zamówienia publiczne w szkole

Marek Okniński

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Jeśli wydatki zamawiającego związane z zakupem usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają rocznie 30.000 euro , koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Unieważnienie prowadzonego postępowania przetargowego - gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione - musi być przekonujące.

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że: „Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty

Portfel zamówień Grupy Mirbud wzrósł do 4,9 mld zł w I kw. 2020 r.

inwestycji (rozszerzenie zakresu realizacji o obiekty w ramach zamówień publicznych, m.in. komendy policji, szkoły i obiekty sportowe). * Znaczny wzrost liczby i wartości kontraktów drogowych" - czytamy w prezentacji. Mirbud działa przede wszystkim

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

Pytanie Czy w przypadku organizowania przez szkoły tzw. "zielonych szkół" mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych? Środki na opłacenie wyjazdów dzieci pochodzą w całości z wpłat rodziców

Wasko ma umowy z NASK na instalację i serwis OSE za max. 42,3 mln zł

spółka. Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w województwach: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto. "Zakres prac obejmuje w szczególności usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

zamówienia i do ich realizacji ustawa przewiduje inny rygor formalny niż w przypadku dostaw. W tym przypadku nie ma podstaw do sumowania wartości robót budowlanych oraz dostaw stanowiących wyposażenie szkoły. Możliwe jest przeprowadzenie jednego postępowania polegającego na budowie i wyposażeniu, lecz należy

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

publiczną jest w konsekwencji wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane z wydatkowaniem środków publicznych  i realizacją zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd. Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

(Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi

Oferty Wasko najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania NASK

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej', niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

Pytanie Czy zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, które pokrywa gmina w związku z obowiązkiem ustawowym (art.17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty) jest zamówieniem publicznym? Jeśli tak, to czy

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

choroby lub ochrony zdrowia publicznego. Przeciwdziałaniem może zatem być zamknięcie szkół, uniwersytetów, miejsc rozrywek, a także zakładów pracy, w tym polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej. "W działania takie bez wątpliwości wpisuje

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

(Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w VI

pkt. "Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Spadek w firmach publicznych był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na kredyt i nadaliśmy zamówieniu nazwę "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej 22

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

;przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w II

rocznym. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o spadku jego wartości. Zwiększyły się salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia, maleją zapasów. Zwiększył się poziom cen. Maleje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), spadł o 8,9 pkt m/m i wyniósł -29,9 pkt w maju br., podał Instytut. Wskaźnik jest niższy od wartości sprzed roku o

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

zamówień publicznych, z drugiej strony zdobywając kolejne, znaczące kontrakty na rynkach komercyjnych. Już teraz myślimy o kolejnych zamówieniach i przygotowujemy się na przyśpieszenie w ogłaszaniu przetargów. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie kilku postępowań" - powiedział Wnorowski, cytowany

Softblue rozpoczyna masową produkcję urządzenia Covid-Watch

" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, urządzenie tworzone było z myślą o służbie zdrowia (np. szpitalach, przychodniach, klinikach czy instytucjach oświatowych (np. szkoły, żłobki, przedszkola) jak również miejscach dużej kumulacji ludności (np. stacje benzynowe

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 7,4 pkt m/m do -11,9 pkt w VII

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), wzrósł o 7,4 pkt m/m i wyniósł -11,9 pkt w czerwcu br., podał Instytut. "Ogólny

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,5 pkt m/m do -0,8 pkt w I

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście wartości wskaźnika. Zmalały także salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym. Zwiększył się poziom zapasów. Przedsiębiorstwa

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 10,6 pkt m/m do -19,3 pkt w VI

roku o 15,3 pkt. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych, zatrudnienia i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Mimo spadku cen poprawiła się

Kolejna rocznica Porozumień Sierpniowych. Kto dziś walczy o podwyżki, a komu już udało się je wywalczyć?

ekonomistów to i tak mocno optymistyczne założenia ) oraz wysokość planowanych podwyżek dla budżetówki - 7,8 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku - kolejny rok z rzędu, bo w 2022 płace w sektorze publicznym wzrosły o zaledwie 4 proc. - wynagrodzenia pracowników i pracownic budżetówki realnie spadną

Ulgowe ceny gazu dla ludności? Na giełdzie jest taniej

cenach.  Rekompensowana z publicznych pieniędzy jest różnica pomiędzy ustaloną przez rząd ulgową ceną gazu a ceną z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.  Czytaj także: Obajtek przeciw podatkom od ekstrazysku Orlenu. Półprawdy i manipulacje W obowiązującej od początku roku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

: nie chowa głowy w piasek, podejmuje dyskusję z oponentami, choć na sporą część niewygodnych pytań nie odpowiada bądź odpowiada wymijająco. Publicznie przeprasza klientki, „że nie zwracaliśmy Wam na czas środków za zwrócone zamówienia", „że zawiodłem Wasze zaufanie. Że tak długo

Mobilność współdzielona, czyli mieć czy korzystać? Bo czymś jeździć trzeba

tys. pojazdów, następnie systemy tzw. roweru miejskiego, których jest w sumie niecałe 10,5 tys., a także skutery, choć to akurat nisza, bo dostępnych jest niespełna 400 takich pojazdów. Grzegorz Młynarski, m.in. doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej i członek Rady

Szybsza, mądrzejsza, sprawniejsza. Sztuczna inteligencja dotrze do ciebie prędzej, niż ci się wydaje

ciebie Yuval Harari w swojej książce "21 lekcji na XXI wiek" już parę lat temu przewidywał, że rozwój AI sprawi, iż muzyka będzie pisana i tworzona na zamówienie, niepotrzebni staną się artyści. Do tego specjalny algorytm na podstawie tego, co dzieje się w naszym otoczeniu, dobierze odpowiedni

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

musisz wiedzieć» Wyjaśnienie Nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nawet gdyby każda z części, tj. zakup kuponów dla każdej ze szkół, stanowiła przedmiot odrębnego

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

grupa szkoleń o podobnej tematyce jednocześnie mogła być wykonana przez jednego wykonawcę, czyli w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozumianego jako całość. Przy czym nie chodzi tu o wykonawcę zdolnego będącego podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa w organizacji

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw w I kw. 2019

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw i wyniósł -3,2 pkt w I kw. 2019 r. i spadł o 6 pkt r/r, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "W I

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 3,7 pkt m/m do -4,8 pkt w I

nadchodzących miesiącach" - czytamy w komunikacie. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. W publicznych wzrost był większy. Zmniejszyły się jednak salda poziomu produkcji, zamówień w ujęciu ogółem, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,7 pkt m/m do -8,3 pkt w XII

; - czytamy w komunikacie. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W publicznych spadek był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

nowe prawo zamówień publicznych oraz nowa polityka eksportowa. Te wszystkie udogodnienia zagwarantujemy polskim przedsiębiorcom dzięki tarczy prawnej, nad którą pracuje mój resort - przekonywał w sobotę, podczas ogłaszania nowego "Polskiego ładu" wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do -6,6 pkt w XI

" - czytamy w komunikacie. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 9,1 pkt do -10,7 pkt w XI

4,1 pkt. "W listopadzie odnotowano dalsze pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym. Informują o tym zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Spadek jest zgodny z rytmem zmian sezonowych. Odnotowano spadek produkcji i zamówień. Opinie przedsiębiorstw o ogólnej

Cyfrowa lekcja plastyki. Polska aplikacja do malowania tak, jak robili to wielcy mistrzowie

w przeliczeniu na złotówki od 20 do 80 tys. zł za obraz. – Malarstwo to długodystansowy bieg – ocenia Latoś. Budowanie relacji biznesowych z azjatyckim klientem potrafiło trwać dwa lata, zanim taki ktoś zamówił wykonanie portretu. Nie każdego stać na stawanie do jednego wyścigu po

Jesień znów pod znakiem obostrzeń? Niedzielski: Mamy do czynienia z eksplozją pandemii

uroczystościach – maksymalnie do 20 osób, zakaz zabawy tanecznej; * w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4 m2; * w zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 25 osób; * w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 2,6 pkt m/m do 1,6 pkt we IX

roku o 1,8 pkt. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zmalały salda

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może ustanowić warunki, które mają na celu zweryfikowanie doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia. Określane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają na celu

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i

Prezydent powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na wicepremiera

Ministerstwo Rozwoju w komunikacie. Jako minister przedsiębiorczości i technologii Emilewicz wprowadziła szereg ułatwień dla biznesu, takich jak m.in.: nowe Prawo Zamówień Publicznych, Mały ZUS, Mały ZUS Plus, ustawa o zarządzie sukcesyjnym, Pakiet MŚP, ustawa przeciwdziałająca

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do 3,2 pkt w IX

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach prywatnych. Publiczne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i ogólnego portfela zamówień. Maleją zamówienia eksportowe. Zmalały także salda pytań o wielkość zatrudnienia i sytuację finansową

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 5,2 pkt do -2,6 pkt w lutym

wartości wskaźnika miał miejsce tylko w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym miało miejsce pogorszenie koniunktury. Odnotowano wzrost poziomu produkcji i zatrudnienia. Ogólny portfel zamówień zwiększył się, natomiast saldo zamówień eksportowych zmalało. W ciągu ostatniego kwartału zmniejszył się także

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 9,7 pkt m/m do 7,8 pkt w III

. "Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce zarówno w firmach prywatnych jak i publicznych. Odnotowano wzrost produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, zatrudnienia. Rosną zapasy. Ceny nieco zmniejszyły się. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw" - czytamy

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Pytanie Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez starostwo powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7 pkt m/m do -5,4 pkt w X

. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło także saldo

Sposoby gastronomii na koronawirusa. Od voucherów po warsztaty gotowania online

zdecydowała się w Krakowie m.in. firma Alma Verde, która od 10 lat specjalizuje się w obsłudze cateringowej szkół, żłobków i przedszkoli oraz produkcji zdrowej żywności. W sytuacji zamknięcia wszystkich tych placówek firma została praktycznie bez zamówień, postawiła więc na catering indywidualny i

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

wójta / burmistrza danej gminy. W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają równowartość 14.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 3,7 pkt w VI

pkt. "Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały niewielki spadek jego wartości. Salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstw, zwiększyły się

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

restrykcyjnie. Ściąga większe podatki dzięki inflacji, ale nie podwyższa płac pracownikom sektora publicznego. Jeśli płace nie nadążają za cenami, to prędzej czy później musi wyhamować konsumpcja. Chyba właśnie o to chodzi w walce z inflacją, przynajmniej według ortodoksyjnej szkoły ekonomii? - Na ogólnym

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 0,3 pkt m/m do 3,1 pkt w VI

. Jest niższy do wartości sprzed roku o 0,3 pkt. Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście jego wartości" - czytamy w komunikacie. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień i sytuacji finansowej

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

. Zapamiętaj! Twoim obowiązkiem jest szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, w tym wybór odpowiednich kodów CPV najlepiej określających jego przedmiot zamówienia. Opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych

Witraże nie tylko w kościele

, Holandii, Francji i Austrii. – Na Zachodzie prace w kościołach zlecają gminy, więc są to od razu duże zamówienia – zdradza pan Adam. – Ale i u nas publiczne zamówienia chętnie wspierane są przez gminy, starostów czy konserwatorów zabytków, tym bardziej, że na witrażach jest napisane, kto

Portfel zamówień Unibepu ma wartość ok. 2,3 mld zł

portfel zamówień - wynosi ok. 2,3 mld zł (na II półrocze 2017 r. oraz na kolejne lata). Cieszą bardzo dobre wyniki zwłaszcza generalnego wykonawstwa w kraju. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie Galerii Północnej w Warszawie, jednej z największych galerii handlowych w stolicy. To nasza sztandarowa

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 1,5 pkt w VII

pkt. "Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zapasów, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosły salda zamówień i zatrudnienia. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

zakłada: - możliwość zlecania przez pracodawców pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 - maksymalnie 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

wykorzystania energii odnawialnej. Jednak nie da się z nimi podpisać umowy długoterminowej. Ogranicza je prawo zamówień publicznych, mają swoje grupy zakupowe itd. Nie znam przypadku, w którym samorząd zobowiązał się do zakupu energii dłużej niż przez 3-4 lata. To wyrzuca jednostki samorządu z udziału w tańszym

