zaległościach podatkowych

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Fakt, że wykonawca jest w sporze z organem podatkowym lub z ZUS w zakresie zaległości podatkowych bądź dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 22,2 mln zł

, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 22,2 mln zł. "Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014 [...] nie zgadza się z wynikami

Skarbówka umorzyła zaległości podatkowe firmie górniczej. Prokuratura: za tym stała łapówka

Skarbówka umorzyła zaległości podatkowe firmie górniczej. Prokuratura: za tym stała łapówka

wysokości kilkuset tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo EMS miała wielomilionowe zaległości podatkowe. Z zeznań Andrzeja B. wynika, że zaległości zostały umorzone, bo prezesi spółki w zamian za łapówki mieli kupić sobie przychylność urzędników i polityków. Byli pracownicy skarbówki

Kościński: Bez odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych dla rozliczeń w maju

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Nie będzie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, dla podatników korzystających z możliwości rozliczenia się z fiskusem po 30 kwietnia (do 31 maja), poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. "Nie

Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł

zaległości, podała spółka. "Jednocześnie spółka w dniu dzisiejszym złożyła korekty deklaracji dot. wysokości podatku od osób prawnych tj. CIT 8 za lata 2015-2017" - czytamy w komunikacie. 2 marca spółka podała, że kwota zaległości podatkowej w

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł. "W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej

dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie. "Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka nie

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

- W celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych i modyfikacja obecnego mechanizmu ustalania odsetek za zwłokę

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, która określała zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. "Z uwagi na

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu

Ministerstwo Finansów chce wyższych odsetek od zaległości podatkowych

Zdaniem resortu finansów dziś odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nie mają już "dyscyplinującego charakteru". A to dlatego, że nieodpowiednia jest relacja między oprocentowaniem kredytów a odsetkami podatkowymi. Stawka odsetek podatkowych to dziś 200 proc

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zdecydował o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej stwierdzenia zaległości podatkowej Emperii Holding oraz zdecydował o przyjęciu zabezpieczeń, podała spółka

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Odnotowane w urzędach skarbowych zaległości podatkowe wymagalne wyniosły 68,9 mld zł (stan na koniec 2016 r.) co oznacza wzrost o 35,7% wobec końca 2015 r. i o 96,2% wobec końca 2014 r., poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Największy

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

nadpłaty nie zwalnia płatnika z bieżącego opłacania składek.   – I oczywiście, jak w całym tym systemie, i tu pojawia się jego niekonstytucyjny element: nadpłata będzie zwrócona, o ile nie ujawnią się jakieś zaległości (również podatkowe) – zwraca uwagę doradca podatkowy Przemysław

Rosną zaległości podatkowe

Jezierskiego niepokój Sejmu powinny budzić za to zaległości podatkowe, które w 2008 r. wzrosły o 8 proc. i wyniosły 25 mld zł. - Pogorszyła się egzekucja tych zaległości, szczególnie nieefektywne były służby celne. Wskazywaliśmy na zagrożenie procesami korupcyjnymi - mówił prezes Jezierski

Fiskus zarzucił TVN 110 mln zł zaległości podatkowych. Spółka: zapłacimy, ale się odwołamy

Fiskus zarzucił TVN 110 mln zł zaległości podatkowych. Spółka: zapłacimy, ale się odwołamy

połączenia z Cyfra+. Zapłatę za udziały w tym nowym przedsięwzięciu TVN rozliczył jako koszt i nie zapłacił podatku. Jednak teraz Izba Administracji Skarbowej uznała, że ta transakcja była konwersją wierzytelności, od której należy zapłacić podatek wraz z odsetkami od zaległości. Do transakcji doszło, zanim

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie oddalił skargę Ciechu i utrzymał decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wydał decyzje w następstwie postępowań podatkowych przeprowadzonych wobec spółek zależnych Ciechu - Ciech Soda Polska, Ciech Cargo, Ciech Pianki - w zakresie kontroli podatku

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz

Fiskus tropi zaległości podatkowe. Wykrył je już w Polsacie, teraz żąda 110 mln zł od TVN. Postępowanie w takich sprawach trwa parę lat

Fiskus tropi zaległości podatkowe. Wykrył je już w Polsacie, teraz żąda 110 mln zł od TVN. Postępowanie w takich sprawach trwa parę lat

zwłokę od zaległości podatkowych, która obecnie wynosi 8  proc. rocznie. Czyli jeśli TVN wygra, to skarb państwa zapłaci za to blisko 9 mln zł za każdy rok trwania sprawy.  Rozmawiał: Piotr Miączyński

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej

Sąd: Służbowe auto, komórka, komputer itd to... przychód. Podatek?

pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń - mówił Jacek Bajson. Jego zdaniem to by oznaczało, że praktycznie każdy ma jakąś zaległość podatkową wobec fiskusa. - Zgodnie z interpretacją sądu, jeżeli osoba zatrudniona przez firmę na umowę-zlecenie do odśnieżania nie zapłaci

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

niealimentacyjnych 50 proc. wynagrodzenia. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak też zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60 proc. jego pensji (art. 87 kodeksu pracy posługuje się określeniem trzy piąte oraz jedna druga wynagrodzenia). Przykład: 1. Pan Stanisław

Tajne śledztwo w sprawie łapówek. Znani politycy pośrednikami?

korumpowali wysokich rangą oficerów komend miejskiej i wojewódzkiej w Katowicach, a także czy w zamian za łapówki załatwiali umorzenie milionowych zaległości podatkowych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów - Mogę powiedzieć tylko tyle, że nasze

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

Od przeszło roku stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła 10 proc. w skali roku. Teraz, od 9 listopada, podskoczyła do 12 proc. Do tej pory stawka odsetek "podatkowych" to było 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu

Deficyt w podatkach

Mimo postępowań układowych, ugodowych, restrukturyzacyjnych czy egzekucyjnych kwota zaległości budżetowych - głównie podatkowych i celnych - rośnie od lat i na koniec 2008 r. sięgnęła 20,5 mld zł, czyli o ponad 2 mld zł więcej, niż zaplanowany na 2009 r. deficyt budżetowy. Od

Mizerne efekty abolicji podatkowej

zaległości podatkowych na łączną kwotę 320,6 mln zł. Umorzyły też 102,1 mln zł zaległych odsetek. Do tego doszło 31 tys. 117 decyzji o zwrocie zapłaconego podatku - osoby, które go wcześniej zapłaciły, odzyskały w sumie 94,2 mln zł. Zdaniem Andrzeja Marczaka to bardzo mało

Amerykański minister finansów krytykuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Apple. Komisja odpiera zarzuty

- Zaniepokoiło mnie, że odzwierciedla to próbę sięgnięcia do bazy podatkowej USA po podatek od dochodu, który powinien zostać opodatkowany w Stanach Zjednoczonych - powiedział w środę sekretarz skarbu Jack Lew podczas odbywającej się w Waszyngtonie rozmowy na temat stanowiska

"GP": Podatnicy zalegają z miliardami

miliardy złotych. Nasz budżet znajduje się w trudnej sytuacji i skuteczność egzekucji zaległości podatkowych może przyczynić się do zmniejszenia istniejącej dziury budżetowej - pisze "Gazeta Prawna". Analitycy podkreślają, że trzeba przyznać

Zamiast zaświadczeń oświadczenia

prowadzeniem firmy. 220 zaświadczeń, odpisów oraz wypisów odejdzie raz na zawsze do lamusa. Gdy ktoś będzie od właściciela firmy żądał dokumentów o niekaralności, potwierdzających brak zaległości składek ZUS czy wykazania dochodów, wystarczy kartka papieru, na której przy urzędniku

Wizerunkowa katastrofa Ministerstwa Finansów. Musi się wycofać z projektu najważniejszej ustawy podatkowej

kontroli firm. - Wystarczy, że fiskus ogłosi, że rozpoczyna kontrolę celno-skarbową, i przedawnienie będzie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę, jak długo zechce, i kontrolować np. zaległości podatkowe sprzed siedmiu czy dziewięciu lat - mówił Wyborcza.biz dr

Lista największych dłużników podatkowych na Słowacji. Na pierwszym miejscu... Grażyna Kulczyk. "To spór podatkowy"

Słowacki rejestr finansowy corocznie publikuje listy największych dłużników podatkowych. W ciągu ostatniego roku w pierwszej dziesiątce znalazły  się firmy, które łącznie są winne państwu ponad 260 mln euro. Wśród dłużników znajdziemy m.in. upadłe zakłady mięsne Púchovský i

"Polski ład". Nawet jeśli zapłaciłeś podatek, fiskus może ci wymierzyć karę

podatek i nie podlegał żadnej karze za przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Inny przypadek. Fiskus kontroluje podatnika i uznaje, że są zaległości podatkowe. Właściciel firmy reguluje zaległości i też unika kary. A fiskus nie może wobec niego wszcząć postępowania karnoskarbowego. A jeśli wszczął to

PiS nie zrezygnuje z blokady firmowych i prywatnych kont. Przepisy mają wejść po wyborach

kontrolę celno-skarbową, i przedawnienie będzie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę, jak długo będzie chciała, i kontrolować np. zaległości podatkowe sprzed siedmiu czy dziewięciu lat - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Interpretacje do kosza Jakby tego

Skarbówka zablokuje firmowe i prywatne rachunki, karty płatnicze, a nawet blika. I to bez przedstawienia powodów

rozpoczyna kontrolę celno-skarbową i przedawnienie będzie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę, jak długo będzie chciała, i kontrolować np. zaległości podatkowe sprzed 7 czy 9 lat - mówi dr Antoni Kolek. Prześwietlanie kont bankowych W ostatnim czasie skarbówka dostała

Zaraz po wyborach PiS będzie mógł kontrolować podatki nawet sprzed 10 lat

nastąpi przedawnienie potencjalnych zaległości oraz kiedy zakończy się kontrola. Jeszcze ostrzej wypowiada się doradca podatkowy Przemysław Hinc. - Zawieszenie przedawnienia w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej praktycznie burzy porządek konstytucyjny, destabilizuje system podatkowy, powoduje

PiS rusza na przedsiębiorców. Nowe przepisy pozwolą kontrolować podatki nawet sprzed dziewięciu lat

termin płatności podatku. - Teraz - po zmianie prawa - wystarczy, że fiskus ogłosi, że rozpoczyna kontrolę celno-skarbową, i przedawnienie będzie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę, jak długo będzie chciała, i kontrolować np. zaległości podatkowe sprzed siedmiu czy

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). "Na mikrorachunek podatkowy wpłacisz także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych w PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia" - czytamy w komunikacie. Do wygenerowania mikrorachunku niezbędne jest podanie

ATM Grupa: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5,82 mln zł, podała spółka. "Kwota zaległości

MF: Firmy mogą występować o ulgi, umorzenia zaległości z zw. z koronawirusem

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości, podało Ministerstwo Finansów

W pandemii jej nie było, teraz ZUS ponownie ją nalicza. Opłata obowiązuje od 1 sierpnia

;wniosku o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty - dowiadujemy się z art. 57 ordynacji podatkowej. Dodatkowa należność nie jest ustalana w sytuacji, w której przyczyną odroczenia płatności podatku lub rozbicia go na raty była klęska żywiołowa lub wypadek losowy. Na mocy art. 15

Kruk zapłaci 2,6 mln zł zaległego podatku za 2014 r.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje

Nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii. Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia

nieprawidłowe, abolicja powinna spowodować uznanie poczynionych w roku 2022 rozliczeń za prawidłowe, nawet jeśli potem okazałyby się wadliwe – proponuje Hinc.  Jego zdaniem państwo musi też odstąpić od naliczania odsetek od ujawnionych w przyszłości zaległości podatkowych, które powstały w

Koronawirus. Prawnicy z Torunia pomagają przedsiębiorcom pro publico bono

;odroczenie terminu zapłaty podatku, zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, w zakresie świadczeń

Forte szacuje zysk EBITDA za IV kw. na poziomie 43,6 mln zł w zw. z rezerwą

zł, podała spółka. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 wynosi 3,4 mln zł, a szacowana wysokość odsetek od zaległości podatkowych z tego tytułu wynosi ok. 0,8 mln zł. Z uwzględnieniem rezerwy, szacowana wysokość EBITDA

Fiskus niespodziewanie zastawił wnyki na osoby wynajmujące mieszkania. Trzeba szybko podjąć decyzję

terminie, co będzie skutkowało powstaniem zaległości podatkowej i sankcją w postaci odsetek. Fiskus może też sięgnąć po przepisy kodeksu karnego skarbowego - rozkłada ręce Hinc.  Żeby było zabawniej (bo podatnicy według Ministerstwa Finansów się, jak widać, nudzą), przepisy można też interpretować

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

pośpiesznym tempie wydawało rozporządzenie łatające dziurę. W czwartek minister finansów podpisał stosowne rozporządzenie. - Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od

PiS zaczyna masowe kontrole Polaków. Skarbówka sprawdzi e-sprzedawców i będzie blokować konta bankowe

mogła prowadzić kontrolę, jak długo będzie chciała i kontrolować np. zaległości podatkowe sprzed 7 czy 9 lat. Kontrole sprzedających na e-platformach Inne przepisy, związane z kontrolami, dotyczą rządowego projektu ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Otóż do skarbówki mają

Skarbówka oficjalnie przyznaje nam: Sprawdzamy Polaków na Facebooku. Czego tam szuka?

analityczne, zanim jeszcze zdecydują się na oficjalne wszczęcie czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego. - Oczywiście nie każda aktywność podatników musi oznaczać powstanie zaległości podatkowej i nieść za sobą groźbę narażenia się na odpowiedzialność karno-skarbową, ale niedochowanie warunków

Rok temu Sejm uchwalił "Polski ład". Warto było?

nieprawidłowe, abolicja powinna spowodować uznanie poczynionych w roku 2022 rozliczeń za prawidłowe, nawet jeśli potem okazałyby się wadliwe - uważa Hinc.  Jego zdaniem państwo musi tez odstąpić od naliczania odsetek od ujawnionych w przyszłości zaległości podatkowych, które powstały z wyniku prawnego

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Pytanie: W postępowaniu przetargowym w trybie krajowym wykonawca złożył dokument z urzędu skarbowego , który zawiera informacje, że nie zawiera zaległości podatkowych . Jednak na drugiej stronie tego zaświadczenia jest adnotacja, że kwota xxx zł została odroczona do ... (tutaj jest data sprzed

To stanowisko skarbówki będzie miało znaczenie dla wszystkich pracujących zdalnie

zaległość podatkowa, którą pracodawca będzie zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę. Dlatego warto zachować zdrowy rozsądek, ustalając kwoty ryczałtów – pomimo dziś bardzo liberalnego podejścia fiskusa.  W wielkim skrócie: ekspertka uczula więc pracodawców, że nie mogą dowolnie

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

zaległość podatkową spółki wysokości 142 463 805 zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka. "Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone i doręczone z urzędu. Wyrok nie jest prawomocny" - czytamy w komunikacie. 9 sierpnia ub. roku

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

podatkowych taka różnorodna działalność jest traktowana jako całość, tj. stanowi jedno źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przedstawionej sytuacji w zakresie zaległości podatkowych możliwe jest rozważenie wystąpienia z wnioskami o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Taką

Kontrola wykazała w spółce Boryszewa 29 mln zł zaległości VAT, prognozy odwołane

komunikacie. W osobnym komunikacie spółka podała, że w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym wobec spółki pośrednio zależnej ZM Silesia powzięła informację, że organ celno-skarbowy określił wstępnie kwotę zaległości podatkowych w VAT za poszczególne miesiące 2012 roku na

Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.

zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Cyfrowy Polsat [...] powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika

UKS utrzymał decyzję ws. 142,46 mln zł zaległych podatków Emperii

podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 i stwierdzającą zaległość podatkową w wysokości 142 463 805 złotych" - czytamy w komunikacie. Decyzja nie została doręczona, o otrzymaniu decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i dalszych

Uwaga, zasadzka w składce zdrowotnej. Będzie bolało. Nie wiadomo też, co z poprawkami "Polskiego ładu"

zdrowotnej? 1 MIESIĄC. To nie błąd, 1 MIESIĄC – pisze w serwisie LinkedIn doradca podatkowy Grzegorz Cherek. Otóż zgodnie z przepisami "Polskiego ładu" przedsiębiorca rozliczający się liniowo lub według skali może ubiegać się o zwrot nadpłaty tylko do końca maja 2023 r., ryczałtowiec do końca

"Polski ład". Zaczęło się poprawianie ustawy, mimo że przepisów jeszcze nawet nie opublikowano

O tym, że „Polski ład" to bubel, słyszymy, od kiedy pojawił się projekt ustawy w tej sprawie. Doradcy podatkowi mówili o "podatkowym zombie" albo "podatkowym Frankensteinie". Politycy opozycji zmiany ochrzcili jako "Polski nieład". W tych zarzutach jest

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

konsolidacji, to efekt zarówno zmian systemowych, jak również dobrej koniunktury w gospodarce. W I poł. 2018 r. odnotowano także 30% wzrost kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych, w tym głównie z tytułu podatku od towarów i usług (o 33,4%), podatku dochodowego od osób

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

identyfikator podatkowy NIP, a drugi małżonek – PESEL. Jakie wpłaty powinny trafiać na mikrorachunek? Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na opłaty za media

Zmiany wprowadził "Polski ład". Nowe reguły zmieniają sytuację osób wynajmujących swoje mieszkania prywatne. W kraju mieszkania i domy wynajmuje około 700-750 tys. osób. Do końca 2021 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 i 32 proc

Już 38,5 mld zł długów mają przedsiębiorcy wobec ZUS. Kaczyński: Nie stać cię na składkę? Nie prowadź firmy

Długi z powodu niepłacenia składek na ZUS ma już 1,3 mln płatników, w większości to przedsiębiorcy. Ich zaległości osiągnęły 38,5 mld zł. Wiele firm z powodu długów już upadło, inne nadal próbują działać. - Na ciężką sytuację przedsiębiorców niewątpliwie wpłynęła pandemia, ale też coroczne podwyżki

Sprzedali spółkę, ale fiskus karą za niepłacenie VAT obciążył właśnie ich

Invest Group sp. z o.o., za VAT-owskie zaległości podatkowe na kwotę ponad 3,3 mln zł. Plus milion zł odsetek i koszty egzekucyjne wynoszące 42 tys. zł. – Powiedzieć, że spadło to na nas jak grom z jasnego nieba, to mało – wzdycha pan Mateusz.  Z uzasadnienia decyzji wynika, iż spółka

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36

Prezydent podpisał nowelę dot. preferencji podatkowych dla CNG i LNG

należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

SOS dla przedsiębiorców z Sosnowca. "Chcemy pomóc im przetrwać trudny czas"

epidemią COVID-19. Swoje zaległości podatkowe, które powstały od stycznia do kwietnia, będzie można rozłożyć na 6 lub 12 rat bez płacenia tzw. opłaty prolongacyjnej. Urzędnicy deklarują, że w czasie epidemii i miesiąc po jej ustaniu nie będą egzekwować od dłużników zaległości w opłatach wobec miasta

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

. Leasingobiorca musi dostarczyć m.in. dokumenty finansowe firmy, zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z płatnościami czy deklaracje podatkowe. W przypadku samochodów osobowych finansowanie zwykle można otrzymać w procedurze uproszczonej. Tu weryfikacja trwa zazwyczaj maksymalnie 24 godziny od

US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł

zaległości podatkowych, poinformował Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. "W wydanej decyzji organ zakwestionował prawo spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił decyzje dyrektora IAS z dnia 27 sierpnia 2019 roku odnoszące się do zaległości podatkowych spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2

