zamówienia przetarg na dostawę

Tomasz Głogowski

Firmy zrezygnowały, bo miały mało czasu na dostawę nowych tramwajów

Firmy zrezygnowały, bo miały mało czasu na dostawę nowych tramwajów

Długo oczekiwany przetarg na dostawę 30 nowych tramwajów dla aglomeracji miał być spektakularnym wydarzeniem. Mieliśmy przebierać w ofertach, tymczasem z sześciu potencjalnych chętnych ostateczną ofertę złożyła tylko bydgoska Pesa. - W rok trudno zrealizować takie zamówienie - mówi ci, którzy się wycofali.

Inni zrezygnowali. Ostała się jeno Pesa

Czy przetarg na dostawę ośmiu nowoczesnych pociągów dla woj. śląskiego został przygotowany nieprofesjonalnie? Potentaci do przetargu w ogóle nie przystąpili, więc o warte 187 mln zł zamówienie ubiegały się tylko dwie firmy, z których jedna odpadła już w przedbiegach.

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Trybu zapytania o cenę nie można zastosować do zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na ich rodzaj i wartość. Zapytanie o cenę to tryb zarezerwowany wyłącznie dla dostaw lub usług. Usługi i dostawy tylko o charakterze powszechnym

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Pytanie Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Prezydent Andrzej Duda zamawia dziewięć ton ryb i owoców morza. A są ośmiorniczki?

ryb i owoców morza dla Kancelarii Prezydenta Tamte rachunki to jednak nic w porównaniu z przetargiem, który właśnie ogłosiło Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Zamówienie jest ogromne: do prezydenckiej kuchni trafi prawie dziewięć ton ryb i owoców morza. Co ciekawe, na liście nie ma&hellip

W maju wreszcie przetarg na nowe tramwaje?

W maju wreszcie przetarg na nowe tramwaje?

Dokumentacja jest już gotowa i na początku kwietnia trafi do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, gdzie zostanie sprawdzona pod względem formalnym. - Jeżeli CUPT nie będzie miało uwag, na co bardzo liczymy, to przetarg na kupno nowych tramwajów ogłosimy w maju - mówi

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

przetargów dla czterech części? Odpowiedź: Zamawiający powinien łącznie oszacować podobne meble i udzielić zamówienia według przepisów właściwych dla łącznej wartości. Jeżeli więc zsumowana wartość byłaby równa lub przekraczała 130.000 zł, powinien zastosować ustawę Pzp . Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Ujemna marża w postępowaniach przetargowych

Ujemna marża w postępowaniach przetargowych

zamawiający jest zobowiązany odrzucić jego ofertę w oparciu o zapis art. 89 ust.1 pkt., 3 ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawcy składający oferty w postępowaniach na dostawę oleju opałowego

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

- Taka kontrola to w sumie standardowa procedura. Dotyczy ona przetargów powyżej 10 milionów euro, które jednocześnie są finansowane z funduszy europejskich - precyzuje Justyna Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Tym samym ZTM podpisze umowę z firmą

Jest pierwszy przetarg na wspólne zakupy gazu dla firm z UE

Jest pierwszy przetarg na wspólne zakupy gazu dla firm z UE

Komisja nie będzie kupować gazu ani ustalać warunków dostaw. To mają uzgadniać między sobą dostawcy gazu i firmy, które zarejestrowały swoje zapotrzebowanie na gaz na platformie AggregateEU. Przy tym negocjacje nie muszą się zakończyć umową, skojarzeni z pomocą platformy uczestnicy przetargu nie muszą się

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować? Pytanie Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować

MPK Łódź ogłosiło przetarg na 17 autobusów elektrycznych

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź ogłosiło przetarg na dostawę 17 autobusów elektrycznych, wynika z ogłoszenia o zamówieniu. "Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Pytanie: W przetargu określono niektóre parametry urządzeń oraz zakres równoważności w taki sposób, że jednoznacznie wskazują na jednego producenta. Zamawiający podał dopuszczalny zakres równoważności urządzeń, mimo to spełnia go jeden producent. Nie ma innego producenta oferującego urządzenia o

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Pytanie Prowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej (art 139 ustawy Pzp). Na skutek częściowego uwzględnienia odwołania KIO nakazało dokonać odrzucenia oferty wykonawcy X na podstawie art. 226 pkt 14 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Ile kupić nowych tramwajów?

odwoływać od jego rezultatu i niewykluczone, że przynajmniej niektórzy z tego skorzystają. Większe zakupy Na razie szefostwu MPK zaprząta głowę co innego: czy dałoby się zamówić dodatkowy, ósmy tramwaj. Robiono tak przy zakupach autobusów, gdy cena

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej. Maksymalna, przewidziana w budżecie wartość tego zamówienia ma wynieść nieco ponad 1,2 mln zł. Rzeszowski Zarząd Transportu Miejskiego chce poza tym zlecić usługę utworzenia elektronicznego sklepu umożliwiającego zakup e-biletów

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

także ogłosić do końca bieżącego roku przetarg na dostawy parkometrów wraz z serwisem. Wartość tego zamówienia została oszacowana przez gdańskich urzędników na 5 mln zł. Przetarg w Gdyni – badania przychodowości linii Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jeszcze w październiku ma zamiar ogłosić

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

celu zwiększenia gwarancji zakupu sprzętu dobrej jakości za zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych uznać można warunki dotyczące: - posiadania certyfikatu z serii ISO przez producenta oferowanych komputerów na proces ich produkcji

Sprzedaż mebli spada, Ikea tnie zamówienia, a producenci kończą działalność lub zwalniają pracowników

przetargi na produkcję tylko niektórych mebli. Wygrywa ten, kto złoży najtańszą ofertę. - Ikea nie zawiera z nami, producentami, długoterminowych umów na dostawę na dwa czy trzy lata. Dla każdego zamówienia negocjowane są nowe warunki. Utrudnia to producentom inwestowanie w maszyny i urządzenia

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę ładowarki kołowej. W OPZ mamy zapis, że wszystkie podzespoły, takie jak: silnik, mosty, przekładnia mają być od jednego producenta. Jeden z wykonawców zarzuca nam, że taki zapis nie dopuszcza składania ofert z powodów technicznych wszystkim dostawcom. Powołuje

Polska pomoże gazem Mołdawii. Wsparcie w kryzysie wywołanym przez Gazprom

Spółka PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińską firmą ERU wygrały przetarg na dostawy gazu do Mołdawii - ogłosił polski koncern. Już we wtorek surowiec zostanie dostarczony do Mołdawii za pośrednictwem Ukrainy w symbolicznej ilości 1 mln m sześc.  Polska dostarczy gaz

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Unia Europejska eksperymentuje ze wspólnymi zakupami gazu

i zgłosić tam zapotrzebowanie na zakup określonej ilości gazu. Po zsumowaniu tych zgłoszeń KE rozpocznie przetarg na dostawy gazu do pokrycia zgłoszonego zapotrzebowania, a po otrzymaniu ofert od dostawców - przedstawi je firmom zgłaszającym chęć zakupu gazu.  Takie przetargi mają być

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetargi na 4 zespoły trakcyjne, w tym 2 hybrydowe

) oraz dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym. Oba przetargi przewidują opcję na rozszerzenie w przyszłości zamówienia o 6 kolejnych pociągów, podał przewoźnik. Spółka zdecydowała się zmienić zakres i liczbę postępowań, ponieważ wcześniejsza oferta na pojazdy hybrydowe przekraczała założony

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, którego liderem jest Wasko, została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby

Polska firma Bison, którą Ukraińcy oskarżyli o łamanie sankcji i dostarczanie towaru Rosji, twierdzi, że jest niewinna

– pisze na swoim profilu Dmytro Dubiłet. Jaki sprzęt kupowali Rosjanie mimo sankcji? Ukraińcy wyliczają, że na przykład ISCAR Metalworking, którego własnością jest Berkshire Hathaway (firma Warrena Buffetta), uczestniczył w przetargu na dostawę sprzętu do cięcia metalu za pośrednictwem swojego

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%" - czytamy w komunikacie. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do

ABW mówi "nie". Czytniki linii papilarnych do nowych dowodów osobistych stwarzają zagrożenie

Dowody osobiste wydawane po 2 sierpnia 2021 r. miały mieć odciski palców obywateli. Rząd zamówił w tym celu 7450 czytników linii papilarnych na łączną kwotę 1,3 mln zł. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, ABW ma zastrzeżenia do zamówionych czytników i zablokowała ich dostawę. Uznała, że

Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Oferta Ferrum o wartości ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka

Backlog ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku

realizacji wynosi 8,8 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 14 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów. Do dnia

Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki Apator Metrix z grupy kapitałowej Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa (PSG), podał

Oferta Izostalu na 97,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do

Pesa blisko kontraktu z Sofią. Ma jednego rywala w walce o umowę na ponad 180 mln

Pesa chce sprzedać komunalnemu przewoźnikowi w Sofii kolejne tramwaje. Wcześniej już wygrywała tam przetargi. Ten ostatni jest jednak największy - zamówienie opiewa na 25 pojazdów.  W przetargu poza firmą z Bydgoszczy uczestniczą także czeska Skoda i turecki Durmazlar, ale oferta tej spółki

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka. Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa (odcinek

Oferta Apatora za max. 39,5 mln zł netto wybrana w przetargu Tauron Dystrybucja

. "Wartość oferty wynosi 30,4 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w 2019 r. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 39,5

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

Pytanie: Struktura zamawiającego obejmuje centralę i samodzielne oddziały. W listopadzie 2020 roku centrala przeprowadziła przetarg na zakup energii elektrycznej dla siebie i oddziałów. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Umowa dystrybucji energii zawarta została w grudniu 2020 roku na czas

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r

Oferta Ferrum na ok. 90,8 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Oferta Ferrum warta ok. 21,3 mln euro brutto (równowartość ok. 90,8 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawy rur dla gazociągu Polska-Słowacja, podała spółka. "

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Pytanie: W  przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

dwóch osobnych zamówień na dostawy poniżej progów unijnych . W wyniku dużej awaryjności taboru przed zakończeniem bieżącego roku chcemy ogłosić kolejny przetarg na leasing pojazdu na okres 4 lat. Wartość szacunkowa zamówienia – jak wcześniej – wynosi poniżej progów unijnych . Udzielając

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

Pytanie: Czy gmina przeprowadzając przetarg na dostawę energii elektrycznej, zamieszcza informacje o możliwości zatrudnienia podwykonawców? Czy wykonawca może podać informację, że zawrze umowę podwykonawczą na dostawę

Pesa i Newag złożyły oferty w przetargu na tabor dla Kolei Dolnośląskich

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - W przetargu na 11 nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich swoje oferty złożyły Pesa Bydgoszcz i Newag, poinformował przewoźnik. Obecnie spółka jest w trakcie szczegółowej analizy ofert. "W ogłoszeniu o przetargu

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu

Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pt."Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych" dla Centrum Zasobów Informatycznych

Spółki Taurona, PGE, Enei roztrzygnęły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej, podał Tauron. Pierwsze dostawy liczników są planowane na maj 2020 r. "

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż sprzętu audio, z możliwością składania ofert częściowych. W załączniku nr 1a zawarto zapis: „W poniższej tabeli przedstawiono wykaz sprzętu oraz okablowania z podaniem wymogu

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO . Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwracamy do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane

Oferta Apatora warta 19,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

roku" - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,7 mln zł netto z realizacją dostaw w 2018 r. "W związku z powyższym, potencjalna maksymalna

Oferta Izostalu i Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km, podał Stalprofil

Apator dostarczy liczniki dla PGE Dystrybucja za min. 24,8 mln zł netto w 2018r.

. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 32,5 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 57,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Oferta Apatora

Oferta Izostalu i Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 121,25 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń o długości około 64 km, podał

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

? Czy w przypadku wspólnego zamówienia na dostawę energii (gdzie nie dopuszczono składania ofert częściowych), które jest prowadzone przez jednego z zamawiających w imieniu 56 innych zamawiających (z których każdy zawiera odrębne umowy - łącznie jest ich 116), wpisujemy

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

realizując zakup, będzie musiał spełnić szereg wymogów, tak aby nie musiał zwracać przyznanych mu na niego środków finansowych. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych wymaga przestrzegania kilku podstawowych reguł przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług

Oferty Famuru zostały wybrane w dwóch przetargach Polskiej Grupy Górniczej

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru, warta 65 562 627 zł netto, została wybrana w przetargu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych, a także nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych z

Polska firma łamała sankcje nałożone na Rosję - twierdzą ukraińskie źródła

sankcje nie działają - pisze na swoim profilu Dmytro Dubiłet. Zaznacza, że przeanalizowali informacje z oficjalnej strony zakupki.gov.ru, która publikuje informacje o państwowych przetargach i zamówieniach. Strona jest dostępna aktualnie tylko w Rosji.  Dubiłet twierdzi, że dane z serwisu

Mamy kryzys, a rząd... kupuje 155 samochodów

O sprawie jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita". Przetarg został ogłoszony na stronie Centrum Obsługi Administracji Rządowej 7 września pod nazwą: „Dostawa samochodów na potrzeby jednostek administracji państwowej". Dla 21 instytucji W wykazie znajduje się 21 instytucji

Apator wygrał przetarg na dostawę liczników dla grupy Tauron za 20,9 mln zł

do końca 2017 roku, podano także. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 6,3 mln zł netto z realizacją dostaw w 2018 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość przetargu wynosi 27,2 mln zł"

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Pytanie: Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę opału. W naszej ocenie, dostawę węgla można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia tylko kryterium - cena

Jakie postanowienia opisu przedmiotu zamówienia zapewnią Ci jednolitość floty maszyn?

powierzchni magazynowych, kolejny typ samolotu podrażałby też koszty obsługi CAMO.  Czy zamawiający , przeprowadzając kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na zakup samolotów, może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy:  1) w

Grupa ZUE miała portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca

zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto" - podała spółka w raporcie kwartalnym. Według spółki, znaczna liczba składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów

Autobusy z Sanoka będą jeździć po Warszawie. Autosan wygrał duży przetarg na autobusy gazowe dla stolicy

Warszawy Jeszcze na początku sierpnia Autosan mógł cieszyć się z innego wygranego przetargu, który dotyczył zakupu autobusów gazowych dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Firmy mogły składać oferty na dostawę 90 gazowych przegubowców. Do konkursu oprócz sanockiego przedsiębiorstwa stanęła

Oferta Izostalu na 97,1 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań

Apator ma dwie umowy z Tauron Dystrybucja o wartości do 39,5 mln zł netto

bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 30,4 mln zł netto. Dostawy realizowane będą do grudnia 2019 r., podano. "Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówień o łączną kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w

Bowim podpisał umowę ramową z Mercus Logistyka z Grupy KGHM

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Bowim podpisał umowę ramową z Mercus Logistyka, spółką zależną i operatorem logistycznym KGHM Polska Miedź oraz spółek grupy kapitałowej KGHM, w wyniku wygranego przetargu, podała spółka. Maksymalną wartość dostaw ustalono na 86,5 mln zł netto

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

umowy częściowej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, wskazano również. 27 maja oferta Izostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

było jako brak obowiązku wskazywania producenta sprzętu jako podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego obejmującego dostawę. Powstają jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy serwis gwarancyjny sprzętu zgodnie z wymogami zamawiającego ma świadczyć producent, nie powinien zostać jednak

Gazprom w nowym sporze z Mołdawią. Utrudnia prześwietlenie gazowych długów

wprowadziła w październiku zeszłego roku, kiedy Gazprom nie dostarczał do tego kraju jednej trzeciej zamówionego gazu. Kiszyniów musiał wtedy na gwałt zaaranżować dodatkowe zakupy gazu na europejskim rynku. I skorzystał m.in. z oferty polskiego koncernu PGNiG, który w ten sposób pierwszy raz w historii

Oferta Izostalu i Stalprofilu wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km, podał Izostal

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 33 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 33,09 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Gazociąg DN 1000 Polska-Słowacja o długości 19 km"

Dialog konkurencyjny

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog a

Termin wykonania zamówienia publicznego

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia powinien zostać określony konkretnie ponieważ jako termin wymagany staje się de facto warunkiem udziału w przetargu. Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w treści siwz informację jednoznacznie

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

przez Tauron w 2017 r. jest m.in. postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej zlokalizowanych w całej Polsce. W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Przetarg

Spółka Apatora ma umowę na dostawę liczników do Niemiec za ok. 2,2 mln euro

związku z powyższym potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 9,6 mln euro (ok. 41,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami przetargu, w wyniku którego została zawarta umowa, zamawiający nie gwarantuje jednak zamówień na poziomie przydzielonego wolumenu

Oferta Ferrum i Izostalu za 42,2 mln zł wybrana przez PERN

;. Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw do marca 2021 roku, podano także. Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to strategiczna inwestycja w polskim sektorze naftowym. Instalacja umożliwi efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na

Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

spowodowało znaczne wydłużenie realizacji zamówień na rowery i części rowerowe u producentów. Zdaniem spółki, realizacja zamówienia na ok. 6 400 rowerów, zgodnie z warunkami przetargu, w obecnym czasie jest bardzo wątpliwa, jeśli nie niemożliwa. - w związku z pandemią, banki

Oferta Apatora na 18,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

; - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,4 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. Potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi więc 23,5 mln zł

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

miesięcy następujących po pierwszej dostawie. W takim przypadku wydaje się zasadne, iż jednym z czynników, które trzeba uwzględnić, ustalając ww. wartość, powinna być kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp . Choć ww. przepisy

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

KfW Ipex-Bank i Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.  Gazowy bezpiecznik atomu Wycofana przez EKN oferta dotyczyła ubezpieczenia części dostaw Siemensa dla Białorusi. W 2019 r. niemiecki koncern wygrał przetarg o wartości 550 mln dol. na dostarczenie wyposażenia do czterech elektrowni

Przez lata ze sobą walczyły. Teraz Pesa i Newag chcą razem zbudować pociągi dla PKP Intercity

zamówienia ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, możliwości produkcyjne w kontekście terminu jego realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe. Sądzimy, iż zawarte konsorcjum wpłynie pozytywnie na dalszy dynamiczny rozwój kolei w Polsce" - dodał Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newagu. Firmy

MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych

-metrowych. Pierwsze dostawy planowane są na jesień 2021 roku. Termin składania ofert w postępowaniu mija 20 lutego br. Zamówienie podzielono na dwa zadania. Jedno z nich obejmuje dostawę 31 elektrycznych miejskich autobusów standardowych (o długości ok

MZA w Warszawie ogłosiły przetarg na 130 przegubowych autobusów elektrycznych

Gronkiewicz-Waltz, cytowana w komunikacie. To jeden z największych europejskich przetargów na dostawę elektrobusów i jeden z największych projektów w dziedzinie elektromobilności. Zamówienie obejmuje dostawę 130 autobusów - wyłącznie przegubowców. Pierwsze wozy mogą pojawić się w

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Newag spodziewa się, że w tym roku na polskim rynku ogłoszone zostaną przetargi m.in. na dostawy ok. 80 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i ok. 10 spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT), podała spółka. Ponadto Newag oczekuje m.in