zamówienie z wolnej ręki definicja

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

Zawsze znajdzie się ktoś, kto chce zarobić, w sytuacji gdy mamy do czynienia z kryzysem, katastrofą lub realne jest zagrożenie dla ludzkiego życia. Tak jest i teraz.

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Prawo zamówień publicznych dokładnie precyzuje w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jak wygląda protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki? Pobierz wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Nie zniszczył ich ani pożar fabryki, ani pandemia, ani 90-procentowy spadek przychodów

Nie zniszczył ich ani pożar fabryki, ani pandemia, ani 90-procentowy spadek przychodów

przykład sukcesji. Wierzę, że sprostałem oczekiwaniom. Nie kusiło pana, żeby pójść inną drogą? Przecież jako udziałowiec i tak nie narzekałby pan finansowo. Składano mi propozycje, aby pójść w innym kierunku. Poza tym rodzice na mnie nie naciskali, miałem wolną rękę. Wolałem jednak zostać i im pomóc. Dla

Inflacja zjada bary mleczne. Co z rządową misją walki z ubóstwem?

Inflacja zjada bary mleczne. Co z rządową misją walki z ubóstwem?

nie mogą nabrać rozpędu. Z nudów liczą rachunki w głowie albo wolną ręką segregują grosiki. Tak więc studenciaki AGH, w poniedziałek – mobilizacja! Tak się żywi, tak się żywi AGH" – to wpis z facebookowej strony "Żaczek-recenzje dań", którą prowadzą najbardziej wierni wśród

Upiorny tłok w pociągach, brak biletów, wakacyjna szarpanina z rozkładem, bo... nie ma czego podstawić na tory

Upiorny tłok w pociągach, brak biletów, wakacyjna szarpanina z rozkładem, bo... nie ma czego podstawić na tory

turystów na wakacyjnych kierunkach. Tych jest około 40, np. do Kołobrzegu, na Hel, do Łeby czy Świnoujścia. - PKP Intercity musi dowozić pasażerów na wakacyjnych kierunkach. Firmie trudno pogodzić to z tym, że ciągle musi dowozić także pracujących. Nie wszyscy mają dwa miesiące wolnego

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

dodatkowych Brak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

korzystania przy zamawianiu tego typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto

Smart city, czyli moje (inteligentne) miasto [WYWIAD]

Smart city, czyli moje (inteligentne) miasto [WYWIAD]

chwilę nie będą potrzebni? – Cyfryzacja z definicji ma służyć automatyzowaniu procesów, czynić je bardziej efektywnymi. Ale historia i życie pokazują, że wiele nowinek technologicznych z jednej strony eliminuje pewne prace, ale jednocześnie generuje inne zadania, gdzie znów potrzebni są ludzie. Nie

Gardias z FZZ: To, co się robi z młodymi pracownikami, to skandal

Gardias z FZZ: To, co się robi z młodymi pracownikami, to skandal

spotykania się z tymi pracownikami nie pracownikami. Oni nie mają żadnej ochrony prawnej. A ktoś, kto wykonuje wolny zawód, nie ma czasu ani możliwości iść do sądu pracy procesować się z pracodawcą, który zatrudnił go na śmieciówce. Kiedy Polska zaimplementuje wyrok TK, będziemy mogli im pomóc

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała, zamiast wzrosnąć

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

; - kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; - koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi