zamówienia publiczne remont

Marek Okniński

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

W przypadku gdy warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa wymóg wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego już budynku użyteczności publicznej a nie budynku zamieszkania zbiorowego wykazywanie się wykonaniem remontu w hotelu 5* nie może zostać uznane przez zamawiającego za potwierdzające wymagane doświadczenie.

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w poniedziałek 14 osób podejrzanych o ustawianie przetargów na naprawy i remonty jednostek Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość zamówień publicznych objętych śledztwem przekracza milion złotych.

Przetarg na Wyszogrodzką unieważniony

22 grudnia - Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg na projekt remontu Wyszogrodzkiej. Tego samego dnia zmienia się Prawo zamówień publicznych. MZD o tym nie wie i we wtorek otwiera przetargowe koperty. A już w środę musi przetarg unieważnić.

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

postępowania na podstawie art. 256 Prawa zamówień publicznych gdy ze względu na otrzymaną znaczną ilość pytań o wyjaśnienie dokumentacji projektowej nie jest możliwe wykonanie zamówienia w okresie wakacyjnym (np. remont w budynku szkoły) gdyż termin otwarcia ofert musi zostać istotnie przesunięty poza

Ubezpieczenia w ramach Towarzystw Wzajemnych. Czy uwzględnić je w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok?

– autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów instytucji zamawiającej, posiada tytuł radcy prawnego

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Pytanie: Czy zamawiający , planując budowę kilku budynków o różnym przeznaczeniu tj. budynku utylizacji odpadów, centrum dydaktycznego, nowego gmachu szpitala oraz remont już istniejącego budynku, powinien zsumować ze sobą wartość robót? Odpowiedź: W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak

Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

przedstawionym przypadku. Podstawa prawna   Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) * Agnieszka Gwóźdź – Kuzior – autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Oferta Elektrotimu za 15,46 mln zł wybrana na rozbudowę infrastruktury Taurona

istniejących wież antenowych, zabudowa kontenerów telekomunikacyjnych oraz remont pomieszczeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą budowlaną i techniczną w obiektach Tauron Dystrybucja S.A. Oddziału w Tarnowie. Wartość oferty złożonej przez Elektrotim S.A. to 10 233 950 zł" - czytamy w komunikacie

Oferta spółki Mirbudu warta 20 mln zł uznana za najkorzystniejszą przez GDDKiA

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Mirbudu - PBDiM Kobylarnia została uznana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont A2", podał Mirbud. Wartość

Erbud zmodernizuje OSiR w Tomaszowie Lubelskim za 26,3 mln zł netto

wykonanie krytej pływalni. Modernizacja realizowana jest w ramach I etapu zamówienia publicznego - 'Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR ? rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz

W kryzysie Polacy przekładają wydatki albo sami malują ściany

W kryzysie Polacy przekładają wydatki albo sami malują ściany

za ścianą i kolejki do marketów budowlanych widziane w telewizji doprowadziły nas do przekonania, że w pandemii Polacy wzięli się za remonty. Przymusowe zamknięcie w czterech ścianach, wolne godziny do zagospodarowania, zapowiedzi wzrostu inflacji – powodów do ich rozważenia było sporo

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie powodu zastosowania dwóch stawek VAT. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje również wymianę oświetlenia zewnętrznego, remont nawierzchni i elementy małej architektury, które objęte są zdaniem wykonawcy 23-proc. stawką VAT

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

GDDKiA wybrała ofertę PBDiM Kobylarnia na remont A4 wartą 21,4 mln zł brutto

Warszawa, 27.04.201 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę PBDiM Kobylarnia z Grupy Mirbudu, o wartości 21,4 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont jezdni północnej

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Przygotowując postępowanie przetargowe na remont pomieszczeń zamawiający nie może zawrzeć w kosztorysie materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

Pytanie Szpital dostał dofinansowanie na zakup sprzętu i na remont pomieszczeń szpitala. Łączna kwota wynosi jeden milion i jest to jedno dofinansowanie z jednego programu. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu do konkretnych pomieszczeń szpitala

