zamówienia publiczne na sprzęt komputerowy

Marek Okniński

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Pytanie: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie można go nabyć u tego samego podmiotu (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). Marzena Kopacka-Biculewicz Więcej na www.portalzp.pl

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

do sprzętu komputerowego i kserokopiarek musiały posiadać hologram potwierdzający, że materiał eksploatacyjny jest materiałem oryginalnym producenta sprzętu uznać należy za sprzeczny z ustawą Prawo zamówień publicznych ponieważ utrudnia uczciwą konkurencję. Dążąc do zakupu tonerów producentów sprzętu

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Qumak dostarczy Polkomtelowi sprzęt komputerowy za 12,15 mln zł netto

Warszawa, 27.11.2014 (ISBnews) - Qumak podpisał z Polkomtelem (operatorem sieci telefonii komórkowej Plus) umowę na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 12,15 mln zł, podała spółka. "Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

uważać, by agregacja zakupów nie zakłóciła konkurencji na rynku. O tym, co jest szczególnie ważne przy wspólnych zakupach, wypowiedział się UZP w opracowaniu pt. „Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. Udostępniono tam

Zmiany w planie zamówień publicznych

Zmiany w planie zamówień publicznych

Pytanie: Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

już zrealizowanych zakupów. W przeciwnym razie należy szacować zamówienia łącznie. Poprawne dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Pytanie: Czy w przetargu na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitory, UPSy, drukarki, laptopy) oraz serwer z licencjami i szafą serwerową można zastosować wyłącznie kryterium cenowe wyboru ofert, czy należy stosować

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Sumowanie wartości zamówień publicznych

przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym

Bezpłatna platforma aukcyjna

przy udzielaniu zamówień publicznych na: - zakup sprzętu komputerowego, - zakup papieru biurowego, - zakup materiałów biurowych, - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

Pytanie Czy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu. Odpowiedź Nie ma

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych

Rząd oszczędza dzięki wspólnym zakupom

biurowych, energii elektrycznej. CUW przeprowadziło już wspólny przetarg na papier A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Zamówienie przyniosło ponad 4 mln zł oszczędności. Trwa także przetarg na telefony komórkowe, obejmujący zakup 21,5 tys

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, zamawiający powinien sporządzić opis przedmiotu zamówienia z poszanowaniem zasad zawartych w art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób nie ograniczający konkurencji (wymóg zawarty w art. 7 ust. 1

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

" - powiedziała prezeska Fundacji Poland Business Run, patronującej akcji #DajżeKompa Agnieszka Pleti. Wielu dotychczasowych darczyńców akcji #DajżeKompa to firmy. Niektóre z nich po dokonaniu inwentaryzacji sprzętu przekazało kilka sztuk na potrzeby inicjatywy. Były

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

zostały wydatkowane środki publiczne. Jak możemy się bronić przed ewentualnymi zarzutami wykonawców biorących udział w postępowaniu, że ograniczamy dostęp do zamówienia dla wykonawców, którzy opierają swoje środowisko na produktach innej firmy niż Microsoft? Odpowiedź

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zamawiający zobowiązany jest, poza Biuletynem Zamówień Publicznych, zamieścić ogłoszenie również na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie o licytacji elektronicznej

Informatyk w cenie karty płatniczej - polisa od kradzieży danych i hejtu. Gdzie są haczyki?

7500 zł rocznie). Bardziej oryginalne jest ubezpieczenie na wypadek kradzieży i wykorzystania tożsamości ubezpieczonego w Internecie w celu oszustwa (do 10000 zł rocznie). Ale to nie koniec niespodzianek. Jeśli w wyniku awarii sprzętu komputerowego (już po gwarancji, ale nie starszego niż sześcioletni

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Każdy z 36. WOG-ów musi zamówić ten sam zestaw podstawowych produktów, m.in. jedzenie, środki czystości, materiały biurowe, ubrania czy materiały medyczne; organizują szkolenia BHP czy kursy językowe, zlecają remonty budynków. Na wydatki rzeczowe każdy z nich przeznacza

Debata "Trendy w IT 2.0.22". Cyfryzacja dopiero się rozpędza

korzystać z know-how i doświadczeń wypracowanych na rynkach zagranicznych. Jednak wysokie – i stale rosnące – koszty pracy w IT oraz ograniczona dostępność specjalistów mogą być barierą w cyfryzacji. A szczególnie trudną dla instytucji publicznych – zmuszonych do „taniego"

Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

Tymczasem z raportów analityków rynku informatycznego wynika, że w aż 88% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był sprzęt komputerowy lub oprogramowanie biurowe (systemy operacyjne lub aplikacje biurowe), opis przedmiotu zamówienia naruszał wyżej

T-Mobile dostarczy komórki polskim urzędnikom. 21,5 tys. telefonów.

uzyskać korzystniejsze warunki zakupu m.in. samochodów, paliwa, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń biurowych, energii elektrycznej. CUW przeprowadziło już np. wspólny przetarg na papier A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Zamówienie przyniosło ponad

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

komputerowego może zostać uznane za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu komputerowego, zamawiający powinien się liczyć z możliwością, zakwestionowania poprawności wyboru trybu udzielenia

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy

Prokuratura jest przekonana o zmowie w magistracie. Przetargi były ustawiane

pracownikami Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, trzeci pracował tam jeszcze niedawno. W latach 2011-2012 brali udział w pracach powołanej w magistracie komisji nadzorującej przetargi na dostawy sprzętu komputerowego. - Wszyscy trzej są podejrzani o udział w zmowie przetargowej oraz składanie fałszywych oświadczeń

Komputery za łapówki. Przetargi ustawiano na uczelniach i w instytucjach samorządowych

przedstawiciele notowanej na giełdzie spółki Qumak. To wiodąca firma na polskim rynku technologii teleinformatycznych. Dostawali laptopy, aparaty i gotówkę "Z pasją wdrażamy innowacyjne projekty dla sektora prywatnego i publicznego, wdrażamy zaawansowane

ABW bada, czy polski oddział Huawei współpracował z chińskimi służbami

ma swoje oddziały".  Coraz większe kontrowersje Ciemne chmury zbierają się nad Huawei na całym świecie. USA definitywnie wykluczyły ten koncern z zamówień publicznych oraz kontraktów na budowę sieci 5G. Podobne kroki podjęły Australia i Nowa Zelandia. Niedawno, jak opisywała

Rusza publiczna platforma aukcyjna

Jak wynika z informacji Gazety Prawnej, w Urzędzie Zamówień Publicznych trwają ostatnie testy oprogramowania. Zamawiający będą mogli przeprowadzać na niej elektroniczne licytacje, a później także aukcje elektroniczne. Dzięki e-przetargom skarb państwa

Magiczna opaska Facebooka? Neurologia, biznes i przyszłość w jednym

komunikacji, następną dominującą platformą komputerową, która wyprze smartfony. W tej wizji przyszłości popatrzymy na iPhone'a jak dziś np. na telegraf czy stary telefon stacjonarny. To teraz zła informacja dla tych, którym tego typu pomysły się podobają, i dobra dla ludzi, którzy patrzą na to wszystko z

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

umowy ramowej Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata z tym, że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. W przypadku, gdy

Work Service: Ok. 56% firm budowlanych chce zatrudniać w ciągu najbliższego roku

stawiać na pozyskiwanie nowych klientów, ale - co jeszcze ważniejsze- planują zwiększać zatrudnienie. "Ponad 55% przedstawicieli sektora zapowiada rekrutacje, które są stawiane wyżej w hierarchii wartości rozwoju firmy niż inwestycje w nowy sprzęt czy możliwości

Zaczynali w latach 90. od stolików komputerowych. Jak zrodziła się potęga mebli Balma i Noti

ofertą dotarłem do ZUS-u, do szkół. A że nie było wówczas zamówień publicznych, łatwiej takim instytucjom sprzedawało się towar – wspomina. – Na dodatek firmy meblarskie, takie jak np. Swarzędzkie Fabryki Mebli, ani myślały zaprzątać sobie głowy takimi nowinkami, tym bardziej że kolejki po

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

a wskazaną, niższą ceną za ten sam artykuł w innym sklepie on-line (w ciągu 30 dni od daty transakcji); Przedłużoną gwarancję producenta na artykuły AGD, elektronikę, sprzęt komputerowy i mobilny, jak np. smartfony czy laptopy; Ochronę zakupionych w internecie towarów przed kradzieżą lub

