zapobiegać długowi

Piotr Skwirowski

Przyszłoroczny budżet bez pieniędzy z OFE się nie zawali

Przyszłoroczny budżet bez pieniędzy z OFE się nie zawali

- Dzięki zmianom w OFE dług publiczny spadnie o 7 pkt proc. [według metodologii krajowej] - wyliczał w październiku w czasie debaty nad projektem budżetu na 2014 r. ówczesny minister finansów Jacek Rostowski. Mówił, że o te 7 pkt proc. w przyszłości obniżone będą progi ostrożnościowe, które zapobiegają nadmiernemu wzrostowi zadłużenia państwa.

W pandemii jej nie było, teraz ZUS ponownie ją nalicza. Opłata obowiązuje od 1 sierpnia

W przypadku problemów finansowych podatnicy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie go na raty. Skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Należność ta nie obowiązywała w okresie zagrożenia epidemicznego. Od 1 sierpnia jest jednak ponownie naliczana.

Koniec z wyłudzaniem na PESEL. Rząd chce stworzyć jeden rejestr

Zastrzegasz numer PESEL i już nikt na niego kredytu nie weźmie - taki jest plan rządu. Powstać ma specjalny rejestr, z którego zobowiązane będą korzystać i banki, i firmy pożyczkowe.

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

, uproszczone zasady zarządzania ryzykiem fiskalnym oraz lepsze egzekwowanie tych zasad. Jednak szczegóły propozycji budzą wątpliwości co do realności osiągnięcia tych celów. W szczególności nowe reguły fiskalne wymagają odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Pierwsza wątpliwość dotyczy możliwości zapobiegania

Podwyżki kosztów energii generują nowych dłużników. Rekordzista ma do spłacenia ponad 24 mln zł

Podwyżki kosztów energii generują nowych dłużników. Rekordzista ma do spłacenia ponad 24 mln zł

tarapaty. A lepiej zapobiegać, niż leczyć - trzeba reagować, gdy u kontrahenta pojawią się pierwsze oznaki problemów z płatnościami – zaznacza Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Lepiej nie będzie Takich rekordzistów może być jeszcze więcej. Jak

Tarcza antyputinowska. Premier zapowiada "derusyfikację gospodarki"

Tarcza antyputinowska. Premier zapowiada "derusyfikację gospodarki"

zadanie po raz kolejny zahamować tempo wzrostu cen. - Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności, który będzie niesamowicie dynamiczny. Trzeba działać u źródła - tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty - mówił premier.  Podkreślił, że

Zniesienie zakazu eksmisji. Rząd szykuje zmianę przepisów i zamierza złamać prawo

Zniesienie zakazu eksmisji. Rząd szykuje zmianę przepisów i zamierza złamać prawo

pandemii. Zapisano go w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

. Zapobiegają drakońskiemu oprocentowaniu pożyczek i pompowaniu ich kosztów oraz zawyżaniu opłat. Warto je znać. Obecnie koszt pożyczki nie może być wyższy niż 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania, ale nie więcej niż wartość całego kredytu. Zaś nieprzekraczalne oprocentowanie to 10

MF: Deficyt w budżecie wyniósł 17,1 mld zł na koniec czerwca wg wstępnych danych

Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r." - czytamy dalej. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VI 2020 r. wynika z dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłat z tytułu aukcji

KE: Ramy budżetowe w Polsce są silne, ale ostatnio wykazują słabości

obejmują sektor instytucji rządowych i samorządowych, podczas gdy odrębna reguła dotycząca długów dotyczy samorządów lokalnych" ?napisała Komisja w opublikowanym dziś raporcie. "Po drugie, od 2015 r. większość sektora instytucji rządowych i samorządowych podlega

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

wyemituje dług o wartości 800 mld euro, czyli ok. 150 mld euro rocznie. Pozyskane pieniądze będą dość równomiernie podzielone na dwa komponenty: 407,5 mld euro zostanie rozdysponowane między państwa członkowskie w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast 386 mld euro w formie pożyczek. Gigantyczna nadwyżka

MF: Deficyt w budżecie wyniósł 18,88 mld zł na koniec IV wg wstępnych danych

okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych"- wskazał resort w komunikacie. Przypomniał, że ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi

Polacy zadłużają się na potęgę. To efekt biednienia czy zakupów z odroczoną płatnością?

Polacy zadłużają się na potęgę. To efekt biednienia czy zakupów z odroczoną płatnością?