Wykonawca nowego wjazdu do centrum Szczecina wybrany. Oferta warta jest 77,8 mln zł

Wykonawca nowego wjazdu do centrum Szczecina wybrany. Oferta warta jest 77,8 mln zł

nadzorować inwestycję. – Przeprowadzona zostanie również kontrola uprzednia postępowania przetargowego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Część większej inwestycji To przedsięwzięcie zupełnie zmieni komunikację na obszarze między Mostem Długim a Trasą Zamkową. W powojennej historii Szczecina będzie

UOKiK przeszukał siedziby dwóch firm w ramach kontroli przetargów na drogi

. "Przeszukania odbyły się w ramach postępowania wyjaśniającego, które zostało wszczęte w maju 2017 r. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy startujący w przetargach na budowę i remont dróg w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim mogli zawrzeć niedozwolone porozumienie" - czytamy w

11 firm chce zaprojektować nowy dworzec Łódź Kaliska. Ma się on stać wizytówką miasta

stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Przy okazji również one są modernizowane. CZYTAJ TEŻ: Remont al. Śmigłego-Rydza. Jedna z firm porzuciła pracę. Przez opóźnienia PKP PLK pracują teraz nad likwidacją tzw. wąskiego gardła, czyli jednotorowego połączenia między stacjami Kaliska a Chojny. Mowa o

Spółka Mirbudu złożyła najkorzystniejszą ofertę na prace na autostradzie A4

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Oferta PBDiM Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

groźnych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego decyzji". Argumentowali, że zakup abramsów "w praktyce będzie oznaczał stopniową likwidację Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy i Obrum, które zajmują się remontami i modernizacją PT 91 Twardy i Leopardów A4. Oznacza to likwidację tysięcy miejsc

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

parą, a nagle fabryka dostaje sygnał, że ma całkowicie stanąć. Tymczasem można to zgrać z technologicznymi przestojami i remontami bez strat zarówno dla producenta, jak i dla odbiorców. Zarządzanie ograniczeniami w podaży energii i gazu w dynamicznym modelu jest kluczowe dla przełomu 4 kwartału 2022 i

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  Jak dodaje burmistrz Pasieczny: - W przypadku Pakietu Drogowego mówimy o umowie wieloletniej. Utrzymanie gwarancyjne będzie spoczywać na partnerze prywatnym, czyli na firmie, która zbuduje

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Pytanie Otrzymałem propozycję zakupu używanej frezarki na targach krakowskich. Urządzenie można nabyć za szczególnie korzystną cenę. Urządzenie jest używane, po remoncie kapitalnym wykonanym przez producenta i z gwarancją producenta. Czy jest możliwe

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na remont mieszkania. Formularz ofertowy wskazuje, że wykonawca ma podać cenę ryczałtową brutto oferty oraz że: „Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23 % lub (………%)*. W przypadku, gdy

PIGC odwołała się do KIO ws. zamówienia Poczty Polskiej na usługi sprzątania

klauzul społecznych i nie stosuje jakościowych kryteriów w postępowaniu przetargowym. Tym samym Poczta Polska zdaje się negować dotychczasowy dorobek prawny osiągnięty w ostatnich latach na rynku zamówień publicznych. Wbrew woli ustawodawcy Poczta Polska wraca do nagannych praktyk, które mogą

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

lokalnych wspierał będzie także inwestycje związane z ich remontami oraz przebudowami. Przychody FDS będą pochodzić m.in. z: obligacji Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych. Rząd zajmie się we

Poczta Polska miała mieć nowego prezesa, ale nie ma. Została w rękach "wojskowych" od Błaszczaka

stronie Poczty brzmi: „W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie. Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, potem jako zastępca burmistrza, w

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

Pytanie Udzieliliśmy zamówienia na remont przedszkola w trybie z wolnej ręki. Mieliśmy decyzję inspektora nadzoru budowlanego o tym, że musimy wykonać remont natychmiast albo placówka zostanie zamknięta ze względu na zagrożenie życia i zdrowia dzieci

