zalesienie

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnicy i ich rodziny mają swój system ubezpieczenia społecznego, który jest obsługiwany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rząd przeznaczy 911 mln zł na program ochrony brzegów morskich do 2023 r.

programu (lata 2004-2023) to 911 mln zł. "Zmiany wprowadzone do ustawy umożliwią urzędom morskim sprawniejsze wykonywanie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża oraz reagowanie na

Jan Szyszko: propozycje Brukseli szkodliwe dla Polski

Jan Szyszko: propozycje Brukseli szkodliwe dla Polski

. Minister Jan Szyszko ubolewa także, że Bruksela nie uwzględnia propozycji Polski dot. pochłaniania przez nasze lasy CO2. Ale to akurat nieprawda. - Dzięki zwiększeniu zalesienia Polska przy określaniu wielkości redukcji z sektorów non-ETS będzie mogła rozliczyć 22 mln ton CO2 z działań w leśnictwie - mówi

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o lasach wprowadzającą pierwokup dla SP

zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - lasów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Leśne pochłaniacze kasy. Jak państwowe spółki malują trawę na zielono

Leśne pochłaniacze kasy. Jak państwowe spółki malują trawę na zielono

wysnuć wniosek, że na zalesianie nowych terenów. Krzysztof Trębski, rzecznik LP, wyjaśnia jednak, że pieniądze są wydawane na cel wskazany przez nabywców. A tylko KGHM jako taki wskazała wykup gruntów do zalesienia (na terenie Nadleśnictwa Lublin) wydając na niego 100 tys. zł. Reszta wybrała inne

PFR Nieruchomości wybuduje gigaosiedla w ramach programu "Mieszkanie plus". Prezes: Zmusimy ludzi, by pozbyli się samochodów

PFR Nieruchomości wybuduje gigaosiedla w ramach programu "Mieszkanie plus". Prezes: Zmusimy ludzi, by pozbyli się samochodów

analiz. Badamy: zanieczyszczenie gruntu, infrastrukturę, kwestie prawne i podatkowe, zalesienie, warunki geologiczne i wodne. Gdy jesteśmy pewni, że grunt nadaje się pod budowę, idziemy do naszego TFI [towarzystwa funduszy inwestycyjnych], które musi przeanalizować dokumenty, by wydać decyzję

Sprzedaż lub darowizna lasu? Lasy Państwowe zawsze będą miały pierwszeństwo

Sprzedaż lub darowizna lasu? Lasy Państwowe zawsze będą miały pierwszeństwo

. Sprecyzujmy, że ma ono dotyczyć "gruntów oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego". Jak sprzedaż nieruchomości leśnych ma wyglądać w praktyce? Najpierw sprzedający i kupujący

Zwycięstwo Amazonii

. Weto m.in. kładzie kres bezkarności właścicieli ziemskich odpowiedzialnych za nielegalny wyrąb lub wypalanie puszczy przed 2008 r., przywraca nakaz zalesienia wszystkich nielegalnie wykarczowanych terenów oraz rozmiary obowiązkowych ścisłych rezerwatów i stref ochronnych wzdłuż biegu rzek, rozlewisk

ARiMR: z unijnych pieniędzy na rolnictwo nie ucieknie ani złotówka!

2008 r. ARiMR uzyskała akredytacje na pierwsze dziesięć tzw. działań (czyli podprogramów w ramach PROW). Przekazała wówczas rolnikom 4,7 mld zł, w 2009 już 6,5 mld zł. Za tymi kwotami kryją się m.in. pieniądze zarezerwowane na wypłatę rent strukturalnych, dopłaty do zalesień

Złoto wciąż bywa czarne. Jak inni zarabiają na węglu

Złoto wciąż bywa czarne. Jak inni zarabiają na węglu

, zalesienie zniszczonych terenów i zachęty dla inwestorów, ale i tak nie dało się uniknąć problemów. Osada Grimethorpe w South Yorkshire, słynna z najlepszej w Wielkiej Brytanii orkiestry górniczej, doczekała się nie tylko wielu reportaży, często pod dramatycznymi tytułami (np

zalesienie

Zalesianie - proces wprowadzania lasu na powierzchnie inne niż leśne, np. na nieużytki porolne, wydmy, bagna, torfowiska oraz powierzchnie zdegradowane działalnością człowieka (hałdy kopalniane, odkrywki) w celu przywrócenia im naturalnych warunków panujących w kompleksie bioekologicznym.Przed zalesieniem, niektóre rodzaje powierzchni wymagają wykonania wstępnych zabiegów agrotechnicznych.

więcej o zalesienie na pl.wikipedia.org