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

Szpital prowadził przetarg nieograniczony na dostawę wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń. W opisie przedmiotu zamówienia wymagał od wykonawców: - rozbudowy posiadanego w jednostce systemu RIS firmy A

Centralny Zamawiający w Prawie zamówień publicznych

(usługi telefonii komórkowej, czy dostawy sprzętu komputerowego, zakup samochodów, paliw, etc.). Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

komputerowy : Lenovo Polska oczekuje "delikatnego jednocyfrowego" wzrostu rynku sprzętu komputerowego w przyszłym roku, poinformował general manager Lenovo Polska Andrzej Sowiński. "Dużo się działo w branży w mijającym roku, zarówno pozytywnych rzeczy, jak i turbulencji. Jednak to był udany rok

Biznesmeni ostro: ratusz ustawił przetarg na 300 drukarek

stron. 300 drukarek to dość duże zamówienie. Nasi rozmówcy z branży oceniają, że można na tym zarobić w przybliżeniu nawet ok. pół miliona złotych. Rzecz w tym, że właściciele lubelskich firm, które zajmują się dostawą wspomnianego sprzętu, uważają że przetarg jest ustawiony

ABW w Urzędzie Marszałkowskim. Ustawiony przetarg?

urzędnikom zleciła przygotowanie nowej specyfikacji. - Chodzi o określanie warunków udziału w przetargu, opisu przedmiotu zamówienia na wykonywanie zadań inżyniera kontraktu tego projektu oraz dostawę sprzętu komputerowego i wdrożenie systemu Lubuski e-Urząd. Mieliśmy wątpliwości

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

8-15 maja. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

Rosiak, naczelnik biura zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Liczy, że na kupione w tym trybie materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy urząd wyda nawet o jedną czwartą mniej pieniędzy. Takich licytacji jest jednak wciąż niewiele, bo barierą dla wielu firm

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

zakupów można ustanawiać dla takich zamówień jak papier biurowy, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, etc. Wykorzystanie analizowanego sposobu udzielania zamówień publicznych ma istotną przewagę nad prowadzeniem "pojedynczych" postępowań o udzielenie zamówienia

Lasy Państwowe igrają z ogniem

zamówienie na dwa lub więcej zamówień o mniejszej wartości każdego z nich - tłumaczy Anita Wichniak-Olczak, rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Robienie kilkuset przetargów na ten sam produkt zamiast jednego nie znajduje też uzasadnienia ekonomicznego - w jednym

Action rośnie na publicznych przetargach

dystrybucji IT - przekonuje Piotr Bieliński, prezes Action. Action jest dobrze widoczna w sektorze publicznym - w trzecim kwartale roku obrachunkowego spółka wygrała przetarg zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na dostarczenie sprzętu IT do pracowni komputerowych o

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

Pytanie Prowadzę postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zażądaliśmy, aby wykonawcy wraz z ofertą przedstawili certyfikaty ISO (produkcja) i certyfikaty CE. Po jawnym

Urząd Zamówień Publicznych: Urzędniku, rób przetarg w sieci

elektronicznych licytacji i od tego czasu ich liczba rośnie w lawinowym tempie. W 2008 r. odbyło się ich tylko 77, a w ubiegłym roku - 408 (w tym 240 na platformie UZP). W przypadku licytacji jedynym kryterium jest cena. Służą więc one do zakupu m.in. artykułów biurowych i sprzętu komputerowego. Najbardziej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za rekrutacje w branży IT. Źródło: spółka Trendy : Device as a Service, czyli usługa umożliwiająca wynajem sprzętu komputerowego, daje firmom w Polsce możliwość wymiany nie tylko urządzeń, ale także oprogramowania oraz dostępu do usług. Na

Pieniądze leżą w przetargach

. W czołówce największych graczy na rynku zamówień publicznych z pewnością znalazłyby się także inne duże firmy budowlane (np. Budimex Dromex), a także z branż: farmaceutyczno-medycznej, komputerowo-informatycznej, paliwowej, motoryzacyjnej i komunikacyjnej. W kryzysie

Trenerzy do maratonu, warsztaty dla menedżerów w pełnym blichtru hotelu... Zaskakujące wydatki informatyków minister Anny Streżyńskiej

