zamówienie zewnętrzne

Katarzyna Bełdowska

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Decyzja w tej mierze leży w gestii zamawiającego i nie może zostać zakwestionowana przez zewnętrzne podmioty.

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

Odpowiedź Zamówienia tożsame przedmiotowo powinny być udzielane w ramach jednego postępowania w sprawie zamówienia publicznego. W celu rozstrzygnięcia, czy masz do czynienia z jednym przedmiotem zamówienia czy też nie, powinieneś kierować się

Samochody krajowe i importowane - na jakie usterki uważać?

Samochody krajowe i importowane - na jakie usterki uważać?

problemy z: karoserią, oświetleniem zewnętrznym, elementami konstrukcyjnymi nadwozia, szybami. W przypadku aut krajowych 41% uszkodzeń dotyczy karoserii zewnętrznej, a 15% to problemy z oświetleniem zewnętrznym. Z kolei w polskich autach rzadko wykazywano uszkodzenia: skrzyni biegów, układu hamulcowego

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania. Tym samym, ustalając zakres zamówień tożsamych, tj. podlegających łącznemu szacowaniu, należy wziąć pod uwagę zarówno zamówienia finansowane z budżetu własnego zamawiającego, jak i te finansowane w ramach projektów zewnętrznych

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Z tego tekstu dowiesz się czy: w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można dokonać zmian umowy w oparciu o postanowienia umowy przewidziane w dokumentach zamówienia uprawniona będzie zmiana umowy na podstawie treści art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP z uwagi na zaistnienie okoliczności niemożliwych do

Przemysł (jeszcze) żyje, ale już hamuje. Wzrost w czerwcu niższy niż w maju

Przemysł (jeszcze) żyje, ale już hamuje. Wzrost w czerwcu niższy niż w maju

przewidywali wtedy, że w najbliższym czasie dynamika produkcji spadnie poniżej 10 proc. - W kolejnych miesiącach spodziewamy się słabszych wyników. Firmy przemysłowe już teraz raportują spadek liczby nowych zamówień, a spowolnienie gospodarcze w strefie euro dodatkowo osłabi wyniki - mówił wtedy Marcin

Oferta Elektrotimu o wartości 22,69 mln zł wybrana w przetargu Straży Granicznej

granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru", prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, podała spółka. Wartość oferty to 22 687 891 zł brutto. "Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotim, a także

Ogromne opóźnienia w dostawach przed świętami. Niektórzy na zamówienia czekają od listopada

Ogromne opóźnienia w dostawach przed świętami. Niektórzy na zamówienia czekają od listopada

Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej Ikea Retail. Przyznaje, że sieć obserwuje wzrost czasu oczekiwania między złożeniem zamówienia a datą jego dostawy. – Najwyższy czas oczekiwania na dostawę - z punktu widzenia oczekiwań klientów - mamy dla tzw. dostaw truckowych, czyli dużych paczek, i

Oferta Izostalu jedną z najkorzystniejszych w przetargu Gaz-Systemu

-System, podał Stalprofil. Gaz-System zamierza przeznaczyć na finansowanie umów ramowych 3,44 mld zł brutto. "Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie umów ramowych będzie: ? dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie powodu zastosowania dwóch stawek VAT. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje również wymianę oświetlenia zewnętrznego, remont nawierzchni i elementy małej architektury, które objęte są zdaniem wykonawcy 23-proc. stawką VAT

Tak Empik wprowadza klientów w błąd kartami prezentowymi

Tak Empik wprowadza klientów w błąd kartami prezentowymi

zewnętrznych sprzedawców. Empik o tym informuje, ale najwidoczniej niewystarczająco wyraźnie. W ostatnim czasie sklep poszedł jednak o krok dalej w ograniczaniu możliwości wydawania pieniędzy z kart prezentowych i zablokował możliwość kupowania nimi "produktów cyfrowych", czyli e-booków, audiobooków

Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

. Pod koniec listopada Elektrotim podał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE

PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

Europejską, jest dowodem rozwoju naszej działalności gospodarczej na terenie Polski, nie tylko w ramach zamówień dla spółek z Grupy PKP Cargo, ale i dla klientów zewnętrznych, zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego" - powiedział wiceprezes AWT Rekultivace Krzysztof Gałązka, cytowany w

Backlog Stalprofilu to ok. 450 mln zł na rynku rur, ok. 200 mln zł w gazociągach

. "Pomimo silnej zagranicznej konkurencji, grupa kapitałowa Stalprofil S.A. pozyskuje dotychczas większość zamówień z rynku krajowego na izolowane wewnętrznie i zewnętrznie rury stalowe. Według stanu na 30.06.2018, grupa posiada bardzo duży portfel zamówień - na wartość około 450 mln zł - których

Oferty ES-Systemu wybrane w postępowaniach NB Polska na modernizację oświetlenia

. "Przedmiotem modernizacji jest dostawa i wymiana istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenie zewnętrzne. W zakres przedmiotu każdego zamówienia wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

Wojskowe Zakłady Kartograficzne?  - Uzasadnieniem dla tego działania była możliwość osiągnięcia synergii związanych z optymalizacją struktury właścicielskiej. Przejęcie przez Pocztę Polską SA (prowadzącą działalność m. in. w obszarze poligrafii - na potrzeby własne i klientów zewnętrznych) kontroli

Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia poza outsourcingiem

zatrudnienia]. Jeśli nastąpi kilkunastoprocentowy spadek [zamówień] w II kw. to dotyka to pewnych wydziałów, gdzie przeszliśmy z systemu cztero-brygadowego na trzyzmianowy. Poza tym mamy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych ok. 230 osób z outsourcingu i już ze 100 osobami musieliśmy się pożegnać. Jeśli będzie taka

McDonald's wyłącza światło? Firmy boli drogi prąd

McDonald's wyłącza światło? Firmy boli drogi prąd

niekoniecznie w tym przypadku. Oszczędzanie energii jest kluczowym elementem strategii McDonald’s, mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050. Dlatego oświetlenie zewnętrzne włączane jest jedynie od zmierzchu do świtu. Oszczędności wynikające z optymalizacji wykorzystania zewnętrznego

Mo-Bruk ma umowę ramową dot. odpadów z PKP PLK wartą do 18,12 mln zł netto

spółka. Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji kontraktu nie może przekroczyć 18 122 500 mln zł netto. Umowa ramowa będzie obowiązywać do 21 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację. Zamówienia będą realizowane

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

w ramach zamówienia uzupełniającego wykonanie usługi sprzątania w salach wykładowych czy na terenie zewnętrznym sprzątanych budynków. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia jaki zostanie w ramach opcji

Empik: Liczba zamówień online wzrosła o ponad 0,5 mln r/r w 2018 roku

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Empik odnotował w 2018 r. 575 tys. więcej zamówień online niż rok wcześniej, a także 100-procentowy wzrost liczby transakcji w aplikacji i 30-procentowy udział w segmencie wszystkich klientów dokonujących zakupów internetowych w Polsce, podała

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

wykonawców umów częściowych (zamówień częściowych): ? dla części nr 1: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000; ? dla części nr 2: na dostawę

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i

ES-System zakłada wzrost sprzedaży krajowej i eksportowej w III kw. br.

zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kwartale 2019 roku" - czytamy w raporcie półrocznym. W ujęciu rocznym, zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego w ujęciu procentowym wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, podano

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

pkt 7". Jak zamawiający ma interpretować ten przepis? Kiedy należy żądać wymienionych oświadczeń, tj. w jakich trybach udzielania zamówień? Czy dotyczy to procedur krajowych, czy unijnych? Odpo w iedź: Oświadczenie o aktualności jest składane jako podmiotowy środek dowodowy

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może nastąpić między innymi w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki[1]: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość

Za pompę ciepła do sądu. Bo sąsiada wkurza hałas. "Słyszę pompę z drugiego końca mieszkania!"

węgla i wysokimi cenami ogrzewania. W sumie Polacy kupili prawie 190 tys. prostszych w konstrukcji pomp ciepła powietrze-woda. W tym roku sprzedaż spadnie o 30-40 proc. (choć wzrośnie sprzedaż droższych, ale tańszych w eksploatacji pomp gruntowych). Lawina zamówień i niedostateczna liczba ekip

Backlog Awbudu ma wartość 273 mln zł, spółka liczy na wzrost zamówień na 2017 r.

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 273 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. "Na dzień sporządzenia niniejszego

Na Empik.com zrealizowano ponad 500 tys. zamówień od zewn. sprzedawców w 2 lata

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Na platformie Empik.com zrealizowano ponad 500 tys. zamówień od zewnętrznych sprzedawców oferujących na niej swoje produkty w ciągu ponad dwóch lat od momentu startu marketplace, podano w komunikacie. "Marketplace

Merlin Group uruchomił platformę zakupową Biznes i Kultura dla segmentu B2B

prezes Merlin Group Anna Opala, cytowana w komunikacie. Na platformie biznesikultura.pl zamówienia mogą być dokonywane na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne w formie działań wspierających projekty, np. sprzedażowe, marketingowe, HR, PR czy powstających startupów, dla których

Brakuje paliw, bo Orlen zaniża ceny w hurcie? Polskę może dopaść węgierska choroba

zamówienie realizowane było w następnym dniu, aktualnie należy czekać około 5 dni na jego realizację). Jeśli już dochodzi do dostawy, to realizowane ilości są mniejsze od zamawianych" - napisano w komunikacie WIR . Jak dodała Izba: - Z niewiadomych przyczyn rośnie również cena paliwa - wielu

Backlog Grupy Awbud jest wart 295 mln zł, spółka liczy na nowe kontrakty na 2017

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 295 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. "Na dzień sporządzenia

Przesłanki wykluczenia z postępowania z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

udzielenie tego typu zamówienia znajdują zatem zastosowanie także w stosunku do podwykonawców . Celem udzielania zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego. Wiąże się

Selvita miała wstępnie 3,7 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

. "Zysk EBITDA grupy kapitałowej Selvita S.A. sięgnął 7,3 mln zł (wzrost o 52% r/r)" - czytamy w komunikacie. Przychody ogółem sięgnęły 31 mln zł wobec 22 mln zł rok wcześniej. Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła 25,3 mln zł

MZA wybrała Solaris Bus & Coach jako dostawcę 130 elektrycznych autobusów

komunikacie. Każdy z pojazdów będzie miał klimatyzację, elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, automat biletowy oraz liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz niewidomych i niedowidzących. Autobusy nie będą emitowały spalin

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień

Prezes Frisco.pl: "W szczycie paniki w jednym dniu sprzedaliśmy trzy tiry papieru toaletowego"

linie się nie zatrzymują. Musieliśmy zaangażować 100 proc. naszej służby dostaw i wzięliśmy więcej samochodów od naszego partnera logistycznego. Mamy też zewnętrzną firmę kurierską, która pomaga nam teraz rozwozić zamówienia. Odizolowaliśmy nasze magazyny, ich personel jest badany codziennie rano na

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

krajowe obniżyły się silniej niż zamówienia zagraniczne. To z kolei wskazuje, że spadek zamówień ogółem w polskim przetwórstwie wynikał nie tylko z osłabienia popytu zewnętrznego, ale również wewnętrznego" - ekonomista banku Credit Agricole Jakub Olipra. Poniżej

Libet uruchomił pierwszą w branży platformę online

stale rozwijana. Obok produktów, klienci mogą także online zamówić pełną usługę projektową. "Pomimo rekordowych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, której poziom wzrósł rok do roku o 100%, stale szukamy nowych kanałów dotarcia do naszych klientów

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

mln zł netto. "Przedmiotem umowy częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek

Solaris ma zamówienie na 100 autobusów CNG dla Tallina za 27 mln euro

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach zwyciężył w przetargu stolicy Estonii, Tallina, na 100 autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), podała spółka. 60 zamówionych przez przewoźnika Tallinna Linnatranspordi AS autobusów to pojazdy Solaris

Portfel zamówień Mostostalu Warszawa ma wartość 1,95 mld zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi blisko 1,95 mld zł, podała spółka. "Grupa kapitałowa obecnie zwiększa udział w portfelu kontraktów z sektora energetycznego i

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa w procedurze krajowej. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedstawił wstępne oświadczenie o samodzielnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (m.in. posiadanie stacji benzynowych). Jednak

Królestwo za colesława. Zamienili pole i stragan na fabrykę, w której siekają po amerykańsku

Frąckowiak. Czytaj także: Przez chowanie głowy w piasek będziemy ostatnim krajem produkującym brudny prąd. Witaj nowy, drożyźniany świecie! Pod koniec 1992 roku wyszła pierwsza partia pokrojonych, doprawionych warzyw w pojemnikach. Biznes wypalił. Zamówień było tyle, że nie było już czasu uprawiać warzyw

Oponeo.pl miało wstępnie 68,98 mln zł przychodów w marcu, spadek o 8% r/r

, podano także. "Na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2020 roku wpłynęło przesunięcie sezonu wymiany opon wynikające z warunków pogodowych (znacząco niższe temperatury w marcu 2020 roku w porównaniu z marcem 2019 roku) oraz spadek zamówień w Polsce i w krajach

Kilku zamawiających i jedno postępowanie - jak działać w takich przypadkach? Radzimy!

) i gmina Z są partnerami. Miasto X chce w naszym imieniu i na naszą rzecz przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia na wykonanie i montaż wraz z dostawą zewnętrznych tablic informacyjnych. Miasto podpisze umowę z wykonawcą , natomiast faktury będą wystawione

Dane PMI wskazują, że popyt krajowy złagodzi spowolnienie gosp. wg analityków

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 48 pkt w grudniu 2019 r. z 46,7 pkt, a konsensus prognoz zakładał wzrost do 47 pkt. Analitycy podkreślają, że spadek zamówień zagranicznych równoważy popyt wewnętrzny

Koleje Dolnośląskie ogłoszą przetarg na 11 pociągów, z opcją na dalszych 30

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Koleje Dolnośląskie planują ogłoszenie postępowania przetargowego na 11 nowych składów, w tym 6 pierwszych w Polsce pociągów hybrydowych, za łącznie ok. 280 mln zł, podał przewoźnik. Opcja zakupowa pozwala na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

apeluje do szpitali, aby zawierały z firmami aneksy uwzględniające dodatkowe koszty osobowe i materiałowe. Wśród realizowanych przez zewnętrzne podmioty działań są działania bezpośrednio związane z procesem opieki medycznej nad pacjentem. Również koszty obsługi szpitali w zakresie utrzymania czystości

Wykonawca może wycofać ofertę

w szczególności: - terminu zwrotu wycofanej oferty - np. niezwłocznie po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

. Odsetek firm składających zamówienia przez internet wyniósł 33,6%. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0%), natomiast w mniejszym stopniu - wiadomości typu EDI (6,2%). Zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

mogą nie wystąpić wszystkie potencjalnie nie sprzyjające okoliczności do wykonania zamówienia, których w praktyce prowadzonej działalności jest szereg, takich jak: ekonomiczne, finansowe, kadrowe, organizacyjne, transportowe, pogodowe, gospodarcze, ubezpieczeniowe, wewnętrzne, zewnętrzne

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

potencjałem dysponuje. Wykonawca korzystający z potencjału zewnętrznego powinien w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawić takie dowody, na podstawie których zamawiający będzie mógł potwierdzić i ocenić, czy wykonawca faktycznie wykorzysta ten potencjał do realizacji zamówienia

"Tarcza branżowa" przegłosowana. Będzie pomoc dla gastronomii i fitness, firmy cateringowe pominięte

, którzy najbardziej ucierpieli. Dodatkowo liczy się główne PKD firmy. I w tym sęk, mówią przedsiębiorcy z branży cateringowej. Ich główne PKD to: 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych). Nie ma go na liście podmiotów uprawnionych do świadczeń. Jacek Matuszewski

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in. sprzątaczek. Stosunek pracy z tymi osobami wygasł z dniem 1.11.2012 r. Usługę sprzątania musieliśmy zlecić firmie zewnętrznej. Nie opłacało się nam udzielać zamówienia na okres 1- 2 miesięcy. Dlatego udzieliliśmy zamówienia na okres 12 miesięcy, licząc od 1.11.2012 r

Spotawheel rozpoczął działalność w Polsce

samochody. "Osoby chcące sprzedać swoje auto mogą zamówić na naszej stronie jego inspekcję przez współpracujących z nami niezależnych mechaników. Przegląd auta jest bardzo dokładny i obejmuje m.in. sprawdzenie historii serwisowania samochodu, przebiegu i ogólnego stanu

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje finansowe, przy czym z uwagi na możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, na które spółka nie ma wpływu zakładane kwoty środków finansowych, których pozyskanie planowane jest w ramach poszczególnych powyższych instrumentów mogą ulegać

Porta KMI Poland zwiększyła udział eksportu do 28% całości sprzedaży w 2018 r.

Białoruś, gdzie firma wypracowała 33% wzrostu sprzedaży w ujęciu rocznym. Porta rozwinęła w zeszłym roku także sprzedaż do Rosji i krajów bałtyckich. Większość sprzedaży na tych rynkach to zamówienia składane przez deweloperów budujących hotele, placówki medyczne czy obiekty, takie jak Sąd Najwyższy w

Braster miał wstępnie 2,33 mln zł straty netto w I poł. 2020 r. 

uaktualnienia kondycji ich lokalnych rynków pod kątem wpływu pandemii Covid-19 na składanie przez nich zamówień. Z rozmów tych wynika, że większych zamówień można się spodziewać w ostatnim kwartale 2020 r. pod warunkiem złagodzenia restrykcji związanych z pandemią, zaznaczono. Braster

Solaris sprzeda do 50 trolejbusów w Rumunii za blisko 115 mln zł

zestaw kamer wewnętrznych i zewnętrznych, w tym także do obserwacji pantografu, podano również. "To nie pierwsze zamówienie realizowane przez Solarisa dla Kluż-Napoki. W poprzednim roku władze miasta zamówiły łącznie 23 sztuki autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12

"Nie mogę oddać pieniędzy, bo się rozwodzę". Dlaczego przedsiębiorcy nie spłacają długów

. Dlatego wielu przedsiębiorców odpuszcza upominanie się o pieniądze, licząc, że klient w końcu sam zapłaci. Ale w ten sposób można stracić płynność finansową. Ci bardziej świadomi konsekwencji niepłacenia przez partnerów, decydują się na przekazanie faktur do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Firma

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

przetrwać, czekają na lepsze czasy i wsparcie ze strony rządu, bo tym dotychczasowym są rozczarowani. A Pyszne.pl? Rośnie wam? Spada? – Jeśli chodzi o nas, to pandemia pomogła e-commerce – zamówień jest coraz więcej, szczegółowe dane opublikujemy w marcu. W 2019 roku łączna wartość zamówień

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

- aż 73% przedstawicieli sektora MŚP obawia się mniejszych zamówień, przy jedynie niecałych 5% prognozujących wzrost, oraz płynności finansowej - tu jedynie niecałe 3% zapytanych przewiduje poprawę, a 66% boi się o swoją bieżącą sytuację finansową. Nieco lepiej, choć daleko od optymistycznych prognoz

Chiny coraz dalej od marzenia o randze światowego mocarstwa nr 1?

towary i usługi. Recesja puka do drzwi Chińska gospodarka jest w ogromnym stopniu uzależniona od zewnętrznych dostaw energii, zbóż i innych importowanych podstawowych towarów, których ceny gwałtownie rosną, co z kolei wzmaga presję inflacyjną. Dodatkowo polityka „zero COVID" zabija produkcję

Portfel zamówień Budimeksu wyniósł 8,9 mld zł na koniec 2016 r.

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Budimex wyniosła 8,9 mld zł na koniec ubiegłego roku, podała spółka. "Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w roku 2016 wyniosła 5,7 mld zł. Pozycja gotówkowa netto

ES-System spodziewa się min. kilkuproc. wzrostu sprzedaży eksportowej w II kw.

podstawie aktualnego portfela zamówień, spodziewamy się w II kw. co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej i kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży krajowej" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews. Spółka dostrzega obecnie dobrą koniunkturę na rynku

Auto dla przeciętnego Kowalskiego? Wybór jest mniejszy, niż można się spodziewać

szyby drzwi przednich i tylnych elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania klamki zewnętrzne oraz zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia centralny zamek z alarmem, immobilizer, składany kluczyk regulacja wysokości fotela kierowcy barwione szyby czujnik zmierzchu regulacja kolumny

Pomimo spadku PMI w VI pogorszenie koniunktury jest iluzoryczne wg analityków

sytuację w sektorze przemysłowym. Według danych firmy Markit, PMI w polskim przetwórstwie spadł do 51,8 pkt w czerwcu br. z 52,1 pkt zanotowanych przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 52,6 pkt. Markit podkreślił m.in., że napływ nowych zamówień wzrósł, rejestrując najszybsze

Solaris ma umowy na 18 trolejbusów do Włoch za ok. 12 mln euro

. zrealizuje dostawy kolejnych trolejbusów do Włoch. Operatorzy SETA Modena oraz TEP Parma, świadczący usługi transportowe w położonym na północy kraju rejonie Emilia-Romania, złożyli zamówienia na łącznie 18 nowoczesnych pojazdów Solaris Trollino 12. Osiem spośród zamówionych trolejbusów zasili flotę

ES-System spodziewa się dalszego wzrostu r/r sprzedaży krajowej w II kw.

przypadku oświetlenia zewnętrznego ES-System liczy na zamówienia wynikające z napływu do gmin środków finansowych. "Wzrost sprzedaży jest pochodną, między innymi, wzrostu zamówień projektów oświetlenia drogowego dla gmin. Perspektywa rysuje się dobrze, gdyż według kalkulacji

Grupa Kęty miał 83,31 mln zł zysku netto, 145,59 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

;Pomimo ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzonego w dniu 20 marca przez rząd polski stanu epidemii zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, portfel zamówień realizowany przez

Narodowy gigant spożywczy nadchodzi. Sasin ogłasza powstanie nowego holdingu państwowego

w jakiś inny sposób wspierać rolników, na przykład jeśli chodzi o zbiory, które zależne są od wielu czynników zewnętrznych - tego na dzisiejszej konferencji się nie dowiedzieliśmy. Integratorem grupy ma być Krajowa Grupa Cukrowa. A przychody jej "siostry" - KGS, mają sięgnąć 3,5 mld zł

InPost zaoferował usługę InPost Fulfillment, realizowaną 'na zewnątrz' sklepów

usługi InPost Fulfillment, towar od producenta trafia bezpośrednio do magazynów zewnętrznych InPost, a po złożeniu zamówienia w danym sklepie produkty zostają przygotowane, spakowane i przekazane do doręczenia. Cały proces dzieje się 'na zewnątrz', poza siedzibą stacjonarną sklepu. InPost Fulfillment

lnfluencerzy, wirtualna rzeczywistość, AI i butiki online. Jak Instagram i TikTok kształtują handel

pieniądze, ale skompletowaniem zamówienia i jego wysłaniem zajmuje się już zewnętrzna firma. – Co ważne, handlem w tym modelu może zajmować się każdy. Nie trzeba być aktywnym w mediach społecznościowych, choć oczywiście to świetny kanał do dość taniej i skutecznej promocji. Czy są to części

ES-System dąży do co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży krajowej w 2018 r

wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2018 r. oraz jej wzrost w stosunku do wyniku z III kw. 2017 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego (w ujęciu %) wzrostu sprzedaży" ? czytamy w komunikacie

ES-System liczy na utrzymanie co najmniej ubiegłorocznej wartości eksportu w br.

ubiegłorocznego. "Poziom zamówień krajowych w I kw. br. jest o 18% wyższy w stosunku do roku ubiegłego" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews. Spółka liczy na wzrost sprzedaży w kraju mimo spadku koniunktury w 2017 r. w tych segmentach rynku

Budimex: Portfel ma dobrą rentowność, pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, a rekordowy poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów, podała spółka w komentarzu do wyników I półrocza 2019 r

Gdzie wyparował strach przed pandemią? Przemysł wierzy w poprawę

Indeks PMI to badanie, które cyklicznie obrazuje kondycję i nastroje sektora przemysłowego w różnych krajach. Tworzy się go na podstawie ankiet wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach dotyczących liczby nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. W Polsce

Portfel zamówień Torpolu spadł r/r do ok. 0,9 mld zł netto na koniec września

w celu zachowania satysfakcjonującej rentowności działalności oraz budowanie portfela zamówień na lata 2016-2018. Umożliwia to posiadanie istotnych limitów kredytowych i gwarancyjnych, komfortowa sytuacja płynnościowa spółki oraz łatwy dostęp do finansowania zewnętrznego" - czytamy dalej

Jak zagłosować korespondencyjnie, jak przez pełnomocnika, a komu przysługuje bezpłatny transport na wybory?

obwody:   w domu studenckim lub zespołach domów studenckich,  zakładzie leczniczym,  domu pomocy społecznej,  zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu.   Co dalej? Dostaje się wtedy pakiet do głosowania w domu

W PKP Intercity internet będzie wreszcie działał? Firma chce zmodernizować wi-fi

, cztery lata po odbiorze pierwszego z tych pojazdów . Wydarzenie było tak doniosłe, że wziął w nim udział minister infrastruktury, choć, być może, rozgłos nie był w tym wypadku wskazany. Kolejarze przypomnieli wszystkim, że w przetargu zapomniano o zamówieniu wi-fi do Pendolino i że przez lata nie udawało

Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku

infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku. Największa polska firma budowlana wprowadzi jako pierwsza firma w branży budowlanej w Polsce zewnętrzny program rekomendacji osób do pracy. Każdy, niezależnie od swojego miejsca pracy, kto

Prime Bit Games rozpoczął współpracę z Huawei

, aczkolwiek w dalszym ciągu nie wyklucza realizacji zamówień dla klientów zewnętrznych, ale nie będzie to już priorytet, podano także. "Gry, które spółka rozwija w tym roku to: "Magic Nations", "Cave Man Chuck", "Dark Tower", "Inside Grass

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł. Ożywienie w przemyśle

pochodną ustępujących ryzyk zewnętrznych, co potwierdza wzrost zamówień eksportowych, które były głównym czynnikiem ciągnącym odczyt w dół w poprzednich miesiącach - twierdzi analityk.

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

ramach oferty publicznej nie ma wpływu na bieżącą realizację zamówień. "Zainteresowanie inwestorów było spore. Oczekiwania ich były nieco odmienne od ustalonych warunków w ofercie. Produkcja i dostarczanie zamówień do naszych klientów przebiega w pełni pomyślnie. Jesteśmy

MPiT: Produkcja przemysłowa wzrośnie o ponad 9% r/r w kwietniu 2019 r.

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Polska produkcja nadal charakteryzuje się dużą odpornością na trudności otoczenia zewnętrznego, a poprawiające się perspektywy sugerują zatrzymanie tej spadkowej tendencji w najbliższych miesiącach. W kwietniu produkcja

Centrum logistyczne Zalando pod Szczecinem rozpoczęło działalność

składowania, które mogą pomieścić do kilkunastu milionów sztuk towaru. Wysoki poziom automatyzacji zapewniają cztery sortowniki marki Optimus Sorters, które sortują produkty pod konkretne zamówienie. Centrum zarządzane jest przez zewnętrznego podwykonawcę - firmę Fiege, która na potrzeby obsługi centrum

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Grupa Kęty celuje w kolejne duże zamówienia z USA na systemy aluminiowe

umowy na mniejsze zamówienia, poinformował agencję ISBnews prezes Dariusz Mańko. "Nad tym kontraktem, który teraz podpisaliśmy pracowaliśmy 2 lata. To trwa, dlatego nie można powiedzieć, że kolejny taki duży będzie bardzo szybko. Ale w dalszej perspektywie kolejne duże

Zalando oficjalnie otworzyło centrum logistyczne w Głuchowie k/Łodzi

. Wysoki poziom automatyzacji zapewniają cztery sortowniki marki Optimus Sorters, które sortują produkty pod konkretne zamówienie, podano także. Centrum jest zarządzane przez zewnętrznego podwykonawcę - DHL Supply Chain - który na potrzeby obsługi obiektu zatrudnia aktualnie

Symmetry dostarczy Ministerstwu Finansów narzędzia analityki na bazie SAS

danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, a potężny mechanizm analizy przetwarza wszystkie informacje w czasie rzeczywistym" - powiedział prezes Symmetry Paweł Bociąga, cytowany w komunikacie. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem prawa do

Erbud ma kontrakt na budowę szpitala w Jarosławiu za 17,9 mln zł

generalnego wykonawstwa wykona budowę budynku do potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego a także oddziału neonatologicznego, wraz z lądowiskiem dla helikopterów i łącznikiem do SOR Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Zamówienie obejmuje również wykonanie sieci zewnętrznych i

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

PMI w VI wskazuje na tempo wzrostu PKB w II kw. zbliżone do I kw. wg analityków

wzrósł do 54,2 pkt. w czerwcu (PKO: 53,3; kons.: 53,1), a popyt krajowy, w połączeniu z pozytywnym wpływem osłabienia złotego na wyniki eksporterów, neutralizował słaby popyt zewnętrzny. Wzrost PMI w czerwcu o prawie 1 pkt. odzwierciedlał wyższe poziomy wskaźników liczby nowych zamówień, produkcji i

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

odnośnie wyniku finansowego netto. Według zaktualizowanych danych, spółka miała w I półroczu 46,9 mln zł straty EBITDA, 55,6 mln zł straty operacyjnej i 30 mln zł straty brutto ze sprzedaży. Zamówienia pozyskane w I półroczu miały wartość 214,3 mln zł, a jednostkowe przychody ze