zamówienia publiczne certyfikat

Marek Okniński

Czy można oceniać posiadanie certyfikatu ISO ?

Czy można oceniać posiadanie certyfikatu ISO ?

Zamawiający nie może ustalić jako kryterium oceny złożonych ofert posiadania przez wykonawcę zamówienia publicznego certyfikatu z serii ISO. Brak takiej możliwości wynika z faktu, że było by to kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy.

Zamawiający musi posiadać świadectwo energetyczne

Gdy przedmiot zamówienia publicznego dotyczył wybudowania lub wyremontowania obiektu, którego użytkowanie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednym z wymaganych dokumentów, jakie musi posiadać inwestor jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane certyfikatem energetycznym.

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Startujący w przetargu jest zobowiązany złożyć tzw. przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą w każdym przypadku, jeśli zamawiający tego zażąda. Co się stanie, jeśli tego nie zrobi?

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego. Wraz z wzrostem świadomości

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022r. o godz. 10:00-12:00 Udział bezpłatny.  Zgłoś swój udział O Debacie Udzielanie i

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia. Ustawodawca dopuścił, dla zamówień poniżej

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem - twierdzi Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes zarządu Portal PZP. - Nowe przepisy wprowadzają największą rewolucję w zamówieniach publicznych od 2004 r., kiedy ustawa ta została uchwalona. Zaniedbania w tym obszarze mogą być katastrofalne w skutkach zarówno

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Jeżeli w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający określi wymóg przetłumaczenia dokumentów na język polski wymóg ten dotyczy również certyfikatów załączonych do oferty w celu uzyskania punktów przyznawanych w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert. W sprawie znak: KIO 583

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Oferta, która jest podpisana niezgodnie z wymogami obowiązujących przepisów powinna zostać odrzucona jako, że nie została sporządzona zgodnie z ustawą[1] . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się przy

Przedmiotowe środki dowodowe - praktyczne aspekty reguł składania, uzupełniania, wyjaśniania

Przedmiotowe środki dowodowe - praktyczne aspekty reguł składania, uzupełniania, wyjaśniania

Zapraszamy na bezpłatny webinar z zakresu Prawa zamówień publicznych, który odbędzie się już 20.09.2022 r. godz. 9.30-10.40 Ze szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak rozumie się przedmiotowe środki dowodowe i jakie są ich rodzaje czy zamawiający ma obowiązek żądać przedmiotowych środków dowodowych

Zakres świadczenia wykonawcy

Zakres świadczenia wykonawcy

Pytanie: W ofercie na dostawę sprzętu sportowego wykonawca dołączył zdjęcia proponowanych urządzeń. Na zdjęciu widnieje logo producenta. Zamawiający żądał w przedmiocie zamówienia sprzętu z certyfikatem IAAF i zażądał zdjęcia proponowanego sprzętu

Założyciel RegioJet: W Polsce mamy do czynienia z pozorowanym otwieraniem rynku na konkurencję

Założyciel RegioJet: W Polsce mamy do czynienia z pozorowanym otwieraniem rynku na konkurencję

stamtąd. Zasadniczą kwestią jest fakt, iż po osiągnięciu dostatecznych kwalifikacji językowych osiągają oni poziom wynagrodzeń czeskich stewardów. Czym RegioJet przyciąga pasażerów? - Pociągi RegioJet oferują ponadstandardowy komfort przy świetnych cenach. Klienci mogą zamówić bezpłatną

Softblue rozpoczyna masową produkcję urządzenia Covid-Watch

-Watch to urządzenie elektroniczne, które monitoruje czas mycia dłoni i odmierza czas 30 sekund - który zgodnie z zaleceniami wirusologów - jest czasem wskazanym do skutecznej i prawidłowej higieny dłoni. Urządzenie jest proste w montażu, posiada certyfikat CE, bezdotykowe i wyposażone w sygnalizator

Farmy wiatrowe kontra Energa. Czy umowy da się uznać za niebyłe? Są już pierwsze rozstrzygnięcia

Farmy wiatrowe kontra Energa. Czy umowy da się uznać za niebyłe? Są już pierwsze rozstrzygnięcia

Osiem miesięcy temu spółka obrotu grupy Energa, której szefował Daniel Obajtek (dziś prezes PKN Orlen ) przestała wykonywać 22 spośród ponad 150 długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów. Uznała, że wobec niezastosowania trybu zamówień publicznych przy ich zawieraniu umowy te są

