotos? Rząd nie będzie przeszkadzał

Zgodnie z przepisami unijnymi przetarg będzie prowadzony w otwartej i niedyskryminacyjnej procedurze. Oznacza to, że w procesie prywatyzacji będą mogły uczestniczyć zarówno podmioty zagraniczne, jak i polskie. Pochodzenie nie będzie kryterium przetargu przy ocenie ofert

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

progów unijnych w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej. Wykonawcy mają możliwość po negocjacjach wnosić odwołania na zapisy Zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej.  Reasumując: – tryb negocjacji z ogłoszeniem nie daje możliwości prowadzenia negocjacji po złożeniu oferty ostatecznej,  – tryb

Grad spotka się ze związkowcami

Szczecińskie Stowarzyszenie Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego reprezentujące około 1600 akcjonariuszy Stoczni powiadamia inwestora, że majątek szczecińskiego zakładu został przejęty niezgodnie z prawem. Osiem zaproszonych na środę związków zawodowych ma czas na odpowiedź do 15:00

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przepisu będzie dotacja celowa ze środków budżetu państwa przyznawana na cel budowlany? Jeśli art. 257 ustawy Pzp nie ma zastosowania do środków budżetu państwa przyznawanych na cel budowlany, to czy można wszcząć przetarg, podczas gdy decyzja w sprawie przyznania jeszcze nie została wydana, ale wniosek o

Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników w Holandii

tej pory nie byliśmy dopuszczani do przetargów na zbiorniki, bo nie mieliśmy kompetencji w tym zakresie. Ostatnio zostaliśmy zaproszeni do składania ofert jako generalny wykonawca w przetargu organizowanym przez prywatny podmiot w Holandii" - dodał. Zastrzegł, że na

Drogi superdrogie. Rządowa agencja chce iść na rękę firmom budowlanym

. Apelują o systemowe rozwiązanie. Waloryzacja kontraktów drogowych Zaproszony do dyskusji Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA, przyznał, że problem jest mu znany. - Jesteśmy świadomi wzrostu cen i szukamy rozwiązań, w jakim zakresie możemy wyjść z tej sytuacji - zadeklarował ostrożnie. Przypomniał, że

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, postępowaniu o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego

Ocalili PGR i zbudowali prężną farmę mleczną. Grozi jej rozbiór

likwidacji przedsiębiorstwa. W styczniu tego roku przedstawiciele spółki zostali zaproszeni do oddziału terenowego KOWR w Częstochowie, który nadzoruje Racibórz, na spotkanie z rolnikami zainteresowanymi nabyciem ich ziemi. Usłyszeli wówczas, że KOWR ma plan: spółka może wystartować do przetargu po

Zmiana terminu realizacji zamówienia z obronności prowadzonego na podstawie regulaminu

Pytanie: Prowadzę postępowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Pierwszy etap to zgłoszenie chęci przystąpienia do postępowania, drugi – zaproszenie do składania ofert. W zgłoszeniu chęci wpisaliśmy termin realizacji zamówienia, ale z uwagi na

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Była szefowa dyplomacji Austrii zajęła się rozwojem Rosji

zamian za przyszłe zlecenia w ustawianych przetargach publicznych. Wybuchł skandal, który w kilka tygodni doprowadził do upadku pierwszego rządu Kurza i utraty przez Kneissl fotela ministra spraw zagranicznych Austrii. Kolejny rząd Sebastiana Kurza przetrwał dwa lata. Czytaj także: Były kanclerz

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

jednak uwagę na istotną zmianę w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Dotychczas prowadząc procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający wraz z zaproszeniem do złożenia oferty przekazywał wykonawcy zakwalifikowanemu do udziału

GDDKiA wznowi przetargi o wartości ok. 4,1 mld zł we wrześniu

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jeszcze we wrześniu br. zaprosi wykonawców do składania ofert cenowych w przetargach o wartości ok, 4,1 mld zł, poinformowali wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz szef

