zamówienia publiczne przetargi na projekt

Marek Okniński

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. W przetargach mają być ułatwienia dla małych i średnich firm, a w kryteriach przetargowych w większym stopniu będą brane pod uwagę m.in. ochrona środowiska, integracja społeczna czy zatrudnianie osób na etat.

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

Unieważnienia umowy z architektem Wojciechem Ryżyńskim domaga się przed sądem Urząd Zamówień Publicznych. Bo projekt wnętrz poznańskiego stadionu, kosztujący prawie 5 mln zł, miasto zamówiło u Ryżyńskiego bez przetargu

Przetarg na Wyszogrodzką unieważniony

życie nowelizacji był uzależniony od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym - mówi Małgorzata Witczewska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Dodaje, że informacja na ten temat pojawiła się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 22 grudnia, czyli w dniu, w którym został ogłoszony przetarg. - Po

Projektanci basenu idą z miastem na wojnę

O sprawie napisaliśmy w czwartkowym wydaniu "Gazety". Chodzi o przetarg na projekt basenu i hali widowiskowo-sportowej. Firmy, które przegrały rywalizację o tę inwestycję, głośno protestują. Nie podoba im się wskazany przez Urząd Miasta zwycięzca. Według nich

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

zastosowanie w odniesieniu do tych przypadków w których naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych uniemożliwia ustalenie wysokości nieprawidłowo wydatkowanej kwoty pochodzącej ze środków UE. Wówczas na podstawie wprowadzonego taryfikatora zostanie ustalona wysokość dotacji ze środków UE, która może

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

rzecz firm startujących w przetargu. Dopiero trzecie oświadczenie, złożone przez Wójcikowskiego miesiąc po otwarciu ofert od firm zainteresowanych budową stadionu było prawdziwe. Wójcikowski przyznał w nim, że w lipcu 2009 r. wykonywał usługi szkoleniowe na rzecz firmy

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

identyfikatora linii i kierowcy, czy czasu wjazdu i wyjazdu na lub z przystanku. Na ten cel ZTM w Gdańsku chce przeznaczyć prawie 199,3 tys. zł. Drugim przetargiem planowanym do zorganizowania przez tamtejszy podmiot zarządzający transportem publicznym jest postępowanie na usługę pogwarancyjnego serwisu tablic

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez względu na wartość oraz tryb w jakim zamówienie jest udzielane. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie znajdzie wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 3 wskazanej powyżej

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

. Przeanalizowaliśmy plany przetargowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedstawiamy podstawowe informacje o przetargach z zakresu transportu publicznego, które mają być ogłoszone do końca 2022 roku. Linie tramwajowe do zmiany GZM rozpisze jeszcze w IV kwartale 2022 r. przetarg na wykonanie wielowariantowej

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

;Zakładamy, że rząd i Sejm przyjmie projekt dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) został właśnie zaakceptował przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka teraz na rozpatrzenie przez rząd, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych i wzrost innowacyjności naszej gospodarki" - napisał resort na swoim profilu na Twitterze. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz tłumaczyła

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi. Projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania

Oferta Budimeksu na 843,74 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

spółka. "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

powszechnych. ? Nieefektywny system kontroli zamówień publicznych. Kluczowe propozycje nowej ustawy * Zasada efektywności Przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka. Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący - uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych - z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100 procent w przetargu na roboty

Torpol: PLK unieważniły przetarg z najkorzystniejszą ofertą konsorcjum spółki

podstawowego ww. zamówienia" - czytamy w komunikacie. W październiku Torpol informował, że konsorcjum złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP PLK na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "Prace na

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na  przedłużającą się ocenę projektu związaną z możliwym otrzymaniem dofinansowania, składanie ofert przedłużono do końca maja bieżącego roku. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania chcemy teraz

