zamówienie publiczne na usługi pocztowe

Krzysztof Hodt

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Usługi pocztowe i kurierskie należy szacować według poniższych wskazówek i jako usługi społeczne zlecać według określonych procedur dedykowanych tego typu zamówieniom.

Dialog techniczny

Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

Listy sądowe wydaje się razem ze słodyczami i bateriami, a nawet w sklepach monopolowych - wynika z prowokacji przeprowadzonej przez Związek Inicjatyw Biznesowych. Podatnicy i tak dopłacają do tego 1,86 mld zł. To ponad sześć razy więcej niż w czasach, gdy Poczta Polska miała jeszcze konkurencję.

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający , których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , wszczętych i niezakończonych

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Słownik Pzp Nowe przepisy Prawo zamówień publicznych Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

takiego wyłączenia stosowania ustawy są zastrzeżone usługi pocztowe, które wykonuje operator publiczny. Niektóre usługi pocztowe nie wymagają dużo formalności? A zatem do zamówienia na usługi pocztowe dotyczące przesyłek do 50 g można zrezygnować z

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

usług pocztowych. Kto zyska a kto straci na zmianach Pzp ? Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas wpływać na zwiększenie szans małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego. Planowane zmiany przepisów mają stanowić

Sąd odrzucił skargę CUW na wyrok KIO ws. przetargu na obsługę administracji

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym' jest prawomocny" ? czytamy w komunikacie. We wrześniu KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez CUW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie

InPost: CUW unieważnił postępowanie na usługi pocztowe dla administracji publ.

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Centrum Usług Wspólnych (CUW) zawiadomiło InPost o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej"

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

poprzedni. Wybuchła awantura. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej SA, pytana o to, skąd taki wzrost stawek, długo i zawile wtedy tłumaczyła, że „cena usług za przesyłki pocztowe zależy m.in. od rodzaju, sposobu i zakresu świadczenia danej usługi, odpowiadającego nadawcy, oraz okresu, na

Nowa strategia Poczty: drony, roboty, a Sasin obiecał pieniądze z budżetu

Nowa strategia Poczty: drony, roboty, a Sasin obiecał pieniądze z budżetu

obecnie TVP, czy szerzej media publiczne. – Na wyraźną decyzję pana premiera Sasina Ministerstwo Aktywów podjęło działania związane z przygotowaniem projektu nowelizacji prawa pocztowego w tym zakresie. My ten projekt nowelizacji oczywiście przygotowaliśmy. Zakłada on m.in. umożliwienie finansowania

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, ponieważ w takiej sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ takiej zmiany na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis nie pozwala na przyjęcie stanowiska, że złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Izby. Powyższe potwierdza

Poczta Polska ma 4-letni kontrakt na obsługę Sejmu wartości ok. 1 mln zł

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim: dobre zaplecze logistyczne, sieć placówek pocztowych, korzystna cena ale także liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, podano także

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

Za moment sieć placówek pocztowych w kraju powiększy się o prawdziwe giganty, przy których urzędy Poczty Polskiej to karły. Informacja prasowa z poniedziałku: "Już pod koniec września Auchan Retail Polska wprowadzi w swoich sklepach usługi kurierskie i pocztowe. Nazwa operatora zostanie podana

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

] Przepis wyrażony w art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych oparty jest na normie art. 9 ust. 5 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. U. UE z dnia 30. 04

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, - dyrektywę nr 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE

CUW uwzględnił odwołanie InPost w postępowaniu na obsługę administracji

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Centrum Usług Wspólnych (CUW), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", postanowiło uwzględnić odwołanie

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

. Nadajemy przesyłkę Przed urzędami pocztowymi tworzą się długie kolejki. Na nadanie lub odbiór przesyłki trzeba czekać nawet kilka godzin. Są jednak inne opcje. Poczta Polska oferuje np. usługę Pocztex. Przesyłek nie trzeba osobiście dostarczać do placówki, żeby je wysłać. Zostają odebrane bezpłatnie, po

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem

KIO uwzględniła odwołanie InPost w przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie

InPost: CUW ponownie oceni oferty ws. przetargu na usługi pocztowe dla admin.

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - InPost otrzymał pismo od Centrum Usług Wspólnych (CUW) w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym", w którym CUW unieważnił wybór najkorzystniejszej

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa). Wskazane powyżej dyrektywy w zasadniczy sposób

PGP ma umowy z sądem i prokuraturą warte łącznie maks. 65,9 mln zł

Generalnym, wartą maksymalnie 15,79 mln zł brutto (Umowa 2), podała spółka. Umowy stanowią przedłużenie wcześniej zawartych kontraktów. "Na mocy umowy 1 wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług pocztowych od dnia, w którym zostanie zakończona wcześniej obowiązująca umowa

Poczta Polska: Nasza oferta dla sądów jest bardzo korzystna i rynkowa

innych kosztach ponoszonych przez PP". Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego organizowane jest przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, na "świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Osobowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie pocztą elektroniczną pod adresem:iod@mikolow.starostwo. gov.pl lub pod adresem pocztowym administratora, którym jest Starosta Mikołowski. Dodatkowe informacje: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu

Skarb Państwa wniósł skargę na wyrok sądu ws. przetargu na obsługę pocztową CUW

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez InPost uznana została za najkorzystniejszą. InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015 roku na GPW. Należy do grupy kapitałowej Integer.pl, również

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

usług pocztowych w Polsce wzrosły o 74 proc. Licząc od roku 2015, najbardziej podrożały we Włoszech – aż o 250 proc. Dla porównania, w Niemczech ceny podniosły się w tym czasie o niecałe 29 proc., a w Szwajcarii i na Cyprze pozostały bez zmian. – Wzrost cen usług pocztowych w Polsce

InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek dla CUW o wartości ok. 33 mln zł

. To pozwoli na większą transparentność zamówień publicznych w tym obszarze" - podkreślił Brzoska. Obsługa korespondencji Centrum Usług Wspólnych to kolejny duży przetarg, w którym zwyciężył największy niezależny operator pocztowy w Polsce. W listopadzie 2014 roku InPost

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

Pytanie Czy ustalając wartość zamówienia publicznego, jakim są usługi pocztowe, jako podstawę można przyjąć art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedz Moim zdaniem usługi

OPZZ lobuje za Pocztą Polską. Bo zatrudnia na umowy o pracę

30 grudnia 2014 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił konkurs na operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w latach 2016-25. Przetarg na realizację usług powszechnych oznacza tak naprawdę dostarczanie większości przesyłek pocztowych, począwszy od listów

PP: Troska Lewiatana o rynek pracy powinna obejmować także jego członków

, troska Lewiatana o rynek pracy w pierwszej kolejności powinna być skierowana na organizacje wchodzące w skład Konfederacji. Jedną z nich, poza Polską Izbą Gospodarczą Czystości jest przecież Ogólnopolski Związek Pracodawców - Niepublicznych Operatorów Pocztowych, który reprezentuje interesy konkurenta

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - twierdziła enigmatycznie Agnieszka Tarasewicz, dyrektor CUW. To zaskakujące, bo w niedawnym przetargu na usługi pocztowe taką możliwość weryfikacji zastrzegł sobie np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie ocen oferty

PGP: Poczta Polska zaniża ceny usług, by wyeliminować konkurencję

. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego organizowane jest przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, na "świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. b) Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

. - Wydaje się, że związki mają rację w tej sprawie - ocenia Jakub Baraniewski, adwokat, bloger piszący o zamówieniach publicznych. - Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych obejmującą zastosowania tzw. klauzul społecznych. Intencją Ustawodawcy było wywieranie wpływu na rynek pracy poprzez

Poczta Polska walczyła w przetargach o kryterium etatów. A sama go nie stosowała

Poczta poinformowała , że wdrożyła właśnie Kodeks Dobrych Praktyk Kupieckich w zakresie stosowania tzw. klauzul społecznych w prowadzonych przez siebie zamówieniach publicznych. "Chodzi o promowanie dostawców zatrudniających swoich pracowników na etacie bądź wykluczonych zawodowo

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia

Przesyłki sądowe będą sortować więźniowie? Nowy przetarg na listy z sądów i prokuratur

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie sortowania przesyłek pocztowych będących przedmiotem zamówienia”. Ba, operator daje do zrozumienia, że zbyt szerokie stosowanie takiego warunku przez zleceniodawcę „należy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgadnia się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

). "Drugi pakiet [pierwszy to Prawo zamówień publicznych], który został przyjęty przez rząd to Pakiet Przyjazne Prawo, pakiet deregulacyjny to ok. 50 zmian i dotyka różnych branż, również niebawem trafi do prac w parlamencie i liczymy, że zostanie przyjęty. Zakładamy, że pakiet wejdzie w życie od

Inwestycyjny hit? Bank Pocztowy wyemituje obligacje i zapłaci 4,5 proc. rocznie

kurierskich oraz digitalizacji usług pocztowych, widzieli sposób na załatanie dziury finansowej powstającej z powodu coraz mniejszej liczby wysyłanych przez Polaków listów. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło musiał więc odpuścić. A Bank Pocztowy poszukać pieniędzy na wzmocnienie kapitałów, których ma zbyt mało

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie

Poczta Polska doręczyła już ponad 20 mln przesyłek z EPO

zakładania Profili Zaufanych we współpracy z firmą Envelo bezpośrednio u listonosza, bez przychodzenia do placówki pocztowej, wskazano również. Urządzenia do realizacji usługi dostarczyła firma T-Mobile Polska, dla której było to jedno z największych zamówień w historii

Przetarg dla Poczty Polskiej. Inni są bez szans

postanowienia, które pozwolą wykonawcy zamówienia, po uwolnieniu rynku usług pocztowych, na swobodny wybór podwykonawców usług, a jednocześnie GITD będzie uprawnione do renegocjacji cen w tym zakresie - przekonuje Gajadhur. - Mam nadzieję, że po rozstrzygnięciu tego przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

strażą w Kobylnicy, Debrznie oraz Kęsowie zorganizowała przetarg na usługi pocztowe. W jego warunkach umieściła zapis, który na naszym rynku jest nowością. Za niską cenę usług, owszem, przyznawano 80 pkt. Po 5 pkt było za liczbę stałych placówek oraz możliwość internetowego śledzenia przesyłek. Ale o

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

6,5 razy? Poczta twierdzi, że zamówiona usługa charakteryzowała się "niespotykaną na rynku polskim specyfiką, której w żaden sposób nie można porównać z postępowaniem PGE Obrót". W ramach przygotowań do wyborów PP zamówiła również w firmie Maskpol worki do przewozu kart wyborczych za ponad 5

Jak Poczta stała się buldożerem torującym Dudzie drogę do prezydentury

Zdzikot jest tylko i aż p.o. prezesa.  Awantura o dane 20 kwietnia operator zwraca się elektronicznie do resortu cyfryzacji o dane PESEL. Już dwa dni później, 22 kwietnia, resort je wydaje. Są przekazane na zaszyfrowanym dysku, przewiezione specjalnym konwojem Opinia publiczna o tym nie wie

Poczta Polska przegrała w sprawie obsługi sądów

;. "Na obecnym etapie postępowania wyrok zaskarżyć może jeszcze prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Decyzja sądu to zła wiadomość nie tylko dla Poczty Polskiej. W ocenie spółki jest on niekorzystny także dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli" - twierdzi Poczta w komunikacie prasowym

Kalendarium ISBnews

dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych) CZWARTEK, 26 listopada --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

Padła jedna z większych tajemnic InPostu. Firma zdecydowanie odmawiała podania informacji, ile osób zatrudnia na śmieciówkach, a ile na etacie. Zasłaniała się tajemnicą handlową. Teraz zdradziła swój sekret. Zrobiła to w formularzu ofertowym na usługi pocztowe dla burmistrza

Koniec tanich listów z AliExpress? Ministerstwo ma pomysł, jak nakładać VAT na przesyłki z Chin [TYLKO U NAS]

dodatek system kontroli jest tak zorganizowany, że ustalanie rzeczywistej wartości towaru przerasta zarówno celników, jak i pocztowców. Sprawdzanie przesyłek z Chin wygląda tak, że towar przychodzi do oddziałów celno-pocztowych. W oddziale pocztowcy wożą przesyłki do celników. Ci je oglądają i na oko

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

. Czy może w trosce o pieniądze publiczne - jak przekonują organizacje pracodawców - należy wybierać zamówienia najtańsze bez oglądania się na to, ile dana spółka odprowadza do ZUS? To pozorna oszczędność. Osoby na umowach śmieciowych prędzej czy później zwrócą się do budżetu

Ziobro arcydrogo zapłaci za listy sądowe. Poczta zwiększa ceny o 178 proc.!

za wszelką cenę, ściął swoje stawki do blisko 100 mln zł brutto rocznie. – Cena zaproponowana przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych – twierdził zaraz po ujawnieniu ofert

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

Na mocy nowego zapisu opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 trzeba podać już w ogłoszeniu, a w przypadku trybów które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Opis sposobu dokonania oceny spełniania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla

W przetargu Poczta Polska nokautuje ceną. Konkurenci: To dumping!

zaproponowana przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych. Zakres i wysokie wymagania postawione przez Zamawiającego w przetargu, które są niespotykane w żadnym innym zamówieniu, w żaden sposób nie

Zacięty przetarg na przesyłki sądowe

". Listy rządowe w sądzie Przetargi na listy na naszym rynku pocztowym są bardzo zacięte. Centrum Zakupów dla Sądownictwa nie jest jedyną instytucją administracji publicznej, która ma problemy z ich organizacją. Na przykład Centrum Usług

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 21 listopada --10:00:Konferencja Ambasady Niderlandów i URBI pt. Najlepsze praktyki w realizacji zamówień publicznych --11:00:Konferencja prasowa "Energetyka wiatrowa w Polsce" , organizowana przez TPA

Przegląd prasy

sektora finan. publicznych 2020-2023 --Kwieciński: Spodziewamy się wzrostu PKB 'znacząco powyżej' 4% w 2019 roku --Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok --Mostostal Warszawa ma umowę na

Produkcja na najwyższych obrotach. Firmy nie nadążają z zamówieniami, ale mają problem - brakuje pracowników

r. Chodzi zwłaszcza o zamówienia na polskie towary i usługi z zagranicy, głównie z Niemiec. Olipra podkreśla, że dzieje się to mimo wyraźnego w ostatnim miesiącu umocnienia kursu złotego. A jak wiadomo, silny złoty generalnie eksporterom nie służy, bo po przeliczeniu transakcji za sprzedaż swoich

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

InPost walczy o intratny kontrakt. I zachwala śmieciówki

Polskiej infrastrukturę pocztową. Tyle że nie da się jej utrzymać bez kontraktu z sądami. Poczta kilka dni temu wygrała przetarg na operatora wyznaczonego. Będzie nim dziesięć lat. Chodzi o obowiązek świadczenia usług na terenie całego kraju (przywilej wart jest 3 mld zł rocznie

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

komunikacie prasowym organizacja przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan. - W zamówieniach publicznych nadal nie uwzględnia się minimalnego wynagrodzenia - zarzuca organizacja. Efekt jest taki, że ochroniarze czy sprzątaczki pracują na umowach cywilnoprawnych za średnio 6 zł za

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi; art. 1 ust. 2b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

. Poczta Polska nieśmiało argumentowała, że ustawa o zamówieniach publicznych znowelizowana w październiku ubiegłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia do przetargów jeszcze jednego kryterium: zatrudniania pracowników na umowy o pracę. A takie cele społeczne powinny być w końcu propagowane przez

Przegląd prasy

--Pierwszy centralny przetarg na usługi cloud computingu dla administracji publicznej ma zostać rozstrzygnięty w I kw. 2020 r. wg gazety --GfK: Statystyczne gospodarstwo domowe robiło zakupy chemiczne i spożywcze 191 razy w I półr., najwięcej w badaniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka. Źródło: ISBnews EnveloBank : Aplikacja mobilna Banku Pocztowego została rozszerzona o usługę Autopay, podał bank. Nowa funkcjonalność pozwala podróżującym przejechać autostradami: AmberOne A1 na odcinku Rusocin - Nowa Wieś oraz A4 na odcinku Kraków - Katowice bez

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych

Przegląd prasy

: Zmiana terminu składania zeznań to dodatkowe środki na 2 mies. --Japan Tobacco International otworzy Globalne Centrum Usług w Fabryce Norblina --Standard Chartered sonduje możliwości rozwoju nowych obszarów w Polsce --Samar

Poczta Polska doręczy listy z sądów. Bardzo niska cena, ale tylko w biznesie

zaproponowana przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych - twierdził zaraz po ujawnieniu ofert Witold Szczurek, prezes zarządu PGP. Przychody z kontraktu sądowego w żaden sposób nie pokryją kosztów

Sygnity celuje w poprawę przychodów r/r w roku finansowym 2014/2015

portfel zamówień grupy na rok obrotowy 2014/2015 wynosi obecnie 328 mln zł, tj. o 2,2% więcej r/r. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oferowanie usługi InPost Fulfillment dzięki któremu cały proces związany z zamówieniem danego produktu dzieje się "na zewnątrz" poza siedzibą stacjonarną sklepu, podała spółka. Źródło: ISBnews Ultima Ratio : Elektroniczny sąd arbitrażowy zawarł strategiczne partnerstwo ze

Przegląd prasy

+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi --Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy za 2016 r. --KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo --Penta wejdzie na kolejne rynki zagraniczne z siecią aptek

Poczta walczy o przesyłki. Prywatne poczty planują wielki skok

skok na ostatni pocztowy bastion - doręczanie przesyłek z urzędów, sądów czy ZUS. - Planujemy intensywny rozwój w sektorze przekazów publicznych. Dlaczego emerytury ma dostarczać tylko Poczta Polska, skoro my możemy robić to taniej? - pytał wczoraj w "Gazecie" Rafał Brzoska, prezes zarządu

Za rządowe listy, które miał roznosić InPost, zapłacimy dwa razy

Historia tego zamówienia jest rodem z prawniczej telenoweli z licznymi zwrotami akcji. W skrócie: w grudniu 2014 InPost wygrał z Pocztą Polską przetarg na pocztową obsługę ministerstw, prokuratur, urzędów wojewódzkich oraz centralnych. Zadecydowała cena. Centrum Usług Wspólnych

Przegląd prasy

--APS Energia ma umowę z rosyjską spółką na dostawę urządzeń za 22,8 mln zł netto --Klabater planuje wydanie dwóch gier z umowy z Discovery w II poł. 2020 r. --Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Przegląd prasy

beta testy Sniper Ghost Warrior 3 by zebrać opinie graczy --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA spadł do 56,5 pkt w styczniu --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1,3% m/m w grudniu --Zamówienia na dobra trwałego użytku

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Projprzemu zdecydowali o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję --Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro --Indeks WIG20 wzrósł o 0,57% na zamknięciu w poniedziałek --Ebury: Wieści z

Poczta Polska ratuje się i zbliża się do PiS. Liczy na zlecenia rządowe

świadczenia usługi powszechnej wzrósł z 34,5 mln zł w 2014 r. do ponad 247 mln złotych w 2015 r. Prezes UKE mimo to pozwolił Poczcie Polskiej na podwyżkę cen od marca 2016 roku. Zwykły list zdrożał wtedy z 1,75 zł do 2 zł, a paczka pocztowa priorytetowa do 1 kg (gabaryt A) z 11 zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski. W jego ocenie, rynek nie będzie liberalny, dopóki usługa publiczna będzie regulowana. "Ja nie chcę, by to był rynek państwa, tylko konsumenta. Temu nie sprzyja sytuacja, w której istnieją przywileje dla jednego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rynek oraz ich udostępnienia w środowisku bankowości otwartej. Źródło: spółka Pyszne.pl : Serwis zanotował wzrost łącznej wartości zamówień na poziomie 41% r/r w I półroczu 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews Bank Pocztowy : Pracuje nad wspólną

Prezes TVP Jacek Kurski grozi firmie badającej oglądalność TVP. Konflikt z Nielsenem się zaostrza

Jakie są te "jedyne rozsądne" wnioski, nie dopowiada. Ale od kiedy Nielsen pokazuje, że telewizja zarządzana przez Kurskiego traci oglądalność, nieoficjalnie mówi się na Woronicza o utworzeniu nowej firmy badawczej. O jakie kody pocztowe

Przegląd prasy

--Rynek zamówień publicznych w sektorze IT powoli budzi się do życia po okresie zastoju ISBnews --Akcjonariusze Banku Pocztowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 1,04% na zamknięciu w poniedziałek

Listy do PiS, czyli Centrum Usług Wspólnych i kontrakt z InPost za miliony

Musimy się cofnąć do lipca 2014 r. Premierem jest Donald Tusk. Centrum Usług Wspólnych, podległe bezpośrednio kancelarii premiera, organizuje przetarg na pocztową obsługę ministerstw, prokuratur, urzędów wojewódzkich oraz centralnych. Warunku - liczby placówek - nie spełnia

Pieniądze leżą w przetargach

konsorcjach z polskimi wykonawcami. Pierwsza liga przetargowa Główni gracze na rynku zamówień publicznych w 2008 r., według UZP Największe przychody z zamówień publicznych* Usługi

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

roku liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych spadła względem grudnia 2011 o 24,10 procent. Tak poważny spadek to ?zasługa? dwóch kategorii zamówień ? dostaw towarów oraz dostaw usług. W obu tych segmentach miesięczny

Przegląd informacji ze spółek

Centrum Usług Wspólnych (CUW), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", postanowiło uwzględnić odwołanie InPost, podała spółka

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 6) budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty