zamówienia publiczne przykład przetargu

Daniel Szczęsny

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Jak postąpić z częścią zamówienia bez ofert i czy stosować ustawę Pzp dla zamówień krajowych czy progów unijnych?

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. * Wyrok KIO z dnia 02 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 605/08 Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

modyfikacji umów w prawie zamówień publicznych. Podkreśliła, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości dodatkowej waloryzacji wynagrodzeń, a także czasu realizacji, zakresu i sposobu realizacji umów w prawie zamówień publicznych.  Na problemy z drożejącymi materiałami budowlanymi zwrócił uwagę również

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku

Kurs euro w zamówieniach publicznych

ograniczonym? Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

organizacji). Czytaj także: Jestem okropnym libkiem i uważam, że jak ktoś zarobił duże pieniądze, to może je wydać, ale... List z sądu i żelki poproszę W styczniu tego roku Poczta Polska wygrała przetarg na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur. Oferta Poczty Polskiej - 1,86 mld zł - była o

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

faworyzowanie podmiotów zatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę, lub zatrudniających osoby narażone na wykluczenie społeczne. Skoro zatem Kancelaria tego samego Ustawodawcy nie daje przykładu w zakresie praktyk społecznie odpowiedzialnego kształtowania zamówień publicznych to uchwalenie przedmiotowej

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Ten sam pogląd prezentowany jest niezmiennie od wielu lat w orzecznictwie, stanowisku UZP, czy też poruszany jest w przykładach naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Przetargi: Ogłoszenia o przetargach z całej Polski »

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

gotowe na takie zakazy. Dziś na samochód czeka się od pół roku do, powiedzmy, półtora roku. By postawić publiczną infrastrukturę DC, a więc z prądem stałym, trzeba od sześciu do najczęściej 24-30 miesięcy. Planując dziś postawienie takiej ładowarki, wiem, że najprawdopodobniej uruchomiona zostanie ona w

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia Przykłady

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

, że zgodnie z ustawą Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy. Sposób i terminy wypłaty wynagrodzenia powinny być uregulowane umową. Dopuszczalna jest na przykład sytuacja, w

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

).   Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju Badanie rynku Ustawa Pzp wskazuje na konieczność należytego wywiedzenia wartości zamówienia. A należytość taką można realizować w

Barter to też zamówienie publiczne

rozliczeniem barterowym. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych rozliczenie barterowe także podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Z interpretacją obowiązujących przepisów możemy zapoznać się dokonując na przykład analizy uzasadnienia

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi na medialne doniesienia w sprawie przetargu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na zakup floty 308 nowych pojazdów dla 70 jednostek administracji publicznej, w tym dla wszystkich ministerstw, wydało komunikat. Z oświadczenia, które

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

przetargach publicznych. Ale nowe prawo nie działa. Przykłady? Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wybrało ofertę, w której dla pracownika ochrony przewidziano 5,32 zł za godzinę pracy na rękę. Z kolei Sąd Okręgowy w Łodzi zdecydował się zatrudnić przez firmę zewnętrzną portiera za 6,60

Będą nowe zasady w przetargach. Zmiany na rzecz pracowników

Będą nowe zasady w przetargach. Zmiany na rzecz pracowników

firmy, która wygrała przetarg. Przykładem takich przepisów jest wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. obowiązku odprowadzania składek ZUS od zleceń na poziomie minimalnej płacy. To obowiązkowe koszty firmy, których w przeszłości mogła nie uwzględnić, składając ofertę w przetargu

Asseco Poland analizuje rynki w Polsce i za granicą pod kątem akwizycji

5% r/r, na co wpływ miało przede wszystkim zastój na rynku zamówień publicznych w Polsce. "Podpisanie ustawy o zamówieniach publicznych powinno poprawić sytuację na tym rynku, na którym notujemy obecnie znaczną stagnację" - powiedział wiceprezes

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

publiczne. Sektor prywatny przystosował się do ubiegłorocznych zmian: podwyższenia płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł na umowach cywilnoprawnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych - zgodnie z nią instytucje publiczne mają rozpisywać przetargi z

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

zamówień publicznych, której efektem jest raport "System zamówień publicznym a rozwój konkurencji w gospodarce". W opracowaniu przedstawiono regulacje rządzące przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Wskazano problemy w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w naszym kraju oraz

IJ: Nadzór nad przetargami IT należy przenieść do Ministerstwa Cyfryzacji

. przeniesieniem nadzoru nad przetargami ogłaszanymi przez instytucje publiczne z ministerstw odpowiedzialnych za te instytucje na Ministerstwo Cyfryzacji, uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego. "Zamówienia informatyczne dla centralnych instytucji państwowych okazały się być w

Państwo stosuje śmieciowe zamówienia

Przykład pierwszy: Kancelaria Sejmu ogłosiła na początku roku przetarg na sprzątanie terenów wokół Sejmu. Bez żadnych wymogów zatrudniania na umowach o pracę. "Solidarność" się wściekła, i słusznie. Sprzątaczki jako grupa zawodowa dostają na

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

rozpisać przetarg na zakup energii, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Inny przykład: państwo wyznaczyło górny pułap cenowy na sprzedaż energii samorządom. Nie może być drożej niż 785 zł za 1 MWh. Kto zagwarantuje, że państwo za chwilę nie powie: a teraz można sprzedawać maksymalnie za 300 zł za

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu

Jak złożyć ofertę równoważną?

, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

publiczne mają wielką władzę. Mogą poprawiać standardy na rynku pracy. A zamówienia publiczne, jak przekonują związki zawodowe, na przykład w ochronie to 40 proc. całego rynku, natomiast przy sprzątaniu - 60 proc. Są pierwsze efekty - U nas liczba

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej sytuacji do obu zamówień nie trzeba stosować ustawy Prawo zamówień publicznych. W polskim systemie prawa funkcjonuje pojęcie usług zastrzeżonych. Jednym z przykładów takich

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

z obecnymi problemami rynku budowlanego poradzą sobie zamawiający i wykonawcy inwestycji komercyjnych. Tam zapewne w większości wypadków strony dojdą łatwo do porozumienia dla dobra inwestycji. Inaczej sytuacja wygląda na rynku zamówień publicznych. Zamówienia publiczne obwarowane są bowiem licznymi

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Jak ogłosić dialog techniczny?

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu, jeszcze przed formalnym ogłoszeniem przetargu, zwrócenie się do potencjalnych wykonawców zamówienia o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do opracowania przez zamawiającego zgodnego z przepisami

Samorządy zamawiają najwięcej

. UZP informuje również, że z roku na rok skraca się średni czas postępowań przetargowych. Dla przykładu na roboty budowlane w 2009 roku wynosił on 47 dni, a w 2010 - 44. (Pełną treść marcowego informatora Urzędu Zamówień Publicznych z analizami sytemowymi zamieszczamy w

Zakup sprzętu nowego i używanego może być przedmiotem jednego zamówienia

produkty, czy oferty będą porównywalne? Czy produkty: nowy i używany mogą być przedmiotem jednego postępowania? Odpowiedź Nie ma przeszkód prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, aby zamawiający przeprowadził postępowanie, w którym

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Pytanie Czy w przetargu na odbiór odpadów komunalnych jest możliwość wydłużenia umowy z wykonawcą na okres na przykład 3 miesięcy na takich samych warunkach, jak w pierwotnym postępowaniu o zamówienie? Czy można to przewidzieć w świetle art. 144

Zamówienia publiczne. Po co etat kierowcy wożącemu krew?

na celu poprawę sytuacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówień publicznych. Przepisy dopuszczają np. zastrzeżenie, że przy wykonywaniu określonej pracy można zatrudniać tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Musi to wynikać z charakteru wykonywanej czynności

Sprzątaczki nie mogą jeździć windą z senatorami. Łamanie prawa w jednej z najważniejszych polskich instytucji