;Czyli od stycznia do czerwca 2022 r. ich kwota była wyższa o 47,5 proc. niż pożyczek wziętych w pierwszym półroczu 2021 r. Liczba zaciąganych długów wzrosła o 36,2 proc. - Pierwsze półrocze br. to kontynuacja zeszłorocznej hossy. Po dużych spadkach z 2020 r. nie ma już śladu. Wartość udzielonych

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

wymagają wyższej premii za ryzyko, zwłaszcza od krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dodatkowo wyższa inflacja wymaga wyższych stóp procentowych. Niemniej liczy się oprocentowanie realne. W Polsce przy inflacji 17,9 proc. i rentowności obligacji 7,9 proc. realny koszt długu to minus 10 proc. W strefie

KE: Funkcjonowanie reguły wydatkowej zostało osłabione przez ostatnie wydatki

budżetowych pozostała niezmieniona. Reguły fiskalne określając dopuszczalny poziom deficytu, długu i wydatków na różnych szczeblach administracji, wydają się być jego najsilniejszym elementem" - zaznaczyła. W ocenie Komisji, "stabilizująca reguła wydatkowa, która obejmuje

MF: Deficyt w budżecie wyniósł 25,88 mld zł na koniec maja wg wstępnych danych

(tj. 72,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

gospodarki. "Jak dotąd reakcje polityczne w Europie mają przede wszystkim zapobiegać gwałtownym wzrostom liczby niewypłacalności przedsiębiorstw i bezrobocia ze względu na spowolnienie obrotów przedsiębiorstw oraz uniknąć deflacji długu. To ostatnie zjawisko mogłoby się

MF chce zmienić wzór prognozy finans. JST, dodając wiersze dot. wyłączeń

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [?] w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego"

CD Projekt traci reżysera "Wiedźmina 3" i "Cyberpunka 2077". Komisja badała oskarżenia o mobbing

CD Projekt traci reżysera "Wiedźmina 3" i "Cyberpunka 2077". Komisja badała oskarżenia o mobbing

dodaje, że Tomaszkiewicz w mailu do pracowników poinformował również, że decyzja została uzgodniona z zarządem firm, a on sam ma zamiar dalej nad sobą pracować. - Zmiana zachowania to długi i żmudny proces, ale nie rezygnuję i mam nadzieję na zmianę - miał napisać w liście reżyser "Wiedźmina

Eksmisja na bruk jest w Polsce zakazana. Ale ten zakaz to fikcja

Eksmisja na bruk jest w Polsce zakazana. Ale ten zakaz to fikcja

mieszkania należącego do pani Agnieszki. Agnieszka i Adam zalegali z czynszem, w sumie do spłacenia mieli 2 tys. zł. Wtedy jeszcze przepisy egzekucyjne nie zabraniały sprzedania przez komornika nieruchomości nawet przy tak niewielkim długu. Benedysiukowie do lipca 2022 r. walczyli o mieszkanie przed sądami

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

głównie zapobiegania patologiom – likwidacji lewych zwolnień lekarskich. Taki powód wydaje się racjonalny, jednak jesteśmy w czasie pandemii, dużo osób traci pracę. Takie osoby też przecież mogą zachorować. Po przyjęciu tej zmiany będą miały ograniczone prawo do świadczenia chorobowego &ndash

KRD: 57,6% MSP weryfikuje kontrahentów przed współpracą wobec 76,2% w I br.

przez Instytut Keralla Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) "Priorytety płatności firm". Weryfikowanie nowych partnerów biznesowych i konsumentów przed nawiązaniem współpracy nie tylko pozwala chronić interes firmy, ale też zapobiegać wyłudzeniom w

Nabycie spadku z zagranicy. Jakie przepisy obowiązują?

Nabycie spadku z zagranicy. Jakie przepisy obowiązują?

kuzynki od lat mieszkającej w Niemczech pani Barbara złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, w którym wykazała, że odziedziczyła po niej spadek. Do opodatkowania zgłosiła środki pieniężne (w przeliczeniu na złotówki: 908 944 zł). Jako długi i ciężary spadku zgłosiła – zapłacony w Niemczech

Zalegamy ze spłatą 40 mld zł długów [RAPORT]

Listę dłużników otwiera mieszkaniec Mazowsza, którego zaległe długi przekroczyły 110 mln zł i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły o 2,2 mln zł. Drugi na niechlubnej liście uplasował się mieszkaniec województwa lubelskiego, który jest winny 50,9 mln zł. Ostatnie miejsce na

"The New York Times": Chiny przyparte do muru, muszą budować zaufanie do własnej gospodarki

: kurczącego się popytu, zakłóconej podaży i słabnących oczekiwań – powiedział Li. Aby zrównoważyć słabą konsumpcję, Li ogłosił kolejną rundę potężnych, napędzanych długiem wydatków na infrastrukturę oraz pomoc dla najuboższych gospodarstw domowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Transfery rządu

MFW tnie prognozy. Już po raz szósty z rzędu

kraje, zamiast rozwiązywać spory gospodarcze, wybierają nakładanie ceł. To samo tyczy się rywalizacji na polu technologii i jej transferów. MFW zaznacza, że ciągle nie ma np. międzynarodowej współpracy, która zapobiegałaby cyberatakom. Światu obrywa się także za brak współpracy w walce ze zmianami

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

między wschodem a zachodem zapobiegają wojnie. Globalizacja to polisa ubezpieczenia przed wojną. Gdyby Chiny chciały zniszczyć potencjał przemysłowy USA, musiałyby zbombardować fabryki na własnym terytorium – mówił. A racje są nie tylko geopolityczne. Czytaj także: "The New York Times"

Niechlubny rekord rośnie w zastraszającym tempie. Alimenciarze zalegają już z 12 mld zł długu. Kto nie płaci na własne dzieci?

Jakby tych haniebnych statystyk było mało, w ciągu ostatnich pięciu zobowiązania alimentacyjne Polaków zwiększyły się ponad dwukrotnie. W 2015 roku zadłużenie alimentacyjne wynosiło niecałe 6 mld zł. Za to, jak wynika z danych publikowanych przez Krajowy Rejestr Długów, zmniejszyła się nieco liczba

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

mają wejść w życie w większości 1 czerwca 2019 r., ulga na złe długi ma z kolei obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. "Teraz poddajemy konsultacjom projekt, a w październiku powinien znaleźć się on na posiedzeniu rządu, z kolei w listopadzie liczymy, że będzie już w Sejmie

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

. Nie trzeba składać żadnych oświadczeń, aby w taki sposób dziedziczyć. Odbywa się to obecnie z automatu i zapobiega wielu rodzinnym dramatom. Kiedy długi dziedziczą nasze dzieci? Sprawy się komplikują, jeśli spadkobierca, który odrzucił zadłużony spadek, ma własne dzieci. Pół biedy, gdy są pełnoletnie

Prof. Sławiński: Nie da się zwalczyć inflacji bez schłodzenia gospodarki ani za pomocą realnie ujemnych stóp procentowych

amerykańską. Z kolei EBC musi brać pod uwagę, jak ewentualny wzrost stóp wpłynie na wszystkie kraje strefy euro. Dziś Włochy trapi ogromny problem, bo mają wysoką relację długu do PKB i podwyżki stóp mogą być dla nich bolesne. To dlatego EBC zwleka. Ciągłe powoływanie się na przykład Fedu i EBC jako argument

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

długi, a nawet bardzo długi i raczej wymaga również zatrudnienia prawników. Spółka od marca do dnia dzisiejszego nie zarobiła nic, bo nie jest to realne i nie może liczyć na żadną pomoc i pewnie nie zarobi do końca 2021. Również w założeniu można przyjąć, że właściciel spółki mający na utrzymaniu

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 4 lutego --09:00: Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" --09:00: Pierwszy dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu --10:00

Kalendarium ISBnews

po decyzji SBN --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej ŚRODA, 4 lutego --09:00: Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?"

Jak wynająć nieruchomość uchodźcom z Ukrainy? Poradnik

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Oznacza to, że będzie możliwa eksmisja uciążliwego lokatora. Umowa najmu z uchodźcą z Ukrainy Nie wszyscy uchodźcy muszą korzystać z nieodpłatnej gościny. Niektórych stać na opłacenie wynajętego na rynku

Rząd zamrozi płace w budżetówce. Wkrótce ogłosi też cięcie pensji i zwolnienia. Co z nauczycielami?

przede wszystkim o wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego. Taki zapis powoduje, że zwalnianie w budżetówce można rozpocząć w każdej chwili.  Rozporządzenie będzie, kiedy ogłosimy Według naszych informacji rozporządzenie może być

KRD: 14,8% MŚP chce zatrudniać nowych pracowników w najbliższych 3 miesiącach

Krajowego Rejestru Długów (KRD). Maleje też grono firm, które zamierzają zwalniać. Poprawie sytuacji zatrudnienia w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja odmrożenie gospodarki i związana z tym konsumpcja, powoli wracająca na tory sprzed pandemii. Wprawdzie wielu

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 16 kwietnia -- Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" w Gdańsku -- 09:00 Spotkanie prasowe PZL-Świdnik nt. oferty w przetargu polskich Sił Zbrojnych

Kalendarium ISBnews

;Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" w Gdańsku --10:00: Spotkanie prasowe Play --10:30: Konferencja prasowa Vienna Insurance Group nt. wyników i planów --10:30: Konferencja prasowa MPiPS, OPZZ i Lewiatana nt

Kalendarium ISBnews

-- Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" w Gdańsku --10:00: Spotkanie prasowe Play --10:30: Konferencja prasowa Vienna Insurance Group nt. wyników i planów --10:30

Rząd przygotowuje specustawę przymuszającą do odstrzału dzików w związku z ASF

obszarze objętym ograniczeniami np. nie mogą patroszyć dzików w miejscu, w którym je upolowali, a środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi. Tymczasem zasady sobie, a życie sobie. Myśliwi nagminnie nie przestrzegają zasad bioasekuracji, co

"500 plus" ratunkiem przed eksmisją z lokali komunalnych

zapobiegałoby dziedziczeniu długów rodziców przez dzieci po osiągnięciu pełnoletności. Dyrektor Góra zwróciła się w tej sprawie do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie Rafała Niteckiego (ośrodek wypłaca rodzinom "500 plus"), a ten wstępnie zaaprobował pomysł

Inwestycje lubią spokój

praktyk w prywatnych firmach, regulując relacje między pracodawcami i pracownikami, oraz zapobiegać nadmiernej (zdaniem urzędników) konkurencji. Wprowadzano między innymi kontrolę cen produkcyjnych. Na czele NRA stanął emerytowany generał Hugh Johnson, który ostrzegał biznesmenów, że jeśli odmówią

Komisja Europejska po raz pierwszy użyła sześciopaku do ostrzeżeń

Komisja Europejska sięgnęła wczoraj po raz pierwszy po nowe uprawnienia z unijnego sześciopaku (wynegocjowanego za polskiej prezydencji w Radzie UE), które pozwalają jej na wytykanie krajom członkowskim zaburzeń w równowadze makroekonomicznej poza wskaźnikami długu oraz

OFE pozbawione obligacji to rynek długu bez bezpiecznika

, opisując konsekwencje wyciągnięcia OFE z rynku obligacji, napisali, że nie będą już dłużej "amortyzatorem wstrząsów", czyli tym, kto kupuje, gdy leje się krew, i zapobiega załamaniu rynku. Kryzysowe lata pokazały, jak ważne jest to, kto trzyma dług. Zadłużone po uszy państwa, takie jak Japonia

Sikorski o kolejnych sankcjach wobec Rosji: Będą bolesne także dla nas

- Przed chwilą brałem udziałem w konferencji inauguracyjnej Europejskiego Instytutu Pokoju, który ma zapobiegać takim sytuacjom jak na Ukrainie. A gdy do nich dojdzie, to umożliwiać profesjonalne rozpoczęcie negocjacji. Polska zdecydowała się wesprzeć tę instytucję materialnie

KRD: Problem braku terminowych zapłat dotyczy 81% przedsiębiorstw

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Problem braku terminowej zapłaty dotyczy 81% małych i średnich przedsiębiorstw wobec 71% dwa lata temu, poinformował Krajowy Rejestr Długów (KRD), powołując się na badania "Audyt windykacyjny" przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski

Kropla w morzu potrzeb

szkolenia i staże. Po to ponad dekadę temu utworzono fundusz. Jacek Rostowski widzi to inaczej. Dla niego środki z Funduszu Pracy to sposób na obniżenie deficytu i długu państwa. Na kontach zamroził już 5 mld zł, na koniec tego roku będzie to już 7 mld zł. Wszystko to w czasie

Po co RPP obniżyła stopy niemal do zera? Wysoka inflacja i nasze lokaty to coś, co może kusić rząd

więc cel obniżki stóp? Jeden z tropów daje RPP, mówiąc właśnie o konieczności utrzymania większej inflacji, zapobieganie jej wyraźnemu spadkowi. Wyższa inflacja dałaby ulgę dla budżetu, który musi radzić sobie z rosnącym zadłużeniem związanym z kosztami walki ze skutkami epidemii koronawirusa. - To

Sztuczna inteligencja "made in Poland"? Jan Paweł II w tle, pomija aspekt ochrony środowiska

konkurencji z graczami spoza Polski i UE. Zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy nie wpadali w dług innowacyjny związany z bolączką polskiej gospodarki, czyli podwykonawstwem - przekonuje Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego. Zespół zadaniowy stworzony w ramach