COI i bardzo szybko w Ośrodku wymieniono kierownictwo powołane za rządów PO-PSL. Szefową została Monika Jakubiak. Dobra zmiana w umowach COI musi kupować sprzęt komputerowy i zamawiać rozmaite usługi, ot choćby sprzątania swoich biur. Ale po zmianie kierownictwa Ośrodek zaczął wydawać publiczne

Wystartował przetarg na e-wioski

Za unijne pieniądze powstają wiejskie centra kształcenia. Przetarg na sprzęt komputerowy może jednak zostać oprotestowany. Ruszył duży przetarg na dostawę wyposażenia do 379 centrów kształcenia na wsi, organizowanych w ramach programu zmniejszania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Santander Consumer Bank (SCB). Źródło: ISBnews Cloud : Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(KE) poparła pomysł, aby zaoszczędzone do tej pory - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie to ponad 180 mln zł, a samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a także na mobilny

Przetargowe oferty pełne niespodzianek

odrzuciła jedną skargę i składający ją ma 7 dni na ustosunkowanie się do tej decyzji. Dla "Gazety" Anita Wichniak-Olczak rzecznik Urzędu Zamówień Publicznych Warto żądać od uczestników

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiska wielochmurowe, przyśpieszając transformację cyfrową w obliczu obaw o cyberbezpieczeństwo. Niemniej tylko 40% badanych ma przekonanie, że jest w stanie udźwignąć atak aplikacyjny w chmurze publicznej, a aż 72% wskazuje na braki w kompetencjach bezpieczeństwa. Branża usług finansowych jest liderem

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Aukcję elektroniczną można z powodzeniem stosować przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem jest sprzęt komputerowy i biurowy, papier i artykuły biurowe, woda mineralna, czy usługi ochrony

LeasingTeam wręcza dyscyplinarkę szefowej związku

. TVP coraz rzadziej składa zamówienia, które mieli wykonywać. Kiedy w lipcu 2014 r. przechodzili do agencji na mocy "Umowy o świadczeniu usług dziennikarskich, grafiki komputerowej (...) wraz z przejęciem pracowników i współpracowników TVP SA", zarząd telewizji publicznej zapewniał, że chodzi

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i

Przegląd informacji ze spółek

co najmniej tej wysokości domaga się od państwa polskiego, wynika z informacji "Pulsu Biznesu". Resort finansów uznał roszczenia Abrisu za bezzasadne. Qumak podpisał z Polkomtelem (operatorem sieci telefonii komórkowej Plus) umowę na dostawę sprzętu komputerowego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzętu komputerowego dla graczy - planuje szeroką ekspansję na nowe rynki. Polska firma stanie się biurem dla całego regionu i będzie prowadzić działania na Litwie, Ukrainie, Łotwie i w Estonii. Źródło: ISBnews Coca-Cola : Dołącza do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

- wyłączone są z niej niewielkie serwisy. Ponadto sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na

Komputery, które utorowały rozwój informatyki w Polsce

krajowych i 15 zestawów za granicą - w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Jugosławii. Zwraca uwagę brak zamówień z ZSRR, mimo że R-32 przewyższał parametrami inne RIADY. Niektóre instalacje krajowe i zagraniczne zestawów R-32 to: w ośrodkach obliczeniowych Narodowego Banku Polskiego, w Fabryce Samochodów

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

. produkcja sprzętu elektrycznego (12,1%r/r) oraz sprzętu komputerowego i elektroniki (5,1%r). Słabsza od oczekiwań była również dynamika produkcji budowlano montażowej ? indeks zanotował spadek z 17,1%r/r do 12,2% (konsensus 15%). Był to efekt niższej dynamiki wśród inwestycji infrastrukturalnych tj

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. W najbliższych miesiącach planuje przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews CI Games : Poziom sprzedaży "Sniper Ghost Warrior

Przegląd informacji ze spółek

Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r. i na wyższą sprzedaż sprzętu, usług i reklam w następnych miesiącach wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z

Afera Huawei w Polsce: Nieznana historia Staszka W. i Piotra D. z chińskim wywiadem w tle

