zamówił sprzęt

Katarzyna Bełdowska

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Obowiązki nałożone na wykonawcę, w tym w szczególności konieczność odpłatnej dzierżawy sprzętu zamawiającego, sprawia, że umowa nie kwalifikuje się jako zamówienie publiczne.

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Jak poprawnie pogrupować sprzęt i materiały medyczne w zamówieniach dla szpitali? Kilka wskazówek dla zamawiających

Prawidłowe szacowanie zamówień także w przypadkach zamówień na sprzęt medyczny należy oprzeć na zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Zakup sprzętu nowego i używanego może być przedmiotem jednego zamówienia

Zakup sprzętu nowego i używanego może być przedmiotem jednego zamówienia

dopuści jednocześnie zaoferowanie sprzętu nowego jak i używanego. Porównywalność ofert Kwestia porównywalności ofert jest związana przede wszystkim z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia, a następnie z prawidłowym doborem kryteriów oceny ofert i

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Pytanie: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

wartość zakupu używanego urządzenia należy zsumować z wartością sprzętu już zakupionego i przeprowadzić pełną procedurę przetargową? Czy można zakupić używaną kserokopiarkę w oparciu o regulamin udzielania zamówień do 14.000 euro? Odpowiedź Nie ma

USA: więcej zamówień na dobra trwałe, ale tylko dzięki lotnictwu

inwestorów indeks dużych zamówień z wyłączeniem lotnictwa i wydatków na obronność kraju spadł w listopadzie o 1,2 proc. w porównaniu ze spadkiem o 0,9 proc. w poprzednim miesiącu. Spadek zamówień na samochody, komputery i sprzęt elektroniczny analitycy tłumaczą kłopotami z

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

konkretnej daty dziennej - zamawiający nie określa natomiast ilości dni jaką wykonawca będzie dysponował na zrealizowanie zamówienia od daty podpisania umowy. Wskazana praktyka w szczególności dotyczy zamówień na dostawy sprzętu komputerowego, mebli biurowych itp. Stanowi ona jednak naruszenie zasad

Będą duże zamówienia. Krajowy rynek IT łapie wiatr w żagle

sprzęcie informatycznym. Według prognoz Sygnity w tym roku polskie firmy wydadzą na sprzęt aż 12,1 mld zł, czyli 13 proc. więcej niż przed rokiem. Oprogramowanie urośnie o niecałe 4 proc. (do 5,3 mld zł), ale już w kolejnym roku ma skoczyć o 9 proc. Branża informatyczna bardzo mocno odczuła skutki

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, zamawiający powinien sporządzić opis przedmiotu zamówienia z poszanowaniem zasad zawartych w art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób nie ograniczający konkurencji (wymóg zawarty w art. 7 ust. 1

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Pytanie Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

Zamówienia publiczne i pełnomocnictwo domniemane

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa szczególnych zasad jakie muszą być spełnione przez wykonawców w zakresie pełnomocnictw do ich reprezentowania w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym. W związku z powyższym

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Pytanie: Jednostka budżetowa będzie przystępowała do zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 różnych technologicznie dronów wraz z dodatkowym wyposażeniem typu sprzęt informatyczny niezbędny do obsługi dronów i obróbki zdjęć. Po wstępnych rozeznaniach cenowych i analizie rynku

TP Emitel kupuje sprzęt Ericssona

Nieoficjalnie przedstawiciele Ericssona twierdzą, że to "jeden z większych kontraktów tego typu w Europie". "Umowa dotyczy zaprojektowania, realizacji i integracji systemu naziemnej telewizji cyfrowej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ericssona. Sz

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Pytanie: Katalog zamówień pod nazwą „ sprzęt komputerowy " w planie zamówień zamawiającego składa się z 23 części. Jest to zbieranina zamówień z całego urzędu. Niektóre stanowią zadania własne, a inne są realizowane z dofinansowaniem z UE. Suma wszystkich części przekracza próg unijny

Firmy w kłopotach. Nawet zagranica nie chce naszych produktów. Ogromny spadek zamówień

