zamiaru koncentracji

Orange Polska złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia BlueSoft

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska S.A. oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft sp. z o.o. oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli sp. z o.o. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym

UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r.

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r., podał urząd. To najwięcej decyzji od 11 lat. Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji

Auto Handel Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Rowiński-Wajdemajer

toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy planowanego nabycia przez spółkę Auto Handel Centrum Grupa Cichy sp.j. z siedzibą w Wysogotowie udziałów w spółce Rowiński-Wajdemajer sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Planowana koncentracja ma odbyć się w formie, o której

PGNiG i PKN Orlen zawarły umowę o współpracy ws. planowanej koncentracji

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z PKN Orlen umowę o współpracy oraz zachowaniu poufności zmierzającą m.in. do przygotowania i dokonania przez PKN Orlen zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym

eTravel złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Travel Express

. "Zamiar koncentracji dotyczy nabycia przez spółkę eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Travel Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w konsekwencji - nabycie bezpośredniej kontroli nad Travel Express" - czytamy w

UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek

przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody

Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft

zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym BlueSoft. BlueSoft

Węglokoks złożył w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie Huty Pokój

również. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru przejęcia przez Węglokoks kontroli nad Hutą Pokój w drodze objęcia przez Węglokoks 25,50% udziału w kapitale zakładowym Huty. Zamierzona koncentracja nie jest związana z nabyciem lub objęciem akcji dopuszczonych do

Archicom Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia BDH Development

. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez spółkę Archicom Polska S.A z siedzibą w Łodzi nad spółką BDH Development spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgłaszanego na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Koncentracja nastąpi w ramach

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad spółką Distribev Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie od spółki Orbico d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja 80% udziałów dających prawo do sprawowania kontroli nad tą spółką

UOKiK: M. Cichy oraz spółka S. i A. Zasadów wnioskują ws. wspólnego projektu

. Wniosek wpłynął 12 marca, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru dokonania koncentracji [...] przez spółki: Auto Handel Centrum Grupa Cichy sp.j. z siedzibą w Wysogotowie, Euro-Centrum-Tadeusz sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, Rowiński-Wajdemajer sp. z o.o. z

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws. przejęcia Multimediów przez Vectrę

. 28 sierpnia Multimedia Polska poinformowały o podpisaniu term sheet, ustalającego wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad MMP oraz jej spółkami zależnymi przez Vectra, na podstawie którego dokonały zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK. Sprzedaż akcji może nastąpić jedynie pod

Spółka kontrolowana przez Ares MC wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Murapolu

. Wniosek wpłynął 11 grudnia, sprawa jest w toku. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegający na przejęciu przez Aeref V PL Investment S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad spółką Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, a w konsekwencji - nad

CCC złożyło wniosek do UOKiK ws. planowanego przejęcia Gino Rossi

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CCC złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zamiaru przejęcia spółki Gino Rossi, podał Urząd. "Planowana koncentracja polega na przejęciu kontroli przez CCC S.A. (CCC) nad

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

, podał Urząd. "Spółki zgłosiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar przeprowadzenia koncentracji w marcu 2017 roku. Urząd wezwał konkurentów i kontrahentów Assa Abloy i LOB, w tym Dom Polska z Częstochowy, do nadesłania danych i informacji mających istotne

Auto Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia Abra

;Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Abra S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w

V4C General Partner złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Kom-Eko

. "Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje V4C General Partner Sarl z siedzibą w Luksemburgu (V4C GP). V4C GP jest wspólnikiem (general partner) funduszu private equity V4C Poland Plus Fund SCA SCAV-FIRAR, inwestującym w spółki w Polsce i Europie Środkowej. V4C GP dokonuje przedmiotowej koncentracji

Bill Gates inwestuje w piwnego giganta. Kupił akcje warte 883 mln euro

Bill Gates inwestuje w piwnego giganta. Kupił akcje warte 883 mln euro

programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. 7 lutego 2023 r. ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 r. i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech

UOKiK: Vectra złożyła wniosek w sprawie przejęcia Multimedia Polska

sierpnia, sprawa jest w toku. 28 sierpnia MMP podały, że strony podpisały term sheet, ustalając wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad MMP oraz jej spółkami zależnymi przez Vectra, na podstawie którego dokonały zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK. Sprzedaż

ECE Real Estate Partners ma zgodę UOKiK na przejęcie Atrium Koszalin

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - ECE Real Estate Partners ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki Atrium Koszalin, podał Urząd na Twitterze. Wniosek wpłynął 13 maja. Koncentracja dotyczy

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad NEF Battery Holding S. ? r.l. (NEF) oraz za jej pośrednictwem, kontroli nad spółką Orzeł Biały i jej spółkami zależnymi, poprzez nabycie 100% udziałów spółki NEF. NEF

Work Service wydłużył okres wyłączności dot. sprzedaży Exact Systems do 14 VIII

zgody na dokonanie koncentracji poprzez nabycie należących do emitenta akcji spółki Exact Systems S.A. jeżeli do dnia 14 sierpnia 2018 roku: ? SPV złoży do UOKiK zgłoszenie zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji spółki; oraz ? SPV zawrze z

Bemo Motors wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Res Motors

zamiar koncentracji polega na przejęciu kontroli przez spółkę Bemo Motors sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nad spółką Res Motors sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poprzez nabycie 100% udziałów spółki Res Motors sp. z o.o. przez spółkę Bemo Motors sp. z o.o. tj. na dokonaniu koncentracji w formie

UOKiK postanowił. Orlen może przejąć Polska Press

lokalnych, prasa bezpłatna oraz kilkaset witryn internetowych, w tym Naszemiasto.pl, a także kilka drukarni.  O zamiarze przejęcia Polska Press największy polski koncern paliwowy poinformował dwa miesiące temu, a 10 grudnia Orlen złożył wniosek do UOKiK o zezwolenie na tę transakcję. Wg

Ipopema TFI ma umowę o przejęcie od Altus TFI zarządzania Waskulit FIZ 

wydania decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo Prezes UOKiK zwróci zgłoszenie zamiaru koncentracji z uwagi na fakt, że koncentracja nie podlega zgłoszeniu

Unibail-Rodamco Investments wycofał z UOKiK wniosek o zgodę na przejęcia

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Unibail-Rodamco Investments wycofało zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli nad spółkami ZT General Partner i Warsaw III, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wcześniej UOKiK przedstawił zastrzeżenia wobec planowanej

Allegro ma zgodę UOKiK na przejęcie eBilet Polska

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Allegro otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie eBilet Polska, podał UOKiK na Twitterze. "Zgłaszany zamiar koncentracji przyjmie formę nabycia większościowego pakietu udziałów eBilet

KNF zatwierdziła prospekt Polwaksu w związku z ofertą akcji serii E

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Polwaksu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia Snowfinch 17

. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim z siedzibą w Warszawie części mienia: Snowfinch 17 [...] Wrocław z siedzibą w Warszawie, Snowfinch 17 [...] Warsaw Stalowa Property z siedzibą w Warszawie oraz Snowfinch 17 [...] Lublin Property z siedzibą w

Anwim ma zgodę UOKiK na nabycie sieci eMILA od BM Reflex

zakończona decyzją nr DKK-135/2020 z 22 lipca 2020 r., wynika z komunikatu UOKiK. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy BM Reflex z siedzibą w Łodzi w drodze zawarcia umów

Colas Polska ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Colas Polska otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Skanska, podał UOKiK na Twitterze. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez Colas Polska sp. z o.o

PFR Biznest FIZ i 2 podmioty wnioskują do UOKiK ws. Next Road Ventures ASI

Urząd. Wniosek wpłynął 11 grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Next Road Ventures ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia BM Reflex

. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy BM Reflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi w drodze zawarcia umów sprzedaży nieruchomości zabudowanych stacjami paliw

ARP złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia Euro Park

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Energia Euro Park z siedzibą w Mielcu (EEP) przez ARP. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie udziałów reprezentujących 78,35% kapitału zakładowego EEP od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Polfood Group złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Melvitu

zgłoszeniu zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przypomniano. Przedmiot działalności przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji obejmuje produkcję oraz konfekcjonowanie: kasz, płatków zbożowych, ryżu, mąki

Colas Polska złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Skanska

zamiar koncentracji polega na nabyciu przez Colas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu części mienia innego przedsiębiorcy (Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie), tj. na dokonaniu koncentracji [...] poprzez nabycie 11 wytwórni mas bitumicznych (WBM) przez Colas Polska sp. z o.o. od Skanska S.A."

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie 100% akcji w spółce pod firmą Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Bonus-Diagnosta sp. z o.o. i Asklepios Diagnostyka sp. z o.o., tj. na dokonaniu koncentracji w formie

Agora chce w całości przejąć Radio Zet

przygotuje zgłoszenie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym poinformuje o "zamiarze koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez Spółkę wszystkich udziałów posiadanych przez SFS Ventures w kapitale zakładowym Eurozet". Po uzyskaniu zgody regulatora i

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group zw.z ofertą akcji serii O

memorandum informacyjne: Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O " - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA

Play wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Virgin Mobile Polska

30 kwietnia br., sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką Virgin Mobile Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (VMP) przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (P4). Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi

Fundusze PFR i T. Goliński wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

wpłynął 19 września, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą CofounderZone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Angel Fund spółka komandytowo-akcyjna ASI z siedzibą w Warszawie przez PFR Biznest

Xella Polska wycofała z UOKiK wniosek ws. zamiaru przejęcia Grupy Silikaty

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Xella Polska wycofała zgłoszenie zamiaru przejęcia Grupy Silikaty, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wcześniej UOKiK przedstawił spółce zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji. "Prezes

Allegro.pl złożyło wniosek do UOKiK ws. zamiaru przejęcia eBilet Polska

. "Zgłaszany zamiar koncentracji przyjmie formę nabycia większościowego pakietu udziałów eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności zgłaszającej jest

UOKiK przedłużył o 4 miesiące termin postępowania ws. przejęcia home.pl

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez 1&1 Internet kontroli nad spółką home.pl, podał urząd

Fundusz Enterprise Investors złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Anwimu

. Wniosek wpłynął 1 sierpnia, sprawa jest w toku. "Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z jego przedsiębiorcami zależnymi

P.o. prezesa Aliora: Przejęcie Ruchu wyłącznie na potrzeby restrukturyzacji 

niezbędnych do jego skutecznego wdrożenia" - powiedział także Bachta. UOKiK podał dziś, że 28 grudnia wpłynął wniosek Alior Banku, dotyczący zamiaru dokonania koncentracji tj. przejęcia kontroli nad Ruch S.A. W połowie grudnia ub. r. Rada Wierzycieli

Vistula Group ma zgodę UOKiK na połączenie ze spółką Bytom

sierpnia 2018 roku decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu się Vistula Group i Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie. Na mocy wskazanej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Sobieski Trade

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie, poprzez nabycie od spółki Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów dających prawo do sprawowania wyłącznej

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółki Dotcard

wniosku 21.06.2018 r. Stan sprawy: Sprawa zakończona decyzją DKK-123/2018 z dn. 26.07.2018 r., podał UOKiK. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Dotcard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Nets Denmark A/S z siedzibą w Ballerup, w

GPRE ma zgodę UOKiK na przejęcie Blackwyn Investments

Amsterdamie złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Blackwyn Investments. Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczyło planowanego przejęcia przez Globalworth Poland Real Estate wyłącznej kontroli nad Blackwyn Investments. W wyniku tej transakcji cała działalność

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

antymonopolowego, tj. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie podstaw do wydania decyzji zakazującej koncentracji, jak i przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie procedury wydania decyzji – dodał Hojka. Pierwszy od 9 lat zakaz koncentracji Jak tłumaczył prezes Agory

Bać-Pol złożył do UOKiK o zgodę na przejęcie dwóch spółek w Mielcu

. Wniosek wpłynął 13 marca, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia przez Bać-Pol w Rzeszowie wspólnej kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie z przekształcenia A&K Hurt-Market Kazimierz Lodarski i Artur Dubiel Sp

Omega Holding złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Madej Wróbel i Gilem

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Omega Holding złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zamiaru przejęcie firm Madej Wróbel i Gilem z siedzibami w Rudzie Śląskiej, podał Urząd. Wniosek wpłynął 24 lutego, sprawa jest

Naimski: Fuzja Orlenu i Lotosu ważna dla konkurencyjności polskiej gospodarki

gospodarki". 3 lipca br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Wniosek ten inicjuje formalne postępowanie w sprawie

PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez

Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

. Wniosek wpłynął 10 grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji polega na przejęciu wyłącznej kontroli przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie nad Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z

innogy Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Foton Technik

;Zgłaszany zamiar dotyczy koncentracji, polegającej na przejściu z kontroli wspólnej na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny pomiędzy innogy Polska S.A. - stroną zgłaszającą, a Foton Technik sp. z o.o. - przejmowanym" - czytamy w komunikacie. innogy Polska jest członkiem

Origin TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Perpetum 10 FIZAN

. Wniosek wpłynął 12 marca, sprawa jest w toku. "Origin TFI, której przedmiotem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, niniejszym zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od AgioFunds TFI, w trybie art

Work Service wydłużył okres wyłączności dot. sprzedaży Exact Systems

zawieszających określonych w PSPA" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Work Service informuje, że powziął wiadomość o zamiarze złożenia przez SPV do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji spółki należących do Work Service