Osoby sprzątające Senat są zatrudnione poprzez outsourcing - a więc firmę zewnętrzną wyłonioną w 2018 roku w drodze przetargu. Wśród kryteriów znalazło się m.in. zatrudnienie na umowach o pracę (zgodnie z art. 29. prawa zamówień publicznych) i minimum 10 pracowników. Tymczasem pracę wykonuje

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

To mogła być jedna z większych kompromitacji Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o niewielki z punktu widzenia zamówień publicznych przetarg na dostarczanie listów. Jego wartość to ok. 10 mln zł - o całej sprawie pisaliśmy w maju w

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

Liderem projektu jest miasto Rumia z burmistrzem Michałem Pasiecznym, który jest również przewodniczącym komisji ds. infrastruktury i środowiska OMGGS. - Korzyści z formuły PPP jest wiele. Firmy, które mogą zdobyć duży pakiet zamówienia na wiele lat do przodu, sygnalizują, że będą mogły

1 grosz za godzinę pracy. Rozmowa z przedsiębiorcą, który od 20 lat kombinuje, jak wygrać przetarg w wojsku

Tomasz (imię rozmówcy zmieniliśmy) od 20 lat prowadzi serwis urządzeń biurowych. Od 17 lat startuje w zamówieniach publicznych – przede wszystkim w wojsku. Nie chce upubliczniać swoich personaliów, bo boi się, że nie wygrałby już żadnego przetargu. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedział

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Na przykład WOG w Ustce wydał w ubiegłym roku 20 mln złotych na remonty, zakupy jedzenia i środków czystości, prace porządkowe i pozostałe usługi. Ponad 90 proc. zamówień WOG-i realizują w trybie przetargu nieograniczonego, a poniżej 30 tys

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

poważnym wykroczeniem". Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 24 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium

KIG: Polska może wykorzystać swoje nowe technologie m.in. w wojskowości

najwięcej z nich. Poncyliusz dodał, że przy właściwym podejściu, rządowe zamówienia mogłyby być motorem napędowym dla wielu dziedzin gospodarki. Wskazał na przykład USA, gdzie podczas realizacji zamówień związanych z wyłonieniem następcy pojazdu wojskowego tzw. hummera, rząd

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Wyboistą drogą na wakacje. Koszmar kierowców: remonty, budowy i drogie paliwo

waloryzacji kontraktów o 10 proc. i wkrótce będą podpisywane aneksy do umów. A rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu wydatków na drogi krajowe [o 3 mld zł] - dodaje szefowa OIGD.   Jednak tą drogą nie poszły samorządy. - Pod koniec marca prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał opinię, według

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w siwz (a wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu). W przypadku

Do przetargu tylko firmy zatrudniające na etatach

porozumieniem stawka będzie aktualizowana raz w roku. Etat można, ale nie trzeba Zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, wprowadziła w połowie października ubiegłego roku nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Tines: Miasta wydadzą 13 mld zł na transport niskoemisyjny, głównie tramwajowy

starych torowisk" - powiedział prezes Tines Capital Group Tomasz Szuba, cytowany w komunikacie. W I połowie tego roku samorządy oczekiwały na nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie pod koniec lipca. W nowym trybie przetarg zdążono już rozpisać

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

koordynatora na 1 etat i czy zapewnia to realizację wszystkich określonych dla niego zadań? - czy wynagrodzenie koordynatora wyczerpuje czynniki ceno i kosztotwórcze w przedmiotowym zamówieniu? Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia »

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

rozwiązanie? Odpowiedź Rozumiem, że chodzi o termin składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia

Wyzysk na państwowe zlecenie. Instytucje publiczne zatrudniają na śmieciówkach

Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Nowe prawo nie pomogło Pod koniec 2014 r. w życie weszło nowe Prawo o zamówieniach publicznych. Cel był jasny: cena nie może być jedynym kryterium rozstrzygania przetargów w instytucjach publicznych

Cena w przetargu nie rządzi? Tylko pozornie

Przepisy obowiązujące od października nakazują, by cena - najniższa, rzecz jasna - przestała być jedynym kryterium wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie na swoich stronach statystyki dotyczące zamówień, które pomogą nam

