zamówienia publiczne przetargi ochrona środowiska

Artur Kiełbasiński

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. W przetargach mają być ułatwienia dla małych i średnich firm, a w kryteriach przetargowych w większym stopniu będą brane pod uwagę m.in. ochrona środowiska, integracja społeczna czy zatrudnianie osób na etat.

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności; - uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Oferta Mostostalu Zabrze za 23,6 mln zł netto wybrana przez Uniwersytet Opolski

petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

sieć elektroenergetyczna w Polsce wymaga doinwestowania i rozbudowy. Częściowo problem ten rozwiązał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który przeznaczył pieniądze na nowe stacje ładowania, ale także na rozbudowę sieci przesyłowej. A o jakich pieniądzach tutaj mówimy? Jakie środki trzeba zainwestować

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego

MIB: Ostatnie odcinki A1 i zachodnia obwodnica Łodzi przekazane do przetargu

; - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

- promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności - zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. "Szersze

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

przez "S" ministerstwach to 8,50 zł. W większości budynków administracji publicznej pracownicy zarabiają ok. 7 zł na rękę na godzinę. Na pełnym etacie zarobią więc 1120 zł. Żyją od przetargu do przetargu. Bo firmy się zmieniają, a pracownicy ochrony zostają ci sami. Przetarg oznacza zmianę

Kongres Nowej Mobilności: Za rozwojem branży muszą nadążać zmiany w prawie

projekty pilotażowe i budowę infrastruktury po to, aby upowszechnienie pojazdów elektrycznych miało miejsce w następnym, trzecim etapie od 2020 roku" - zapowiedział wiceminister. Kurtyka podkreślił, że resort środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.".   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 213. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi

Spalarnia jednak powstanie? Włosi wygrali przetarg

- planował przeznaczyć na budowę. - Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem. Ten uwzględnia wynikającą z Prawa zamówień publicznych możliwość wniesienia przez oferentów ewentualnych odwołań wobec rozstrzygnięcia przetargu - mówi Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury. - Zgodnie z

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

PGNiG Termika ogłosiła przetarg na blok w EC Żerań w Warszawie

jednostka będzie charakteryzowała się wysoką sprawnością i będzie spełniała najwyższe wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza" - podsumowano w komunikacie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

Przegląd informacji ze spółek

wstępne szacunki. EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+, podała agencja. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Oferta Energopolu-Szczecin najkorzystniejsza na S51 pod Olsztynem za 395 mln zł

. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie

Przegląd informacji ze spółek

, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3

Drogowcy znają już oferty na budowę fragmentu "siódemki"

). - Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria

KIO i prokuratura chcą wyjaśnień w sprawie śmieci

na odbiór odpadów zajęła się prokuratura Nowe Miasto: - Sprawdzamy, czy przetarg został przeprowadzony prawidłowo i czy nie naruszono przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Ustalamy, czy nie miało miejsca przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w tej procedurze. Ale jesteśmy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.   Kup tańsze mieszkanie od komornika

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

. Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także przeprowadzeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowania" - czytamy w komunikacie

Konsorcjum z Erbudem oraz Strabag z najtańszymi ofertami na S7 pod Ostródą

. "Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena ? 90 %, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5

NFOŚiGW: Na rozwój eko-mobilności zostanie przeznaczona kwota 10 mld zł

oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zrzeszającą 41 gmin. "Nasi partnerzy zdecydowali się na powierzenie nam przygotowania przetargów na zamówienie innowacyjnych pojazdów zeroemisyjnego transportu publicznego. Chcemy kupić produkt, którego na rynku jeszcze nie ma. W

Przegląd prasy

Ochrony Środowiska Parkiet --Prezes UKE sprzeciwił się KE i nie obniży hurtowych cen operatorów stacjonarnych --KSG Agro spodziewa się wzrostu wyników w całym 2019 r., m.in. dzięki wyższym cenom wieprzowiny

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

których zamieszkują mieszkańcy. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy na korzyść zamawiającego i wykonawcy? Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne musi zostać przeprowadzony w formie przetargu. Zgodnie z wskazaną na wstępie ustawą ogłaszając