"Polski ład". PiS chce, by skarbówka mogła na cztery dni zajmować samochody

Kontrowersyjne zmiany w przepisach skarbowych zapisano w "Polskim ładzie", a dokładnie w jego ustawach podatkowych (ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Rozmawiamy z prawnikiem Leszek Kostrzewski: Co dokładnie przewidują nowe

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

Zmiany wprowadził "Polski ład". Nowe reguły zmieniają sytuację osób wynajmujących swoje mieszkania prywatne. Do końca 2021 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 i 32 proc. Alternatywą było opodatkowanie ryczałtem. Po zmianach nie ma już

Rozliczenie składki zdrowotnej. Parodia i chaos. Infolinia ZUS zablokowana. Urzędnicy nic nie wiedzą, księgowi wściekli

do 1 czerwca 2023 r. – I oczywiście, jak w całym tym systemie, i tu pojawia się jego niekonstytucyjny element – nadpłata będzie zwrócona, o ile nie ujawnią się jakieś zaległości (również podatkowe) – zwraca uwagę Hinc. Jego zdaniem cały system składkowy zdezorganizowany przez Polski

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

. - Rząd ma nadzieję na ograniczenie nadmiernego deficytu w finansach. A zaległości podatkowe rosną Tymczasem w ostatnich latach zaległości podatkowe gwałtownie rosną - mówiła. I wyliczała, że na koniec 2013 r. zaległy VAT, PIT i CIT sięgały 29 mld zł

"Polski ład". Część zmian nie napotka nawet cienia oporu opozycji, biznes będzie łkać, a emerycki portfel spęcznieje

Piotr Miączyński: Co zmiany w ramach "Polskiego ładu" oznaczają w praktyce, jak już wyrzucimy stamtąd pustosłowie i polityczne fajerwerki? Doradca podatkowy Przemysław J. Hinc: Jest kilka konkretów podanych w tych propozycjach, które na pewno zostaną zrealizowane i raczej nie napotkają

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. – Pomoc ta obejmuje ulgi w postaci modyfikacji terminów płatności (odroczenia czy raty) lub nawet umorzenia należności: zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – informuje rzecznik. * Przedsiębiorcy, którzy nie mogą zapłacić

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

;niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Przepis ten nie ma jednak odnosić się do

Grupa Lotos złożyła skargę na decyzję Izby Skarbowej ws. 112,5 mln zł zaległości

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Grupa Lotos złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymującą decyzję o zaległościach podatkowych o wartości 112,5 mln zł, podała spółka. "

Czy podatek od deszczu będą musieli płacić właściciele mniejszych działek? Sprawdzamy

zobowiązane do naliczania i pobierania podatku. Z informacji, jakie uzyskała Wyborcza.biz w Wodach Polskich, wynika, że wpływy z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wyniosły w Wodach Polskich w 2018 r. 2,2 mln zł, w 2019 r. 6,2 mln zł, w 2020 r. 6,3 mln zł, a w 2021 r. 7,3 mln zł. Zaległości ścigane

Ferro otrzymało decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2012 r.

. Odsetki od zaległości podatkowej naliczone od kwoty wynikającej z powyższej decyzji wynoszą 8 792 758 zł. Spółka będzie odwoływać się od decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. "Zarząd spółki wyjaśnia, iż otrzymana decyzja wynika z zakwestionowania

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

przedsiębiorca musi dostarczyć poza numerami REGON i NIP i dokumentami rejestrowanymi firmy, także dokumenty finansowe, zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z płatnościami czy deklaracje podatkowe. Jednak w przypadku aut osobowych finansowanie udzielane jest zwykle w procedurze uproszczonej

Ponad 200 kancelarii prawnych i podatkowych pomaga przedsiębiorcom przygotować i złożyć wnioski o pomoc. Za darmo

wnioski m.in. o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

od zaległości podatkowych, podała spółka. Neuca planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie. "Decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez spółkę szeregu argumentów wskazujących

