zamówienia projektów

Marta Mikulska-Nawacka

Jak oszacować zamówienie przygotowania projektów i kosztorysów?

Jak oszacować zamówienie przygotowania projektów i kosztorysów?

Zamówienie opracowania dokumentacji projektowej dla remontu należy oszacować zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba zatem wziąć pod uwagę:

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Pytanie: Czy ogłaszając przetarg nieograniczony , w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać jakiś numer identyfikujący zamawiającego ? Odpowiedź: Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, podało

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

się przede wszystkim do zapewnienia efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

z zadaniami udzielonymi już w 2020 roku, czy traktować jako nowe pieniądze/niezaplanowane i szacować wartość zamówień od nowa? Odpowiedź: Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

) rozpoczynających się projektów. W jaki sposób oszacować wartości zamówienia? Czy należy zsumować szacowane wartości zamówień wszystkich przedsięwzięć (kończącego się projektu, nowych projektów i bieżącej działalności) w ramach jednego zamówienia czy będziemy mieć tu do czynienia z trzema odrębnymi zamówieniami

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Jeżeli więc przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 placów zabaw, to zgodnie z opinią ETS mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym, gdyż 3 place zabaw zgodnie z projektem o dofinansowanie pozwolą na uzyskanie określonych w projekcie funkcji gospodarczych

Projekt ?GEPARD"

Projekt ?GEPARD"

Innowacyjny projekt "GEPARD- przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym organizowany przez firmę ApexNet. Świetna informacja dla przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego i lubelskiego

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

wartość, czy może każde działanie należy oszacować osobno? Odpowiedź: Nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień. W przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp . Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z

Wyścig z czasem w zamówieniach

Wyścig z czasem w zamówieniach

zamówień publicznych powinny zostać przeprowadzone w sposób ewolucyjny. - Poprzedni rząd przyjął projekt nowego prawa zamówień publicznych, ale w naszej ocenie jest on niedopracowany, dlatego proponujemy, aby nie zajmować się nim dalej - mówi Katarzyna Kuźma, szef zespołu

Przetarg z etatem. Zmiany w przetargach

Nową propozycję zapisów w ustawie o zamówieniach publicznych pozytywnie ocenia Tadeusz Joniewicz, ekspert fundacji CentrumCSR.PL. Jedna ze zmian prawa przewiduje obowiązek zatrudniania na etatach w robotach budowlanych i usługach w sytuacji, gdy realizowane działania będą

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać » Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

umowy. Urząd Zamówień Publicznych zgłosił projekt zmian w Prawie zamówień publicznych. Zobacz jakie zmiany zaproponował » Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy Kolejną projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Projekt nowej ustawy Pzp Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowego Pzp zakłada między innymi: - obowiązek stosowania ustawy do zamówień których wartość jest wyższa niż kwota 127.000,00 zł. - likwidację trybu zapytania o

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

Zadanie sprawowania nadzoru autorskiego powinno być ujmowane w formę bezwarunkowego zobowiązania zamawiającego do zlecenia nadzoru wykonawcy projektu albo w formę opcji, tj. jako uprawnienie zamawiającego do poszerzenia zakresu zamówienia o zlecenie nadzoru autorskiego. W

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

projektu realizowanego w okresie 5 lat wartością zamówienia dotyczącego wynajęcia sal konferencyjnych w różnych miastach będzie łączna wartość wszystkich zamówień udzielonych w tym okresie. W związku z faktem, że musisz wynająć kilka sal konferencyjnych w różnych miastach

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

działań samorządu jest iluzoryczna. Lepiej byłoby, gdyby rząd przyjął projekt zawierający tylko te przepisy, które są niezbędne z punktu widzenia dyrektyw europejskich, a sprawy tak poważne jak zamówienie samorządowe zostały na razie odłożone. Tym bardziej że już wkrótce ma powstać projekt zupełnie nowej

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

Ryżyńskim, projektantem stadionu przy ul. Bułgarskiej. Trzy lata temu, kiedy inwestycja była już zaawansowana, Ryżyńskiemu zlecono zaprojektowanie także wnętrza stadionu. Dostał za to 4,6 mln zł. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych chce, by sąd stwierdził teraz, że umowa od momentu

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

szkoleniowych (także w zaproponowanej przez Ciebie kategorii "egzaminy"), które możesz nabyć od jednego wykonawcy. Kiedy możliwe jest udzielenie zamówienia w częściach? Jeżeli przewidujesz, iż prowadzony przez Ciebie projekt będzie trwał 5 lat lub

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

przegrywająca. Informacja o uchybieniach zastąpi prawo do wniesienia protestu Zmiany przewidziane w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