GDDKiA. Turcy wybudują 25-kilometrowy odcinek drogi S19 z estakadą w dolinie Bugu

planujemy w II kwartale tego roku. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest na drugą połowę 2022 r. Budowa zaplanowana została na lata 2022-2025.Oferta tureckiej firmy Kolin Insaat Sanayi Ve Ticaret została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

modyfikacji umów w prawie zamówień publicznych. Podkreśliła, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości dodatkowej waloryzacji wynagrodzeń, a także czasu realizacji, zakresu i sposobu realizacji umów w prawie zamówień publicznychNa problemy z drożejącymi materiałami budowlanymi zwrócił uwagę również

11 firm chce zaprojektować nowy dworzec Łódź Kaliska. Ma się on stać wizytówką miasta

, czy oferty spełniają wszystkie wymogi formalne. Później, po wyborze najkorzystniejszej, procedurę wyboru sprawdzi jeszcze Urząd Zamówień Publicznych. Łódź Kaliska jak dworzec w Białymstoku? Wygrany w przetargu będzie miał niecały rok na przygotowanie dokumentacji projektowej. Po upływie tego

Zamówienia tego samego rodzaju

zostały określone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych - dalej UZP, które dotyczą szacowania wartości przedmiotu zamówienia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Torpol: Unieważniono postępowanie przetargowe PKP PLK dot. Portu Gdynia

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg, w którym brał udział Torpol, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu

GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn

najbliższych dni ogłoszenia o postępowaniach pojawią się na platformie zamówień publicznych, podała Dyrekcja. "Odcinek Świnoujście - Troszyn składa się z 2 odcinków realizacyjnych objętych odrębnymi przetargami: Świnoujście-Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz-Troszyn o

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp . Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

zamówień publicznych, z drugiej strony zdobywając kolejne, znaczące kontrakty na rynkach komercyjnych. Już teraz myślimy o kolejnych zamówieniach i przygotowujemy się na przyśpieszenie w ogłaszaniu przetargów. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie kilku postępowań" - powiedział Wnorowski, cytowany

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

Projekt nosi nazwę "Wsparcie logistyczne w zakresie udzielania pomocy socjalnej II". Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło przetarg na dostarczenie 308 samochodów, o czym pierwszy poinformował "Fakt". Nam z kolei udało się dotrzeć do dokumentu, z którego

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

Mostów Kobylarnia S.A. - lider i Mirbud S.A. - partner unieważnia czynność z 26 kwietnia 2018 roku polegającą na unieważnieniu czynności wykluczenia konsorcjum Kobylarnia z prowadzonego postępowania w części 1 i 2 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S14

Łączne szacowanie wartości zamówień

traktować jako odrębne zamówienia ? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zweryfikować, kiedy zamawiający powziął wiedzę o konieczności przeprowadzenia kolejnego

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Wyścig z czasem w zamówieniach

. Państwa, które nie będą prowadziły zamówień publicznych na podstawie nowych, jednolitych przepisów mogą być pozbawione współfinansowania unijnego przy przetargach. A w ten sposób rozdysponowywana jest ogromna część unijnych pieniędzy. Żeby uniknąć odcięcia od pieniędzy, wystarczy poprawić tylko część

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

inwestycji należącej do projektu Baltic Pipe konsorcjum na dostać prawie 327 mln zł netto.  Już wcześniej Gaz-System informował, że wybrał ofertę tego konsorcjum na rozbudowę Tłoczni Odolanów. Ale w połowie listopada Gaz-System ogłosił, że musi unieważnić ten przetarg. Bo wybór oferty konsorcjum GIK

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

ryczałtowy. Czy w zaistniałej sytuacji zamawiający może unieważnić na obecnym etapie postępowanie w zakresie części 1 z powodu zaistnienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp i uzasadnić to wystąpieniem w opisie przedmiotu zamówienia wady (błąd w projekcie polegający na przyjęciu

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

wpływają na konieczność uwzględnienia w nowej ustawie Pzp przepisów dotyczących: - elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami; - promowania i realnego wykorzystywania