Firmy w kłopotach. Nawet zagranica nie chce naszych produktów. Ogromny spadek zamówień

związane z dostawami "pozostałego sprzętu transportowego" zanotowały o ponad połowę mniej zamówień niż przed rokiem.  Mniej chętnych jest także na komputery, elektronikę i wyroby optyczne, a także metale i wyroby farmaceutyczne. Tutaj spadki wyniosły od ok. 38 proc. do ok. 23 proc. Dane

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

wyposażenia ośrodka zdrowia typu szafy, leżanki lekarskie, biurka lekarskie, fotele, stoły do badań niemowląt, blaty z przewijakami itp.  Czy wartość zamówienia należy oszacować łącznie dla wszystkich ww. elementów wyposażenia, a więc sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego i mebli? Czy każdy z

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie można go nabyć u tego samego podmiotu (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). Marzena Kopacka-Biculewicz Więcej na www.portalzp.pl

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Pytanie: Jak należy sklasyfikować zamówienie dotyczące wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem/kierowcą, tj. koparko-ładowarki do przygotowania mieszanki, samochodu ciężarowego z zamontowanym pługiem do odśnieżania i rozsypywarką do zimowego utrzymania dróg? Czy zamówienie należy potraktować

"Mózg" obrony powietrznej najpierw w Polsce, potem w USA. W kwietniu zaczną się testy

"Mózg" obrony powietrznej najpierw w Polsce, potem w USA. W kwietniu zaczną się testy

w 2018 r. zamówienia na system obrony rakietowej Patriot. - Sprzęt zostanie wysłany do Polski w następnym miesiącu [w kwietniu]. Polacy zakończą szkolenia i osiągną podstawową zdolność operacyjną pod koniec lata - powiedział Ian Reynolds, dyrektor Northrop Grumman ds. rozwiązań sieciowych, cytowany

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

Z tego artykułu dowiesz się: co należy rozumieć przez warunki udziału w postępowaniu przetargowym ? w jaki sposób zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu przetargowym? o czym zamawiający powinien pamiętać, ustalając wymagania dotyczące zamówienia przetargowego? jakie są

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

nie każdy, który umiałby wykonać konserwację dachu byłby w stanie zrealizować pierwsze zamówienie wymagające znacznie większej wiedzy, doświadczenia, sprzętu, pracowników i materiałów. Różnica między terminem zakończenia pierwszego zamówienia, a rozpoczęciem drugiego wynosi kilka miesięcy. Czy w tych

Zasady szacowania dostaw nowego i używanego sprzętu komputerowego

Pytanie: Czy zakup używanego sprzętu komputerowego (np. poleasingowego) należy łączyć z zakupem nowego sprzętu? Czy jest to ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Zamówienia , które bezwzględnie trzeba szacować razem, to te, które łączy tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa. Brak

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

do sprzętu komputerowego i kserokopiarek musiały posiadać hologram potwierdzający, że materiał eksploatacyjny jest materiałem oryginalnym producenta sprzętu uznać należy za sprzeczny z ustawą Prawo zamówień publicznych ponieważ utrudnia uczciwą konkurencję. Dążąc do zakupu tonerów producentów sprzętu

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

producentów sprzętu do którego są przeznaczone przewidując brak punktów dla tuszy/tonerów równoważnych do wskazanych w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia). Tego rodzaju działania Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uznaje za sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych , gdyż w ocenie Izby naruszają

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Pytanie: Zamawiający – gmina w miejscowości uzdrowiskowej – chce udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (zamówienie in-house) powołanej przez gminę spółce z o.o. ze 100% udziałem gminy. Spółka oprócz działań powierzonych przez gminę oferuje

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

może nie tylko na zwiększeniu wynagrodzenia ze względu na podwyższenie cen materiałów i surowców, ale również kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia osób delegowanych do realizacji zamówienia), kosztów eksploatacji sprzętu czy kosztów usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia. Pod rozwagę

Interwencja "Pieniędzy ekstra": Nie mogli otworzyć przesyłki, więc naliczyli karę

telefon internet mobilny w sieci Plus. Razem z laptopem. Właściwie to laptop był głównym wabikiem, bo czytelnik chciał mieć w domu przenośny komputer i możliwość otrzymania go w ramach dwuletniego abonamentu w Plusie wydawała mu się nie lada okazją. "Sprzęt nie działał