4 lata skutecznej wojny z telekomem

w Ministerstwie Kultury jako prawnik. Komornik zajął całe jej wynagrodzenie, gdyż nie podlegało ono ochronie jak wynagrodzenie pracownika etatowego. Dług wynosił wtedy ponad 9 tys. zł. Ona o długu nie miała pojęcia. Czemu więc komornik zajął konto? Orange mimo rozwiązania

Kto sprawdza nasz PESEL? Nikt nie panuje nad milionami pytań o dane osobowe Polaków

gospodarczej w Polsce zbierających dane o długach Polaków, 600 tys. razy. Hurtownia lodów też sprawdza PESEL Tylko w tym roku Ministerstwo Cyfryzacji nie wydało zgody na dostęp do rejestru m.in. takim podmiotom, jak: Maszachaba, prywatne centrum medyczne z Krakowa specjalizujące się w medycynie pracy i

Kolejny deweloper ukarany. Za odbiór mieszkań bez kupującego

odbioru lokalu pod ich nieobecność. Na nic się zdały wyjaśnienia dewelopera, że "dokonuje jednostronnego odbioru lokalu dopiero w przypadku dwukrotnego niestawienia się nabywcy" i że taki zapis w umowie ma zapobiegać przypadkom "blokowania" transakcji przez

Facebook kontrolowany, Twitter blokuje reklamy kryptowalut, kurs Bitcona nurkuje [CZYTNIK 27.03.2018]

;(czyli Kierunek: Dom). Celem jest pomoc bezdomnym z takich miast jak Cupertino (gdzie jest siedziba Apple), Mountain View (znajduje się tam Googleplex), Palo Alto (lokalizacja Facebooka), San Jose czy Sunnyvale. Jennifer Loving, szefowa tego programu mówi serwisowi TechCrunch : - Długi czas

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

. Konsolidacja fiskalna doprowadziła do zakończenia procedury nadmiernego deficytu, a dług publiczny jest zrównoważony. Wiarygodna polityka bezpośredniego celu inflacyjnego odniosła skutki w zakresie kontrolowania presji deflacyjnej; inflacja zaczęła rosnąć. System bankowy jest płynny, rentowny i dobrze

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

zakończenia procedury nadmiernego deficytu, a dług publiczny jest zrównoważony. Wiarygodna polityka bezpośredniego celu inflacyjnego odniosła skutki w zakresie kontrolowania presji deflacyjnej; inflacja zaczęła rosnąć. System bankowy jest płynny, rentowny i dobrze dokapitalizowany, a ramy sektora finansowego

Minister Rostowski z sześciopakiem na Ecofin

"Sześciopak" (sześć ustaw, których projekt Komisja Europejska zgłosiła przed rokiem) ma zagwarantować rygorystyczne przestrzeganie Paktu Stabilności i Wzrostu (m.in. progu 3 proc. deficytu budżetowego oraz 60 proc. długu publicznego). Niemcy i Francja "

Koronawirus atakuje firmy. Przedsiębiorcy: "Oszczędności się kiedyś skończą. Za co będziemy żyć?"

kierowców. Dziś te autobusy stoją w bazie, a kierowcy siedzą w domach. – Z jednej strony ograniczenie przepływów pasażerskich jest dobre, bo zapobiega się rozprzestrzenianiu się wirusa. Z drugiej to zarzyna gospodarkę. Dla firm takich jak moja to katastrofa. Żadna z firm nie tworzy przecież

Wpadka pracownika Getin Noble Banku. Wykradziono dane 18 tys. osób

analiza zaistniałego incydentu. Wnioski pozwolą na zapobieganie tego typu zdarzeniom w przyszłości. W wyjaśnianiu okoliczności zajścia ściśle współpracujemy z organami ścigania. Ze względu na dobro prowadzonych działań nie możemy informować o szczegółach i poczynionych w tej kwestii ustaleniach - mówi

PiS idzie na wojnę o podatek CIT. Opodatkuje m.in. centra handlowe i biurowce, zmieni zasady rozliczania wynajmu mieszkań

zapobiegać nadmiernemu finansowaniu podatnika długiem, transferowaniu dochodów do krajów mających niższe stawki podatkowe czy wreszcie przeszacowywaniu wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych). Podatek na centra handlowe i biurowce Ministerstwo

Koniec pracy nad regułą wydatkową. Jak samorządy zacisną pasa

Unią Europejską. Jesteśmy gotowi przyjąć w sprawie reguły wspólne stanowisko razem z samorządami - dodał. Tłumaczył, że głównym celem proponowanej przez resort finansów reguły dla jednostek samorządu terytorialnego jest zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu przez samorządy

Kłótnia o budżet 2014. "Fikcja oparta na nieistniejących ustawach"

", co będzie korzystne dla naszych przyszłych emerytur. - Dzięki zmianom w OFE dług publiczny spadnie o 7 pkt proc. - wyliczał Jacek Rostowski. O tyle obniżone mają być progi ostrożnościowe, które zapobiegają nadmiernemu wzrostowi zadłużenia państwa. - Obniżenie progów do

Gdzie się podziała ustawa o rajach?