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

jego grupy kapitałowej przypada na 24 kwietnia br. Decyzja urzędu jest datowana na 26 marca br., a kwota zaległości może być powiększona o odsetki od zaległości podatkowych, podano również. Hutmen S.A. to jeden z największych producentów wyrobów z

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

. Wprowadzona na początku 2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK

Stracił bank za krytykę wojny z Ukrainą. Kreml nie zwleka z odwetem

i zapłacił amerykańskiemu fiskusowi 507 mln dol. zaległości wraz z odsetkami w zamian za umorzenie dochodzenia w sprawie nadużyć podatkowych.  Po tej ugodzie rosyjski gigant internetowy Yandex wycofał się z zakupu za 5,5 mld dol. akcji Tinkoff Banku, które teraz Oleg Tińkow musiał sprzedać

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

cywilnoprawnych (PCC). I nie jest to, jak czasami bywa, czysty szum medialny. Które podatki wpłacać na mikrorachunek "Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty

Emperia odwoła się od decyzji UKS w Lublinie ws. podatku za 2011 r.

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Emperia Holding spodziewa się, że ostateczna decyzja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok może spowodować konieczność zapłaty zaległości podatkowej w wysokości 182,27 mln zł wraz z

Lubelskie Forum Pracodawców chce ulg w podatku od nieruchomości. Ale to aż 17 proc. dochodów miasta

Ordynacja Podatkowa, w której znajdują się przepisy pozwalające na odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty, a także umarzania zaległości. Uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości galerie handlowe czy inne firmy nie jest planowana. Rząd wprowadził bardzo ogólny, przez co trudny do realizacji

Zamiana nieruchomości. Kiedy warto i jak to zrobić?

przypadku takiej transakcji niezbędne są: dowody osobiste stron transakcji, numery ksiąg wieczystych nieruchomości, dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, zaświadczenie o zameldowanych osobach, zaświadczenie od wspólnoty o braku wszelkich zaległości, np. z tytułu czynszu czy

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami. Spółka wpłaciła tytułem wymaganych wówczas zaległości podatkowych łącznie ok. 59,5 mln zł. Netia S.A. to największy niezależny

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

dobrowolnego rozliczenia zaległości VAT powstałych w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii COVID-19 g)  umożliwienie rozliczenia kwot z rachunków VAT na poczet wszystkich innych zobowiązań podatkowych (w tym podatków lokalnych). To nie jest lista wyczerpująca, ale zacznijmy mierzyć

Grupa Lotos: Kwota ok. 161 mln zł obciąży skons. wynik operacyjny w III kw. br.

. Natomiast ok. 78 mln zł odsetek od zaległości podatkowej mają obciążyć koszty finansowe minionego kwartału. "Zarząd Grupy Lotos informuje, że w dniu 14 października 2015 r. spółka złożyła do dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez

Lotos zapłaci fortunę za nadużycia podatkowe swoich kontrahentów?

W środę wieczorem Grupa Lotos poinformowała, że złożyła odwołanie od decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, który domaga się od gdańskiego koncernu zapłaty zaległości podatkowych. Wynoszą one 48,4 mln zł za 2010 r. i 112,5 mln zł za 2011 r. A do tego dochodzi 78 mln zł

Fiskus wprowadził nową kategorię opłat - "przelewy wiszące"?

numeru mandatu wskazane na poleceniu przelewu. Wykonując polecenie przelewu, wskazał Pan niewłaściwy numer mandatu. Automatyczne księgowanie zostało dokonane poprawnie zgodnie ze wskazanymi przez Pana informacjami, natomiast mandat o prawidłowym numerze nie został opłacony i widniała zaległość. Tego typu

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 5,25 mld zł w II kwartale

kwota zobowiązań Polaków wyniosła 70 984 541 426 zł. "Tym razem na pogłębienie problemów finansowych konsumentów wpłynęły głównie opóźniane kredyty - 3,74 mld zł, które w większości zostały zaraportowane przez instytucję finansową znajdującą się w upadłości. Zaległości