zamówienia publiczne krok po kroku

Justyna Andała-Sępkowska

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W przypadku wątpliwości co do oferty pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający powinien ustalić konkretnie w jaki sposób podmiot trzeci udostępni swoje zasoby i czy wykonawca faktycznie nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Wojna w Ukrainie ma negatywny wpływ na rynek krajowych zamówień publicznych. Jak się przed nim uchronić?

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

). "Automatyzacja obiegu dokumentów finansowych w zamówieniach publicznych jest od dawna bardzo potrzebna - przedsiębiorcy czekają na nią niecierpliwie. Platforma wzmocni transparentność płatności w zamówieniach publicznych, usprawni rozliczenia i - mamy nadzieję - będzie kolejnym krokiem do

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych - zachwalał wtedy Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polski Gaz TUW, a wcześniej m.in. prezes PZU i KUKE.  PGNiG

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

"The New York Times": Grecja, która jeszcze dziesięć lat temu stała nad przepaścią, teraz przeżywa boom gospodarczy

"The New York Times": Grecja, która jeszcze dziesięć lat temu stała nad przepaścią, teraz przeżywa boom gospodarczy

, że po kwietniowej podwyżce płacy minimalnej do 780 euro, do końca swojej czteroletniej kadencji podniesie ją do 950 euro. Wynagrodzenia w sektorze publicznym również wzrosną - po raz pierwszy od 20-procentowej obniżki, która miała miejsce w czasie kryzysu. Dla 62-letniego Konstantinosa Kanderakisa

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

; Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

: nie chowa głowy w piasek, podejmuje dyskusję z oponentami, choć na sporą część niewygodnych pytań nie odpowiada bądź odpowiada wymijająco. Publicznie przeprasza klientki, „że nie zwracaliśmy Wam na czas środków za zwrócone zamówienia", „że zawiodłem Wasze zaufanie. Że tak długo

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

zamawiającego dopiero po zawarciu umowy, a nie w toku prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne np. poprzez skorzystanie z pytań do siwz i środków ochrony prawnej.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

zł, o 55 proc. mniej niż rok wcześniej. Spółka tłumaczy to spadkiem zamówień z przemysłu meblarskiego, który po okresie gwałtownej poprawy koniunktury w okresie wychodzenia z pandemii w zeszłym roku mocno zwolnił z powodu rosnących cen energii i wysokiej inflacji. Polsko-niemiecki biznes W spółce PCC

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

analiza danych pochodzących z uznanych źródeł (np. Dow Jones, Spark Interfax) musi być wsparta analizą źródeł publicznie dostępnych prowadzoną przez osoby mające w tym doświadczenie i posługujące się językiem rosyjskim. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie procedury sprawdzania podmiotów, osób i

"Nie zatrudniłbym programisty, który nie korzysta z ChatuGPT". Sztuczna inteligencja już zmienia branżę programistyczną

"Nie zatrudniłbym programisty, który nie korzysta z ChatuGPT". Sztuczna inteligencja już zmienia branżę programistyczną

licencjami – tłumaczy. Czytaj też: Jak "zamówiliśmy" ilustrację u sztucznej inteligencji. Bohaterkę zdradzają oczy – Innym problemem pisania kodu przez ChatGPT jest to, że nie ma on dostępu do niepublicznych danych. W przypadku gdy przyszłaby do nas firma z zamówieniem na

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem rzeczy. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Prawo zamówień publicznych

Google zawiesza współpracę z Huawei. Koniec aktualizacji Androida i aplikacji na telefony tej firmy

Google zawiesza współpracę z Huawei. Koniec aktualizacji Androida i aplikacji na telefony tej firmy

rynkach zapowiadało już kilka państw (oprócz Stanów, m.in. Australia i Nowa Zelandia), ale te kroki miały dotyczyć tylko rynku publicznego oraz ewentualnych zamówień na budowę sieci 5G. Tym razem jednak działania Amerykanów dotykają głównej siły Huawei: rynku konsumenckiego. To może być szczególnie ciężki

