zamówienia publiczne szpitale

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

1AAAAAASSCVBNMM,.LProgram funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego. Podaje się w nim przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części.

Zasady wyłączenia z postępowania pracowników zamawiającego w przetargu szpitala

Pytanie: Zamawiający – szpital publiczny zorganizował postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie finansowane ze środków unijnych przez instytucję zarządzającą – województwo. Województwo jest też organem tworzącym dla szpitala publicznego. W postępowaniu w trybie podstawowym

Konkurs na szpital nadal nierozstrzygnięty

urzędzie marszałkowskim. Przekonuje: - Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że konkurs został dobrze rozstrzygnięty. Nowy Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II na 500 łóżek ma powstać u zbiegu ul. Kosmonautów i przyszłej alei Stabłowickiej. Przeniosą się do niego wszystkie oddziały z

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

, stan pacjentów i higieny w szpitalach może ograniczyć skuteczność wysiłków lekarzy, wskazała Federacja. "Wiele tych usług jest zlecanych w trybie zamówień publicznych. Przepisy Prawa zamówień publicznych (PZP) stanowią, że umowa może być zmieniona, m.in. w przypadku

Koronawirus. Po kosztach produkują przyłbice dla polskich szpitali. Każdy może dorzucić swoje 5 zł

Koronawirus. Po kosztach produkują przyłbice dla polskich szpitali. Każdy może dorzucić swoje 5 zł

Do tej pory gdańska firma Top Design produkowała oznakowania bezpieczeństwa - znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, tablice budowlane i bhp. Współpracująca z nią spółka EWP realizowała natomiast duże projekty związane z zamówieniami publicznymi. Ale w związku z kryzysem wywołanym pandemią

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania "Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach". Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oznacza naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli okaże się, że tak było, UOKiK zawiadomi Urząd Zamówień Publicznych, a firma może ponieść bolesne konsekwencje - zostać wyeliminowana z przyszłych postępowań przetargowych. Praktyki obu przyłapanych

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Społecznych i Urzędem Zamówień Publicznych. Wśród najważniejszych rozwiązań znalazły się: * ?czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE; *? wsparcie budżetów samorządów

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

;przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Softblue rozpoczyna masową produkcję urządzenia Covid-Watch

" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, urządzenie tworzone było z myślą o służbie zdrowia (np. szpitalach, przychodniach, klinikach czy instytucjach oświatowych (np. szkoły, żłobki, przedszkola) jak również miejscach dużej kumulacji ludności (np. stacje benzynowe

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

zamówień publicznych, z drugiej strony zdobywając kolejne, znaczące kontrakty na rynkach komercyjnych. Już teraz myślimy o kolejnych zamówieniach i przygotowujemy się na przyśpieszenie w ogłaszaniu przetargów. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie kilku postępowań" - powiedział Wnorowski, cytowany

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Zwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Budimex: Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów kubaturowych

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Budimex ocenia, że wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji, podała spółka. "Stabilny poziom portfela zamówień

Ulgowe ceny gazu dla ludności? Na giełdzie jest taniej

Ulgowe ceny gazu dla ludności? Na giełdzie jest taniej

dla gospodarstw domowych i wrażliwych instytucji (np. szpitali, szkół, muzeów) wyniosą 200,17 zł netto za 1 MWh. Od kwietnia tyle za gaz będą płacić także małe piekarnie i cukiernie.  A to znaczy, że bieżące ceny rynkowe gazu są niższe od ulgowych cen z taryf dla gospodarstw domowych. 

