zamieszczenie informacji

Katarzyna Bełdowska

Przedłużenie terminu składania ofert przy braku terminowej odpowiedzi na pytania do SWZ?

Przedłużenie terminu składania ofert przy braku terminowej odpowiedzi na pytania do SWZ?

Choć nie zostało to uregulowane wprost w ustawie Pzp, to zamawiający powinien zamieścić informację o zmianie tego terminu na stronie internetowej, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji.

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Pytanie: W gminie jest fundusz sołecki, z którego konkretne kwoty (od 1.300 do 20.000 zł) zostały wydzielone na organizację placów zabaw w różnych miejscowościach. Całość opiewa na 86.000 zł. Kwoty muszą być wykorzystane w zatwierdzonych uchwałą wysokościach. Jaki tryb mogę wykorzystać? Według mnie nie spełniam żadnych przesłanek, żeby zastosować negocjacje bez ogłoszenia czy zamówienie z wolnej ręki. Natomiast jeżeli zdecyduję się na przetarg nieograniczony, to jak powinienem opisać przedmiot zamówienia, skoro kryterium to konkretna kwota i w niej trzeba zmieścić wyposażenie placu?

GIODO zwizytuje Naszą-klasę

Zaalarmowany skargami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wszczyna kontrolę serwisu Nasza-klasa.pl. Szczegółowe informacje o sobie zamieściło tam już 6 milionów Polaków

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

informacji, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczących warunków udziału, wskazano: listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia (…). Regulacja ta nie rozróżnia podstaw wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i

Jak dowiedzieć się o licytacji komorniczej?

Jak dowiedzieć się o licytacji komorniczej?

Gdzie znaleźć informacje o licytacjach? Informację o licytacji ruchomości możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej – https://licytacje.komornik.pl/ . Ponadto, jeżeli wartość ruchomości

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki zostały wprowadzone między innymi w celu ułatw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Czy miniPortal może pełnić rolę strony prowadzonego postępowania?

Czy miniPortal może pełnić rolę strony prowadzonego postępowania?

postępowania będzie miniPortal, czy strona BIP. Rozszerzenie funkcjonalności miniPortalu o możliwość zamieszczania na nim SWZ i innych dokumentów postępowania powoduje, że może on stanowić stronę internetową prowadzonego postępowania. Wynika to wprost z informacji zamieszczonej na stronie

W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

był w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu uzupełnić wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli ze względów technicznych (limit znaków) nie było to możliwe, należało zamieścić skróconą informację w tym

Przypał CKE na egzaminie ósmoklasisty. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki zrobiono to, czego się uczniów oducza

Przypał CKE na egzaminie ósmoklasisty. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki zrobiono to, czego się uczniów oducza

W zadaniu 10. egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczeń ma ocenić odległość pomiędzy dwoma punktami na prostym, rysunkowym planie miasta. W grafice nie ma nic wyjątkowego, gdyby nie to, że została użyta bez zgody jej autora, przerobiona, a CKE dodatkowo usunęła informację, kto jest jej twórcą, która

TSUE odrzucił skargę polskiego rządu. Chodzi o kontrolowanie treści w internecie

TSUE odrzucił skargę polskiego rządu. Chodzi o kontrolowanie treści w internecie

praktyce oznacza to obowiązek uprzedniego weryfikowania treści (za pomocą ich automatycznego rozpoznawania i filtrowania), które użytkownicy chcą zamieścić w danym serwisie. Warto podkreślić, że polskie władze złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. zapisów unijnej dyrektywy o

Szkolenie o inflacji pod słońcem Sycylii. PKO BP zaprasza przedstawicieli spółek skarbu państwa, żeby "rozsmakowali się w lokalnej kuchni"

Szkolenie o inflacji pod słońcem Sycylii. PKO BP zaprasza przedstawicieli spółek skarbu państwa, żeby "rozsmakowali się w lokalnej kuchni"

analitykiem towarowym Tomaszem Niewińskim. Nasi eksperci poprowadzą prelekcję: Perspektywy inflacji w obliczu zmian cen na rynku towarów energetycznych". Tak brzmi zaproszenie. Jeśli "piękne okoliczności przyrody" nie brzmią wystarczająco zachęcająco, to na zaproszeniu zamieszczono dodatkowo

Serwis Gumtree kończy działalność. "Dzięki wam znalazłam męża"

Serwis Gumtree kończy działalność. "Dzięki wam znalazłam męża"

odsłona?" - to kolejne wpisy na Facebooku i w innych popularnych mediach internetowych. W kolejnych wpisach dopytywano również o przyczynę zakończenia działalności. Gdzie ja teraz zamieszczę bezpłatne ogłoszenie? "Bardzo proszę (zapewne również w imieniu wielu użytkowników) o jakieś bliższe

Kody CPV

Kody CPV

zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia

Zmarł Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay. Należące do niej spółki były pod lupą prokuratury

Zmarł Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay. Należące do niej spółki były pod lupą prokuratury

Informację o śmierci Łukasza Blichewicza grupa Assay zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych. Z niewymownym smutkiem informujemy, że w poniedziałek, 18 września br., zmarł współzałożyciel i wieloletni prezes Assay Group – Łukasz Blichewicz. Łukaszu, będzie nam Cię brakowało

Zapomniałeś o nowych sankcjach dla podmiotów rosyjskich, ale odpowiednio wcześnie zmieniłeś SWZ? Sprawdź, czy to wystarczy

Zapomniałeś o nowych sankcjach dla podmiotów rosyjskich, ale odpowiednio wcześnie zmieniłeś SWZ? Sprawdź, czy to wystarczy

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie 20 kwietnia br. i zapomniał zamieścić w ogłoszeniu i SWZ informacji o wykluczeniu wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Dino uruchamia sprzedaż internetową? Sieć szuka ekspertów od e-commerce

Dino uruchamia sprzedaż internetową? Sieć szuka ekspertów od e-commerce

Informację o tym, że Dino planuje rozpoczęcie sprzedaży internetowej, jako pierwsze podały Wiadomości Handlowe, które zauważyły tajemnicze ogłoszenie o pracę zamieszczone przez spółkę. Wynika z niego, że firma przygotowuje się do internetowej ekspansji i szuka osób, które byłyby 

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

. Natomiast informacja o zmianie terminu składania ofert publikowana w DzUWE ma znaczenie jedynie porządkowe – dając niejako dodatkową informację dla wykonawców, którzy nie zdecydowali się na zapoznanie z treścią SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że nadal mają taką

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

składania ofert publikowana w DzUWE ma znaczenie jedynie porządkowe – dając niejako dodatkową informację dla wykonawców, którzy nie zdecydowali się na zapoznanie z treścią SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że nadal mają taką możliwość w nowym, dłuższym terminie. Wobec

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

Pytanie: Dzień 24 grudnia przypada przykładowo w środę i w tym dniu zamawiający umieszcza informację o wyborze oferty. Wykonawcy mają 5 dni na złożenie odwołania. Czwartek i piątek to dni świąteczne, potem przypada sobota i niedziela. Piąty dzień to poniedziałek. Jak w tym przypadku należy

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

informacjami przekazanymi jej ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie przez oferującego lub emitenta w procesie oferowania obligacji. W formularzu wskazane zostało także, że przekazywanych informacji nie uważa za porady inwestycyjne lub rekomendacje nabycia – wylicza Bartosz Grykowski

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

: W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający jest zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej wyłącznie informację o dokonanych zmianach, a nie treść zmienionego ogłoszenia. Czynność

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

internetowej. Co należy rozumieć przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej? Czy przez stronę internetową rozumiemy indywidualną stronę internetową zamawiającego, czy takie informacje muszą zostać zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej? Jakie informacje zamawiający jest zobowiązany

"Zmiana klimatu nie istnieje". Badacze: 20 procent informacji na TikToku to dezinformacja

105 filmów zawierających fałszywe informacje, co stanowi 19,4 procent wyników. Zapytania odnosiły się jednakowo do neutralnych wydarzeń, np. wybory prezydenckie 2022, szczepionka mRNA, a także do kontrowersyjnych tematów, np. konspiracja strzelaniny w Uvalde w Teksasie. Raport wskazał, że