Prawo do informacji o przetargu

. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8, ponieważ na dzień dzisiejszy nie potrafiłem określić wartości szacunkowej zamówienia. Jednocześnie tego samego dnia zaprosiłem daną firmę do negocjacji. Co teraz powinienem zrobić? Jakie są po kolei kroki? Czy dobrze myślę, że z negocjacji należy sporządzić

Prawo opcji

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające dotyczy nabywania rzeczy lub usług związanych z zamówieniem podstawowym. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy

Cyfrowa lekcja plastyki. Polska aplikacja do malowania tak, jak robili to wielcy mistrzowie

Cyfrowa lekcja plastyki. Polska aplikacja do malowania tak, jak robili to wielcy mistrzowie

– w przeliczeniu na złotówki od 20 do 80 tys. zł za obraz. – Malarstwo to długodystansowy bieg – ocenia Latoś. Budowanie relacji biznesowych z azjatyckim klientem potrafiło trwać dwa lata, zanim taki ktoś zamówił wykonanie portretu. Nie każdego stać na stawanie do jednego wyścigu po

Eksperci: Nowe Prawo o zamówieniach publicznych jest napisane 'na kolanie'

- zwrócenia uwagi na sens danej inwestycji, a nie tylko sztywne trzymanie się procedur w procesie wyboru oferty. "Wiele osób, nawet także przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych twierdzi, że ustawa ma charakter proceduralny, chce prowadzić krok po kroku do wyboru pewnej

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz , niepowodująca istotnych zmian treści oferty. Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

WSA Marzenna Glabas sędzia WSA Bogusław Jażdżyk po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 lutego 2022 roku sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w udostępnieniu informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II

EBI udzielił MPK w Krakowie 376 mln zł kredytu na zakup 90 tramwajów

istniejących, podała instytucja. "Podpisana umowa kredytowa to pierwszy, niezbędny krok do tego, aby MPK SA mogło zrealizować dodatkowe zamówienie 15 wagonów (w ramach podpisanej w styczniu 2018 roku umowy ramowej na dostawę 50 tramwajów zawartej z konsorcjum firm Stadler Polska

Protektor chce wprowadzić nową linię dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw.

pierwszego kwartału. Pierwszą fazą był spadek zamówień z krajów Europy Zachodniej, najszybciej dotkniętych pandemią. Podjęliśmy kroki mające na celu ochronę zdrowia pracowników Grupy Protektor, ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych zakładach produkcyjnych, a także zminimalizowania

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję?   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Odpowiedź

Wykonawca nowego wjazdu do centrum Szczecina wybrany. Oferta warta jest 77,8 mln zł

nadzorować inwestycję. – Przeprowadzona zostanie również kontrola uprzednia postępowania przetargowego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Część większej inwestycji To przedsięwzięcie zupełnie zmieni komunikację na obszarze między Mostem Długim a Trasą Zamkową. W powojennej historii Szczecina będzie

KIO uwzględniła odwołanie Qumaka ws. wolnej ręki we wdrożeniu produkcyjnym ISOK

. "Wydanie postanowienia takiej treści wywołuje skutek polegający na konieczności unieważnienia przez Skarb Państwa-Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki oraz udzielenia zamówienia w wyżej

Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów

do zmian, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku" - czytamy również. Według Konfederacji, rozwiązania wdrożone w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznychkrokiem milowym przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa na rynku pracy. Poprzednie regulacje powodowały

Pierwszy europejski kraj rezygnuje ze smartfonów Huawei. Na razie w urzędach

Czechy dołączają do państw, które mocno ograniczają udział Huawei w swojej infrastrukturze. Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia i Japonia już wykluczyły chińskiego producenta z zamówień publicznych związanych z budową sieci 5G. Nasz południowy sąsiad jest pierwszym krajem Unii

Odrzucenie oferty przetargowej

przetargowe i przedmiot zamówienia. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Wyroki KIO Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wynikającym z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, brak wyrażenia

