zamówienia dodatkowe na dostawy

Justyna Andała-Sępkowska

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Sprawdź, jak zgodnie z Pzp właściwie szacować artykuły spożywcze

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy Pzp dostawy różnego asortymentu produktów spożywczych należy oszacować łącznie.

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

W przypadku zamówienia, którego rodzaj określono jako dostawę, nawet jeśli przedmiot zamówienia obejmuje jednocześnie roboty budowlane - związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczanego produktu - zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące jedynie dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp.

Czy zamówienie na subskrypcję oprogramowania to usługa, czy dostawa?

Czy zamówienie na subskrypcję oprogramowania to usługa, czy dostawa?

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze poprzez jego subskrypcję. Czy na gruncie ustawy Pzp subskrypcja oprogramowania, korzystanie z oprogramowania w chmurze powinny być klasyfikowane jako dostawa, czy też usługa? Zamawiający ma

Odstąpienie od wymogu użycia środków elektronicznych - czy trzeba wydłużyć termin składania ofert?

Odstąpienie od wymogu użycia środków elektronicznych - czy trzeba wydłużyć termin składania ofert?

termin składania ofert , uwzględniając: złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na ich przygotowanie. Przy czym minimalny termin w przypadku dostaw nie może być krótszy niż 7 dni. Anna Kaźmierczak Więcej na www.portalzp.pl

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Pytanie: Jednostka budżetowa będzie przystępowała do zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 różnych technologicznie dronów wraz z dodatkowym wyposażeniem typu sprzęt informatyczny niezbędny do obsługi dronów i obróbki zdjęć. Po wstępnych rozeznaniach cenowych i analizie rynku

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

przeciwnym wypadku, tzn., gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Justyna Rek-Pawłowska Więcej na www.portalzp.pl

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Allegro już nie gwarantuje prezentów na święta. To koniec sezonu, serwis się poddał. Wściekli sprzedawcy, równie źli klienci

Allegro już nie gwarantuje prezentów na święta. To koniec sezonu, serwis się poddał. Wściekli sprzedawcy, równie źli klienci

szansa na dostawę przed świętami. Plus dwa telefony o to samo. Mogłaby być piękna sprzedaż jeszcze dziś. Masakra". Sprzedawca 5: "To kpina! Zrobiliście sobie (Allegro) 3 dni świąt dodatkowe, zabijając sprzedaż wielu sprzedawcom. Odbiór osobisty też na przyszły poniedziałek! Odechciewa się

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

; organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy oraz okresu realizacji. Uwzględniając

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Newag dostarczy 2 dwunapędowe pociągi dla woj. zachodniopomorskiego za 40 mln zł

zamówienia dodatkowych 10 ZT, łączna wartość umowy wyniesie 240 000 000,00 zł netto" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r

Newag ma umowę na 7 EZT dla małopolskiego za 154,6 mln zł netto

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z Województwem Małopolskim na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat za 154,63 mln zł netto, podała spółka. Zamówienie obejmuje prawo opcji do 2 dodatkowych

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

Enter Air ma porozumienie z Boeingiem dot. odszkodowania i dostawy samolotów

przełomie 2018 i 2019 roku. Kolejne dwie maszyny miały pojawić się na przełomie 2020 i 2021, ale zgodnie z podpisanym porozumieniem ich dostawa została przełożona o ponad 2,5 roku. Dostawy dodatkowych samolotów rozpoczną się za 6 lat. Zakup maszyn będzie finansowany głównie z kredytu i środków własnych

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

dostawę niezbędnych warzyw. Czy skorzystanie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp pozwala na zmianę terminu realizacji umowy? Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane do 31 października br., natomiast zamówienie dodatkowe byłoby wykonywane do 15 listopada br. Czy realizacja zamówienia

Gazprom dołoży Węgrom gazu. Moskwa chwali Budapeszt

Gazprom dołoży Węgrom gazu. Moskwa chwali Budapeszt

militarnej inwazji Rosji na Ukrainę, władze Węgier uzgodniły z Gazpromem dodatkowe dostawy błękitnego paliwa. A po wyłączeniu i uszkodzeniu bałtyckiego gazociągu Nord Stream całość surowca zamówionego przez Węgry Gazprom wysyła czarnomorską rurą TurkStream.  Moskwa chwali Budapeszt Władze Rosji przy

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, -usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. Zamówienie na zakup urządzenia

Sasin przekona Koreę do dostaw broni Ukrainie?

Sasin przekona Koreę do dostaw broni Ukrainie?

. W tym roku rząd Polski wywołał na świecie zaskoczenie, zamawiając w Korei wielkie dostawy broni: czołgów, samobieżnych haubic, systemów artylerii rakietowej, samolotów szkolno-bojowych.  Polska, która należy do NATO, podpisała w ten sposób największe kontrakty na dostawy broni od państwa

Newag ma umowy z woj. lubelskim na dostawę do 10 EZT za max. 149 mln zł netto

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z województwem lubelskim na dostawę ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego zamówienia do dwóch dodatkowych EZT, podała

Solaris otrzymał zamówienie na 88 autobusów dla przewoźnika z Rygi

pory Solaris dostarczył na Łotwę łącznie 528 pojazdów, z czego 455 do Rygi. Wśród realizowanych w tym kraju zamówień jest między innymi dostawa 10 sztuk trolejbusów z bateriami i dodatkowym wodorowym ogniwem paliwowym pozwalającym na jazdę poza siecią trakcyjną. To nie jedyne

Samolot pasażerski Overture. Będziemy latać szybciej od dźwięku i bardziej ekologicznie

Overture od firmy Boom Supersonic, wpłacając na poczet dostawy bezzwrotną kaucję. Jakiej wysokości? Tego nie ujawniono. Dodatkowo umowa przewiduje możliwość rozszerzenia tego zamówienia o kolejnych 40 maszyn.  - W przyszłości podróże ponaddźwiękowe będą stanowiły ważną część naszej oferty

Konsorcjum Ursus Bus zostało wykluczone z przetargu NCBR

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

Brakuje paliw, bo Orlen zaniża ceny w hurcie? Polskę może dopaść węgierska choroba

zamówienie realizowane było w następnym dniu, aktualnie należy czekać około 5 dni na jego realizację). Jeśli już dochodzi do dostawy, to realizowane ilości są mniejsze od zamawianych" - napisano w komunikacie WIR . Jak dodała Izba: - Z niewiadomych przyczyn rośnie również cena paliwa - wielu

Pfizer nie dostarczy w tym roku zapowiedzianej liczby szczepionek

poinformował, że w najbliższych dniach mają mieć ich do dyspozycji około 800 tysięcy, a w całym grudniu "kilka milionów". Z kolei Stany Zjednoczone złożyły już wstępne zamówienie na 100 milionów dawek szczepionki Pfizera, z opcją zakupu dodatkowych 500 milionów dawek. Unia Europejska złożyła

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

było jako brak obowiązku wskazywania producenta sprzętu jako podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego obejmującego dostawę. Powstają jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy serwis gwarancyjny sprzętu zgodnie z wymogami zamawiającego ma świadczyć producent, nie powinien zostać jednak

Budujesz dom i przyszedł czas na kupno kotła grzewczego? Niestety, trochę poczekasz

pandemia robią swoje W tym roku są jednak dodatkowe czynniki, które wpływają na dostępność kotłów. – Wydłużony czas oczekiwania jest efektem nałożenia się na siebie kilku czynników. Liczba zamówień na kotły zwiększyła się o pulę urządzeń przeznaczonych do wymiany w ramach programu "Czyste

Allegro udostępniło przesyłki kurierskie w ramach Allegro Smart!

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Allegro udostępniło przesyłki kurierskie w ramach Allegro Smart! bez dodatkowych opłat, podała spółka. "Dziś, na początku tygodnia promocji Black Week i tuż przed szczytem zakupów na święta Bożego Narodzenia

PGNiG tasuje w kontraktach na gaz z USA. Wstrząsy po pandemii

dostawy z terminalu Port Arthur na dostawy z terminalu Cameron LNG po ewentualnej rozbudowie jego instalacji. Bird przyznawał przy tym, że ten pomysł nie był wtedy omówiony jeszcze z polskim koncernem. Teraz wiadomo, że PGNiG nie zgodziło się.  Dodatkowy bezpiecznik Nie zamykając sobie drogi do

Pyszne.pl przekroczyło 1 mln zamówień w październiku

przychodu. Liczba zamówień obsłużonych w październiku przekroczyła symboliczną granicę miliona. W serwisie do zamawiania jedzenia online największy ruch nadal przypada na dni weekendowe, jednak coraz więcej klientów korzysta z wygodnej usługi także w ciągu tygodnia, po długim dniu spędzonym w biurze lub

Zakupy spożywcze na telefon. Chcą uratować pracę i pomóc potrzebującym

rozwozi je po klientach. Koszt dostawy to maksymalnie 10 zł i uzależniony jest od odległości oraz liczby zamówień w danym miejscu. - Chcę tylko, żeby zwrócił mi się koszt paliwa. Nie traktuję tego jak wyrywanie pieniędzy, chcę ułatwić ludziom życie. Idę im na rękę, bo przecież szczególnie teraz musimy

Nożyce cenowe Orlenu: tani gaz dla firm i wysokie taryfy dla gospodarstw domowych

. Ustalane w ten sposób cenniki spadają, bo giełdowe ceny gazu są coraz niższe. Już od końca kwietnia ceny gazu spot na TGE utrzymują się poniżej 200 zł za 1 MWh, a we wtorek wynosiły 143,13 zł za 1 MWh.  Ekstraobniżka przed wyborami "We wrześniu cena gazu w cenniku została dodatkowo obniżona

Prezes Frisco.pl: "W szczycie paniki w jednym dniu sprzedaliśmy trzy tiry papieru toaletowego"

większych koszyków. I nic nie szwankuje przy takim obciążeniu? Nie przyjmujemy zamówień, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć. Przyjęliśmy taką politykę. W efekcie musimy się pogodzić z wydłużeniem czasu dostaw. Obecnie przy zamówieniu składanym dziś termin dostawy jest już 6-8 kwietnia. Na bieżąco

Frisco.pl zwiększyło liczbę klientów o 33% r/r w I połowie 2017 r.

najchętniej robili duże zakupy do domu, składając zamówienia najczęściej przed weekendem, średnio 2 razy w miesiącu. Przeciętna wartość pojedynczego zamówienia wynosiła ok. 290 zł. Co ważne, klienci nie musieli dodatkowo płacić za dowóz takich zamówień, ponieważ we Frisco.pl oferujemy bezpłatną dostawę w

Oferta spółki zal. Wasko i Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu w Radomiu

o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

roku po doniesieniach przedstawicieli białoruskiej opozycji, prześladowanych przez reżim Łukaszenki, EKN przeprowadziła dodatkową analizę przestrzegania praw człowieka na Białorusi i w jej efekcie wycofała ofertę ubezpieczenia eksportowego kredytu.  Wartość dostaw szwedzkiej spółki Siemensa dla

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

Pytanie:  Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej. Termin realizacji zamówienia stanowił jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zaoferował 1 dzień od daty podpisania umowy, podczas gdy inne firmy proponowały termin 4−6 tygodni. Punkty za zaoferowany

Rolls-Royce bije rekordy sprzedaży. Kolejka krezusów po luksusowe limuzyny

Problemy z łańcuchami dostaw? Kryzys deficytu półprzewodników? Problemy, które w ostatnich latach nękają koncerny produkujące samochody dla przeciętnych zjadaczy chleba, szerokim łukiem omijają firmę Rolls-Royce, znaną z aut stanowiących symbol największego luksusu na czterech kołach.  W 2022

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

przetargu powinien uwzględnić zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia. A może należy uznać, że dostawa węgla na etapie realizacji zamówienia nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, gdyż przeznaczony on jest do bieżącego zużycia?   Znajdź

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

PGNiG przywiozło gaz z USA własnym statkiem

mogło sprzedać go odbiorcy na całym świecie lub sprowadzić na własne potrzeby do gazoportu w Świnoujściu albo do pływającego gazoportu FSRU, który polska firma Gaz-System chce zakotwiczyć w Zatoce Gdańskiej.  Menedżerka Obajtka chwali poprzedników Tą szczególną dostawą LNG pochwaliła się Iwona

