zamówienia publiczne przetargi na gaz

Andrzej Kublik

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

"Harmonogram projektu nie jest zagrożony" - zapewnia prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Skompletowano już umowy na budowę gazociągu Baltic Pipe, którym za dwa lata ma płynąć norweski gaz do Polski.

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Oferta Stalprofilu na 187 mln zł netto została wybrana w przetargu Gaz-Systemu

wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie oferty złożonej przez Stalprofil S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. 'Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław

Gaz-System unieważnił przetarg, w którym udział wzięła spółka zależna Torpolu

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Przetarg Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", w

Ferrum ma umowę z Isoplus na dostawę rur o wartości 51,7 mln zł

dzięki oddłużeniu i dokapitalizowaniu Ferrum może samodzielnie startować w przetargach. Dzięki uruchomionej w zeszłym roku najnowocześniejszej w Polsce linii do produkcji rur spiralnie spawanych oraz własnej izolarni może też z powodzeniem konkurować o publiczne kontrakty np. w ramach przetargów Gaz

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System - części nr 1, 2, 3 oraz 4, podał Izostal. Umowa ramowa została zawarta na 8 lat, a jej

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 71,97 mln zł netto wybrana przez Gaz-System

konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km" - czytamy w

Oferta Stalprofilu na 187 mln zł netto najlepsza cenowo w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Oferta Stalprofilu warta 187,27 mln zł netto, została przez Gaz-System uznana za najlepszą cenowo w przetargu na roboty budowlane w ramach budowy gazociągu Brzeg-Zębiec-Kiełczów, podał Stalprofil. "Zarząd, po

Gaz-System wybrał ofertę na projekt dok. dla polskich tłocszni Baltic Pipe

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Gaz-System wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej dla polskich tłoczni Baltic Pipe, poinformowała spółka. Wybrano ofertę Biura Studiów i Projektów Gazownictwa Gazprojekt, które złożyło najkorzystniejsze oferty w każdej części

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

największej ilości wygranych przetargów na energię elektryczną w kraju to między innymi efekt naszego sprawnego modelu biznesowego do wyliczania i proponowania naszym klientom optymalnej ceny energii elektrycznej. Wyniki przetargów publicznych potwierdzają, że oferty Taurona w zakresie prądu lub gazu

Zysk netto Stalprofilu to 4,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

pozyskanych w trybie przetargów publicznych. "Spółka Izostal S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu, posiada w portfelu zamówienia z Gaz-System S.A. na dostawy rur DN 1000 i DN 700, na łączną wartość netto ok. 349 mln zł, z czego zamówienia o wartości ok. 250 mln zł są

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

wyda na ten cel nawet 40 mld euro, a Czesi ustalili w środę maksymalny pułap cen za prąd i gaz, na co wydadzą równowartość 25 mld zł. Polska również zamraża, ale tylko do zużycia 2000 kWh dla większości gospodarstw, natomiast Czesi również dla firm. O wzrost cen prądu nie muszą martwić się skarbnicy

Przetarg na nadzór inwestorski gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

; przetargowe na budowę następujących gazociągów: Szczecin-Gdańsk (odcinek Płoty - Karlino), Gustorzyn-Odolanów (na odcinkach Gustorzyn - Turek i Turek - Odolanów) oraz gazociągu Świnoujście-Szczecin. Ogłoszone przetargi to pierwsza część zamówień publicznych, które GAZ-SYSTEM

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podał Tesgas. "Powodem nieprzedłożenia gwarancji wadialnej na zabezpieczenie ważności oferty jest brak porozumienia członków konsorcjum w sprawie istotnych elementów umowy

ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024

); sprężonym gazem ziemnym CNG; skroplonym gazem ziemnym LNG; w trybie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, przetargach lub aukcji. 2) z dniem 1 października 2017 r. ? zostaną zwolnione

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

PGNiG Termika unieważniło przetarg na nowy blok w Elektrociepłowni Żerań

;Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego [?] z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty 1 890 196 738,62 zł jest wyższa od kwoty 1 600 000 000,00 zł jaką zamawiający podał przed

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

Instytut Łączności. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówienie z publicznych pieniędzy można przyznać w trybie negocjacji bez ogłaszania publicznego przetargu „ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

dla odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a

Przegląd prasy

ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego --MF zaoferuje obligacje 6 serii na przetargu zamiany w czwartek --KNF zgodziła się na przejęcie PayPro przez Dotcard --Eurostat: Największa grupa pracowników transgranicznych

Przegląd informacji ze spółek

. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System

80 mercedesów i autosanów dla rzeszowskiego MPK

polskie spółki: Solbus, Solaris i Autosan. - Przetarg był podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczyła zakupu 12-metrowych autobusów zasilanych olejem napędowym, druga 12-metrowych na gaz, trzecia - 10-metrowych na olej. I tak 12-metrowe na olej będą Mercedesy O530 Citaro. Autobusy na gaz to także

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

dalej. Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków - jeśli ich

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

współpracę z Koreą Południową. Na początku grudnia przypłynęły do nas pierwsze z zamówionych 189 czołgów K2 i 212 armatohaubic K9. A grupa energetyczna Zygmunta Solorza - ZE PAK - podpisała list intencyjny ws. ewentualnej budowy koreańskiej elektrowni atomowej. Ale koreańskie firmy są tu obecne od lat, czego

Rząd przyjął specustawę o gazoporcie

przestrzennego. Zaraz po ich wydaniu, będzie można przystępować do wywłaszczania gruntów. Przy budowie terminalu będą stosowane uproszczone procedury zamówień publicznych, czyli w praktyce zamówienia z wolnej ręki zamiast przetargów. Uproszczenia w procedurach nie będą dotyczyć jednak inwestycji towarzyszących

Przegląd prasy

maju 2018 r. --Gaz-System rozpoczął konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek --URE zatwierdził taryfę przesyłową Gaz-Systemu na 2019 r. --Walne zgromadzenie Newagu ogłosiło przerwę do 13 czerwca

Nowe rzeszowskie autobusy. Przetarg kontrolowany

. Kontrola Urząd Zamówień Publicznych zakończy się prawdopodobnie na początku czerwca. Wtedy też zostaną podpisane umowy z firmami, która dostarczać nam będą autobusy. W tym roku przyjechać ma pierwsza partia - 40 pojazdów.

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Niemczech. Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami, zniesienia wadium w ściśle określonych sytuacjach. Ma zostać wprowadzony obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub też wprowadzania zaliczek dla dłuższych umów

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Przegląd informacji ze spółek

równowartość ok. 88,6 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka. Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Przegląd informacji ze spółek

otworach badawczych w 2018 r., podała spółka. Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 121,25 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń o długości około 64

Przegląd prasy

oświetlenia smart w CEE dzięki Tuya z Chin --Budimex ma umowę na wykonanie budynków mieszkalnych za 158,4 mln zł netto --Kruk: Wonga na dobrej drodze, by uzyskać rentowność EBITDA do końca 2019 r. --Gaz-System zainaugurował

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Pilotaż rządowego programu GovTech Polska, mający być nowym podejściem do zamówień publicznych, ruszy 13 listopada --KE: Polska znalazła się w grupie państw UE, które mają najmniejsze zaufanie do stosowania wakcyn

Przegląd prasy

--Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online --KGHM ZANAM planuje zagraniczne kontrakty na maszyny, interesuje się m.in. OZE --Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Ebury: Spotkanie RPP i

Przegląd prasy

: Koszt nierefundowanego leku na receptę wzrósł o 6,2% r/r w I 2018 r. --Cyfrowy Polsat przedłużył spłatę kredytów do 30 września 2022 r. --Morawiecki: Startupom dziś trudniej przebić się na rynek niż zdobyć kapitał --Gaz

Przetargi w UE będą mniej dostępne dla polskich firm. Przez ekologię

Nowym projektem dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zajmuje się Komisja Europejska. Dokument ten ma zostać przyjęty w ciągu kilku miesięcy. Zgodnie z nim o wyborze oferty w przetargu będzie decydować nie najniższa cena, ale najniższy koszt. W jego ramach używany będzie termin "rachunek

Szefowie PGNiG pojeżdżą mercedesami?

liście zamówień są cztery samochody klasy wyższej dla zarządu, 19 samochodów klasy średniej oraz 30 niższej kategorii aut kompaktowych i 17 małych aut. Do tego 29 samochodów terenowych z napędem na cztery koła, 33 minivany oraz 10 samochodów różnych klas, dostosowanych do zasilania sprężonym gazem CNG

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie

Orbán na energetycznej smyczy Putina

z Moskwą współpraca energetyczna. Gaz i miliardy euro taniego kredytu W środę Putin przypomniał, że 75 proc. ropy naftowej i 65 proc. gazu Węgrzy mają z Rosji. A Orbán stwierdził, że te dostawy mają żywotne znaczenie dla Węgier

PBG: Treść propozycji układowych jest ostateczna

zleceń w ramach zamówień publicznych prowadzi PBG oil and gas, która zdobywa kolejne, coraz większe kontrakty. W najbliższych 3 miesiącach złoży w przetargach oferty o łącznej wartości między 300-400 mln zł" - podsumowała prezes. Pod koniec kwietnia PBG podało, że

PGNiG Termika ogłosiła przetarg na blok w EC Żerań w Warszawie

Warszawa. 25.11.2014 (ISBnews) - PGNiG Termika ogłosiła przetarg na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego 420-490 MWe w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podała spółka. "Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa

Przegląd prasy

się usamodzielnia --Oferta Izostalu i Stalprofilu na 97,14 mln zł netto wybrana przez Gaz-System --Abramowicz z PiS: Handel możliwy we wszystkie niedziele, ale tylko do 13:00 --NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,2% r/r do

Czy rząd przyspieszy gazoport

się zbyt daleko idące. Szukamy sposobu, aby gazoport budowano w trybie szybkim, w trybie specustawy, to znaczy bez tych wszystkich ograniczeń, jakie narzuca ustawa o zamówieniach publicznych. Ale nie chcemy dać tutaj w pełni wolnej ręki - odpowiedział premier na pytanie "Gazety". Dodał

PSPA/IGKM: 3,5 tys. autobusów na paliwa alternatywne pojawi się w ciągu 10 lat

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Na ulice polskich miast w perspektywie najbliższych 10 lat ma wyjechać 3,5 tys. nowych autobusów na paliwa alternatywne. Obecnie w kraju eksploatowanych jest ok. 90 autobusów elektrycznych oraz ok. 350 autobusów na gaz CNG, a kolejne ok. 180

Przegląd prasy

Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad PGE Gaz Toruń, podał Urząd. --Spółki PGNiG Upstream Norway i Aker BP podpisały umowę na wynajem półzanurzalnej platformy wiertniczej, podało PGNiG. Jesienią rozpocznie się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Shrek w

Przegląd prasy

najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń o długości około 64 km, podał Izostal. --Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do

Przegląd prasy

budynków, których łączna powierzchnia najmu przekracza 560 tys. m2 ISBnews --Oferty Ferrum wybrane do zawarcia umów ramowych z Gaz-Systemem --Indeks WIG20 wzrósł o 0,97% na zamknięciu w piątek --KNF

Przegląd informacji ze spółek

w kolejnych przetargach PKP PLK na zadania na krajowym rynku inwestycji kolejowych i spodziewa się wzrostu portfela zamówień wobec aktualnych ok. 3 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Echo Investment może wydać w tym roku na rozbudowę banku ziemi tyle, co w

Przegląd prasy

przetwarzającego węgiel na gaz, paliwa i chemikalia Parkiet --BGŻ BNP Paribas może w przyszłym roku skrócić nazwę do BNP Paribas wg gazety --Prezes Pharmeny: W Polsce nowy produkt oparty na 1-MNA wejdzie na rynek w IV kw

Przegląd prasy

--Urząd Zamówień Publicznych uruchomił miniPortal, który pozwala na prowadzenie przetargów w internecie Puls Biznesu --Piotr S., były prezes firmy Fachowcy.pl Ventures z NewConnect, jest podejrzany o udział w gangu m.in. wystawiającym fikcyjne faktury

Obecny backlog Sygnity wynosi łącznie 416 mln zł

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Łączny portfel zamówień Sygnity na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł, podała spółka. "Poprawa perspektywy

Przegląd prasy

w marcu --UOKiK nałożył 10,25 mln kary na Polski Prąd i Gaz --Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do 20,7 pkt w marcu --Asseco BS rekomenduje 1,27 zł dywidendy na akcję

Przegląd prasy

w prawie, które spowodują zamrożenie cen energii na poziomie z 2018 r. i zmuszą firmy energetyczne do renegocjacji części kontraktów wg "Polityka Insight" Puls Biznesu --Tylko 10% podmiotów publicznych spełnia wymóg elektronizacji w

