zamiar nabycia

Eurocash wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia spółek FHC-2 i Madas

jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Eurocash [...] wyłącznej kontroli nad spółkami FHC-2 z siedzibą w Krośnie oraz Madas z siedzibą w Krośnie [...]. Nabycie wspólnej kontroli nastąpi poprzez nabycie udziałów w kapitałach zakładowych spółek

eTravel złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Travel Express

. "Zamiar koncentracji dotyczy nabycia przez spółkę eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Travel Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w konsekwencji - nabycie bezpośredniej kontroli nad Travel Express" - czytamy w

KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union

Play wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Virgin Mobile Polska

30 kwietnia br., sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką Virgin Mobile Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (VMP) przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (P4). Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

. Przeniesienie własności akcji nabywanych zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jest planowane na dzień 30 grudnia 2019 r., wskazano także. Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco

Prime Minerals przejął dubajską spółkę EEGTC

działalności. Nabycie w/w 60 udziałów nastąpiło za cenę nie przekraczającą równowartości kapitału zakładowego na podstawie umowy z dnia 22 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Nabycie spółki jest związane z zamiarem prowadzenia działalności związanej z obrotem odpadami przez

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

kary. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 50 000 zł, za niezawiadomienie Komisji o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 'Złota Jesień' akcji domu

UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek

grudnia ubiegłego roku właściciel Dino zgłosił do UOKiK zamiar nabycia części mienia należącego do Domex-Kuśnierek - 12 sklepów. We wniosku spółka poinformowała, że przewidziała trzy etapy tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK

ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

ocenie, plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie

KNF zgodziła się na przejęcie PayPro przez Dotcard

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Nets Denmark znacznego pakietu akcji, zapewniającego przekroczenie 30%, lecz nie więcej niż 50% ogólnej

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia Snowfinch 17

. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim z siedzibą w Warszawie części mienia: Snowfinch 17 [...] Wrocław z siedzibą w Warszawie, Snowfinch 17 [...] Warsaw Stalowa Property z siedzibą w Warszawie oraz Snowfinch 17 [...] Lublin Property z siedzibą w

Bill Gates inwestuje w piwnego giganta. Kupił akcje warte 883 mln euro

Bill Gates inwestuje w piwnego giganta. Kupił akcje warte 883 mln euro

Bill Gates nabył 3,76 proc. udziałów w Heineken Holding. Spółka posiada pakiet kontrolny w firmie piwowarskiej Heineken NV. Heineken to drugi co do wielkości browar na świecie. Holenderski browar niedawno poinformował, że w zeszłym roku jego zysk operacyjny wzrósł o 24 proc. -  do 4,5

Anwim ma zgodę UOKiK na nabycie sieci eMILA od BM Reflex

zakończona decyzją nr DKK-135/2020 z 22 lipca 2020 r., wynika z komunikatu UOKiK. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy BM Reflex z siedzibą w Łodzi w drodze zawarcia umów

Kredyt na 2 proc. Minister i szef KNF chcą ułatwić bankom łagodniejsze ocenianie zdolności kredytowej

Kredyt na 2 proc. Minister i szef KNF chcą ułatwić bankom łagodniejsze ocenianie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa uznawana jest za jedną z największych przeszkód do skorzystania z programu "Bezpieczny kredyt na 2 proc.". Potencjalni kredytobiorcy obawiają się, że przy obecnych cenach nieruchomości obliczona przez bank zdolność nie pozwoli im nabyć takiej nieruchomości, jaką by

PKO Leasing ogłosił przymusowy wykup 664 tys. akcji PCM po 23,75 zł sztuka

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosił zamiar nabycia 664 438 akcji spółki Prime Car Management (PCM), stanowiących 5,6% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu po 23,75 zł sztuka, podał pośredniczący DM PKO BP. Dzień wykupu

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia BM Reflex

. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy BM Reflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi w drodze zawarcia umów sprzedaży nieruchomości zabudowanych stacjami paliw

Część zarządu Scope Fluidics weźmie udział w ABB organizowanym przez Total FIZ

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Prezes i członek zarządu Scope Fluidics zadeklarowali zamiar wzięcia udziału w ABB i zamiar nabycia pakietu akcji o wartości co najmniej po 75 tys. zł po cenie ustalonej w procesie budowy księgi popytu, podała spółka