Rafako uczestniczy w przetargach o łącznej wartości około 7 mld zł

wygrane przez nas, ale nie ma podpisanych jeszcze umów" - powiedział Burek podczas konferencji prasowej. Według niego, występują bardzo mocne opóźnienia w realizacji kontraktów, a przede wszystkim w ogłaszania przetargów i nie dotyczy to tylko publicznych przetargów

Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka

Elektrowni Ostrołęka oraz - wykonania prac w ramach umowy, która zostanie zawarta w przypadku udzielenia konsorcjum Polimeksu Energetyka - Rafako zamówienia publicznego obejmującego projekt na zasadach oraz w terminach określonych w takiej umowie" - czytamy w komunikacie

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planujemy, że nastąpi to w I kwartale 2016 r." - czytamy w komunikacie. Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, że 6 oferentów podlegało

Budowa obwodnicy zachodniej. GDDKiA ogłosiła przetarg

maju 2012 r. nakazał unieważnić decyzję o unieważnieniu przetargu. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył kasację. Jak wynikało z pisma Ministerstwa Transportu, które w odpowiedzi na interpelację dostał poseł PiS Marek Suski, postępowanie ma być przeprowadzone ponownie, w tym także zbadana będzie

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

Pytanie Czy szpital może żądać certyfikatu jakości wydanego przez jednostkę notyfikującą na obuwie profilaktyczne (środek ochrony osobistej) w ramach przetargu nieograniczonego? Odpowiedź Tak

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

przepisach o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Patriotyzm gospodarczy robi furorę w mediach. Będą zmiany w prawie

Kolejna sprawa, która rozgrzała uczestników konferencji, dotyczyła prawa zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to gigantyczne pieniądze (ok. 270 mld zł rocznie), które mogą zasilać polskich przedsiębiorców. Pytanie jednak, czy można w przetargach zamieszczać klauzulę

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

szeroka wiedza z różnych dziedzin, m. in. prawa zamówień publicznych, legislacji, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, budżetowania. Skomplikowany charakter tych przetargów oraz fakt, że postępowania na odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający

Przetarg na opiekę nad zwierzętami od nowa

ktoś bez doświadczenia, kto prowadzi np. amatorskie schronisko dla zwierząt - wyjaśnia Janusz Semeniuk, dyrektor biura zamówień publicznych lubelskiego ratusza. Dziennikarze zwracali też uwagę na kwoty, jakie zaproponował jeden z biorących udział w przetargu - za sterylizację

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

;   Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2) potwierdzenia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych; 3) potwierdzenia zapewnienia wykonania zamówienia w

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 6) dostawach - należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o

Miasto bez smogu. Jak to się robi w Sopocie?

wtedy będzie ono niższe. Warto też pamiętać, że jeżeli ktoś dokona tego we własnym zakresie i przedstawi nam fakturę, przyspieszy wymianę. Jeżeli zajmiemy się tym w całości, potrwa to dłużej, bo obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych, musimy organizować przetarg - wyjaśnia wiceprezydent. Na

Kryteria i sposób oceny ofert

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (będą to np. usługi ochrony). Zapamiętaj! Bez względu na przedmiot oraz wartość zamówienia cena realizacji zamówienia publicznego musi być jednym z kryteriów oceny ofert

Biznes pogania rząd w sprawie gospodarki

najważniejszą kwestię przedsiębiorcy wskazują nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. Mamy czas tylko do połowy kwietnia, wówczas muszą zostać wdrożone do polskiego prawa dyrektywy związane z organizacją przetargów. Na napisanie nowej ustawy czasu jest za mało. Projekt opracowany przez rząd Ewy Kopacz

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

Centrum A. Smitha: Postawmy na niższe koszty pracy, uwolnijmy przedsiębiorczość

również prawo o zamówieniach publicznych, szczególnie w kontekście zapisów dotyczących, że najważniejsza w przetargu jest przede wszystkim niska cena. "Potrzebne jest również inne rozłożenie ryzyk, a zmianie powinny ulec niektóre kryteria zapisane w tym prawie" - dodał Detyna

UE: rząd Polski może nie dopuszczać Chińczyków do przetargów na drogi

serwisu drogi, estetykę, ochronę środowiska - powiedział "Gazecie" Wojciech Malusi. Ale GDDKiA nie zmieni zasad. - Na razie cena jest najistotniejszym kryterium w przetargach na drogi. Nie możemy wybierać droższych ofert, skoro mamy mniej pieniędzy - powiedział "

Oferta Intercoru i Mostu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Olsztyna

Infrastruktury i Rozwoju na zwiększenie szacunkowego limitu kosztów na to zadanie" - czytamy w komunikacie. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36

Rząd PiS rozważa podwyżkę podatków od paliw

MIiB Izabela Kornas zajmująca się zmianami w prawie zamówień publicznych powiedziała, że rozważane jest zwiększenie elastyczności w kwestii zamówień dodatkowych na roboty, których nie uwzględniono w kosztorysie przetargu na budowę drogi. Zwykle na takie prace drogowcy

Przegląd informacji ze spółek

Politechniką Śląską w Gliwicach, poinformowała spółka. Porozumienie będzie obejmować współpracę m.in. w obszarze górnictwa, energetyki, ciepłownictwa czy też ochrony środowiska. Movie Games rozpoczyna współpracę z Domem Maklerskim Navigator, której celem jest realizacja planu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przesłanym ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa"

Przegląd informacji ze spółek

), podała spółka. COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko

Przegląd informacji ze spółek

sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) nawiązał współpracę z Urzędem Miasta Nowy Sącz dotyczącą realizacji działań wspierających poprawę jakości powietrza, podał bank. Infoscan

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

powszechnie dostępnych [vide: art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym]. Usługi z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, a także z zakresu zieleni komunalnej i zadrzewień należą do zadań użyteczności publicznej, do świadczenia których

Polityka społeczna. Stawka godzinowa dopiero w 2017

1 stycznia 2017 r. Rząd pracuje też nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Ma ona preferować w przetargach firmy zatrudniające na etacie. Dziś nie ma takiego obowiązku. Każdy zamawiający sam decyduje, czy będzie dawał dodatkowe punkty za etaty, czy nie

Nowy przetarg na raport dla lotniska

publicznej. Zakładamy, że stanie się tak w poniedziałek - informuje Jan Kwasowski, rzecznik marszałka. Dokładna kwota, jaką władzę są gotowe przeznaczyć na kolejny raport oddziaływania na środowisko regionalnego lotniska do momentu rozstrzygnięcia przetargu, jest tajemnicą. Na rozstrzygnięcie zaś przyjdzie

Szprotawa bankrutem? Przetarg na kanalizację w sądzie

odrzuciła protesty wykonawców. Sprawą zajął się Urząd Zamówień Publicznych. Nie miał wątpliwości, że wymagania są zbyt wyśrubowane. Wyeliminowano z przystąpienia do przetargu firmy, które miały spore doświadczenie i markę, ale nigdy nie wykonywały w ramach jednej umowy trzech inwestycji, tylko na przykład

Przegląd informacji ze spółek

przetargów, w których spółka złożyła oferty z najniższą ceną wynosi 874 mln zł. poinformowała spółka. Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 2% r/r i wynosi 79,1 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi

Trudne partnerstwo nad Atlantykiem. Kiedy zostanie podpisana ważna umowa?

lotnicze mogą posiadać tylko do 25 proc. udziałów w firmach lotniczych działających na rynku USA. Poważnym problemem jest ograniczony dostęp firm europejskich do rynku zamówień publicznych w USA. Niektóre federalne instytucje amerykańskie dopuszczają do zamówień tylko firmy

Gra w zieloną kasę - dziwny przetarg w Warszawie

realna - przyznaje Andrzej Steć. Anita Wichniak-Olczak, rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych: - Zamawiający jest zobowiązany do oszacowania wartości zamówienia w sposób należyty. Ustawa nie podaje jednak, jak duża może być rozbieżność między szacunkiem zamawiającego a

