zapadalności obligacji

TVN sprzeda obligacje o wartości 405 mln euro

Niezabezpieczone obligacje są oprocentowane na 10,75 proc. rocznie, a datę ich zapadalności ustalono na 15 listopada 2017 r.

Hiszpania i Francja sprzedały obligacje, rentowności wzrosły

W czwartek Hiszpania sprzedała obligacje o terminach zapadalności od 2015 do 2017 roku za łącznie 3,75 miliarda euro, podczas gdy oferta opierwała na 2,75-3,75 miliarda. Ich rentowności wzrosły do najwyższych poziomów od 14 lat

Silna wyprzedaż akcji instytucji finansowych

bezpieczne. Rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich spadła poniżej 3 proc. po raz pierwszy od 2009 roku, a indeks dolarowy wzrósł do poziomu najwyższego od siedmiu miesięcy, przekraczając poziom 78000.

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,06 mld zł

2021 r. o łącznej wartości 4 964,465 mln zł, podał resort. Sprzedawane obligacje miały terminy zapadalności od 2022 do 2047 r. Na poprzednim przetargu zamiany, 23 marca br., resort sprzedał obligacje za 10,85 mld zł

PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 12 mld zł

na poziomie 1,75%, a termin zapadalności jest ustalony na 7 czerwca 2027 r. Rentowność obligacje 10-letnich objętych przez PZU Życie S.A. wyniosła 2,04%, podlegają one wykupowi 5 marca 2030 r. Rentowności obligacji zostały określone na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie

Kernel wyemitował obligacje o wartości nominalnej 300 mln USD

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Kernel Holding wyemitował pięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln USD o oprocentowaniu 6,5%, podała spółka. Cena emisyjna obligacji stanowiła 99,475% wartości. Termin zapadalności papierów przypada

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,07 mld zł

2021 r. o łącznej wartości 4 126,881 mln zł, podał resort. Sprzedawane obligacje miały terminy zapadalności od 2022 do 2047 r. Na poprzednim przetargu zamiany, 6 lutego br., resort sprzedał obligacje za 6,28 mld zł

Borys z PFR: Koronaobligacje będą miały okresy zapadalności 2-10 lat

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Obligacje emitowane - co 1-2 tygodnie - na sfinansowanie tarczy finansowej będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Emisji będziemy teraz

Robyg rozważa emisję obligacji wart. do 100 mln zł do końca roku

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Robyg rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji do kwoty 100 mln zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku, podała spółka. "Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji"

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

dla nabywcy. Rentowność obligacji jest dla rządu wskaźnikiem pokazującym, jakiego oprocentowania żądają inwestorzy od zakupionych nowych obligacji. Rentowność obligacji wyznacza zatem koszt obsługi długu. Obecnie rentowność obligacji o okresie zapadalności 10 lat wynosi około 9 proc., a jeszcze 2 lata

Co miesiąc inne oprocentowanie obligacji. Premier Morawiecki pokazuje szczegóły pomysłu

Co miesiąc inne oprocentowanie obligacji. Premier Morawiecki pokazuje szczegóły pomysłu

czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok - nazwa skrócona ROR i 2 lata - DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25 proc. i 5,50 proc. w

PFR oferuje 7- i 10-letnie koronaobligacje o łącznej wartości 12 mld zł

tarczy finansowej będą emitowane co 1-2 tygodnie i będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank

Legimi przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021

. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego programu spółka chce przeprowadzić jeszcze w III kw. br. "W ostatnich miesiącach poprawiliśmy strukturę finansowania, pozyskując nowych akcjonariuszy oraz wydłużając termin zapadalności obligacji. Jesteśmy gotowi do dalszej optymalizacji

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 3-letnich euroobligacji

euro, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć ujemną rentowność przy danym terminie zapadalności obligacji. (ISBnews)

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł w czwartek

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w czwartek 23 lipca, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2023-2030, o wartości nominalnej 3-6 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 10,85 mld zł

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje skarbowe jednej serii o łącznej wartości 10 852,507 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej)z terminami zapadalności w latach 2021-2029 o łącznej wartości 11 572,97