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej

Pytanie Zamierzamy w roku przyszłym przeprowadzić remonty instalacji elektrycznej w kilku budynkach komunalnych. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków nie przekracza równowartości 14.000 euro. Jednak w przypadku łącznego

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

dwa remonty chodnika za kilkadziesiąt tys. zł każdy. Będzie mogła to zrobić bez przetargu, składając zamówienie u "zaprzyjaźnionej" firmy. Obowiązkiem Urzędu Zamówień Publicznych będzie też uruchomienie i utrzymanie platformy do realizacji i prowadzenia przetargów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

modyfikacji umów w prawie zamówień publicznych. Podkreśliła, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości dodatkowej waloryzacji wynagrodzeń, a także czasu realizacji, zakresu i sposobu realizacji umów w prawie zamówień publicznych.  Na problemy z drożejącymi materiałami budowlanymi zwrócił uwagę również

To jednak Inter-System wyremontuje Stadion Olimpijski

Pod koniec lipca Inter-System został zwycięzcą przetargu na remont Stadionu Olimpijskiego. Prace dotyczące zabytkowego obiektu wycenił na 119 mln zł netto. Nie była to jednak oferta najtańsza - taką złożyła spółka Molewski z Włocławka, proponując

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

skorzystania z e-usług. Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej będzie można zamówić inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi skierowane mają być również do pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców – kominiarzy i osób z odpowiednimi uprawnieniami

Koronawirus. Czy można jechać na działkę? A odwiedzić sąsiada zza płotu? Maseczki, remonty, opłaty - wyjaśniamy wątpliwości

mieć zasłonięty nos i usta i zachowywać dwumetrowy dystans od innych ludzi. 5. Czy na działce muszę zasłaniać nos i usta? Nie ma takiej konieczności ani ze względów epidemicznych, ani prawnych. Możesz traktować działkę jak przydomowy ogródek. 6. Altanie przydałby się remont. Czy mogę wezwać fachowca

Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,04 mld zł na koniec 2017 r.

. Portfel zamówień grupy na budynki handlowo-usługowe miał wartość 677 mln zł na koniec 2017 r. wobec 814 mln zł rok wcześniej; na budynki mieszkalne - odpowiednio: 502 mln zł wobec 356 mln zł; na budynki biurowe: 231 mln zł wobec 232 mln zł; na obiekty użyteczności publicznej: 205 mln zł wobec 157 mln zł

Państwowe stocznie już przed epidemią koronawirusa były w kryzysie. "Rząd kompletnie zmarnował ostatnie lata"

polskich stoczni, m.in. gdyński Crist, specjalizuje się w budowie i remontach specjalistycznych jednostek. Straty, jakie stocznie poniosą na epidemii, zależą od czynnika, który ma wpływ na całą światową gospodarkę - to czas, jaki upłynie na walkę z wirusem.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Olimpijski na kredyt. Urzędnicy wiedzieli, że będzie drogi

miastem jest ona współwłaścicielem piłkarskiego Śląska i buduje we Wrocławiu m.in. afrykarium w zoo oraz Narodowe Forum Muzyki. Inter-System jako jedyny przystąpił też do pierwszego przetargu na remont Olimpijskiego. Wówczas spółka oferowała za modernizację 144 mln zł. Kwota

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

przetargów z całego kraju Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum W opisanym przypadku zamawiający żąda wykazania minimum dwóch robót budowlanych, których przedmiotem był remont. Postawienie warunku wykazania zrealizowania minimum dwóch robót

Przegląd informacji ze spółek

COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

Odpowiedź Prowadząc postępowanie na dostawę klimatyzatorów wraz z ich montażem, powinieneś stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw. Wyjaśnienie Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

2016 r., 79 w 2018 r. i 40 do 29 maja 2019 r.)" - czytamy dalej. Na remont torowisk w latach 2016-2019 z budżetu Wrocławia przeznaczono łącznie 29,9 mln zł, tj. prawie 46% wartości zidentyfikowanych w tym okresie potrzeb remontowych. NIK zwraca uwagę, że utrzymanie