. Eksperci wskazywali, że nowe przepisy będą zapobiegać takim działaniom, jakie stosowała na przykład firma LPP. Ten potentat na polskim rynku odzieżowym przeniósł za granice, do kontrolowanych przez siebie spółek na Cyprze i w Emiratach Arabskich, prawa do znaków towarowych Reserved, House, Sinsay i Mohito

Chiny na równi pochyłej [KRUGMAN]

słabość, jednak rząd udzielał też państwowym przedsiębiorstwom tanich kredytów. Skutkiem był wzrost zadłużenia tych przedsiębiorstw. W ubiegłym roku dług osiągnął taki poziom, że zaczęto mówić o groźbie zachwiania stabilności finansowej. Następnie Chiny przyjęły oficjalną

Śledztwo "Wyborczej": The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

segmentach biznesowych, zgodnie ze standardami Grupy ING” – zapewnia biuro prasowe banku. Polski bank nie chce zdradzić, czy holenderska spółka Tristane jest nadal jej klientem; zasłania się prawem bankowym. Długi czas siedzibą Tristane było zwykłe mieszkanie w Amsterdamie, a spółką zarządzała

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA'2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB" - czytamy też w komunikacie. W projekcie założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2

Limity zadłużenia nie pozwolą samorządom na inwestycje?

reguły wspólne stanowisko razem z samorządami - dodał. Tłumaczył, że głównym celem proponowanej przez resort finansów reguły dla samorządów jest zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się przez nie. - Chcemy chronić Polskę, a tym samym samorządy, przed obcięciem funduszy strukturalnych - mówił Rostowski

Robert Biedroń o tłustych kotach z metropolii

. Zwiększam wydatki na inwestycje i jednocześnie spłacam stare zobowiązania. Moim celem jest, aby na koniec kadencji w 2018 r. dług miasta, mimo nowej perspektywy unijnej i związanych z nią inwestycji, był mniejszy, niż kiedy przejmowałem miasto w 2014 r. Konkretnie o ile

Polskie mrożonki podbijają świat. "Po prostu nasze jest lepsze"

jabłko czy gruszka trafią na sklepową półkę, muszą przejść przez długi łańcuch logistyczny. Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby towar, jaki dostarczamy do magazynu centralnego lub finalnego odbiorcy był najwyższej jakości. Co właściwie produkujecie? – Firma Kampol-Fruit jest jednym z liderów

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (działalności operacyjnej). Nowe regulacje mają również przeciwdziałać nadmiernemu finansowaniu podatnika długiem oraz transferowaniu dochodu podatnika do tzw. rajów podatkowych. Wprowadzone przepisy będą też

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

zaliczek na podatek PIT i CIT przepisów dot. tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.). 10. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące od marca do grudnia 2020 r. 11

Niełatwy szczyt UE. Miał być dobry sygnał dla rynków...

sposób zapobiegania lub spowalniania procesu rozdzielania się UE na Europę "dwóch prędkości". Musicie być zawsze tam, gdzie podejmuje się kluczowe decyzje - mówi wysoki urzędnik Komisji Europejskiej. Pakt to niemiecko-francuski pomysł, który zakładał rezygnację z

Zsolt Darvas: Grecja musi upaść, ale z asekuracją

. Ucierpiałby też m.in. niemiecki eksport do Grecji, ale ten kraj nie jest przecież priorytetem niemieckich firm. Prace nad drugim pakietem pomocowym dla Grecji opierają się na założeniach, że wzrost greckiego PKB - bez kosztów obsługi długu - wyniesie 6 proc. już w 2014 r. Jaką ocenę

Odkurzanie zabiera nam rok życia. Jak wybrać urządzenie, które nam tego czasu oszczędzi? [PRZEŚWIETLENIE]

nie zatrzymują alergenów. Te z kolei zatrzymują specjalne przekładkowe filtry HEPA, które dodatkowo unieszkodliwiają pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów, roztocza, bakterie. Filtr taki posiada uszczelkę, która zapobiega przedostawaniu się niefiltrowanego powietrza poza odkurzacz. Po nazwie HEPA powinna