Nowak, MF: Wycena euroobligacji to 1. tego typu transakcja o ujemnej rentowności

rentowność przy danym terminie zapadalności obligacji, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. "Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jest to pierwsza transakcja kraju spoza strefy euro lub o ratingu poniżej AAA, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

emisję obligacji o następujących parametrach brzegowych: 1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat; 2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone; 3) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30

MF zaoferuje obligacje o wartości 4-6 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w piątek, 24 stycznia, obligacje hurtowe sześciu serii, z okresem zapadalności w latach 2022-2047, o wartości nominalnej 4-6 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem

zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. "Podczas czwartkowej emisji BGK sprzedał obligacje oznaczone kodem FPC0427 za 13 mld zł, przy rocznym kuponie na poziomie 1,875%. Termin zapadalności został ustalony na 27 kwietnia 2027 r. Rentowność obligacji została określona na

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w czwartek, 9 stycznia, obligacje hurtowe sześciu serii, z okresem zapadalności w latach 2022-2047, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

Elemental ma umowę z mBankiem ws. programu obligacji do 64 mln zł

000 zł, 4. Okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 31 marca 2025 r. 5. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, 6. Obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy o

PFR sprzedał w pierwszej emisji koronaobligacji papiery za 16,3 mld zł

koleje emisje". Z kolei ze startem finansowania firm PFR czeka na zgodę Komisji Europejskiej, przypomniał. "Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,375%, a termin zapadalności ustalony na 29 marca 2024 r. Ich rentowność została określona na

PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 15,2 mld zł

profilu na Twitterze. Pierwsza emisja obligacji w ramach programu miała miejsce 27 kwietnia. Borys zapowiadał później, że kolejne obligacje emitowane na sfinansowanie tarczy finansowej będą emitowane co 1-2 tygodnie i będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,16 mld zł

łącznej wartości 4 030,81 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje z terminem zapadalności w lipcu 2017 r. serii OK0717 za 1 133,964 mln zł, obligacje zapadające w kwietniu 2022 r. serii PS0422 za 2 292,09 mln zł, papiery serii WZ1122 z terminem zapadalności w listopadzie

MOL przeprowadził ofertę obligacji na kwotę 28,4 mld HUF

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - MOL przeprowadził ofertę obligacji dla inwestorów instytucjonalnych na łączną kwotę 28,4 mld HUF, podała spółka. "Obligacje emitowane są w drodze subskrypcji prywatnej na poniższych warunkach

Murapol przydzielił obligacje serii LA o wartości nominalnej 3,7 mln zł

: - wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł, - wielkość emisji 3 704 Obligacji, - okres zapadalności: 24 miesiące, - okres odsetkowy: 3 miesięczny, - oprocentowanie: stałe, określone w stosunku

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł w czwartek

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w czwartek, 21 maja, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2022-2030, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MLP Group utworzył program obligacji do 60 mln euro

oferującym i bookrunnerem oraz z Pekao lnvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem technicznym, agentem oferującym i dealerem" - czytamy w komunikacie. Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie nie dłuższy niż 10 lat

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł w czwartek

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w czwartek, 7 maja, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2022-2030, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MF zaoferuje obligacje o wartości 4-7 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 26 lipca, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2029, o wartości nominalnej 4-7 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

MF zaoferuje obligacje za 2 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2020-2028 o łącznej wartości 2 000 mln zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii OK0720 z

MF sprzedało 3-letnie euroobligacje za 2 mld euro przy ok. 6 mld euro popytu

benchmarkowych nominowanych w euro o wartości nominalnej 1,5 mld euro to pierwsza transakcja kraju spoza strefy euro, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć ujemną rentowność przy danym terminie zapadalności obligacji. (ISBnews)

MF zaoferuje obligacje za 800 mln zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2020-2028 o łącznej wartości 800 mln zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii OK0720 z terminem

MF zaoferuje obligacje o wartości 7-10 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 26 października, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 7-10 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 488 mln zł w styczniu

indywidualnych. Najwięcej - blisko 1 140 mln zł - przeznaczono na zakup obligacji 4-letnich. Na uwagę zasługuje stały wzrost zainteresowania obligacjami o dłuższym, 10-letnim terminie zapadalności - ich wartość sprzedaży wyniosła 311 mln zł, tym samym osiągając w ujęciu miesięcznym poziom porównywalny z

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

; 2. termin zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy 7 lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji

PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

;Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych obligacji: 1 400 000 000 zł, w tym serii PGE002210526 z okresem zapadalności 7 lat: 400 000 000 zł oraz serii PGE003210529 z okresem zapadalności 10 lat: 1 000 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji: równa

MF zaoferuje obligacje o wartości 4-7 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 27 lipca, obligacje hurtowe sześciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2047, o wartości nominalnej 4-7 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

WDB wyemituje obligacje serii N o wartości 1,4 mln zł

jest wartości nominalnej obligacji tj, 1 000 zł każda. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6% w skali roku, z terminem zapadalności przypadającym na 2 lata od daty przydziału. Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo wraz z wartością nominalną obligacji w terminie zapadalności" - czytamy w

Zarząd mBanku uchwalił substytucję emitenta obligacji z mFinance na bank

nominalna obligacji 2020 pozostałych w obrocie wynosi 464 822.000 euro - równowartość 2 041,27 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. Obligacje 2020 zostaną wykupione przez mFinance zgodnie z warunkami emisji w terminie ich zapadalności. mBank należy do czołówki

PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.

zarządu, podała spółka. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji. "Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi

mBank wyemitował obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości 750 mln zł

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka. "Zarząd mBanku [?] wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i

MF zaoferuje obligacje za 1,2 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2020 i 2021 o łącznej wartości 1,2 mld zł, podał resort. Resort zaoferuje papiery serii WZ0120 o wartości

MF zaoferuje obligacje o wartości 3 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek, 24 maja, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 3 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

Murapol przydzielił obligacje serii HA na 2,33 mln zł

: - wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł, - wielkość emisji 23 300 obligacji, - okres zapadalności: 48 miesięcy, - okres odsetkowy: 3 miesięczny, - oprocentowanie: zmienne; stopa referencyjna

Murapol wykupi przedterminowo część obligacji serii S na łącznie 5 mln zł

nominalnej 40 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto Murapol zawarł ze wszystkimi obligatariuszami obligacji porozumienia w sprawie zmiany WEO. Strony wyraziły zgodę na zmianę terminu zapadalności obligacji na 15 grudnia 2020 r. (pierwotnie 31 sierpnia 2019 r.), podano także

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,48 mld zł

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe z terminem zapadalności w 2019 r. (serii OK0419) o wartości 5 482,319 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w styczniu, kwietniu i

MF zorganizuje w czwartek przetarg zamiany obligacji

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na przetargu w czwartek 5 października, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2019-2027 w ramach bezgotówkowego przetargu zamiany obligacji skarbowych, podał resort

Ronson przygotowuje emisję obligacji na 30-50 mln zł w I kw. 2019 r.

zaczyna się poprawiać. Szykujemy się by wyemitować kolejną transzę obligacji w I kw. przyszłego roku" - powiedział Geris podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że obecna struktura zapadalności obligacji jest dla spółki komfortowa i obejmuje wykup po ok. 50 mln zł rocznie

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln CZK (ponad 118 mln zł), których pierwotna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku, podkreślono w materiale. "Podjęta przez MCI Capital S.A. decyzja jest zgodna z deklarowaną wcześniej chęcią spłaty finansowań

MF zaoferuje obligacje o wartości 3 mld zł na przetargu we wtorek

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu we wtorek, 27 marca, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 3 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

MF zaoferuje obligacje za 600 mln zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2018 i 2026 o łącznej wartości 600 mln zł, podał resort. Resort zaoferuje papiery serii OK1018 o wartości

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 5. Okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 12,74 mld zł

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe z terminami zapadalności w 2020, 2021 i 2026 r. o łącznej wartości 12 740,177 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2016 r

Nowak z MF: Dzisiejszy przetarg to początek finansowania potrzeb budżetu na 2018

październiku 2017 r. oraz styczniu 2018 r. o łącznej wartości 4 030,81 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje z terminem zapadalności w lipcu 2017 r. serii OK0717 za 1 133,964 mln zł, obligacje zapadające w kwietniu 2022 r. serii PS0422 za 2 292,09 mln zł, papiery serii

MF zaoferuje obligacje o wartości 5-7 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 26 stycznia, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 5-7 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

Alior Bank wyemituje obligacji serii L o wartości nominalnej max. 100 mln zł

przenoszone bez ograniczeń" - czytamy w komunikacie. Planowany dzień emisji obligacji przypadać będzie na 30 listopada 2018 r. Obligacje będą miały 7-miesięczny okres zapadalności, a dniem wykupu obligacji będzie 1 lipca 2019 r., podano również. "