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Gazprom w nowym sporze z Mołdawią. Utrudnia prześwietlenie gazowych długów

wprowadziła w październiku zeszłego roku, kiedy Gazprom nie dostarczał do tego kraju jednej trzeciej zamówionego gazu. Kiszyniów musiał wtedy na gwałt zaaranżować dodatkowe zakupy gazu na europejskim rynku. I skorzystał m.in. z oferty polskiego koncernu PGNiG, który w ten sposób pierwszy raz w historii

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do

Mleko drożeje na potęgę. Eksperci wprost: jest go za mało

były niższe licząc rok do roku. We wskazanym okresie łączne dostawy mleka surowego do zakładów przetwórczych spadły o 0,7 proc. w relacji rocznej" - czytamy. Na tym tle pozytywnie wyróżniała się Polska, gdzie wolumen dostaw był wyższy o 1,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W ujęciu

Na wiosnę sypnęło samochodami. Nagły wzlot sprzedaży

się dostępność aut. Z powodu deficytu półprzewodników, który zaczął się dwa lata temu, kierowcy miesiącami czekali na dostawę zamówionego samochodu, a wiele aut wymiotło w ogóle z oferty dilerów. Przed rokiem Rosja rozpoczęła zbrojną napaść na Ukrainę, co na pewien czas pozbawiło niektóre koncerny

InPost wynajął 107,9 tys. m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r.

Polsce. Umowy zawarte przez InPost na magazyny, które zostaną oddane do użytku w latach 2020-2021, osiągnęły poziom 158 000 m2. Spośród europejskich kupujących Polacy zwracają największą uwagę na czas dostawy przy dokonywaniu zamówień. Już teraz 24,5% powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczone jest do

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

. - w segmencie lokomotyw spalinowych grupa spodziewa się pozyskać kilka zamówień na modernizację kilku lokomotyw spalinowych SM42, SM48 od przewoźników prywatnych - w segmencie lokomotyw elektrycznych zapowiadane jest postępowanie na dostawę kolejnych nowych lokomotyw

Niemcy nacjonalizują gazowego giganta Uniper. Poległ przez manipulacje Gazpromu

dodatkowo obciążyło konto Uniper.  A z drugiej strony na zlecenie rządu Niemiec w maju Uniper wyczarterował dwa statki-pływające gazoporty FSRU, które najbliższej zimy zaczną w porcie Wilhelmshaven odbierać dostawy LNG.  Niemal cały Uniper dla Niemiec Według ogłoszonej w środę umowy rząd Niemiec

Rocznicowa dostawa LNG do Świnoujścia. Pięć lat gazu spoza Rosji

statki poruszające się na takim paliwie.  Poprzedni zarząd PGNiG kierowany przez Piotra Woźniaka podpisał umowy na dodatkowe dostawy LNG od firm z USA. Zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu do Świnoujścia jest zsynchronizowane z prowadzoną już rozbudową terminalu. 

Działalność nad Wisłą zaczyna "Amazon na sterydach". Zakupy będą dostarczane w 15 minut

złożenia zamówienia. Obszar dostawy jest określony na podstawie 10-minutowego czasu dojazdu na rowerze - na krótszych dystansach to najszybszy środek transportu. Do tego dołożono 5 minut zapasu na skompletowanie zamówienia i na to, aby kurier mógł znaleźć klatkę czy wjechać windą. Na ten moment dostawa

Amazon zaryczał. Wprowadził na polski rynek ofertę Prime. To cios w Allegro

kupił ten serwis kilka lat temu za blisko miliard dolarów. To wszystko w marketingowej wersji brzmi tak: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski, możemy zaoferować darmową dostawę nawet

"The New York Times": Kto wyciągnie Amazona ze ślepego zaułka? Ma nieposkromiony apetyt

roku wszystkie dostawy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, jest uosobieniem niepohamowanego apetytu na elektryczne dostawczaki. Jest to głód tym bardziej trudny do zaspokojenia, że tak naprawdę przemysł motoryzacyjny jeszcze nie wypuścił na rynek niemal ani jednego takiego pojazdu

