zalegalizowanie samowoli

Marek Wielgo

Samowola w nadzorze budowlanym

Samowola w nadzorze budowlanym

W wielu miejscowościach można zalegalizować samowolę budowlaną za łapówkę! - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli

Miliarder nielegalnie wybudował drogę. Urząd zalegalizował

Mieszkańcy osiedli przy torze łyżwiarskim Stegny od dekady nie mogą się doprosić o sto metrów asfaltu. Z okien widzą za to rezydencję biznesmena Leszka Czarneckiego, gdzie dojazd powstał bez pozwoleń. Samowolę zalegalizował nadzór budowlany

Czy można wyręczyć gminę przy remoncie drogi?

Niektóre osoby długo czekają na remont gminnej drogi. Wyjaśniamy, czy tacy właściciele działek mogą sami przeprowadzić potrzebne prace.

Hałas, zanieczyszczenie powietrza? Od teraz to już nie wystarczy, by zablokować budowę

Hałas, zanieczyszczenie powietrza? Od teraz to już nie wystarczy, by zablokować budowę

budowlanych Samowole budowlane z dwudziestoletnim stażem będzie można zalegalizować bezpłatnie (do tej pory było to płatne). Ta uproszczona procedura wymaga jednak udowodnienia, że samowola jest bezpieczna w użytkowaniu - do tego jest wymagana ekspertyza techniczna. Chyba że wcześniej właściciel dostał nakaz

Rząd przyjął nowelę Prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

). Według CIR, łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania

MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość

Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?

Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?

skarbowego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia robót budowlanych lub położenie obiektu budowlanego. Inwestor chcący zalegalizować samowolę budowlaną będzie co prawda musiał przedłożyć opinię rzeczoznawcy majątkowego do nadzoru budowlanego, ale nadzór będzie zobowiązany

Rząd przyjął nowelizację ws. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

. CIR wymienia, że: - łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej

Kwieciński: Nowelizacja Prawa budowlanego trafi wkrótce do konsultacji

resortu, zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy

Altany uratowane przed rozbiórką. Nowelizacja prawa budowlanego

celem nowelizacji Prawa budowlanego jest zalegalizowanie altan, bo według prawa są one samowolą budowlaną. PZD nie zamierza kruszyć kopii w tej sprawie. - Liczymy na szybką nowelizację. Propozycja rządowa jest zgodna z naszym postulatem - mówi Bartłomiej Piech. Projekt zakłada

MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta

najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

znajdującej się przed wjazdem na działkę o nr geod. [...] (wykonanego dokładnie w identyczny sposób jak przed wjazdem na działkę [...], które to utwardzenie decyzją z [...] lutego 2021 r. sklasyfikowano jako samowola budowlana i nakazano rozbiórkę). Skarżący podnieśli, że jest dla nich niepojęte jak jedno z

Resort nie pomoże walczyć z korupcją

dezyderat posłów z sejmowej komisji infrastruktury, wstrząśniętych ujawnionym na początku lipca przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) raportem na temat nadzoru budowlanego. Z raportu wynika, że jest on często iluzoryczny. Ba, w wielu miejscowościach można zalegalizować samowolę budowlaną za łapówkę

Zrównał z ziemią cenną willę. Teraz ma ją odbudować

Zrównał z ziemią cenną willę. Teraz ma ją odbudować

prokuraturę o samowoli, a inwestorowi wydała nakaz odbudowy willi. Ten zaś zaraz po zakończeniu rozbiórki wystąpił do starostwa w Piasecznie o zalegalizowanie wykonanych już prac. Starosta zażądał od spółki okazania zgody konserwatora. Ale wojewódzka konserwator na legalizację samowoli się nie zgodziła. Jej

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

, wiele osób straciłoby swój dorobek, gdybyśmy tam wkroczyli i egzekwowali przepisy. Nie mówiąc o awanturze politycznej, która by wybuchła - tłumaczy jeden z inspektorów nadzoru. - A z drugiej strony, tej samowoli nie można zalegalizować. Ale można na niej zarabiać, co czynią

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

budowlanego Paweł Ziemski zwrócił nam tylko uwagę, że działkowiec nie może zalegalizować altany, która zostałaby uznana za budynek rekreacyjno-wypoczynkowy. Nie można też wystąpić o pozwolenie na budowę, bo ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie dopuszcza w nich tego typu zabudowy