PKN Orlen wstrzymuje dostawy płynu do dezynfekcji do części supermarketów

szpitali, przychodni i instytucji publicznych. Bezpośrednio do szpitali i instytucji PKN Orlen dostarczył z kolei 300 tys. litrów, przypomniano. W kwietniu zakład w Jedliczu wyprodukuje ok. 5 mln litrów płynu. Będzie to możliwe dzięki uruchamianemu właśnie drugiemu zbiornikowi na

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostal Zabrze - zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu umowę, której

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Co z prywatną służbą zdrowia? "Teraz nie ma znaczenia, co prywatne, a co publiczne"

Co z prywatną służbą zdrowia? "Teraz nie ma znaczenia, co prywatne, a co publiczne"

wszystko, aby pomóc pacjentom. Czytaj także: Premier polecił państwowym koncernom budowę szpitali tymczasowych Czy ratunkiem będzie prywatna służba zdrowia? Gabinety są inne, ale lekarze, którzy tam pracują, to często te same osoby co w szpitalach i publicznych POZ. Z kolei klienci mający abonamenty

Comarch odczuwa spadek na rynku zamówień publicznych

medycznego do szpitali, obecnie nie ma na to zapotrzebowania - tłumaczy Tarański. Spadki przychodów z sektora publicznego oraz medycznego Comarch rekompensuje sobie większymi zamówieniami w sektorze przemysłowym i finansowym. Dynamicznie rośnie szczególnie sprzedaż zagraniczna

Magellan: Wskaźnik płynności szpitali poprawia się pomimo słabych wyników 

procentowe będą rosły, co wpłynie również na koszt pieniądza bankowego. Wartość finansowania udzielonego szpitalom w ramach Prawo Zamówień Publicznych wyniosła 766 mln zł w ub. roku, rok wcześniej było to 759 mln zł, a w 2014 roku 404 mln zł. Niemal całość finansowania pochodzi z

Jesień znów pod znakiem obostrzeń? Niedzielski: Mamy do czynienia z eksplozją pandemii

5592 nowe przypadki zachorowań. 14 osób zmarło z powodu koronawirusa, a 32 z powodu COVID-19 w połączeniu z chorobami współistniejącymi. To czwartkowe dane. Do szpitali trafiło o 223 osoby więcej niż w środę – w sumie hospitalizowanych z powodu wirusa z Wuhanu jest 4034 osób. Do respiratorów

Erbud ma kontrakt na budowę szpitala w Jarosławiu za 17,9 mln zł

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Erbud zawarł kontrakt na budowę szpitala w Jarosławiu o wartości 17,9 mln zł, poinformowała spółka. Zakończenie kontraktu przewidziano na 5 lutego 2018 r. "Podpisany 5 kwietnia kontrakt zakłada, że Erbud w ramach

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

Jeżeli z podpisanej umowy o dofinansowanie nie wynikają żadne szczególne warunki wydatkowania przyznanych środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych - a więc przeprowadzić 2 postępowania. Wartość zamówienia ustalasz z

Portfel zamówień Erbudu wynosił ponad 2 mld zł na koniec 2016 r.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 000 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 573 mln przypadało na rok 2017, podała spółka. Posiadany portfel dzielił się następująco: 1 617 mln zł (kubaturowy kraj), 70

Jak pomorskie firmy wykorzystały kryzys w biznesie

sesje doradcze online - informuje Sara Miotk, koordynator projektu #Ogarnijkryzys z gdańskiego Startera. Eksperci współpracujący ze Starterem służą wiedzą z różnych dziedzin, m.in.: marketingu, pomocy publicznej, prawa handlowego, finansów, zarządzania czy uzyskiwania dofinansowań w ramach różnych

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może ustanowić warunki, które mają na celu zweryfikowanie doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia. Określane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają na celu

Cube.ITG oczekuje dobrych wyników w zamówieniach sektorów komercyjnych

prowadzonego przez szpital w Siedlcach na kwotę 2 453 487,59 brutto, podano w komunikacie. "Oba postępowania, jak złożenie oferty na blisko 100 mln zł przez Cube dla Centralnego Ośrodka Informatyki, potwierdzają widoczne ożywienie na rynku zamówień publicznych oraz rosnący

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Pytanie Czy usługi prania bielizny w przypadku szpitalu można zakwalifikować jako usługi niepriorytetowe (np. w kategorii 17 usługi hotelarskie lub w kategorii 27 inne usługi )? Czy można zatem skorzystać z uproszczenia procedury udzielenia zamówienia

Prezes firmy budowlanej: Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem, jest tylko jedna droga

Rozmowa z Dariuszem Grzeszczakiem, prezesem i jednym z głównych akcjonariuszy Erbudu, największej polskiej rodzinnej firmy budowlanej, która wybudowała m.in. Galerię Młociny, Halę Koszyki i Szpital Południowy w Warszawie. Krystyna Naszkowska: Zwolnił pan kogoś z powodu pandemii? - Nie, przeciwnie

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób

Sposoby gastronomii na koronawirusa. Od voucherów po warsztaty gotowania online

domu, a następnie, o wyznaczonej godzinie, włączyć komputer. Inny pomysł mają z kolei twórcy aplikacji Finebite, którzy poza wykupieniem voucherów na przyszłość oraz pomocą dla pracowników szpitali, zaoferowali usługę nazwaną Paczka Wsparcia. Klienci mogą ze swojej ulubionej restauracji zamówić

Synektik ma umowę na dostawę do WCO w Poznaniu robota chirurgicznego daVinci 

całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. "Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy

Erbud oczekuje rekordowego 2015 roku

%. W rok 2015 spółka wchodzi z portfelem zamówień na poziomie 1,6 mld zł, z tego 1,3 mld zł na bieżący rok. Struktura portfela jest podobna jak rok temu ? 23% zamówień przypada na biurowce, 25% centra handlowe, 10% szpitale, 7% budownictwo użyteczności publicznej, 10% energetyka i 11% budownictwo

Lewiatan: Polacy czują się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej

zamówień publicznych przy Konfederacji Lewiatan Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Jak podała Konfederacja, powierzenie obowiązków przeszkolonym i doświadczonym specjalistom w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa zresztą nie tylko na wysoki standard instytucji publicznych

Cube.ITG zrealizuje projekt dla Szpitala Bródnowskiego wart 77,54 mln zł

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) ? Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie wybrał ofertę Cube.ITG wartą 77,54 mln brutto jako najkorzystniejszą w przetargu na zakup sprzętu oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania dla 23 jednostek ochrony zdrowia, podała spółka

PiS ma pomysł na zablokowanie rosyjskiego węgla

Jak szacują posłowie PiS, w 2013 roku nawet 2 mld zł z budżetu państwa i samorządów przeznaczonych na zakup opału trafiło do importerów, w szczególności węgla z Rosji. A około 80 proc. zamówień na dostawę opału do jednostek finansowanych z budżetu (wojsko, szpitale itp.) jest

Portfel zamówień Erbudu wynosił 1,54 mld zł na koniec marca tego roku

. "Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty użyteczności publicznej (4,7%), budynki mieszkalne (10,4%), biurowe (18%), szpitale (7,8%) oraz centra handlowe (21,6%), a także projekty energetyczne (11,9%), inżynieryjne (19,8%) oraz drogowe (2,2%). W ramach portfela zleceń ok. 11% stanowią projekty

Pomógł opanowywać koronawirusa, teraz się rozpanoszy. Tak właśnie cofamy postęp

worków z odpadami medycznymi piętrzących się poza szpitalami oraz używanych maseczek i rękawiczek unoszących się w wodach przybrzeżnych, gdzie kąpią się ludzie, po raz kolejny ilustrują ciemną stronę jednorazowych tworzyw sztucznych. Jeśli nie będziemy ostrożni, krótkotrwałe myślenie podczas

Producent medycznych rękawic: Popyt przekracza możliwości produkcyjne na całym świecie. A większość produktów chce przejąć USA

dystrybucyjne w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, w Niemczech i we Włoszech bardzo z tego powodu cierpią. Na pytanie o zamówienia ze strony władz państwowych i zapewnienie rękawic w publicznych placówkach ochrony zdrowia prezes Mercator Medical odpowiada, że dostawy są cały czas realizowane na postawie wcześniej

ABB dostarczy 2 szybkie ładowarki OppCharge o mocy 450 kW dla Göteborg Energi

wiosnę 2018 roku i zainstalowane przy szpitalu uniwersyteckim Sahlgrenska oraz na placu Eriksberg, a system ma funkcjonować na linii autobusowej nr 16, na której jeździć będą dwa prototypowe elektryczne autobusy przegubowe o dużej pojemności, wyprodukowane przez Volvo, dodano

Wielka Brytania drży po upadku firmy Carillion, giganta usług publicznych. Outsourcing wymaga zmian?

funtów modernizowała elektrownię Battersea i budowała kilka nowych szpitali. Ale w ostatnich latach firma Carillion zaczęła też działać poza branżą budowlaną, realizując rządowe kontrakty w dziedzinie usług publicznych. Zajmowała się np. obsługą 50 więzień oraz 50 tys. mieszkań brytyjskich żołnierzy

Zadłużony szpital stawia parking i przedszkole. Kto powstrzyma dyrektora?

procedur i wnikliwego kontrolowania przyznawanych pieniędzy. Tymczasem w szpitalu - jak pokazała to kontrola urzędu miasta - co chwila dochodzi do naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych, w którym brakuje regulaminów, struktury organizacyjnej w administracji itp. Prawdopodobnie placówka nie sprosta

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

krajów europejskich, w tym w ramach wygranych przetargów na zaopatrywanie zagranicznych szpitali publicznych. Obostrzenia wprowadzone w marcu wymusiły działania dostosowawcze w zakresie źródeł zaopatrywania zagranicznych spółek zależnych. Natomiast powstałe spiętrzenie stanów magazynowych pozwoliło

Przedsiębiorca z Zakopanego rekrutuje medyków zza wschodniej granicy

kierunek studiów - kolejnictwo - nieprzebrane zasoby kadr. - Wojna w okolicach Debalcewa zamknęła ogromny węzeł kolejowy na Ukrainie. Ci ludzie bardzo chętnie wyjeżdżali do Polski. Potem przyszedł czas na przemysł drzewny i meblarski. Ale w 2020 roku, gdy zaczęła się pandemia, zamówienia spadły o 80 proc

PZU liczy na kolejne umowy TUW PZUW ze spółkami SP i podmiotami państwowymi

poświęconym umowie zawartej z PGE, że przepisy pozwalające na zawarcie umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, które mówią, że w takim przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. A to z kolei pozwala negocjować cenę, a

Qumak ocenia, że portfel ma duży potencjał wzrostu w najbliższych miesiącach

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Qumak ma łączny portfel zamówień na poziomie 486 mln zł z "dużym potencjałem wzrostu" w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Paweł Jaguś. "2015 napawa optymizmem. Mamy wysoki portfel zamówień z

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) - Portfel zamówień Warbudu na rok bieżący wynosi obecnie ok. 1,0 mld zł, ale spółka planuje wykonanie w tym roku zadań za 1,1-1,2 mld zł, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Mirosław Józefczuk. W nadchodzących miesiącach spółka liczby na

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną szpitalom, laboratoriom, a także osobom prywatnym dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy działania pomocowe z okresu

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

Przegląd informacji ze spółek

(WFOŚiGW) w Katowicach do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, podała spółka. Grupa Synektik dostarczy system robotyczny da Vinci do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

, szpital może żądać takiego certyfikatu, niezależnie od trybu prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Rząd przygotował tarczę antykryzysową o szacunkowej wartości 212 mld zł, składającą się z 5 części: filaru osłonowego dla pracowników, filaru gwarancji kredytowych, wsparcia dla służby zdrowia, filaru kapitałowy i inwestycji publicznych

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

Adriana Rozwadowska: Pracodawcy domagają się abolicji ozusowania umów-zleceń. Brzmi, jakbyście za coś nie zapłacili, a potem chcieli uniknąć kary. Marek Kowalski: Nie płaciliśmy na życzenie i za zgodą państwa. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008, zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

należy każdy budynek stojący na terenie należącym do szpitala traktować jako jeden obiekt budowlany, czy jako osobne obiekty budowlane? Odpowiedź W celu ustalenia, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma, musisz pamiętać, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ich głos w firmie był słyszalny. Źródło: spółka Elektronizacja zamówień publicznych : "Rok 2019 będzie przełomowy dla elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. Do tej pory istnieje znaczna liczba podmiotów, które zwlekają z wdrożeniem tych procedur. Dodatkowo

Erbud miał 20,38 mln zł straty netto w 2018; backlog: 2,5 mld zł na koniec ub.r.

zaksięgowaliśmy stratę. W kolejnych sześciu miesiącach odnotowaliśmy 8,8 mln zł zysku netto, co pozwoliło zmniejszyć stratę netto z (29,9) mln na koniec czerwca do (21,1) mln zł na koniec grudnia" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy. Silny portfel zamówień o wartości 2,5 mld

Przegląd informacji ze spółek

fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank. Wynosi ona 125,96 mln zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekazało Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 4 w Lublinie 230 tys. zł w ramach pomocy organizowanej przez Ministerstwo

Patriotyzm gospodarczy robi furorę w mediach. Będą zmiany w prawie

rozwiązanie - 25-proc. podatek od przychodów na poziomie 5 tys. zł. Ten podatek obejmowałby już wszystko: PIT, VAT, składkę na ZUS i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Taka zmiana może pozwolić na tworzenie więcej legalnych miejsc pracy - tłumaczył poseł. Zamówienia publiczne

Kto mógł, produkował środki odkażające. Dziś na rynku zostali liderzy, innym zalegają płyny o zapachu bimbru

dezynfekcyjne i biobójcze ponad połowę polskich szpitali. Nagle zamówienia na nasze produkty wzrosły 20-30 razy. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie przeżyliśmy. Koniec lutego i pierwsze dwa tygodnie marca to było istne szaleństwo! Praktycznie z dnia na dzień cały dział HR zajmował się tylko i wyłącznie

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną szpitalom, laboratoriom, a także osobom prywatnym dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy działania pomocowe z okresu

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

. Dostaje go każda ze stron biorąca udział w sporządzeniu aktu. Nie istnieją żadne limity, co oznacza, że każda ze stron czynności (lub jej następca prawny) może zamówić dowolną liczbę wypisów. Za każdy dodatkowy wypis trzeba jednak dodatkowo zapłacić. Strony mogą upoważnić również osoby trzecie (np. bank

4 tys. za legalny zabieg za granicą. Trybunał nie zatrzyma aborcji

podobne - ok. 98 proc. legalnych aborcji wykonywanych było ze względu na wykrycie nieodwracalnych, ciężkich upośledzeń płodu. Kobiety objęte ubezpieczeniem społecznym miały prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Tyle w teorii, bo w praktyce jeszcze przed

Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy

Radziwiłła z pytaniem, jak widzi budżetowanie podległych mu jednostek. Choć to palący problem i zostały zaledwie cztery tygodnie, 16 listopada minister nie pojawił się jednak na doraźnym posiedzeniu zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego, na które przybyli przedstawiciele związków

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

Szpital prowadził przetarg nieograniczony na dostawę wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń. W opisie przedmiotu zamówienia wymagał od wykonawców: - rozbudowy posiadanego w jednostce systemu RIS firmy A

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat "narodowej kwarantanny" i godziny policyjnej

zaspokojenia potrzeb życiowych oraz służbowych wolno nam więc zamówić taksówkę czy skorzystać z transportu publicznego, jak autobusy czy tramwaje. Odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko na terenie prywatnym - na balkonie czy we własnym ogródku. Bezwględny jest zakaz wychodzenia z szampanem na ulicę o

Na oparzeniówkę w Gdańsku trzeba poczekać

;Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższą kwoty, który zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę

Przegląd informacji ze spółek

i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów". Patent zostanie wydany 22 października br., podała spółka. Synektik podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła

Przegląd prasy

maszyny papierniczej do produkcji bibuły higienicznej ISBnews --Morawiecki: Powstaną 2-mld fundusze modernizacji szpitali i szkół --Prezes PiS: Pensja minimalna wzrośnie do 3 tys. na koniec 2020 r

Specustawa o zapobieganiu epidemii. Podpowiedzieliśmy senatorom

wszystkich branż.   - Rodzice opiekujący się dziećmi z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. - Nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

współpraca nie różni się niczym szczególnym od zamówień dla szpitali czy hoteli. W armii zamawiają dużo, regularnie i chcą gwarancji, że nic się nie popsuje - mówi prezes jednej z firm, która dla wojska dostarcza środki czystości. Nie chce się przedstawić, o szczegółach kontaktów z wojskiem również nie powie

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3.2 dokonał opisu sposobu dokonania ceny spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.: "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były

13 zł za godzinę już za tydzień. Kogo nie stać na ochroniarzy?

z ustawą firmy ochroniarskie, które realizują już rozstrzygnięte przetargi, mają prawo do renegocjacji umów i ubiegania się o zwiększenie kwoty zamówienia dokładnie o tyle, o ile od stycznia wzrosną koszty pracy. Problem w tym, że sektor publiczny się nie przygotował na zmianę. Mimo że o wejściu

Zysk netto Synektika spadł r/r do 0,39 mln zł w III kw. 2016 r.

segmencie urządzeń diagnostycznych wynika naszym zdaniem z dwóch przyczyn: nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipca br. oraz obserwowanego spowolnienia w wydatkowaniu środków unijnych. W obu przypadkach jest to w naszej ocenie sytuacja przejściowa"

Przegląd prasy

--Zaczyna brakować lekarzy nawet w dużych szpitalach, ponieważ nie mogą oni dyżurować w kilku placówkach publicznych Parkiet --Bogucki z e-petrol.pl: Stacje paliw na sprzedaży oleju napędowego osiągają dziś bardzo małe lub wręcz zerowe marże

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Katowicach głównie będą to szpitale jednoimienne. Fundacja WOŚP od połowy marca prowadzi działania związane z COVID-19. Orkiestra zamówiła już dla polskich szpitali m.in. 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów czy

Firmy nie siedzą z założonymi rękami. Koronawirus wyzwala biznesową kreatywność

załogę, zmienili założenia biznesowe - ich maszyny zaczęły produkować przyłbice ochronne dla służby zdrowia.  Zamówień było tak dużo, że wkrótce nie tylko musieli zaopatrzyć się w nowy sprzęt, ale również podwoić zatrudnienie. Przyłbice, które sprzedają pod marką CoverOne, kupują szpitale, hurtownie

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Miasto już zgłosiło przetarg do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Za kilka dni, gdy otrzyma potwierdzenie, że przyjęto go do publikacji, ogłoszenie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pojawi się na stronie Radomia. - Przetarg

Agresywni, roszczeniowi, etatowi. Co robią i ile zarabiają związkowcy?

. Pół roku później w życie weszła stawka minimalna. – Jest pan z tego dumny? – Czy jestem dumny? W ochronie jest lepiej. Ale stare wraca, teraz w sprzątaniu. 60 proc. branży to zamówienia publiczne. Nagle wchodzi ustawa, że od lipca minimalna dla salowych to 3049 zł. No i fajnie, ale

LUG otworzył fabrykę opraw oświetleniowych w Argentynie

oświetlenie budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i biura, czyli wszystko to, co podlega bezpośrednio pod zarząd prowincji. Ten segment opraw zostanie wprowadzony do produkcji w drugim etapie, wskazano także. "Budowa fabryki w Argentynie jest częścią

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

tym problemu. Jako zawód zaufania publicznego powinniśmy być sprawdzani, a wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśniać.  Można przejrzeć moje dokumenty, formularze medyczne, porozmawiać z pacjentami. Sprawdzanie jednak średniego czasu obsługi pacjenta w telemedycynie się nie sprawdza.  Z iloma

Przegląd informacji ze spółek

kadencji. Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Kamil Batura. Jak powiedział prezes PTAK Warsaw Expo Tomasz Szypuła, efekty prac i wprowadzonych zmian przerosły oczekiwania firmy. "Produkujemy maseczki medyczne dla służb, szpitali, placówek publicznych i jest to ważny krok w kierunku