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

kilkadziesiąt lat). Zapewnia finansowanie - w całości lub w części - inwestycji publicznej z kapitału prywatnego, dzięki czemu środki publiczne wydatkowane na wynagrodzenie partnera prywatnego są odroczone w czasie (spłata rozpoczyna się po oddaniu obiektu do użytkowania) i rozłożone na wieloletni okres

Unieważnienie przetargu

licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 93 ust. 1a i 1b, art. 99, art. 101 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

Fundamentalną i nadrzędną korzyścią wynikającą ze stosowania ekologicznych zamówień publicznych jest ograniczenie lub uniknięcie degradacji środowiska naturalnego, a nawet jego poprawa, realizowane m.in. poprzez redukcję emisji CO2, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

. Zakres kompetencji nałożony na ETS obejmuje również wydawanie orzeczeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kraje członkowskie UE. Wyroki ETS a zamówienia publiczne Wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroki mają kluczowe znaczenie między innymi dla rozwoju unijnego systemu

Założyciel RegioJet: W Polsce mamy do czynienia z pozorowanym otwieraniem rynku na konkurencję

Agency. Żółte autobusy nadal jeżdżą po Czechach. Sukces w prowadzeniu przewozów autobusowych wywołał impuls do zrobienia kroku naprzód i wejścia na rynek kolejowy. Pomimo iż to bardzo kapitałochłonna działalność, byliśmy w stanie autobusowy sukces przenieść na pociągi i dzięki temu dalej się

Objęty sankcjami rosyjski oligarcha prowadzi liczne interesy w Polsce

; Strabag to jeden z największych wykonawców zamówień publicznych w naszym kraju. W 2020 r. Polska była trzecim co do wielkości rynkiem, na którym działała firma. Deripaska jest jej udziałowcem przez spółkę MKAO Rasperia Trading Limited. To cypryjska spółka, która ma 27,81 proc. udziałów w Strabagu. Czyni

Orginał dokumentu od wykonawcy

działalności gospodarczej jest dokumentem składanym w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Dokument ten został wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Energa szacuje, że ma prawo odzyskać ok. 600 mln zł z 22 umów dot. praw majątk.

prawa zamówień publicznych w przypadku takich umów. Zarząd Energi uważa, że w okresie zawierania tych umów nie było wystarczającego nadzoru właścicielskiego w grupie. "Jeżeli chodzi o dalsze kroki, to analizujemy, ale nie zaczynamy od wyciągania

Strategia Torpolu na 2019-2023: Ponad 8,8 mld zł przychodów, powyżej 5% marży

średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5%, z czego: ? ponad 7,5 mld zł będzie pochodziło z realizacji obecnie posiadanego portfela zamówień oraz z nowo pozyskanych projektów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postuluje także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

spojrzymy np. na portfel zamówień czy nastroje konsumenckie, to spowolnienie lub recesja jest na horyzoncie. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na nasze branże eksportowe. Tam spowolnienie w ujęciu rok do roku jest już widoczne. Jest coraz więcej sygnałów, że również popyt konsumpcyjny będzie wyhamowywał. Przede

Przedłużenie terminu związania ofertą

- jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona powyżej. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

"Bill Gates musi przyjechać do Ćmielowa". Fabryka chce się pochwalić porcelaną szmaragdową

z rektorów ASP powiedział mi: „Udało się panu kupić Polskę ludową. Błagam, niech pan tego nie niszczy. To są rzeczy ponadczasowe, ich nikt nie będzie miał". Zacząłem odtwarzać krok po kroku produkcję figurek. W 2005 r. pojechałem do Muzeum Narodowego do Warszawy podejrzeć, jak są zdobione

W urzędzie powinno być jak w banku. Niestety, nie we wszystkich urzędach już o tym wiedzą

transformacji, czyli początku lat 90. Obecnie mamy kompleksowy pakiet rozwiązań dla sektora publicznego pod szyldem ZETO:GOV. Cyfryzacja gmin to nie jest łatwy kawałek chleba. – To długi proces, który można podzielić na dwa etapy: przed i po pandemii. Wcześniej w samorządach – mówię tu o mniejszych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.2