"Pominięcie (...) wskazania właściwego sposobu postępowania tych podatników, którzy przed wejściem w życie, a nawet przed publiczną prezentacją projektu zawarli ze swoimi kontrahentami umowy w ramach ustawy prawo zamówień publicznych jest jego najpoważniejszą wadą. Brak

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej") Kolejną kwestią, jaką poruszył pytający jest skorzystanie w możliwości wpisanej w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z nim w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną cześć

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

zamówienia w ramach budżetu obywatelskiego, którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków jest przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne? Odpowiedź: Tak, sumowaniu podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania. Tym

Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

szczególności gdy przedmiotem zamówienia jest: - opracowanie projekt architektoniczno - budowlanego nowo projektowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. szkoły, baseny, muzea, itp., - opracowanie wszelkiego rodzaju obiektów upamiętniających

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

kwoty wpisu od wnoszonego odwołania jest decyzją mającą pozytywny wpływ na system zamówień publicznych. Nowa wysokość wpisu. Projekt rozporządzenia opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych zakłada, że nowe kwoty wpisu będą wynosić odpowiednio

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Pytanie Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie o dł. 30km." Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 520 243,90 zł netto. Zdaniem

Przetarg na Wyszogrodzką unieważniony

We wtorek poznaliśmy firmę, która złożyła najniższą ofertę na wykonanie projektu remontu zniszczonego odcinka ul. Wyszogrodzkiej - od salonu Volkswagena do skrzyżowania z ul. Harcerską. Była to spółka Betek z Płocka, która zaoferowała, że opracuje

Projektanci basenu idą z miastem na wojnę

O sprawie napisaliśmy w czwartkowym wydaniu "Gazety". Chodzi o przetarg na projekt basenu i hali widowiskowo-sportowej. Firmy, które przegrały rywalizację o tę inwestycję, głośno protestują. Nie podoba im się wskazany przez Urząd Miasta zwycięzca. Według nich

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

Odpowiedź: Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opisu przedmiotu zamówienia musisz dokonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą kierować do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

potrzeba do tego żadnych zapisów w projekcie. Odpowiedź Wznowienie odbywa się na podstawie zapisów umowy podstawowej. Oznacza to, że wznowienie nie jest odrębnym zamówieniem, które udzielane jest na podstawie odrębnej oferty, a wszelkie informacje o zakresie, cenie i warunkach wznowienia, muszą być

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej ", w której czytamy: „(…) dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

dokumentach przetargowych gwarantowanego zakresu przedmiotu zamówienia, jaki zostanie wykonany i zakresu, który zostanie wykonany w ramach opcji. W omawianym przypadku, dla formuły „zaprojektuj i wybuduj", należałoby, jako zakres gwarantowany wskazać wykonanie samego projektu. Natomiast wykonanie

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Pytanie Prowadzimy zamówienie na dostawę laptopów. Projekt ma dofinansowanie unijne. Złożono aż 18 ofert. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań zamawiającego jest specyfikacja techniczna, w której wykonawcy potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów technicznych. Dokonaliśmy wyboru

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

, powinnam też wpisywać zamówienia w ramach budżetu obywatelskiego? Wyznaczona w nim odgórnie kwota wydatków jest przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne. Odpowiedź: Tak, sumowaniu w planie postępowań podlegają wszystkie

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp, jeżeli wartość

UZP

zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie: przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

 tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) wyjaśniono, że „(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

przedmiotowego i podmiotowego.  Warto przytoczyć tutaj stanowisko UZP dotyczące szacowania wartości zamówienia pt.: „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień , w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”.  W opinii tej wskazano: „Dla

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Taryfikator dotyczy naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE w latach 2000 - 2006 oraz 2007 - 2013. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego taryfikator korekt finansowych będzie miał

Kolejne przeszkody na drodze do funduszu

O tym, że mamy poważny kłopot z zamówieniami publicznymi, mówił w poniedziałek komisarz ds. polityki regionalnej Michel Barnier. Bruksela będzie - ostrzegł - "nieustępliwa w sprawie rygorów i przejrzystości rynku przetargów publicznych", zanim przekaże Polsce

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

postawionych w SWZ. Wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z umowa i opisem przedmiotu zamówienia. Stosownie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

UE. Instytucja kontrolująca stwierdziła, że warunek jest zbyt wygórowany. Jej zdaniem dyskryminuje on potencjalnych wykonawców, którzy mogliby z powodzeniem zrealizować powyższe zamówienie, mimo że wykonali dokumentację dla projektów informatycznych w sektorze zdrowia, które nie otrzymały

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przepisami nowej ustawy Pzp postanowienia umowy przewidujące niedozwolone klauzule mogą stanowić przedmiot zarzutów odwołania do Prezesa KIO (art. 513 ust. 1 pkt 1 Pzp). Powyższy przepis uprawnia wykonawców do bezpośredniego kwestionowania postanowień projektu przyszłej umowy o realizację zamówienia

