zamówienie zapytanie o cenę

Marek Okniński

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę. Zapoznaj się aktualnym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Tryb zapytania o cenę jest wyłącznie zarezerwowany dla przetargów na dostawy lub usługi. Prawo zamówień publicznych precyzuje, w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie tego trybu.

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego.

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Pytanie Czy dla postępowania na zakup tonerów do sprzętu drukującego można zastosować tryb zapytania o cenę? Wartość tego zamówienia nie przekracza progów unijnych. Odpowiedź Tak, na zakup tonerów

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, to wówczas każdą część należy potraktować osobno. Ogłoszenie o zamówieniu jest wówczas jedno, jedna

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

Po pierwsze należy zauważyć, że tryb zapytania o cenę nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego zapewniającą pełną konkurencję wśród podmiotów ubiegających się o jego uzyskanie. Ponadto procedura trybu zapytania o cenę nie znajduje odpowiednika w procedurach

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

wyboru trybu. Czy można dokonać takiego zakupu w trybie zapytania o cenę? Zamawiający może, bowiem udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

Błędy w zapytaniu o cenę

czasem ów tryb, z zamówieniem z wolnej ręki, gdzie strony negocjują cenę za przedmiot zamówienia. Należy pamiętać, że w trybie zapytania o cenę niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna. Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Brakuje paliw, bo Orlen zaniża ceny w hurcie? Polskę może dopaść węgierska choroba

Brakuje paliw, bo Orlen zaniża ceny w hurcie? Polskę może dopaść węgierska choroba

zamówienie realizowane było w następnym dniu, aktualnie należy czekać około 5 dni na jego realizację). Jeśli już dochodzi do dostawy, to realizowane ilości są mniejsze od zamawianych" - napisano w komunikacie WIR . Jak dodała Izba: - Z niewiadomych przyczyn rośnie również cena paliwa - wielu

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

najkorzystniejszych cenach (być może na stacjach paliw). Naszym zdaniem takie działanie będzie ekonomicznie racjonalne. Odpowiedź: Zamawiający może na podstawie art. 6a ustawy Pzp udzielić tego zamówienia w częściach i wówczas zastosować przepisy właściwe dla danej części zamówienia , o ile: - jej wartość jest

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Blachy dachowe droższe o 100 proc. Jest szansa na spadek cen?

Blachy dachowe droższe o 100 proc. Jest szansa na spadek cen?

Z rynku dochodzi coraz więcej informacji o stabilizacji cen materiałów budowlanych. Rok do roku nadal są one droższe o blisko 25 proc., ale od dwóch miesięcy przestały rosnąć już w szalonym, znanym jeszcze z początku tego roku tempie. Płyty OSB , dotąd lider drożyzny, w sierpniu zaczęły po raz

Zamówienia unijne - jak wydać zaoszczędzone środki?

konkurencyjności. Po otwarciu ofert cena za kursy okazała się mniejsza. W wyniku powstałych oszczędności koordynator projektu wystąpił do urzędu marszałkowskiego z prośbą o możliwość zorganizowania dwóch kursów o tematyce, której jeszcze nie było oraz dwóch w zakresie, który był

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rafał Mundry, publicysta aktywny na Twitterze, który liczy i udostępnia interesujące opinię publiczną wyliczenia, zapytał KPRM o to, ile prądu i w jakiej cenie zużywa Kancelaria. Co wynika z odpowiedzi? Zużycie od stycznia do sierpnia wyniosło 1,8 mln kWh (to tyle, ile 915

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

wolnej ręki, albo 3)      zaproszeniu do składania ofert − w procedurze zapytania o cenę (art. 93 ust 1a ustawy Pzp ). Karol Jaworski Więcej na www.portalzp.pl

Wojna i inflacja ozłacają Biedronkę. Ponad 80 mld zł przychodów w ubiegłym roku. W 2023 może być już 100 mld zł

Wojna i inflacja ozłacają Biedronkę. Ponad 80 mld zł przychodów w ubiegłym roku. W 2023 może być już 100 mld zł

ostre warunki współpracy. To oznacza tylko jedno: aby zaoferować niskie ceny, sklepy zwrócą się jeszcze silniej niż do tej pory w kierunku marek własnych, czyli tych robionych na zamówienie sieci. Tych, które są podstawą sprzedaży dyskontów – Biedronki, Lidla, Netto, Aldi etc.  Oczywiście

Długie terminy oczekiwania, rosnące ceny. Coraz trudniej kupić nowe auto

zamówienia – zapewnia Wojciech Osoś. – Nie ma mowy – ucina też Robert Mularczyk. Wyprzedaż rocznika? Raczej skromne rabaty Problem z dostępnością aut sprawił, że pod znakiem zapytania stanęły wyprzedaże roczników. W wielu salonach trzeba o nich zapomnieć. – W bieżącym roku

Kryteria oceny ofert przetargowych

. W kwestii zastosowania trybu zapytania o cenę na dostawę tonerów, wyjaśniam, że zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość

Kryzys u bram. Coraz luźniej w kalendarzach firm budowlanych

indywidualnego firmom łatwiej negocjować ceny materiałów budowlanych. – Wiele hurtowni ma spore zapasy materiałów budowlanych, na które nie stać mniejszych inwestorów. Zyskują na tym więksi gracze, którym składy i hurtownie proponują lepsze ceny - krótki czas realizacji zamówienia – mówi. O duże

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

przerobu.  Jednocześnie od poniedziałku UE i Grupa G7, skupiająca największe potęgi gospodarcze Zachodu, a także Australia wprowadziły przepisy o pułapie cen na rosyjską ropę naftową. Przepisy te pozwalają świadczyć usługi morskiego transportu ropy naftowej z Rosji tylko wtedy, kiedy cena jej zakupu

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 4,17 mld zł netto na dzień 6 września br. (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie Co stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania informacji na stronie internetowej. Kup tańsze mieszkanie od komornika

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

wykazania w załączniku do protokołu sposobu, w jaki w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

początku roku. A co gorsza, pojawia się problem z jego dostępnością. Producenci styropianu za podwyżki obwiniają styren, podstawowy materiał do produkcji. Jego cena wzrosła od stycznia o 30 proc. To, jak zauważa w analizach Tomasz Lingo, doradca techniczny ze sklepu internetowego HurtowniaStyropianu.pl

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik

Szacunkowa wartość zamówienia

złożył szczegółową kalkulację cenową w formie kosztorysu. Nie budzi ona wątpliwości zamawiającego. Czy w związku z tym należy unieważnić postępowanie , ponieważ cena ofertowa przekracza 30.000 euro i jest wyższa od wartości szacunkowej o niemal 30%? A może wybrać ofertę i podpisać z wykonawcą umowę ? Czy

Kryteria oceny ofert przetargowych

"ustalone standardy jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i

Planujesz kupno pompy ciepła? Tego sprzedawca ci nie powie

z możliwych - nie opierać się na ofercie jednej firmy, ale zrobić rozeznanie i zapytać, co mają nam do zaproponowania i w jakiej cenie 2-3 różne firmy instalatorskie. Oczywiście, z poziomu laika nie poznamy od razu, która oferta jest najodpowiedniejsza, ale przynajmniej poznamy widełki cenowe

Zespół ds. zamrażania cen prądu. Minister Tchórzewski powołał specjalną grupę, która ustali, jak wprowadzić bubel prawny w życie

samorządy, które wcale nie mogą być pewne, że nowe ceny energii nie przekroczą zeszłorocznych. Zespół ma znaleźć rozwiązanie m.in. sygnalizowanego przez „Wyborczą” problemu zmiany umów na dostawy energii zawartych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Nie nowelizacja, ale

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

motoryzacyjnego ma firma LG Energy Solution. Rozbudowuje ona obecny zakład, ale zastanawia się nad budową drugiego. Przygotowania stanęły pod znakiem zapytania, a kijem włożonym w szprychy okazały się wysokie ceny energii. Sprawa wisi na włosku. Toczą się gorące rozmowy dotyczące cen prądu, jakie ta druga fabryka

Oto branża, w której praca z ChatGPT to już codzienność. "Każdy ma swojego asystenta"

– Z chata GPT korzystamy w pracy agencyjnej praktycznie każdego dnia. Czasem żartujemy, że jest to nasz agencyjny "kolega", i pojawia się on w wewnętrznych dyskusjach ("zapytaj o to GPT"). Zastąpił w tym zakresie hasłowego Wujka Google [jeśli czegoś nie wiesz, zapytaj

Putin oskarżył Ukrainę i Polskę o podbijanie cen gazu w Europie

ciągu tej sesji gaz na parkiecie TTF zdrożał aż o 23 proc.  Do tej niebotycznej wysokości ceny gazu wzleciały, gdy Gazprom wstrzymał tranzyt rurociągiem jamalskim przez terytorium Polski do Niemiec. Przerwa w przesyle rosyjskiego gazu przez Polskę trwa już trzecią dobę. A tranzyt gazu przez Polskę

Amazon.pl na razie nie powala cenami. Koszyk tysiąca produktów wypada słabo

cena 55-calowego telewizora Samsung UE55TU8502 jest o 8 proc. niższa. Podobnie jest z produktami z kategorii "zdrowie i uroda" – na Allegro są one średnio o 15 proc. tańsze - czytamy w komunikacie firmy Dealavo. Na liście przykładowych produktów jest też np. gra planszowa

Rząd i NBP swoje, inflacja w Polsce swoje. Mamy kolejny rekord!

, że rządowa tarcza antyinflacyjna obniży inflację w pierwszym kwartale 2022 roku o ok. 1,2 pkt proc. - przekonuje. Wobec tego inflacja może spaść w okolice 6,5-7 proc. Ekspert przewiduje także spadek cen ropy oraz transportu międzynarodowego, która to branża puchnie obecnie od zamówień. - Niemniej

Pfizer i Moderna zdominują rynek szczepionek przeciw COVID-19. Co z polskim Mabionem?

proc. (z 22,60 do 25,50 dol.) w przypadku Moderny oraz oo blisko 26 proc. (z 18,40 do 23,14 dol.) w przypadku Pfizera - ceny za jedną dawkę szczepionki. 93 miliardy dla Pfizera i Moderny Według prognoz Airfinity wartość rynku szczepionek wyniesie w przyszłym roku 124 mld dol. Aż 93,2 miliardów dol

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Lidl ma kłopot z realizacją zamówień online? Klienci skarżą się na opóźnienia

ma bardzo niskie standardy obsługi jak na dzisiejsze czasy. (…) Wysłałem już dwa maile z zapytaniem przez portal obsługi klienta od razu po zamówieniu, czy paczka dojdzie, i do dzisiaj mi nie odpisali. Cudem udało mi się dodzwonić na infolinię i pani poinformowała mnie, że jak paczka dojdzie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Lidl, Biedronka i inne sklepy nie chcą, abyś znał te zakupowe triki. A możesz sporo oszczędzić

W 2021 r. o oszczędzaniu na codziennych zakupach mówiło 40,9 proc. badanych. Obecnie aż 60 proc. Polek i Polaków deklaruje, że ogranicza swoje wydatki. Drożejąca z miesiąca na miesiąc żywność, obok podwyżek cen energii, dalej napędza inflację. Na przykład sierpniu 2022 zakupy w sklepach zdrożały

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

nieograniczonego jak również zapytania o cenę, ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Newsletter Komunikaty.pl: Porady, aktualności - zapisz się i bądź na bieżąco » Uwaga

Nadchodzi rewolucja w oznaczaniu wyprzedaży. Koniec z ulubionym trikiem sprzedawców i z kupowaniem opinii

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  UOKiK jednak zamarudził, rząd się nie wyrobił. I mamy klops.  Black Friday mniej "wystrzałowy" "Omnibus" zobowiązuje przedsiębiorców do podawania, obok bijącej po gałkach ocznych deklaracji o obniżonej cenie, także informację o najniższej

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

importu docelowego - 21 dni - 2 pkt - 22 dni - 1 pkt. Kryterium terminu realizacji ma wagę 2%, a ceny - 98%. Zamawiający wskazał w siwz maksymalny wymagalny termin realizacji zamówienia "Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania

Rozmowy o winie. Dlaczego lubimy primitivo i sauvignon blanc z Nowej Zelandii

wiedzieć, do jakiego klienta chcemy trafić. Wino trzeba zmieścić w jakąś lukę. W tym biznesie nowości muszą pojawiać się zawsze. Zaznacza jednak, że nie brakuje win, z którymi pracuje od początku. Pewniakiem są np. wina z Abruzji. Te właśnie poleciłby osobie, która zapytałaby o dobre wino, nie mając na

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

znaczenie w przeprowadzeniu analizy możliwości zastosowania wyłącznie kryterium cenowego będzie miało odwołanie się do tożsamego sformułowania funkcjonującego w ustawie Pzp w obrębie art. 70 wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało

Żelazna determinacja. Jak Tim Cook stał się współtwórcą sukcesu Apple'a i zarobił dla firmy biliony

wskaźnik rotacji z ośmiu do ponad dwudziestu pięciu razy na rok, co dawało drugie miejsce w branży po Dellu. Kiedy pracownicy skończyli mówić, Cook przestał się bujać. Wpatrywał się w nich w ciszy. – Jak zamierzacie dojść do stu razy na rok? – zapytał. – Wiedziałem, że o to zapytasz

Sprawdziliśmy, jak smakuje jedzenie z odzysku

; mówi.  W opisie Ou Sushi czytam, że kupując u nich, uratuję zestaw obiadowy: sushi, ramen albo pierożki gyoza. Pojawia się też przypomnienie, żeby zabrać ze sobą pojemnik, “aby jeszcze bardziej zadbać o planetę”. Menu mi pasuje, więc zamawiam.  Koszt zamówienia to 12,99 zł

Żyją z doradzania sklepom. Nam zdradzają, jak sami robią zakupy. I czego unikają

Polonusów oszukanych. Wysłali przed świętami paczki z USA do Polski, a teraz nie wiadomo, gdzie one są Jakim typem klienta jesteś?  Idę o to zapytać pana R. który robi badania dla sklepów. Prycha przy tym od razu, że on się na żadne sztuczki nie nabiera, bo idzie do sklepu i kupuje tylko to, co mu

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% do poziomu 552,43 pkt w marcu, a w całym I kwartale stracił już 30,27% swojej wartości, podała firma DSR. "W pierwszej połowie marca ceny akcji kontynuowały wędrówkę

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Projekt nowej ustawy Pzp Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowego Pzp zakłada między innymi: - obowiązek stosowania ustawy do zamówień których wartość jest wyższa niż kwota 127.000,00 zł. - likwidację trybu zapytania o

Myślicie, że jeszcze nie wprowadzono obostrzeń dla niezaszczepionych? Przeczytajcie historię pani D.

D. gasła - siostry znają ten stan, po tylu latach w szpitalu nietrudno im dostrzec moment, gdy zbliża się czas zamknięcia powiek, same, w ludzkim odruchu, zadzwoniły do wnuków: "Jesteście zaszczepieni?" - zapytały. Wnuczęta przyjęły szczepionki, głównie ze względu na babcię, o którą w

Kryteria oceny ofert przetargowch

będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w

Dlaczego Poczta wydała aż tyle na pakiety wyborcze? Stawka za kopertowanie 6,5 razy wyższa

zlecenie wynagrodzenie na średnim poziomie 0,32 zł i 0,41 zł brutto. Tu też chodziło o blisko 30 mln kopertowanych przesyłek (konkretnie ponad 29 mln). Z kolei dwa tygodnie temu usługę kopertowania postanowiło zamówić PGNiG. Ofertę złożyło m.in. EDC i cena znów była ponad sześć razy niższa od tej

Polski boom na dwa kółka? Rowerowe manufaktury i serwisy gimnastykują się jak nigdy

tym, że nie wszyscy z branży mają możliwość czerpania z tego eldorado pełnymi garściami. - Manufaktury balansują pomiędzy potencjałem sprzedaży rowerów i rosnącą liczbą zapytań, a rzeczywistymi możliwościami realizacji zamówień. W teorii powinny być kokosy i szampan, w praktyce marzymy o takiej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

także na tej stronie. 3a. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o

Allegro ma Kowalskiego, chce sięgnąć po jego firmę. Kusi odroczoną płatnością

Allegro? - Planowaliśmy wdrożenie Allegro Biznes od dłuższego czasu. Zgłaszały się do nas regularnie firmy, które mówiły, że potrzebują skrojonych na miarę rozwiązań, takich jak hurtowe ceny, rabaty przy dużych zamówieniach, cenniki netto itp. Postanowiliśmy na te potrzeby odpowiedzieć i rozpoczęliśmy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert można zastosować jedynie wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest ogólnodostępny o określonych standardach jakościowych

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; - w postępowaniu prowadzonym

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Zamówienia publiczne w 2010 r.

kwotę 126,7 mld zł. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

ERG ma nową linię produkcyjną zaspokajającą zamówienia eksportowe

% procentach produkuje folię techniczną z przeznaczeniem na eksport. Na razie jeszcze nie osiągnęliśmy 100% wydajności, ale pracujemy nad tym intensywnie. Mamy bardzo dużo zamówień zza granicy i coraz więcej zapytań o dostawy naszych produktów. W tym zakresie koniunktura na rynku nam sprzyja i na pewno w tym

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

wydaje się być również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

Pytanie Czy zapytania o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można powtarzać wielokrotnie? Czy jeśli wykonawca nie odpowie w wyznaczonym terminie, to zamawiający może wskazać mu kolejny termin, czy też musi odrzucić ofertę? Czy jeśli wykonawca odpowie na

Samochód to też gość? Hotele zarabiają na parkingach

. Pobieranie pieniędzy i niegwarantowanie ani dozoru, ani miejsca parkingowego może być przez turystów traktowane jako naciąganie. Hotele o opłatach nie chcą mówić i też niechętnie chwalą się nimi w formularzach rezerwacyjnych. Joanna, gdy ochłonęła, zapytała recepcjonistkę, dlaczego w formularzu na

Trzy epopeje o odrodzeniu. "Zapytał, czy zakładamy biznes. Dawaj! - mówię. Od razu pomyślałam o sprzątaniu"

pomóc mi w zmianie pracy. Zapytali, co lubię robić i co dobrze mi wychodzi, a ja od razu pomyślałam o sprzątaniu, bo w Ukrainie zajmowałam się sprzątaniem, choć nie prowadziłam tam firmy. Pamiętam jak dziś, że pan Pruski powiedział „To zakładamy biznes!", a ja odpowiedziałam: „Dawaj

Prezes Unibepu: Czekamy na duże przetargi drogowe w Polsce północno-wschodniej

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Unibep chce rozbudować portfel zamówień o duże kontrakty drogowe w Polsce północno-wschodniej, poinformował ISBnews prezes Leszek Gołąbiecki. "Cieszymy się, że duże inwestycje drogowe wreszcie pojawiły się naszym

ZUE: Zabezpieczyliśmy dostawy materiałów na okres najintensywniejszych prac

Nowak. "Ceny materiałów, np. podkładów, rozjazdów, tłucznia idą w górę znacząco. My zawarliśmy już szereg umów z dostawcami i na nasze zamówienia o wartości 2,2 mld zł w większości mamy już zapewnione materiały" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

Limuzyny zamiast respiratorów. Rząd w październiku wydał prawie 3 miliony na nowe samochody

wynegocjować na nie lepszą cenę. Dlatego decyzja o samodzielnym zakupie wydaje się w tym przypadku co najmniej niezrozumiała. Komu posłużą limuzyny? Głównym zadaniem COAR-u, poza prowadzeniem wspólnych zamówień dla rządu oraz jednostek administracji publicznej, jest kompleksowa obsługa Kancelarii Prezesa Rady

Znacie podziemne pomarańcze? We wsi pod Środą Wielkopolską od nich zaczął się nietuzinkowy biznes

się o kolejne domy. Ale wokół wciąż dominują pola. Pełne cebuli, ziemniaków i kukurydzy, które Staszewscy uprawiają od 30 lat. Trudno więc nie zapytać o cebulowe czy ziemniaczane piwo, gdy w magazynach obok browaru są przygotowane właśnie te warzywa na eksport. Ale Wiktor wyjaśnia, że zastosowanie

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

, Hiszpanii etc. Co na to wszystko Poczta Polska? Narracja Poczty jest następująca. Upraszczając, w całej Europie ludzie piszą coraz mniej papierowych listów. Ich doręczanie staje się więc coraz droższe. Musimy podnosić ceny. - W Polsce wolumeny listów od 2007 r. spadły o ponad 30 proc. - tłumaczy 

Ceny materiałów budowlanych w sklepach szaleją. Liczby nie pozostawiają złudzeń: jest drogo. A na towar się czeka miesiącami

wzrosły Marzena Syczuk z Grupy Polskie Składy Budowlane wylicza: w tym roku w ciągu 9 miesięcy (w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.) ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu wzrosły średnio o 9,8 proc. Najbardziej podrożały produkty z grupy: płyty OSB (+54,2 proc.), sucha

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

. "Istotne podniesienie zamówienia dla tego koszyka w przyszłorocznej aukcji pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu nie będziemy mieli do czynienia z deficytami w udziale OZE po 2023 r., co znów postawi pod znakiem zapytania nasze cele na 2030

Wyzyskują i kurierów, i restauratorów. W pandemii pieniądze płyną do Ubera, Wolta czy Pyszne.pl, nie do polskiej gastronomii

część ceny zamówienia i dostawy – twierdzą, że z pracującymi na ich zysk kurierami nie mają nic wspólnego. To nie pracownicy, ale zleceniobiorcy bez żadnych praw pracowniczych. A nawet mniej. Tak jak Anna. Ma 31 lat i właśnie czeka na zamówienie z KFC. Pracę jako kurierka rowerowa w Glovo

Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

łagodzenie wzrostu cen materiałów i presji płacowej. "W tej chwili w branży czujemy lekkie spowolnienie i mniejszą liczbę zapytań, ale oceniamy, że podaż będzie nadal duża. Jesteśmy spokojni, że uda nam się pozyskać zlecenia. Na dziś zakładamy też, że nie będzie już dużych

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

informacje o odczycie energii co 15 minut, albo nawet co kilkadziesiąt sekund. To jest rewolucja, bo dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie tzw. taryf dynamicznych, w których ceny zmieniają się o określonych porach w zależności od popytu i podaży prądu. To gigantyczne przedsięwzięcie. Do 2028 r. ma być

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli

Rząd PiS ustawą zamroził ceny prądu. Ale szkoły, szpitale, firmy i tak mogą zapłacić drożej. Co poszło źle?

energetycznymi a ich klientami - ocenia Wojciech Kukuła. Czytaj też: U stawa o cenach prądu bez akceptacji Brukseli Miliony znaków zapytania Wszyscy nasi trzej rozmówcy zaznaczają, że część umów podpisano w wyniku przetargu, a na renegocjacje umów jest czas do 1 kwietnia. Dotyczy to samorządowych grup

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

; 5. udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 6. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Zobacz: Zamawiający oceniając

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Powyższy katalog przypadków nie ma jednak charakteru wyłącznego. Unieważnienie umowy

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

zakupu konkretnego produktu określonego marką producenta? Jeżeli jest to możliwe proszę o wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy. Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski » Odpowiedź

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

, - projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę, - ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie

ZUE buduje portfel zamówień w Polsce, ale nie rezygnuje z zagranicy

dostaje sondażowe zapytania ofertowe i pozytywnie na nie odpowiadamy. W tej chwili będą tam ogłaszane przetargi także na wykonanie robót kolejowych" - powiedział Nowak. Wcześniej zarząd informował, że ZUE podpisało umowy o wartości 471 mln zł od początku bieżącego roku do

Przebijają cenę 50 tys. zł za metr kwadratowy, a i tak ustawia się po nie kolejka chętnych

– zauważa Karolina Kaim, prezes zarządu High Level Sales & Marketing (HLSM), firmy zajmującej się selekcją, marketingiem i sprzedażą domów i apartamentów premium. Już na początku pandemii doradcy HLSM notowali aż trzykrotnie więcej zapytań o oferty nieruchomości premium. – Liczba wizyt na