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

administratorów portalu SN. Ponadto, mimo wysokiej wartości zamówienia, sąd nie ogłosił przetargu na wykonanie modernizacji strony. Będzie kara dla urzędników? Urząd Zamówień Publicznych zarzucił SN, że ten złamał prawo. Potwierdziła to również Krajowa Izba

Jeszcze nie wyszli z pandemii, a tu kolejny cios. Usługi więc drożeją. Niektóre nawet o 30 proc.

pani, jak ta matka wydarła się na dziecko. Za to, że przez niego zamówiła „tak drogą zapiekankę". Miałem ochotę rzucić jej te pieniądze w twarz – mówi. Podkreśla, że koszty utrzymania punktu rosną, a klientów na początku roku ubyło. – Widać, że ludzie zaczęli oszczędzać. Mniej

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

. "Akcjonariusze podczas NWZ, które odbyło się 23 września (po przerwach z 4 oraz 16 września br.) postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla

Zamawiasz zakupy do domu przez internet? Tak samo możesz kupić auto

także dokonać innych formalności, jak uiszczenie opłaty rezerwacyjnej czy wypełnienie wniosku leasingowego. - Decyzję otrzymuje się mailem, ale można też ją sprawdzić w Panelu Klienta. Ostatni krok, po wykonaniu przelewu z opłatą wstępną, to wskazanie terminu odbioru samochodu u wybranego dealera

Akcje Kofama Koźle zadebiutują w poniedziałek na NewConnect

;Kolejnym krokiem Kofama Koźle na rynku kapitałowym będzie prowadzony przez Carda Consultancy proces emisji publicznej z przejściem spółki na rynek główny" - czytamy w komunikacie. Dzięki przeznaczeniu kapitału - pozyskanego w drodze emisji akcji serii C1 i C2 - na rozwój

Arena.pl celuje w zdobycie pozycji wicelidera polskiego rynku e-handlu

zarząd spółki na najbliższe lata. Naszym celem jest stworzenie grupy serwisów e-commerce oraz osiągnięcie przez nią pozycji wicelidera polskiego rynku e-handlu i usług internetowych. Wzmocnienie działów technologicznego i marketingu, to istotny krok zmierzający do realizacji planów" - powiedział

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

. Zińczuk na każdy kroku podkreśla, że choć prawo zamówień publicznych jest nowelizowane ze względu na wymogi unijne, to sama zasada in-house nie jest obowiązkowa i Polska może od niej odstąpić. Jednocześnie jednak zamówień in-house można dokonywać w większości krajów unijnych

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji, podała spółka. "Zawarcie umowy z bankami finansującymi to pierwszy krok w kierunku ustabilizowania sytuacji spółki

Strabag: Wprowadzając nową stawkę godzinową zadbajmy o umowy i vacatio legis

. Adama Smitha pt. "Minimalna stawka 12 zł za godzinę - czy dla wszystkich? Zagrożenia dla kilku branż oraz pułapki dla legislatora." Członek zarządu Strabag zaliczył do nich przede wszystkim współpracę z sektorem zamówień publicznych, których globalna wartość wynosi

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

przeprowadził swego rodzaju prowokację albo eksperyment, jak kto woli. Zatrudnieni przez niego ludzie (to tzw. tajemniczy klienci) szli na pocztę po to, aby odebrać przesyłkę z sądu (albo zapytać, czy taki odbiór jest możliwy). A następnie przy tym samym stanowisku kupowali rzeczy niezwiązane z usługami

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud, publikacja jutro

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Uniserv-Piecbud w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A3, B, C oraz

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

Śmieciarze liczą, że przekonają jeszcze rząd do wycofania z projektu nowego prawa zamówień publicznych furtki, która umożliwi samorządom realizację swoich zadań w tzw. trybie in-house. Niepokojąca przedsiębiorców zmiana ma być wprowadzona wraz z nowym prawem zamówień

PAIH ma umowę z konsorcjum na przygotowanie content management na Expo w Dubaju

prawa zamówień publicznych. "Ze względu na pandemię COVID-19 Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju została przełożona o rok i odbędzie się między 1.10.2021 r. a 31.03.2022 r. Mimo zmiany terminu, organizatorzy zdecydowali, by pozostawić dotychczasową nazwę wydarzenia: Expo

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest ocena złożonych wyjaśnień pod kątem wystąpienia obiektywnych czynników wymienionych przykładowo w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to m.in.: - oszczędność metody wykonania zamówienia

Kontrola nad wykonywaniem umów

; Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 36 ust. 2 pkt 11, art. 143b, art. 143d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

natomiast ryzyko naliczenia przez ZUS zobowiązań z tytułu oszczędności poczynionych w przeszłości przez zamawiającego w zamówieniach publicznych" - napisano w komunikacie. Dzięki wprowadzeniu restytucji naprawione zostałyby szkody odniesione przez ubezpieczonych i płatników

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

wyeliminowanie rażąco niskiej ceny. Krokiem do tego może być stosowanie pozacenowych kryteriów w postępowaniu przetargowym; ich zastosowanie zmniejsza ryzyko wybrania rażąco niskiej ceny" - wskazał dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych Rafał Jędrzejewski. Jego

Pracodawcy RP: Dla firm PiS robi dwa kroki w przód i trzy kroki w tył

paraliżujące działalność gospodarczą. Następnie na podstawie analizowanych ustaw eksperci stworzyli indeksy (de)regulacji dla kilku obszarów prawa, m.in. podatków, prawa pracy, administracji, działalności gospodarczej, nieruchomości, prawa konkurencji i konsumentów czy zamówień publicznych. Morawiecki jak

Górnictwo: to pierwszy rok końca branży

rzecz Ekorozwoju. I podkreśla: - Nawet gdyby związkowcy chcieli podburzyć górników do strajków, taka możliwość jest mocno ograniczona przez stan epidemiczny. Data odejścia od węgla Dr Kassenberg przekonuje też, że właśnie teraz jest czas na przygotowanie programu odchodzenia od węgla krok po kroku

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

odpowiednio do konkursów.   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku § 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego

Będą obowiązkowe płatności gotówką? Prezes NBP chce cofnąć świat o 20 lat

płatniczym, a stała się istotnym elementem stabilizacji infrastruktury całego państwa – przekonywał już w listopadzie ubiegłego roku Adam Glapiński. Teraz prezes NBP poszedł o krok dalej. Już nie tylko publicznie wypowiada się za wskrzeszeniem płatności gotówkowych, ale chce też wpisać tę "wolność

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego

#PozytywnyPatriotyzm, czyli koszulki i maseczki z ważnym przesłaniem

początku dawali sobie czas do połowy roku na weryfikację działalności i rentowności interesu. Już po wprowadzeniu przez rząd pierwszych środków ostrożności liczba zamówień znacznie spadła. Dlatego zdecydowali wydłużyć sobie okres próbny przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji dotyczących przyszłości

Mazda poszła z prądem. Liczy na popyt w Europie

W Polsce jedna ładowarka przypada na trzy auta elektryczne. To wynik lepszy niż w Norwegii, światowego lidera w elektryfikacji motoryzacji, gdzie jedna publiczna ładowarka przypada na 10 samochodów elektrycznych - jak powiedział w czwartek Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw

UE zmusi Chiny do otwarcia rynku zamówień publicznych?

nieprzyjmowanie ofert od firm pochodzących z "trefnych" krajów. Muszą one poinformować o tym kroku Brukselę, która miałaby dwa miesiąca na podważenie takiej decyzji. Co więcej, Komisja zyskałaby prawo do zamykania całego unijnego rynku zamówień publicznych (wart ok. 2 bln euro) dla przedsiębiorców z

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

c) umowy zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą. 3. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor może ogłosić, a w przypadku gdy zgłoszone należności przekroczą 3% wartości zamówienia publicznego ogłasza, w dzienniku o zasięgu