Biznes edukacyjny, czyli szkoła przetrwania kapitału

do wieloletniego planu inwestycji gminy i znaleźć na niego pieniądze w miejskim budżecie, który nie jest z gumy. Jeśli uda się zabezpieczyć środki, wtedy zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, pozostaje wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. To jednak długi proces. Średni czas powstawania

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,5 pkt m/m do -10,2 pkt w XII

pkt. "Firmy prywatne informują o spadku wartości wskaźnika, publiczne zaś o jego wzroście. Opinie przedsiębiorstw publicznych w ocenie stanu bieżącego są bardziej optymistyczne niż prywatnych. Odnotowano spadek produkcji i ogólnego portfela zamówień. Rosną zapasy

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat, dodano. "Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

transportu i rozwoju oraz realizowanie projektów doradczych w zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wielu branż. Prowadził również analizy procesów prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, w tym m.in. PKP Energetyka. Od stycznia 2016 pełni

Lewiatan: Polacy czują się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej

zamówień publicznych przy Konfederacji Lewiatan Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Jak podała Konfederacja, powierzenie obowiązków przeszkolonym i doświadczonym specjalistom w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa zresztą nie tylko na wysoki standard instytucji publicznych

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowlanych czy modernizacyjnych. To rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także rozłożenie

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

identycznego przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający buduje szkołę nie powinien żądać doświadczenia w postaci budowy szkoły. W przypadku realizacji inwestycji kubaturowych możliwym do zastosowania jest pojęcie obiektu użyteczności publicznej. Definicja obiektów użyteczności publicznej znajduje się w

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 3 pkt m/m do -6,3 pkt w I

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) zwiększył się o 3 pkt m/m do -6,3 pkt w styczniu 2017 r., podał Instytut. Był wyższy od wartości sprzed roku o 1 pkt

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,7 pkt m/m do 2,8 pkt w XI

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), wzrósł o 0,7 pkt m/m do 2,8 pkt w listopadzie 2017 r., podał Instytut. Jednocześnie odnotowano wzrost o 13,3 pkt w

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,1 pkt m/m do 2,1 pkt w X

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym. Rosną także zapasy. Mimo i przedsiębiorstwa informują o spadku cen

W urzędzie powinno być jak w banku. Niestety, nie we wszystkich urzędach już o tym wiedzą

: Działamy w trzech sektorach: pierwszy obsługuje sektor rolniczy, drugi to systemy na zamówienie prywatnych i państwowych firm takich jak Energa czy Indykpol, a trzeci – cyfryzacja samorządów. W tym ostatnim sektorze jesteśmy rzeczywiście bardzo mocno usytuowani. Na naszym systemie działa 20 proc

PGE Obrót dostarczy energię dla Krakowa w 2018 r. za ponad 57 mln zł brutto

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom

Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej

zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. nowo powołany wiceminister był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st

Ekologiczne fiasko. Kupimy 1,2 tys. elektrycznych autobusów, ale też milion starych diesli

, że będzie on... jakikolwiek. Mówili o tym podczas wtorkowego wysłuchania publicznego, podczas którego można się było dzielić uwagami dotyczącymi planu (jest on właśnie w trakcie konsultacji).  Tramwaje zamiast elektryków Jak powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, rzeczywistą zmianę

PAIiIZ: Inwestorzy narzekają na podatki, zamówienia publiczne

w dziedzinach takich jak podatki czy zamówienia publiczne oraz uciążliwość we współpracy z administracją publiczną. Skomplikowany system podatkowy Inwestorzy oceniają w raporcie PAIiIZ, że polski system podatkowy jako zbyt skomplikowany i

Szkoła ogłasza przetarg, wygrywa naczelnik. "Nie mam monopolu na mądrość"

oraz raportu z realizacji PPW w projekcie (...)", drugi - "pełnienie obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych". Wygrali je odpowiednio naczelnik wydziału edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki w ostrowieckim starostwie oraz sekretarz powiatu

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

Pytanie Moja jednostka jest w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Zastanawiam się jaki kod CPV należy przyporządkować do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć językowych w szkole zawodowej? Czy należy w sposób jednolity

Wielka Brytania drży po upadku firmy Carillion, giganta usług publicznych. Outsourcing wymaga zmian?

. Dostarczała też posiłki do 218 brytyjskich szkół i dla 11,5 tys. chorych w brytyjskich szpitalach. W niektórych miastach miała kontrakty na utrzymanie dróg, zimą odśnieżając i sypiąc sól na chodniki. Teraz rząd Wielkiej Brytanii zastanawia się, które z usług publicznych mogą przejąć państwowe instytucje i

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 4,4 pkt m/m do -1,9 pkt w II

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) zwiększył się o 4,4 pkt m/m do -1,9 pkt w lutym 2017 r., podał Instytut. Był wyższy od wartości sprzed roku o 4,2

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

. Dodał, że pakiet dotyczy także bufora dla osób samozatrudnionych, który ma zamortyzować utraty zleceń, by w przyszłości polskie przedsiębiorstwa mogły odbudować pakiet zamówień. Także będą gwarancje dla osób, prowadzących działalność wypłaty do 80% minimalnego wynagrodzenia

Prezes firmy budowlanej: Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem, jest tylko jedna droga

. Na ten rok mamy o blisko 10-15 proc więcej zamówień. Ale mieszkaniówka to tylko ok. 15 proc. naszej działalności. Ponad połowa to farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, tu jesteśmy liderem na polskim rynku. I tu mamy w porównaniu z zeszłym rokiem znaczny wzrost zamówień. Dlaczego? Wydawało mi się, że rząd

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

nim myśleli. A nadal podstawą porównań międzynarodowych dla gospodarek pozostaje wzrost rozumiany w kategoriach ekonomicznych - wytwarzania dóbr wartych coraz więcej - mówi prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych ze Szkoły Głównej Handlowej. Jaką odpowiedź mają

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 3,6 pkt do -9,4 pkt w grudniu

prywatnym wartość wskaźnika zmalała w skali miesiąca o 4,4 pkt. Z kolei w sektorze publicznym zwiększyła się o 3,6 pkt. "Przedsiębiorstwa informują o spadku poziomu produkcji, portfela zamówień - zarówno krajowych jak i eksportowych oraz zatrudnienia. Rosną zapasy. Pogarsza

Koronawirus. Wreszcie otworzą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i gastronomię

zewnętrznej - właśnie ogródków kawiarnianych. A jednak będzie można zamówić zarówno na zewnątrz, jak i w środku lokalu. Dokładne wymogi sanitarne to:  – limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m kw.); – dezynfekcja stolika po każdym kliencie; – zachowanie 2 m

MEN zamówi książki. Będzie więcej e-booków

Do końca 2019 r. na zamówienie MEN ma powstać aż 18 e-podręczników i ponad 3 tys. tzw. zasobów edukacyjnych, m.in. streszczeń lekcji w języku angielskim. To kolejny etap cyfrowej rewolucji w szkołach - informację tę jako pierwszy podał "Głos Nauczycielski"

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

Podstawa prawna - art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), - § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

Pokoleniowa walka o budżet i własną przyszłość? Eksperci OEES radzą zastąpić ją "solidarnością w rozwoju"

opieki zdrowotnej, szkoły, mieszkań, godnej płacy państwo odpowiada w taki sposób, że pogłębia podziały. Open Eyes Economy Summit. Młodzi kontra starzy – Polityka publiczna koncentruje się na potrzebach starszych pokoleń, często pomijając powinności wobec ludzi młodych i pogłębiając w ten sposób

Prezes Erbudu: Co z tego, że będziemy bogaci, jak świat zginie na naszych oczach?

domy? – Nie, to nie będą domy jednorodzinne, ale budynki użyteczności publicznej. Będziemy budować przedszkola, szkoły, mieszkania wielopiętrowe, akademiki i hotele. W Europie jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu budynki. Ile będzie trwać budowa szkoły z modułów? – Sześć miesięcy plus

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 budynków publicznych w mazowieckim

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka

LUG otworzył fabrykę opraw oświetleniowych w Argentynie

oświetlenie budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i biura, czyli wszystko to, co podlega bezpośrednio pod zarząd prowincji. Ten segment opraw zostanie wprowadzony do produkcji w drugim etapie, wskazano także. "Budowa fabryki w Argentynie jest częścią