zaległe odsetki

UKS naliczył Emperii blisko 195 mln zł zaległych podatków wraz z odsetkami

zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł, podano także. "Zgodnie z treścią decyzji, zdaniem dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie przymusowe umorzenie udziałów w spółce zależnej P1 Sp. z o.o. miało charakter

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

zostałoby udowodnione) wraz z odsetkami do pięciu lat wstecz. A to powoduje, że koszty zawierania fikcyjnych „dzieł” mogą być dla nieuczciwych, ale też niedoinformowanych pracodawców olbrzymie. Zgłaszanie umów o dzieło Wróćmy do rejestru umów o dzieło – od obowiązku ich zgłaszania są

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

Pod koniec czerwca 2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wydał niekorzystną dla spółki decyzję w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Chodzi o uznanie przez ZM Ro

Palikot spłaci alkoholowe długi? Daje sobie na to 5 lat. Oto pełny plan

Palikot spłaci alkoholowe długi? Daje sobie na to 5 lat. Oto pełny plan

złotych. Palikot przedstawił teraz plan na spłatę długów. Miliony długów Manufaktura Piwa Wódki i Wina, czyli firma Palikota, jest winna inwestorom 166 mln zł, wraz z 11 mln zł odsetek. Sami pracownicy czekali na zwrot prawie 2 mln złotych w zaległych wypłatach z okresu od marca do czerwca. We wtorek 26

Kontrole abonamentu RTV. Jakie kary grożą, jeśli go nie płacimy?

Kontrole abonamentu RTV. Jakie kary grożą, jeśli go nie płacimy?

skupiają się głównie na firmach i instytucjach. Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich wizyt. Czytaj także: Więcej Polaków zyska prawo do wcześniejszej emerytury. PiS zmienia przepisy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej informuje

Prezydent zgłosił projekt ustawy w celu usunięcia anatocyzmu z polskiego prawa

wyjątku od zakazu anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. "Anatocyzm oznacza pobieranie odsetek od zaległych odsetek. Wedle obecnego brzmienia przepisów, dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela może zostać niejako ukarany

Ruszają kontrole abonamentu RTV. Polacy nie mają się czego obawiać

Ruszają kontrole abonamentu RTV. Polacy nie mają się czego obawiać

skupią się głównie na firmach i instytucjach. Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich wizyt. Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej poinformowało także, że nie jest prawdą, jakoby liczba egzekucji nieopłaconego abonamentu RTV miała

Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione

. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione, podała spółka. "Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przedmiotowe zobowiązanie w wysokości 9 354,6 tys. zł (powiększone o zaległe odsetki) jest

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka

Rosja to już bankrut. Pierwszy raz od 1918 roku

Rosja to już bankrut. Pierwszy raz od 1918 roku

minął już "okres łaski" na uregulowanie zaległego długu. A ponieważ Rosja nie zapłaciła odsetek od euroobligacji, ich dysponenci mają prawo zwrócić się do sądu o ogłoszenie niewypłacalności, czyli bankructwa państwa rosyjskiego. Według agencji Bloomberga to "mroczne widmo szybkiej

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i kosztów komorniczych należnych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest obliczana opłata. W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się, należność główna odpowiada

Pracodawca nie płacił i zepchnął je do szarej strefy. "U lekarza usłyszłam, że nie jestem ubezpieczona"

Pracodawca nie płacił i zepchnął je do szarej strefy. "U lekarza usłyszłam, że nie jestem ubezpieczona"

zaległe wynagrodzenie, ale także odsetki. I żeby to firma pokryła koszty procesu.  Sytuacje Anety i Marty nie są odosobnione, ale to, że zdecydowały się dociekać swoich racji, częste nie jest.  Warto znać swoje prawa - Z przykrością muszę stwierdzić, że takie sytuacje

Konsorcjum Stali utworzyło 31,86 mln zł rezerw w związku z decyzją UCS w Gdyni

odsetkami do dnia 10.05.2017 r. będą miały następujący wpływ na sprawozdania finansowe emitenta i jego grupy kapitałowej za rok 2017" - czytamy w komunikacie. Kwota rezerw w wysokości 31 275 160,23 zł dotycząca zaległego zobowiązania podatkowego w wysokości 20 492 282,23 zł