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

potwierdzenie tego ostatniego wykonawca miał przedstawić wykaz sprzętu, którym dysponuje. Obecnie trwa kontrola ówczesnej procedury. Czy Komisja przetargowa dokonując oceny złożonej oferty (tylko jednej w postępowaniu) i złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału dokumentów podmiotowych miała

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

postawionych w SWZ. Wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z umowa i opisem przedmiotu zamówienia. Stosownie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

najtańszej, ale wątpliwej jakości. Dzięki zastosowaniu kryteriów jakościowych zamawiający może między innymi uzyskać: optymalne parametry sprzętu objętego przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego, dodatkowe, ale użyteczne funkcjonalności w ramach przedmiotu zamówienia, maksymalizację kompetencji osób

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

komunikacie. "Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13 025 700 zł brutto w tym: 1. zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 7 995 123 zł brutto; 2. prawo opcji (dostawa sprzętu

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

było jako brak obowiązku wskazywania producenta sprzętu jako podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego obejmującego dostawę. Powstają jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy serwis gwarancyjny sprzętu zgodnie z wymogami zamawiającego ma świadczyć producent, nie powinien zostać jednak

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym: 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,10 zł brutto; z czego na emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto 2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

środki finansowe, w tym środki na realizacje pierwszej części zamówienia. W przypadku, gdy KIO nakaże unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że: oferta odwołującego przewyższa środki

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

mogą dotyczyć: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

--00:50: Japonia - Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m), grudzień (ISBnews/Macronext)

Swojego iPhone'a naprawisz sam, w domu. Apple uruchamia program Self Service Repair

, posługując się załączoną instrukcją, naprawiać swój sprzęt.  "Uważamy, że dla naszych klientów i dla planety najlepsze są trwałe rozwiązania, dlatego tworzymy produkty tak, by były wytrzymałe i niezwykle rzadko wymagały konserwacji i naprawy. Jeśli jednak naprawa jest konieczna, chcemy, by klienci

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż sprzętu audio, z możliwością składania ofert częściowych. W załączniku nr 1a zawarto zapis: „W poniższej tabeli przedstawiono wykaz sprzętu oraz okablowania z podaniem wymogu

Polska uczyni z Korei światowego giganta zbrojeń. Bogaty i niemarudzący klient znad Wisły

świecie. Przedstawiając tę prognozę, Bank Centralny Korei nie wiedział jeszcze, że wojna Rosji z Ukrainą zapewni temu państwu z Dalekiego Wschodu gigantyczny wzrost zamówień na broń - w lwiej części z Polski. Właśnie dzięki polskim zamówieniom obecny prezydent Republiki Korei Yoon Suk Yeol mógł w sierpniu

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

części: Część 1 - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyka - o wartości 50.000 zł; Część 2 - ubezpieczenie pojazdów o wartości 500.000 zł; Część 3 - obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC - o wartości 50.000 zł. Odpowiedź W przypadku zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia

Szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Jesteśmy Instytutem badawczym. W planie zamówień publicznych na nowy rok mam artykuły laboratoryjne, które chciałbym podzielić na: - odczynniki czyli głównie chemię, sprzęt laboratoryjny (głównie urządzenia

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Pytanie: Zamawiający musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. W końcowej fazie realizacji inwestycji stwierdzono wystąpienie istotnych potrzeb

Zakres świadczenia wykonawcy

Pytanie: W ofercie na dostawę sprzętu sportowego wykonawca dołączył zdjęcia proponowanych urządzeń. Na zdjęciu widnieje logo producenta. Zamawiający żądał w przedmiocie zamówienia sprzętu z certyfikatem IAAF i zażądał zdjęcia proponowanego sprzętu

Polska firma Bison, którą Ukraińcy oskarżyli o łamanie sankcji i dostarczanie towaru Rosji, twierdzi, że jest niewinna