Resort Ziobry wyda 12 mln zł na reklamę Funduszu Sprawiedliwości

specyfikacji przetargu, jego przedmiotem "jest udzielanie zamówień wykonawczych na realizację zadań związanych z obsługą działań informacyjno-edukacyjnych Funduszu Sprawiedliwości polegających na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii medialnych, akcji promocyjnych, akcji marketingowych

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Kto posprząta na Józefowie? Konieczny nowy przetarg

, która zaoferowała najlepszą cenę za swoje usługi. Za cztery lata sprzątania firma chciała 22 mln zł. Ale od wyniku przetargu odwołał się do Urzędu Zamówień Publicznych jeden z jego uczestników. Jak informuje Bożenna Pacholczak, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala

Tak się zarabia na raku: budowa przed przetargiem, pieniądze na gębę, szpital z długami, zero pacjentów

wysłał kontrolę. Jej ustalenia są fatalne: Grzywnowicz co rusz łamie prawo o zamówieniach publicznych. Mimo to prezydent nie zamierza go zwolnić. Być może dlatego, że Grzywnowicz jest tylko p.o. dyrektora. Prawdziwym dyrektorem szpitala jest sam Podraza, tyle że od 2001 r. na urlopie bezpłatnym, bo

Kontrola szpitalnego przetargu nic złego nie wykazała

dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości, choć - jak zaznaczył - nie są specjalistami od sprzętu medycznego. - W zamówieniach publicznych nie pracują wynalazcy, ale ludzie, którzy zamawiają sprzęt znajdujący się już na rynku. I muszą ten sprzęt jakoś w specyfikacji opisać. Źle jest wtedy, gdy te zapisy

Szpital tłumaczy się z kryteriów przetargu na sprzęt

Zamówień Publicznych - podkreśla Pawluczyk. Sońta nie chciał z nami o sprawie rozmawiać.

Przegląd prasy

World War 3 --Biomed rozpocznie produkcję immunoglobuliny stosowanej w leczeniu COVID-19 --Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł --Branża nieruchomości wspiera największy jednoimienny szpital

Przegląd prasy

restruktur. banków w br. --Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych --PGNiG przekazało 230 tys. zł Szpitalowi Klinicznemu nr 4 w Lublinie --Środki ochrony zdrowia od Kulczyk Foundation dotrą jutro

Przegląd prasy

Bank z odpowiednio 60 mln zł i 42 mln zł Dziennik Gazeta Prawna --Ministerstwo Zdrowia planuje stworzenie spółki, która pożyczy pieniądze szpitalom na korzystnych warunkach --Zobowiązania publicznych szpitali wzrosły o 19

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

państwa ubezpieczają się w firmie, która wygrywa przetarg na zamówienia publiczne. W PZUW zamówienia publiczne nie będą obowiązywały. Konsekwencją może być ustanowienie państwowego monopolu i ograniczenie konkurencji, a następnie stopniowe podnoszenie składek oraz mniejsza dbałość PZU o inne segmenty swej

Morawiecki gratuluje, Niemcy pytają o polski test na koronawirusa. Z taśmy schodzi pierwsze tysiąc sztuk

cała dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia produkcji powstała w trzy tygodnie. Test przeszedł pozytywnie walidację (ocenę skuteczności) w poznańskim sanepidzie i Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Jest nie tylko tak samo skuteczny, co zagraniczne testy, ale i tańszy. Rząd sfinansował już

Przegląd prasy

aluminium przez amerykańską administrację nie jest w interesie Polski --MPiT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowały Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych ISBnews --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o

Grecki rząd szuka pieniędzy, gdzie się da

branża budowlana, która w dobie kryzysu utrzymywała się głównie dzięki zamówieniom publicznym. Według stowarzyszenia firm budowlanych SATE rząd przestał płacić za kontrakty w kwietniu. Większość zleceń (ok. 80 proc.) była współfinansowana ze środków unijnych. - Rząd potrzebował