CM International rozpoczyna współpracę z nigeryjskim dystrybutorem

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - CM International rozpoczyna współpracę z dystrybutorem z rynku nigeryjskiego. Spółka zrealizuje zamówienie inicjujące o wartości 79 tys. USD i oczekuje, że jeszcze w tym roku otrzyma kolejne, podał CM International

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1]. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Energa nie czeka na sąd i przestaje płacić za zieloną energię. Spór o miliardy złotych

Energa nie czeka na sąd i przestaje płacić za zieloną energię. Spór o miliardy złotych

zaprzestała płacenia wynagrodzeń z tytułu zielonych certyfikatów. - 30 prawników od kilku miesięcy analizowało podpisane przez grupę Energa umowy. Dysponujemy bardzo poważnymi analizami prawnymi, które potwierdzają, że umowy zostały zawarte z rażącym naruszeniem  przepisów ustawy prawo zamówień

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

certyfikatu jakości. Jeden z oferentów zmienił formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

razie potrzeby, do tych jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży

towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-procentowy, przypomniał wiceprezes. Spółka liczy także, że będzie beneficjentem trendu w branży opakowań, polegającego na m.in

RCA Małopolska ogłosiła przetarg na budowę Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

urzędowych, który już na etapie planowania został poddany wielokryterialnej ocenie ekologicznej BREEAM i uzyskał certyfikat na poziomie Excellent. Obejmuje on trzy budynki, z których dwa zajmą pomieszczenia Urzędu i Sejmiku Województwa Małopolskiego. W trzecim ulokowane będą biura MARR oraz lokale usługowe i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

wykorzystania energii odnawialnej. Jednak nie da się z nimi podpisać umowy długoterminowej. Ogranicza je prawo zamówień publicznych, mają swoje grupy zakupowe itd. Nie znam przypadku, w którym samorząd zobowiązał się do zakupu energii dłużej niż przez 3-4 lata. To wyrzuca jednostki samorządu z udziału w tańszym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

, szpital może żądać takiego certyfikatu, niezależnie od trybu prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Bratobójcza walka spółek skarbu państwa. W tle farmy wiatrowe

Obajtek w reakcji na konferencję poszkodowanych firm wydał oświadczenie. "Umowy są nieważne z mocy prawa. Stanowisko to zostało potwierdzone w opiniach renomowanych kancelarii prawnych. Oznacza to, że nieważność tych umów wynika z naruszenia przy ich zawieraniu przepisów ustawy – Prawo zamówień

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

. Orzeczenie Żądanie przez zamawiającego wykazania się przez wykonawców certyfikatem jedynie określonego podmiotu w specyfikacji skutkuje uznaniem postępowania za obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (wyrok Zespołu Arbitrów z 19

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie. "Prezesowi nie trzeba kłaniać się w pas"

półkę". Wszystko, co powstaje w naszych zakładach, jest już sprzedane i wykonane pod konkretne zamówienie klienta. I to jest nasza przewaga rynkowa: jesteśmy gotowi dostarczyć okna najwyższej jakości pod praktycznie każde wymagania klienta. Przykład? Kopenhaga w dużej części objęta jest nadzorem

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych). Wnosząc odwołanie wykonawca zobowiązany jest jego kopię przesłać zamawiającemu. Kopia musi dotrzeć do

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

, którego odwołanie – wniesione mailem zostało odrzucone, tylko wówczas ewentualnie należałoby doszukiwać się naruszenia wskazanych w skardze norm zawartych w ustawie pzp , w kpc, czy też w Konstytucji, gdyby istotnie uczestnik procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub jego pełnomocnik

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

dokonać badania ofert i wezwać wykonawców do "uzupełnienia" dokumentów. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.); § 6 ust. 4 rozporządzenia

Państwowe Jednostki Wojskowe zakupiły 15 ciągników John Deere w II poł. 2015

wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [?] Dostawa przeprowadzona została w III i IV kwartale 2015 r. Wszystkie podlegały nadzorowaniu jakości w ramach odbioru wojskowego, które było realizowane przez przedstawiciela wojskowego (RPW) w

Przegląd informacji ze spółek

Wikana odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 3 160 mln

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

-1, która jest odpowiednikiem EN 295. Odpowiedź Zamieszczenie takiego zapisu w siwz naruszałoby przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący

Prezes firmy budowlanej: Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem, jest tylko jedna droga

. Na ten rok mamy o blisko 10-15 proc więcej zamówień. Ale mieszkaniówka to tylko ok. 15 proc. naszej działalności. Ponad połowa to farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, tu jesteśmy liderem na polskim rynku. I tu mamy w porównaniu z zeszłym rokiem znaczny wzrost zamówień. Dlaczego? Wydawało mi się, że rząd

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dostrzegając konieczność zwiększenia elastyczności i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych rząd powołał między resortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. W założeniach nowelizacja ma przede

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem odwołania nie wnosi się, jak wynika z treści Twojego pytania, do zamawiającego lecz do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

szkoleniowych poprzez porównanie np. posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi o

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

Projekt nowelizacji zawiera zmiany istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego jak i dla zamawiających. Do najistotniejszych z proponowanych zmian, których wprowadzenie wydaje się przesądzone można zaliczyć: 1

1 grosz za godzinę pracy. Rozmowa z przedsiębiorcą, który od 20 lat kombinuje, jak wygrać przetarg w wojsku

Tomasz (imię rozmówcy zmieniliśmy) od 20 lat prowadzi serwis urządzeń biurowych. Od 17 lat startuje w zamówieniach publicznych – przede wszystkim w wojsku. Nie chce upubliczniać swoich personaliów, bo boi się, że nie wygrałby już żadnego przetargu. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedział

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ich głos w firmie był słyszalny. Źródło: spółka Elektronizacja zamówień publicznych : "Rok 2019 będzie przełomowy dla elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. Do tej pory istnieje znaczna liczba podmiotów, które zwlekają z wdrożeniem tych procedur. Dodatkowo

Trump może dostać samoloty szykowane dla firmy Anodiny

Pentagon rozmawia z koncernem Boeing o zakupie dwóch samolotów Boeing 747-8, które zamówiła rosyjska firma lotnicza Transaero, związana z Tatianą Anodiną, szefową MAK. Firma ta zbankrutowała pod koniec 2015 r. i nie odebrała samolotów. Teraz Pentagon chciałby przebudować je na samoloty dla

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności

Licytacja elektroniczna w praktyce

licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

celu zwiększenia gwarancji zakupu sprzętu dobrej jakości za zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych uznać można warunki dotyczące: - posiadania certyfikatu z serii ISO przez producenta oferowanych komputerów na proces ich produkcji

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiana dokonana nowelizacją ustaw Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 11 czerwca br. rozszerzyła katalog dokumentów

Przegląd prasy

w ramach oferty publicznej --Portfel zamówień Rafako wynosił 3,16 mld zł wg stanu na 1 października --Indeks WIG20 wzrósł o 0,42% na zamknięciu we wtorek --Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający

"Rz": Czy ekspert zarobi na przetargu

sprawie protest do Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że resort przed KIO reprezentował Paweł D. Firmy nic nie wskórały. Resort nie zmienił kluczowych kryteriów przetargowych, w tym wymogów dla stanowiska architekta

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

ją na stronie internetowej. Określone wymagania w tym zakresie mają zagwarantować zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007

Przegląd prasy

nakazywać firmom dalsze zatrudnianie bezprawnie zwolnionego pracownika, bez czekania na prawomocne orzeczenie --System identyfikacji i usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie funkcjonował skutecznie na żadnym szczeblu administracji publicznej. W efekcie na

Siatkówka. Awantura w związku z piłką

zamówiono 18-panelowy model z certyfikatem światowej federacji (FIVB). Kryterium wyboru była wyłącznie cena. - Używana w profesjonalnych rozgrywkach w kraju i na świecie "Mikasa" ma osiem paneli, czeska "Gala" dziesięć. Oczywiście mają certyfikat FIVB. Jedynym znanym mi producentem

Maseczki zostaną z nami jeszcze długo. Chirurgiczne, FFP2 czy materiałowe - gdzie kupić, żeby nie przepłacać?

sprawdzaniu certyfikatów. Półmaski filtrujące powinny spełniać wymogi wskazane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jeśli internetowi sprzedawcy oferujący maseczki tanio nie potrafią ich wykazać, zrezygnujmy z zakupu - nie warto narażać zdrowia. Warto wiedzieć, że maski opatrzone znakiem CE zatwierdzają towar pod

Jak sprawdzić, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia?