Stalexport inwestuje w Catterick Inv. który ma uczestniczyć w przetargu na KSPO

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Stalexport Autostrady nabył 10% kapitału Catterick Investments, który ma zamiar uczestniczyć w przetargu na Krajowy System Poboru Opłat (KSPO), podała spółka. "Sprzedającym ww. udziały była Vistra Shelf Companies

OEX otrzymał oferty sprzedaży na łącznie 1,38 mln akcji, stopa alokacji 30,4%

%. "W związku z faktem, iż zamiarem spółki wyrażonym w ofercie było nabycie nie więcej niż 421 052 akcji spółki, emitent nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%. Planowanym dniem

Spółka Unibepu nabyła nieruchomość na Bemowie pod kolejny etap inwestycji

nieruchomość została nabyta w związku z zamiarem rozszerzenia inwestycji o kolejny tj. IV etap, w ramach którego przewidziane jest zrealizowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt deweloperski jest w przygotowaniu i będzie realizowany w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie

Open Finance ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 udziałów w Noble Funds TFI

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Open Finance akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI) w liczbie, która spowoduje

KNF bez sprzeciwu wobec nabycia akcji BPH TFI przez GE

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki

Colas Polska ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Colas Polska otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Skanska, podał UOKiK na Twitterze. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez Colas Polska sp. z o.o

Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft

zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym BlueSoft. BlueSoft

Agora złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Eurozet

;Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia wyłącznej kontroli przez Agora S.A. z siedzibą w Warszawie nad spółką Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W rezultacie, Agora S.A. obejmie kontrolę nad spółkami należącymi do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Eurozet sp. z o.o. (Grupa Eurozet)" - czytamy w

KNF nie sprzeciwia się przejęciu DB Securities przez BZ WBK

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK akcji DB Securities w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

lutego, podała spółka. "Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez spółkę wszystkich udziałów

Orange Polska złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia BlueSoft

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska S.A. oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft sp. z o.o. oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli sp. z o.o. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym

KNF: Michał Kowalczewski może kupić udziały w Mercurius DM

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwi się zamiarowi bezpośredniego nabycia udziałów w Mercurius Dom Maklerski przez Michała Kowalczewskiego, podała Komisja. "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do

Colas Polska złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Skanska

zamiar koncentracji polega na nabyciu przez Colas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu części mienia innego przedsiębiorcy (Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie), tj. na dokonaniu koncentracji [...] poprzez nabycie 11 wytwórni mas bitumicznych (WBM) przez Colas Polska sp. z o.o. od Skanska S.A."

Work Service wydłużył okres wyłączności dot. sprzedaży Exact Systems do 14 VIII

zgody na dokonanie koncentracji poprzez nabycie należących do emitenta akcji spółki Exact Systems S.A. jeżeli do dnia 14 sierpnia 2018 roku: ? SPV złoży do UOKiK zgłoszenie zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji spółki; oraz ? SPV zawrze z

Auto Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia Abra

;Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Abra S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w

Akcjonariusz Stelmetu zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcji spółki

szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty pożyczki. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez pana Stanisława Bieńkowskiego akcji spółki. W związku z podpisaniem ww. umów pan Stanisław Bieńkowski podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż

KNF nie sprzeciwia się nabyciu akcji Trigon TFI przez Jurasia i Burzyńskiego

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Marka Jurasia oraz Pawła Burzyńskiego akcji Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej

ZM Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł 

emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji przez spółkę nie więcej niż 150 000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji nie więcej niż 149 podmiotom

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Nowe regulacje weszłyby w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jakie rodzaje inwestycji będą podlegać kontroli? Aktualny projekt nakłada wymóg uprzedniego zawiadomienia prezesa UOKiK o zamiarze dokonania przez podmiot spoza EOG inwestycji skutkującej nabyciem, osiągnięciem lub &ndash

Work Service wydłużył okres wyłączności dot. sprzedaży Exact Systems

zawieszających określonych w PSPA" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Work Service informuje, że powziął wiadomość o zamiarze złożenia przez SPV do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji spółki należących do Work Service

Żywiec złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Browaru Namysłów

. "Zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli w formie nabycia 100% udziałów w spółce Browar Namysłów z siedzibą w Namysłowie, przez spółkę Grupa Żywiec z siedzibą w Żywcu" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu Grupa Żywiec podała, że zawarła z Chicago Poland

Asmodev chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Asmodev - spółka specjalizująca się w produkcji gier klasy indie premium - złożyła dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z zamiarem zadebiutowanie na rynku NewConnect jeszcze w tym roku, podała spółka

KNF nie sprzeciwia się przejęciu AXA UTUiR przez Société Beaujon

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Société Beaujon z Francji akcji AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji w liczbie

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki

Alior Bank nabył 100% akcji Ruchu za 1 zł

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank nabył od Lurena Investments 108 824 007 akcji Ruchu, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł, podał bank. "Zarząd Alior Banku S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 czerwca 2020 r

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad NEF Battery Holding S. ? r.l. (NEF) oraz za jej pośrednictwem, kontroli nad spółką Orzeł Biały i jej spółkami zależnymi, poprzez nabycie 100% udziałów spółki NEF. NEF

Musk osiągnął swój cel. Twitter zgodził się na ofertę miliardera

aktualny był już inny scenariusz jego działań. Tym razem miliarder nie chciał już budować nowego serwisu społecznościowego, ale zdecydował, że stanie za sterami Twittera. Aby spełnić swoje zamiary, Elon Musk nabył 9,2 proc. akcji tej spółki. Wirtualny świat obiegła informacja, że dołączając do zarządu tej

Prezes PKN Orlen: Mam nadzieję na finalizację przejęcia Ruchu do końca roku

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen chciałby przeprowadzić transakcję nabycia Ruchu do końca 2019 roku, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. "Proces przejęcia Ruchu przebiega zgodnie z planem. Złożyliśmy bardzo dobrą ofertę, która

Akcjonariusze ES-System dokonają przeglądu opcji strategicznych

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System - Augusta Investment sp. z o.o., Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek oraz Wysocki spółka jawna - podjęli decyzję o wdrożeniu, procesu przeglądu opcji strategicznych i o zamiarze skontaktowania się z wybranymi

PSH Nasz Sklep złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Megana

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Polską Sieć Handlową Nasz Sklep z siedzibą w Warszawie kontroli nad spółką Megana Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez PSH Nasz Sklep 100 % udziałów w kapitale zakładowym Megana Spółka z o.o. (koncentracja

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

poprzedzających wezwanie). "Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać akcji w ramach wezwania. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadają łącznie 17 706 158 akcji spółki, co stanowi 46,85

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

. "Emitent zamierza podjąć decyzję w przedmiocie nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej. Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę

PCM ma umowy kredytowe z PKO BP łącznie na 1,8 mld zł

refinansowanie bieżącej działalności emitenta, udzielony został na 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie. W połowie czerwca br. PKO Leasing ogłosił zamiar nabycia 664 438 akcji spółki Prime Car Management (PCM), stanowiących 5,6% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu

Boryszew: Złożono dokumentację ws. wykupu pozostałych akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Wskazany przez Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez

GPW zawiesiła notowania Ergisu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami spółki Ergis w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji, poinformował Ergis. "W związku z

Real Food planuje debiut giełdowy na rynku alternatywnym do końca 2021 r.

komunikacie. Zaznaczył, że w ten sposób "akcjonariusze będą mogli zyskownie wyjść z inwestycji po upływie maksymalnie 2,5 roku od daty nabycia akcji Real Food". "Wcześniej oczywiście można sprzedać akcje, przy czym zgodnie ze statutem

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie ogłosił wezwanie na sprzedaż 33 501 018 akcji Polnordu, podał Polnord. Zamiarem wzywającego jest

Allegro ma zgodę UOKiK na przejęcie eBilet Polska

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Allegro otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie eBilet Polska, podał UOKiK na Twitterze. "Zgłaszany zamiar koncentracji przyjmie formę nabycia większościowego pakietu udziałów eBilet

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał wtedy Orbis. Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na

PGZ Stocznia Wojenna złożyła do UOKiK wniosek ws. nabycia Stoczni MW

listopada, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej. PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Polskiej Grupy

PGNiG chce nabyć do końca roku akcje własne za łącznie do 750 mln zł

Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że dzisiaj podjął decyzje o zamiarze nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z Art. 359 i Art. 362 par. 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych i skierował odpowiedni wniosek do walnego zgromadzenia akcjonariuszy" ? czytamy w komunikacie

Stelmet: S. Bieńkowski rozpocznie przymusowy wykup 4,63% akcji 29 lipca

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia akcji należących do wszystkich pozostałych

Agora chce w całości przejąć Radio Zet

przygotuje zgłoszenie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym poinformuje o "zamiarze koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez Spółkę wszystkich udziałów posiadanych przez SFS Ventures w kapitale zakładowym Eurozet". Po uzyskaniu zgody regulatora i

KNF wyraziła zgodę na przejęcie Volkswagen Bank Polska przez Ferdinand Porsche

;Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung z Austrii akcji Volkswagen Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie

Tauron ustanowił program emisji obligacji do wartości maksymalnie 2 mld zł

zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu od 5 do 10 lat (włącznie). Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

ARP złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia Euro Park

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Energia Euro Park z siedzibą w Mielcu (EEP) przez ARP. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie udziałów reprezentujących 78,35% kapitału zakładowego EEP od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Dom Dev. ma przedwstępną umowę na grunty w stolicy za maks. 184,6 mln zł

. Zawarcie ww. umów ma na celu nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie oraz praw do dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania projektu deweloperskiego z zamiarem realizacji przez spółkę inwestycji mieszkaniowej. Spółka nie zamierza

KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska

zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Sygma Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Transakcja wynika z realizacji jednego z zobowiązań inwestorskich złożonych przez grupę BNP Paribas przy

EPP złożyło do UOKiK wniosek o przejęcie operatora powierzchni handl.-usługowych

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Echo Polska Properties (Cyprus) Plc wyłącznej kontroli nad spółką Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez nabycie wszystkich udziałów w jej kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie. EPP jest spółką holdingową

Allegro.pl złożyło wniosek do UOKiK ws. zamiaru przejęcia eBilet Polska

. "Zgłaszany zamiar koncentracji przyjmie formę nabycia większościowego pakietu udziałów eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności zgłaszającej jest

Archicom Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia BDH Development

. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez spółkę Archicom Polska S.A z siedzibą w Łodzi nad spółką BDH Development spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgłaszanego na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Koncentracja nastąpi w ramach

Altus Agent Transferowy ma zgodę KNF na nabycie BPH TFI

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przez Altus Agent Transferowy w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału

Murapol ogłosił przymusowy wykup 5,52% akcji Abadon RE po 4,44 zł szt.

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Murapol ogłosił przymusowy wykup 1 549 274 akcji Abadon Real Estate, reprezentujących 5,52% ogólnej liczby głosów w spółce, po cenie 4,44 zł za jedną akcję, podano w informacji o zamiarze nabycia. "Murapol

PHN ma list intencyjny ws. zakupu 100% spółki budowlanej

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny z osobą prawną dotyczący zamiaru nabycia 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, podał PHN. "Podstawowym warunkiem realizacji

Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji, podała

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

100% zależnym od prezesa zarządu spółki, pana Jacka Franasika. Zgodnie z treścią wezwania, wzywający traktują akcje spółki jako długoterminową inwestycję strategiczną i ich zamiarem jest kontynuowanie przez spółkę działalności zgodnie z jej obecnym profilem działalności. Spółka nie zamierza wprowadzać

Ostróda Yacht wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia części mienia Delphia Yachts Kot

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Ostróda Yacht Sp. z o.o. od Delphia Yachts Kot Sp.j. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa) przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji rekreacyjnych jednostek pływających o długości kadłuba

Porsche Inter Auto Polska złożyło do UOKiK wniosek ws zakupu części POL-MOT Auto

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Porsche Inter Auto Polska złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. zamiaru nabycia części mienia POL-MOT Auto, podał Urząd. Wniosek wpłynął 30 października, sprawa jest w toku

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad spółką Distribev Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie od spółki Orbico d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja 80% udziałów dających prawo do sprawowania kontroli nad tą spółką

Agora oczekuje na decyzję UOKiK ws. przejęcia Eurozet po wakacjach

nad Eurozet. W połowie września Agora poinformowała, że wraz z SFS Ventures s.r.o. (jako kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonała ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych udziałów w Eurozet, zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

IV kwartale 2019 r. "Zarząd Kino Polska TV informuje, iż 10 października 2019 r. podjął decyzję o zamiarze nabycia do 100% akcji spółki zależnej - Stopklatka S.A., w celu złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji

Polnord: Cena w wezwaniu Cordia International jest godziwa

pozostać długoterminowym inwestorem spółki i traktuje nabycie akcji spółki jako inwestycję strategiczną, która umożliwi mu dalszą ekspansję w sektorze nieruchomości finansowych w Polsce. Wzywający zamierza wspierać rozwój spółki oraz w zakresie prawnie dozwolonym umożliwić spółce dostęp do swoich zasobów

Sfinks podejmie decyzję o ewentualnym przejęciu Da Grasso do końca lipca

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wraz z "Da Grasso" rozważają zamiar podjęcia współpracy i negocjacji, w rezultacie której nie można wykluczyć zawarcia przez Sfinks umowy nabycia 100% udziałów w "Da Grasso", podał Sfinks. Negocjacje mają być

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dot. emisji obligacji Ghelamco Invest

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ghelamco Invest, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji

Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

spółka. "Emisja obligacji nastąpiła w miejsce 1 080 sztuk obligacji serii AB01 120819, nabytych przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup

Tauron Wydobycie złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Katowickiego Węgla

, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Tauron Wydobycie S.A. wyłącznej kontroli nad Katowicki Węgiel Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez nabycie wszystkich udziałów w jej kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Wielton zawarł z Laurencem Davidem Marshallem umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim, podał Wielton. Umowa

CCC chce kupić 75% udziałów swojego rosyjskiego dystrybutora 3S Retail

w Warszawie podjął decyzję o zamiarze nabycia 75% udziałów o wartości 375 000 RUB w spółce rosyjskiej '3S Retail' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie, będącej wyłącznym dystrybutorem towarów CCC na rynku rosyjskim. O podpisaniu umowy w sprawie nabycia udziałów emitent

Benefit Systems zawarł umowę zakupu 9 klubów fitness za maks. 38,6 mln zł

Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Fitness Place oraz Fit Invest, spółki zależne Benefit Systems, zawarły warunkową umowę nabycia 9 klubów fitness od Platinium Wellness za łączną cenę nieprzekraczającą 38,57 mln zł, podała spółka. "Na podstawie

PA Nova wybuduje halę dla najemcy, z którym ma umowę na 7 lat

komunikacie. Najemca będzie uprawniony do nabycia własności przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, przy czym nie wcześniej niż po 3 latach za cenę 6,67 mln euro netto, jeżeli zgłosi wynajmującemu zamiar takiego nabycia w terminie do dnia 30.09.2021 r. W takim przypadku strony

GetBack kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

warunków finansowych w umowie. "W przypadku wycofania złożonego zgłoszenia zamiaru nabycia akcji EBG lub nieudzielania wyjaśnień żądanych przez prezesa UOKiK w toku postępowania zainicjowanego złożeniem zgłoszenia zamiaru nabycia akcji EGB we właściwym terminie, spółka

ZM Ropczyce nie zawarły umowy ws. akcji ZMI, ale nie rezygnują z nabycia

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce nie zawarły przedwstępnej umowy nabycia akcji ZM Invest (ZMI) z powodu nieziszczenia się warunków zdefiniowanych w propozycji nabycia, ale nadal są zainteresowane transakcją, podały Ropczyce

Sescom rekomenduje niewypłacanie dywidendy za r.obr. 2017/2018

emitenta uzasadnia swoją decyzję zamiarem zabezpieczenia środków finansowych na możliwą realizację nabycia spółki Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz. Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez jej radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za

Spółka Deutsche Banku wnioskuje do UOKiK ws. nabycia Starego Browaru w Poznaniu

wpłynął 9 października, sprawa jest w toku, podano na stronie UOKiK. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy planowanego nabycia przez RREEF Investment GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem nieruchomości stanowiącej Centrum Handlowe Stary Browar położonej w Poznaniu

Spółka zal. Netmedii złożyła wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie Travelbank

;Zarząd Netmedia S.A. informuje o złożeniu 29 maja 2017 r. przez zależną spółkę eTravel S.A. zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK w związku z zawarciem w dniu 19 maja 2017 r. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

. Wniosek wpłynął 10 grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji polega na przejęciu wyłącznej kontroli przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie nad Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z

Aviva Int. Insurance ma zgodę KNF na przekroczenie 50% w spółkach BZ WBK-Aviva

na WZA spółek, podała Komisja. ?Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez Aviva International Insurance Limited z Wielkiej Brytanii oraz pośredniego nabycia przez Aviva Public Limited Company z Wielkiej Brytanii akcji BZ WBK