Konsorcjum Stali złoży wniosek o zwrot 31,75 mln zł od organów skarbowych 

spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, podała spółka. "Decyzja jest ostateczna w przedmiotowej sprawie i na jej podstawie emitent złoży wniosek o zwrot kwoty w łącznej

Co robić, gdy pracodawca nie płaci

Co robić, gdy pracodawca nie płaci

pracodawca nie ponosi winy za swoją złą sytuację finansową - wyjaśnia Stolarska-Rogala. 5. Pozew do sądu Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia pozwu do sądu w sprawie niezapłaconego wynagrodzenia za pracę wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, jak długo

Nie płacę, bo mi nie płacą. Rosną zatory płatnicze małych i średnich firm

Nie płacę, bo mi nie płacą. Rosną zatory płatnicze małych i średnich firm

cokwartalnego badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor prowadzonego wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Sondażem objęto 500 firm. Nagłe tąpnięcie Przez trzy pierwsze kwartały tego roku widać było, że problem jest problem, ale nie było aż tak źle. Odsetek firm narzekających na zaległości ze strony

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

brak reakcji jest praktycznie równoznaczny z rozpoczęciem kontroli podatkowej, a w przypadku ustalenia, że podatnik prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą – z karami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego i odsetkami. A te np. po zakończeniu kontroli dotyczącej VAT wynoszą już

BIG InfoMonitor: Zaległości firm fryzjersko-kosm. to 86,1 mln zł na koniec marca

ograniczeń - odsetek firm z branży fryzjerskiej i kosmetycznej, które miały problem ze spłatą zaległych zobowiązań, nie zmienił się i wynosił 2,3% Co oznacza, że niesolidność płatnicza zdarza się tu znacznie rzadziej niż w innych branżach czy całej gospodarce (5,8%). Według danych Rejestru Dłuników BIG

Młodzi jeżdżą bez biletów - 140-krotny wzrost liczby gapowiczów. Długi rosną na potęgę

Młodzi jeżdżą bez biletów - 140-krotny wzrost liczby gapowiczów. Długi rosną na potęgę

od jej wystawienia lub zapłaconej bezpośrednio u kontrolera wynosi 140 zł (plus opłata za przejazd), natomiast koszt opłaty dodatkowej po 7 dniach od wystawienia wynosi 280 zł. Warto pamiętać, że windykacji podlegają wszystkie należności: opłaty dodatkowe w pełnej wysokości wraz z odsetkami

KRD: Dłużnik z małego miasta ma średnio 15,8 tys. długu

inni trafiają na listy dłużników. Co dziesiąty mieszkaniec miasta do 20 tys. mieszkańców figuruje w bazie KRD. W wielkich miastach, powyżej 300 tys. mieszkańców, odsetek zadłużonych wynosi 6%, a na wsiach jedynie 3%" - czytamy w komunikacie. W miastach do 20 tys

Będą mniejsze odprawy i nowe zasady korzystania z urlopów. Rząd przyjął "tarczę 4.0"

naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które straciły pracę lub "inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.". Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej. To nie

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

Zasadniczo banki idą klientom na rękę i pozytywnie rozpatrują wnioski o wakacje kredytowe. Robią to nie tylko w trosce o klientów, ale także o siebie. Z punktu widzenia banku korzystniejsze jest zawieszenie spłaty kredytu, które przecież nie zwalnia klientów z płacenia odsetek, niż popadnięcie

Instalexport spłaci zobowiązania wobec obligatariuszy po sprzedaży działki

spłaty wszystkich zobowiązań wobec obligatariuszy, tj. zobowiązań z tytułu kapitału, odsetek zaległych i odsetek za zwłokę. Tym samym przedmiotowe obligacje zostaną wykupione" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z propozycją nabycia 36-miesięcznych obligacji zabezpieczonych

Bank Pekao wygrał przetarg na pożyczkę płynnościową POIR dla MŚP na Pomorzu

MŚP, Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie. Łączny budżet dla dwóch województw wynosi 25 mln zł. Pożyczki płynnościowe POIR dla przedsiębiorców będą objęte dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Umowy będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

ze strony zagranicznych klientów B2B (82% względem 89% w 2017 r.). Niewiele zwiększył się za to odsetek krajowych płatności po terminie (90% w porównaniu 89% w roku ubiegłym). Tym samym odsetek zaległych faktur w sektorze B2B jest drugim najwyższym w Europie Środkowo-Wschodniej i przewyższa