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km, podał Izostal. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (poprzednia

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

Pytanie Ogłaszam przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, (umowa kompleksowa). Jak należy oszacować wartość takiego zamówienia? Czy trzeba wziąć pod uwagę poprzedni rok 2009 + uwzględnić ilościowe zmiany oraz

Przegląd informacji ze spółek

Dostawy do odbiorców gazu w Polsce nie są zagrożone pomimo zatrzymania przez Gaz-System odbioru gazu z gazociągu SGT Jamał-Europa, poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Grupa Robyg zakończyła prywatną emisję akcji zwykłych na

Przegląd prasy

wyniosły 30,79 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,28% na zamknięciu we wtorek --Konsorcjum Stali miało wstępnie 3,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I półr. --ZA Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu w przetargu na budowę

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

przepisach o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Przegląd prasy

: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego --Gaz-System zdecydował o rozbudowie terminalu LNG o drugie nadbrzeże --Wniosek o upadłość Vistal Offshore został wycofany --Feerum przewiduje 'znacząco

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. KIO odrzuciła odwołanie Wärtsilä ws. przetargu na blok w EC Żerań Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła zarzut spółki Wärtsilä o nieuwzględnieniu w przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w EC Żerań silników

Przegląd prasy

zaprzestania emisji gazów cieplarnianych topnienie pokryw lodowych spowoduje podniesienie się poziomu mórz i oceanów o 70 cm już w 2100 r. Oznacza to zagrożenie dla 400 mln ludzi na całym świecie Puls Biznesu --Rząd odracza wprowadzenie podatku cukrowego

Przegląd prasy

spadł o 1,9% na zamknięciu w środę --Oferta Lokum Deweloper najkorzystniejsza w przetargu na zakup działki w Krakowie --RN Grupy Kęty powołała zarząd na nową kadencję, uzupełniony o Rafała Lechowicza --Rank Progress chce

Przegląd informacji ze spółek

Wiesław Protasewicz. Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 116,14 mln zł netto (142,85 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur

Po przejęciu Solarisa przez CAF. "Nikt nie ma pomysłu, by likwidować logo lub nazwę Solaris"

pierwsze zamówienie, zatrudniał 36 osób. Zaczęło się od tego, że ówczesny prezydent Poznania ogłosił przetarg na dostawę łącznie 122 niskopodłogowych autobusów miejskich. Jednym z warunków było, aby zwycięzca zamówienia produkował je przynajmniej w części w Poznaniu lub okolicach. Chodziło o stworzenie

Państwo buduje prom. Bez projektu, bez kosztorysu, bez przetargu. Rządzi ideologia, jak w PRL-u

23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy odbyło się położenie stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego, który zamówiła Polska Żegluga Bałtycka. Wykonawcą będzie Morska Stocznia Remontowa "Gryfia", która w tym celu wykorzysta infrastrukturę dawnej stoczni szczecińskiej, w tym pochylnię

Przegląd prasy

, wzrosnąć powinna też sprzedaż sprzętu Parkiet --Prezes Erbudu: Na koniec marca wartość portfela zamówień na ten rok wynosiła 1,54 mld zł, co w zestawieniu z wynikiem uzyskanym po I kwartale pozwala oczekiwać, że w całym 2018 r. przychody będą lepsze niż

Przegląd prasy

Bolesław mogą zostać obciążone odszkodowaniem na max. 64 mln zł --Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Na GPW dalsze odpływy z funduszy akcji --Gaz-System oddał do eksploatacji gazociąg Polkowice-Żary --JLL: W Warszawie

KE do Bułgarii: wstrzymajcie budowę South Stream. Zagraża UE

- Komisja Europejska zapewni, by wszystkie projekty infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej takie jak South Stream były w 100 proc. zgodne z unijnymi zasadami w dziedzinie energii, konkurencji, zamówień publicznych - zapowiedział w środę na konferencji prasowej

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

LOTOS do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. Gaz-System realizuje program społeczny 'Gaz-System dla edukacji.' Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup

Przegląd prasy

zarządów, ale skala jest ważna Puls Biznesu --Na początku 2017 r. koncesje na import gazu miało 70 firm, natomiast na koniec 58 --Wartość portfela grupy Strabag wynosi obecnie 6,5 mld zł Gazeta

