zamówienia prywatne budowlane

Marek Okniński

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym[1].

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Zamówienia publiczne na roboty budowlane skurczyły się w tym roku o jedną czwartą, mniej jest także inwestycji prywatnych. Dla wielu firm budowlanych oznaczać to może walkę o przetrwanie.

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Fakt udzielenia wcześniejszego zamówienia w trybie konkurencyjnym nie eliminuje możliwości udzielenia zamówienia w trybie in-house. Jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z właściwego przepisu art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy Pzp, to istnieje obiektywna możliwość udzielenia zamówienia w tym trybie.

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych , koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej platformą. Katarzyna Bełdowska Więcej na portalzp.pl

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

„Jutro jadę do Niemiec, zatrudnienie bezpośrednio w niemieckiej firmie. Praca w budowlance" – pisze na jednej z grup na Facebooku Kamil, odpowiadając na pytanie jednego z mężczyzn o pracę w branży budowlanej za granicą. Kamil nie pierwszy raz wyjeżdża do pracy do Niemiec. &ndash

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw w I kw. 2019

eksportowych występuje poprawa. Wśród analizowanych grup zakładów budowlanych jedyną grupą o dodatnim saldzie zamówień ogółem, równym 2,1, jest grupa zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków. Najniższy poziom zamówień (saldo równe -61,6) występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

prywatnym może być przedmiotem swobodnych ustaleń stron w oparciu o przepis art. 353 Kodeksu cywilnego, o tyle w przypadku zamówień publicznych zasady pełnienia nadzoru autorskiego i wynagrodzenia muszą być określone już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach. "Wprowadzamy też do

PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

segmencie samorządowym i prywatnym (gł. w segmencie mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i powierzchni handlowych). Przewidywany spadek nowych inwestycji w segmencie prywatnym i samorządowym oraz kumulacja projektów w segmencie publicznym może doprowadzić do zaostrzenia konkurencji między firmami budowlanymi

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

istotny element programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania. Założenia nowej ustawy Pzp przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego i elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach, dodał. "Wprowadzamy

W kryzysie Polacy przekładają wydatki albo sami malują ściany

W kryzysie Polacy przekładają wydatki albo sami malują ściany

odłożyli, ale wzmożenia w branży wciąż nie widać. Remont? Może lepiej w wakacje – Na początku pandemii inwestorzy prywatni mocno się uaktywnili. Pojawiły się u nich pieniądze z likwidowanych lokat czy giełdy. Ale ogólnie marzec i kwiecień były dla branży remontowo-budowlanej bardzo słabe 

Budimex: Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów kubaturowych

sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 548 mln zł. Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 8% osiągając dynamikę nieco wyższą niż rynek Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,2% w porównaniu do 1,7% w I poł. 2019 roku. Portfel zamówień na

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka. "Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla segmentu stolarki otworowej emitenta" - czytamy w

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Kondycja branży budowlanej zależy od rynku zamówień publicznych. W pierwszym półroczu wartość zamówień budowlanych była aż o jedną czwartą mniejsza niż w ubiegłym roku. Najbardziej odczuły to firmy specjalizujące się w budownictwie infrastrukturalnym, m.in. drogowym

Grzechy główne polskich szefów - cwaniactwo, wyzysk, płacenie pod stołem

Grzechy główne polskich szefów - cwaniactwo, wyzysk, płacenie pod stołem

, ale się nie zniechęciłem. W końcu miałem prywatną komórkę z dobrym abonamentem, więc wykorzystując go w celach służbowych, nie dokładałem do interesu. Koszty ponosiłem gdzie indziej. Klienci byli odmiennego zdania od szefostwa (małżeństwo po czterdziestce) i zanim zamówili kilkaset koszulek z logo

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

istniejącej stagnacji na rynku usług budowlanych w ramach rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku

ML System liczy na wdrożenie Quantum Glass w automotive w najbliższym czasie

. "ML System zainstalował dotychczas pilotażowo moduły z powłoką kwantową na budynku biurowym firmy Aluron w Zawierciu oraz we własnej, nowo wybudowanej fabryce dedykowanej projektowi Quantum Glass, zlokalizowanej w podrzeszowskim Zaczerniu. Lider branży BIPV otrzymał ponadto zamówienie na dostawę

Mirbud ma ok. 1,4 mld zł w portfelu na 2017-18, chce dołożyć przetargi z GDDKiA

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 1,4 mld zł na lata 2017-2018 (w tym ok. 550 mln zł na 2018 r.), podała spółka. Ponadto Mirbud chce pozyskać 1 lub 2 kontrakty z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o wartości 300-500

Kontrola nad wykonywaniem umów

zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. W odniesieniu do umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zakres tej kontroli jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty

Erbud uchwalił emisję obligacji do łącznej wartości nomin. 52 mln zł

. Emitent zamierza przeznaczyć środki finansowe na wykup do 5 200 sztuk obligacji serii B, sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami grupy kapitałowej. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie

Analityk rynku nieruchomości: Skończyło się "easy money"

budowlaną na razie podtrzymuje efekt kuli śnieżnej z poprzednich lat i aż tak wielkiego pesymizmu nie ma, ale to może drastycznie się zmienić w 2023 roku. Co może się wydarzyć? - Na duży spadek przychodów powinna się szykować branża meblarska, sklepy z ceramiką, armaturą i elementami wykończeniowymi, a

Przedsiębiorstwa, aby nie zwalniać, wprowadzają czterodniowy tydzień pracy

o wartości ponad 2,5 mld euro. Bardzo dużo zamówień było też w kraju. Popyt był tak duży, że producenci okien (m.in. Fakro) organizowali specjalne brygady pracownicze. Jeśli zebrało się przynajmniej 10 chętnych do pracy, brygada na dojazdy do pracy dostawała do dyspozycji busa. Nic więc dziwnego, że

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określono zakres współpracy w tym obszarze z ministrem rozwoju, podano w komunikacie. "Dzięki nowym rozwiązaniom powinien zwiększyć się udział małych i średnich firm

Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

zamówień. Planowaliśmy też lekką poprawę rentowności. Pandemia spowodowała pewne perturbacje, ale nie będą miały wpływu na wyniki tego roku. Z tej perspektywy nie będziemy dotknięci dużymi zmianami, jeżeli chodzi o część budowlaną, trochę ucierpi segment deweloperski, bo w pierwszych okresach sprzedaż

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określono zakres współpracy w tym obszarze z ministrem rozwoju, podano w komunikacie. Według CIR, dzięki nowym rozwiązaniom powinien zwiększyć się udział małych i średnich

"The New York Times": To będzie największy plac budowy na świecie. Tłumy stają do wyścigu, by dostać zlecenie

sojusznicy. I chociaż kraj zabiega o inwestorów prywatnych, niewielu jest gotowych zaryzykować zaangażowanie pieniędzy już teraz, w czasie trwania konfliktu. Ukraina, wspierana przez kilka krajów europejskich, usilnie naciska na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów przechowywanych za granicą, ale kilku

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 6. (uchylony) Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1%. Wznosząca fala zamówień na prace budowlane nie przekłada się jednak na poprawę kondycji finansowej zaangażowanych w nie firm. "Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że przyrost liczby niesolidnych

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

zwiększeniem portfela zamówień" - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji. "Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

inwestycyjnych, musi być przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Jeżeli zatem wszystkie wskazane zadania dotyczą tego samego obiektu budowlanego, powinny być traktowane jako jedno zamówienie. Pamiętaj, że źródło pochodzenia środków na sfinansowanie poszczególnych zadań nie ma

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Prezes firmy budowlanej: Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem, jest tylko jedna droga

Rozmowa z Dariuszem Grzeszczakiem, prezesem i jednym z głównych akcjonariuszy Erbudu, największej polskiej rodzinnej firmy budowlanej, która wybudowała m.in. Galerię Młociny, Halę Koszyki i Szpital Południowy w Warszawie. Krystyna Naszkowska: Zwolnił pan kogoś z powodu pandemii? - Nie, przeciwnie