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

zwiększeniem portfela zamówień" - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji. "Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Zmiany w planie zamówień publicznych

projekcie budżetu na kolejny rok. Następnie pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie zebranych planów sumuje wydatki pod kątem tego samego rodzaju i tworzy tzw. plan zamówień publicznych na dany rok. Następnie po zatwierdzeniu planu są przeprowadzane procedury zapytania lub przetargu dotyczącego

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

postępowania o minimalnej wartości 1 mln zł. Przetargi dotyczyły całego przekroju prac budowlanych ogłaszanych na różnych szczeblach administracji publicznej. Rynek zamówień publicznych, według danych Urzędu Zamówień Publicznych za 2013 r., jest warty ponad 144 mld zł, co daje ok 9

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. W sprawie niekwestionowane jest, że Gmina (...) - jako Partner Projektu - wysłała na własne ryzyko, przed

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

rewizyjnej. Skarżący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a. dowodu na okoliczność posiadania interesu prawnego, prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, braku podstaw prawnych do

Zamówienie dodatkowe

. Roboty stanowią ok. 1 % wartości zamówienia podstawowego . Roboty te były nie do przewidzenia na etapie zamówienia podstawowego w przetargu nieograniczonym (protokół konieczności wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). Roboty polegają na: wykonaniu wzmocnienia wybranych słupów konstrukcyjnych

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania na wykonanie projektu powinien umieścić w dokumentacji zapisy obligujące projektanta do wykonania projektu zgodnie z zasadami opisu przedmiotu zamówienia, określonymi w art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Projektant byłby wówczas zobowiązany do

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. * Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011. Zobacz

Impresa Pizzarotti: Decyzje urzędników powinny skupiać się na celach społecznych

dyrektywy europejskie zmiany w prawie zamówień publicznych mogą być niekorzystne. Bardziej dojrzałe państwa, z silniejszym społeczeństwem obywatelskimi mogą sobie pozwolić na pełne utajnienie przetargów. Natomiast w polskich warunkach rozwiązanie to jest niekorzystne, podkreśla

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

Pytanie Planuję ogłosić przetarg na zakup oleju napędowego w 2014 roku (wartość szacunkowa wynosi 31 000 euro). Zakupujemy także olej opałowy do ogrzewania budynku (przewidywana wartość w 2014 roku to ok. 10 000 euro). Czy mogę ogłosić przetarg na

KE odblokowała 4 mld zł płatności w programie Infrastruktura i Środowisko

funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych (działającego od 2004 r.). Wskazała na potrzebę uzyskania przez instytucje zaangażowane w realizację programu zapewnienia, że kontrole zamówień publicznych realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, spełniają wymogi określone w

EBI udzielił MPK w Krakowie 376 mln zł kredytu na zakup 90 tramwajów

oraz Solaris Bus & Coach SA) oraz ogłosić przetarg na zakup kolejnych 40 niskopodłogowych tramwajów (w ramach Projektu współfinansowanego przez EBI) z ewentualną opcją zamówienia dodatkowych 20 wagonów" ? czytamy w komunikacie. "MPK SA w Krakowie po dopełnieniu

Łączne szacowanie wartości zamówień

drugiego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odrębne zamówienia Powyższe metody sumowania zamówień nie wynikają z przepisów ustawy Pzp lecz z opinii prawnych UZP dotyczących szacowania zamówień, jak np. z opinii UZP pt

Oferta Cube.ITG wśród najkorzystniejszych w przetargu COI na usługi dla HR

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wybrał ofertę Cube.ITG jako drugą z trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

zatrudnić eksperta do zbadania prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia w kontekście zgodności z ustawą Pzp oraz sprawdzenia czynności wykonywanych przez osoby merytoryczne zatrudnione przy realizacji projektu w zakresie ich wpływu na ostateczny opis przedmiotu zamówienia, a także wyliczenia szacunkowej

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Publicznych ukazują się ogłoszenia przetargów na inwestycje w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na czym polega umowa „zaprojektuj - wykonaj”? Zamawiający płaci wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia. Ustalone z góry i niezmienne. Jest ono kalkulowane przez wykonawcę na

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie? Odpowiedź: Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy

ZUE ma umowę na przebudowę trasy tramwajowej w Bydgoszczy za 65 mln zł

infrastruktury miejskiej jest dla nas tak samo istotnym rynkiem jak rynek kolejowy. Obecnie w tym segmencie realizujemy 4 projekty, czekamy na rozstrzygnięcia kolejnych przetargów, w których złożyliśmy najlepsze oferty. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa na ok. 2,3 mld zł" - powiedział prezes ZUE

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

Trzeba wybudować drogę. Ogłasza się przetarg i wybiera wykonawcę. Dziś podmiot publiczny musiał w takim wypadku wybrać tę firmę, która zaoferowała najniższą cenę, bo tego wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych. Nie mija pół roku i nowa droga już się rozsypuje, trzeba łatać

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi na medialne doniesienia w sprawie przetargu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na zakup floty 308 nowych pojazdów dla 70 jednostek administracji publicznej, w tym dla wszystkich ministerstw, wydało komunikat. Z oświadczenia, które

PKP PLK unieważniły przetarg,w którym Torpol złożył najniższą ofertę

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - oferta złożona z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, podano również. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii

MIB: Ostatnie odcinki A1 i zachodnia obwodnica Łodzi przekazane do przetargu

; - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu

Sumowanie wartości zamówień publicznych

ramach projektów finansowanych ze środków UE - cyt: "W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

takiego zadania. W budżecie przewidziano odbudowę mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, podało

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

konieczne jest albo jej rozbudowanie, albo postawienie nowej, a to wymaga ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu technicznego. Miesiąc czeka się na oferty, miesiąc na analizę wniosków, miesiąc na wyłonienie wykonawcy. Potem rozpisuje się kolejny przetarg, ale już na wykonanie przyłącza. Nie można

Motorola zmodernizuje system komunikacji radiowej dla Służby Więziennej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Lokalni partnerzy Motorola Solutions, firmy Aksel i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki

KGHM wybrał ofertę Elektrimu wartą 9,29 mln zł netto na wymianę rozdzielnic

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź wybrał ofertę Elektrotimu, o wartości 9,29 mln zł netto, w ramach przetargu na wymianę rozdzielnic w ramach projektu inwestycyjnego "Wymiana rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Rudna", poinformował

IJ: Nadzór nad przetargami IT należy przenieść do Ministerstwa Cyfryzacji

. przeniesieniem nadzoru nad przetargami ogłaszanymi przez instytucje publiczne z ministerstw odpowiedzialnych za te instytucje na Ministerstwo Cyfryzacji, uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego. "Zamówienia informatyczne dla centralnych instytucji państwowych okazały się być w

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

Instytut Łączności. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówienie z publicznych pieniędzy można przyznać w trybie negocjacji bez ogłaszania publicznego przetargu „ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej

Mirbud celuje w 100-200 mln zł przychodów na Ukrainie

rejestrację, uzyskamy licencje i zbudujemy podstawową kadrę. Będziemy startować w małych przetargach by poznać specyfikę zamówień. Interesował by nas poziom przychodów chociaż 50 mln euro, czyli 200 mln zł, a na początek 100 mln zł" - powiedział Mirgos podczas konferencji prasowej

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

zamówień publicznych, której efektem jest raport "System zamówień publicznym a rozwój konkurencji w gospodarce". W opracowaniu przedstawiono regulacje rządzące przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Wskazano problemy w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w naszym kraju oraz

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

matematycznej, plastycznej itp. Szacując wartość zamówienia, podzielono projekt pod kątem zakresu tematycznego (przedmiotowo) i np. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - przetarg; zajęcia logopedyczne - przetarg. Jednak dla pozostałych grup tematycznych nie prowadzono postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

. nie przewiduje innej możliwości, która uprawniałaby PKP Intercity do nabycia EZT od dostawcy bez przetargu. "Umowa nie przewiduje np. tzw. prawa opcji, pozwalającego na zwiększenie zakresu pierwotnie udzielonego zamówienia na z góry przewidzianych i niepodlegających