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

zamówień publicznych i na przykład nie wymagać wykazu wykonanych usług/ robót? Odpowiedź Żądanie dokumentów jest obowiązkowe, ale dotyczy tylko tych warunków, dla których określiłeś sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

zostanie zrealizowany przez polskie firmy Grupę WB oraz Hutę Stalowa Wola. Wieże zostaną zintegrowane z wyrzutniami przeciwpancernymi Spike-LR i zamontowane na transporterach Rosomak. Oprócz powyższych w 2022 MON złożył także kilka mniejszych zamówień na wyposażenie wojskowe. To m.in.: 236 mobilnych

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

ZUS ustawił sobie przetarg?

, czteroletnią umowę o utrzymanie KSI ZUS podpisał z Asseco w 2013 r. Urząd Zamówień Publicznych badał kontrakt od początku ubiegłego roku. Z "Informacji o wynikach kontroli", do której dotarła "Wyborcza", wynika, że złamano zasady uczciwej konkurencji oraz równego

Nieczyste przetargi drogowe. Tracimy miliardy

ograniczyć to zjawisko przez wiele różnych działań. Oto kilka moich pomysłów: 1. Trzeba przeanalizować sytuację zamówień publicznych na wykonanie dużych prac budowlanych pod różnym kątem. Gwałtowne ruchy - na przykład nieprzemyślana zmiana ustawy o zamówieniach publicznych - mogą

Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,04 mld zł na koniec 2017 r.

także w komunikacie. "W związku z kumulacją robót na polskim rynku budowlanym, kluczowe jest odpowiedzialne powiększanie portfela zamówień. Celem Grupy Erbud jest dalsza efektywna selekcja przetargów i zleceń, które mogą zapewnić jak najwyższe marże i odpowiednią

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

Od listopada wykonawcy na budowę linii tramwajowej na Popowice nie może znaleźć miasto Wrocław. W pierwszym przetargu zaproponowane przez firmy ceny o około 50 mln przekraczały budżet zamawiającego – spółki Wrocławskie Inwestycje. Rozstrzygnięcie ponownie rozpisanego zamówienia planowane jest

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych

Zacięty przetarg na przesyłki sądowe

". Listy rządowe w sądzie Przetargi na listy na naszym rynku pocztowym są bardzo zacięte. Centrum Zakupów dla Sądownictwa nie jest jedyną instytucją administracji publicznej, która ma problemy z ich organizacją. Na przykład Centrum Usług

Pracownicy ochrony w ministerstwach nie za grosze. Ujął się za nimi resort pracy

zastosowania w przetargu klauzul społecznych niemal wszystkie ministerstwa wybrały w drodze zamówienia publicznego po prostu najtańsze agencje, które płacą pracownikom ochrony pomiędzy 5 a 7 zł na rękę - czyli ok. 1 tys. zł za pełen etat, a więc niemal 400 zł poniżej ustawowej płacy minimalnej. Do tego umowy

BSA: Odszkodowania z tytułu nielegalnego oprogramowania to 1,5 mln zł w 2016 r.

oprogramowanie jest oferowane i nabywane w przetargach w ramach postępowań o zamówienia publiczne. Takie przypadki także niestety nie należą do rzadkości. BSA będzie starało się pomóc jednostkom administracji publicznej unikać takich sytuacji lub maksymalnie ograniczyć podobne ryzyko" - dodał Witucki

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

prokury nad pełnomocnictwem ogólnym mogą być na przykład czynności związane z wniesieniem środków odwoławczych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jeżeli odwołanie podpisuje pełnomocnik przedsiębiorcy musi on dysponować pisemnie udzielonym pełnomocnictwem rodzajowym do wniesienia środka

Biznesmeni ostro: ratusz ustawił przetarg na 300 drukarek

stron. 300 drukarek to dość duże zamówienie. Nasi rozmówcy z branży oceniają, że można na tym zarobić w przybliżeniu nawet ok. pół miliona złotych. Rzecz w tym, że właściciele lubelskich firm, które zajmują się dostawą wspomnianego sprzętu, uważają że przetarg jest ustawiony