Borowski: Nie ma jeszcze projektów stadionów na Euro 2012

muszą być zamówione w formie projektów, z których każdy kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych... Każdy projekt stadionu to jest więcej, niż roczny obrót największych polskich biur architektonicznych. Ja nie uważam, że jest cokolwiek złego w tym, żeby przy stole negocjacyjnym, jeżeli ma się w ciągu

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

zobowiązania i wszystkie wymagania związane z zamówieniem są realizowane przez wykonawcę i sprawdzane przez zamawiającego w trakcie trwania umowy. Tym samym, wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

- Odwołanie zostało uwzględnione - usłyszeliśmy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Decyzja KIO oznacza, że ratusz powinien kontynuować procedurę przetargową uruchomioną w marcu. Urząd postanowił ją unieważnić w maju, gdy okazało się, że Grzegorz Wójcikowski

Sprawdź, jak zgodnie z Pzp właściwie szacować artykuły spożywcze

Pyt Publikuj nie: Szpital dysponuje własną kuchnią, na potrzeby której realizuje zamówienia na dostawy produktów spożywczych, tj. nabiał, pieczywo, mięso i produkty mięsne oraz pozostałe (np. warzywa, owoce, makarony, mrożonki, jaja i inne artykuły spożywcze ). Łączna wartość całego

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Mamy projekt na budowę kanalizacji sanitarnej przy dwóch ulicach. Na realizację projektu sporządzono 1 kosztorys. Budowę podzielono na 3 etapy realizowane planowo w kolejnych 3 latach. W taki właśnie sposób inwestycję ujęto w wieloletnim planie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

, deptak spacerowy, nasadzenia. W kontekście zapadłego orzeczenia TSUE wskazać należy, iż przedmiot zamówienia dotyczy II etapu projektu (jest to jego kontynuacja), którego część I zlecana była w trybie konkurencyjnym. Czy zatem w kontekście tego orzeczenia, zamawiający będzie uprawniony skorzystać z

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Pytanie: Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych . Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Pytanie: Zamawiający – jednostka budżetowa gminy – wszczął postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej!". Zamówienia

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022r. o godz. 10:00-12:00 Udział bezpłatny.  Zgłoś swój udział O Debacie Udzielanie i

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

robót budowlanych integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być projekt budowlany. Zasada Ogłaszając przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający musi zamieścić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego. Wraz z wzrostem świadomości

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach

Zamówienia unijne - jak wydać zaoszczędzone środki?

oszczędności? Odpowiedź: Co do zasady zamówień udzielonych nie łączymy z zamówieniami planowanymi do wszczęcia. Ponadto zamówienia, o które będzie ubiegał się koordynator projektu, należy uznać za zamówienia pierwotnie

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express R

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) powinien zostać przyjęty przez parlament jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, wynika z wypowiedzi wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marka Niedużaka. "

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

obowiązek powołania zespołu, trzeba wziąć pod uwagę szacunkową wartość zamówienia. Zespół należy powołać na etapie przygotowywania postępowania. Wskazówek co do rozstrzygnięcia kwestii na jakim etapie ma być powołany zespół, dostarcza uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

zauważyć, że funkcjonuje zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości, z pewnymi wyjątkami (np. zamówień objętych wieloletnim projektem unijnym). Z przedstawionych informacji wynika, że zamawiający zawarł umowę na określony czas, który się skończył

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie na realizację projektu testowego wspólnie z integratorem systemów w USA, podała spółka. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia projektu z jedną z sił

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

projektu CHD", podała spółka. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13,03 mln zł brutto. W skład konsorcjum, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wchodzi Wasko jako lider oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji z siedzibą w Warszawie - członek

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) został właśnie zaakceptował przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka teraz na rozpatrzenie przez rząd, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

 Pytanie: Realizujemy projekt unijny skierowany do osób z niepełnosprawnościami (dzieci, oraz ich rodziców i opiekunów). Na początku przeanalizowaliśmy szczegółowo budżet oraz przeprowadziliśmy analizę pod kątem tożsamości czasowej, podmiotowej i przedmiotowej zamówień . Jednak po kilku

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych. Dofinansowanie projektu oznacza dla beneficjenta funduszy, że

ABW mówi "nie". Czytniki linii papilarnych do nowych dowodów osobistych stwarzają zagrożenie

Dowody osobiste wydawane po 2 sierpnia 2021 r. miały mieć odciski palców obywateli. Rząd zamówił w tym celu 7450 czytników linii papilarnych na łączną kwotę 1,3 mln zł. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, ABW ma zastrzeżenia do zamówionych czytników i zablokowała ich dostawę. Uznała, że