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

Ceny papieru oszalały. Drożeje tektura, książki, a za chwilę ostro podrożeje papier toaletowy i gazety

To wszystko wydłużało terminy realizacji zamówień opakowań. – W efekcie wydłużania terminów dostaw gotowych opakowań nasi klienci decydowali się zamawiać dodatkowo dużo większe ilości, niż w rzeczywistości potrzebowali. Po to, aby mieli pewność, że ich nie braknie. To dodatkowo stymulowało

Założyciel Pyszne.pl: Kryzys przetrwały lokale, które tworzyły społeczność, wierne grono fanów

zamówień. Ile płacimy, zamawiając jedzenie w internecie? – Z naszych badań wynika, że Polacy najchętniej zamawiają przez internet jedzenie za 30-40 zł. Dodatkowo, jeśli cena dostawy wynosi więcej niż 5 zł, często z oferty lokalu rezygnują. Generalnie w sieci zamawiamy jednak coraz więcej i coraz

Szaleństwo zakupów. Sklepy nie nadążają z wysyłką towaru z Black Friday. Klienci H&M wściekli. Kłopoty mają też Reserved, Zara, Mango

’ach innych firm. Kłopoty ma między innymi marka Reserved. „Napisałam do Was wiadomość, proszę o odpowiedź, bo moja cierpliwość się kończy. Dajecie reklamę, że dostawa przed świętami, a zamówienie z listopada jeszcze nie dotarło. Po co na stronie numer infolinii, jak tam nikt nie pracuje

Solaris ma umowę na 150 autobusów dla Wilna za ponad 40 mln euro

zamówionych autobusów to pojazdy dwunastometrowe, a pięćdziesiąt to autobusy przegubowe. To największy kontrakt na jednorazową dostawę autobusów na Litwie od 1990 roku. Zamówienie dla litewskiej stolicy obejmuje dostawę wraz z finansowaniem 100 nowych Solarisów Urbino 12 oraz 50 sztuk Urbino 18 nowej

Łączne szacowanie wartości zamówień

finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie. Ważne jest rzetelne rozeznanie rynku pod kątem usług przesyłu oraz dostawy energii. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie

InPost wprowadził usługę Podaj Dalej dla klientów biznesowych

. "Usługa będzie korzystna zwłaszcza dla małego e-commerce, który działa lokalnie. Umieszczanie przesyłek w Paczkomacie w pobliżu firmy pozwoli na bezkontaktowy i bezpieczny odbiór przesyłek 24/7. Usługa nie wymaga zmian w systemach ani dodatkowej integracji - opłata jest naliczana automatycznie, bez

LPP uruchomiło magazyn typu Fulfillment Center na Słowacji do obsługi e-commerce

było koniecznością, która zapewni naszym klientom w Czechach, na Słowacji i Węgrzech błyskawiczną dostawę zamówionego towaru i istotnie zwiększy konkurencyjność naszej oferty na tych rynkach" - podsumował Kujawa. LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House

Dostawy w czasach kwarantanny. "McDonald's wytrzyma, ale małe lokale... Sorry"

początku epidemii było ciężko, ale teraz wydaje nam się, że dostaw jest tyle co zwykle. Jesteśmy lepiej przygotowani na tę sytuację niż reszta, ale też - jeżeli nie uda nam się obniżyć czynszu, zbankrutujemy. Jego zdaniem większość restauratorów do tej pory wykorzystywała dostawy jako dodatkowy kanał

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała

Bricomarché uruchomi przy sklepach kolejnych 14 Bricomatów w lipcu

. Dotychczas sieć Bricomarché posiadała Bricomaty w 10 lokalizacjach. W lipcu boksy do odbioru zamówień będą montowane przy 14 kolejnych sklepach. Z udogodnienia skorzystają dodatkowo mieszkańcy Barlinka, Działdowa, Lipna, Knurowa, Kołobrzegu, Poznania, Rydułtów, Sanoka, Sokółki, Starachowic, Stargardu