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Powyższy przepis zezwala więc na zawarcie umowy o zamówienie publiczne po

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

przez "S" ministerstwach to 8,50 zł. W większości budynków administracji publicznej pracownicy zarabiają ok. 7 zł na rękę na godzinę. Na pełnym etacie zarobią więc 1120 zł. Żyją od przetargu do przetargu. Bo firmy się zmieniają, a pracownicy ochrony zostają ci sami. Przetarg oznacza zmianę

Oszukane sprzątaczki łączą siły. Chcą walczyć z umowami śmieciowymi

możemy być najtańsi. Niestety, większość przetargów w zamówieniach publicznych opiera się dziś wyłącznie na kryterium ceny. Rzadko zdarzają się wyjątki takie jak Ministerstwo Pracy, które szukając firmy ochroniarskiej, zaznaczyło, że wybierze tę, w której większa liczba pracowników zatrudniona będzie na

Zwolnienia po amerykańsku. Rozmowa z Januszem Zakręckim, prezesem PZL Mielec

odwołanie. A mamy dość duży kłopot z ich pozyskaniem. Szczegółów jednak nie mogę zdradzić, sam przetarg, decyzja MON i nasza korespondencja są objęte klauzulą "zastrzeżone" i nie wolno mi o tym mówić publicznie. Mimo przegranego przetargu, gorszej koniunktury w biznesie

Polskie drogi za pół ceny? Recepta Włochów na sukces. Budowy się ślimaczą, a kierowcy czekają

się zatwierdzony wcześniej do budowy odcinek S61. W lutym GDDKiA ogłosiła pierwsze przetargi na budowę tej nowej części Via Baltica, a większość z nich już rozstrzygnięto. Wciąż decyduje niska cena Były to jednocześnie pierwsze przetargi prowadzone zgodnie z nowymi przepisami ustawy o zamówieniach

OPZZ lobuje za Pocztą Polską. Bo zatrudnia na umowy o pracę

zatrudnia blisko 80 tys. osób. Rzecznik MAC zaznacza, że resort nie ma wpływu na procedurę konkursową prowadzoną przez prezesa UKE. - Wyboru najkorzystniejszej oferty [w przetargach], zgodnie z prawem zamówień publicznych, dokonuje zamawiający

Waloryzacja cen robót budowlanych

zwłaszcza tych wykonawców, którzy dążąc do uzyskania zamówienia publicznego obliczyli cenę realizacji zamówienia z niską marżą tak aby oferta była możliwie najtańsza. Nieprzewidziany uprzednio tak znaczny wzrost cen spowodował, że dużą część realizowanych zamówień przestała być rentowna. Coraz większa

Kryterium jakości opinii prawnej

). Wnioski Kryterium jakości zawsze pociąga za sobą pewien stopień niedookreśloności. Powyższy przykład nowatorskiego przetargu pokazuje, jak szeroko zamawiający może formułować kryterium jakości (zwłaszcza w zamówieniach na usługi niepriorytetowe, kiedy

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Przemysław Chojecki. Eksperci zwracają też uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło ono innowacji oraz transformacji cyfrowej w administracji rządowej, samorządowej i spółkach, w których to prawo obowiązuje. Zachęcają, żeby promować i

Arcus celuje we wzrost marż i sprzedaży usług outsourcingu wydruku w 2015 r.