"Opóźnienia w remontach na kolei są tak duże, że bez niej wyrosło już jedno pokolenie"

zbiegiem okoliczności czy złą pogodą.  Tylko czym? Brakiem zainteresowania i nadzoru. Trudno znaleźć inne wytłumaczenie. Ktoś miesiącami toleruje pustki na placu budowy i brak postępów prac, a na koniec jest zaskoczony brakiem efektów. Bez względu na jakość prawa pracy czy prawa zamówień publicznych

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

kaloryferów. Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z planowanym w tym budynku remontem wartość wykonania ww. zabudowy należy uwzględnić w wartości szacunkowej robót budowlanych i udzielić zamówienia w jednym postępowaniu? Odpowiedź Oszacuj wszystkie roboty

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Ponadto od maja 2013 r. rozpoczniemy generalny remont budynku. W konsekwencji będziemy częściowo i stopniowo wyłączać pomieszczenia. W związku z powyższym będziemy chcieli "pomniejszyć" wykonawcy wynagrodzenie (znamy metraż danego pomieszczenia, który zostanie wskazy w siwz oraz będziemy znali

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Każdy z 36. WOG-ów musi zamówić ten sam zestaw podstawowych produktów, m.in. jedzenie, środki czystości, materiały biurowe, ubrania czy materiały medyczne; organizują szkolenia BHP czy kursy językowe, zlecają remonty budynków. Na wydatki rzeczowe każdy z nich przeznacza

Polska bramą dla chińskich towarów. Co stoi na przeszkodzie terminalowi za 4 mld zł?

mówiąc o rządowych – mówi Majman.  Niechęć do Chińczyków nie była zupełnie nieuzasadniona – domagali się od Polski zawieszenia przepisów o zamówieniach publicznych, co było nie do przyjęcia. Oba państwa straciły więc zainteresowanie inwestycją. Projekt umarł, kolejne próby budowy &ndash

Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie. "Prezesowi nie trzeba kłaniać się w pas"

inwestycje w nowe technologie produkcji to proces ciągły. Już dzisiaj widzimy, że rok 2021 również będzie rokiem pandemicznym, czyli czasem inwestowania w budownictwo i remonty. W marcu ub. roku, na przekór pandemii, rozpoczęliśmy proces transformacji zakładu w kierunku tzw. przemysłu 4.0. Oczywiście dużo

Komentarz: Szkoda, że ZKZL nie walczył o 2,6 mln zł

. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych tłumaczy, że nie było podstaw do unieważnienia przetargu. Tymczasem ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że przetarg można unieważnić, "jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odwrócony VAT - branża budowlana W załączniku nr 14 wymienia się różne roboty budowlane m.in. wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz przebudowy i remonty

Przegląd prasy

nowej kopalni siarki kosztem nawet 200 mln zł --Erbud Industry ma umowę z Tauronem na remont kotła w Sierszy za 21 mln zł netto --Oferty ES-Systemu wybrane w postępowaniach NB Polska na modernizację oświetlenia --Inpro

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

Pytanie Przystąpiliśmy do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w którym m.in. wymagane było wykazanie się robotami budowlanymi, których przedmiotem był remont budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych o

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

jest wystandaryzowana. Jakkolwiek inspektorów nadzoru obowiązują ściśle określone przepisy, których należy przestrzegać, i zgodnie z którymi należy prowadzić nadzór, tak sam proces budowy jest różny w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji (remont, budowa, przebudowa) czy rodzaju inwestycji

Tines: Miasta wydadzą 13 mld zł na transport niskoemisyjny, głównie tramwajowy

dopiero w 2018 r. Poznań w tym roku na same remonty wyda 22 mln zł, a w Warszawie za 31,6 mln zł trwa budowa tramwaju na Nowodwory. W toku są również prace remontowe przy kilku torowiskach w mieście. "Jeśli chodzi o wydatki miast na infrastrukturę tramwajową jeszcze w

