zamknięte fundusze inwestycyjne

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

Rząd chce nałożyć dodatkowy podatek dochodowy na tzw. fundusze zamknięte, czyli te, które inwestują pieniądze w sposób bardziej wysublimowany niż tylko w obligacje i akcje notowane na giełdzie. Branża inwestycyjna straszy, że to będzie jak bomba atomowa zrzucona na cały polski rynek kapitałowy. Czy ma rację?

W 2010 roku może powstać 40 nowych funduszy zamkniętych

W ciągu dwóch ostatnich lat udział funduszy inwestycyjnych zamkniętych w polskim rynku funduszy wzrósł z około 5 do 15 proc. Pod względem liczby nowych produktów ten rok może być jednym z najlepszych w historii.

KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

naruszenia: 1) przez spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2) UFI, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

TFI BDM złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia zarządzania 4 funduszami

Zamknięty, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GROM Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd. Wniosek wpłynął 17

Zamrożone fundusze

dopuścić do "zamrożenia" pieniędzy. Wypłat nie zawiesił też obligacyjny fundusz TFI SEB, gdy jesienią zeszłego roku okazało się, że ma w portfelu sporo rosyjskich obligacji, których wartość szybko topniała. Komunikat o zamknięciu swoich funduszy szefowie DWS Polska TFI

GetBack: TFI BDM przejęło w zarządzanie 7 FIZ-ów

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) przejęło w zarządzanie siedem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podał GetBack w restrukturyzacji. "Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu

BPS TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia SEJF Parasol FIO

Otwartym oraz funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, a także świadczy usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych, w skład którego wchodzi jeden lub większa

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad 2 funduszami Go TFI

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Prime Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym oraz Go

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

, zarządzane przez Altus TFI które zostały wskazane przez KNF to: Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji

Ipopema TFI złożyło wnioski do UOKiK ws. przejęcia 6 funduszy Lartiq

. Wnioski wpłynęły 13 grudnia, sprawy są w toku. Ipopema TFI wnioskuje o zgodę na przejęcie kontroli nad Lartiq XXI Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Lartiq Stabilny Dochód Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Lartiq Quantum Absolute Return Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

Altus TFI przekaże Ipopema TFI zarządanie funduszem Secus NSFIZ InSecura

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło umowy z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych o przejęcie przez Ipopema TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 2 funduszy od GO TFI

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Godebt I Fundusz

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,69 mld zł w lipcu

, Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 040,1 mln zł

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,29 mld zł w czerwcu

- Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 838,6 mln zł

Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd

Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia funduszu Kreos od mBanku

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd

KNF nałożyła 5 mln zł kary i cofnęła zezwolenie na działalność dla Saturn TFI

przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych została nałożona w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące. Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem przez TFI następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Centauris 3

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,99 mld zł w maju

, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 733,3 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów

AgioFunds TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Lartiq Opportunity Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,71 mld zł w kwietniu

- Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 495,4 mln zł

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przeniosło zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi do Rockbridge TFI, dzięki zmianie statutów tych funduszy, podała spółka. "Altus Towarzystwo Funduszy

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,28 mld zł w marcu

- Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 254,9 mln zł

Forum TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie Protegat 1 NS FIZ

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Protegat 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym

Rockbridge TFI przejął od Altus TFI zarządządzanie funduszem Omega

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI) przejął od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zarządzanie funduszem Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał

Kredyt Inkaso rozpoczął proces likwidacji funduszy Lumen

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Jednostki zależne Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments, Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Finsano - zawarły porozumienia o rozwiązaniu wszystkich umów o subpartycypację

BPS TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Spinoza FIZAN

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPS TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Spinoza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Spinoza FIZAN), podał Urząd

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,72 mld zł w styczniu

, Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 631,6 mln zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 264,27 mln zł na koniec grudnia

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 189 604 896,6 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma FIZ-ami do Rockbridge TFI

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekazał zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podał Altus. "[...] Altus Towarzystwo Funduszy

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,64 mld zł w grudniu

Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 612,5 mln zł b

Ipopema TFI przejęła zarządzanie 6 funduszami Lartiq TFI

zarządzanymi wcześniej przez Lartiq TFI. Ipopema TFI wnioskowała o zgodę na przejęcie kontroli nad Lartiq XXI Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Lartiq Stabilny Dochód Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Lartiq Quantum Absolute Return Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Lartiq

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 312,22 mln zł na koniec listopada 

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 228 660 390,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i

Ipopema TFI przejęła od Altus TFI zarządzanie CF1 NSFIZ

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) przejęła od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zarządzanie CF 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Altus TFI

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

, podała spółka. Do pozwanych funduszy należą: 1) Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) - Alter Subfundusz Private Equity (dawniej

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,733 mld zł w listopadzie

Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 545,1 mln zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 316,3 mln zł na koniec października

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 228 731 010,10zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,73 mld zł w październiku

Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 460,7 mln zł

Hoist II NSFIZ złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia portfeli wierzyt. GetBacku

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Hoist II NSFIZ), kontrolowany przez Hoist Finance, złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UKOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad portfelami

Skarbiec TFI przejęło fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) przejęło Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Skarbiec Holding. "Przejęcie funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,75 mld zł we wrześniu

Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 465,6 mln zł b

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd

KNF nałożyła kary finansowe na Origin TFI i Saturn TFI

pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3D FIZAN) oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (OPES FIZAN) dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu

Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 604,7 mln zł b

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przekazało zarządzanie czterema funduszami zamkniętymi do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI), podała spółka. "Altus Towarzystwo

Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Larq Growth Fund I FIZ

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd. Wniosek

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,89 mld zł w lipcu

Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 647,5 mln zł b

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,86 mld zł w czerwcu

wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 605,7

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 1,17 mld zł na koniec maja

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 1 057 166 188,36 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i

Ipopema TFI złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia City Living Polska FIZAN

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) z siedzibą w

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,83 mld zł w V

Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 621,1 mln zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 355 mln zł na koniec lipca

inwestycyjnych zamkniętych, - 258 213 170,07 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi, podał Altus

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 351,8 mln zł na koniec sierpnia

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 257 923 700,66 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów

GetBack: TFI BDM będzie zarządzać 6 FIZ-ami

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) umowy zlecenia na zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), podała spółka. "Zarząd GetBack w

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 320,66 mln zł na koniec września

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 229 463 294,16 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że poza ww. sumą aktywów wartość

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekazał zarządzanie pięcioma funduszami zamkniętymi Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podał Altus. "Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - W związku ze stwierdzeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) braku możliwości uzyskania zgody zgromadzenia inwestrów funduszu inwestycyjnego Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarząd spółki podjął uchwałę rezygnacji z

Ipopema TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Sezam XX FIZAN

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad funduszem Sezam XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , podał Urząd

Opti TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad LFI 1 FIZAN

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Opti TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad LFI 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (LFI 1 FIZAN), podał Urząd

GO TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 4 funduszy założonych przez FinCrea TFI

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Inwestycje Rolne Fundusz

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Protegat 1 NS FIZ

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Protegat 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących

Skarbiec TFI jest gotowy przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym

KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI

wysokości 1 mln zł nałożona została za naruszenie przez GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności zarządzany przez Towarzystwo art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podał Altus. Przeniesienie zarządzania funduszem powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2020 r

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia 4 funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 3,98 mld zł w IV

finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym

Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu PFR TFI

odpowiada w PFR TFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy" - czytamy w komunikacie. Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole

Copernicus Capital TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia PAI FIZ

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Copernicus Capital TFI) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polish Alternative Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PAI

KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz CC58 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych aktywów tych funduszy, w związku z przeprowadzoną ich likwidacją" - czytamy w komunikacie. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w

Rockbridge TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Lartiq Infinity Akcji FIZ

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Lartiq Infinity Akcji Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (Lartiq Infinity Akcji FIZ), podał Urząd

Origin TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Azzardo FIZAN

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , podał Urząd

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 4,02 mld zł w III

finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym

Origin TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Perpetum 10 FIZAN

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Perpetum 10 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych od AgioFunds TFI, podał Urząd

Skanska TFI złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Sezam XIX FIZAN

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skanska TFI) złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad Sezamem XIX Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 1,24 mld zł na koniec kwietnia 

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 1 072 876 650,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 88 698 946,88 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 369,5 mln zł na koniec czerwca

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 258 315 801,70 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie. Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w

Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia zarządzania funduszami

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarł z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania funduszami Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 4,43 mld zł w grudniu

, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 569,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i

Quercus TFI chce zwołania NWZ Altusa w celu upoważnienia zarządu do skupu akcji

za sztukę do dnia 19 marca br. Altus TFI otrzymał żadanie zwołania NWZ od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,38 mld zł na koniec marca

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 1 090 360 603,75 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 3 136 826 543,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

Forum TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Ostoja III FIZAN

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Ostoja III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Ostoja III FIZAN

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,22 mld zł w listopadzie

Skarbiec FIO i Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 672,6 mln zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,56 mld zł na koniec lutego

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

Raiffeisen TFI i Baltic Capital TFI mają zgodę KNF na prowadzenie działalności

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu otwartych, zamkniętych funduszy

Ipopema TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Rezydent FIZAN

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał UOKiK

Copernicus TFI złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Altus 20 FIZ

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd. Wniosek

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 6,79 mld zł na koniec czerwca

Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 838,0 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 575,9 mln zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,61 mld zł na koniec stycznia

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 1 242 681 847,17 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 3 136 750 718,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

IZFiA będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jako pierwsze źródło rozpoczyna publikowanie regularnych raportów miesięcznych zawierających wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) niepublicznych, zapowiedziała Izba

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 7,02 mld zł na koniec października

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 1 616 299 490,82 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 3 415 707 630,99 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,94 mld zł na koniec IX

w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 984,7 mln

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec listopada

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 1 615 193 605,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 3 120 230 835,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management obejmuje zarówno

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 5,16 mld zł na koniec grudnia

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 1 499 376 962,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - 3 147 327 492,45 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

GO TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Rezydent FIZAN

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Rezydent Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Rezydent FIZAN), podał Urząd

Marek Wędrychowski został powołany na członka zarządu Skarbiec Holding

Emerytalnych (2005-2006) oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (2006-2012). Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec X

w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 772 mln zł