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

od jej członków i kierownika jednostki, przygotować siwz oraz zaproszenia do wykonawców? Czy należy powiadomić wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikować przedmiotową informację na stronie internetowej, a następnie sporządzić protokół i opublikować ogłoszenie o udzieleniu

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

;               zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający opisuje warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

MIB: GDDKiA zaprosi do składania ofert na S19 w woj. lubelskim jeszcze w X

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaprosi wykonawców do składania ofert na trzy odcinki realizacyjne S19 w województwie lubelskim do końca października, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB

Torpol: PLK unieważniły aukcję, w której oferta spółki była najwyżej oceniona

doprowadzić w tym konkretnym przypadku do nieodświeżenia informacji w przeglądarkach internetowych wykonawców biorących udział w aukcji. Inwestor niezwłocznie prześle zaproszenie do ponownego wzięcia udziału w aukcji dotyczącej ww. postępowania" - czytamy w komunikacie. W

PKP PLK zwiększą wartość ogłoszonych w 2016 r. przetargów do szac. 7,3 mld zł

składania ofert cenowych zaproszono wykonawców w przetargach o wartości 11,6 mld zł (w 15 postępowaniach). Do końca roku kwota ta ma się powiększyć o ok. 1,1 mld zł, poinformował również Merchel. W tym czasie PKP PLK zaproszą do składania ofert w 2 postępowaniach

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczących przełomowych technologii w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin

ograniczonym, w pierwszym etapie będą sprawdzane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie podmioty spełniające warunki uczestnictwa w postępowaniu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych" - czytamy w komunikacie. Kryteriami w przetargu są cena w 90 % i

Przyspieszenie w przetargach na nowe drogi

wszystkim drogowcy postanowili dokończyć drogę ekspresową S7 między Warszawą i Krakowem, czyli obecną i dawną stolicą Polski. W poniedziałek GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę 29,3 km drogi S7 od Warszawy do Grójca, a w piątek - na zaprojektowanie i budowę 55,6 km ekspresowej siódemki od

Drogowcy pędzą z A1 Pyrzowice - Częstochowa. Już ogłoszono przetargi

. To znaczy, że w razie sprawnego rozstrzygnięcia przetargów poszczególne odcinki A1 mogą być oddane do użytku na przełomie 2017 i 2018 r. Przetargi są dwustopniowe. W pierwszym etapie GDDKiA oceniać będzie potencjał zainteresowanych firm, a następnie wybrane firmy zaprosi do

P.A.Nova wybrana do realizacji inwestycji IKEA pod Warszawą za 30,5 mln zł netto

pn. "Przebudowa wraz z nadbudową sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach", czytamy w komunikacie. "Oferta [...] została przyjęta i zaakceptowana, a emitent został zaproszony do współpracy przy realizacji tej inwestycji. Kwota ryczałtowa zakresu

MIB: Ponowny przetarg na budowę S14 wkrótce, podpisanie umowy na początku 2018r.

; - podkreśla MIB. Na podstawie analizy oraz wymaganych standardów projektowania Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało, że zadanie, do realizacji którego zostali zaproszeni oferenci w ramach przetargu, jest przewymiarowane. Konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian

Dialog konkurencyjny

maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ).

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Nowelizacja Pzp -termin składania ofert w przetargu Termin składania ofert w przetargu ograniczonym został skrócony z dotychczas obowiązujących 40 dni do 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Ponadto jeżeli wartość zamówienia jest

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej prowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp jeden z wykonawców zwrócił się do zamawiającego o umożliwienie mu na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wglądu do protokołu. Żąda udostępnienia

GDDKiA uruchomiła II etap przetargu na obwodnicę Stalowej Woli i Niska

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami, zaprosiła 18 wykonawców do składania ofert na zaprojektowanie oraz wybudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77

Związkowcy przemysłu lotniczego mogą protestować ws. przetargu na śmigłowce

społecznego obserwatora procedury przetargowej "była jedynie grą na czas ze strony rządowej". "Zaproszenie naszego przedstawiciela, na dwa tygodnie przed ogłoszeniem wyników przetargu (21 kwietnia br.) jest potwierdzeniem tej tezy. W tak krótkim czasie ocena co do