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami

Przegrani biją się o remont Grabiszyńskiej

. Gdyby okazało się, że zarzuty są słuszne, mogłoby nawet dojść do rozpisania nowego przetargu. Natomiast jesli Wrocławskie Inwestycje odrzucą protesty, to i tak nie oznacza, że remont ruszy już we wrześniu. - Firmy mogą jeszcze odwoływać się do Urzędu Zamówień Publicznych oraz

Dziwny remont Trasy W-Z. Będą wyjaśnienia

Przeczytaj także blog autora tego artykułu Trwający od niedzieli remont torowiska na Trasie W-Z to najbardziej uciążliwe w tym roku roboty. Po zakończeniu prac tramwaje mają jeździć szybciej i ciszej. To już kolejna inwestycja po budowie torów między

Koraliki dla wyborców. Wszystkie sukcesy polityki społecznej PiS w 2019 roku

miejscowościach do najbliższego sądu pracy mają nawet po 80-100 km. Po prostu przestaną z nich korzystać - o ile w ogóle kiedykolwiek korzystali, bo na co komu przywrócenie do pracy po kilku latach. Kwiecień. Najciemniej pod latarnią. Okazuje się, że osoby sprzątające Senat wbrew prawu zamówień publicznych

Prezes ZUS to bardzo tajemniczy człowiek

Zatrzymano: Tadeusza D. - dyrektora oddziału ZUS w Szczecinie, Jana A. - jego zastępcę, a także Leszka S., kierownika referatu remontów, inwestycji i zamówień publicznych oraz prywatnego przedsiębiorcę Henryka N. R. jest podejrzany o przyjęcie łapówki, podobnie jak pozostali

Polskie stocznie walczą o najmniejsze kontrakty na budowę statków. A MON unieważnił właśnie kontrakt na sześć holowników dla Marynarki Wojennej

zachodnioeuropejskich. W takiej produkcji jesteśmy w Europie liderem (obok Rumunii). Para się tym ponad 20 polskich firm stoczniowych. Polski sektor stoczniowy obejmuje zarówno budowę nowych statków, remonty, produkcję specjalistyczną dla branży offshore, jak i produkcję wyposażenia. Część stoczni wyspecjalizowała się

Państwo buduje prom. Bez projektu, bez kosztorysu, bez przetargu. Rządzi ideologia, jak w PRL-u

Remontowa Gryfia SA powstała w wyniku połączenia dwóch zachodniopomorskich zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia specjalizuje się w remontach, przebudowach i przeglądach kontrolnych statków. Jest też producentem konstrukcji stalowych offshore (np

Zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym

nie jest to podstawą do unieważnienia. Pewien wójt ogłosił przetarg na remont drogi a następnie unieważnił postępowanie w oparciu o omawianą przesłankę tłumacząc się tym, że nowe postępowanie doprowadziłoby do uzyskania korzystniejszych cenowo ofert. Jednak Zespół Arbitrów nie podzielił jego zdania i

Przegląd prasy

zurbanizowanych Puls Biznesu --Na remonty budynków w Polsce potrzeba 200 mld zł wg szacunków MIB ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,38% na zamknięciu w piątek --BOBO Coworking

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

zamówień publicznych o wartości ponad 1 mln zł (chodziło m.in. podział zamówień na części i ich udzielenie niezgodnie z przepisami, wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert czy udzielenie zamówienia mimo, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę), - jeden urząd

Bilfinger Infrastructure i Polbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Góry Kalwarii

oferty (pod uwagę brana jest cena, termin wykonania oraz okres gwarancji) i kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą, podano również. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2019 roku. Projekt

Oferta obligacji Admiral Boats o wartości do 6 mln zł ruszyła dzisiaj

;Chcemy wejść na nowe rynki, takie jak Dania i Finlandia, w których wykorzystanie łodzi motorowych do rekreacji czy transportu jest bardzo popularne. Chcemy także rozwijać nowe kompetencje w komplementarnych obszarach, takich jak produkcja konstrukcji stalowych i remonty jednostek rzecznych. Dlatego

Przegląd prasy

. Stoppoint ma ok. 10 mln zł dofinansowania na projekt terminala --PKP PLK podpisały umowę na remont linii objazdowych za 208 mln zł brutto --Unified Factory miał wstępnie 4,6 mln zł zysku netto w 2016 r. --MF: Podatnicy będą

Remont DK 1 za 150 mln zł zamiast za 300 mln. Start we wrześniu?

