zamówienia publiczne jednostka wojskowa

Katarzyna Włodkowska

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w poniedziałek 14 osób podejrzanych o ustawianie przetargów na naprawy i remonty jednostek Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość zamówień publicznych objętych śledztwem przekracza milion złotych.

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedłużenie licencji na oprogramowanie cenę jako jedyne kryterium oceny ofert mogą zastosować zamawiający inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a pozostali zmawiający - przy wypełnieniu wymagań z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Państwowe Jednostki Wojskowe zakupiły 15 ciągników John Deere w II poł. 2015

wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [?] Dostawa przeprowadzona została w III i IV kwartale 2015 r. Wszystkie podlegały nadzorowaniu jakości w ramach odbioru wojskowego, które było realizowane przez przedstawiciela wojskowego (RPW) w

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

też np. o urzędach najważniejszych osób i instytucji w państwie, jednostkach wojskowych, koszarach, strategicznych spółkach, ma licznik prądu. Energia nie jest przecież za darmo , trzeba się rozliczyć ze zużycia.  W większości przypadków licznik jest starego typu - ma cyfrowy wyświetlacz, ale

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

zostanie zrealizowany przez polskie firmy Grupę WB oraz Hutę Stalowa Wola. Wieże zostaną zintegrowane z wyrzutniami przeciwpancernymi Spike-LR i zamontowane na transporterach Rosomak. Oprócz powyższych w 2022 MON złożył także kilka mniejszych zamówień na wyposażenie wojskowe. To m.in.: 236 mobilnych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 11a) zakupach cywilnych - należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych

Państwowa stocznia tonie. Biegły: mam wątpliwości, czy może dalej funkcjonować

Państwowa stocznia tonie. Biegły: mam wątpliwości, czy może dalej funkcjonować

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jedna ze strategii naprawczych w stoczni zakładała, że powolne wycofywanie się z nowych budów na rynku cywilnym zostanie zrekompensowane zamówieniami wojskowymi. Te jednak w dużej mierze kierowane są do Stoczni Wojennej (PGZ SW), którą przed dwoma laty w stanie

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

partnerem wymagającym, ale solidnym i wiarygodnym - ocenia Robert Koźma z 11. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy. Każda jednostka ma pewne specyficzne zamówienia. WOG we Wrocławiu zlecił np. prace konserwatorskie epitafium Jana von Goetza w kościele garnizonowym za

Przegląd informacji ze spółek

PMPG Polskie Media odnotowały 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Państwowe stocznie już przed epidemią koronawirusa były w kryzysie. "Rząd kompletnie zmarnował ostatnie lata"

Państwowe stocznie już przed epidemią koronawirusa były w kryzysie. "Rząd kompletnie zmarnował ostatnie lata"

medalu. Niektóre ze stoczni, głównie z sektora prywatnego, realizują dużo kontraktów rządowych. - Operowanie w pewnej niszy może dla niektórych okazać się ratunkiem. Budowa promów dla rządu Kanady bądź realizacja zamówień wojskowych to projekty, które raczej nie są zagrożone - uważa z kolei kpt. ż.w

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Qumak zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka

Polskie stocznie walczą o najmniejsze kontrakty na budowę statków. A MON unieważnił właśnie kontrakt na sześć holowników dla Marynarki Wojennej

Polskie stocznie walczą o najmniejsze kontrakty na budowę statków. A MON unieważnił właśnie kontrakt na sześć holowników dla Marynarki Wojennej

nie tylko armatorzy i koncerny naftowe, ale także polskie stocznie, których portfel zamówień na jednostki specjalistyczne znacznie się uszczuplił. Co budują polskie stocznie? Jak pisaliśmy w „Wyborczej” w lutym, największa polska stocznia – Remontowa Shipbuilding w Gdańsku &ndash

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

podstawie art. 11 ust. 8; 11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

zadziwiającą sytuację - rosyjski rząd zdecydował się na 60 proc. wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku. Dlaczego? Ministerstwo finansów tłumaczy, że z góry wpłaciło znaczną część funduszy, ok. 20 mld dol., na pokrycie zamówień publicznych, prawdopodobnie w znakomitej większości związanych z wojną

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy

Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy

Radziwiłła z pytaniem, jak widzi budżetowanie podległych mu jednostek. Choć to palący problem i zostały zaledwie cztery tygodnie, 16 listopada minister nie pojawił się jednak na doraźnym posiedzeniu zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego, na które przybyli przedstawiciele związków

Przegląd informacji ze spółek

), podała spółka. COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

  - Proszę o pytania faksem - przed dwoma laty byłam zaskoczona słowami rzecznika prasowego jednostki wojskowej, organizującej przetarg na umundurowanie. Upierał się, że adres mailowy ma tylko prywatny, a do kontaktu w pracy używa faksu. Dopiero argument, że Poczta Polska od 2011 r. nie

CBA w GROM-ie

Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński mówi tylko, że Biuro sprawdza zamówienia publiczne GROM-u w latach 2002-10. W sprawie GROM-u śledztwo, w którym zarzuty postawiono dotąd 12 osobom, prowadzi już prokuratura wojskowa. Niektóre szczegóły ujawnił w

Zamówienie na nowe samoloty wojskowe bez udziału polskich firm

śmigłowcowego z samolotowym, gdyż przy ich realizacji mają zastosowanie inne przepisy. Wojsko kupuje sprzęt w oparciu na Prawie Zamówień Publicznych. W takich przetargach nie może być zapisany np. wymóg produkcji sprzętu w Polsce lub cokolwiek innego, co ograniczałoby konkurencję

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

innowacji powinny również odgrywać zamówienia publiczne. Państwo powinno ogłaszać przetargi, w których głównym kryterium nie byłaby najniższa cena, ale najbardziej efektywny i innowacyjny sposób rozwiązania problemu. Idąc za przykładem np. amerykańskiej agencji wojskowej DARPA, państwo powinno ogłaszać

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

Do 9 października Ministerstwo Finansów czeka na zgłoszenia firm, które chciałyby dostarczyć fiskusowi 12 aut osobowych na potrzeby jednostek skarbówki. Zamówienie może być warte około 1 mln zł. Zlecenie ma być wykonane do 20 grudnia, a wszystkie auta

Przegląd prasy

rynek elektronicznego obrotu SPW do IX 2019 r. --Kowalczyk: Nie wykluczam zmian w projekcie ustawy frankowej --MF zapowiada wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej w połowie marca --Państwowe Jednostki Wojskowe

Przegląd informacji ze spółek

) wyraziła zgodę na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa Banku Pocztowego, poinformowała Komisja. Konsorcjum Sikorsky Aircraft i PZL Mielec oraz globalna sieć dostawców obu firm zawarły porozumienie z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy (WZL-2) w sprawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Agora : Rozpoczęła prace przygotowawcze do kolejnej perspektywy strategicznej, poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora odnotowała 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,2 mln zł

Przegląd prasy

--Okęcie powinno przestać obsługiwać nie tylko loty cywilne, ale też wojskowe. Te tereny lepiej przeznaczyć na rozwojowe projekty - mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski --Wbrew rządowym oczekiwaniom nie zmalało uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicznego kapitału

Jak działa minimalna stawka godzinowa? ZUS w Płocku chce nadal zatrudnić ochronę za 5,30 zł

działa obecnie ok. 3 tys. podmiotów. Zgodnie z badaniami Deloitte aż 60 proc. z nich to firmy jednoosobowe – bez sprawozdań do KRS, bez pełnej księgowości. W efekcie dochodzi do kuriozów: w PZP Ochrona mówi się o przypadku jednostki wojskowej, w której przetarg na ochronę wygrała firma

Ministerstwo Finansów kupuje luksusowe auto. Będzie służyć jako radiowóz

bezpieczeństwo, komfort ani też obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu. Jest jedynie wyróżnikiem bardzo rzadko stosowanym w produkcji samochodów luksusowych" - zwrócił uwagę jeden ze sprzedawców aut i zagroził, że warunki stawiane przez fiskus mogą być sprzeczne z ustawą o zamówieniach publicznych i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Asseco Poland : Odnotowało 88,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 52,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 8 072 mln zł, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dla sektora publicznego w kolejnych latach, wskazał dyrektor Dell EMC w Polsce Dariusz Piotrowski. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju ?Narodowy Plan Szerokopasmowy", przedłożoną przez

Przegląd informacji ze spółek

mieści się w przedziale 20-30 mln zł. Helix Ventures Partners FIZ (HVP) oraz MCI.TechVentures, fundusze zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM, PEManagers), wsparte środkami publicznymi administrowanymi przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, sprzedały udziały w Grupie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

jako usługa) i w ciągu pierwszego roku zamierza pozyskać co najmniej 1 000 klientów w tym kanale sprzedaży, poinformował prezes Maciej Okniński. Źródło: ISBnews Qumak : Portfel zamówień według danych na początek listopada br. wynosił 241 mln zł, z czego na rok bieżący

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Qumak : Zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

raportu Instytutu Kościuszki. Konieczne jest jednak aktywne zaangażowanie państwa zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej cyberbezpieczeństwa. Źródło: ISBnews IT : Komputer z dostępem do internetu posiadało w ub.r. 74% gospodarstw domowych (wobec 72,8% rok wcześniej), podał

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

, w których znajdują się odbiorniki radiowo-telewizyjne, bez względu na ich liczbę powinna płacić tylko jeden abonament. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Środkowo-Wschodniej Radu Rasinar. W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już 100 respiratorów produkcji brytyjskiej, cieszacych sie dobra opinia polskich medyków. Pierwsze urządzenia jeszcze w kwietniu zostały przekazane do Wojskowego Instytutu Medycznego przy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews COIG : Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2001 r. bydgoska posłanka PO. Jeśli zajmowała się w Sejmie sprawami policji czy służb, to głównie emerytalnymi. Była współautorką ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Widoczna w regionie. Protestowała, blokując drogę