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

miało się to w najbliższym czasie zmienić. Jak pokazują dane BIG InfoMonitor i BIK na koniec III kw. 2019 r., zaległe zobowiązania miała co jedenasta firma. Sektor transport i gospodarka magazynowa ma najwyższy odsetek niesolidnych płatniczo przedsiębiorstw w całej gospodarce. Nieznacznie wyprzedza

"DGP": Fiskus chce zarobić na spóźnialskich nawet 15 mln zł

Dziś do zaległego podatku doliczamy odsetki, które stanowią dwukrotność stopy lombardowej ogłaszanej przez NBP. Po zmianie odsetki wyniosą o 2 punkty procentowe więcej. Jeśli więc utrzymałaby się obecna stopa lombardowa, czyli 5 procent, zamiast dziesięciu odsetki wyniosłyby 12

Dzień Ojca. 270 tys. z nich ma powody do wstydu

wysokie kwoty alimentacyjne zasądzone przez sąd. Przemnożone przez liczbę dzieci oraz powiększone o odsetki mogą dawać ogromne sumy. Często im wyższe stanowisko i wyższa pensja alimenciarza, tym wyższe alimenty – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Najczęściej od łożenia na swoje

"Polski ład". Pracownik doniesie, pracodawca zapłaci dwa razy. Albo i więcej

latach przyjdzie jej zapłacić składki, płaciłaby Ewie mniej na rękę. Ewa napisała do prezesa TVP Jacka Kurskiego prośbę, aby umorzył jej choć odsetki i koszty sądowe (7 tys. zł) - została odrzucona. A potem był Sąd Najwyższy, który oddalił skargę kasacyjną Ewy, i tym samym droga prawna się wyczerpała

Lawina powiadomień z ZUS o długach. Przedsiębiorcy: Co ze zwolnieniami ze składek z "tarczy antykryzysowej"?

również skorzystać z rozwiązań „tarczy antykryzysowej”. Przewiduje ona m.in. odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez opłaty prolongacyjnej. ZUS może także odstąpić od naliczania odsetek za zwłokę. Zwroty dla tych, którzy o to nie prosili Jednak jak wynika z relacji przedsiębiorców

Wyrok węgierskiego SN ws. Krio wpłynie pozytywnie na wyniki Grupy PBKM w br. 

mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podał PBKM. Kwota zwrotu VAT wpłynie pozytywnie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy PBKM za 2017 r. "Sąd Najwyższy na Węgrzech, w związku z

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

odsetki w stosunku 10% rocznie oraz poniesione koszty prawne i administracyjne, podała spółka. "Ze spokojem czekaliśmy na wyrok Sądu Arbitrażowego w Helsinkach, który kończy roczny spór z firmą KuuHubb Oy. Cieszę się potrójnie. Po pierwsze, Cherrypick Games odzyska zaległe

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

, które będą spłacane w okresie spłaty należności głównej w terminach płatności poszczególnych rat należności głównej. Grupa 5 - obligatariusze Propozycja: ? odsetki zaległe będą zapłacone do 14 dni po zatwierdzeniu układu

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

instytucji leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. W przypadku transakcji, w których na pieniądze czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zwiększona została też wysokość odsetek, jakich może domagać się

PTI nie wykupiło obligacji serii B, poszukuje finansowania

;Zarząd emitenta przeprasza obligatariuszy za zaistniałe opóźnienie i informuje, że prowadzi obecnie intensywne działania celem pozyskania dodatkowych źródeł finansowania umożliwiających obsługę zadłużenia bieżącego. O terminie wykupu obligacji serii B oraz wypłaty zaległych odsetek zarząd spółki

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

– to będzie wciąż jeden przelew. Mam zaległości w opłacaniu składek. Czy po tym, jak zapłacę składkę za bieżący miesiąc, będę ubezpieczony? Na przelewie nie wpisujesz, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego twoją wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami

Rosyjski bankier chciał oszukać fiskusa USA. Zapłaci za to ponad 500 mln dol.

podstawie ugody Tińkow przyznał się do jednego z zarzutów stawianych przez USA. A ponadto zgodził się zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami i karami. Łącznie wyniosło to ponad 506,8 mln dol., ponad dwa razy więcej od kwoty podatku, której Tińkow nie zapłacił przed rezygnacją z amerykańskiego