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Firmy schodzą z budów ze stratą, a banki już nie chcą ich kredytować. Przed nami kryzys w budownictwie

Business Centre Club ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, przypomina, że przesłanką do waloryzacji kontraktów na inwestycje publiczne może być dziś jedynie podwyższenie składek ZUS czy podatku VAT. – Fakt, że znacznie podrożały materiały, surowce czy maszyny budowlane, nikogo

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób

W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

, dostawom, robotom budowlanym) mają odpowiadać usługi w zakresie rodzaju i wartości. Czy czeka nas nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zobacz proponowane zmiany » Orzeczenie Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO referencje

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. 143a. przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem

ML System ma umowę z gminami na instalacje fotowoltaiczne za 14,25 mln zł

Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka. "Konsekwentnie rozbudowujemy nasz portfel zamówień, dywersyfikując jego strukturę. Obserwujemy niesłabnące

Nacjonalizacja w budowlance. Państwowa spółka przejmuje wykonawcę Świątyni Opatrzności Bożej

właścicielem firmy budowlanej. Sama transakcja jest owiana tajemnicą – PHN, choć to spółka giełdowa, w komunikacie dla inwestorów nie ujawniła, jaką firmę budowlaną chce kupić. Wyszło to na jaw dopiero w ubiegłym tygodniu, gdy PHN musiał zgłosić transakcję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Budimex oczekuje wzrostu sprzedaży w 2016 r., silniejszego - w 2017 r.

formułę obecnie rozstrzyganych kontraktów infrastrukturalnych, z których większość to kontrakty typu 'projektuj i buduj', większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego spodziewamy się w 2017 roku, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień" - napisał dalej prezes

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

Tomasz Czoik: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek budowlany? Czy firmy mogły się przygotować na taką sytuację? Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI: - Pandemia oczywiście dotknęła nas wszystkich, ale jak do tej pory na rynek budowlany nie wpłynęła w sposób bardzo negatywny. Mimo

Czy rynek mieszkaniowy po pandemii będzie innym rynkiem? [ANALIZA]

, to zmniejszy się pula mieszkań dostępnych dla nabywców indywidualnych, co pomoże deweloperom utrzymać ceny – może nie na dotychczasowym, ale nadal wysokim poziomie. Scenariusz taki byłby zresztą korzystny dla znacznie większej grupy podmiotów: firmy budowlane, producenci materiałów budowlanych

Dekpol miał 17,49 mln zł zysku netto, 26,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

;Departament Produkcji osprzętów do maszyn budowlanych dzięki konsekwentnie realizowanej polityce optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dążeniu do skrócenia terminów realizacji zamówień w I półroczu 2019 roku odnotował 39% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowlanych czy modernizacyjnych. To rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także rozłożenie

W tym tygodniu rząd przedstawi trzecią "tarczę antykryzysową". Oto co w niej będzie

mieszkania, którzy stracili pracę. Niestety pomoc nie jest przewidziana dla mieszkańców mieszkań komunalnych, tylko dla najemców mieszkań na rynku prywatnym i mieszkańców lokali Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS-ów). Na czym będzie polegać pomoc? Otóż będą dopłaty do dodatków mieszkaniowych, stąd

Mostostal Chojnice liczy na kolejne zamówienia od Ship Repair and Trading GmbH

kolejnych sztuk komponentów konstrukcji urządzenia Bargeloader" ? powiedział Topolski, cytowany w komunikacie. W ramach zamówienia dla Ship Repair and Trading GmbH, Mostostal Chojnice wykona trzy sztuki komponentów konstrukcji Bargeloadera. "

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw w I kw.

wyrazistym rezultatem obecnego badania koniunktury w budownictwie są zdecydowanie optymistyczne prognozy na nadchodzące miesiące. Wyraźnej zmiany na korzyść można oczekiwać w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych, poziomu produkcji i sytuacji finansowej zakładów budowlanych, portfela zamówień krajowych i

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

wtorek także: projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu

Zysk netto Dekpolu wzrósł r/r do 18,17 mln zł w III kw. 2017 r.

budowlanych oraz produkcji konstrukcji stalowych zgodnie z wcześniejszymi założeniami Dekpol S.A. wycofał się z realizacji indywidualnych zamówień ukierunkowując swoje moce produkcyjne na realizację zamówień klientów OEM i Aftermarket. Zwiększające się zamówienia od tych klientów przyśpieszyły decyzję o

Boom w inwestycjach? Prywatne firmy nadal niechętnie wydają pieniądze. Co będzie dalej?

- tak, prywatne firmy - nie do końca Jak analizują ekonomiści, najbardziej martwi jednak struktura tych inwestycji. Choć nakłady inwestycyjne rosną, to z analizy wynika, że wzrost napędzają prawie tylko firmy publiczne. Prywatne wciąż zaciskają pasa. Z danych firmy PONT Info, która przetwarza

Przebijają cenę 50 tys. zł za metr kwadratowy, a i tak ustawia się po nie kolejka chętnych

klucz lokal z usługami dla mieszkańców typu konsjerż czy opcją zamówienia dodatkowych usług, jak np. sprzątanie apartamentu – mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes zarządu NDI Development. W najbardziej luksusowych nieruchomościach można liczyć na całodobową ochronę, prywatną windę bezpośrednio do

Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych, a obecnie wypracowywane marże ocenia jako satysfakcjonujące w świetle trudnej sytuacji na rynku budowlanym, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak

Erbud: Nie ma ryzyka dalszych przeszacowań na kontraktach

kumulacja inwestycji - zarówno publicznych, jak i prywatnych - nieustannie zwiększa popyt, prowadząc do znacznego wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, a także pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników i rosnących kosztów zatrudnienia. W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Erbudu

Prezes Erbudu: Co z tego, że będziemy bogaci, jak świat zginie na naszych oczach?

Justyna Sobolak: Podobno nad branżą budowlaną zbierają się czarne chmury. Rynek jest rozregulowany i niepewny. Brakuje rąk do pracy, ceny materiałów budowlanych eksplodowały, powodując, że koszty realizacji budów stają się nieprzewidywalne. Pojawiają się zapowiedzi wielkiego kryzysu. Obawia się pan

Przegląd informacji ze spółek

Boeingiem pakiet umów, w ramach którego rozlicza odszkodowanie za straty poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesuwa dostawę czterech wcześniej zamówionych samolotów, zwiększając jednocześnie zamówienie o kolejne dwa, podała spółka. Umowa z amerykańskim producentem przewiduje

Przetrwał 34 lata w branży budowlanej. Gdy zaczynał, brakowało wszystkiego

materiałów budowlanych: - Na szczęście te ostatnie się zatrzymały, a nawet, w przypadku niektórych materiałów, zaczęły spadać. To świadczy o tym, że musi być mniej zamówień. Wiele atrakcyjnych terenów w centrach dużych miast nie trafia na rynek deweloperski, ponieważ zostało zatrzymane na potrzeby programu

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat "narodowej kwarantanny" i godziny policyjnej

zaspokojenia potrzeb życiowych oraz służbowych wolno nam więc zamówić taksówkę czy skorzystać z transportu publicznego, jak autobusy czy tramwaje. Odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko na terenie prywatnym - na balkonie czy we własnym ogródku. Bezwględny jest zakaz wychodzenia z szampanem na ulicę o

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,89% m/m do 1026,79 pkt w marcu

tracili producenci tworzyw sztucznych (-9,26% m/m), materiałów budowlanych (-8,94% m/m) i spółki motoryzacyjne (-6.39% m/m), ale tuż za podium nie było o wiele lepiej bo producenci sprzętu elektro-maszynowego zredukowali wartość o 6,31%, projektanci odzieży o 4,76%, a spółki chemiczne o 4,2%"