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

samorządowych mogą się obawiać chaosu z viaToll. Na razie system nadzoruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na której zlecenie na początku tej dekady viaToll stworzyła i do dziś eksploatuje austriacka firma telekomunikacyjna Kapsch. Sposób na przetarg Niespodziewanie pod koniec 2017 r

Ogromne zainteresowanie budową Ściegiennego. Zgłosiło się 19 firm

- Przez najbliższe dwa miesiące będziemy sprawdzać, czy firmy i konsorcja spełniają warunki zawarte w specyfikacji, a następnie zaprosimy je do drugiego etapu przetargu - zapowiada Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Urzędnicy zaplanowali go na

MIB: Przetarg na system poboru opłat drogowych w XI, kwestia technologii otwarta

miał charakter dwuetapowy, a decyzja co do wyboru technologii zostanie podjęta w toku postępowania. "Kończy się konferencja, na którą zaprosiliśmy przedsiębiorców gotowych dostarczać dla Polski systemy poboru opłat. Wszyscy, którzy są zainteresowani, mogli przedstawić

Obwodnica zachodnia. Oferty znów dłużej, do 30 stycznia

potencjał oferentów, a latem br. zaproszono ich do składania ofert cenowych. Wykonawca będzie musiał zmodyfikować istniejący już projekt i zbudować obwodnicę w ciągu 33 miesięcy (nie są liczone okresy zimowe, które trwają od 15 grudnia do 15 marca). Wiosną br. rzecznik GDDKiA

Tani prąd z Ukrainy nie zainteresował rządu Polski

Do początku marca ministerstwo energii i przemysłu węglowego Ukrainy czeka na oferty firm zainteresowanych udziałem w projekcie stworzenia Mostu Energetycznego Ukraina-UE. Zaproszenie do przetargu w tej sprawie ukraińskie ministerstwo ogłosiło pod koniec zeszłego tygodnia. A kluczowym adresatem tej

Rafako złoży ofertę na budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka

będziemy składali ofertę razem z Polimeksem" - powiedziała Wasilewska-Semail podczas spotkania prasowego. Złożenie ofert ma nastąpić 28 grudnia br., a do udziału w przetargu zaproszono 5 podmiotów. "Formuła zakłada większą dyskusję przed

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia portu Luka Bar

. "W związku z powyższym spółka zostanie zaproszona do negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji portu, w tym zawarcia umowy na wyłączne zarządzanie portem oraz przejęcie kontroli operacyjnej i finansowej" - czytamy w komunikacie. 21 grudnia OT

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S61 Szczuczyn-Raczki

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn ? Raczki, podała Dyrekcja. Do 24 czerwca br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. W

Przetarg na obsługę reklamową w PZU

zostaną wybrane firmy, które zaprosimy do przetargu. Liczba firm zaproszonych do konkursu będzie zgodna z dobrymi praktykami rynkowymi i logiką biznesową. Postępowanie będzie dwuetapowe, a jego zakończenie w chwili obecnej szacowane jest na początek IV kw. 2011

W Gdyni udostępnią za darmo miejsca pod ogródki gastronomiczne

zapewnienie dalszego funkcjonowania lokali, przy jednoczesnym ogromnym zaangażowaniu we wsparcie placówek medycznych. Mimo tych wysiłków przedsiębiorców z branży gastronomicznej, najbliższe tygodnie nadal niosą niepewność przetrwania. Ogródki gastronomiczne w Gdyni. Za parę dni przetarg Jeszcze w tym tygodniu

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, - dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, - nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, - unieważnieniu postępowania

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

. Przetarg można określić jako ciąg uporządkowanych czynności (technicznych i prawnych), których celem jest wybór właściwego kontrahenta przyszłej umowy przez zaproszenie do składania ofert. Cechą przetargu jest to, że zakłada on uczestnictwo więcej niż jednego podmiotu po stronie oferentów (tzw