Michał Skotnicki złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Pepeesu

w toku. "Zamiar koncentracji polega na przejęciu przez pana Michała Skotnickiego kontroli nad Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego Pepees Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży poprzez nabycie akcji" ? czytamy w komunikacie. 8 stycznia br

Żywiec złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Browaru Namysłów

. "Zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli w formie nabycia 100% udziałów w spółce Browar Namysłów z siedzibą w Namysłowie, przez spółkę Grupa Żywiec z siedzibą w Żywcu" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu Grupa Żywiec podała, że zawarła z Chicago Poland

Opti TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad LFI 1 FIZAN

. Wniosek wpłynął 7 października, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji polega na przejęciu współkonstruktor (z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt III zgłoszenia) przez Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie nad LFI 1 Funduszem

PG Dutch, KAP IN i Focal Point Invest mają zgodę UOKiK na wsp. przedsiębiorcę

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez PG Dutch Holding I B.V. oraz KAP IN i Focal Point Invest wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. "Zamiar koncentracji polega na

KGHM IV FIZAN i PHN mają zgodę UOKiK na wspólne przedsięwzięcie

spółka wybuduje dwa budynki biurowe we Wrocławiu. Zgłoszenie dotyczyło zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu przez przedsiębiorców KGHM IV FIZAN oraz PHN wspólnego przedsiębiorcy na bazie istniejącej już spółki całkowicie zależnej od funduszu - Cuprum Development sp. z

FII - KFIZAN złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGB

(PGB), która będzie sprawowana wspólnie z PGB HoldCo B.V., podał Urząd. Wniosek wpłynął 9 września, sprawa jest w toku. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegający na przejęciu przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych

PKP i Semeko GI złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

września, sprawa jest w toku. "Przedmiotem zgłoszenia jest koncentracja polegająca na zamiarze utworzenia przez wnioskodawców wspólnych przedsiębiorców dla celów realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni na terenie

PSH Nasz Sklep złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Megana

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Polską Sieć Handlową Nasz Sklep z siedzibą w Warszawie kontroli nad spółką Megana Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez PSH Nasz Sklep 100 % udziałów w kapitale zakładowym Megana Spółka z o.o. (koncentracja

PFR Starter FIZ i 9 podmiotów wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą bValue Angels 1 sp. z o.o. ASI S.K.A. przez PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, bValue Angels1 sp. z o.o., Macieja Balsewicza prowadzącego działalność

KGHM IV FIZAN i PHN wnioskują do UOKiK o zgodę na utworzenie spółki JV

urząd. Wniosek wpłynął 18 sierpnia, sprawa jest w toku. Zgłoszenie dotyczy zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu przez przedsiębiorców KGHM IV FIZAN oraz PHN wspólnego przedsiębiorcy na bazie istniejącej już spółki całkowicie zależnej od

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

lutego, podała spółka. "Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez spółkę wszystkich udziałów

VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawarciu ustnego porozumienia co do: (i) złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. oraz (ii) zamiaru zgodnego głosowania co do punktów

Autami na prąd chcą podbić świat? Nagłe zmiany komunikatu UOKIK

Warszawską i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Szydło wyszło z worka za wcześnie? UOKiK wyjaśnił nam, że opis zamiaru koncentracji (czyli np. utworzenia nowej firmy) przygotowuje spółka, składająca wniosek w tej sprawie, lub pełnomocnik tej

Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 100% akcji w 3S" - czytamy w komunikacie

Agora złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Eurozet

;Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia wyłącznej kontroli przez Agora S.A. z siedzibą w Warszawie nad spółką Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W rezultacie, Agora S.A. obejmie kontrolę nad spółkami należącymi do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Eurozet sp. z o.o. (Grupa Eurozet)" - czytamy w

PFR Starter FIZ z 5 podmiotami wnioskuje do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

przedsiębiorcy pod nazwą RST Ventures For Earth ASI, podał Urząd. Wniosek wpłynął 26 lipca br., sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą RST Ventures For Earth sp. z o.o. ASI SKA przez PFR

UOKiK nałożył na Fermy Drobiu Woźniak karę wysokości 339 tys. zł

mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody UOKiK jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej

Kwasa Europe złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Galerii Katowickiej

wpłynął 11 sierpnia, sprawa jest w toku. Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia przez Kwasa Europe Sarl 100% udziałów w spółce Projekt Katowice od jej jedynego wspólnika Galeria K B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (Galeria K). Kwasa jest

Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi

negocjacji na poziomie nie niższym niż 46 mln zł oraz dokonania zgłoszenia przez Monnari zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK polegającej na przejęciu kontroli, nie później niż do dnia 30 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Monnari Trade poinformowało 20 lutego, że złożyło

UOKiK ma zastrzeżenia ws. przejęcia Dossche przez Cargill Polska

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia wobec koncentracji na rynku pasz i mieszanek dla zwierząt, polegającej na przejęciu przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche, podał Urząd. W opinii UOKiK

Orange złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Multimedia Polska Energia

toku. Orange Polska zgłosił zamiar dokonania koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Multimedia Polska Energia poprzez nabycie 100% udziałów w Multimedia Polska Energia. Orange Polska prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie

PKN Orlen złożył do KE wersję roboczą wniosku o zgodę na przejęcie Grupy Lotos

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej (KE) wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, poinformowała spółka. Formalne postępowanie KE w sprawie koncentracji

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PZU Zdrowie otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne, podał UOKiK na Twitterze. Zgłaszany zamiar koncentracji polegał na nabyciu przez PZU Zdrowie

Spełniony został ostatni warunek wezwania Axel Springer na akcje MZN Property

się ostatni z warunków wezwania. "Zgodnie z otrzymanym rozstrzygnięciem, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, [...] zwrócił zgłoszenie zamiaru koncentracji z dnia 3 marca 2020 r. dotyczące transakcji. Zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowego rozstrzygnięcia

Separgefi złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia segmentu 'security' Konsalnetu

zabezpieczeń (projektowanie, instalacja, obsługa i serwisowanie systemów telewizji przemysłowej i kontroli dostępu). "Zamiarem koncentracji nie jest objęte przejęcie działalności Konsalnet Holding w segmencie cash handling, czyli (i) usług cash processing (usługi sortowania

TDJ złożyło wniosek do UOKiK ws. zgody na przejęcie kontroli nad FPM

stwierdzenie przez prezesa UOKiK braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. TDJ jest polską, prywatną firmą inwestycyjną. Działa w obszarach equity, venture, estate, finance, fundacja. FPM zajmuje się m.in. produkcją młynów do przemiału węgla

BP Europa SE złożył do UOKiK wniosek wz. zamiarem nabycia części mienia ARGE

wniosku: 29.06.2018 r. Sprawa jest w toku. Koncentracja, której dotyczy zgłaszany zamiar, polega na nabyciu przez spółkę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy): - części mienia przedsiębiorcy ARGE Nieruchomości Spółka z ograniczoną

BP Europa SE złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia spółki Tomsol

wniosku: 25.01.2019 r. Sprawa w toku. "Koncentracja, której dotyczy zgłaszany zamiar, polega na nabyciu przez spółkę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) części mienia przedsiębiorcy Tomsol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie w drodze

PFR OI FIZ i Bocim złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia Valuetech Growth

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek wpłynął 21 stycznia, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Valuetech Growth spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Janusz Zakrzewski złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie ZM Stanisławów

to 26 maja, sprawa jest w toku. Zgłoszenie zamiaru koncentracji dokonywane jest przez Janusza Zakrzewskiego (osoba fizyczna, wspólnik w Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski sp. j. z siedzibą w Kosowie Lackim - ubój wieprzowy, wołowy oraz sprzedaż

Vistula i Bytom złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie

Group S.A. oraz Bytom S.A. [...] zamierzają dokonać koncentracji w formie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bytom S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Vistula Group S.A. (spółka przejmująca) w zamian za akcje spółki przejmującej" - czytamy w

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia PayPro

;Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przez Nets Denmark A/S z siedzibą w Ballerup, Dania. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie akcji w PayPro" - czytamy w komunikacie. Nets Denmark jest spółką

PFR Starter FIZ i 5 podmiotów wnioskują do UOKiK ws. utworzenia Arkley Brinc ASI

Brinc ASI, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Saturn TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia funduszu Getback Windykacji NSFIZ

, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 stycznia, sprawa jest w toku. "Saturn TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zgłasza zamiar koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

Fundusz MCI złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Mobiltek

złożono 15 stycznia, sprawa jest w toku, podano w informacji. Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI) kontroli nad spółką Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek (Mobiltek). MCI

PKN Orlen chce złożyć do KE wniosek ws. przejęcia Grupy Lotos do początku 2019r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen planuje złożyć Komisji Europejskiej wniosek dotyczący koncentracji z Grupą Lotos do końca 2018 r. lub na początku 2019 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. "Liczymy że

PFR Biznest FIZ i 2 podmioty wnioskują do UOKiK ws. Pomerangels ASI

wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Pomerangels ASI, podał Urząd. Wniosek wpłynął 14 grudnia. Sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na

Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne

rozbudową sieci. To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r." - powiedział prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja zarządca sanacyjny w Grupie Piotr