Palikot podsumowuje rok 2022. "Okres pełen wyzwań"

? - Zaczęło się gorączkowe szukanie kanałów dostaw, kontaktów, wykorzystywanie prywatnych znajomości. W końcu znaleźliśmy producenta butelek w Taszkiencie, to stolica Uzbekistanu. Najkrótszą drogą lądową to prawie 5 tys. kilometrów od Warszawy. Ale na Ukrainie jest wojna, towar trzeba było transportować

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

do sądu, ale w tym czasie zlecenie dostaje kto inny. Wypadnięcie z rynku zamówień publicznych na trzy lata dla niejednej firmy budowlanej może więc oznaczać bankructwo. Tymczasem, mimo protestów przedsiębiorców, rząd przeforsował w piątek w Sejmie kolejną poprawkę, która

"Tylko kretyn płaci podwykonawcy za ostatnią fakturę". Czyli patologie w relacjach biznesowych

publicznych eventów czy prywatnych imprez: komunii, ślubów i wesel. Mają kolegów ze szkoły w miejscowej prokuraturze, policji czy miejscowym sądzie. To działa. Wiele lat temu opisywałam historię właściciela dużej firmy budowlanej w Łomży, który zawsze nie płacił podwykonawcom tej ostatniej faktury. I jeden z

Konsumenci przy kasie, kredyty tanie, fabryki na najwyższych obrotach, a prywatne polskie firmy nie inwestują

poniżej 1 mln zł średnie oprocentowanie było niemal najniższe w historii i wynosiło 3,12 proc. Sprzyja im też koniunktura za granicą, gdzie wbrew oczekiwaniom wzrost gospodarczy nie hamuje, a liczba nowych zamówień cały czas rośnie. Coraz więcej zamówień publicznych i boom w budownictwie zachęca do

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się

Konsorcjum Awbudu ma umowę na realizację RZZO w łódzkim za 71,1 mln zł

kluczowym partnerem są inwestorzy, którzy nie są uzależnieni od napływu środków z tzw. II perspektywy unijnej. Pozyskujemy kontrakty prywatne dzięki bardzo dużemu doświadczeniu, niezbędnemu w projektach wymagających specjalizacji, charakterystycznego dla zamówień z wymagającą specyfikacją" - wskazał

Budimex: FBSerwis może osiągnąć nawet 1 mld zł przychodów w ciągu 5-7 lat

latach działalności osiągnął próg rentowności na poziomie EBIT. Barierą na drodze rozwoju tej spółki, w opinii szefa Budimeksu, może stać się nowelizacja prawa zamówień publicznych, umożliwiająca udzielanie przez samorządy zamówień własnym spółkom komunalnym, z pominięciem

Przegląd informacji ze spółek

posiada 78,146% kapitału. Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express Ré

Wykonawca sam może poświadczyć rzetelność wykonywanych przez niego usług

wykonawcę były osoby prywatne, to w mojej opinii można oprzeć się na treści art. 48 ust.2 a (ii) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zgodnie z nim w zależności od

Erbud miał 4,46 mln zł zysku netto, 7,72 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

współkontrolowanych wyniósł 4,95 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,72 mln zł wobec 5,93 mln zł rok wcześniej. "Portfel zamówień, który zgromadziliśmy w poprzednich miesiącach i latach, daje nam stabilizację i bezpieczną sytuację

Luksusowy apartament na Saskiej Kępie przyniósł rzeszowianom międzynarodową nagrodę. Onyks, egzotyczne dibetou i mozaika na zamówienie

się od projektu sypialni. Już wtedy wykazałam się odwagą. Kiedy we wnętrzach królowały biele i szarości, ja zaproponowałam ciemne burgundy – opowiada Barbara Steciak. Spodobało się. Właściciele po sypialni zamówili cały projekt 60-metrowego mieszkania. Firmę Viva Design założyła po dwóch latach

Dekpol podtrzymał prognozę 500 mln przychodów w 2017 r.