ZUE ma umowę na przebudowę dróg i torowiska w Krakowie za 77 mln zł brutto

środków UE w ramach działania 6.1 - Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. "Bardzo cieszymy się z pozyskania kontraktu na prace modernizacyjne w Krakowie. Jest to kolejny projekt, jaki zrealizujemy

PiS ma pomysł na zablokowanie rosyjskiego węgla

realizowane przez dostawców węgla importowanego. Także 50 proc. firm ciepłowniczych kupowało węgiel pochodzący z zagranicy. Dlatego posłowie chcą, aby zmienić przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Projekt nowych przepisów został skierowany na posiedzenie Sejmu. Wykluczyć z

KE odblokowała 4 mld zł unijnych dotacji dla Polski

doprecyzował, że KE miała wątpliwości "co do funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych (działającego od 2004 r.). Wskazała na potrzebę uzyskania przez instytucje zaangażowane w realizację programu zapewnienia, że kontrole zamówień publicznych realizowane przez Urząd

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

Liderem projektu jest miasto Rumia z burmistrzem Michałem Pasiecznym, który jest również przewodniczącym komisji ds. infrastruktury i środowiska OMGGS. - Korzyści z formuły PPP jest wiele. Firmy, które mogą zdobyć duży pakiet zamówienia na wiele lat do przodu, sygnalizują, że będą mogły

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

PKP PLK unieważniły przetarg na linii 131,w którym ZUE złożyło najniższą ofertę 

) ? Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry ? Karsznice ? Inowrocław ? Bydgoszcz - Myksymilianowo' powołując się na przepisy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

. "Zakłada się, że projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza, iż konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do projektów. Oprócz spółki

Idą zmiany w przepisach o przetargach. Koniec zmów?

Prawdopodobnie w najbliższy wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, dzięki której zamawiający roboty budowlane będą mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców. Ma to zapobiec

A jednak do Fordonu francuska linią tramwajową

. Mają na to 10 dni. Przetarg wygrał polski oddział francuskiej firmy Egis, który za przygotowanie projektu chce 8,2 mln zł. Na realizację zamówienia będzie miał dwa lata od chwili podpisania umowy. Potem nie będzie już przeszkód, aby rozpocząć budowę.

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

"starej" białej księgi, nikt natomiast nie słyszał. I wreszcie - w ramach "Nowego ładu" wicepremier będzie pisał nowe prawo zamówień publicznych. Tyle że stare-nowe przepisy dopiero co weszły w życie! Z potężną reformą prawa zamówień publicznych, z nowymi zasadami przetargów, trybem

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

publicznych. Nie warto jednak czekać na nowe prawo, gdyż z racji już podpisanych i wykonywanych kontraktów dla wielu firm może być już za późno. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich opracowuje projekt rozwiązań ustawowych, który pozwoli na uniknięcie perturbacji na rynku zamówień publicznych"

Cube.ITG zrealizuje projekt dla Szpitala Bródnowskiego wart 77,54 mln zł

. Przetarg był realizowany w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza". "Wartość oferty brutto złożonej przez spółkę wynosi 77,54 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie infrastruktury sprzętowej, wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM

PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

inwestycjach GovTech w Europie jest Wielka Brytania, w której wartość rynku GovTech w 2015 r. wyniosła 6,6 mld GBP" - dodał Arak. Według PIE, kluczowe wydaje się odejście od zamówień publicznych opartych na metodyce kaskadowej (waterfall) na rzecz konkursów opartych na

Ćwierć miliarda złotych bez przetargu. Kontrowersyjny plan Szejnfelda

rządzie właśnie toczą się prace nad projektem, który także ma przesunąć granicę, do jakiej nie trzeba stosować przetargów, ale tylko do 20 tys. euro. - Wprowadzając zmianę, trzeba uwzględniać zapewnienie konkurencyjnego dostępu do zamówień dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. Dlatego próg nie