Pekabex rozpoczął prace nad programem emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

zostanie przygotowana dokumentacja transakcyjna oraz opracowane zostaną szczegółowe zasady plasowania obligacji. "W ramach programu spółka planuje przeprowadzać niepubliczne emisje obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o terminie zapadalności 4 lub 5-letnim do łącznej

Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Enea dokonała przedterminowego odkupu 1 218 obligacji serii ENEA0220 za łącznie 121,98 mln zł, podała spółka. "W dniu 14 października 2019 r. spółka nabyła 1 218 szt. obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek, 4 stycznia, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

KGHM wyemituje 5- i 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Instytucje z którymi spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych

MF zaoferuje obligacje o wartości 4-6 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek, 25 kwietnia, obligacje hurtowe sześciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2047, o wartości nominalnej 4-6 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2020-2028 o łącznej wartości 1 mld zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii OK0720 z terminem

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

. Bank BNP Paribas kupił obligacje z datą waluty przypadającą na 27 kwietnia 2020 roku o terminie zapadalności 29 marca 2024 roku. Konstrukcja elementów składowych rentowności obligacji PFR jest zbliżona do obligacji emitowanych przez BGK, podano w materiale. Podczas emisji

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 243 mln zł w maju

w 2018 roku. W porównaniu do maja 2018 r. klienci chętniej wybierali obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Dobrze widać to na przykładzie obligacji 4-letnich, które obecnie stanowią 29% wszystkich sprzedanych obligacji wobec 22% z maja ubiegłego roku. Udział najkrótszych obligacji z oferty - 3

Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play. "Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie) [?] będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje

MF nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji 2- i 10-letnich

przetarg uzupełniający obligacji skarbowych sprzedanych na przetargu w dniu 05.05.2016 r. nie zostanie zorganizowany" - czytamy w komunikacie. Na przetargu głównym sprzedano obligacje serii OK1018 z terminem zapadalności w październiku 2018 r. o wartości 1 765 mln zł i

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w lutym

przetargi zamiany, na których odkupywane będą obligacje o terminie zapadalności w 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. W grudniu ubiegłego roku zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 2,4 mld zł. Zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

Bank Pekao. BGK wyemitował obligacje o łącznej wartości 13 mld zł. Instrument należy do grupy najbezpieczniejszych na rynku tzw. fixed income z uwagi na pełną gwarancję Skarbu Państwa. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, a termin zapadalności przypada na 27

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 2 012 mln zł

WZ0524, 1 894 mln zł w przypadku serii WS0428 i 583 mln zł dla WZ0528. Resort zaoferuje obligacje serii OK0720 z terminem zapadalności w lipcu 2020 r. o wartości 150 mln zł, papiery serii PS0424 zapadające w kwietniu 2024 r. o wartości 800 mln zł, obligacje serii WZ0524

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 8 marca, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2029, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

mBank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF

, c) terminie zapadalności w dniu 4 października 2024 r., d) wartości nominalnej jednej obligacji: 200 000 CHF tj. równowartość 764 440 zł według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia, e) kodzie ISIN CH0467182454" - czytamy w komunikacie

MF zaoferuje obligacje za 715 mln zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2021 i 2023 o łącznej wartości 715 mln zł, podał resort. Resort zaoferuje papiery serii PS0721 o wartości

Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu; 3. obligacje każdej serii oferowane będą do indywidualnie wybranych adresatów w trybie oferty niepublicznej; 4. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat

Enea chce wyemitować obligacje do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019 r.

indywidualnie określonych adresatów na terytorium Polski. "Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Zakładany termin zapadalności obligacji będzie wynosił 5 lat od daty emisji, a celem emisji jest refinansowanie zadłużenia spółki" - czytamy dalej

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

przekroczy 5 000 000 000 zł, 2. Obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej Wieloletni Program Emisji Obligacji. 3. Zapadalność obligacji będzie nie dłuższa niż

KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld zł

albo kilku seriach. 2) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 2 000 000 000 zł. 3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji. 4) Obligacje będą

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek, 7 lutego, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2029, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się papiery

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii E o wartości nominalnej 100 mln zł

przed trzema laty obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł zostały wykupione w terminie 17 października 2017 r. Seria B o wartości 30 mln zł i terminie zapadalności w grudniu 2018 r. została wykupiona przed terminem 17 maja 2017 r. Przed terminem zostaną również wykupione obligacje serii C

Alior Bank planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln zł w październiku br. 

, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; 4. Obligacje będą niezabezpieczone; 5. Obligacje będą miały 8-letni okres zapadalności" - czytamy w komunikacie. Bank podał także, że rozważany termin emisji

MF zaoferuje obligacje o wartości 5-8 mld zł na przetargu w piątek

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 25 stycznia, obligacje hurtowe sześciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2047, o wartości nominalnej 5-8 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

Grupa Robyg sfinalizowała ofertę publiczną obligacji o wartości 100 mln zł

wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. To już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Okres zapadalności obligacji to 5 lat. Spółka przeznaczy pozyskane środki na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza

Spółka Murapolu przydzieliła obligacje serii A o wartości nom. 44,1 mln zł

079 sztuk obligacji, c) okres zapadalności: 36 miesięcy, d) okres odsetkowy: 3 miesięcy, e) oprocentowanie: 6% w skali roku [...]" - czytamy w komunikacie. Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek 10 stycznia obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2028, o wartości nominalnej 3-6 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

MF planuje po dwa przetargi obligacji/ mies. i nieregularnie - bonów w 2020 r.

grudnia (przetargi w piątek). W kalendarzu uwzględniono harmonogram posiedzeń RPP, EBC i Fed oraz terminy zapadalności obligacji, podkreślił resort. W zależności od sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza, w szczególności rezygnacja z przeprowadzania

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 908,5 mln zł

. Sprzedaż papierów serii OK0521, zapadających w maju 2021 r., wyniosła 400 mln zł przy 625 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 974,2 zł, a rentowność 1,445%. Resort sprzedał obligacje serii PS1024 z terminem zapadalności w październiku 2024 r. o łącznej wartości 1 485 mln zł

BPS wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nom. do 66 mln zł

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podjął uchwałę w sprawie emisji do 165 szt. obligacji serii BPS0328 o jednostkowej wartości nominalnej 400 000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej wysokości do 66 mln zł z 10-letnim okresem zapadalności

Bank Pekao planuje book-building obligacji podporządkowanych na max. 1 mld zł

. "Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1 mld zł; oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; obligacje będą niezabezpieczone; obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności"

MF sprzedało na przetargu obligacje za 7,51 mld zł, popyt sięgnął 11,6 mld zł

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje z terminami zapadalności w latach 2018 i 2026 o łącznej wartości 7 506 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 500 - 7 500 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 11 620 mln

KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Dzięki programowi zrealizujemy także spłatę obligacji, których termin zapadalności przypada w kolejnych miesiącach. Odczuwamy ograniczenie produkcji stali w Polsce - dlatego coraz mocniej musimy skupiać się na nowych segmentach

Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału. Jak wówczas informowano, oferta miała obejmować podwyższenie kapitału i akcje własne w liczbie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu we czwartek

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu we czwartek, 8 lutego, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2020-2028, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort. W ofercie znajdą się

Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Polnord zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 6,7 tys. szt. obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 6,7 mln zł (cała seria ma wartość 30 mln zł), podała spółka. Warunkiem jest zawarcie przez spółkę do 11 marca br. umowy

Borys z PFR: Kolejne emisje koronaobligacji - co 1-2 tygodnie, po ok. 15 mld zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje przeprowadzać kolejne emisje obligacji na finansowanie tarczy finansowej co 1-2 tygodnie każdorazowo na kwotę ok. 15 mld zł, poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Ten program

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

przeznaczone przez PKN Orlen na finansowanie bieżącej działalności" - wskazano. Zgodnie z postanowieniami umowy programu emisji obligacji, w lutym 2012 r. PKN Orlen wyemitował 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Termin zapadalności obligacji przypada w

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,76 mld zł

łącznej wartości 5 504, 974 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje z terminem zapadalności w październiku 2017 r. serii DS1017 za 1 102,883 mln zł,papiery zapadające w styczniu 2018 r. serii WZ0118 za 2 486,963 mln zł oraz obligacje zapadające w kwietniu 2018 r. serii