Zalando umożliwiło odbiór przesyłek w wybranych sklepach Żabka i Freshmarket

konsekwentnie realizuje. Firma stale udoskonala proces dostarczania paczek, wprowadzając na poszczególne rynki dodatkowe usługi w tym obszarze, jak np. Same Day Delivery czyli dostawa w dniu złożenia zamówienia. Zalando testuje również, w wybranych lokalizacjach, innowacyjne i niekonwencjonalne sposoby dostaw

Koniec kultowego ostrego sosu? Fani Srirachy nie dowierzają

dostawą. Zawiniła pogoda Zdaniem producenta wpływ warunków atmosferycznych na produkcję papryki chili oznacza, że nie będzie on w stanie wyprodukować charakterystycznego ognistoczerwonego sosu. Firma już od kilku tygodni nie jest w stanie zrealizować wcześniej złożonych zamówień, wszyscy liczyli, że uda

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Newag zawarł z województwem zachodniopomorskim umowę na dostawę 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 12 w wersji trzyczłonowej i 5 w wersji czteroczłonowej za 203,9 mln zł netto, a wraz z opcją zamówienia kolejnych 10 EZT - 342,3

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

. Wspieranie osób starszych i ze schorzeniami Zmniejszenie obciążenia związanego z grypą sezonową - zwiększenie liczby szczepień i realizacja dodatkowych krajowych zamówień na szczepionki przeciwko grypie. Wśród państw Unii Europejskiej

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

- ograniczyła produkcję ługu sodowego wskutek wysokich cen energii. Dodatkowo ceny ługu sodowego w Europie podbijały trudności logistyczne w jego dostawach z Chin. A to nakręcało zyski grupy PCC Rokita, która chwali się też utrzymywaniem dostaw do swoich klientów mimo problemów z utrzymaniem ciągłości produkcji

"The New York Times": Góry cargo rosną, statki uwięzione na redzie. To już wywołuje strach przed Bożym Narodzeniem

dużej mierze musi polegać na wytwórniach z Chin i Indii. Problemy na morzu spowolniły dostawy, co z kolei obniżyło jego sprzedaż. - Kiedyś realizacja zamówienia trwała 30 dni. Teraz mówi się o sześciu miesiącach, a klienci dzwonią ze skargami - mówi Joyner wskazując na rozkładany fotel z brązowej

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

instalacji oraz montaż m.in. dwóch dodatkowych regazyfikatorów LNG i pomp kriogenicznych. Inwestycja ma na celu rozszerzenie funkcjonalności i zdolności technicznej obiektu, w tym w szczególności osiągnięcie zdolności regazyfikacyjnej na poziomie 7,5 mld m3 gazu rocznie, wyjaśniono

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Dodatkowe finansowanie szpitali na zwalczanie epidemii COVID-19 musi obejmować również środki na dodatkowe koszty ponoszone przez podwykonawców usług niezbędnych do funkcjonowania szpitali, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). FPP

Wejście smoka: ruszył Amazon.pl. Na razie to jednak nie smok, ale smoczek

i czasopism. To wreszcie ekskluzywne oferty dostępne tylko dla członków Prime'a. Kiedy ta usługa pojawi się w Polsce? Nie wiadomo. Na razie, jeśli chodzi o dostawy, jest dość przeciętnie. Dostawa standardowa w Amazon.pl jest bezpłatna w przypadku zamówień o wartości ponad 100 zł. Przy zamówieniach

"The New York Times": Brakuje nie tylko chipów, ale i sklejki, miedzi, plastiku, litu. Kraj fabryk nie ma z czego produkować

, przyznała się do swego rodzaju kanibalizmu: wymontowywała z już wyprodukowanych, ale niesprzedanych ciężarówek, trudne do zdobycia komponenty i ponownie montowała je w pojazdach, na które miała zamówienia. Przedsiębiorstwa myślą też o długofalowym zabezpieczeniu swoich dostaw, na przykład kupując

Blackout w Polsce? Ze sklepów znikają agregaty prądotwórcze

, baterie i radia W Austrii wyemitowano spot, który instruuje, jak przygotować się na wypadek kilkudniowych przerw w dostawach prądu. Twórcy radzą w nim, by zaopatrzyć się w prowiant, który nie wymaga przechowywania w lodówce, zrobić zapasy wody, kupić świeczki, baterie i radia. 12 listopada przeprowadzono

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

Vinci dla spitala, podała spółka. Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla szpitala na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych, podano. "Umowa została zawarta w

Siemens Gamesa RE ma zamówienia na kolejne 26 MW w Polsce

nowym zamówieniom na dostawy o mocy 26 MW. Firma zainstaluje łącznie 13 turbin SG 2.1-114 dla dwóch farm wiatrowych, które wygrały ostatnią aukcję energii odnawialnej, co podkreśla konkurencyjność platformy Siemens Gamesa 2.X, która pozytywnie wpływa na rentowność projektów klientów. Dodatkowo, w ramach

Dlaczego w aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie? "To marny biznes"

, ale biorąc pod uwagę osoby już zapisane w kolejce, najwcześniej w połowie października szczepionki będą dostępne. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski: Po wciąż trwających rozmowach z koncernami farmaceutycznymi szacujemy, że oprócz 1 770 000 zamówionych szczepionek na rynek trafi dodatkowe 200 000

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko w ok. 94%, oraz Vulcan zawarło z Katowicami umowę na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" za 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł

Solaris ma umowę na dostawę do 300 autobusów InterUrbino do Włoch

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał umowę ramową z włoską firmą Cotral, odpowiedzialną za usługi transportu regionalnego z siedzibą w Rzymie, na dostawę do 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ponad 117

Alledrogo? Od 1 czerwca Allegro wprowadza prowizję od kosztów dostawy. Co zdrożeje i dlaczego?

prowizji.  Kolejnym ruchem będzie wprowadzenie nowego typu dostaw. - Złotym standardem na polskim rynku jest teraz 48 godzin na dostawę. Na zaawansowanych rynkach zachodniej Europy czy USA bardzo popularne są jednak dostawy następnego dnia po zamówieniu. Współpracujemy więc teraz z różnymi operatorami

Kreml poświęcił Gazprom. Figa zamiast rekordowej dywidendy

zamówionego w Gazpromie.  Politycy w UE nie wykluczają, że Gazprom w ogóle wstrzyma dostawy gazu do Europy. To pozbawi koncern głównego źródła dochodów, jakimi są wpływy z eksportu gazu. Ale na dłuższą metę może to grozić uszkodzeniem niektórych złóż Gazpromu. 

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA za 166,62 mln zł brutto

Wasko przypada około 24%. "Dodatkowo wykonawca złożył ofertę na prace objęte prawem opcji, których łączna wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego" - czytamy w komunikacie. Kryterium oceny ofert stanowiły

Solaris dostarczy do Brukseli 25 autobusów elektrycznych za ok. 21 mln euro

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach wygrał kontrakt na dostawę 25 przegubowych autobusów elektrycznych Urbino 18 electric do Brukseli za kwotę ponad 21 mln euro, podał producent. "To największe w dotychczasowej historii sprzedaży

Auto (znów) staje się luksusem

niektórych zakładów Europie - np. fabryk aut szwedzkiego Volvo.  Padli ofiarą sukcesu Kilka miesięcy temu głośno narzekali amatorzy aut Skody i innych marek z grupy Volkswagena, którym sprzedawcy obiecywali dostawę zamówionego auta za wiele miesięcy lub w ogóle wstrzymywali zamówienia na niektóre modele

Konsorcjum Newagu wybrane do rozbudowy metra w Sofii za szac. 601 mln zł netto

Newag przypada szacunkowo co najmniej 158,43 mln zł. "Zakres podstawowy obejmuje dostawę 20 pojazdów trójczłonowych, dodatkowo klient może zamówić 10 kolejnych pojazdów (opcja). Klientowi zaoferowano dostawę pojazdów bazujących na platformie Inspiro (pojazdy dostarczone

Za chwilę w sklepach może brakować mięsa, mrożonek, piwa, napojów gazowanych... Wiceminister Kaczmarczyk umywa ręce

Artykuł aktualizowany Dwutlenku węgla (CO2) zaczęło od kilku dni brakować na rynku, bo Grupa Azoty ograniczyła jego produkcję i dostawy. Podobnie zrobił Anwil. - CO2 jest produktem powstającym przy pracy instalacji amoniaku. Instalacje te bazują na głównym surowcu, którym jest gaz ziemny

Konsorcjum NASK i Atende wezwane przez KG Straży Granicznej do podpisania umowy

przetargowego "Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej" część 1 zamówienia, poinformowało Atende. "W ramach części 1 zamówienia wykonawca zrealizuje dostawę urządzeń sieciowych (wraz z gwarancją, oprogramowaniem i licencjami) do jednostek organizacyjnych

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

– i to jest stawka dominująca, dotyczy 90 proc. zamówień, czyli lokali, które same sobie organizują dowóz. Prowizja 30 proc. dotyczy zaś przypadków, w których to my przejmujemy na siebie dostawy. Limit, którego chciała Lewica, w większości by nas nie objął. 13 proc. to jest brutto czy netto? &ndash

Gaz-System zweryfikował listę potencjalnych wykonawców Baltic Pipe

dodatkowych. W ramach pierwszego pakietu RFI skierowano do 8 firm, które potencjalnie mogą dostarczyć odpowiednie rury w zakładanym terminie. Na zapytanie odpowiedziały wszystkie podmioty, z których 7 wyraziło zainteresowanie otrzymaniem zlecenia i zrealizowaniem zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego

Solaris ma umowę na 21 autobusów dla przewoźnika z Oslo

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał umowę z norweską Unibuss z Oslo na dostawę 15 nowych autobusów miejskich Urbino 12 oraz 6 przegubowych Solarisów Urbino 18, podał producent. Wśród nich będzie 500. Solaris dostarczony do Norwegii

Emilewicz: Zapewniamy, że nie ma problemów z produkcją i dostarczaniem żywności

Emilewicz po spotkaniu z producentami produktów spożywczych i środków higienicznych. Ze względu na obowiązujące od dzisiaj zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, zaapelowała, by pracownicy, którzy nie muszą korzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego tego nie

UberEats już działa w Warszawie. Dostarczy jedzenie w maksimum pół godziny

razie jedzenia do takich dzielnic, jak Ursynów, Wilanów, Bielany czy Bemowo. Z przymrużeniem oka ubolewał nad tym zresztą także Krzysztof Radoszewski. – Mieszkam przy metrze Kabaty i sam jeszcze nie mogę sobie zamówić obiadu – mówił na konferencji prasowej. UberEats: 7,99 zł za dostawę

Grupa Empik wprowadza usługę subskrypcyjną Empik Premium

Empik Premium zyskują także darmową dostawę nie tylko do punktów odbioru, ale również kurierem. Użytkownicy łatwo i szybko zamówią produkty na Empik.com, a dzięki usłudze Empik Premium przy zakupach powyżej 40 zł odbiorą je bez żadnych dodatkowych kosztów w ponad 11 tysiącach paczkomatów oraz placówek

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

przypadku usług nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego a w przypadku dostaw 20 %) wystarczającym jest aby przedmiot zamówienia uzupełniającego był zgodny z zamówieniem podstawowym np. w przypadku gdy zamówienie podstawowe dotyczy usługi sprzątania sal konferencyjnych możliwe jest zlecenie

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

regulacją art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli mówimy o dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie rozróżnia w tym względzie

Wojna Rosji z Ukrainą. Bukowski: Stawki VAT powinny znów zostać podniesione, to nie jest też czas na "Polski ład"

się bawić progresją. To nie jest też czas, żeby wzmacniać konsumpcję. Finansowanie wzrostu wydatków na inwestycje wymaga podatków powszechnych. Tego się nie zrobi z pieniędzy 10 proc. najzamożniejszych Polaków. Przecież dodatkowo "Polskim ładem" montujemy miny, o których jeszcze nie wiemy. W

Solaris ma pierwszą umowę na trolejbusy na rynku francuskim za ok. 17 mln euro

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach wygrał kontrakt na dostawę 22 trolejbusów za ponad 17 mln euro do Saint-Etienne. To pierwsze dla firmy francuskie zamówienie na tego rodzaju pojazdy, podał Solaris. "Kontrakt zakłada dostawę