Portfel zamówień Grupy Mirbud na lata 2020-2024 ma wartość ok. 5 mld zł

było: wypełnianie portfela zamówień grupy kapitałowej emitenta o wartości około 5 000 mln zł na lata 2020-2024 (około 1 300 mln zł pozostało na rok 2020), (w tym realizacja znaczących kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: Projekt i budowę odcinka autostrady A1, projekt i budowa obwodnicy Olesna

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla Małopolski", podała spółka. "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule pod klucz (dostosowanie do potrzeb użytkownika i

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 ze zm.) obliguje podmioty reprezentujące Skarb Państwa między

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

projektanta o ocenę tej okoliczności. Projektant odpowiedział, że najkorzystniejsza oferta potwierdza wymagane w projekcie parametry, natomiast w stosunku do pozostałych 3 ofert nie jest w stanie tego stwierdzić. Co powinniśmy teraz zrobić? Odpowiedź: Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie

Portfel zamówień Feerum to 278 mln zł plus potencjalnie 244 mln zł

portfela zamówień, a także dalszą aktywność w pozyskiwaniu projektów zagranicznych, jak i krajowych. Aktualnie wysiłki spółek grupy skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności kontraktowanych projektów oraz odpowiedniego zaplecza finansowego pod zapotrzebowanie wynikające z

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

, proste informacje prasowe        W drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego najczęściej zamawiane są utwory (w myśl prawa autorskiego) takie jak:  projekty związane z procesem budowlanym (koncepcja, projekt architektoniczno–budowlany, projekt

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł, podała spółka. "Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 620 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień, w rozważny

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

przykładowo o zestawienie wykonanych przez projektanta projektów, liczbę lat doświadczenia w projektowaniu, zakres wykształcenia – są one oceniane w postępowaniu na usługi projektowe w kryterium „doświadczenie projektanta" lub informację o odległości hotelu od miejsca zakwaterowania artystów

CD Projekt RED: 1/3 pre-orderów na 'Cyberpunk2077' złożono na Gog.com

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Jedna trzecia egzemplarzy cyfrowej wersji gry "Cyberpunk2077" na PC została do tej pory zamówiona w ramach przedsprzedaży (pre-order) poprzez platformę GOG.com, podał CD Projekt RED. "Dziękujemy za wasze

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W dniu 09 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych . Przyjęte przez Radę Ministrów nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić aktualnie obowiązującą (uchwaloną w 2004 roku) ustawę. Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest

Torpol ma umowy na projekty portowe za łącznie 1,44 mld zł netto

. 936 mln zł netto (ok. 1 152 mln zł brutto) i ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto), podała spółka. Aktualnie wartość portfela zamówień Torpolu wynosi ponad 4 mld zł netto. Pierwsze zadanie dotyczy "Opracowania projektów wykonawczych i wykonania robót

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

realizująca  zamówienie , z drugiej zaś − warunki typowe dla danego rynku usług. Projekt obejmujący zaprojektowanie budynku wraz z instalacjami, powinien zostać uznany za jedno zamówienie , niezależnie od tego, że musi zostać zrealizowany przez zespół projektantów specjalizujących się w różnych

PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej. "Uzyskanie tego ważnego zamówienia w ramach projektu 'Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski', który jest współfinansowany przez Unię

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

zamówienia odpowiada zamawiający . Jeżeli zaś powierzy jego przygotowanie specjalistycznej firmie projektowej, ma prawo do uzyskania od niej odszkodowania, gdy projekt zostanie wykonany w sposób wadliwy. Częściową odpowiedzialność za błędy projektowe ponosi również wykonawca robót budowlanych na mocy art

Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

Pytanie: W ramach projektu dofinansowanego z PROW będziemy realizować inwestycję polegającą na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Dla inwestycji został przygotowany

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zamówienia wszystkie osoby, które będą wykonywały na rzecz zamawiającego czynności bezpośrednio związane z rejestracją osób skierowanych na badania.  Zamawiający wyjaśnił, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę powstaje, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

. Skierowany pod obrady Senatu RP projekt wyżej wskazanej ustawy zakłada w art. 6, że do  zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r

Łączne szacowanie wartości zamówień

, 3. tożsamość czasowa - zamówienia są dokonywane w tej samej perspektywie czasowej, obejmującej z reguły okres danego roku budżetowego lub okres realizacji określonego projektu.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst

Amerykański atom w Polsce - ten krok naprzód cieszy USA

lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy" - poinformowała PEJ, która ma być głównym inwestorem tego projektu.  "Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie przez spółki w 2023 roku umowy na projektowanie elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu" - napisano w

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po