Koronawirus atakuje firmy. Przedsiębiorcy: "Oszczędności się kiedyś skończą. Za co będziemy żyć?"

miasto jest jak wymarłe – mówi Maciej Łabuński, właściciel i szef kuchni Restauracji BOSKO na przemyskim Rynku. – Po tym, jak rząd ogłosił stan epidemiczny, zamknęliśmy naszą restaurację dla klientów na miejscu. Wykonujemy zamówienia na wynos i dowóz. Ale i tak liczba klientów spadła nam

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

ustawą Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie jeszcze przed końcem sierpnia. Pozwoli to na realizację pilnych prac zabezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji. W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1). 4. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o koncesji na usługi

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

legalnego źródła. Hinc przekonuje, że wiedza na przykład o tym, ile pieniędzy zgromadziły przedsiębiorstwa jest informacją wrażliwą, która może nierzadko zadecydować o ich być lub nie być. Ma zwłaszcza znacznie, gdy starają się o zamówienia publiczne i konkurują z przedsiębiorstwami z udziałem skarbu

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

osiągając 39% dynamikę w stosunku do roku 2015 (6,44 mln zł), podano w informacji. "W 2016 roku zmieniła strategię rozwoju, która dotychczas bazowała na realizacji projektów publicznych. Ze względu na znaczące zmniejszenie się liczby zamówień publicznych w zakresie projektów

Poczta Polska i NCBR będą współpracować na rzecz rozwoju elektromobilności

jest program "Bezemisyjny transport publiczny", w ramach którego opracowany zostanie innowacyjny polski autobus zeroemisyjny. Według założeń projektu, do końca 2023 roku po naszych drogach będzie jeździło ponad 1000 nowych bezemimsyjnych pojazdów, podano w materiale

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

%, przynosząc polskim przedsiębiorcom oszczędności wynoszące ok. 714 mln zł w skali roku, oceniają analitycy Abile. Cyfryzacja dokumentów to pierwszy krok w kierunku podniesienia wydajności przedsiębiorstw. Aby przyniosła ona zauważalne efekty, niezbędne jest wdrożenie systemu

Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie. "Prezesowi nie trzeba kłaniać się w pas"

przykład w starych kamienicach Wrzeszcza w Gdańsku. Po pierwsze, użytkownik nie musi ściągać wszystkich rzeczy z parapetu, chcąc otworzyć okno, a po drugie, przy silnych wiatrach, szczególnie w Skandynawii, okno przez podmuchy jest "dociskane" do framugi, co pełni rolę uszczelniającą. Produkcja

GISPartner: Nie ma podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia upadłości

realizacji przez Qumak Projektu ISOK, w zakresie Etapu V i potencjalnymi problemami Qumak z tym związanymi. "Są to przede wszystkim: ryzyko wykluczania Qumak z przyszłych postępowań przetargowych (na podstawie art. 24 ust. 2a prawa zamówień publicznych), zapowiadane przez

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

recepturą" oszczędności, zaczęliśmy krok po kroku szukać takiej rzeczy, która byłaby tańsza - dodaje. I tu się zaczęły problemy - FOR nie mogło uzyskać informacji, ile państwo zapłaciło za poszczególne usługi związane z podręcznikiem, m.in. farby i druk. Mur napotkali w kontaktach z CUW. - Pytanie

Solaris dostarczył dotychczas 80 autobusów elektrycznych, ma umowy na dalsze 100

bezemisyjnego. Jednocześnie, propagując tę ekologiczną technologię, polski producent trafia w zapotrzebowanie wyrażane przez firmy transportu publicznego w całej Europie. Najlepszym tego dowodem są kolejne zamówienia na ponad 100 autobusów elektrycznych napływające do Bolechowa" - czytamy w komunikacie

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych

Przychody Enter Air mogą przekroczyć 1 mld zł w 2018 r.

cen paliw. Nie wykluczamy, że po sprawdzeniu sprawności operacyjnej pierwszych samolotów, zwiększymy swoje zamówienie na te maszyny" - powiedział Polaniecki w rozmowie z ISBnews. Przewoźnik planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie publicznej emisji do 2,3 mln akcji