Remont 6,4 km krajowej "jedynki" na wysokości Tychów zbliża się wielkimi krokami. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na realizację tej inwestycji, do którego przystąpiło aż 17 firm i konsorcjów. Najkorzystniejszą ofertę złożył Polimex-Mostostal

Ambitny plan: Jak wydać 66 mld zł na kolej do 2023 roku?

przetargów. PLK właśnie poinformowała o ogłoszeniu dwóch wartych w sumie ok. 700 mln zł. Jeden dotyczy rewitalizacji odcinka Malbork - Gardeja, drugi za 480 mln zł obejmuje remont odcinka Łódź Kaliska - Zduńska Wola. W całym 2016 r. PKP PLK ma ogłosić nowe przetargi warte w sumie

Obwodnica Pszczyny będzie tańsza, niż zakładano?

. Termin: jesień 2013 roku Teraz dokumentacja przetargowa zostanie przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych, który dokona tzw. kontroli uprzedniej, wymaganej w przypadku dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie podpisana umowa z wykonawcą

Drogowcy znają już oferty na budowę fragmentu "siódemki"

). - Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze wynosi łącznie ponad 1,3 mld zł

. "Na spadek przychodów ze sprzedaży wpłynął ogólnie spadek produkcji montażowo-budowlanej w całej branży, a szczególnie w inwestycjach i remontach. Ponadto nie bez znaczenia był fakt, iż niektóre istotne kontrakty weszły w końcową fazę realizacji, natomiast kontrakty nowo pozyskane jeszcze się nie

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

finansów publicznych? Z wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2008 r. dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynika, że działanie polegające na ustaleniu wartości szacunkowej odrębnie dla każdej części (robót

Przegląd informacji ze spółek

), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, podała Giełda. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynkach prowadzonych przez GPW. Eurorating utrzymał rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+, nadany 9 listopada br., z

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

spuścili z ceny, a inwestycja wciąż nie ruszyła.  O 46 mln większą kwotę, niż przewidywał Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, zaproponowały firmy startujące w przetargu na remont miejskiego dworca PKS. Efekt? Kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przełożono na lipiec.  Na długo zapowiadaną

Centrum Kultury. Koniec przestoju, ponad rok poślizgu

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powierzchnia użytkowa budynku wzrośnie z dotychczasowych 3,3 tys. m kw. do niemal 8 tys. Po remoncie i modernizacji w budynku oprócz Centrum Kultury ma się jeszcze znaleźć Miejska Biblioteka Publiczna.

Konsorcjum z Erbudem oraz Strabag z najtańszymi ofertami na S7 pod Ostródą

. "Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena ? 90 %, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

sama nazwa wskazuje, na remonty i inwestycje. Jej wielkość ustala ją zarząd ROD, dzieląc wartości majątku wspólnego w ogrodzie (ogrodzenia, wodociągi, sieć energetyczna itp) przez liczbę działek. Zwykle wynosi od kilkuset do kilku tysięcy zł. Tzw. wpisowe – czyli opłatę ustaloną na poziomie

Przegląd informacji ze spółek

na remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini za 20,99 mln zł netto, podał Erbud. NB Polska wybrał oferty ES-Systemu jako najkorzystniejsze w postępowaniach na kompleksową modernizację oświetlenia w dwóch zakładach w Gnieźnie i jednym w Namysłowie

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planujemy, że nastąpi to w I kwartale 2016 r." - czytamy w komunikacie. Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, że 6 oferentów podlegało

Wszyscy dopłacą za miejsca parkingowe z kablami? Ładowanie samochodu na osiedlu nie takie proste

jednorodzinnych we własnym garażu mogą ładować swoje auta swobodnie. W budynkach wielorodzinnych tylko 2 proc. właścicieli pojazdów elektrycznych ma taką możliwość. Reszta jest skazana na publiczne stacje do ładowania, których na dziś w Polsce jest zaledwie tysiąc. Szanse na ładowanie w czasie godzin pracy mają

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-użytkowego Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

PiS i Kukiz'15 biorą się za spółdzielnie mieszkaniowe. Prezes tylko na dwie kadencje, obowiązkowe wspólnoty i przetargi

przygotowuje rządzący PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma przedstawić je w ciągu miesiąca. Nowe prawo nie będzie prowadziło do powstawania wielu wspólnot, ale to nie znaczy, że nie jest rewolucyjne. Spółdzielnie mieszkaniowe miałyby bowiem w pełni podlegać przepisom o zamówieniach publicznych i organizować

Biznes edukacyjny, czyli szkoła przetrwania kapitału

do wieloletniego planu inwestycji gminy i znaleźć na niego pieniądze w miejskim budżecie, który nie jest z gumy. Jeśli uda się zabezpieczyć środki, wtedy zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, pozostaje wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. To jednak długi proces. Średni czas powstawania

Oferta Energopolu-Szczecin najkorzystniejsza na S51 pod Olsztynem za 395 mln zł

. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie

Erbud ma list intencyjny ws. przejęcia 100% niemieckiej IVT Weiner + Reimann

, poszerzenie portfolio świadczonych usług, pozyskanie nowego know-how i budowę stabilnego portfela zamówień" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie. IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen działa od 1982 roku. Zatrudnia ponad 230 osób. Zajmuje

Wiceszef KE: Trzeba działać szybko, by nie osłabić wiarygodności KNF. Komisja sprawdza zgodność poprawki o przejmowaniu banków z regułami UE

euro. Jednak po brexicie 85 proc. unijnego PKB będzie wytwarzane w strefie euro, więc czy akcesja nie jest dla Polski naturalną drogą? Z drugiej strony pojawiają się całych czas argumenty, że eurostrefa jest wciąż w remoncie, a np. kłopoty z dyscypliną budżetową Włoch tylko potwierdzają, że nie ma się

Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, co to oznacza?

. (syg. UZP/ZO/0-545/05) Jeżeli zamawiający ogłosił przetarg na remont kamienicy a w trakcie trwania procedury nastąpiło tąpnięcie obsunęła się zmienia i kamienica się zwaliła. To w takiej sytuacji realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, ponieważ nie ma obiektu, który miał być remontowany

'Biała Księga Branży Drogowej': Program Budowy Dróg Krajowych do rewizji

współfinansowanych z Unii Europejskiej" ? uzasadniają sygnetariusze. Wśród postulatów dotyczących zmian przepisów o zamówieniach publicznych, autorzy Księgi proponują zmiany, dzięki którym zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia będzie badana na dzień składania wniosków o

Krynica 2017. Szydło: Firmy rodzinne lekarstwem na gorsze czasy, chcemy je wesprzeć. Kolejna obietnica rządu?

finansowania, może dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie tej opłaty paliwowej, która byłaby przeznaczana na remonty dróg – powiedział Dariusz Warowny, właściciel piekarni działającej w województwie lubelskim. Biurokracja i niepewność hamują inwestycje – To, co nas boli, to to, że inwestycje w Polsce

Zamówienie na nowe samoloty wojskowe bez udziału polskich firm

śmigłowcowego z samolotowym, gdyż przy ich realizacji mają zastosowanie inne przepisy. Wojsko kupuje sprzęt w oparciu na Prawie Zamówień Publicznych. W takich przetargach nie może być zapisany np. wymóg produkcji sprzętu w Polsce lub cokolwiek innego, co ograniczałoby konkurencję

Zatrzymanie prezesa ZUS - chodziło o remonty

Zatrzymano: Tadeusza D. - dyrektora oddziału ZUS w Szczecinie, Jana A. jego zastępcę, a także Leszka Sz. kierownika referatu remontów, inwestycji i zamówień publicznych oraz prywatnego przedsiębiorcę Henryka M. R. jest podejrzany o przyjęcie łapówki