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w Dz.Urz. UE. Jednocześnie zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianie treści obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu. Zamieszczenie zmiany fakultatywnego ogłoszenia zamieszczonego w BZP przed publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.Urz. UE nie

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

a drugi o parametrach niższych np. z poprzedniego sezonu lub z innego produktu. Odpowiedź W świetle jedynie ogólnie przedstawionych informacji utrudniona jest jednoznaczna ocena zapisu SWZ. Niemniej jednak nie opowiadam się za takim rozwiązaniem (zapisem SWZ), z uwzględnieniem poniższego. W

Skarbówka oficjalnie przyznaje nam: Sprawdzamy Polaków na Facebooku. Czego tam szuka?

kwotowych w odniesieniu do sprzedawców usług. Gdy więc na e-platformie zamieścimy choćby tylko jedną ofertę wynajmu mieszkania czy choćby jedną ofertę przewozu osób, to szczegółowe informacje o nas i naszej ofercie automatycznie powinny być przekazane do urzędu skarbowego. I to niezależnie, czy nasza oferta

Chcesz wziąć kredyt gotówkowy? Uwaga! Coraz więcej banków ukrywa informacje o kosztach

potencjalny klient, który chciałby porównać oferty kilku banków i wybrać najtańszą, nie jest w stanie tego zrobić. Jedyne rozwiązanie? Zgłosić się do kilku banków i sprawdzić ostateczne opłaty. Ale tu jest ryzyko: przez dużą liczbę zapytań do Biura Informacji Kredytowej można stracić zdolność kredytową. Jak

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

sporządzić? Odpowiedź Na podstawie przedłożonych informacji nie ma podstaw zamieszczanie ogłoszenia o zmianie umowy.  Z opisywanej sytuacji wynika, że nie mamy do czynienia ze zmianą umowy a zakończeniem jej trwania. Treść pytania wskazuje bowiem jednoznacznie, że nie mamy do czynienia z dokonaniem

Chcesz wylicytować bitcoina? Skarbówka z Białegostoku zaprasza

środki). Więcej informacji można znaleźć na zamieszczonym poniżej zdjęciu ogłoszenia.

Porady dotyczące rekrutacji w IT

swoje pierwsze zatrudnienie, a jednocześnie zdobyć pewność, że wiadomość o wolnym stanowisku trafi wyłącznie do grupy docelowej. Portale te są stworzone w sposób, który umożliwia komfort użytkowania rekruterom, jak i samym pracodawcom. To dlatego, że HR jest w stanie zamieścić na nich szczegółowe

Skarbówka będzie sprawdzać sprzedających na OLX, Allegro i Vinted oraz wynajmujących mieszkania

proponują za pośrednictwem e-platform. Co ciekawe, w ustawie nie ma limitów ilościowych czy kwotowych w odniesieniu do sprzedawców usług. Gdy więc na e-platformie zamieścimy choćby tylko jedną ofertę wynajmu mieszkania czy choćby jedną ofertę przewozu osób, to szczegółowe informacje o nas i naszej ofercie

Wystawiasz oferty na OLX, Allegro i Vinted? Wynajmujesz mieszkanie? Skarbówka cię prześwietli

Nowy projekt o raportowaniu danych przygotowało właśnie Ministerstwo Finansów. Czego dotyczy? Do Krajowej Administracji Skarbowej mają trafiać dane o użytkownikach e-platform. Skarbówkę interesują informacje, kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie

Tesla wymknęła się spod kontroli. Producent będzie współpracować z policją w sprawie wypadku

Nagranie ze zdarzenia, do którego doszło 5 listopada, zamieściła na swoim profilu na Twitterze telewizja Nexta. Widać na nim, jak kierowca traci kontrolę nad samochodem, a tesla model Y jedzie z coraz większą prędkością. Widać, że kierowca stara się omijać pojawiające się przed nim przeszkody

Konkurencja Twittera wystartowała bez problemu. Threads w trzy godziny zdobył 2 mln użytkowników

udźwignąć technologicznie i infrastrukturalnie przyjęcie milionów użytkowników w krótkim okresie.    Największą obawą jest tu jednak prywatność.   Jack Dorsey, współzałożyciel Twittera, który obecnie pracuje nad BlueSky, zamieścił na Twitterze zrzut ekranu z informacjami, jakie dane

Skarbówka będzie sprawdzać sprzedających na OLX, Allegro i Vinted oraz wynajmujących mieszkania. Dane już zbiera

Według nowego projektu ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej mają trafiać dane o użytkownikach e-platform. Chodzi o miejsca, gdzie sprzedawcami nie jest firma, ale po prostu Kowalski. Może to być więc: OLX, Allegro, Vinted czy Gratka.  Skarbówkę interesują informacje

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

zamawiający musimy odpowiadać negatywnie? Odpowiedź: Taka sytuacja faktycznie stwarza problem po stronie zamawiającego . Wobec tego doradzam zamieszczenie w sprostowaniu ogłoszenia odpowiednich informacji w oknie odnoszącym się do innych dodatkowych informacji. Zamieszczone tam informacje powinny

Sprzedający na OLX, Allegro i Vinted oraz wynajmujący mieszkania pod kontrolą skarbówki

Według nowego projektu ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej mają trafiać dane o użytkownikach e-platform. Skarbówkę interesują informacje, kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie rachunki wpływają należności. Cel ustawy to

Powstanie wielka baza danych. To może być polska Cambridge Analytica

Szerokim echem odbił się artykuł zamieszczony na łamach Wyborcza.biz "Polska armia będzie miała uprawnienia służb. Przejrzy nasze dane z ZUS czy skarbówki" .  Napisaliśmy w niedzielę, że ustawa o obronie ojczyzny otwiera furtkę, która umożliwi wojsku sięganie po dowolne dane zebrane

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO , które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz , a tym samym uprawniają do

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Gdynia namawia mieszańców do bojkotu Leroy Merlin. Wiceprezydent apeluje: "Nie kupujcie w tych sklepach"

dzieje się dziś w Ukrainie. Codziennie docierają do nas kolejne informacje o mordach, gwałtach, zniszczeniach, które sieje armia rosyjska. W tej sytuacji cały wolny świat musi się zjednoczyć w proteście przeciwko działaniom Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to rządu, samorządu, biznesu i nas, zwykłych

Vivid Games miało wstępnie 0,56 mln zł zysku netto w 2019 r.

przychody ze sprzedaży za rok 2019 spodziewane są na poziomie 12,33 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży zostanie

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

zamówień o wartości poniżej 130.000 zł. zamawiający publikuje informację o prowadzonym postępowaniu wg indywidualnie ustalonych zasad – nie ma obowiązku publikacji np. na BIPie zamawiającego. Decyzja o miejscu publikacji ogłoszenia, którego wartość jest niższa niż 130.000 zł. netto należy do

Ukryte baseny we Francji. Urząd Skarbowy już nakłada dodatkowe opłaty i zapowiada kontrole

Ta wiadomość rozeszła się po całej Francji lotem błyskawicy. W wyniku eksperymentu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) odkryto ponad 20 tys. ukrytych basenów - poinformowała BBC News . Dlaczego właściciele domów jednorodzinnych zatajali informacje o ich budowie? Z powodów finansowych

Praca po 12 godzin 6 dni w tygodniu. Burza wokół oferty pracy w Maczfit

między pracą a życiem osobistym może być jednak trudno jej pracownikom.  12 godzin 6 dni w tygodniu "Oferujemy pracę w Piasecznie. Wynagrodzenie 4700-5200 zł netto miesięcznie"  – zaczyna się oferta zamieszczona na Facebooku na jednej z lokalnych grup.  Czytaj też

Kto zaprosił zamieszanego w korupcję Stasiaka na mecz? Brzoska grozi zerwaniem kontraktu, Tarczyński idzie krok dalej, a Kulesza wskazuje winnego

bowiem, że PZPN nie chce wprost przyznać, kto zaprosił Stasiaka. A to sprawia, że pojawiały się sugestie, iż zrobił to właśnie InPost. Brzoska żąda także podania informacji, kto odpowiada za zaproszenie na mecz Stasiaka. Czy był to PZPN, czy jeden ze sponsorów.  Po jego porannym wpisie na Twitterze