. 25, art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.); § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

Prezes Erbudu: Co z tego, że będziemy bogaci, jak świat zginie na naszych oczach?

trochę tak, jakby zamówiła pani pizzę z dostawą na za rok. W międzyczasie zdrożały pieczarki, są niedobory sera, mąka czy prąd podwoiły cenę, cena transportu wystrzeliła. Sprzedawca proponuje więc – albo mi pani coś dopłaci, albo pizzy nie będzie, bo w innym wypadku będę pod kreską. Też ma swojego

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

się o udzielenie zamówienia publicznego, oczywiście, o ile te warunki pozostają w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć zamawiający (sygn. akt UZP/ZO/0-225/05). Przykładem czynu nieuczciwej konkurencji będzie wymaganie

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

. Armia wymaga ciągłego inwestowania. System zamówień publicznych gwarantuje uczciwą konkurencję. Nie należy się tego bać. Kwoty będą rosły, a wojsko jest stabilnym i wypłacalnym partnerem - mówił w rozmowie z "Wyborczą" b. szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. Edward Gruszka

"Lex Uber": kierowcy bez licencji, samochody bez kas, serwery do certyfikacji. A za chwilę miasta bez przewoźników

– Pan ma licencję taksówkarską? – pytam kierowcę nieoznakowanego pojazdu, który zamówiłam przez aplikację Free Now. – Nie mam licencji. Na razie jeżdżę jako przewóz osób. Warszawa do końca lutego w ogóle ich nie wydawała, bo twierdziła, że nie ma do tego podstaw

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

; Chodzi panu o certyfikat ZUS? Służy on również do generowania recept. Oczywiście, że nie. Nie było algorytmu? Komputera? Innej osoby? – Absolutnie nie! I mam na to dowody. Algorytm mógłby wszystkim przeklikać recepty. A ja mam 30 proc. odmów, a część pacjentów dostaje inny lek, niż chciało

Polska będzie pozwana na setki milionów złotych. Inwestorzy zagraniczni szykują arbitraże

kontraktów. Dowodzi w postępowaniach, że umowy zawarto bez zastosowania zasad prawa zamówień publicznych. Część przedsiębiorców z branży energii wiatrowej zaczyna się bronić przed praktykami sprzedawców energii przed sądami polskimi. Inwestorzy zagraniczni są w o tyle lepszej sytuacji, że – na wypadek

Invenergy złożyło wniosek o postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce

, że wszystkie jej długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfikatów zawarte ze spółkami zależnymi Invenergy są nieważne, co uzasadniono zarzutem zawarcia umów z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. "Invenergy wstąpiło na ścieżkę zmierzającą do

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

ustawy oraz zapisami siwz, formy, a tym samym nie zostały one skutecznie złożone. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Treść oferty Zasadnicze jest rozstrzygniecie, czy takie dokumenty jak

Polski e-dowód w rozsypce. Rząd ma rok na wprowadzenie nowych dokumentów z chipem albo musi zwrócić UE 150 mln zł

. zabezpieczenia eksperckie, które może produkować tylko instytucja, która ma odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa [np. PWPW]. Tym samym wyłącza to całe zamówienie spod prawa zamówień publicznych – tłumaczy nam Konrad Białoszewski, były doradca ministra cyfryzacji, współautor Paszportowego Systemu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość

Polacy mogą budować mieszkania dla uchodźców w Niemczech i Skandynawii

. Dla przykładu Niemcy na budownictwo socjalne dla uchodźców w najbliższym czasie mają zamiar wydać pół miliarda euro, ale tamtejsze firmy specjalizujące się w domach z prefabrykatów już nie wyrabiają się z zamówieniami. Od końcówki minionego roku do Polski coraz częściej spływają zapytania ofertowe

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

W swoim najnowszym raporcie Urząd Zamówień Publicznych informuje o dramatycznym spadku tzw. wskaźnika konkurencyjności przetargów. W ubiegłym roku średnio na przetarg wpływały zaledwie 2,29 oferty, podczas gdy rok wcześniej było 3,62, a w 2005 r. - 4,4

Start e-recepty znów przesunięty. "Nie chcemy cyfrowej protezy"

pasmo niepowodzeń. Wielki przetarg na budowę platformy P1 będącej główną częścią systemu niemal skończył się skandalem, gdy Urząd Zamówień Publicznych dopatrzył się w niej próby ustawienia wyników. Ostatecznie umowy z wykonawcami podpisano. Ale w 2013 r. okazało się, że testy systemu i tak się nie

Przegląd prasy

/2018 --Cena maksymalna w ofercie publicznej PlayWay ustalona na 55 zł --Pharmena rozpoczęła dystrybucję dermokosmetyków w Indiach --Wartość zamówień Mercora spadła o 5% r/r do 20,7 mln zł w sierpniu

Przegląd informacji ze spółek

branżowego i finansowego z siedzibą w Unii Europejskiej, podała spółka. Grupa PZU została pierwszym inwestorem funduszu Witelo, obejmując certyfikaty inauguracyjnej emisji, co powinno niebawem przełożyć się na pierwsze inwestycje. W najbliższym czasie do funduszu Witelo będą