Jesienna kampania drogowych obietnic rządu

- Obwodnica Stalowej Woli i Niska, dla której dzisiaj podpisujemy zgodę na zaproszenie do drugiego etapu przetargu, da możliwości rozwoju całego regionu - zapowiedział w piątek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk na konferencji w Stalowej Woli (województwo

Dużo chętnych na obwodnicę Wąchocka

Komisja zadecyduje, które firmy zostaną zaproszone do drugiego etapu przetargu i do złożenia ofert cenowych. Może być ich nie więcej niż 20. Inwestycja obejmująca budowę m.in. obwodnicy Wąchocka ma się rozpocząć w drugiej połowie roku. Jest współfinansowana ze środków UE

Przetarg na sieć 5G z wyższym "standardem bezpieczeństwa". Czy to sposób na wykluczenie Huawei?

- Nie chodzi o wchodzenie na ścieżkę wojny handlowej z Chinami - tak w Radiu RMF FM zapewnił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Ale dodał, że jest brany pod uwagę specjalny standard dla przetargów na sieć 5G. Nowy standard  Wyższy standard bezpieczeństwa ma obejmować zarówno aspekty

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

części postępowania mamy tego samego wykonawcę? Czy można zawrzeć w jednym zaproszeniu do negocjacji kilka części (np. 5) i podpisać na nie jedną umowę, czy trzeba prowadzić odrębne procedury z wolnej ręki dla każdej z 25 części i zawrzeć osobne umowy na każdą z nich? Czy tego samego wykonawcę trzeba

18 firm chce budować w Modlinie

Szefowie spółki lotniskowej szukają wykonawcy w przetargu ograniczonym. To oznacza, że spośród chętnych firm wybiorą sześć z największym doświadczeniem i zaproszą je do składania ostatecznych ofert. Zwycięzcę przetargu mamy poznać zimą. Terminal

Modernizacja kolejowej "ósemki" jest coraz bliżej

Oznacza to, że wysłano zaproszenia do udziału w drugim etapie przetargu do wybranych firm, które się do postępowania zgłosiły. - Przetarg w trybie ograniczonym pozwala nam lepiej wybrać wykonawcę. Dzięki dwuetapowemu postępowaniu więcej wiem o oferentach, których wybieramy

24 nowe niskopodłogowe tramwaje

- Pierwszy etap konkursu zakończy się we wrześniu. Wtedy nastąpi weryfikacja wszystkich firm, które zgłoszą się do przetargu. Te, które spełnią wszystkie wymogi, zostaną zaproszone do drugiego etapu, który potrwa dwa miesiące. Najwcześniej więc w listopadzie dowiemy się, kto

Przetarg na kolejnych 15 kilometrów ekspresówki do Warszawy

rozstrzygną w ciągu kilku miesięcy. W środę zaś ogłosili kolejny, tym razem od Mężenina do Jeżewa, czyli miejsca, gdzie zaczyna się dostępna dla kierowców od ubiegłego roku ekspresówka do Warszawy. - Ogłoszony właśnie przetarg zakłada wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej, z

Dróg nam przybywa, ale Polska wciąż w tyle Europy

W 2022 r. raczej nie przejedziemy autostradą A1 przez całą Polskę znad Bałtyku do granicy z Czechami. W zeszłym tygodniu łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie potwierdził, że fiaskiem zakończył się trwający od połowy zeszłego roku przetarg na zaprojektowanie i

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

Trzeba wybudować drogę. Ogłasza się przetarg i wybiera wykonawcę. Dziś podmiot publiczny musiał w takim wypadku wybrać tę firmę, która zaoferowała najniższą cenę, bo tego wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych. Nie mija pół roku i nowa droga już się rozsypuje, trzeba łatać

Pierwsze przetargi na drogę ekspresową S3 na Dolnym Śląsku

ekspresówki. Firmy, które przejdą sito wstępnej kwalifikacji, w kolejnym etapie przetargów zostaną zaproszone do złożenia konkretnych ofert. Inwestycje będą realizowane w systemie projektuj i buduj, przewidującym układanie drogi zgodnie z projektem