Firmy kupują fałszywe opinie o produktach, płacą za dobre recenzje. Takie oszukiwanie konsumentów będzie niedługo zakazane

na zlecenie prezesa UOKiK w 2020 r., przy podejmowaniu decyzji o zakupie w coraz większym stopniu polegamy na opiniach i rekomendacjach innych konsumentów. Badanie wykazało, że aż 93 proc. przepytanych osób kieruje się opiniami o produkcie zamieszczonymi w sieci, a dla 86 proc. kupujących istotne są

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie:  Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej

Nadchodzi "Twitter - killer". Od właściciela Facebooka i Instagrama. Start jeszcze w tym tygodniu

;  Największą obawą jest tu jednak prywatność.   Jack Dorsey, współzałożyciel Twittera, który obecnie pracuje nad BlueSky, zamieścił na Twitterze zrzut ekranu z informacjami, jakie dane gromadzić będzie nowa aplikacja.   Lista jest długa: zdrowie, finanse, dane kontaktowe

PiS zaczyna masowe kontrole Polaków. Skarbówka sprawdzi e-sprzedawców i będzie blokować konta bankowe

prywatne i firmowe konta bankowe, karty płatnicze i blika. Na razie pomysł wstrzymano, ale ma na nowo ruszyć po wyborach. Skąd to wiemy? Sugeruje to nie zauważony przez nikogo, a zamieszczony na Twitterze komunikat resortu finansów z 22 czerwca. "Projekt wypracowany w ramach aktualnych prekonsultacji

Banki nie zachęcają klientów do wakacji kredytowych. Informacji naszukasz się jak igły w stogu siana

informuje zdecydowana większość banków. Również bank Millennium uznał za stosowne zamieścić informację o wakacjach kredytowych tylko w komunikatach dla dziennikarzy, klienci nie potrafią znaleźć żadnej informacji w serwisie dostępnym dla zalogowanych klientów. - Nie tylko nie poinformowali mnie, ale też

Informacje o ofertach dodatkowych w protokole

Pytanie W której części protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego należy zamieścić informację o ofertach dodatkowych złożonych w następstwie złożenia ofert o dwóch identycznych cenach? Protokół z otwarcia ofert był udostępniany

Afera z chińskim wsparciem dla Putina. Lewandowski kończy współpracę z Huawei

rosyjskim reżimem, mieli powoływać się na chińskie media. To one - ich zdaniem - miały jako pierwsze opisać rzekomą pomoc dla Rosjan. Zaznaczyli też, że informacja ta bardzo szybko została usunięta z chińskich serwerów. Jak informował "Daily Mail", wiadomość o rzekomej współpracy miał

Prezent za 1,5 mln zł. Wiceminister się tłumaczy i obwinia Tuska. Jest też doniesienie do CBA

, ale autoryzowany diler John Deere - przedstawiciel firmy Agro Wanicki. Opatrzone logo dilera zdjęcia z uroczystości i przekazania ciągnika spółka Agro Wanicki zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Na tym nie koniec - w sieci pojawił się także profesjonalny film zatytułowany "Wydanie 8R

Elon Musk podgrzewa atmosferę. "Jako następną przejmę Coca-Colę, by przywrócić w niej kokainę"

działanie w granicach prawa, jednak fala krytyki nie ustała. Najprawdopodobniej zniechęcony bezcelowymi tłumaczeniami postanowił w typowy dla siebie sposób zadrwić z oponentów. Zamieścił twitt. "Jako następną przejmę Coca-Colę, by przywrócić w niej kokainę". Istotnie w oryginalnym przepisie na

Ministerstwo Finansów odcina się od zatrzymanego rajdowca. Leszek K. reklamował e-TOLL

Małgorzaty Rdest, która również startuje w wyścigach samochodowych - został Leszek K. I to zaledwie niespełna trzy tygodnie przed zatrzymaniem. Ministerstwo Finansów w sprawie Leszka K.: To nie my podpisywaliśmy umowy Niemal natychmiast po tym, jak media przekazały informację o zatrzymaniu Leszka K

Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

wycenianych w momencie nabycia spółki zależnej w wartości godziwej" - czytamy dalej. Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Cyfrowy Polsat za 2018 rok, mogą

