zapadają obligacje

Witold Gadomski

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Inwestorzy wyraźnie dają znać, co myślą o przyszłości naszej gospodarki. Im większe widzą ryzyko, tym większej premii za to ryzyko żądają. Mateusz Morawiecki ma coraz poważniejszy problem.

GTC rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br.

zapada przed końcem roku. Jesteśmy skłonni ogłosić już wkrótce emisję obligacji na maksymalnie 220 mln zł. To jest w procesie, oczywiście, sprawdzimy rynek. To jest jedna z możliwości, jakie mamy. Mamy inne oferty refinansowania obligacji, które rozważamy. I mamy też możliwość nierefinansowania ich

Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 100 mln zł

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało czteroletnie obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł, które zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny PKO Parasolowy - FIO, podała spółka. Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 5

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

część zadłużenia spółki wynikającego z obligacji serii D i F" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20

ZM Henryk Kania zakończyły proces optymalizacji źródeł finansowania

wartość obligacji, które zapadały w 2018 r. wyniosła 120 mln zł, z czego 102 mln zł zostały spłacone ze środków pozyskanych w ramach emisji obligacji serii H oraz I, a 18 mln zł zostało spłaconych przez Spółkę. Oznacza to, że spółka spłaciła wszystkie obligacje zapadające w 2018 r. Najszybciej zapadającą

Lokum Deweloper może emitować kolejne obligacje, ale nie w najbliższym czasie

podczas konferencji prasowej. W czerwcu 2021 r. zapadają obligacje serii E spółki na łącznie 100 mln zł. "Czujemy się komfortowo przy pewnym poziomie długu. By reagować na potrzeby, jak chodzi o zakup dobrych działek, ale też nadmiernie nie

Tauron będzie pracować nad refinansowaniem obligacji zapadających w 2022 r.

. "Najbliższa spłata obligacji przypada w listopadzie. Zostaną one spłacone w ramach dostępnych środków, stąd w 2019 r. nie potrzebujemy nowych środków" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej. W listopadzie br. zapadają obligacje krajowe o łącznej wartości

Ronson wyemitował obligacje serii P na 10 mln zł w ofercie publicznej

, Ronson wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 348,8 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione. Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020, podsumowano w komunikacie. Ronson to spółka deweloperska notowana na

Dlaczego inflacja będzie rosła mimo groźnych min Adama Glapińskiego? Odpowiedź będzie szokiem

Dlaczego inflacja będzie rosła mimo groźnych min Adama Glapińskiego? Odpowiedź będzie szokiem

przyszłym roku będą zapadać kolejne transze obligacji emitowanych według bardzo niskich odsetek, A ich miejsce będzie zaciągany bardzo drogi dług być może z odsetkami wyższymi niż dzisiejsze 7 proc. - ostrzega Dudek.  Ile to będzie kosztowało? - Tylko w 2022 roku dodatkowo w budżecie zapłacimy o 20 mld

Ronson wyemitował obligacje serii Q na łącznie 15 mln zł

zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.). Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020" - czytamy dalej. Ronson Development jest spółką deweloperską, notowaną na warszawskiej giełdzie od

Grupa AB: Programy rządowe wspierające e-learning wpływają na naszą sprzedaż

. "Widzimy, że rynek obligacji wraca do normalności i my chcemy dalej uczestniczyć jako emitent na rynku obligacji. Stać nas na to, aby wykupić te obligacje, mamy środki, nie musimy rolować" - dodał członek zarządu. Wcześniej spółka podała, że w lipcu br. będą zapadać

Cube.ITG rozważa emisję obligacji na 10 mln zł po wynikach 2016 r.

, raczej po publikacji wyników rocznych, które - mamy już pewność - będą pozytywne" - powiedział Zachwieja podczas konferencji prasowej. "Obligacje, które zapadają w lipcu, na 5 mln zł, objęte przez jednego z głównych akcjonariuszy, chcemy zrefinansować na niższym

Atal może przeprowadzić w br. jeszcze jedną emisję obligacji na ok. 100 mln zł

poprzednich latach emitowaliśmy obligacje wiosną i jesienią, spodziewam się, że w tym roku będzie podobnie. 100 mln zł pod koniec roku - pewnie będę chciał, żeby taka kwota się znalazła w spółce, zwłaszcza, że w IV kw. zapadają obligacje na 80 mln zł" - powiedział Biedronka-Tetla podczas konferencji

Dom Development rozważa rolowanie obligacji zapadających w czerwcu

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Dom Development rozważa emisję obligacji, z których środki posłużyłyby do wykupu papierów dłużnych zapadających w czerwcu br., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. "W czerwcu zapadają obligacje o

Ronson pracuje nad refinansowaniem obligacji serii C, optymalnie kwotą 50 mln zł

. "W najbliższych tygodniach zapada nam największa nasza pojedyncza seria obligacji, na 83,5 mln zł. Jesteśmy w trakcie emisji, która ma tę serię częściowo zrefinansować. Planujemy wyemitowanie serii na istotnie niższą kwotę" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej

PGG jest przygotowana do spłaty wymaganych 25 mln zł obligacji w tym roku

zadłużenia z tytułu obligacji to 2 360 mln zł; ostatnie papiery zapadają w 2027 r. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa

Nowak z MF: Sfinansowano ok. 86% całorocznych potrzeb pożyczkowych

koniec września wyniósł 86% w stosunku do przewidywanego wykonania ustawy. Jedynym przetargiem organizowanym we wrześniu był przetarg zamiany, który służył głównie finansowaniu przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, jako że większość odkupionych przed terminem obligacji zapada już w 2018 r. Stan środków

PKN Orlen: Program emisji obligacji zwiększamy pod ewentualne przyszłe wydatki

. "Obecnie chcemy zrefinansować 1 mld zł obligacji, które zapadają w lutym 2019 r. Zwiększony limit emisji do 4 mld zł, to przygotowanie się do ewentualnych przyszłych wydatków, w tym zakupu Grupy Lotos. Natomiast nie zapadły jeszcze decyzje kiedy i jakie byłyby to transze" - powiedział

Rozpoczęły się zapisy w ofercie obligacji MCI.Private Ventures FIZ serii P1B

ostatecznymi warunkami emisji drugiej serii (P1B) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje drugiej serii zapadają 16 listopada 2021 r.)" - czytamy w komunikacie. Fundusz utworzył konsorcjum dystrybucyjne w

MCI.Private Ventures FIZ zakończył emisję obligacji o wartości nom. 30 mln zł

zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.), podano także. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność

Rozpoczęły się zapisy w ofercie obligacji MCI.Private Ventures FIZ serii P1C

okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje trzeciej serii zapadają 21 lutego 2022 r.), podano również. "Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu

Ronson rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę obligacji o wartości 10 mln zł

Łapiński, cytowany w komunikacie. Dotychczas spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 308,8 mln zł, z czego wykupiła już obligacje o wartości 103,1 mln zł (stan na koniec II kw. 2016 r.). Pozostałe serie zapadają w latach 2016-2020, podano także

"The New York Times": Palący efekt uboczny. Tak arcymocny dolar odbija się czkawką światu

; przekroczyła 35 proc. To koszt zadłużenia nie do poniesienia dla kraju, który znalazł się w sytuacji Ghany. A Ghana nie jest sama. W przypadku obligacji pakistańskich, które również zapadają w 2026 roku, rentowności sięgnęły prawie 40 proc. – Mamy obawy, gdy rentowności obligacji jakiegoś kraju dochodzą

Dwa lata temu młodzi ekonomiści chcieli, aby Polska zaciągała większy dług. Co mówią teraz?

mniej osób. A jest to groźne dla wszystkich.  Działa to tak: nasz kraj pożycza pieniądze na nowe, właśnie zaciągane długi. I na stary dług, który teraz zapada. On nie jest spłacany, ale na jego miejsce zaciągamy nowe zobowiązania. Tyle że znacznie drożej niż do tej pory, bo Ministerstwu

Tauron ma porozumienie z częścią obligatariuszy ws. wskaźnika dług netto/EBITDA

regulaminem zgromadzenia obligatariuszy serii TPEA1119 do podjęcia uchwały wymagana jest obecność obligatariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów. Uchwały zapadają większością 66 i 2/3 proc. głosów obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu. Obligacje serii TPEA1119 zostały

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

rentowności. Będziemy obserwować sytuację. W tym roku zapadają nasze obligacje o wartości około 5 mln zł i nie będziemy ich rolować. Mamy nadwyżkę finansową" - powiedział Kuchno podczas konferencji prasowej. Vindexus jest zainteresowany obsługą serwisową funduszy i ewentualnym

Capital Park wyemitował euroobligacje na ok. 18 mln euro

drugie własne środki wykorzystamy m.in. na projekty inwestycyjne, które w przyszłości będą generować wartość" ? podkreślił Juszczyk. Dodał, że grupa jest otwarta na dalszą zamianę długu w złotym na euro, zwłaszcza że w latach 2018-19 zapadają kolejne obligacje na ok. 60

Oferta obligacji serii P1A MCI.PrivateVentures FIZ na 30 mln zł ruszyła dziś

wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.). "By zwiększyć dostępność obligacji dla inwestorów indywidualnych, fundusz stworzył konsorcjum dystrybucyjne. W jego skład wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący

GetBack pokazał, że obligacje firm to nie lokata w banku. Ale nie jest to też rosyjska ruletka

pod względem strat. Firmy nie wykupiły obligacji o wartości 200 mln zł, bo popadły w tarapaty i zbankrutowały. To 2,1 proc. wartości zapadającego w tym czasie zadłużenia. Jeśli jednak spojrzeć na liczbę niewykupionych emisji, było ich 11 spośród 131, które zapadały od kwietnia 2017 r. do końca marca

Rosnon rozważa refinansowanie zapadających w 2017 obligacji w tym roku

; - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej. Dyrektor finansowy wyjaśnił, że spółka chce mieć łącznie do 200 mln zł zadłużenia w obligacjach, zapadającego w kwocie ok. 50 mln zł rocznie. W tym roku w spółce zapadają obligacje na łącznie 17,8 mln zł

Wikana planuje refinansowanie zobowiązań i pozyskanie kredytu na inwestycję

10 mln zł i reszta jest do refinansowania. Nasze obligacje zapadają w 2016 i 2017 r. Pierwsza z kolejnych emisji byłaby w I kw. 2016 r., teraz finansowanie mamy zapewnione" - powiedział. "Chcemy także, by spółka jeszcze w tym roku stała się 'bankowalna'. Mam na

MF sprzedało 10 i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,75 mld euro

potrzeb walutowych i zabezpieczenie procesu finansowania na rynku krajowym. Na początku lutego zapadają obligacje o wartości prawie 2,3 mld euro, a po tym wykupie chcemy w dalszym ciągu utrzymywać bezpieczny poziom rezerwy środków walutowych" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

będą zapadać te obligacje, które zostały wyemitowane poza normalnymi procedurami - mówi Ludwik Kotecki. Mówiąc wprost: tyle płacimy za widzimisię rządu PiS, który nie chce pokazywać rzeczywistych wydatków w budżecie. W całym okresie zapadalności obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Fitch potwierdził ratingi BBB i BBB+ PKP SA, perspektywa stabilna

zapadają euroobligacje na 180 mln euro (0,8 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Wymienione obligacje posiadają rating BBB. (ISBnews)

Wielka manipulacja akcjami EC Będzin. W tle inwestycja Orlenu. Premier reaguje

na spłatę obligacji. W tej sytuacji notowania EC Będzin powinny szorować po dnie, a jednak w czerwcu wzrosły o 950 - 1100 proc. Ba, spółka dotąd wysyłająca sygnały o możliwym bankructwie akurat wczoraj osiągnęła najwyższą wycenę w swojej historii. Do środy do godz. 20.44 nie było wiadomo, co stoi za

PGNiG chce mieć umowy ws. refinansowania długu najpóźniej w III kw.

. W rozmowie z dziennikarzami wiceprezes wyjaśnił, że spółka zakłada podpisanie umowy kredytu z grupą banków, z którą już współpracuje. "Tym razem będzie to kredyt, nie wyższy niż 10 mld zł" - powiedział. "W połowie przyszłego roku zapadają obligacje o

EBI przeprowadził emisję 10-letnich obligacji o wartości 1,1 mld zł

wysokości 2,75% zapada 25 sierpnia 2026. Obligacja została wyceniona na poziomie +67,7 pb powyżej mid-swap, co odpowiada rentowności re-offer 2,964%. Po udanej emisji 5-letniego benchmarku w kwietniu 2016 roku, niniejsza transakcja wydłuża krzywą benchmarkową EBI w złotówce, zwiększając znaczenie banku

Navigator DM: Deweloperzy w ok. 2/3 finansują się obligacjami

. spółki deweloperskie wyemitowały obligacje o wartości przekraczającej 842 mln zł, które w większości zapadają w latach 2019-2021 i spłaciły w tym czasie obligacje o wartości ok. 300 mln zł. Co istotne, w I kw. 2017 r. wartość wyemitowanych obligacji niemal pokrywała się z wartością wykupu w tym okresie

PGNiG: chce ruszyć z emisją obligacji

potem będziemy sukcesywnie emitować obligacje, tak jak będzie potrzebne do refinansowania naszego zadłużenia - powiedział Hinc. -Pewnie zamkniemy umowę w maju, a jeśli przesunie się na czerwiec, to też się nic nie stanie, bo nasze zadłużenie zapada w lipcu - dodał.

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

. Fitch zakłada też, że w 2018 r. odnotowano lokalne minimum w odniesieniu do wypłaty dywidend. Galbarczyk przypomniał, że w 2019 r. zapadają obligacje PKN Orlen, Tauronu i Energi oraz euroobligacje PGE. "Pytanie brzmi, czy będą one refinansowane

DM Michael/Ström: Na Catalyst odsetki deweloperów i windykatorów w tym tygodniu

, BST1018), Kruk (KRU1116), podmiotów z Grupy PCC ? PCC Kosmet (KOS0516, KOS1117), PCC Autochem (AUT0217) oraz Tauron Polskiej Energii (TPE1119). Żaden z podmiotów nie powinien mieć problemu z terminowymi płatnościami kuponów. W poniedziałek 20 kwietnia br. zapadają obligacje

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

. Dodatkowo w III kw. zapadają obligacje na ok. 6 mln zł - też planujemy spłatę. Chcielibyśmy dokonać inwestycji za środki, które będziemy mieli na rachunku bankowym po spłacie tych obligacji" - powiedział przewodniczący RN. Prezes dodał, że jeśli spółce uda się dokonać

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr.

. Dodatkowo w III kw. zapadają obligacje na ok. 6 mln zł - też planujemy spłatę. Chcielibyśmy dokonać inwestycji za środki, które będziemy mieli na rachunku bankowym po spłacie tych obligacji" - powiedział przewodniczący RN. Prezes dodał, że jeśli spółce uda się dokonać

Oferta obligacji Ghelamco o łącznej wartości 50 mln zł rozpocznie się jutro

grudnia planowany jest przydział obligacji, w dniu16 grudnia planowany jest dzień emisji, na 23 grudnia założono wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na Catalyst. Oferującym jest Unicredit CAIB. "W kwietniu przyszłego roku zapadają nam papiery na 58 mln zł, ale mamy już

WSJ: Portugalia może potrzebować drugiej pożyczki ratunkowej

Europejskiej. Kluczowy ma wrzesień 2013 r., gdy zapadają obligacje warte 9 mld euro.

Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia Marvipol Development

gotówki. Zakładając spłatę wszystkich zobowiązań i ponoszenie kosztów operacyjnych rzędu 30 mln zł rocznie w perspektywie 4 lat (wówczas zapadają obligacje wyemitowane w sierpniu 2017 r.), Marvipol Development musiałby sprzedać ok. 70-75% niesprzedanych jeszcze mieszkań (przy

eurobank będzie rósł organicznie, chce mieć 300 placówek franczyzowych w br.

podtrzymanie więzi z rynkami" - dodał. W tym roku zapadają obligacje wyemitowane przez eurobank w 2015 roku i bank będzie chciał odnowić obligacje o podobnej wartości (240 mln zł). Podkreślił jednak, że zarówno czas ich emisji, jak i dokładna wartość będą zależały od kondycji

Słowna interwencja ministra finansów Grecji: "Stracicie ostatnią koszulę"

na 15 mld euro będzie udzielona już niebawem. Zdaniem Erika Nielsena, szefa ekonomistów Goldman Sachs na Europę, pomoc musi być przyznana do 6 maja, bo po tym terminie zaczną zapadać terminy płatności kolejnych zobowiązań, które Grecja ma do spłacenia - między innymi do 19

Kuper z PDM: Fiasko wezwania na Integer może oznaczać konieczność emisji akcji

. "W momencie braku powodzenia wezwania, Integer.pl prawdopodobnie stanie przed koniecznością pozyskania kapitału w sposób alternatywny. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację płynnościową, spółce będzie raczej trudno o rolowanie finansowania w formie obligacji. Ponadto nawet gdyby to się udało, nie

Analitycy: Nokia za dwa lata może być bankrutem

skraju bankructwa. Prawdziwe wyzwanie czeka Nokię w 2014 roku. Wówczas zapada termin na wykup 5,5 proc. obligacji o wartości 1,25 mld euro. Kolejny trudny moment czeka firmę w 2019 roku - będzie musiała wówczas wykupić 6,75 proc. obligacji o wartości 500 mln euro. Obligacje

Odczyty makroekonomiczne w centrum uwagi

peryferyjnych. W najbliższych tygodniach, po letniej przerwie Hiszpania i Włochy powracają na rynek długu, co będzie testem skuteczności skupu obligacji prowadzonego przez ECB. Ostatniego dnia sierpnia zapada emisja włoskich bonów o wartości 9 miliardów euro. Natomiast we wrześniu przypada termin wykupu

Capital Park rozważy m.in dywidendę lub skup akcji po sprzedaży swoich biurowców

wypowiedzi członków zarządu dewelopera. "Zakładamy, że sprzedamy zarówno Eurocentrum, jak i Royal Wilanów do 2018, kiedy zapada istotna część naszych obligacji. Część pozyskanych w ten sposób środków będzie przeznaczone na spłatę tych papierów" - powiedział dyrektor

Dekpol liczy, że 2014 rok będzie równie udany jak ubiegły

zobowiązań na inwestycje. Obligacje Dekpolu zapadają w 2017 roku. Prezes Dekpolu Mariusz Tuchlin dodał, że spodziewa się sprzedaży przez ramię deweleperskie grupy ponad 200 mieszkań w tym roku. Obecny bank ziemi pozwala na realizację projektów na 700 lokali. Ponadto trwają

Pierwszy zysk netto spółki Sygnity od pięciu lat

bankami, ale decyzje w nich nie zapadają z powodu sytuacji w ich zagranicznych spółkach-matkach. Generalnie banki w strefie euro muszą podnosić kapitały, bo mają dużo np. greckich obligacji, na których są stratne. W tej sytuacji mogą nie chcieć, aby ich polskie spółki-córki inwestowały dużo w IT, lecz by

Obligacje: alternatywna forma zdobycia środków na ?wkład własny" w unijnych funduszach strukturalnych

ostrożnie. - Banki są dość nieprzewidywalne. Decyzje dotyczące obligacji komunalnych zapadają nie w oddziałach, ale w samej centrali banków - mówi Huczek. - W tym roku będzie mniej emisji, 70 proc. tego, co było w 2002 r. - uważa. W ub.r. na rynek trafiły nowe obligacje 60 samorządów. W tym roku należy się

Odzyskali dom przejęty przez oszustów. Ale wyrok sądu nakazuje im spłacić ich długi

wypłaca mu pieniądze, przyjmując hipotekę jego świeżo zakupionego domu w Zabierzowie.  Wynajmę piękny dom grupie głośnych osób Szymulowie idą do sądu, by tam walczyć o majątek życia. Chcą unieważnienia transakcji. Takie rozstrzygnięcia zapadają rzadko. Wszak umowę sprzedaży legalizuje notarialna

Przecena francuskich banków, wieści z Eurolandu znów najistotniejsze

Nowy tydzień również przebiegać będzie pod dyktando doniesień dotyczących państw peryferyjnych strefy euro, a w centrum uwagi znów powróciła Grecja. Z kolei dziś przed południem i jutro odbędą się aukcje włoskiego długu, a w czwartek zapadają skarbowe instrumenty dłużne tego

Strefa euro znów w centrum uwagi

odbędzie się aukcja średnio - i długoterminowych obligacji tego kraju. W przyszły czwartek zapadają z kolei papiery dłużne o wartości nominalnej przekraczającej 22 miliardy euro. Postawę premiera Berlusconiego, który forsuje istotne zmiany w przyjętym zaledwie kilka tygodni wcześniej pakiecie

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - to nie koniec słabości złotego

Drugi tydzień roku przynosi zdecydowane umocnienie polskiej waluty, która z dużą nawiązką odrabia straty z pierwszych dni roku. To w zasadzie w pełni zasługa aukcji hiszpańskich obligacji, która doprowadziła do wyraźnej poprawy nastrojów na europejskim rynku obligacji. Jak

Trzeci dzień wzrostów na Wall Street

parlamentarnej zgody na program cięć budżetowych i prywatyzacji zostałaby wstrzymana wypłata piątej transzy pomocy w ramach EFSF, która opiewa na 12 miliardów euro. Do końca sierpnia zapada znaczna ilość greckich obligacji i bonów pieniężnych. Uwzględniając płatności kuponowe łączna kwota, która przypadająca na

Przegląd informacji ze spółek

poniedziałek, 24 sierpnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 tys. obligacji na okaziciela serii C spółki Unibep o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała Giełda. Spółka, w której Robyg posiada 49

Nomura wycenia akcję producenta Żubrówki na... zero

Według analityków Nomury CEDC ma zadłużenie 300 mln dol., które zapada w 2013 r. Sądzą, że spółka może nie być w stanie go zrefinansować, czyli zastąpić stary dług nowym. W ten sposób może paść ofiarą kryzysu finansowego. Dlatego obniżyli rekomendację

Amerykańskie indeksy kontynuują odbicie

mocnie niż prognozowano - o 0,8 proc. Europejski Bank Centralny jest ciągle aktywny na rynku wtórnym długu - w ubiegłym tygodniu skupił obligacje warte 6,65 miliarda euro, co daje łącznie 42,9 miliarda euro na przestrzeni trzech ostatnich tygodni. Choć struktura zakupów nie jest ujawniana, to wszystko

EBC wplątany w politykę. W co gra Trichet?

jest, że chodziło o spór na temat interwencyjnego skupu przez EBC włoskich i hiszpańskich obligacji. Zaledwie siedem miesięcy wcześniej do dymisji podał się prezes niemieckiego banku centralnego Axel Weber, co było równoznaczne z jego odejściem z rady prezesów EBC i rezygnacją z ubiegania się o schedę

Odbicie w Europie, odliczanie do wystąpienia Bernanke

obligacje za sumę 14,3 miliarda euro, prawdopodobnie w pierwszym rzędzie były to papiery dłużne Włoch i Hiszpanii. To około dwie trzecie sumy, którą przeznaczył na ten cel tydzień wcześniej. W rezultacie rentowności 10 - latek obu państw utrzymują się pod poziomem 5 proc., ale warto zwrócić uwagę, że

Panowie życia i ratingu

czasem zapada negatywna decyzja, mimo że ocena agencji ratingowej jest dobra. Jak można polegać na agencjach, skoro pomyliły się np. przy ocenie banku Lehman Brothers? Długo utrzymywały jego najwyższą ocenę AAA, a potem szybko upadł. - Agencje

Zeusie, widzisz i nie grzmisz

francuskich. Te tracą, ale dają sobie radę, bo mają rezerwy oraz mogą liczyć na pomoc państwa (polskie banki są bezpieczne, nie mają greckich obligacji). Przez jakiś czas szaleje kurs euro i złotówki, ale potem sytuacja się uspokaja. Grecy znów mają drachmę. Dzięki taniej walucie są tanie wakacje, oliwki i

W przetargu Poczta Polska nokautuje ceną. Konkurenci: To dumping!

czynnikiem analizy finansowej inwestorów podczas zapowiadanego IPO czy emisji obligacji Poczty Polskiej" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Witold Szczurek, prezes zarządu PGP. Szczurek dodał, że podobna sytuacja miała miejsce w niedawno toczącym się przetargu na

Rząd USA zakończył reprywatyzację General Motors

w GM od 1980 r. i od tego czasu przeszła drogę od menedżera w jednej z fabryk koncernu do członka zarządu, odpowiedzialnego za konstrukcję nowych aut GM oraz za zakupy. Ratowanie giganta - Kiedy wydawało się, że zapada mrok nad największą ikoną

"Grecjo, zaciśnij pasa. Polsko - nie wchodź teraz do strefy euro"

. - Pieniądze straciłby także Europejski Bank Centralny, bo inwestował mocno w greckie obligacje. Kupił papiery wartościowe Grecji warte około 40-50 mld euro. Tymczasem jego kapitał własny sięga 10 mld euro. Nawet umiarkowane straty wyczyściłyby więc kapitał własny EBC. Jak mogłaby

Prezes Deutsche Banku w Polsce: Trzeba zrobić porządek z agencjami!

" obligacji Grecji. Nie zakręcą polskim córkom kurka z pieniędzmi? - W Polsce banki mają wystarczającą płynność, żadna instytucja nie ma obligacji wyemitowanych przez rząd Grecji. Większość finansuje swoją działalność lokalnie, nie korzystając na wielką skalę z kapitału

Szef eurogrupy: ratowanie banków? Tak, ale nie z pieniędzy podatników

spotkaniach zapadają decyzje m.in. w sprawie zarządzania gospodarczego w strefie euro, sposobów walki z kryzysem czy pakietów pomocowych. Dijsselbloem od lat jest związany z Partią Pracy w Holandii, pracował m.in. w resorcie rolnictwa, był posłem. Początki

Z takim deficytem nie wpuścimy was do strefy euro

do strefy euro można przecież zmienić, jeśli tylko jest do tego polityczna wola. Joaquin Almunia*: Za każdym razem, gdy rządy poszczególnych krajów UE spotykają się i dyskutują na temat rozszerzenia strefy euro, zapada decyzja, żeby trzymać się kryteriów z Maastricht. A

UE: Koniec ratowania swoich. Rewolucyjna zmiana dla systemu bankowego

bankami a rządami ich macierzystych krajów. Rządy, najmocniej w pierwszej fazie kryzysu, przymykały oczy na fatalną sytuację wielu banków (a potem ratowały je pieniędzmi podatników), a zarazem niektóre banki - jak np. w Grecji bądź Hiszpanii - "odwdzięczały się" skupem ich obligacji. To