Informację o trwających przez lata zakupach zachodniego sprzętu dla Ałmazu-Antieju opublikował na swoim koncie na Facebooku Dmytro Dubiłet. To ukraiński przedsiębiorca, jeden z założycieli Monobanku, pierwszego banku komórkowego w Ukrainie. Przez moment w latach 2019-20 był też w rządzie

Fundacja Polsat przeznacza 2 mln zł na zakup sprzętu dla służby zdrowia

zamówienia m.in. na kombinezony, gogle medyczne, maski chirurgiczne, maski KN 95 P2 czy rękawiczki ochronne. Pierwsze zamówienie jest już realizowane, dzięki czemu jeszcze w tym tygodniu sprzęt dotrze do lekarzy i pielęgniarek będących dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem" - czytamy w

ARP przekaże 27 tys. fartuchów i 5 tys. gogli do szpitali

) oraz 5 tys. gogli ochronnych, a realizowane są kolejne zamówienia. Kupiony sprzęt zostanie przekazany do oddziałów najbardziej potrzebujących wsparcia" - napisała ARP na swoim profilu na Twitterze. Sprzęt ten potrzebny jest szczególnie w jednoimiennych szpitalach

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „ Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

eksploatacyjnych nie była uzasadnieniem gwarancja udzielona na sprzęt, w którym będą one używane. Praktyka taka ogranicza dostęp do rynku materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących przez ich producentów, stanowi więc naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Obowiązek opisu przedmiotu zamówienia z

Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł

;Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2019 roku. Dostarczany sprzęt objęty jest 48 miesięcznym serwisem gwarancyjnym" - czytamy w komunikacie

Pękająca w szwach Biedronka wchodzi do internetu. Co kupimy w sklepie internetowym?

kupi sobie lampy bezpośrednio przez stronę Biedronka Home.  Jak wygląda Biedronka Home? Na razie dostęp do sklepu mają tylko pracownicy Biedronki. Sieć nie chwali się pomysłem, ale udostępniła nam dane do logowania. Strona wygląda standardowo. Nawigacja jest dość intuicyjna. Zakupy można zamówić

Zamiast kupować, naprawiamy. Kryzys napędza branżę elektroniki z odzysku

regenerację podstarzałego sprzętu decydują się też firmy. - Zainteresowanie jest ogromne. Od wybuchu pandemii zaobserwowaliśmy 35-proc. wzrost sprzedaży laptopów po renowacji. Największy przyrost widoczny jest w zamówieniach pochodzących z firm i szkół działających w trybie home office - mówi Łukasz Lewenhoff

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest obszerny i różnorodny. Zawiera ok. 150 pozycji − poczynając od maszyn obrabiarek i komputerów, na małych śrubkach kończąc. Czy zamawiający, w celu sprawdzenia oferty

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

sprzętu komputerowego lub/i akcesoriów do komputerów lub/i serwerów lub/i drukarek lub/i urządzeń wielofunkcyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150.000 zł. Zamówienie podzielone jest na 5 części i każdy wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety. Wartość szacunkowa wszystkich

ARM zrealizowała 1 596 zleceń na sprzęt do walki z pandemią koronawirusa

szpitale w respiratory. Liczba zamówionego sprzętu sięgnęła 1 500 sztuk. Dotychczas dostarczono do placówek medycznych blisko 30 mln maseczek trójwarstwowych, ponad 11 mln rękawiczek lateksowych, blisko 2 mln płynów dezynfekcyjnych oraz blisko milion kombinezonów i fartuchów. Codziennie rozwozi je ponad 20

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

wielokrotnie droższy o tego co oferuje rynek, drukarnie z nowoczesnym sprzętem. To się w ogóle kupy nie trzyma. Poczta Polska sama jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Przecież wszystkie straty WZK, zobowiązania, teraz będzie musiała uregulować PP SA. WZK nie ma szans być rentowne, tak samo jak stare

PZL Mielec ma umowę na dostawę 4 śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska

kwota umowy stanowi 683,4 mln zł brutto z pakietami: logistycznym i szkoleniowym oraz doposażeniem. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu

Infoscan będzie dystrybutorem sprzętu i asortymentu do walki z koronawirusem

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych i tym samym rozszerzył ofertę o sprzedaż i dystrybucję produktów służących walce z COVID-19, podała spółka. Infoscan będzie odpowiedzialny za

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

teraz otwarta wojna w Ukrainie jest głównym argumentem MON, żeby uzbrojenie kupować szybko, bez udziału polskiego przemysłu. Przy równoczesnych zapewnieniach, że jeżeli tylko polski producent będzie w stanie dostarczyć sprzęt o wymaganych parametrach i w określonym terminie, "to zamówienie na pewno

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Proszę o poradę i pomoc w określeniu CPV naszego zamówienia . Czy usługi polegające na obsłudze klienta w obiekcie sportowym (udzielanie informacji o ofercie, sprzedaż karnetów i wejściówek), kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

Grupa zakupowa jest zrzeszeniem podmiotów agregujących swoje zakupy (zamówienia) i wspólnie je realizujących. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp   zamawiający mogą razem przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia w ramach tzw. grupy zakupowej. Mogą na tym wiele zyskać, ale też muszą

Infoscan ma zamówienie z Francji na kolejnych 50 szt. MED Recorder

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu

Budimex zainwestuje w sprzęt ponad 100 mln zł, w grunty - ok. 200 mln zł w br.

w sprzęt powyżej 100 mln zł. I pewnie ok. 200 mln zł w grunty" - powiedział Blocher dziennikarzom w kuluarach Kongresu Infrastruktury Polskiej. "Ostatnio zdecydowaliśmy się na zakup sprzętu pod kontrakt Żelazny Most dla KGHM. Tam wydatki to 11 mln euro - tylko na

Polska firma łamała sankcje nałożone na Rosję - twierdzą ukraińskie źródła

Informację o trwających przez lata zakupach zachodniego sprzętu dla koncernu zbrojeniowego Ałmaz-Antiej opublikował na swoim koncie na Facebooku Dmytro Dubiłet. To ukraiński przedsiębiorca, jeden z założycieli Monobanku, pierwszego banku komórkowego w Ukrainie. Przez moment w latach 2019-20 był też

Polski przemysł z potężnym spadkiem zamówień

Eksporterzy nadal odczuwają skutki zerwania łańcucha dostaw w światowej gospodarce. O ile bowiem w całym przemyśle liczba zamówień spadła właśnie o jedną czwartą, to wśród eksporterów niemal o jedną trzecią. Kryzys jest głęboki zwłaszcza wśród producentów pozostałego sprzętu transportowego (spadek

Koronawirus. Łóżka szpitalne - towar poszukiwany. Fabryka pod Poznaniem pracuje pełną parą

Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter. Fabryka, mimo pandemii, pracuje na pełnych obrotach. Ma zamówienia z całego świata, ale teraz najwięcej z Włoch, Hiszpanii, Francji i USA, z krajów, w których koronawirus zbiera największe żniwo

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne [1], komunikacja pomiędzy zamawiającym wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy

Warunki gwarancji

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Określając dodatkowe warunki gwarancji można żądać np.: - wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji do okresu wskazanego w SIWZ, - naprawy sprzętu w siedzibie

PGZ: PIT-Radwar podpisał umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na ponad 200 mln zł

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PIT-Radwar - spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) - podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę do 124 kpl. interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i

Łączne szacowanie wartości zamówień

odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie MON ogłosił podpisanie umów na sprzęt wojskowy o łącznej wartości 52,8 mld złotych. Około połowa tej wartości zostanie dostarczona przez polski przemysł obronny lub przy jego współpracy. Kwota imponująca, tym bardziej w kontekście tego, że przez ostatnie lata

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Pytanie: W celu przygotowania konferencji mamy zamiar zawrzeć umowę na udostępnienie powierzchni części budynku (są to głównie sale konferencyjne) wraz z mediami oraz sprzętem (rzutniki, mikrofony itp.). Czy do udzielenia tego typu zamówienia

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

. Ilościowo najwięcej zamówień z krajów członkowskich UE na terenie Polski uzyskują firmy z Wielkiej Brytanii (27% wygranych przetargów spośród wszystkich zamówień udzielonych firmom zagranicznym). Zamówienia udzielane zagranicznym wykonawcom dotyczą między innymi: zakupu sprzętu medycznego, odczynników

Rosja, chcąc złamać wszelki obywatelski sprzeciw, zacieśnia sieć cyfrowego nadzoru

. Dokument opisujący możliwości różnych dostawców odnosił się do „rynku podsłuchów", czyli łańcucha dostaw sprzętu i oprogramowania, który przesuwa granice powszechnej inwigilacji cyfrowej. Władze „zasadniczo inkubują nową kohortę rosyjskich firm, które powstały w wyniku represyjnych

Na Empik.com zrealizowano ponad 500 tys. zamówień od zewn. sprzedawców w 2 lata

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Na platformie Empik.com zrealizowano ponad 500 tys. zamówień od zewnętrznych sprzedawców oferujących na niej swoje produkty w ciągu ponad dwóch lat od momentu startu marketplace, podano w komunikacie. "Marketplace

Infoscan ma kolejne zamówienie od GBF International na dostawę MED Recorder

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Infoscan otrzymał drugie zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego od GBF International, spółki powiązanej z Bayard Medical. Zamówienie obejmuje 50 urządzeń MED Recorder oraz 50 licencji na 5-letni dostęp do systemu

Morskie Centrum Nauki na Łasztowni wybrało wykonawcę wystawy stałej. Za ponad 27 mln zł

Do przetargu na zorganizowanie wystawy stałej w MCN stanęła jedna firma spełniająca warunki zamówienia. To TRIAS AVI sp. z o.o. z Warszawy. Zamawiający, czyli MCN, odrzucił ofertę firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polin dis Ticaret Anonim Sirketi oraz Orucoglu Holding Anonim

Motoryzacja Europy pogrąża się w kryzysie. Rekordowo niska sprzedaż nowych aut

półprzewodników. A gdy ponownie zaczęły rozkręcać produkcję aut, okazało się, że nie mogą zamówić wystarczającej ich ilości, bo wzrósł na nie popyt w produkcji komputerów, konsoli do gier i innego sprzętu elektronicznego. Z powodu niedoboru półprzewodników koncerny motoryzacyjne wstrzymały produkcję aut

Amica spodziewa się pierwszych sprzedaży pod marką Fagor na przełomie I/II kw.

ogóle sprzedaży grupy, liczy od 2022 r. "Jesteśmy po rozmowach na rynku hiszpańskim, mamy pierwsze zamówienia, spodziewamy się pierwszych sprzedaży na przełomie I/II kwartału br." - powiedział Rakowski dziennikarzom. "W 2020 i 2021 r

Dodatkowe kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia

Zaproponowane kryterium "wsparcie techniczne w języku polskim" w przypadku przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa sprzętu może bez przeszkód stanowić jedno z kryteriów oceny ofert, gdyż jest z nim związane i nie odnosi się do właściwości wykonawcy. Każdy z wykonawców składających ofertę, w ramach

Dramatyczny spadek zamówień w niemieckim przemyśle. "To już nie jest przejściowe spowolnienie"

Miało być 0,2 proc., jest 2,2 proc. – o tyle spadły zamówienia w niemieckim przemyśle w maju. Olli Rehn z Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego powiedział, że wzrost „wyhamował znacząco” i nie można już mówić tylko o „przejściowym spowolnieniu”. „Nie ma

Jeszcze nigdy Polacy nie mieli tyle długów. Choroba kota ważniejsza niż spłata raty kredytu

zaczęły się wraz z wybuchem pandemii. Zamówienia przestały spływać, pan Kazimierz zjawiał się tylko sporadycznie w domach klientów, aby naprawić szafę czy stół. Czytaj także: Skarbówka wysyła listy ostrzegawcze do Polaków i tłumaczy, kto może się spodziewać kontroli - Myślałem, że po pandemii

Polski współtwórca sukcesu Netfliksa: Kryzys w Dolinie Krzemowej? Tam dopiero zaczyna się rewolucja

; Dostał od nas sprzęt do nagrywania na płyty CD. Wtedy kosztował jakieś 20 tys. dolarów. Sam dysk to koszt około 200-300 dolarów – opowiada Mrozowski i dodaje, że nie było to wyłącznie altruistyczne działanie. Niemen był gwiazdą, która mogła pomóc promować taką innowację, jaką był wówczas CD

"The New York Times": Militarna potęga, eksportująca broń wartą miliardy dolarów. Tyle że nie do Ukrainy

także: Polska uczyni z Korei światowego giganta zbrojeń. Bogaty i niemarudzący klient znad Wisły Korea militarną potęgą Pod koniec sierpnia Polska podpisała z wiodącymi dostawcami sprzętu wojskowego z Korei Południowej kontrakty na dostawę czołgów i haubic. Pierwsza dostawa została zrealizowana po

T-Mobile dostarczy PGW Wody Polskie usługi i sprzęt za ponad 3,6 mln zł

. "Przedmiotem zamówienia realizowanego przez T-Mobile są usługi telekomunikacyjne GSM obejmujące: usługi głosowe, usługi tekstowe, transmisje danych, usługę prywatnego APN, zakup sprzętu oraz udostępnienie internetowego systemu (aplikacji) do zarządzania kontami. Całkowita wartość umowy wynosi 3 646

Infoscan ma umowę dystrybucyjną urządzenia MED Recorder w Bułgarii 

będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. Umowa została podpisana na 2 lata, podał Infoscan. W ramach współpracy Inter Business '91 Ltd będzie co miesiąc wysyłał spółce zamówienia na urządzenia MED Recorder oraz

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

wspieraniu interoperacyjności między aplikacjami służącymi do ustalania kontaktów i ostrzegania w różnych krajach UE Zapewnienie sprawnych dostaw środków ochrony indywidualnej, leków i wyrobów medycznych dzięki wspólnym zamówieniom publicznym i wspólnym zapasom UE

Sumowanie wartości zamówień publicznych

przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym

Qumak dostarczy Polkomtelowi sprzęt komputerowy za 12,15 mln zł netto

. wpłynęło do spółki zamówienie złożone przez Polkomtel Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o wartości 12.145.535,18 zł netto. Dostawa ma być zrealizowana do 31.03.2015 roku" - czytamy w komunikacie. Qumak jest polską spółką informatyczno

Huta Stalowa Wola podpisała kontrakt na ponad 700 mln zł. Dostarczy moździerze samobieżne RAK

Umowa z HSW obejmuje dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów do 5 kompanijnych modułów ogniowych Rak, czyli czterdziestu 120 mm samobieżnych moździerzy M120K w wersji kołowej oraz dwudziestu artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD). Zamówiony sprzęt wejdzie na 

Siedzimy w domu, kupujemy meble i AGD. Kurierzy mogą nie zdążyć przed świętami

, co pomaga w porządkowaniu przestrzeni. - Zwykle tego typu sprzęty sprzedają się dobrze dopiero w okresie od sierpnia do października, a w tym roku zainteresowanie przyszło już wiosną, razem z zamknięciem szkół i lockdownem - mówi.   Ponadto kupowaliśmy szafy, wyposażenie sypialni i w ogóle

Apple musi walczyć o pracowników. Inflacja bodźcem do podwyżek

; Inna sprawa, że w przypadku podwyżek Apple musiałoby odpowiedzieć na pytanie: kiedy, jak nie teraz? Pandemia rozpędziła firmę z nadgryzionym jabłkiem w logo, podobnie jak innych producentów sprzętu elektronicznego. Ludzie w wielu firmach zostali wysłani do pracy zdalnej. Dzieci, młodzież i

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w II, nie poprawiają się perspektywy wzrostu gospod.

przypadku firm małych. W układzie branżowym zamówień ubywa najszybciej w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, zaś najlepiej radzą sobie producenci sprzętu transportowego oraz mebli" - napisano też w raporcie. Pogorszeniu uległa również wydajność pracy w przemyśle, co - zdaniem

Zmiany w planie zamówień publicznych

Pytanie: Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w