Przegląd prasy

w niedziele --Gdyby polskie rmy kupowały gaz po stawkach obowiązujących w Niemczech, rocznie zaoszczędziłyby 1,1 mld zł Puls Biznesu --Wiceprezes PERN: Uzgodnienia z załogą PERN zostały już parafowane, a co do uzgodnień

Przegląd informacji ze spółek

umowę, na podstawie której będzie dostarczać skroplony gaz ziemny (LNG) do rozbudowywanej stacji regazyfikacji w Skórczu. Dzięki tej inwestycji na terenie przedsiębiorstwa Igloteksu w Skórczu powstanie elektrociepłownia o mocy 2,5 MWe. Na razie nie ma kierunkowych decyzji w

Przegląd Prasy

Puls Biznesu --Mercor ograbiony z części zysków --Matras jest chory nieuleczalnie ISBnews --Bumech zawarł z serbskim partnerem umowę ws. pozyskiwania zamówień na Bałkanach

Energia do budowania, czyli wielki program inwestycji w energetyce

. Urząd Zamówień Publicznych zaproponował częściowe zamknięcie przetargów dla firm spoza UE. Zostałaby otwarta furtka - inwestor mógłby się zgodzić na ich udział, jeśli uzna to za korzystne. Wojna wszystkich przeciw wszystkim Do tej pory udało się

Przegląd informacji ze spółek

poziomu długu netto do EBITDA na koniec marca br., podała spółka. Gaz-System podpisał z konsorcjum Izostalu i Stalprofilu umowę na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń o wartości 70,9 mln zł netto, podał Stalprofil

Jak inwestuje PGNiG, czyli system "buduj i kłóć się"

wynoszą zwykle 10 proc. wartości brutto zlecenia. - To szczęście i nieszczęście naszego prawa zamówień publicznych, które pozwala rozstrzygać przetargi na podstawie tylko niskiej ceny. To nie powinno być jedynym kryterium. Ale dobrze też, że prawo dopuszcza do przetargów spółki

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), jeśli zostanie on ogłoszony w tym kształcie, poinformował Adam Rajewski z polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając

Przegląd informacji ze spółek

marką Pasibus, w przedmiocie wspólnego rozwoju tej marki, podała Agora. Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o

Przegląd informacji ze spółek

uznanym kardiologiem. Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do 22 marca. Przetarg Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa

Ministerstwo Finansów kupuje luksusowe auto. Będzie służyć jako radiowóz

utrudniać uczciwą konkurencję. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów zgodziło się kupić dla lubelskiej skarbówki limuzynę malowaną zwykłym białym lakierem. Zgodnie z rozporządzeniem premiera Donalda Tuska z maja 2011 r. w przetargach publicznych na zakup samochodów osobowych trzeba

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej

Przegląd prasy

porównywalność Dziennik Gazeta Prawna --W 2018 r. możemy się spodziewać wyższych rachunków za ciepło, prąd i gaz --Agentów sprzedających polisy wielu towarzystw jest więcej niż tych pracujących tylko dla jednej firmy

Przegląd informacji ze spółek

, Krzysztof Brzózka, Miłosz Gruca, Mirosława Zydroń, Edyta Jaworska - w związku z planowaną ofertą publiczną do 2,2 mln akcji serii H, zawarli z Vestor Domem Maklerskim oraz Bankiem Zachodnim WBK umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji

Przegląd prasy

--APS Energia ma umowę z rosyjską spółką na dostawę urządzeń za 22,8 mln zł netto --Klabater planuje wydanie dwóch gier z umowy z Discovery w II poł. 2020 r. --Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Przegląd prasy

spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie --KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w listopadzie --PSE: Aukcja główna na rok 2023 została zakończona w 8

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Przegląd informacji ze spółek

), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Przegląd prasy

, a uznanym kardiologiem. --Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do 22 marca. --Przetarg Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "

Platforma stawia na wzrost. Ale zostawi "plusy" PiS-u

podejmujący działalność gospodarczą zostaną zwolnieni ze składek ZUS i NFZ. Przyspieszone zostaną zwroty nadpłaconego VAT dla uczciwych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne będą mogli zażądać klauzuli arbitrażowej. Umożliwi im to sprawne rozstrzyganie sporów. Powróci handel w