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

GreenLake Central klienci mogą kontrolować całe środowisko z jednego miejsca, co zarówno pozwala przyspieszyć działanie, jak również zwiększa możliwości wyboru i kontrolę kosztów w zakresie zarządzania obciążeniami obsługiwanymi przez chmury publiczne, prywatne, jak również zasoby on-premise. Źródło: spółka

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego (NBP) zdecydował o zwolnieniu Banku Ochrony Środowiska z obowiązku utrzymywania 55-proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej do końca 2021 r., podał BOŚ. PKN Orlen nie wyklucza pozyskania partnera do projektów farm offshore na Bałtyku, ale uznaje, że jest za wcześnie na

Przegląd informacji ze spółek

musiała pokryć dofinansowania unijne dla przewoźników - m.in. PKP Intercity - którzy zamówili u niej tabor szynowy, poinformował prezes Tomasz Zaboklicki. Ryzyko takie wystąpiło ze względu na opóźniające się dostawy. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), specjalizujący się we

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

kryteria (jedynie w kilku szczególnych przypadkach nakazano stosowanie jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

: Oferty przetargów z całego kraju Art. 26. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.11)) w art. 405 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy

Będzie rewolucja w przetargach na budowę dróg

wykorzystanie miliardów na nie przeznaczonych. Tempo oddawania nowych odcinków dróg zbliżyło się prawie do zera - w tym roku uruchomiono zaledwie 8 kilometrów autostrad. Według gazety przyczyną opóźnień są biurokratyczne przepisy, zwłaszcza te w ustawie o zamówieniach publicznych, prawie budowlanym, czy ustawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka Gwarancje24.pl : Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Wprowadzenie jej ma na celu zapewnienie dostępu do danych, ich wymiany i wspólnego wykorzystywania przez różne placówki ochrony zdrowia. Pozwoliłoby to w konsekwencji na optymalizację stanu zdrowia publicznego. ? Taka strategia wykracza poza korzystanie ze skomplikowanych narzędzi cyfrowych i oprogramowania

Przegląd informacji ze spółek

zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka. Alior Bank wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP

Przegląd informacji ze spółek

działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

w tej dziedzinie, a nasza bliska przyszłość to podpis elektroniczny w dowodzie osobistym. Technicznie nie ma już żadnych przeszkód. Tylko klasyczny przetarg na ten dowód jakoś długo się przeciąga. AUTOR ARTYKUŁULech Wendołowski - praktyk zamówień publicznych, trener

Przegląd informacji ze spółek

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont A2", podał Mirbud. Wartość oferty brutto wynosi 19,99 mln zł. Firmy rodzinne w Polsce korzystnie wpływają na całą gospodarkę, tworząc m.in. nowe miejsca pracy, ale ich

Przegląd prasy

abonentów --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek --Winnekens z S&P: Zmiany w OFE bez bezpośredniego wpływu na rating Polski --Ghelamco Invest przeprowadzi ofertę publiczną do 500 tys. obligacji

Przegląd informacji ze spółek

253 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje, że wśród nowych transakcji ekologicznych działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) będą stanowiły ok. 7%, poinformował wiceprezes Konrad Raczkowski

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ograniczenie gromadzenia informacji o obywatelach przez instytucje państwowe, zwiększenie środków publicznych na ochronę bezpieczeństwa danych i prywatności, a także szerokie wdrożenie krajowych technologii informatycznych. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt

Bolesławiec bez granic

dokumentacji projektowej budowy. Aktualnie rozpisany został przetarg na wyłonienie wykonawcy wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej. Okres trwania projektu zaplanowano na lata 2017-20. W tym czasie „podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - odnotowała wynik finansowy netto w wysokości 1 246 mln zł w 2016 r. wobec 1 133 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ruszył z preferencyjnymi pożyczkami na projekty miejskie realizowane na terenie Pomorza