Ministerstwo Finansów chce wyższych odsetek od zaległości podatkowych

Zdaniem resortu finansów dziś odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nie mają już "dyscyplinującego charakteru". A to dlatego, że nieodpowiednia jest relacja między oprocentowaniem kredytów a odsetkami podatkowymi. Stawka odsetek podatkowych to dziś 200 proc

Kup teraz, zapłać później. Albo wpadnij w długi

kredytowa. - Badania nad kartami kredytowymi pokazują, że zdecydowana większość ludzi spłaca tylko minimalne kwoty miesięcznie, cały czas mając duże obciążenie na karcie. Nie robi spłat wtedy, kiedy jeszcze nie są one obciążone odsetkami. Z perspektywy ekonomicznej jest to dosyć nieracjonalne, ale biorąc

KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

możliwe')" - czytamy w komunikacie. "Utrzymujący się w bieżącym kwartale optymizm polskich gospodarstw domowych, wzrost odsetka deklaracji zakupowych polskich gospodarstw domowych oraz rosnąca skłonność do finansowania ich kredytem to dobry sygnał dla dostawców kredytu

Seniorzy mają coraz więcej długów. Dobiła ich pandemia

niepokojąca sytuacja. Po pierwsze, są to osoby mające niewiele możliwości na polepszenie sytuacji finansowej. Niewielki odsetek spośród nich jeszcze pracuje. Pod drugie, w Polsce stale rośnie liczba seniorów, którzy mogą potencjalnie popaść w długi np. z powodu braku środków na opłatę czynszową. Z

DM PKO BP obniżył wycenę Emperii do 65,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wynosił 56,9 zł, a w czwartek około godziny 10:50 - 58,93 zł. "W naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Emperia będzie musiała zapłacić zaległy podatek z tytułu sprzedaży Tradisu, którego wartość wraz z odsetkami szacujemy na 257 mln zł. Nasze stanowisko

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

się meritum sprawy. Czy to nie są chore przepisy i chora praktyka sądowa? Słowem "chore" kobieta określa zresztą całe postępowanie.  – Zlicytowano nam mieszkanie za dług z odsetkami z 2013 r., w wysokości 2,5 tys. zł – jak podaje spółdzielnia. Potem w ciągu dziewięciu lat

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

nie dostałyśmy - dodaje. Długi rosły. Właściciel lokalu wypowiedział umowę. A potem było tak źle, że moja rozmówczyni przestała płacić za mieszkanie. – Już gmina straszy mnie eksmisją. Mam teraz około 95 tys. zł długu, a pracuję za najniższą krajową jako pomoc w przedszkolu. Odsetki od

Program 500 plus na dziecko pomaga rodzinom wyplątać się z długów

efekcie korzystania z programu – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. W marcu 2016 r. odsetek osób z zaległościami nieprzekraczającymi 2 tys. zł wynosił 32,2 proc. W czerwcu 2017 r. zmniejszył się do 29,8 proc. Chodzi o zaległe długi wobec banków gromadzone w bazach BIK oraz długi wobec

KRD: Problemy z terminowym płaceniem wzrosły podczas pandemii wg 63% firm MŚP

narastanie zatorów płatniczych, których spora część nie ma podłoża ekonomicznego, a psychologiczne, podano. "27% badanych firm przyznaje wprost, że pieniądze ma, ale nie płaci, bo trzyma je na czarną godzinę. Podejrzewam, że ten odsetek jest wyższy, bo w tego typu badaniach

BIG InfoMonitor: Zaległości branży rekreacyjno-kultur. to ok. 188,4 mln zł w IV

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Firmy zajmujące się działalnością rekreacyjno-kulturalną miały w kwietniu łącznie ponad 188,4 mln zł zaległości, w ciągu miesiąca kwota ta wzrosła o jedną ósmą, jednak średni odsetek podmiotów z problemami utrzymał się tu na wyraźnie niższym

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

odsetkami. Spółka nie zgadza się z ustaleniami protokołu, podał Polnord. "Przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem m.in. sprawdzenie prawidłowości rozliczenia oraz obliczania podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2011 r. W ramach kontroli sprawdzana była m.in

BIG Info Monitor: Zaległości branży kosmetycznej, fryzjer. - ok. 86 mln zł w III

i inne rachunki, co tylko pogłębiało ich zadłużenie. Stan krytyczny popchnął niektórych nawet do sprzedaży swoich zakładów, podkreślono. Mimo to między marcem 2019 r. a marcem 2020 - ostatnim miesiącem przed wprowadzeniem ograniczeń - odsetek firm z branży fryzjerskiej i