, że Arcus nie uczestniczył w zmowie cenowej w przetargu na dostawę drukarek i usług serwisowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), wskazuje że sprawa jest dobrym przykładem, że nadal mamy do czynienia z mętnymi przepisami

Polskie stocznie walczą o najmniejsze kontrakty na budowę statków. A MON unieważnił właśnie kontrakt na sześć holowników dla Marynarki Wojennej

starają się załatać dziurę w zamówieniach, przyjmując kontrakty na budowę jednostek uniwersalnych przeznaczonych dla rybołówstwa czy hodowli morskich (przykładem gdyńska stocznia Crist, która wcześniej wyspecjalizowała się w budowie statków dla energetyki wiatrowej). Remontowa Shipbuilding wystartowała w

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III

Listy do PiS, czyli Centrum Usług Wspólnych i kontrakt z InPost za miliony

przetarg z decydującym kryterium - ceną. Mimo że za cztery dni w życie wejdzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza zasadę, że... cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Obok niej może się liczyć np. zatrudnianie ludzi na stałych umowach. Gdyby CUW

Poczta Polska i NCBR będą współpracować na rzecz rozwoju elektromobilności

. NCBR jako pierwsza instytucja publiczna finansująca B+R w Polsce zastosowało nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego. To tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego rynek dla nowatorskich produktów. Ta sama formuła zostanie

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

przetargu?: Aktualne oferty przetargów Podstawa prawna art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

się o udzielenie zamówienia publicznego, oczywiście, o ile te warunki pozostają w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć zamawiający (sygn. akt UZP/ZO/0-225/05). Przykładem czynu nieuczciwej konkurencji będzie wymaganie

PKP Intercity z miliardami dotacji na pociągi i przewozy. A konkurencji się odmawia

starcie. Dlaczego? Bo pieniądze zostaną mu alokowane bez konkursu. Jak tłumaczy firma, i tak nie ma konkurentów w swojej klasie, czyli wśród przewoźników dalekobieżnych. Do przetargu stanęłoby według przewoźnika tylko PKP Intercity.  Natomiast przewoźnicy regionalni o pieniądze (kolejne 482 mln euro

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Państwo buduje prom. Bez projektu, bez kosztorysu, bez przetargu. Rządzi ideologia, jak w PRL-u

23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy odbyło się położenie stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego, który zamówiła Polska Żegluga Bałtycka. Wykonawcą będzie Morska Stocznia Remontowa "Gryfia", która w tym celu wykorzysta infrastrukturę dawnej stoczni szczecińskiej, w tym pochylnię

Nieprawidłowości w Służbie Więziennej? Sygnalistka wytacza proces

średnicy są przeznaczone dla noworodków. Zamiast podpisać, skserowaliśmy je, by mieć dowód, że coś jest nie tak. Wreszcie nasze warunki przetargu poszły do zespołu zamówień publicznych. W sierpniu Markuszewski poszedł na zwolnienie. W tym czasie otwarto oferty. - Bez nas. Przed

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

trybów niekonkurencyjnych (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę). Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

pierwotnie powołana przez Kancelarię Premiera (między innymi) do druku "Monitora Polskiego", w którym (do niedawna jedynie tam) musiały ukazać się w druku wszystkie ustawy, aby weszły w życie. Ponieważ Centrum realizuje zadania dla administracji publicznej, to nie uczestniczy w przetargach. W

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

naukowcy podają przykłady: okres oczekiwania na zwykłego Windowsa - 11 miesięcy. Na ręczniki papierowe - 2 miesiące. Zamówienie baterii do wskaźnika laserowego za 1,50 zł - cztery zgody przełożonych i "rekordowe 2 tygodnie". Kupno dysku zewnętrznego - firmy w przetargu podały ceny dwa razy wyższe

Firmy zrezygnowały, bo miały mało czasu na dostawę nowych tramwajów

jeden z największych tegorocznych przetargów komunikacyjnych w Polsce i jeden z największych w aglomeracji. Producenci, przynajmniej teoretycznie, powinni bić się o to zamówienie. Dlaczego tak się nie stało? - Przyczyn jest kilka, głównie krótki czas na realizację kontraktu. Uznaliśmy, że takim terminie

Koncert gwiazdy? Miasto musi rozpisać na to przetarg

Gazeta przytacza przykład: Europejskie Centrum Solidarności organizuje obchody 30-lecia "Solidarności" i planuje zaprosić na koncert kanadyjskiego artystę Caribou. Będzie to kosztowało 14 tys. euro, czyli musi to zostać wykonane zgodnie z ustawą "Prawo zamówień