. - Jestem przyzwyczajony, wcześniej pracowałem w Australii - zapewnia, co brzmi jak certyfikat dojrzałości. Pod wpływem oskarżeń o szpiegostwo na rzecz chińskiego wywiadu koncern Huawei został wykluczony przez australijski rząd z zamówień publicznych i budowy sieci 5G. Zachodnie imię Zhanga brzmi

Nowe zasady zakupu urządzeń biurowych

ENERGY STAR zwolnione są serwery . W związku z tym mogą być one nabywane na dotychczasowych warunkach. Zapamiętaj! Przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne, o wartości przekraczającej równowartość 133.000 Euro (w przypadku zamówień

Najlepsi przedsiębiorcy ułatwiają życie, jak Edison

zwiększa przychody o ok. 100 proc. W 2017 r. mają one przekroczyć 500 mln zł. Dzisiaj firma realizuje 30 tys. zamówień dziennie, a możliwa jest obsługa nawet 96 tys. zamówień. Z czasem eobuwie.pl weszło na zagraniczne rynki, skąd pochodzi już połowa zamówień. Marka jest obecna w Niemczech, Czechach, na

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

ekonomista Ryszard Petru. Jego zdaniem administracji publicznej taki wzór się przyda, bo już dawno powinna stosować takie narzędzia jak korporacje - czyli grupowo zamawiać usługi. Nie tylko prąd, ale również usługi telefoniczne u operatorów komórkowych, sprzęt komputerowy, przesyłki pocztowe itp

Zepsuty dysk? Płać za nowy!

We wrześniu panu Krzysztofowi zepsuł się laptop marki Asus. - Myśląc, że to jakiś drobiazg, zaniosłem go do serwisu komputerowego - opowiada. Panowie serwisanci faktycznie zdiagnozowali sprzęt szybko. Uszkodzony był dysk. Trzeba go wymienić. Cena

Dawid wygrał z Goliatem. Nie dali się pokonać światowemu gigantowi

stratę na przeszło 865 tys. zł. Domagali się też ograniczenia produkcji i dystrybucji pojemników na tusz. Po ewentualnej przegranej w sądzie firma z Wrocławia miała opublikować całość wyroku na stronach największych polskich dzienników, a także w serwisach komputerowych. Wpływ

E-wioski mnożą sie jak króliki: 1100 za 150 mln zł

Kosztem 150 mln zł na wsiach w całej Polsce ma powstać aż 1100 centrów kształcenia na odległość. Powinny zacząć działać najpóźniej w czerwcu 2008 r. Mają to być nowoczesne ośrodki edukacyjne, wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i telekomunikacyjny, w których chętni za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

zapytań przychodzących na serwery spółki nazwa.pl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzęcie Ericssona i Huawei. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Orange Polska : Ma nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie procesu przydziału docelowych częstotliwości dla 5G w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych, poinformował ISBtech

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews COIG : Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

ZUS: "Dyskietki dla ZUS - burza w szklance wody"

Na początku listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na 130 tysięcy sztuk dyskietek (3.5 cala, pojemność 1,44 MB). Szacowana wartość takiego zamówienia wynosi około 120 tysięcy złotych. Termin składania ofert upłynął 20 listopada bieżącego roku, czyli dwa dni

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat : Spodziewa się w związku z inwestycją

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

. 2020 r. W ujęciu rok do roku liczba klientów wzrosła o 26,2 tys., a wszystkich usług o 80,3 tys., podała spółka. Źródło: ISBnews Asseco Southern Europe : Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco SEE na poziomie przychodów jest wyższy o 19% r/r i wynosi 201,2 mln euro, zaś na

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w Polsce przegląda na nich portale społecznościowe, a 40% osób używa tego sprzętu do gier lub oglądania filmów, podał Huawei. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe, w którym zmienił przepisy dotyczące autoryzacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Koncepcja edge computingu polega na tym, że dane są przetwarzane i gromadzone w urządzeniach końcowych, takich jak komputery, sprzęt mobilny czy lokalne serwerownie, a więc na brzegu sieci. Nie są przesyłane w całości do dużych centrów danych, gdzie znajduje się rdzeń sieci. Tam z kolei trafiają tylko