Niektórzy emeryci zapłacą wyższy podatek. Przez złą decyzję resortu pracy

dużo wyższe dochody. Dostają bowiem pieniądze z kontynuowanej pracy zawodowej, z jednorazowej wypłaty zaległych emerytur z odsetkami i jeszcze do tego z bieżącej emerytury. To może spowodować, że przekroczą drugi próg dochodowy, który np. w 2014 r. wynosił 85 528 zł. Od przychodu powyżej tej kwoty

Biomed-Lublin realizuje jak dotąd postanowienia układu w terminie

grupy otrzymali łącznie ok. 650 tys. zł w ramach spłaty zaległych odsetek. Pozostałe odsetki płacone będą w półrocznych odstępach, zgodnie z oryginalnym harmonogramem. Pierwsza spłata kapitału, w wysokości 5% jego wartości, trafi do obligatariuszy przed upływem trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości e-sklepów wzrosły do 231 mln zł

oraz BIK, na koniec III kw. 2019 r. niespłacone zobowiązania wobec kontrahentów i banków miało 4 277 sklepów internetowych, co oznacza, że od początku roku przybyło ich blisko 1 200. W stosunku do wszystkich firm z branży odsetek podmiotów z zaległościami wynosi 4,9%. Na koniec zeszłego roku było to

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

zapłaty i zażąda około 1,5 tys. złotych – 1362 zł abonamentu z ostatnich pięciu lat z ustawowymi odsetkami. Dlaczego z pięciu lat? Bo zaległy abonament RTV przedawnia się po upływie takiego czasu. Można też zostać ukaranym za niezarejestrowane odbiorniki. Dług abonamentowy jest egzekwowany przez

Polacy na zasiłki chorobowe czekają nawet cztery miesiące. A ZUS dzięki rządowi nie musi płacić odsetek

pieniędzy w ustawowym 30-dniowym terminie? Polacy do tej pory byli chronieni w przypadku opóźnienia wypłaty zasiłku. Zgodnie z prawem za zwłokę ZUS musiał im wypłacić zaległe świadczenie z odsetkami. Ale to też już nieaktualne. W specustawie covidowej z 2 marca 2020 r. zapisano bowiem, że "jeżeli

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

podróży Thomas Cook" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. W stosunku do zeszłego roku wzrósł nie tylko odsetek zadłużonych, ale także sama wartość zaległych zobowiązań. W porównaniu do 970 mln zł z połowy 2018 r. zaległości branży

"Finansowy wirus" z Chin. Przez Evergrande świat znów patrzy na Państwo Środka

Świat nerwowo obserwuje, jak jeden z największych chińskich deweloperów walczy o uniknięcie niewypłacalności. China Evergrande Group jest winna ponad 300 mld dol. W czwartek firma musi spłacić odsetki w wysokości blisko 110 mln dol. Czy to dużo? Dług chińskiej spółki jest większy niż dług

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

. Zgodnie z prawem za zwłokę ZUS musiał im wypłacić zaległe świadczenie z odsetkami. Ale to już nieaktualne. W specustawie covidowej z 2 marca 2020 r. zapisano bowiem, że „jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

obecnie o 2 195 więcej niż na koniec 2018 r. Choć znacząco przybyło niesolidnych firm, to jednoczesny wzrost liczby przedsiębiorstw działających w sektorze sprawił, że odsetek podmiotów z problemami w płatnościach obniżył się z 5,9% do 5,8%, podkreślono. "Liczba

Strata netto Polnordu zmniejszyła się r/r do 16,93 mln zł w 2016 r.

wyniki miały podkreślić potencjał, jaki drzemie w spółce po 2015 roku, w którym zostały dokonane odpisy aktualizujące na ponad 350 mln zł. Wynik netto został jednak obciążony zaległym VATem w wysokości 9,9 mln zł wraz z odsetkami za okres 5 lat, a także odpisem na utratę wartości naszych aktywów w Rosji

KRD: Ponad 3/4 małych firm nie dolicza odsetek nierzetelnym kontrahentom

Research, Ustawa, która weszła w życie w kwietniu 2013 roku pozwala im m.in. na doliczanie dłużnikowi ustawowych odsetek, bądź odzyskiwanie zaległych płatności na jego koszt, podano także. "Chociaż 71% przedsiębiorców z sektora MSP nie otrzymuje płatności na czas, uznają to

BIG InfoMonitor/BIK: Kwota zaległości wzrosła do 78,7 mld zł w III kw.

