zamówienia publiczne urząd marszałkowski

jak

Konkurs na szpital nadal nierozstrzygnięty

Konkurs na szpital nadal nierozstrzygnięty

Urząd Zamówień Publicznych zajmie się konkursem na nowy wrocławski szpital, który ma powstać na Stabłowicach. Od decyzji wrocławskiej komisji przetargowej odwołał się jeden z zespołów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez urząd marszałkowski.

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] poinformował Gminę Miasta P., że w wyniku oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania pt. "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 209.000 ?  dla zamówień na dostawy lub usługi, - 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej

RCA Małopolska ogłosiła przetarg na budowę Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Spółka Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" (RCA Małopolska) ogłosiła przetarg na generalne wykonawstwo zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (tzw. Ratusz Marszałkowski), o szacunkowej wartości 240 mln zł

Urząd Marszałkowski wytłumaczył nam, dlaczego "nie da się" wozić rowerów na Hel

Urząd Marszałkowski wytłumaczył nam, dlaczego "nie da się" wozić rowerów na Hel

tam być.  Podobne ograniczenia są nie tylko w Polregio, ale też PKP Intercity, choć w mniejszym stopniu - z sześciu połączeń na Hel z rowerem nie można jechać tylko w dwóch.  Lebda dodał, że na ograniczenia zgodził się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (opłaca usługi Polregio

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

skorzystania z e-usług. Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej będzie można zamówić inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi skierowane mają być również do pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców – kominiarzy i osób z odpowiednimi uprawnieniami

17,5 mln zł z RPO na innowacje dla firm z regionu

17,5 mln zł z RPO na innowacje dla firm z regionu

;- Wśród 36 beneficjentów są firmy reprezentujące szeroki wachlarz branż – od wytwórcy dekoracji czekoladowych poprzez pracownię protetyki stomatologicznej po producentów materiałów dla budownictwa - mówi Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego. - Dofinansowanie do

Pociągi hybrydowe są już pewne. Oferta producenta mieści się w zakładanym budżecie. To przełom na kolei

Pociągi hybrydowe są już pewne. Oferta producenta mieści się w zakładanym budżecie. To przełom na kolei

Marszałkowski, który na dwa pociągi przygotował właśnie 49,2 mln zł. Z opcją na 10 dodatkowych pociągów Teraz oferta, zgodnie z prawem zamówień publicznych, będzie badana przez komisję przetargową. – Pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła także na sytuację w transporcie publicznym – komentuje

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Trzy spółki informatyczne Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową i wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich

UOKiK wszczął postępowanie ws. zmowy przetargowej na rynku hostingu

, poda urząd. "Wątpliwości UOKiK wzbudziły trzy przetargi, na usługi hostingu i kolokacji serwerów (wstawienie własnego serwera do serwerowni podmiotu zewnętrznego). Ich organizatorami były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dwa razy Urząd Marszałkowski Województwa

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z

CBA: Superkontrola w 16 urzędach marszałkowskich z czasów rządów PO-PSL, w tle wydatkowanie 17,3 mld euro

CBA: Superkontrola w 16 urzędach marszałkowskich z czasów rządów PO-PSL, w tle wydatkowanie 17,3 mld euro

W czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę urzędów marszałkowskich na terenie całego kraju. To pierwsza tego typu akcja podejmowana przez Biuro. Chodzi o sprawdzenie sposobu wydawania funduszy unijnych w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-13

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

nowy próg wynosi 125.000 euro, a przy zamówieniach na roboty budowlane nowy próg wynosi 4.845.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne, służby mundurowe

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

. Efekt: większe wydatki z publicznych pieniędzy. Firmy ustalają warunki ofert Organizatorami prześwietlanych przez UOKiK przetargów były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dwa razy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Chodziło o zamówienie usług hostingu i kolokacji serwerów, czyli wstawienie

Protest Arrivy

decyzji można się odwołać do Urzędu Zamówień Publicznych.

Wojewodowie bez unijnej kasy. Na razie

Wojewodowie bez unijnej kasy. Na razie

Sprawę opisaliśmy pod koniec lutego . Samorządowcy z PO i PSL - którzy wspólnie rządzą w 15 z 16 województw - wyrazili obawy z powodu możliwości przejęcia przez podległych rządowi wojewodów funduszy unijnych, którymi obecnie zarządzają urzędy marszałkowskie. W

Rząd przyjmie projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II kw.

. "We wszystkich miejscowościach chcemy, we współpracy z powiatami, gminami i urzędami marszałkowskimi przywracać połączenia autobusowe. Docelowo - wszystko ma być powiązane logiczną siecią połączeń razem z połączeniami PKP. Nawet marzy mi się, żeby kiedyś był jeden bilet. Nie tak, jak teraz jest

Urząd Marszałkowski: była zmowa przetargowa firm

przedstawili kontrargumentów do protestu ITG, czym de facto przyznali, że do zmowy doszło - mówi Jarosław Choptiany, dyrektor wydziału zamówień publicznych w urzędzie marszałkowskim. - W takiej sytuacji KIO nie miało wyjścia i sprawę umorzyło. A to oznacza, że protest jest zasadny i nie podpiszemy umowy z

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

14.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

. W czerwcu rozpoczęło kontrolę 16 urzędów marszałkowskich, bada wydawanie unijnych funduszy w latach 2007-13 (rządziła wtedy koalicja PO-PSL). Kontrole obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych i sprawozdania finansowe marszałków.

5 bezpieczników dla KPO. Co zrobić, żeby pieniądze nie trafiły do "swoich"?

wydatkowania środków - wymienia Ludwik Kotecki. Samorządowcy znają się na rzeczy Eksperci zachęcają też do aktywnego włączenia w proces przyznawania środków organizacji typu watchdog, instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich, którzy są powoływani np. przy urzędach marszałkowskich w odniesieniu do

Rząd dławi się kasą z Unii. Są wielkie opóźnienia

wymierzonej w regiony, gdzie wszędzie - poza Podkarpaciem - rządzi PO. Przedstawiciele samorządów wojewódzkich uspokajają. - Nie ma ryzyka utraty pieniędzy z Brukseli - mówi Sylwia Pędzińska, dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wtórują jej urzędnicy z Podlasia, Łódzkiego i Podkarpacia, choć

Pomorskie chce wprowadzić wspólny bilet na wszystkich przewoźników do 2020 r.

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Województwo Pomorskie uruchomiło program, którego celem jest wprowadzenie do 2020 r. jednego wspólnego biletu dla osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej, podał Urząd Marszałkowski. "To efekt

Dlaczego umorzono marszałkowskie afery

tę markę. Następnie prezes Urzędu Zamówień Publicznych powołał biegłych rzeczoznawców i na podstawie ich opinii także stwierdził, że warunki przetargu zostały tak zrobione, że wymogi mogła spełniać tylko jedna marka - Ford Mondeo. Prezes urzędu domaga się teraz

Dziwny przetarg pod nosem marszałka

zapytać Halinę Misiewicz, czy jako szefowa ROPŚ i wykładowczyni WSP TWP nie widzi w tym konfliktu interesów. W jej sekretariacie przekazano nam, że wszelkie informacje w tej sprawie zostaną udzielone za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego. Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka

ABW w Urzędzie Marszałkowskim. Ustawiony przetarg?

. - Przesłuchiwani są w tej sprawie pracownicy departamentu gospodarki i infrastruktury oraz wydziału zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego - przyznaje Mirosława Dulat. Grzegorz Szklarz, rzecznik prokuratury okręgowej, informuje, że na razie śledztwo toczy się w sprawie, a nie

Filharmonia będzie w końcu budować

. Filharmonicy protest odrzucili, a Warbud odwołał się do Urzędu Zamówień Publicznych. Wszystko to oznacza, że budowa MCK rozpocznie się kilka miesięcy później niż początkowo zakładano. Nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej ma stanąć u zbiegu ul. Głowackiego i Żeromskiego. W

Z naszego lotniska ucieknie nawet Ryanair? Potrzebna umowa

specyfikacji będzie określona ilość kierunków, których oczekujemy. Ale nie będą to rewolucyjne zmiany w stosunku do tego, co jest teraz oferowane - mówi Olgierd Sobkowiak, naczelnik wydziału zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego. Teraz Ryanair lata z Bydgoszczy na trzy

Marszałek: przetarg tak, ale co najmniej dwie oferty

- potwierdza Elżbieta Daszyńska, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w lubelskim ratuszu. Marszałek chce też, aby przetarg na laptopy został poddany dokładnej kontroli. Mają przeprowadzić ją audytorzy z urzędu. Wnioski opiszą w raporcie. - Posłużą nam na przyszłość, żeby uniknąć

Konflikt wokół biurowca. Inni robią przetargi, ale tracą czas

2006 roku. Naczelny Sąd Administracyjny zablokował kontrowersyjną inwestycję. Siedzibę chciano bowiem kupić od Euro-City bez przetargu, a na to nie zgodził się Urząd Zamówień Publicznych. UZP wytknął, że ogłoszony wcześniej przez marszałka konkurs nie spełniał standardów zamówienia publicznego. M.in

Drogowcy zażyczyli sobie samochód. I to nie byle jaki

już w przyszłym roku wprowadzeniem systemu biletu metropolitarnego. To projekt Urzędu Marszałkowskiego, ale zaangażowane są w niego również Bydgoszcz i Toruń. Jego koordynatorem jest bydgoski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Urzędnicy rozpoczynają właśnie tzw. dialog techniczny z

We wrześniu ruszą prace przy budowie mostu na Wiśle

Odwoławczej. - KIO oddaliła skargę - mówi Monika Płońska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. - W piątek dokumentacja pojechała do Urzędu Zamówień Publicznych, który przeprowadzi jej kontrolę. Potrwa ona od 15 do 30 dni. Po niej wykonawca będzie mógł rozpocząć

Biznes Park Utopia, czyli co zostało z pomysłu na Elanę

Boryszew, spółka kontrolowana przez Karkosika, zrezygnowała z budowy w Toruniu Biznes Parku Elana - zespołu budynków dla firm, uczelni i instytucji biznesowych za 118,5 mln zł, który miał dać pracę 3 tys. osób. Powód: ponad rok czeka na decyzje, czy Urząd Marszałkowski przyzna

Afera z Wrotami. Powtórka z informatycznego blamażu?

punktów hotspot. Jednak najpierw Urząd Marszałkowski musiał wybrać firmę, która się tym zajmie. Na cały projekt przeznaczone jest ponad 44,5 mln zł z czego Unia Europejska daje blisko 38 milionów. Nic więc dziwnego, że kiedy jeszcze w zeszłym roku marszałek ogłosił odpowiedni

Przegląd prasy

aluminium przez amerykańską administrację nie jest w interesie Polski --MPiT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowały Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych ISBnews --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o

Dolny Śląsk stawia na kolej

Polregio (Przewozy Regionalne), co pozwala samorządowi na negocjacje i ograniczony, ale jednak wybór przewoźnika na poziomie zamówienia. Kolej będzie jechać dalej Rozwój KD wielokrotnie raził pracowników Przewozów Regionalnych. Protestowali pod Urzędem Marszałkowskim, zapowiadali strajk. W ubiegłym roku

Wygrywają wciąż ci sami. Czy to zmowa przetargowa?

je prawdopodobnie ta sama osoba, bo zawierają te same błędy. Przedstawiciele urzędu protest uznali. Jarosław Choptiany, dyrektor wydziału zamówień publicznych urzędu marszałkowskiego, potwierdza, że mogło dojść do zmowy wykonawców: - Prześledziliśmy wcześniejsze

Przegląd prasy

Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. --Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Milionowy przetarg do poprawki. Wokół Wrót krąży CBA

zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. To właśnie ta część procedury, w której opisane są kryteria, jakie musi spełnić firma chcąca wygrać przetarg. Urząd na wyrok zareagował natychmiast. Marszałek województwa Krzysztof Hetman w wydanym oświadczeniu

Gospodarka słabnie w błyskawicznym tempie. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

paraliżu decyzyjnego po zmianie władzy (oraz choćby kontroli CBA, które odbywają się w urzędach marszałkowskich) czy ostrożności samorządów, które obawiają się skutków reformy edukacji i robią sobie poduszki finansowe. Mówili o tym ostatnio ekonomiści największego banku PKO BP

Modernizacją Stadionu Śląskiego zajmą się śledczy. Niegospodarność na 68 mln zł

;. Z kolei GMP wybrano "z naruszeniem prawa zamówień publicznych". - W efekcie urząd marszałkowski w niegospodarny sposób wydał ok. 68 mln zł. Koszt dachu "Saturn 2005" był tańszy o 55 mln zł od projektu GMP (koszt to 174 mln zł). Do tego dochodzą wydatki

Przegląd informacji ze spółek

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike to niemal 24 mln zł brutto. Atal zarejestrował spółkę w Niemczech. W Atal

AMW próbuje sprzedać bocznicę przy wrocławskim lotnisku

. Bocznica przed dwoma laty była rozważana jako element połączenia kolejowego centrum miasta z portem lotniczym. Taką opcję przewidywali eksperci pracujący na zlecenie urzędu marszałkowskiego, który pilotował taką inwestycję. Na zamówienie urzędu powstało wstępne studium wykonalności inwestycji

Samochód za 48 groszy? Tyle płaci za egzaminacyjne hyundaie szczeciński WORD

- podkreśla. Rażąco niska cena Wyników postępowania przetargowego "przegrani" oferenci nie zaskarżyli. Ale sprawa jest już w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wniosek o przeprowadzenie "kontroli doraźnej" skierował tam marszałek

Plan B wojewody na podniesienie Wieży Piastowskiej

, podwyższeniem jej o jedno piętro i budową centrum obsługi ruchu turystycznego miały być zadaniem jednego wykonawcy. Teraz badania urząd wojewódzki chce wziąć na siebie, a ponieważ musiałby za to zapłacić z funduszy unijnych przeznaczonych na wieżę, na plan wojewody musiał się jeszcze zgodzić urząd marszałkowski

Warszawa nasycona biurowcami. Najemcy mogą przebierać

ostro negocjować czynsze. Dlatego komercyjne biurowce cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych. Najlepszym tego przykładem jest umowa, jaką zawarła Agencja Nieruchomości Rolnych na najem prawie 6 tys. m kw. w biurowcu Gdański Business Center przy ul. Inflanckiej. Od

Szynobus do Poznania utknął w przetargu. Może przyjadą dwa?

czerwca. Przetarg ogłosił w styczniu, jego rozstrzygnięcie zaplanował na początek marca, a termin dostawy szynobusu - 15 maja. Wiadomo, że nie będzie to możliwe. Wszystko przez protesty nowosądeckiej firmy Newag. Do jej odwołania przychyliła się Krajowa Izba Odwoławcza przy prezesie Urzędu Zamówień

Pesa coraz bliżej kontraktu na dostawę pociągów

Pesą już za kilka tygodni. Być może jeszcze w tym roku. - Wszystko wskazuje, że będzie to możliwe - cieszy się wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Najpierw przetarg musi jeszcze zatwierdzić Urząd Zamówień Publicznych. Michał Żurowski z Pesy: - Czy możemy podpisać umowę jeszcze

Muzykom coś nie gra. Szkoły wciąż bez wykonawcy

każde zamówienie za każdą cenę - wtóruje jej Jacek Kowalczyk, dyrektor departamentu promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki urzędu marszałkowskiego. Konsorcjum może teraz złożyć protest na decyzję komisji przetargowej, a gdy ten zostanie odrzucony ponownie odwołać się

Będzie strajk w Przewozach Regionalnych?

ponad 8 mln zł), ale czasami nie. - Przez roboty torowe bardzo spadły przychody z biletów w woj. małopolskim. W kwietniu urząd marszałkowski złożył zamówienie na określony rozkład jazdy. Przetarg odbył się w grudniu, ale został unieważniony, bo wyliczona przez nas kwota

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

można było podpisać umowę z wykonawcą, Budimex zrezygnował z budowy trybuny. Stało się to w ostatni poniedziałek. - Zgodnie z prawem zamówień publicznych, jeżeli termin ważności wadium upłynie, oferta traci ważność. Miasto nie prosiło o przedłużenie i oferta wygasła. A

Król ?orlików"

wykonał także supernowoczesną bieżnię, stała się wizytówką firmy. Jej inną specjalnością są "orliki", boiska dla dzieci budowane w ramach rządowo-samorządowego programu. Z rankingu, który przygotował dla nas Urząd Zamówień Publicznych, wynika, że w 2008 r. Tamex wygrał aż 40 przetargów o łącznej

Dach Stadionu Śląskiego: protest dwóch firm

piątek ogłosi, czy złagodzi swoje wymagania. Jeżeli pozostaną one bez zmian, protestujące firmy będą mogły poskarżyć się do Urzędu Zamówień Publicznych, a potem także do sądu. - Wtedy do czasu rozstrzygnięcia sporu nie można ogłosić, kto wygrał przetarg - dodaje Czopik. Mimo wszystko urząd nadal planuje

Miejska kolej to nie fikcja. Ekspertyzy gotowe. Trzy warianty inwestycji za 600 mln

zamówienie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (urząd marszałkowski, Szczecin i sąsiednie gminy). Autorzy to wrocławska spółka "Trako" Wierzbicki i Wspólnicy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Szczecinie oraz DS. Consulting z Gdańska. Koszt - 1,98 mln

Zakazane nie jest, ale co wypada radnemu

Zlecenie dotyczy wywozu nieczystości z posesji Urzędu Marszałkowskiego położonych przy ul. Emilii Plater i Kościuszki. Wartość przetargu to około 90 tys. zł. Wygrała go spółka PGM-JWK-Management, która wywozi śmieci z większej części Olsztyna. Jej prezesem jest Andrzej Ryński z

Przegląd informacji ze spółek

segmentu drogowego i energetycznego. Ferrum zawarł z MW Asset Management (MWAM), Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) - należącym do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Mezzanine Funduszem Inwestycyjny Zamknięty

Najlepsze pracownie walczą o dworzec we Wrzeszczu

oferentów - mówi wiceprezydent Gdańska, Wiesław Bielawski. Chodzi o wymóg zaprojektowania w przeszłości odpowiedniej wielkości obiektów użyteczności publicznej. - Protestujący odwołał się do Urzędu Zamówień Publicznych. W przyszłym tygodniu wszystko

Kryzys zbawieniem samorządów

o 70 mln złotych niższą, niż ta. którą zaproponował w lipcu. - A przecież w międzyczasie zdrożały materiały budowlane, poszło w górę euro - wymienia Lech Wasilewski, dyrektor biura inwestycji podlaskiego urzędu marszałkowskiego. Jego zdaniem

Wschodnia obwodnica: most tysiąca pytań

, podlegająca urzędowi marszałkowskiemu, rozpisała już w listopadzie zeszłego roku. Do udziału w postępowaniu zaprosiła sześciu potencjalnych wykonawców. Firmy jednak do dziś nie przygotowały ofert. Twierdzą, że nie wiedzą, jak wycenić prace, bo dokumentacja przygotowana przez projektanta jest mało szczegółowa

Przegląd prasy

i prześwietlający biznesy urząd skarbowy nie pomagają branży IT --Popularność kryptowalut sprawiła, że odżyły dyskusje dotyczące realnej wartości środków płatniczych Puls Biznesu --Znowelizowane prawo wodne wejdzie w

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

korzystać np. gdyński szpital. W tej chwili prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta w Gdańsku, Urzędu Miasta w Gdyni i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wszyscy są wstępnie na tak. Widzą potencjał na stworzenie takiego obiektu w Trójmieście. DOT

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%) udostępniała usługi przez internet w 2018 r. - w tym wszystkie urzędy marszałkowskie, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 71% jednostek korzystało z dostępu do internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL, a 70,5% - z internetu mobilnego. Źródło: ISBnews

Przebudowa dworca w tym roku? Znamy wykonawcę robót

, poinformował, że chce wybrać zwycięzcę z pozostałej czwórki. Czy będzie to zgodne z prawem, miał konsultować z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wczoraj niespodziewanie ogłoszono zwycięzcę przetargu. Wygrało konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy: Torpol z

Przegląd informacji ze spółek

złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk, poinformował prezes Paweł Jaguś. Oferta publiczna do 6 tys. obligacji serii J spółki Admiral Boats o łącznej wartości do 6 mln zł

Wschodnia trybuna na Stali - kolejne podejście

, które trwały kilka miesięcy. Kiedy w końcu miasto było gotowe do podpisania umowy, ze współpracy zrezygnował Budimex. - Upłynął termin ważności wadium, a zgodnie z prawem dotyczącym zamówień publicznych, jeżeli termin ważności wadium upłynie, oferta traci ważność. Miasto nie

Minister wypycha PKS-y

ich komunalizacja, czyli nieodpłatne zbycie pakietu akcji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. - Zbliżają się terminy uruchomienia zamówień publicznych związanych z realizowanymi procesami prywatyzacyjnymi PKS-ów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wynik EBITDA wzrośnie o 26,5% do 8,1 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) ma wynieść 7,5 mln zł wobec 5,77 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 30%). Źródło: ISBnews Hyperion : Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Koniec strukturalnych negocjacji

zostaną spełnione trzy warunki: projekty będą odpowiadać unijnym normom ekologicznym, standardom przyznawania kontraktów publicznych (w całej Unii to ok. 14 proc. całej gospodarki) oraz warunkom uczciwej konkurencji. - Będę bardzo rygorystyczny, wręcz nieustępliwy w sprawie uczciwości i jasności zamówień

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Qumak : Planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk, poinformował prezes Paweł Jaguś. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Qumak : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask

Kryzys dotknie każdego

dużo lepiej. Inny przykład - sprawdzaliśmy, gdzie najmniej wykorzystywana jest pomoc unijna. Gdzie? - Tam, gdzie urzędy marszałkowskie powpisywały bardzo skomplikowane kryteria jeśli chodzi o udział w przetargu. Mało kto