segment generalnego wykonawstwa oraz segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych oraz konstrukcji stalowych. Uwzględniając poziom przychodów uzyskany w pierwszych trzech kwartałach tego roku nie widzimy zagrożeń w realizacji prognozy zakładającej osiągnięcie w skali całego roku skonsolidowanych

Biznes Warmii i Mazur. Rzucili etaty w korporacji i żyją własną firmą

przed zamówieniem nowej linii produkcyjnej zapytaliśmy ich o zdanie. Dlaczego? - Bo dzięki temu, że wszyscy byli na „tak", czuli się także współodpowiedzialnymi za projekt. Liczyliśmy, że przełoży się to na zaangażowanie i tak się stało. A problemów do rozwiązania mieliśmy mnóstwo i każdy

Drugie życie Polimeksu. Firma ma zyski i ucieka z dróg

trzech lat w firmie pracę straciło 9,1 tys. osób. Dziś załoga Polimeksu liczy ok. 5 tys. osób. Portfel zamówień budowlanej grupy na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 5,3 mld zł. Jednak firma ma apetyt na więcej. W ubiegłym roku Polimex pozbył się nierentownych kontraktów drogowych

W drewnie jest potencjał

materiały izolacyjne z naturalnych włókien drzewnych i materiały konstrukcyjne do budowy nowoczesnych domów. Obecnie spółka zatrudnia 1,3 tys. pracowników w trzech fabrykach. Mają pełne ręce roboty, bowiem otrzymują zamówienia na materiały nie tylko od prywatnych podmiotów, ale odbierają telefony od

Specustawa o zapobieganiu epidemii. Podpowiedzieliśmy senatorom

wszystkich branż.   - Rodzice opiekujący się dziećmi z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. - Nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID

ML System widzi potencjał na rynkach eksportowych, m.in. w USA

fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły na fasadę wentylowaną budynku prywatnego w Szwajcarii. Ponadto, w okresie 14-16 maja, produkty ML System były prezentowane na jednych z największych targów budowlanych w Australii i Oceanii - "Design Build

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

prowadził niewielki serwis takiego sprzętu. E otrzymał duże zlecenie wykonania pracowni komputerowej dla kursantów prywatnej szkoły. Zgodnie z zamówieniem zleceniodawcy (szkoły) zamówił komputery, drukarki i sprzęt niezbędny do ich instalacji. Umówił się z D na płatność z odroczonym terminem. Zlecenie

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

: art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.). * Autorka jest głównym specjalistą w Departamencie Prawnym UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia

"Bill Gates musi przyjechać do Ćmielowa". Fabryka chce się pochwalić porcelaną szmaragdową

-budowlaną. Prowadziłem ją do lat 90., gdy w branży budowlanej zaczął się kryzys. Musiałem poszukać dla siebie nowego zajęcia. Urodziłem się w gminie Ćmielów. W wielu domach, moim także, były prymitywne piecyki elektryczne. Rodziny kupowały porcelanę 2. i 3. gatunku z zakładów porcelany i ją

ARP stawia na restrukturyzację rozwojową zamiast samej ochrony przed upadłością

Państwa, jak i przedsiębiorców prywatnych. Oprócz zaangażowania w branże tradycyjne, takie jak przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny czy wydobywczy, ARP angażuje się również w przemysły przyszłości, w tym sektor technologii kosmicznych czy gry wideo. W ARP proces

Przegląd prasy

--GUS: Ubytek wydatków na podróże mógłby wynieść w Polsce 24-25,7 mld zł --Grupa PGNiG planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu --EFL: Prawie 2/3 firm budowlanych obawia się mniejszych zamówień --BNP Paribas BP

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

kolejne kontrakty drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Nasz portfel zamówień wynosi obecnie ponad 1 mld zł, ale w 2015 r. chcemy zrealizować projekty za 1,1-1,2 mld zł; sądzimy, że

Gospodarka w rozkroku: mocne dane o produkcji przemysłowej, nagle zadyszkę złapała budowlanka

Przez mniejsze zamówienia z zagranicy i gorszą pogodę wyniki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej były w marcu słabsze, niż spodziewali się ekonomiści największych banków. Wzrost okazał się minimalny, wyniósł zaledwie 1,8 proc. rok do roku. Kwiecień przyniósł poprawę nastrojów w przemyśle

Co można, a czego nie można robić od soboty 7 listopada? Gdzie można zrobić zakupy, a gdzie nie?

wie tylko rząd. Jedna osoba na 15 m kw. to podobny wymóg jak ten stosowany w sklepach. Co z hotelami? Obiekty hotelarskie będą dostępne dla osób podróżujących w celach służbowych. Jak odróżnić podróż służbową od prywatnej? Tutaj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił tak: „jeżeli

Samochody dla biznesu. Jak je dobrze wybrać i sfinansować zakup

. Tutaj można zaobserwować wzrost sprzedaży wersji uniwersalnych, przewożących więcej niż trzy osoby, a w razie potrzeby większe towary, a jednocześnie takich, które wyposażeniem i komfortem nie odbiegają od samochodów osobowych. Tym samym mogą być wykorzystywane i służbowo, i prywatnie. – Dzięki

Wielka Brytania drży po upadku firmy Carillion, giganta usług publicznych. Outsourcing wymaga zmian?

Wielkiej Brytanii zajmowała się obsługą około 450 kontraktów w sektorze publicznym. Budowali i żywili Carillion, która była drugą co do wielkości firmą budowlaną na Wyspach, należała do konsorcjum budującego za 1,4 mld funtów nowy odcinek kolei dużej prędkości HS2 z Londynu do północnej Anglii. Za 400 mln

Coraz lepsze dane z polskiej gospodarki. Produkcja i sprzedaż w górę

poprawiły się już pod koniec 2016 r. - tempo wzrostu liczby nowych zamówień było najszybsze od lipca 2015 r. - to i tak nikt nie spodziewał się aż tak szybkiej poprawy sytuacji w gospodarce. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 9 proc. rok do roku. Tak dobrego

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

. utrzymujący się solidny wzrost w zakresie sprzedaży dóbr trwałych, m.in. w kategorii "meble, RTV, AGD", wskazuje na utrzymanie trendów wzrostowych w konsumpcji prywatnej. Perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają wciąż bardzo dobre w nadchodzących miesiącach i

Konsumenci coraz więcej kupują, w przemyśle też więcej zamówień. Gospodarka przyspieszyła

Październik dla gospodarki był fatalny . Produkcja przemysłowa spadła o 1,3 proc., usługi sprzedane przez branżę budowlaną stopniały aż o jedną piątą w porównaniu z październikiem 2015 roku. Jedyną pozytywną

Jak upał to do wody, ale pod swoim domem. Basen ogrodowy ochłodzi Cię już za kilkaset złotych

najczęściej z tego samego materiału co plandeki budowlane, jest ona znacznie trwalsza i posłuży nam przez więcej niż jeden sezon. Jak napełnić basen wodą? Kolejny problem pojawia się, gdy trzeba go napełnić wodą. Maciej, który ma w ogródku basen stelażowy o pojemności 70 tys. litrów twierdzi, że wężem

Euler Hermes: 260 niewypłacalnych firm w I kw. br. to najgorszy wynik od 10 lat

pierwszy rzut oka kwestia wyższych kosztów pracy i materiałów budowlanych, ale? Wzrost ten jest poniekąd normalny, bowiem w gospodarce rynkowej kumulacja zamówień oznacza zwykle wzrost ich cen? Dlaczego wykonawcy 2-3 lata temu, w momencie składania ofert i zawierania kontraktów, nie przewidzieli skali

Słaby wrzesień w przemyśle i budowlance, ale gospodarka i tak wrzuca piąty bieg

zrealizowanej przez firmy budowlane wzrosła o 15,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r. – Wzrost zanotowano we wszystkich trzech głównych sektorach, w tym najmocniejszy we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co może świadczyć o ożywieniu inwestycyjnym w trzecim kwartale