; - czytamy dalej. W porównaniu z II kw. łączna liczba niesolidnych dłużników podwyższyła się o 30 743 osób i wyniosła na koniec września 2 826 797, 635 167 z tych osób, czyli 22,5%, ma jednocześnie zaległości kredytowe oraz pozakredytowe. Odsetek ten oscylujący od wielu kwartałów

Lichwiarze sprytniejsi od Ziobry. Obchodzą zakazy, nadal przejmują nieruchomości ludzi, których złapali w potrzask

nie spłaci pożyczki – traci lokal. Przyjęte rozwiązania zakładają nie tylko zakaz przewłaszczeń, ale również zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości oraz surowe kary – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za żądanie od dłużnika zapłaty kosztów i odsetek

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

tylko do 10 lutego ZUS wypłaci nam odsetki. Kto dostanie zaległe emerytury? osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. (one bowiem miały emerytury zawieszone) oraz osoby, które po 30 września 2011 r

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

jego grupy kapitałowej przypada na 24 kwietnia br. Decyzja urzędu jest datowana na 26 marca br., a kwota zaległości może być powiększona o odsetki od zaległości podatkowych, podano również. Hutmen S.A. to jeden z największych producentów wyrobów z

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

chorobową – łącznie ok. 1200 zł. Okazało się jednak, że pan Janusz dwa lata temu nie zapłacił wszystkich składek emerytalnych i od tego czasu ma 800 zł długu. Teraz ZUS potracił przedsiębiorcy z 1200 zł styczniowej składki owe 800 zł wraz z odsetkami na zaległą daninę emerytalną. A to oznacza, że pan

Ponad 111 tys. osób zrezygnowało w ubiegłym roku z opłacania abonamentu RTV. System przestaje działać

to 3,6 mln zł (nakładane na firmy, obywatele żadnych kontroli w domu by nie przyjęli), a odsetki za zwłokę 9,6 mln zł. Abonament zbiera Poczta Polska, która pobiera za to słoną prowizję – 6 proc. od zebranej kwoty. W 2020 roku operator dostał z tego tytułu 42,7 mln zł. Przed ubiegłorocznymi

MF: US będą weryfikować ceny transferowe w podmiotach powiązanych

odsetek za zaległy podatek o 50%, podał resort finansów. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny, podało Ministerstwo Finansów. "Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym ? między innymi jej cena być zbliżona do ceny

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych długów Polaków wzrosła do 74 mld zł w 2018 r.

jednocześnie zaległości kredytowe, jak i pozakredytowe, powoduje, że łączna liczba niesolidnych dłużników nie jest prostą sumą dłużników z baz BIK i BIG InfoMonitor i wynosi obecnie 2 777 376 osób. Odsetek osób, które mają zarówno kłopoty z regulowaniem rat kredytów oraz pożyczek czy bieżących płatności

Gazprom zwrócił PGNiG 1,6 mld dol. nadpłaty za zawyżanie cen gazu z Rosji.

ogłoszeniu w czerwcu informacji o podpisaniu z Gazpromem porozumienia o zwrocie nadpłaty. Dokładnej kwoty zwrotu polski koncern jednak nie ujawniał.  PGNiG nie chciało nam też ujawnić, czy darowało Gazpromowi odsetki od zwrotu zawyżanej przez Rosjan przez ponad pięć lat ceny gazu, a także od opóźnienia

Zmniejszone odprawy, łatwiejsze zwalnianie pracowników. Sejm przegłosował "tarczę 4.0''

przetargach publicznych oraz możliwości zawieszenia spłaty kredytu – maksymalnie do trzech miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które straciły pracę lub "inne

PGNiG znów pomaga Policom

Podpisane w środę porozumienie przewiduje, że w ciągu tygodnia Police zapłacą PGNiG 10 mln zł zaległych rachunków plus 14,2 mln zł odsetek. Do końca sierpnia Police mają jeszcze zapłacić 118,8 mln zł zaległych rachunków za gaz plus odsetki. Już w maju