Polecieć do Dubaju nie ruszając się z Polski

Witczak, współwłaściciel firmy Simworld: – Zaczęło się od gry komputerowej: symulatora lotów. Byłem nastolatkiem, gdy zafascynowały mnie samoloty – chciałem wiedzieć, jak to się dzieje, że latają, na czym polega nawigacja. Rok później zgłosiłem się do aeroklubu jako wolontariusz, zrobiłem

Michael Dell na tropie innowacyjnej lokomotywy

pomysł: klienci będą mogli przez telefon złożyć zamówienie na taką konfigurację komputera, jaką chcą. Zanim Dell ochrzci firmę swoim nazwiskiem, nazywa ją PC's Limited. Już po roku wie, że to interes życia, i rzuca studia. Cztery lata po starcie firma wchodzi na giełdę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Europejska (KE) zatwierdziła zmiany w projekcie budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który finansowany jest z programu Polska Cyfrowa, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Projekt otrzyma na realizację dodatkowe 120 mln zł, w tym wkład

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

" ? mówi Łukasz Janion, Dyrektor ds. IT DHL Express Poland. Źródło: spółka Motorola Solutions Polska : Centrum Zasobów Informatycznych Sił Zbrojnych RP w trybie otwartego postępowania o zamówienie publiczne podpisało z firmą nową umowę na rozbudowę, rekonfigurację i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przez drugą stronę tj. Capcom Co., Ltd. z siedzibą w Japonii umowę ramową w ramach której otrzymał pierwsze zlecenie na wyprodukowanie i dostarczenie filmu animowanego z elementami animacji 3D do gry komputerowej. Termin realizacji zlecenia przypada na kwiecień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, przemyśle i instytucjach publicznych. Wszędzie rośnie presja na tempo wprowadzania zmian i dopasowywania modelu działania do zmieniających się warunków gospodarczych. Menedżerowie IT zdają sobie sprawę, że ich rola ulega transformacji. Biznes wymaga już nie tylko utrzymania systemów, ale czynnego udziału w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przesyłek przez drony lub pojazdy samoprowadzące; 81% oczekuje interakcji z chatbotem (programem komputerowym); 78% oczekuje ulepszonych aplikacji wirtualnych lub tzw. mixed reality, umożliwiających dokładne obejrzenie produktu ? na przykład, jak dana część garderoby będzie wyglądać na konsumencie lub czy

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

przetargu. Poprzedni przetarg na usługę został unieważniony ze względów formalnych. - Wystąpiłem do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji - poinformował prezes. - Na przeprowadzenie przetargu

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

pakowaniu zamówień w magazynie firmy odzieżowej we Fredrikstad to szansa na zarobek ponad 156 NOK brutto za godzinę (76 zł). Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość obsługi komputera. Poszukiwani są też Polacy do utrzymywania zieleni w Oslo, z wykształceniem kierunkowym

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Indata Software : Chce w I półroczu 2015 r. przeprowadzić ofertę publiczną i przejść na GPW z NewConnect, poinformował agencję ISBnews prezes Grzegorz Czapla. Nie widzi zagrożenia wykonania prognozowanych na rok 2014 wyników Grupy. ?W ubiegłym roku przygotowywaliśmy się do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pierwotnej oferty publicznej wyniesie ok. 320 mln zł, przy założeniu, że ostateczna cena akcji będzie równa cenie maksymalnej (37 zł), akcjonariusz sprzedający sprzeda cały pakiet oferowanych akcji oraz biorąc pod uwagę oczekiwane wpływy netto spółki z emisji nowych akcji na poziomie 100 mln zł, poinformował

Nowa Sól, czyli jak się pieści inwestora [REPORTAŻ]

z tego, że zainwestuje, jak po roku zamknie zakład i ludzie trafią na bruk? Tyszkiewicz kombinował, jak ich z miastem związać. I wykombinował park technologiczny. Startuje za kilka dni. Plan jest taki: inwestorzy dają konkretne zamówienia naukowcom z pobliskiego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

% wzrostu r/r. Na polskim rynku spółka zrealizowała 32% więcej zamówień r/r, a na rynkach zagranicznych, na których nie działa poprzez spółki zależne, odnotowała 56% wzrost. Łącznie przychody od początku roku wzrosły o 21% i wyniosły 34,8 mln zł. Źródło: spółka