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co

Minister gospodarki Ukrainy: Balcerowicz? O, uwielbiam go

sąsiadów. Najlepszym przykładem są zamówienia publiczne. Robimy centralny system zamówień publicznych. Od sierpnia prowadziliśmy program pilotażowy, wzięło w nim udział tylko 2 proc. rządowych instytucji, ale na wspólnym zakupie mundurów i znaczków pocztowych zaoszczędziliśmy 500

Do przetargu można przystąpić przez Internet

Urzędu Zamówień Publicznych (https://aukcje.uzp.gov.pl/) nie dokonują rejestracji sami. Ich konta tworzą bowiem zamawiający, wpisując wymagane przez system informacje. Wykonawcy otrzymują login i hasło przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. UWAGA

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

Potwierdzenie tożsamości w trakcie internetowej korespondencji z instytucjami publicznymi można uzyskać dzięki tak zwanemu profilowi zaufanemu.  Natomiast „e-podpis” oznacza odpowiednio cyfrowo przetworzony zbiór danych, które potwierdzają tożsamość konkretnego podmiotu lub prywatnego

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

W związku z powyższym Zamawiający, będący podmiotami wskazanymi w art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym, zadają sobie pytanie, kiedy przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą musieli dysponować podpisem elektronicznym

Budynki w technologii BIM, czyli jak przewidzieć koszty budowy?

MAREK WIELGO: Na Zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, coraz więcej obiektów, m.in. budynków użyteczności publicznej, powstaje w technologii BIM (od ang. Building Information Modelling). Do inwestorów, najpierw komercyjnych a potem publicznych, dotarło, że jej stosowanie

Przegląd informacji ze spółek

będzie wynosić 4,49 euro za sztukę i będzie dostępna w sklepie PlayStation Store. Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "

Nespresso: za dwa lata osiągniemy neutralność klimatyczną

biogaz m.in. przy wykorzystaniu kawy z zużytych kapsułek Nespresso. Ciepło z biogazowni dociera do ok. 250 gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej.  Same kapsułki też trafiają do recyklingu. Odzyskane aluminium jest wykorzystywane do produkcji wielu innych rzeczy

Przegląd prasy

--Wiceprezes PKO BP Jakub Papierski wymieniany jest jako kandydat na prezesa GPW wg gazety -- Poczta Polska chce być gigantem na rynku ochrony - ma strzec lotnisk, instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa wg gazety Parkiet

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews Gabos Software : Oferta spółki zależnej Wasko została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Kryptowaluty są bardzo niepewne, ale cały świat dookoła stał się niestabilny

? Przede wszystkim kupił jej „oryginał” – razem z tzw. niewymienialnym tokenem NFT (ang. non-fungible token), czyli cyfrowym zasobem, którym można handlować jak kryptowalutami. To certyfikat potwierdzający własność do cyfrowego utworu: obrazu, wideo, dźwięku czy tekstu. Jest tak

Przegląd prasy

--Selvita oczekuje, że spółki po podziale będę notowane na GPW od 16 X --Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG-ESG --GDDKiA: W realizacji jest 21 obwodnic o łącznej długości 209 km --Wskaźnik PMI dla

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

Projekt ostatniej nowelizacji Ustawy, który został już zaakceptowany przez Radę Ministrów, przewiduje kolejne usprawnienia elektronicznych metod udzielania zamówień publicznych. Ponieważ prowadzenie aukcji i licytacji elektronicznej nie jest możliwe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r. Rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50% rocznie. ?Szacujemy, że za pięć lat połowa

Pomysł na biznes: Cmentarz dla zwierzaków. I krematorium

Kilka miesięcy temu Wielkopolska Telewizja Kablowa wyemitowała informację o nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze dostali sygnał, że na poznańskim Piątkowie ktoś zakopuje „coś dużego” na publicznym gruncie. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, bo istniały obawy, że to ludzkie

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzenie instrumentów opartych o ceny pszenicy. Notowany na NewConnect MedApp uzyskał certyfikat CE dla analitycznego systemu telemedycznego Carna Life, podała spółka. W oparciu o prowadzone wcześniej rozmowy spodziewa się uzyskać pierwsze przychody jeszcze w 2017

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania. 18. Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

Dane polskich przedsiębiorców można było przez 2 lata wykradać z ZUS-u. Dziurę łatano 4 miesiące

Prawa zamówień publicznych. Tego typu prace prowadzi bowiem jeden z trzech potencjalnych wykonawców w ramach umowy ramowej. Poprawki wreszcie wprowadzone, ale… W przyszłym roku w życie wchodzi RODO. Zezwolenie na nieuprawniony dostęp do danych w przypadku firm będzie kończyć się wysokimi