Przegląd informacji ze spółek

Ochrony Środowiska (BOŚ) do 6,8% wobec 4,28% wcześniej, podał bank. PKO Bank Polski pracuje nad uruchomieniem oddziału korporacyjnego w Czechach w ramach realizacji strategii wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm. Bank złożył w ub. miesiącu do Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) współfinansował w ub.r. blisko 5 000 oddanych w ub.r. inwestycji wspierających ochronę środowiska, podał bank. Bank Zachodni WBK planuje sprzedaż portfeli kredytów niepracujących (NPL

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Przegląd informacji ze spółek

w bieżącej eksploatacji Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr, opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG. W ramach umowy zawartej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w przetargu o zamówienie publiczne przeprowadzonym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, realizowane będą również prace

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ogólnopolskim. Zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw przechowujących swoje aplikacje w środowisku multicloud, łączącym chmurę publiczną, prywatną i oprogramowanie w modelu SaaS. Hybrydowy SD WAN

Przegląd informacji ze spółek

Ochrony Środowiska (BOŚ) rozważa zaoferowanie depozytów w euro w kolejnych - po Niemczech - państwach UE, podała instytucja. BOŚ przygląda się rynkowi francuskiemu, austriackiemu i hiszpańskiemu. Inpro planuje w maju br. wprowadzić do sprzedaży nową inwestycję w Gdańsku

Przegląd prasy

. Przeszkodziła... hossa na giełdzie Gazeta Wyborcza --Ważą się losy obwodnicy Łomży, kluczowego odcinka trasy Via Baltica. Włoska firma po wygranej w przetargu na tę inwestycję zaskarżyła wybór swojej oferty Puls Biznesu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest

Przegląd prasy

, podał bank w raporcie. --Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje, że wśród nowych transakcji ekologicznych działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) będą stanowiły ok. 7%, poinformował wiceprezes Konrad Raczkowski. --Jarosław Tomaszewski

Przegląd prasy

generalnego inspektora ochrony danych osobowych --Branża międzynarodowych przewoźników drogowych ma nowe ciężarówki, ale brakuje jej kierowców. Problemem są także rosnące koszty --Rośnie w Polsce znaczenie transportu intermodalnego. Według danych Urzędu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jej efektywność (82,7%), ułatwi zwiększenie wolumenu wytwarzanych produktów (71,2%) i skrócenie czasu od zamówienia do realizacji (68,3%). W następnej kolejności firmy wymieniały wyeliminowanie błędów ludzkich (61,5%), trudności z zatrudnieniem lub utrzymaniem personelu (60,6%), podniesienie

Przegląd informacji ze spółek

Boxing Manny Pacquiao" odbędzie się w II kwartale 2017 r. na platformach iOS i Android, a jej premiera wspierana będzie wspólnymi działaniami marketingowymi, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska utrzymywanie funduszy własnych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacja : Decyzja ws. aukcji lub przetargu na pierwsze pasmo pod 5G zapadnie do końca wakacji ? UKE. Źródło: Trigon IoT : Według danych International Data Corporation (IDC) globalny rynek internetu rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) osiągnie w tym roku wartość 1,3 bln USD

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przetargu na rozbudowę i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu, stoi na stanowisku, że w przypadku unieważnienia tego postępowania przez sąd nie zostanie wykorzystany tryb zamówienia z wolnej ręki, poinformowała ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Dino Polska w związku z publiczną ofertą do 48 040 000 akcji, podała spółka. Publikacja prospektu zaplanowana jest na 20 marca br

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

przetargu. Poprzedni przetarg na usługę został unieważniony ze względów formalnych. - Wystąpiłem do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji - poinformował prezes. - Na przeprowadzenie przetargu

Mott MacDonald Limited zaprojektuje kolejową "ósemkę"

ogłoszenia przetargu. Wartość zamówienia to 16,4 mln zł. Kiedy realnie rozpoczną się prace? - pytamy w PKP PLK. - Prace będą prowadzone w latach 2013-2014 - mówi Robert Kuczyński, rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. - Opracowywana dokumentacja dotyczy też budowy