Nestle ugina się pod bojkotem konsumenckim. Zawiesza sprzedaż w Rosji

Międzynarodową opinię publiczną zszokowała informacja, że szwajcarski koncern Nestle, do którego należą takie brandy, jak m.in.: Kit Kat, Nescafe, Nesquik, Nespresso, Gerber, Purina, Perrier, L'Oreal, Garnier, Khiels, Vichy, nie zamierza zawiesić działalności w Rosji. WOJNA W UKRAINIE - CZYTAJ

Elon Musk kupuje Manchester United. A nie, to tylko jego kolejny głupi żart

"Kupuję Manchester United, nie ma za co" - napisał Musk na Twitterze. Przez cztery godziny informacja żyła w serwisie społecznościowym i w mediach, które podały informację, że miliarder zamierza zainwestować w angielski klub. Śmiechom nie było końca, gdy po kilku godzinach Elon Musk

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

informacji publicznejSkarżony organ: Burmistrz MiastaTreść wyniku: Zobowiązano organ do załatwienia wniosku w częściStwierdzono, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawaPowołane przepisy:  Dz.U. 2020 poz 2176 art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c i h, art

Vivid Games miał wstępnie 1,96 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

. Spółka zastrzegła, że raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za pierwsze półrocze roku 2020, który zostanie opublikowany 30 września 2020, podsumowano

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

przy tym żadnych powodów braku płatności. „Pół roku życia na nasz koszt. Miesiąc temu dostaliśmy informację, że spółdzielnia podnosi nam opłaty za wodę (1,5 razy więcej!), ponieważ lokatorka nie wpuszcza nikogo do odczytów. Do tego woda w łazience przecieka i to wszystko nasz problem, nasz koszt

Czy państwowa spółka od PPK łamie prawo pracy? Tak sugeruje wpis jej szefa

, playlisty, opisy, tłumaczenia etc.).  "Wyborcza" zapytała Pawła Borysa, szefa całej grupy PFR, dlaczego jego firma zajmuje się rzeczami, których nie ma w ustawie o PPK. Niedługo potem Borys zamieścił wpis na Twitterze. "To jest ten moment, kiedy pracujesz 18g i 365d non-stop jak

Publikacja ogłoszenia o przetargu

dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., i w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia. Ustawa Pzp nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się jedynie

Torpol zakończył likwidację spółki Torpol Norge

pieniężnych grupy, przy czym informację nt. ostatecznych rozliczeń w tym zakresie zamieści w najbliższym raporcie okresowym, podano także. Decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji Torpol Norge, podjęta w grudniu 2018 r., związana była z ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności

Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje

inwestor. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego, dostępna będzie również informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji inwestycji. Efektem nowelizacji ma być również

30 lat temu pojawiła się pierwsza strona internetowa. "Twórca zasługuje na pokojowego Nobla"

często spojrzenia pełne niedowierzania. Pierwsza strona WWW Dokładnie 30 lat temu Tim Berners-Lee, naukowiec nazywany ojcem internetu, zamieścił informację o projekcie World Wide Web na grupie dyskusyjnej alt.hypertext (internet jako taki istniał już wcześniej, ale WWW stało się kluczowym i rewolucyjnym

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie

Jak Media Markt z Saturnem nabijały klientów w 50 rat 0 proc.

Santander 0 zł"  Na banerach informujących o akcjach promocyjnych, dostępnych na stronie mediamarkt.pl, zamieszczana była informacja: „RRSO dla kredytu/pożyczki spłacanych w 50 równych ratach miesięcznych w opcji bez ubezpieczenia wynosi 0 proc.". Tyle że reklama sobie, a życie sobie

Cyfrowy Polsat rozpozna aktywo podatkowe na ok. 100 mln zł w wynikach IV kw. '16

skonsolidowany wynik finansowy netto grupy Polsat za czwarty kwartał 2016 r. w wysokości ok. 100 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym

UOKiK poluje na Biedronkę. Już miliard złotych kar na największą sieć handlową w Polsce

regulaminu, który opisywał wszystkie zasady akcji. „Miał się on znajdować – zgodnie z informacjami zamieszczonymi w materiałach reklamowych – w sklepach, jednak nie był nigdzie wywieszony. Pracownicy Biedronki mogli go wydrukować i udostępnić wyłącznie na życzenie zainteresowanych klientów

Rosja, chcąc złamać wszelki obywatelski sprzeciw, zacieśnia sieć cyfrowego nadzoru

. Zgodnie z dokumentami rosyjskich dostawców nadzoru, uzyskanymi przez "The New York Times", a także na podstawie informacji od ekspertów ds. bezpieczeństwa, aktywistów oraz osoby zaangażowanej w operacje nadzoru cyfrowego kraju narzędzia umożliwiają śledzenie niektórych rodzajów aktywności w

Jak zrezygnować z polisy inwestycyjnej?