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

zawiadomienie do kontrahentów jego firmy z informacją, że ich klient jest dłużnikiem i trwa wobec niego postępowanie egzekucyjne, więc „kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami”, które mają mu wpłacić za świadczenie usług, powinni przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

płatnościami w relacjach z innymi firmami oraz bankami, istnieje w transporcie, górnictwie oraz sektorze zajmującym się dostawą wody, gospodarką ściekami oraz odpadami. Nie płaci tu na czas od 8,5 do 8,9% firm, czyli co najmniej co dwunasta. Dla porównania w całej gospodarce odsetek ten wynosi 6,1% przy

Spóźniony PIT? Fiskus może odpuścić ten grzech

skuteczny, jeśli przed jego złożeniem podatnik zostanie wezwany w związku z tą sprawą przez fiskusa albo gdy toczy się w jego sprawie postępowanie kontrolne. Co ważne, aby czynny żal został uznany, spóźnialski musi też zapłacić ewentualny zaległy podatek wraz z odsetkami. Wszystko to pomoże mu uniknąć

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

uwzględnieniem waloryzacji. ZUS wypłaci zaległe emerytury z odsetkami, ale do którego dnia będą te odsetki liczone? Do 19 lutego, a więc do dnia wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej emerytury w 2015 czy w 2016 r., licząc, że dostanie odsetki aż do tego czasu, może

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki takim korzystnym warunkom, firmom łatwiej będzie przetrwać trudny okres tąpnięcia gospodarczego, wywołanego epidemią koronawirusa" - powiedziała minister funduszy i

CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz trwała redukcja wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym. 3. Koszty finansowe / spłata zobowiązań finansowych - czasowe odroczenie obowiązku płatności odsetek

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

), 4. odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych zdziałalnością operacyjną emitenta, 5. restrukturyzację zobowiązań emitenta poprzez: a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom

Fiskus zarzucił TVN 110 mln zł zaległości podatkowych. Spółka: zapłacimy, ale się odwołamy

połączenia z Cyfra+. Zapłatę za udziały w tym nowym przedsięwzięciu TVN rozliczył jako koszt i nie zapłacił podatku. Jednak teraz Izba Administracji Skarbowej uznała, że ta transakcja była konwersją wierzytelności, od której należy zapłacić podatek wraz z odsetkami od zaległości. Do transakcji doszło, zanim

Biznes ma kłopoty przez zatory płatnicze. Dwa razy wyższe niż przed pandemią

narastają z prędkością 1,7 proc. - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Najgorzej w kulturze Gdyby próbować ocenić, jakie firmy znalazły się w najtrudniejszej sytuacji, trzeba sprawdzić, jaki odsetek przedsiębiorstw w danym sektorze ma problemy, o jakich kwotach zaległości mówimy i komu najszybciej

Samorządy tną dodatki do pensji nauczycieli, spotyka to dwie trzecie z nich. Jak odzyskać pieniądze?

których powstało zobowiązanie. Należy się powołać np. na umowę o pracę lub inny dokument, który jest dowodem na to, że nauczycielowi należały się dodatki do pensji. W wezwaniu należy umieścić kwotę długu, do której można doliczyć odsetki i wyznaczyć termin jego spłaty. Trzeba wpisać także numer rachunku

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

niekonstytucyjnej regulacji". ZUS wypłaci zaległości wraz z odsetkami ZUS wypłaci Polakom wszystkie emerytury zawieszone od 1 października 2011 r. I Uwaga! Wraz z odsetkami i z uwzględnieniem waloryzacji. O odsetki był największy

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości branży IT wzrosły do ok. 209 mln zł

firm z obszaru usług IT. W przeliczeniu na jedną firmę największe średnie zadłużenie mają natomiast podmioty zajmujące się działalnością doradczą w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - to średnio 80 tys. zł. Jeśli brać pod uwagę odsetek podmiotów z

Przedsiębiorcy przeciwko ZUS. Będzie pozew zbiorowy

stwierdzono, że dany przedsiębiorca wykonywał jakiekolwiek czynności związane z działalnością gospodarczą (np. przygotowywał oferty), naliczano mu zaległe składki wraz z odsetkami. Efektem błędnych, zdaniem przedsiębiorców, informacji udzielanych przez pracowników ZUS, są obecnie

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

, składamy propozycję: odpowiedz, a umorzymy nawet 100 proc. odsetek!". Dług był sprzed ośmiu lat: 77 zł i 24 gr za kosmetyki. - Poszukałam i znalazłam potwierdzenie wpłaty. Cud prawdziwy, bo kto normalny osiem lat coś takiego trzyma?! - pyta emerytka. Problem w tym, że prawie nikt. Na co liczyły firmy

BIG InfoMonitor: Zaległe zadłużenie Polaków wzrosło do 40,9 mld zł w 2014 r.

lepszy system wymiany informacji gospodarczej, do którego z roku na rok dołącza więcej firm z różnych sektorów gospodarki - umożliwia to szybki i pełny przepływ informacji. Wpływ na zwiększenia zadłużenia mają również odsetki, których stopniowe wyhamowanie tempa wzrostu, sprawia, że zaległe zadłużenie

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

podatki W "tarczy" zapisano, że banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom, które odczuły kryzys, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel rząd chce przeznaczyć 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo

Coraz większe problemy ze spłacaniem długów. Przybyło 30 tys. niesolidnych dłużników

grupę stanowią osoby między 35. a 44. rokiem życia, których jest już 727,5 tys. Rekordziści jak dotąd ci sami Jak wynika z analizy BIG InfoMonitora, czas koronawirusa na razie nie zmienił znacząco rankingu największych dłużników. Dłużnikom jak dotychczas lecą lata i rosną odsetki. Na czele listy jest

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

spłacenia ponad 62 tys. zł. Mało nie umarłam z wrażenia. Okazuje się, że tych dwoje alkoholików nie płaciło czynszu za mieszkanie komunalne i narósł aż taki dług wraz z odsetkami. Gmina postanowiła odzyskać te pieniądze. Ale to ja mam je spłacić. Nawet nie wiedziałam, że było jakieś postępowanie sądowe. W

ZUS boryka się z zaległościami w naliczaniu zasiłków. Ukrywa ten fakt, nie odpowiada na skargi i ponaglenia ubezpieczonych

takich interwencjach ZUS w większości przypadków przeprasza i płaci. Z odsetkami.   Do połowy ubiegłego roku na wypłatę świadczenia czekało ponad 166 tys. osób. Najwięcej  na zasiłek chorobowy. Pani Anna na rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze czeka piąty

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

, że mają np. kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych długu, bo np. raz spóźnili się z zapłatą i naliczono im odsetki – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. List z ZUS. Nowy rachunek składkowy ZUS do 20 października wyśle listy do wszystkich

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty, jak również zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 32 234 zł objętych nakazem zapłaty - opisanym w raporcie bieżącym 99/2017 (wierzytelność), c) Vistal

KRD: 68% Polaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową

ubiegłym rokiem. "W porównaniu do pierwszej edycji badania 'Portfel statystycznego Polaka' z 7% do 25% wzrósł odsetek osób, które deklarują, że w ogóle nie muszą ograniczać swoich wydatków. To głównie osoby młode lub w średnim wieku o wyższym lub średnim wykształceniu

Rząd oskładkuje umowy zlecenia. Nowe przepisy już w 2022 roku

dzieło zawierane są nadzwyczaj często, i z łatwością będzie mógł je skontrolować, zakwestionować i wezwać do uiszczenia zaległych składek wraz z odsetkami. Na tym polu ZUS ma zresztą duże osiągnięcia - zaciekle podważa nadużywane umowy o dzieło, te bowiem oznaczają powiększającą się dziurę w jego

BIG Info Monitor/BIK: Prawie 2,4 mld zł zaległości przybyło w III kw. br.

. "Średnia zaległość wzrosła od czerwca do września z 26 do 26,6 tys. zł. Zwiększa się udział osób, które nie radzą sobie ze spłatą w terminie ponad 10 tys. zł. Na koniec minionego roku tak znaczące problemy miało 38,5% osób, teraz jest ich 40,2%. Zmalał natomiast odsetek niesolidnych dłużników z

PiS zaplanował po cichu gigantyczne ułatwienia przy zwalnianiu z pracy. Teraz kłamie i udaje, że to nie jego pomysły

"Tarczę antykryzysową 3.0" od ponad tygodnia zapowiadała i reklamowała na konferencjach prasowych minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapewniała, że będą większe możliwości zadłużania się samorządów, poluzowanie przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłaty do odsetek przy