zamówienia prywatne skarbiec

Andrzej Kublik

Gdy dolarów brak, Rosjanie mają oszczędzać w złocie

Gdy dolarów brak, Rosjanie mają oszczędzać w złocie

Odcięci przez sankcje od twardej waluty Rosjanie zaczęli lokować oszczędności w złocie. A Putin zachęcił do tego ulgami podatkowymi.

Przegląd prasy

. --Zamówienia w przemyśle USA spadły o 0,5% m/m w lutym --Enea chce zaktualizować strategię do końca roku --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły o 1,6% m/m w II - fin. dane --Przychody Baltony wzrosły o 13% r/r do 38,35

Przegląd prasy

--Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 38,8 mln zł w lipcu, wzrost o 23% r/r --Inflacja konsumencka CPI w USA wzrosła o 0,3% m/m w lipcu --Rząd przyjął

Przegląd prasy

--Grzegorz Zatryb zastąpił Krzysztofa Stupnickiego w zarządzie Skarbiec TFI --PKN Orlen przekaże dostawcom roszczenia ws. ropy w ciągu max. kilkunastu tygodni --PKN Orlen liczy na decyzję KE w sprawie fuzji z Grupą Lotos jeszcze w 2019 roku

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Holding odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2017/2018 (od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018) wobec 32,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czerwona Torebka odnotowała 14,19 mln zł s

Przegląd prasy

- głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii pozyskała 1 mln zł, podała spółka. Dwóch prywatnych inwestorów obejmie nowe akcje spółki po cenie 2,8 zł za sztukę. --Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze

Przegląd informacji ze spółek

przychodów oraz utrzyma dwucyfrową rentowność, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. Nestmedic na realizację ekspansji międzynarodowej systemu mobilnego badania KTG - głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii pozyskała 1 mln zł, podała spółka. Dwóch prywatnych inwestorów

Przegląd prasy

--PMR: Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce rozwija się w tempie 7% rocznie i za 3 lata jego wartość może przekroczyć 58 mld zł --Amerykański fundusz North Base Media nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w Gremi w przyszłym roku

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych

Przegląd prasy

- w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy ? I część zamówienia, podała spółka. Wartość umowy to 14,29 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy ? I część zamówienia, podała spółka. Wartość umowy to 14,29 mln zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

euro rundy inwestycyjnej Twisto, której przewodzi Grupa ING. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła łącznie 16 231,6 mln zł według stanu na koniec września br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów

Przegląd informacji ze spółek

Polski, niski udział długu korporacyjnego denominowanego w walutach obcych oraz dobra sytuacja fiskalna to powody, dla których Polska nie powinna być zaliczana do rynków wschodzących, uważa prezes Banku Pekao Michał Krupiński. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie

Przegląd informacji ze spółek

przez inwestorów instytucjonalnych w drodze oferty prywatnej, podano także. Województwo zachodniopomorskie chce skorzystać z prawa opcji przewidzianej umową i zamówić od Newagu kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 6 trzyczłonowych i 4 czteroczłonowe

Przegląd informacji ze spółek

21,4 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji", podał Mirbud. Tauron Polska Energia odnotował 641 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo liczy, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju pozwoli spółce osiągnąć lepsze wyniki, niż zakładane na 2018 r., wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. Portfel zamówień Trakcji PRKiL wynosił ok. 2 mld zł netto na koniec marca

Przegląd prasy

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła łącznie 16 231,6 mln zł według stanu na koniec września br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 270,8 mln zł. --Oferta spółki zależnej Introlu w konsorcjum z Aqua Seen uznano za

Przegląd prasy

w III --Indeks WIG20 spadł o 2,63% na zamknięciu we wtorek --Polnord sprzedał 276 lokali w I kw. 2016 r. wg danych ważonych udziałem spółki --Aktywa Skarbiec TFI spadły do 14,61 mld zł na koniec marca

Przegląd prasy

Michał Krupiński. --Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie 30,36 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011/2018, co daje 4,45 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 października

Przegląd prasy

dystrybucji energii, a także instalacje wykorzystujące do produkcji prądu i ciepła --W piątek zaczynają się rozmowy akcjonariuszy Bogdanki z zarządem Enei, która chce przejąć prywatną kopalnię Parkiet --CCC szacuje, że obroty

Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika

Przegląd prasy

związanych ze zniesieniem 30-krotności potrzebuje roku --Z państwowej kasy płynie na inwestycje mniej, niż planowano Puls Biznesu --Na koniec drugiego kwartału tego roku z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego korzystało 2,1 mln

Przegląd prasy

rozwoju pozwoli spółce osiągnąć lepsze wyniki, niż zakładane na 2018 r., wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. --Portfel zamówień Trakcji PRKiL wynosił ok. 2 mld zł netto na koniec marca br. i był o 45% wyższy r/r, podała spółka. --Trakcja

Przegląd prasy

I kwartale --Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 0,9% m/m w marcu --Wydatki inwestycyjne PGE wzrosły o ok. 50% r/r do 1,4 mld zł w I kwartale --Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosła do 15,96 mld zł

Czy zbliża się hiszpański rozwód z Katalonią?

Czcigodnego. A prokuratura sprawdza interesy jego licznej rodziny. Przybywa poszlak, że siedmioro synów i córek Pujola pasło się na zamówieniach publicznych, dotacjach i zwykłych łapówkach. Upadek Pujola powinien zaszkodzić zwolennikom secesji. Owszem, kiedy rządził, nie żądał