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Saudyjczyków holding GECX (ma siedzibę w Genewie) nabył prawa korporacyjne w Onico Energia. Spółka - dostawca gazu, należała wówczas do Onico SA - podmiotu publicznego, notowanego na NewConnect. Zajmujące się obrotem paliwami, w tym LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

cenotwórcze są identyczne. Podstawa prawna art. 87 ust. 2, art. 91 ust. 5, art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).   Bądź

Jak bezpiecznie kupić samochód podczas epidemii koronawirusa

sześciu miesięcy. Podobną prawidłowość potwierdził także raport Instytutu Badań Zmian Społecznych, według którego po epidemii cztery piąte Polaków zamierza jako główny środek transportu wybrać samochód, w tym 5 proc. osób, które wcześniej częściej korzystały z transportu publicznego. Z rozwiązań sprzedaży

Sąd buduje nam drogi. GDDKiA anulowała przetarg, teraz ma go wznowić

publicznym (nie przekreśla tego interes finansowy Państwa), a przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający" - relacjonowała kancelaria BSJP. - Złożyliśmy wniosek o uzasadnienie wyroku. Dalsze kroki

Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień

Z przyłbicą tylko pod Grunwald. "Z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kilka tysięcy osób"

Karol Rębisz: Od soboty w miejscach publicznych będziemy mogli poruszać się tylko w maseczkach. Jak pan jako pomysłodawca półprzyłbicy odbiera tę restrykcję? Jacek Sikora: Uważam, że te przepisy są złe i niewiele zmienią w rozwoju pandemii, a na pewno bardzo mocno wpłyną na realne korzystanie z

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

mieszkaniowym, zaczęły być aktywne na rynku zamówień publicznych, szukając szans w realizacji projektów infrastrukturalnych. Generalnie na pewno budownictwo mniej się dołoży do wzrostu PKB. Może warto dodać, że wzrost płacy minimalnej w 2023 r. pociągnie wynagrodzenia w górę, szczególnie te niższe

Władza PiS plus samochody elektryczne

określonej produkcji, obiecując dotacje, preferencyjne opodatkowanie, a jeszcze lepiej zamówienia publiczne. Przedsiębiorcy chętnie na to pójdą, ale to nie znaczy, że będą konkurencyjni na rynkach światowych. Dotowanie preferowanej przez rząd produkcji to nie jest droga do modernizacji

Przegląd informacji ze spółek

Dzielnicy, osiedla przy ul. Wodnej 23 w Łodzi, które składać się będzie z 86 mieszkań, poinformowała spółka. Generalnym wykonawcą projektu została firma Mota Engil Central Europe, podano także. ZM Ropczyce podejmą wszelkie dostępne prawem kroki, aby osoby zaangażowane w nielegalną

Szara strefa Uber Eats

, które mają ulżyć pracującym na umowach-zleceniach, np. ozusowanie tych umów, wprowadzenie do prawa zamówień publicznych wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, minimalną stawkę godzinową, możliwość przystępowania do związków zawodowych czy ostatnio - wprowadzoną częściową ochronę przed egzekucją

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

Krajowe Biuro Wyborcze na początku września dostało od Poczty Polskiej informację, że operator wkrótce wystąpi z wnioskiem o rekompensatę wraz z kalkulacją poniesionych wydatków za nieodbyte prezydenckie wybory korespondencyjne. Szczegółów brak. - Poczta Polska podjęła kroki prawne w celu

Firmy tną etaty. Życie wywraca się do góry nogami i czuć lodowate tchnienie strachu

najbardziej rozpoznawalnych dramatopisarzy w Polsce, jego sztuki wystawiają także teatry za granicą. Zaczęto zapraszać go na wydarzenia teatralne na całym świecie - od Hiszpanii, przez Petersburg i Turcję po Iran. Posypały się nagrody i zamówienia. Artur Pałyga nie bał się o przyszłość. W ciągu zaledwie kilku

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i