zaległej dywidendy

Akcjonariusze Echo zdecydowali o utworzeniu funduszu rezerwowego na dywidendę

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o utworzeniu celowego funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy i przenieść do niego kwotę 400 mln zł, wynika z uchwał walnego

NWZ Echo przeniosło 555,8 mln zł na fundusz rezerwowy na wypłaty dywidendy

na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Na fundusz skierowano kwotę 555,76 mln zł, wynika z uchwał NWZ. "Walne zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy spółki, z uwzględnieniem kwoty wynikającej z

NWZ Echo zdecyduje 21 XII o utworzeniu funduszu dywidendowego na 555,76 mln zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 386,8 mln zł i utworzeniu nowego funduszu na kwotę 555,76 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy

EuroRating podniósł perspektywę ratingu PGNiG do pozytywnej

cenowej poprawi rentowność importu gazu z kierunku wschodniego, a także pozwoli spółce na lepsze planowanie dostaw z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych. Natomiast wysoka kwota wyrównania zaległych nadpłat wzmocni płynność i pozycję kapitałową spółki, zwiększając jednocześnie jej możliwości

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie

Przegląd prasy

na giełdach Parkiet --Łączna suma wypłat dywidend w 2020 roku będzie drastycznie niższa niż w 2019, kiedy sięgnęła niemal 24 mld zł -- Cięcie stóp procentowych, dalsze zmniejszanie kosztu pieniądza i wzrost kosztów

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Kruka zdecydują o skupie 271 tys. akcji po 350 zł lub wypłacie dywidendy 31 VIII, podała spółka. SimFabric rozpoczyna produkcję "The Artifact Hunter" - przygodowego symulatora z elementami FPS, którego debiut zaplanowano na II

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 156,01 mln zł w 2017 r.

niższe saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2016 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 61,6 mln zł, w tym dywidendę od spółki zależnej TGE na poziomie 59,5 mln zł. W 2017 roku Towarowa Giełda Energii nie wypłaciła dywidendy z uwagi na konieczność spłaty

Dywidendowe żniwa skarbu. Połowę zapłaci KGHM

wynieść 8,2 mld zł. Minister Budzanowski, poinformował w telewizji TVN CNBC, że cel wpływów z dywidend w tym roku zostanie osiągnięty. Podwykonawcy autostrad dostaną zaległe pieniądze »

Przegląd informacji ze spółek

ponad 50 MW w 2019 r., podała spółka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozwiązał układy ratalne z Work Service z 28 lutego 2019 r., dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podała spółka. Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny

Przegląd prasy

ratalne --Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW --ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek --PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r

Przegląd prasy

za to pracodawcy, w tym państwo Puls Biznesu --ZUS skontrolował w ub.r. prawie 59 tys. płatników, uzyskując ok. 100 mln zł wzrostu wpływów z zaległych zobowiązań niż w poprzednich latach --Prezes Frisco.pl: W 2018 r

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

państwa - 3,5 mld zł. Pozostałe przeszło 2 mld zł trafią do osób i firm, które do 19 listopada zapisały się w księdze akcyjnej ubezpieczyciela. Na jedną akcję przypadnie 147,65 zł minus podatek. Najwięcej, bo aż 460 mln zł zaległej dywidendy, spośród mniejszych akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Asseco Business Solutions (BS) zdecydowali o przeznaczeniu 42,44 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego łącznie 42,45 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka. Węgierski Sąd Najwyższy uznał, że usługi oferowane w 2011 r. przez

PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

mln zł zaległej dywidendy, spośród mniejszych akcjonariuszy odbierała grupa JP Morgan. Fundusze inwestycyjne z Bermudów, Luksemburga i Malezji dostały prawie 90 mln zł. Na liście akcjonariuszy znajduje się też wydawca katolickiego "Gościa Niedzielnego" Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej

Podatki po estońsku. Jeśli firma nie wypłaci dywidendy, nie będzie musiała płacić CIT? Ministerstwo Finansów: - Analizujemy ten pomysł

Podatki po estońsku. Jeśli firma nie wypłaci dywidendy, nie będzie musiała płacić CIT? Ministerstwo Finansów: - Analizujemy ten pomysł

; Według tej koncepcji podatek dochodowy (CIT) odprowadzany jest nie od wypracowanego przez firmę zysku w danym roku, ale dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy. Czyli dopóki pieniądze pozostają w firmie (zyski są reinwestowane w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe), podatek nie

Przegląd informacji ze spółek

celowego funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy i przenieść do niego kwotę 400 mln zł, wynika z uchwał walnego. Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych

Przegląd informacji ze spółek

związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal

Przegląd prasy

, Fresenius i Paradyż planują w ŁSSE trzy wielkie inwestycje --Dzięki podniesieniu nominalnej wartości akcji spółek fiskus wzbogaci się o 1,5 mld zł w 2017 r. -podatek uszczupli dywidendy, a pieniądze wchłonie górnictwo ISBnews

Przegląd prasy

--Oferta prywatna do 10% akcji Robyga w trybie ABB rusza dziś --Akcjonariusze Artifex Mundi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 1,024 mld zł w I kw. 2017 --Małgorzata

Przegląd prasy

sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła

Przegląd informacji ze spółek

-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd prasy

--Kobylarnia z grupy Mirburdu ma umowę z GDDKiA na remont A2 za 16,3 mln zł brutto --Akcjonariusze MLP Group zdecydują 5 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek

Przegląd informacji ze spółek

Katowicach, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

Przegląd prasy

45% mniej niż przed rokiem --Prezes Sygnity: Zamówienia publiczne dotyczące IT w administracji centralnej i wojsku będą mieć budżety na poziomie co najmniej 12 mld zł do 2022 r. --Pięć notowanych na GPW banków wypłaci w tym roku dywidendy o

Przegląd informacji ze spółek

funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Na fundusz skierowano kwotę 555,76 mln zł, wynika z uchwał NWZ. Infovide-Matrix zawarło porozumienie z Energą, ustalające warunki zakończenia umowy na budowę i wdrożenie systemu

Przegląd prasy

euro --Obroty Grupy Muszkieterów wzrosły o 3,6% r/r do 7,74 mld zł w 2019 roku --LPP nie obawia się większych kłopotów związanych z koronawirusem w Chinach --Stelmet rekomenduje niewypłacanie dywidendy za r.obr. 2018/2019

Przegląd prasy

zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal

Co po koronawirusie? "Nasza pozycja startowa jest zła, a rząd ma manierę mnożenia funduszy" [WYWIAD]

usługi, jak hotele czy restauracje. Potem tempo ich rozwoju wróciło do normy, ale strat już nie nadrobiono. Dlaczego? – Bardzo prosto: jak ktoś już zrezygnował z rezerwacji hotelu bądź posiłku w restauracji, to później nie robił tego podwójnie, aby nadrobić zaległą konsumpcję. Zaspokoił te potrzeby

Przegląd prasy

niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii --Erbud może rozpocząć prace dla Vantage w Porcie Popowice we Wrocławiu --Szumowski: Dane o skutkach znoszenia ograniczeń

Przegląd informacji ze spółek

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości odpowiednio: 59 170 317,43 zł i 9 783 855,10 zł, podała spółka. Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu ibis budget Toruń oraz ustalił termin sprzedaży sąsiedniej

Przegląd prasy

obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł --MPiT ma ma umowę z ABB o współpracy w obszarze nowych technologii --Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-70% skonsolidowanego zysku netto --Echo sprzedało 148 mieszkań

Przegląd informacji ze spółek

kapitalizacji w II kw. 2020 roku względem poziomu kapitalizacji z I kw. 2017 roku, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy" zdecydują o wypłacie 118,5 mln zł, czyli 6,2 zł na akcję dywidendy za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę (tzw. ukrytej dywidendy) przez zawieranie umów między podmiotami powiązanymi na określonego rodzaju usługi niematerialne (np. doradztwa, zarządzania). Nowe rozwiązania mają także zapobiegać wykorzystywaniu podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku, zapowiedział prezes Mateusz Adamkiewicz. Źródło: ISBnews LiveChat Software : Zarząd zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63,86 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy

Zelmer sprzedaje coraz więcej, ale zysków nie pomnaża na potęgę

do roku zmniejszyły się o blisko 7 proc. Nie jest jeszcze jasne, czy akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda za 2009 rok oraz zaległa za 2008 rok, z której wypłatą wstrzymano się ze względu na kryzys. Na koniec 2010 roku spółka chce zwiększyć

Bajeczne dywidendy za akcje PZU

. Całość dywidendy wyniesie 12,75 mld zł. Wypłata planowana jest na 26 listopada. Eureko dostanie z tego 6,9 mld zł, skarb państwa - 3,5 mld zł. Pozostałe 2 mld zł trafi do reszty akcjonariuszy. Najwięcej, bo ponad 460 mln zł zaległej dywidendy, odbierze grupa JP Morgan. Fundusze

Przegląd prasy

nominalnej 25 mln zł --Strata netto Agory wyniosła 12,57 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej --Indeks WIG20 spadł o 0,14% na zamknięciu w środę --Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, wynika z projektów uchwałna walne zwołane na 21 grudnia. ING Bank Śląski szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu

Przegląd prasy

zaległych czynszów -- Doświadczonym polskim producentom gier komputerowych, którzy mają na koncie globalne sukcesy, własne projekty już nie wystarczają. Chcą wydawać dzieła mniejszych deweloperów -- Microsoft kupił portal społecznościowy LinkedIn za 26,2

Przegląd prasy

--Złoto cierpi z powodu rosnącego dolara oraz nieprzerwanej hossy na Wall Street Dziennik Gazeta Prawna --Nowy kodeks pracy ograniczy możliwość korzystania z zaległego urlopu np. rok lub nawet dwa lata po czasie, za który przysługuje

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 23,68 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,61 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Stalprodukt odnotował 219,07 mln zł skonsolidowanego

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

podatkowym. Więc w tym zakresie problemu już dawno nie ma. Pyta pan, jaki będzie efekt? Na Węgrzech mamy 9 proc. CIT-u, na Malcie 5 proc., na Cyprze 0 proc. W Rumunii 0 proc. podatku od dywidend, podatek dochodowy na poziomie 10 proc. i zwolnienia dla informatyków, lekarzy i tak dalej. Efekt będzie taki, że

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Atalu zdecydują 25 maja o 0,61 zł na akcję dywidendy --Ryanair uruchomi 3 nowe trasy z Gdańska w sezonie zimowym 2016/17 --Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 219,07 mln zł w 2015 r. --mBank mógł mieć 270-303 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wysyłanych rzekomo przez Urzędy Skarbowe z informacją na temat kontroli skarbowej ,czy fala faktur i fałszywych ponagleń w sprawie rzekomo zaległych płatności ? a ponad połowa była obiektem ataku innymi metodami phishingu. Najczęściej atakowane były działy finansowe oraz biura zarządu, ale zaskakująco często

"Nie jestem rafinerią, do licha". Jeden z czołowych przedsiębiorców opowiada, jak mu się żyje z władzą

załatwia, ma trzy miesiące zaległego urlopu. Ale wiedziałem, jak to działa. Następnego dnia pojechałem do urzędu i okazało się, że ta pani, choć na urlopie, czasami jednak tam bywa - jak się z klientem umówi. Udało mi się ją przekonać, że ja też jestem klientem, który bardzo jej potrzebuje. I zezwolenie

PGNiG: Gazowa wyspa dostatku na oceanie kryzysu

mld zł - niewiele mniej niż skarb państwa zarobił na sprzedaży akcji PZU. Gazownicy o najdłuższym stażu dostali po 19,5 tys. akcji, wartych ok. 64 tys. zł. Ci z pracowników PGNiG, którzy do końca lipca zachowają akcję, dostaną jeszcze dywidendę - 8 gr za 1 akcję. Dla posiadaczy największych pakietów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wydanie na platformie Switch na przełomie 2020/2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews Cherrypick Games : Wygrał postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą KuuHubb Oy i odzyska ponad 9 mln zł, na co składają się zaległe

Ofiar tysiące - a winni?

- prawdopodobnie za zaległe wynagrodzenia albo jako dywidendę z zysków. Oprócz nieruchomości stali się też współwłaścicielami samochodów wcześniej należących do Pomocnej Pożyczki: dwóch cadillaców escalade, dwóch opli insignia i jednego nissana qashqai. Majątek wyjęty z Pomocnej Pożyczki

Przegląd informacji ze spółek

34,67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse" kwoty ponad 15 mln zł z tytułu m.in. zaległego

Potłuczone szkło Krosna sprzątnięto z parkietu

drogi gaz Początkowo Krosno pod rządami Sawickiego kwitło. Grało pierwsze skrzypce w konsolidacji branży, przejmując m.in. Hutę Szkła Gospodarczego w Tarnowie. Zyski były solidne. Firma hojnie wypłacała dywidendę, co przyciągało do akcjonariatu renomowane instytucje finansowe

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

. Tłumaczył, że nie ma na to jednej dobrej recepty, ale zapewnił, że Ministerstwo Finansów mocniej wzięło się do walki z tym zjawiskiem. Tuż przed końcem kadencji parlament zakończył prace nad przepisami, które mają ograniczyć zjawisko wyprowadzania dochodów za granicę za pośrednictwem dywidend. Zostaną też