Bankructwa się zdarzają. Możliwa druga fala kryzysu

z długiem wyszła na jaw, rynki były przekonane, że szybko pojawi się jakieś polityczne rozwiązanie. Niestety, kryzys grecki próbowano ugasić serią półoficjalnych politycznych porozumień, których kilka dni później nie przestrzegano. Konsekwencją było zwątpienie rynków w solidność kolejnych państw

Stan realizacji exposé, czyli na tropach reform

proc. PKB). Jeśli to się nie uda, Unia może na nas nałożyć sankcje za nadmierny deficyt. W skrajnym przypadku może to oznaczać nawet zatrzymanie wypłat pieniędzy z UE. Porażka byłaby tym bardziej prestiżowa, że przystąpiliśmy do paktu fiskalnego, który ma zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się państw

Powtórka z przekrętu

stanowiły pożyczki dla klientów o wątpliwej wiarygodności kredytowej. Tak jak kiedyś wspólnikami są agencje ratingowe, które oceniają bezpieczeństwo obligacji. Wielu przyznają najwyższy znak jakości, AAA, czyli uznają je za bezpieczniejsze niż dług rządu USA (rząd, choć jego dług stracił trzy lata temu

Szpital przy al. Kraśnickiej: Pitera chce wyjaśnień

doradza jak zarządzać szpitalem i bierze za to 30 tys. złotych miesięcznie, zaś Temple Libra wygrała przetarg na obsługę szpitalnych długów, dzięki czemu zarobi ok. 3,8 mln złotych. Opisaliśmy to w połowie lipca. W czym tkwi problem? Obie spółki łączyły nazwiska współwłaścicieli

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał, 7) uchyleniu obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej. 8) poszerzenie zakresu

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

. Zapowiedział, że projekt ustawy o OFE trafi do Sejmu w pierwszej połowie listopada. Na Twitterze premier Donald Tusk zapowiedział niemal w tym samym momencie, że w piątek rozpoczną się formalne konsultacje związane z tym projektem. - Dzięki nowym przepisom obniży się dług publiczny i koszty jego obsługi. To

Budowa mieszkań tylko według gminnego planu

zobowiązałaby się do budowy dróg, infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja) i społecznej (szkoły czy przedszkola). Zapobiegałoby to niekontrolowanemu rozlewaniu się miast, bo inwestycje powstawałyby tylko tam, gdzie infrastruktura już istnieje lub planowana jest jej budowa, m.in. na podstawie prognoz

Dzień dobry, odchodzę!

. Dla większości firm zapobieganie rotacji okazało się być jednym z kluczowych wyzwań. Blisko połowa (48 proc.) przyznała, że obecnie największym problemem jest utrata pracowników z wysokimi kwalifikacjami. I faktycznie, patrząc na podane przez nich statystyki odejść, wyraźnie

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

nieruchomościami skarbu państwa z 25 proc. do 50 proc. wpływów w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. 6. Uelastycznienie wydatkowania środków z „funduszu korkowego” w 2020 r. - możliwość przeznaczenia tych środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

Skala redukcji stóp zaskoczyła rynek, to koniec obniżek w tym roku wg analityków

stóp procentowych ma szanse być właściwą odpowiedzią po stronie dostosowania parametrów polityki monetarnej. Powinna ona zapobiegać ryzyku umocnienia się złotego, co podtrzymywałoby presję deflacyjną, ale także powinna stymulować popyt zewnętrzny i wewnętrzny, co będzie sprzyjać szybszemu powrotowi

Wielki drukarz EBC

proc. do 5,6 proc., a gospodarka rozwija się tempie 3,6 proc. rocznie. Krok w dobrym kierunku Mateusz Szczurek, polski minister finansów, cieszy się z decyzji EBC. - Każda decyzja, która zapobiega deflacji, jest krokiem w dobrym kierunku. Także dla

Na ratunek ustawie o rajach

stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Taki dochód ma być objęty normalną stawką podatkową - 19 proc. Eksperci wskazywali, że nowe przepisy będą zapobiegać takim działaniom, jakie stosowała na przykład firma LPP. Ten potentat na rynku przeniósł za granicę, do kontrolowanych

Polski luksus w "Panama papers": jachty, samoloty i apartamenty

zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych? - Rafał Sonik miał dług wobec mojego świętej pamięci ojca Andrzeja Czerneckiego. Jako zastaw ojciec otrzymał udziały spółki Dagar Enterprises Limited. Nie chciał być bezpośrednio właścicielem ani spółki offshore'owej, ani nieruchomości, a jedynie zabezpieczyć

Polska sztuczna kość czeka na inwestora. Rozmowa z prof. dr hab. Grażyną Ginalską, biochemikiem

, wypełniając otaczającą go przestrzeń, czyli łatwo się dopasowuje do miejsca, w które chcemy go aplikować. Jeżeli roztwór zawiera lek np. przeciwbakteryjny, to nasz materiał staje się nośnikiem tego leku, co między innymi może zapobiegać infekcjom i wspomagać leczenie. Może być on również nasączany przed

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

potwierdzają, że lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie konfliktom oraz wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania konfliktów aniżeli pójście w stronę konfrontacji: strajków czy też spraw sądowych" - powiedział Pączka podczas seminarium "Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy

500 mld dol. dla MFW?

mld dol. Jak tłumaczył, te fundusze miałyby posłużyć "nie tylko radzeniu sobie z kryzysami, ale też zapobieganiu im". Wtórowała mu niemiecka kanclerz Angela Merkel. - Wierzymy, że MFW musi zostać wzmocniony, a jego środki zwiększone - mówiła

Rynki na bezdechu. Będzie podatek bankowy

wschodzące i ponownie pompuje ceny bezpiecznych aktywów. Cena złota nie schodzi poniżej 1,6 tys. dol. za uncję, a frank notuje rekordowe wartości w stosunku do dolara. Szczęśliwie po zatwierdzeniu planu ratunkowego dla Grecji obecne perturbacje wokół długu USA nie wpływają na

Taksówki nie znikną, technologie rozwiną biznes - wywiad z szefami iTaxi i mytaxi

świadczący złej jakości usługę, którzy powinni być z tego zawodu wyeliminowani. Takie platformy jak nasze są w stanie zapewnić weryfikację i jakość, bo zapobiegają złym praktykom dzięki ocenie kierowcy po każdym kursie. Jestem przekonany o tym, że dziś także dzięki nam standard w taksówkach jest wyższy. Ale

Giełdy stawiają na przyjęcie ratunkowego planu Busha

najwięcej skorzystają na wykupie za pieniądze amerykańskich podatników złych długów, które pogrążają ich wyniki. W tle giełdowych zmagań trwa polityczna batalia o przyszły kształt rynków finansowych, gdy już zostanie zażegnany kryzys. Europa: zróbmy

Neel Kashkari: Człowiek na waszyngtońskim detoksie

dla instytucji finansowych. Zbierał cięgi za recesję od równie przerażonych jak on sam kongresmenów. Zdobył wówczas przydomek "bailout czar" (car rządowej pomocy). Rozdysponował 400 mld dol. wśród 540 banków i wprowadził w życie program zapobiegania niewypłacalności kredytobiorców wart 50

Zielona wyspa? Nie na wieki wieków

;? Ameryka miała być pierwszym przykładem. Miały zniknąć cykle koniunkturalne i kryzysy. Noblista Robert Lucas oświadczył w 2003 r., że "problem zapobiegania kryzysom został rozwiązany". - Ciekawe, prawda? A można znaleźć sporo takich cytatów

UE żegna państwo dobrobytu, przykład idzie ze Skandynawii

traktatu lizbońskiego nie można pójść dalej. Dlatego byłoby dobrze, gdyby w Europie upowszechniła się ustawowa zasada wiążących limitów dla deficytu oraz długu publicznego. Taki kaftan bezpieczeństwa mamy w polskiej konstytucji, choć w Europie jest to rozwiązanie znane jako "niemiecki hamulec"

Alan Greenspan straszy tuż przed posiedzeniem Fed

premia trwała kilkanaście lat. W tym czasie Fed mógł bezpiecznie obniżać stopy procentowe, by zapobiegać kryzysom, bo zagrożenie inflacją było stosunkowo nieduże. Z czasem jednak "tanie" kraje same zaczęły wytwarzać popyt i ich obecność w globalnej gospodarce dziś już

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). W mniejszym stopniu lęk ten dotyczy działalności hakerów, w większym wycieków danych z urzędów i firm - obawia się tego 54% respondentów. Źródło: ISBnews Chmura : Polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej, a banki nadal

Urzędnicza fikcja, czyli to nie jest dobry kraj dla chorych psychicznie

. Zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży to inwestycja w zdrowie psychiczne społeczeństwa. Ale ta inwestycja też się placówkom zdrowotnym nie opłaca, bo od 15 lat rozwijamy system, w którym najbardziej opłacalne jest leczenie chorób, najlepiej przy pomocy jednego zabiegu. Nikt nie jest odpowiedzialny za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) - to cel ustawy, która dziś weszła w życie. Po raz pierwszy powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających