zaniechania poboru

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

Resort finansów idzie na rękę firmom pomagającym obywatelom Ukrainy i proponuje korzystne rozwiązanie podatkowe.

Premier decyduje o umorzeniu podatku od tarczy finansowej PFR. To marketing polityczny, a jaka jest prawda?

Premier decyduje o umorzeniu podatku od tarczy finansowej PFR. To marketing polityczny, a jaka jest prawda?

Premier Mateusz Morawiecki oznajmił we wtorek, że o "zastrzyku 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców" zdecydował po konsultacjach ze zrzeszającymi ich organizacjami. Mowa o podatku od umorzonej części subwencji z tarczy finansowej PFR, w sprawie którego 350 tysięcy firm w Polsce

Fiskus przychylny euroobligacjom samorządowym

zagranicznych, przy czym będą one denominowane w euro. Wartość emisji nie przekroczy równowartości 360 mln zł. Władze województwa mazowieckiego wystąpiły do ministra finansów o zaniechanie poboru podatku od dochodów z odsetek od swoich obligacji. Zwolnienie ma dotyczyć także podatku

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

Zgodnie z przepisami po sprzedaży nieruchomości (mieszkania, domu, działki) przed upływem pięciu lat od jej nabycia trzeba zapłacić 19 proc. podatku dochodowego. Rząd przyznał jednak zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży właścicielom mieszkań nabytych w latach 2007-08 i sprzedanych przed upł

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie

Pomoc MF dla koncernów tytoniowych pod lupą śledczych. Nielegalny lobbing?

Pomoc MF dla koncernów tytoniowych pod lupą śledczych. Nielegalny lobbing?

. Ostatecznie opłaty weszły w życie rok temu. Dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów Maria Rutka powiedziała wtedy, że nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku. 

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

zawieszony na mocy przepisów „tarczy 1.0”, mają odpowiednio rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „tarczy 3.0„. Danina solidarnościowa Minister finansów uzyska uprawnienie do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

kredytobiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przyjętego w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na własne cele mieszkaniowe.  Nie wiadomo było, czy szukający rozpaczliwie pieniędzy

Tytoniowe koncerny jeszcze nie muszą płacić akcyzy. Termin znowu przełożony

Tytoniowe koncerny jeszcze nie muszą płacić akcyzy. Termin znowu przełożony

stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru tego podatku od płynu do papierosów elektronicznych i wkładów do podgrzewania (tzw. wyrobów nowatorskich).  Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia wydanego przez resort

Kulczyk zszedł z autostrady A2. Kontrolę przejął fundusz z Francji

Kulczyk zszedł z autostrady A2. Kontrolę przejął fundusz z Francji

opłaty od aut na zarządzanych przez państwo odcinkach A2 i A4. To uszczupli kasę funduszu zbierającego pieniądze na budowę nowych dróg krajowych o blisko 200 mln zł rocznie, jak oszacował rząd.  Od września na polecenie Ministerstwa Infrastruktury poboru opłat od aut do końca roku zaniechała

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych

IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

, wskazuje Instytut Staszica. Według Instytutu, system viaTOLL powinien być większy o ponad 2 tys. km niż jest obecnie i mógłby przynosić nawet ponad 1 mld zł rocznie więcej wpływów z poboru opłat, podkreśla Instytut. "System viaTOLL, przy średnim tempie rozwoju ok. 600 km

Od 1 października wchodzi akcyza na e-papierosy i wyroby do podgrzewania

Od 1 października wchodzi akcyza na e-papierosy i wyroby do podgrzewania

pandemia. Od 2018 roku do teraz akcyza obowiązywała, ale o zerowej stawce.  Będzie drożej? Jak podała PAP, zdaniem dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów Marii Rutki, nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku. Dyrektor zaznaczyła, że

13. emerytura bez PIT, ale ze składką zdrowotną przy 8,5-proc. inflacji

13. emerytura bez PIT, ale ze składką zdrowotną przy 8,5-proc. inflacji

nowy mechanizm składki zdrowotnej. Żeby nie było problemu rozliczania PIT od trzynastki, resort finansów zdecydował się zaniechać poboru tego podatku. Patrząc systemowo, nie widać powodu i uzasadnienia do takiej decyzji, zwłaszcza w momencie, kiedy składka zdrowotna jest pobierana od tego świadczenia

Lekarze i pielęgniarki bez podatku?

praw obywatelskich. Minister finansów doszedł do wniosku, że zwolnienie będzie spełniać przesłanki opisane w ordynacji podatkowej, które pozwalają mu "w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

pośpiesznym tempie wydawało rozporządzenie łatające dziurę. W czwartek minister finansów podpisał stosowne rozporządzenie. - Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od

MF rozważa zastąpienie podatku od sprzedaży detal. innym rozwiązaniem podatkowym

. Resort przypomniał, że Komisja Europejska wszczęła 19 września 2016 r. szczegółowe postępowanie oraz wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. W ślad za decyzją Komisji Europejskiej, minister rozwoju i finansów 18 października 2016 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania

Białoruś podbierze ropę dla Polski i Niemiec? Łukaszenka straszy Putina

Białoruś podbierze ropę dla Polski i Niemiec? Łukaszenka straszy Putina

ceny surowca. Białoruś zarzuca, że wskutek zmian podatkowych w Rosji płaci coraz drożej za rosyjską ropę naftową, a cenę surowca dodatkowo podbija premia dla rosyjskich nafciarzy, uzgodniona na początku tej dekady jako swoista rekompensata za zaniechanie przez rosyjski fiskus poboru cła od ropy

Szczyt UE zaleca pilną pomoc w kryzysie energetycznym. W Polsce przyspieszenie prac nad dopłatami

Szczyt UE zaleca pilną pomoc w kryzysie energetycznym. W Polsce przyspieszenie prac nad dopłatami

zaniechaniu poboru VAT w sytuacjach nadzwyczajnych. Z tych przepisów władze Czech skorzystały dotąd tylko raz, zwalniając w czasie pandemii z VAT cenę droższych maseczek z filtrami FFP 2. Odchodzący rząd Babisza przygotował też projekt ustawy o zwolnieniu z VAT cen energii dla gospodarstw domowych na cały

Na frankowiczów, którzy dogadają się ze swoim bankiem, czeka pułapka. Rzecznik praw obywatelskich chce zmian w prawie

Na frankowiczów, którzy dogadają się ze swoim bankiem, czeka pułapka. Rzecznik praw obywatelskich chce zmian w prawie

część odsetek lub po prostu zwolnił z długu. Dotychczas sprawę regulowano na gruncie rozporządzeń. Były takie dwa, jedno z maja 2015 r., a drugie z listopada 2017 r. Na ich podstawie zaniechano poborów podatku od przychodów związanych z kredytami hipotecznymi udzielonymi na cele mieszkaniowe. Jednak

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

. Wprowadzona na początku 2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

symetryczną naprawę sytuacji prawnej dla przedsiębiorców. W szczególności dotyczy to zaniechania poboru i kontroli w zakresie ozusowania umów zleceń w przeszłości. Budżet państwa będzie mógł liczyć na dodatkowe wpływy w wysokości 2 mld zł z tytułu likwidacji szkodliwego art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

podatku od sprzedaży detalicznej. Minister Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1723) zawiesił pobór tego podatku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2016 r. Następnie ustawa z dnia 15

Przegląd informacji ze spółek

. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała

Bankowe ugody frankowe? Prawnicy: To może być pułapka

Kancelaria Radców Prawnych, pojawiła się informacja o możliwości zapłaty podatku dochodowego do umorzonej części kredytu powstałej w wyniku zawarcia ugody. - Oczywiście, do końca bieżącego roku kredytobiorcy mogą skorzystać z rozwiązania przyjętego w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zaniechania

Bunt księgowych. Jest instrukcja, co mają robić, krok po kroku. Rząd będzie niezadowolony

praktyka resortu finansów.  Przykłady? Koniec czerwca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z tarczy finansowej. Tyle że były to tylko słowa. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się dopiero 19 lipca. Przedsiębiorcy do tego

Bunt księgowych. Punktują, jak rząd lekceważy ich i jak lekceważy firmy

przedsiębiorców prowadzi księgi podatkowe, nie godzimy się na doniesienia medialne o zmianach w prawie, które nie są opublikowane w Dzienniku Ustaw" – atakuje izba. Przykłady? Koniec czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z

Morawiecki i spółka wykoleili polski system podatkowy. Jest drugi od końca. A nadciąga bałagan, jakiego nie było

. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z tarczy finansowej. Tyle że to tylko słowa. Rozporządzenie w tej sprawie pojawia się dopiero 19 lipca. Przedsiębiorcy do tego czasu zupełnie nie wiedzieli, co robić. A ministerstwo miało PONAD ROK na

"Rz" - Kolejne bariery prawne do usunięcia

wydanie rozporządzenia, w którym minister finansów zaniecha poboru podatku, tak aby podatnicy nie ponosili konsekwencji niejasnych przepisów. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że resort gospodarki chce ponadto skrócić okres, w którym fiskus dokonuje zwrotu VAT (z 60 do 30 dni) oraz wprowadzić

Przegląd prasy

państwa 2030' --Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty --Elżbieta Witek została nowym marszałkiem Sejmu --Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

Żenujące kulisy uchwalania "Polskiego ładu". Nawet w rządzie są przeciwnicy tempa narzuconego przez Morawieckiego

; - pisała Krajowa Izba Biur Rachunkowych. Koniec czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z tarczy finansowej. Tyle że były to tylko słowa. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się dopiero 19 lipca. Przedsiębiorcy do tego czasu

Przegląd informacji ze spółek

działalności kontynuowanej w II kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W II kw. i I poł. tego roku spółka nie odnotowała działalności zaniechanej. XTPL odnotowało 16,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki

"Rz" - Kolejne bariery prawne do usunięcia

propozycji jest wprowadzenie zwolnienia od PIT dla pakietów medycznych oferowanych przez pracodawców zatrudnionym oraz wydanie rozporządzenia, w którym minister finansów zaniecha poboru podatku, tak aby podatnicy nie ponosili konsekwencji niejasnych przepisów. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że

Rząd otwiera się na A1

. Przed rokiem jako poseł opozycji Adamczyk dopytywał, jak rząd uzupełnił deficyt w Krajowym Funduszu Drogowym spowodowany zaniechaniem poboru opłat na A1. Wiedział, że koalicja PO-PSL zapowiedziała uzupełnienie tego deficytu z rezerw budżetowych. Teraz Adamczyk jako minister nie wyjaśnił, jak on zamierza

Przegląd prasy

ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów --MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców (ISBnews)

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

wzrost cen hurtowych energii elektrycznej, jest silnie rosnący import energii elektrycznej z krajów sąsiadujących, które produkują jej znacznie taniej. Zdolność importowa w interkonektorach transgranicznych rośnie do 3000 MW - ilość ta w latach 20. XXI w. będzie w pełni wykorzystana. Zaniechanie rozwoju

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

odsetki za opóźnienie, w tym również odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz kary umowne za nierealizowanie harmonogramu sprzedaży, – umożliwienie Ministrowi Finansów zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w

Komornik wchodzi na konta Mazowsza. Struzik: to chocholi taniec

doprowadza województwo do niewydolności finansowej. I robi to struktura rządowa, mimo naszych wielokrotnych próśb o reformę janosikowego, o zaniechanie poboru rat. Mimo że zaoferowaliśmy nasze udziały w Kolejach Regionalnych, ta bezduszna maszyna wciąż pracuje. Pożyczki przyznanej przez Sejm nie dostaliśmy

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

– "tarcza 3.0"] zaświadczenia o niezaleganiu Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek nie uwzględnia się

Drżą mury Jerycha. Rosja masowo podnosi podatki i wprowadza nowe opłaty

i w handlu zagranicznym.  Dekret Putina pozwolił spółkom giełdowym zaniechać publikacji sprawozdań finansowych, a nawet informować o zmianach w akcjonariacie i władzach korporacyjnych. O tym, co się rzeczywiście dzieje w gospodarce Federacji Rosyjskiej, można się dowiedzieć tylko ze skąpych

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji ? Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Wskazanie, że wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od

PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze listy zastawne w przyszłym roku

zastawnych zostanie przedłużona automatycznie o 12 miesięcy. Na poszerzenie bazy inwestorów w polskie listy zastawne wpływ będzie miało wprowadzone przez ustawę zaniechanie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych wypłacanych na rzecz

Przegląd prasy

--Ultimate Games miało 4,24 mln zł zysku netto, 4,57 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --MF zaniecha poboru PIT od niektórych dochodów od kredytu mieszkaniowego --Ciech Pianka i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję --Agora

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

Sejm przyjął "Tarczę Antykryzysową" - przepisy, które mają ograniczyć konsekwencje kryzysu gospodarczego, jaki wywołuje pandemia koronawirusa. Niektóre z przepisów proponowanych przez rząd – takie jak o dopłatach do wynagrodzeń czy zaniechaniu lub odłożeniu poboru niektórych

Przegląd prasy

--Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe -- Sławomir Majman, prezes Targów

Przegląd informacji ze spółek

z działalności kontynuowanej w II kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 30 września br.) wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,02 mln zł wobec 4,35 mln zł

Zawieszenie podatku handlowego wejdzie w życie do 25 października

rekomendowali Sejmowi uchwalenie daniny właśnie w takiej wersji. Swoją drogą ocena skutków regulacji w sprawie zaniechania poboru datowana jest na 22 sierpnia. Przypomnijmy jeszcze raz: decyzja KE była 19 września. Sam projekt ma datę 27 września. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia

Niespodziewany efekt reformy skarbówki. 430 pozwów byłych pracowników

propozycji służby w KAS albo propozycji pracy". Ich zdaniem stanowi to „zaniechanie ustawodawcze". Czytaj także: Rewolucja w poborze podatków. KAS ma zatkać szczeliny, którymi ucieka VAT, ale urzędnicy boją się zmian Ile wyniosą niespodziewane koszty reformy? Z odpowiedzi Mariana Banasia

PiS wziął Pocztę i wykorzystał. Teraz Poczta szuka nowego prezesa i obniża pensje

prośbom jakiegokolwiek ministra. Ponadto takie zaniechanie spowoduje kolejny spadek przychodów po stronie Poczty Polskiej SA, a ta, jak widać, już ma poważne problemy finansowe. Poczta? – Dziś, tj. 9.06. br. Poczta Polska skierowała pisma do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Ministra

Mazowsze bankrutuje przez ogromne janosikowe. Co dalej?

Marszałek Adam Struzik zwrócił się w poniedziałek z prośbą do Ministerstwa Finansów o zaniechanie poboru ostatnich czterech tegorocznych rat janosikowego - w sumie 220 mln zł. - 80 proc. naszych dochodów to podatek CIT płacony przez przedsiębiorców

Volkswagen otworzył w Polsce fabrykę za 3,3 mld zł. Jest zachwycony jakością pracy

pomoc publiczną nowej fabryce Volkswagena. "To równowartość 30 mln euro", poinformowała nas Dagmara Prystacka, rzeczniczka spółki VW Poznań. Dodała, że połowę pomocy stanowi grant gotówkowy wypłacany w ratach. Reszta pomocy to częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz zaniechanie

Ulga meldunkowa. Ofiar przybywa, Ministerstwo Finansów "analizuje możliwości rozwiązania niewątpliwego problemu"

, że skarbówka powinna wziąć pod uwagę interes publiczny i poddać rozważeniu zaniechanie poboru podatku od osób, które chcąc skorzystać z ulgi meldunkowej, nie złożyły stosownego oświadczenia. Resort przypomina jednak, że każda sytuacja powinna być traktowana indywidualnie i nie jest możliwe narzucenie

Przegląd prasy

skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 30 września br.) wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,02 mln zł wobec

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

otrzymanej od zakładu pracy w związku z katastrofą naturalną (na podstawie ustawy o stanie klęski żywiołowej). Tu minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6000 zł w ciągu roku podatkowego

Przegląd prasy

zamiany wirtualnych pieniędzy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru daniny --Ustalona 15 lat temu definicja mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw nie wytrzymuje zderzenia z dzisiejszą rzeczywistością. Przez to wiele

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Boruta-Zachem dokonał przydziału 52 915 030 akcji w ramach oferty publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Wartość emisji to 10,58 mln zł. OT Logistics odnotowało 11,72 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CI Games odnotowało

Przegląd informacji ze spółek

zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wpłat województwa mazowieckiego do budżetu państwa czy też zaniechania ich poboru - przekonuje Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów. - Wpłaty do budżetu państwa określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W razie

Przegląd informacji ze spółek

kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 17,08 mln zł wobec 2,64 mln zł straty. Jacek Pawlak zrezygnował z funkcji członka zarządu ds. finansowych ASM Group ze skutkiem na 28 lutego br., podała spółka. Jednocześnie dwóch uprawnionych akcjonariuszy powołało do zarządu Dorotę Kenny i

Złoto zostanie w Andach. Indianie wygrali z kanadyjskim koncernem Barrick Gold

rozsierdzony minister skarbu Felipe Larrain. I przypomniał, że koncern od dawna gwałcił przepisy ochrony środowiska, co w kwietniu tego roku spowodowało, że sąd orzekł "niewykonywanie planu badania lodowców i notoryczne błędy, niedociągnięcia i zaniechania w przedstawianych

Mazowsze zarżnięte janosikowym

ministra finansów o darowanie ostatnich czterech rat janosikowego - w sumie 220 mln zł. Oficjalnej odpowiedzi nie dostało. Ale w mailu do redakcji "Gazety" urzędnicy ministerstwa nie pozostawili złudzeń: "W przypadku zaniechania poboru wpłat ciężar wyasygnowania środków zostałby przerzucony

Wyrok w sprawie A4. Remontujesz autostradę? Musisz obniżyć ceny

trasy zabierało aż 1,5 godz. - skarżyli się kierowcy. UOKiK po przeanalizowaniu wszystkich skarg wydał w kwietniu 2008 r. bezprecedensowy werdykt. Nałożył na Stalexport Autostradę Małopolską 1,3 mln zł kary i wezwał do zaniechania dotychczasowych praktyk. Spółka odwołała się

Przegląd informacji ze spółek

akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 3 marca. Mirbud podpisał umowę z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w

Przegląd prasy

ISBnews --PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --CI Games

Przegląd prasy

ponadto otwarta na akwizycje, szczególnie w segmencie fintech, poinformowali przedstawiciele spółki --Akcjonariusze Feerum zdecydują o emisji do 447 001 akcji serii G oraz do 953 791 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji

Koniec państwa dobrobytu

powszechnego pobór mocy spadł o 17 proc. Według central związkowych wzięło w nim udział 77 proc. pracowników. Eksperci międzynarodowych instytucji - OECD, MFW, Banku Światowego - są zgodni, że bezrobocie to wynik źle działającego rynku pracy, sztywnych przepisów i nadmiernych kosztów

Przedsiębiorcy zmuszeni płacić za pakiety medyczne pięć lat do tyłu?

pracowników - przekonuje Lewiatan. Podobny apel do ministra finansów w sprawie opodatkowania pakietów medycznych zapowiedziała też Konfederacja Pracodawców Polskich. Chce, by minister zaniechał poboru podatku za cały okres do dnia wydania niedawnego orzeczenia w tej kwestii przez

Przegląd informacji ze spółek

oferty publicznej akcji w I połowie br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. Ferrum zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru i zmiany

Euro 2012, UEFA i podatki

zagranicznym organizatorom Euro ulgi w podatkach od dochodów uzyskanych w związku z organizacją mistrzostw. Zwolnienie bądź zaniechanie poboru podatku obejmuje dochody uzyskane przez nich w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Nie ma przy tym znaczenia czy ich wynagrodzeniem są pieniądze za

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać wyboru i otrzymać dywidendę w formie nowych akcji serii L, zamiast w formie gotówki. Akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie kwoty 124,258 mln

W Polsce mamy 473 ulgi podatkowe. Kosztują nas 65,9 mld zł.

zaniechania poboru podatku. Znaleźliście kilkaset preferencji wartych przeszło 65 mld zł. Co dalej? - Debata o tym, jak uzdrawiać finanse publiczne, może wejść teraz na inny poziom, znacznie rzetelniejszy. Ale ta debata może

Przegląd informacji ze spółek

uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów w wysokości 44 mln zł wyniósł 79 mln zł. Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Grupa

Raport NIK: Polacy grzęzną w korkach przez zaniechania rządu i GDDKiA

minister transportu Sławomir Nowak. Udało się, ale radość kierowców trwała krótko. Bo musieli oni zwalniać na planowanym w Pruszkowie placu do poboru opłat za przejazd tą drogą. Nigdy ich nie wprowadzono, a na dodatek niedokończony plac kompletnie stracił rację bytu, gdy cztery lata temu ówczesna