GDDKiA uruchomi II etap przetargu na obwodnicę St. Woli i podkarpacką S19

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w najbliższym tygodniu zaprosi wykonawców do składania ofert na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska, a na przełomie 2016/2017 r. zaprosi do składania ofert na trzy

Polimex chce przystąpić do przetargu na blok na Żeraniu razem z MHPSE

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE) porozumienie w sprawie wspólnego przystąpienia do przetargu na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie oraz wykonania prac, jeśli zadanie

Leonardo: Nie ma reindustrializacji bez innowacji, PZL Świdnik w awangardzie

wojennej do zwalczania okrętów podwodnych oraz ratownictwa morskiego. "Do końca roku będą zbierane oferty dla wojsk specjalnych, natomiast w przetargu dla marynarki zakończył się dialog techniczny i spodziewamy się do końca 2017 roku zaproszenia do składania ofert. W efekcie

Obwodnica zachodnia, wciąż wiele pytań. Gotowa w 2018 r.?

które drogowcy muszą odpowiedzieć. Przypomnijmy, przetarg ogłoszono w sierpniu ub.r. Wpłynęło 14 ofert, w tym wiele zagranicznych, z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Austrii. W etapie pierwszym oceniano doświadczenie i potencjał oferentów, a latem br. zaproszono ich do

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ekstraklasa rozpoczęła sprzedaż praw mediowych bukmacherom

od 1995 roku. W pierwszej kolejności do złożenia ofert zostaną zaproszone licencjonowane firmy bukmacherskie działające na polskim rynku. Podpisanie umów z wyłonionymi w przetargu partnerami ma nastąpić do 30 kwietnia br. Do końca sezonu ligowa spółka zamierza też sprzedać prawa do pokazywania

Konsorcja Mirbudu i Polaqua z najtańszymi ofertami na odcinki S5 w kujawsko-pom.

- granica województwa oraz Tryszczyn - Białe Błota), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "14 lipca 2015 roku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 25 km odcinka drogi ekspresowej S5 Jaroszewo ? gr. województwa. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 20

PKP Intercity ogłosiło przetargi na 12 EZT, modernizację 14 ED74 oraz 10 wagonów

w komunikacie. W przypadku przetargu na zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych przewoźnik zastosował w nim innowacyjny model zakupowy. Dostawa dwóch pierwszych jednostek ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne mają trafić do przewoźnika

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

. Podkreśla jednak, że nie ogranicza to przedsiębiorców w poszukiwaniu dostawców z innych krajów UE. - W dalszym ciągu firma może zaprosić do przetargu dowolne firmy - dodaje. Przy zamówieniach powyżej wspomnianego progu okres oczekiwania na oferty dostawców nadal będzie długi. Ale

GDDKiA zaprosi wykonawców do składania ofert na S7 Napierki-Płońsk jeszcze w br.

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jeszcze w tym roku zaprosi wykonawców do składania ofert na cztery odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S7 od Napierek do Płońska, o łącznej długości 71 km. Umowy na realizację zostaną

Wszyscy chcą budować S5 do Wrocławia

Przetarg dotyczący 19-kilometrowego odcinka S5 Radomicko-węzeł Leszno Południe jest dwustopniowy. Po wstępnej kwalifikacji zgłoszonych firm, GDDKiA zaprosi do składania ofert cenowych. Poza ceną na wybór wykonawcy będą miały wpływ termin realizacji i okres gwarancji. Wyłonienie

Rząd PiS przewleka przetargi na drogi wokół stolicy

wielka niewiadoma - dodaje. Chodzi o kilka ważnych projektów, na których budowę politycy PO zdecydowali się niedługo przed zeszłorocznymi wyborami. Po zmianie rządu utknęły przetargi na drogi ekspresowe S7 (Warszawa - Piaseczno - Grójec) i S17 (wyjazd do Lublina od węzła Zakręt

PZL Mielec zwalnia pracowników

Świdnika, MON odrzucił. Resort wyjaśniał, że obie nie spełniły warunków formalnych. Do testów poligonowych wybrany został caracal, produkt firmy Airbus Helicopters. Związkowcy z Mielca i Świdnika od razu zapowiadali, że taki wynik przetargu może spowodować redukcję zatrudnienia w

Wielu chętnych do budowy drogi ekspresowej do Olsztyna

. Wykonawcy, których drogowcy zakwalifikują do drugiego etapu przetargu, zostaną następnie zaproszeni do złożenia ofert cenowych. GDDKiA dodaje, że kryteria oceny ofert będą podobne do tych, które obowiązują w przetargach na budowę kolejnych odcinków ekspresowej "siódemki"

Przegląd prasy

. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu --EBOR udzielił Velvet Care 24 mln euro kredytu --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,02% m/m do 690,63 pkt w czerwcu --Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto

Ministerstwo Kultury nie lubi etatów. Nowy przetarg, jeszcze gorsze warunki

pracowników ochrony resortu pracy było pierwszą rzeczą, którą zrobił po objęciu urzędu. Ministerstwo Rodziny i Pracy - obok Ministerstwa Edukacji Narodowej - jest też do tej pory jedynym resortem, który po informacjach o monitoringu "S" i wysokościach stawek w resortach zaprosił przedstawicieli

Coraz bliżej prywatyzacji Cegielskiego

kwartale. Nie wiadomo jeszcze, czy Ceglorz zostanie sprzedany w przetargu, na aukcji, czy przez giełdę. - Określenie trybu prywatyzacji, a tym samym publikacja stosownego ogłoszenia, które będzie jednocześnie zaproszeniem do wzięcia udziału w prywatyzacji, nastąpi dopiero po odbiorze sporządzonych przez

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

Zakładu, stoi na stanowisku, że w przypadku unieważnienia tego postępowania przez sąd nie zostanie wykorzystany tryb zamówienia z wolnej ręki, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Ewa Kryj. "Nieprawdą jest stwierdzenie, że w razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do

Przetarg na ostatni podlaski odcinek trasy do Warszawy ogłoszony

-2017. Białystok. Trzech nowych generałów na trasie generalskiej Ogłaszane w tym roku postępowania mają tryb przetargu ograniczonego. W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tu ocenie podlega potencjał

GDDKiA rozpocznie wkrótce II etap przetargu na Zachodnią Obwodnicę Łodzi

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w najbliższych dniach zaprosi wykonawców do składania ofert na dwa odcinki realizacyjne w ramach budowy Zachodniej Obwodnicy Łodzi, zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia AD Montecargo

pismem spółka zostanie zaproszona do negocjacji ze Skarbem Państwa w Czarnogórze mających na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji ww. spółki" - czytamy w komunikacie. W połowie stycznia OT Logistics podało, że zaoferowało w ramach przetargu 2,5 mln euro za nabycie ok

Polskie firmy zbrojeniowe chcą walczyć o zamówienie warte 11 mld zł

, od którego rezultatów będzie zależało zaproszenie PGZ do złożenia oferty w przetargu, który ma być ogłoszony w 2016 r. - W ostatnich latach w polskiej zbrojeniówce wykonano wiele inwestycji, które pozwalają nam na udział w takim przetargu. Partner zagraniczny jest potrzebny

Nieczyste przetargi drogowe. Tracimy miliardy

Czytaj: Zmowa przy przetargach drogowych. Operacja ABW "Rydwan" Prezesi, ustawiając między sobą przetargi, posługiwali się prymitywnym i łatwym do zrozumienia "szyfrem", ale przed sądem zapewne będą tłumaczyć, że

PKP PLK ogłosiły przetarg na remont 'objazdów' dla RailBaltica - pierwszy w KPK

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na modernizację łącznie 230 km linii kolejowych, alternatywnych w stosunku do planowanego do remontu odcinka linii nr E75 Sadowne - Białystok (RailBaltica). Są to linie nr 36 Ostrołęka

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii Lublin-St. Wola

, zwiększenia przepustowości linii, podano również. Przetarg ma charakter ograniczony. Zamawiający przewiduje, że zaprosi do składania ofert 6 wykonawców. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą całkowita cena brutto (waga 70), termin realizacji