Aviva, PKO Życie, MetLife, Nationale-Nederlanden i PZU powiadomią klientów listownie o wprowadzeniu nowych warunków rezygnacji z polisy inwestycyjnej. Tak samo zrobi Allianz, ale ta firma dodatkowo zamieści te informacje na swojej stronie internetowej

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

rozporządzenia, zakres informacji za-wartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania

Ogromny wyciek danych z Facebooka, Allegro, mBanku. Co może się teraz stać i co musisz zrobić?

Mleko się rozlało. Popłynęło gęsto w darknecie, a dokładniej na polskojęzycznym forum w sieci Tor. Zamieszczono tam dane z hasłami i loginami do popularnych serwisów internetowych.  Szacuje, że poszkodowanych zostało ok. 100 tys. osób. Do sieci trafiły miliony danych użytkowników

Indykpol widzi wzrost zamówień na produkty, ale obawia się braków kadrowych

dotyczącymi pracujących w zakładach obcokrajowców. Utrzymywanie się tych problemów może ograniczyć zdolności produkcyjne spółki" - czytamy w komunikacie. Więcej informacji dotyczących wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki i grupy kapitałowej oraz jej wyniki

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców . Pisząc siwz , skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety

Rok wojny na opowieści. Rosyjska propaganda nie przekonuje, ona zniechęca i działa jak matrioszka

mnożenie źródeł informacji w ramach podsuniętego wzorca. System matrioszek to dezinformacja doskonała, ponieważ każde nowe źródło coraz głębiej przykrywa prawdę i pod pozorem zaufania stale wprowadza odbiorcę w błąd – tłumaczy dr Michał Marek, badacz i ekspert w dziedzinie rosyjskiej maszyny

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

ofert musi być dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy Pzp zobowiązało zamawiających do niezwłocznego (po publicznym otwarciu ofert) zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących : 1

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

w Biuletynie Zamówień Publicznych? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznym ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Pytanie: W postępowaniu z podziałem na części wykonawca złożył ofertę na 2 z 12 części za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zrobił to, przesyłając paczkę plików, w której były zamieszczone dwa formularze ofertowe. Ich treść była taka sama, zaoferowane ceny oraz kryteria poza cenowe też

Margaryna Rama udająca masło i inne sztuczki producentów. Walka o sprzedaż za wszelką cenę

nagłośnił w filmiku Adrian Zandberg z Partii Razem. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać i słychać posła, który trzyma dwie kostki masła Pilos z Lidla. Pozornie niczym się nie różnią, ale w praktyce jedna waży 200 gramów, a druga 170. Zandberg mówi: "Korporacje nazywają to

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

bezpośrednio z treścią ogłoszenia o przetargu. Próg 14.000 przestanie obowiązywać. Przeczytaj o planowanych zmianach » Ustawodawca nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się

UOKiK - nowa służba specjalna. Rozgrywka Morawieckiego z Kamińskim i Ziobrą

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 2007 roku kontrolerzy UOKiK już obecnie mają szerokie uprawnienia. Aby uzyskać informacje, które mogą stanowić dowód w prowadzonej przez nich sprawie, mają prawo do: 1. Wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu

Duże zainteresowanie pożyczkami wśród mikroprzedsiębiorców z Częstochowy i okolic. Dostali już 9,5 mln zł

Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, że wciąż trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach nisko oprocentowanych pożyczek. Wszystkie dokumenty (wniosek wraz z umową i formularzem informacji) zamieszczono na stronie urzędu pracy: https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i

Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

sytuacji gdy art. 42 ust. 2 został uchylony? Odpowiedź: Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji. Udostępnianie

Koniec z nabijaniem klientów w fałszywe i farbowane recenzje produktów w internecie. Jest pałka na oszustów

decyzji o zakupie w coraz większym stopniu polegamy na opiniach i rekomendacjach innych konsumentów. Badanie wykazało, że aż 93 proc. pytanych osób kieruje się opiniami o produkcie zamieszczonymi w sieci, a dla 86 proc. kupujących istotne są opinie o sprzedającym. Dawniej ludzie przekazywali sobie takie

LS Tech-Homes nie dostarczy domów modułowych dla Bastion Bau und Investment

podpisanego w październiku ub.r. protokołu negocjacyjnego. "Ponieważ w dniu dzisiejszym tj. 16.03.2018 r. upływa ostateczny termin zakończenia negocjacji (o czym spółka powiadamiała w raporcie okresowym za IV kwartał 2017 roku, gdzie również zamieszczona została informacja o

Złodzieje nie wypoczywają. Rysują znaki, obserwują. Lepiej nie chwal się, że jedziesz na urlop

dłuższy czas prowadzi obserwacje. Wie, kto w jakich godzinach przebywa w nieruchomości i co w niej znajdzie. – Ostatnio mamy informacje o próbach kradzieży przez wchodzenie na klamkę, czyli sprawca sprawdza mieszkania, jedno po drugim. Gdy jest otwarte, wchodzi i patrzy, czy w przedpokoju jest

Jak ogłosić dialog techniczny?

budowlanych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i o jego przedmiocie. Ponieważ przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w postępowaniu.  Dokumentem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia jest oświadczenie wykonawcy składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na

"Ukrainę pomścimy". Konsumenci ogłaszają bojkot sklepów sieci Leroy Merlin, Auchan i Decathlon

Auchan, Leroy Merlin i Decathlon należą do jednej z najbogatszych francuskich rodzin – Mulliez. Koncern naraził się konsumentom podejmując decyzję o pozostaniu na rosyjskim rynku. Tłumaczono to dobrem tamtejszych pracowników i ich rodzin. Jednak szalę goryczy przelała informacja, że rosyjski

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej

Spóźniła się ze składką jeden dzień. ZUS odmówił kobiecie po porodzie urlopu macierzyńskiego za cały rok

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za listopad 2021 została opłacona po obowiązującym terminie, a od 1 grudnia brak ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia. W związku z powyższym nie ma Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego" - tak brzmiała odpowiedź z ZUS-u. Na końcu zamieszczono pouczenie: jeżeli się nie

Polska emerytura dla Ukraińców już po tygodniu pracy? Wyjaśniamy, czy to możliwe

mógł wrócić do Ukrainy i tam dalej pobierać pieniądze.  Będziecie otrzymywali polską emeryturę niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie - czy w Polsce, czy wracając na Ukrainę, czy też w innym kraju- tłumaczy kobieta w krótkim filmie zamieszczonym na platformie TikTok.  Od razu

Infoscan: FDA wskazało na niewystarczające dowody na referencyjność MED Recorder

zostało zamieszczone we wniosku spółki (ścieżka dopuszczenia w ramach procedury 510(k) zakłada wskazanie we wniosku tzw. predykatu, czyli urządzenia referencyjnego). "Samo odniesienie się do kwestii referencyjności ma charakter proceduralno-administracyjny. FDA w swoim

Amazon zaakceptuje płatności w bitcoinie? Jeżeli tak, czeka nas rewolucja

Po raz kolejny informacja o możliwym zaakceptowaniu płatności w kryptowalutach przez wielką korporację  wpłynęła na znaczący wzrost kursu bitcoina. W poniedziałek osiągnął on najwyższy poziom od przeszło miesiąca. Kiedy Elon Musk ogłosił romans Tesli z bitcoinem, wycena waluty

Do Turcji bez paszportu. Wystarczy tylko dowód osobisty

"Od 19 kwietnia 2022 r. obywatele polscy mogą podróżować do Turcji lub tranzytem wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Nie muszą już mieć przy sobie paszportów podczas wyjazdów turystycznych trwających maksymalnie 90 dni" – głosi komunikat zamieszczony przez turecką ambasadę w