zależna trakcji

Dlaczego budowa dróg wykańcza polskie firmy budowlane?

kontrakt, tym więcej. Taka polityka haków pozwala zarobić na kontrakcie albo przynajmniej nie ponieść strat. Wtedy na budowach pojawia się więcej prawników niż robotników. Trakcja na szczęście nie ma problemów płatniczych i nasze pozostałe kontrakty są rentowne. Jak wygląda

Trakcja: Odpisy obniżą o 138,18 mln zł skonsolidowany wynik netto za 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 114 187 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy

Litewska spółka Trakcji ma umowę na prace w Kłajpedzie za 25,15 mln euro netto

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul

Spółka Trakcji ma umowę na prace rekonstruk. lotniska w Wilnie za 26,78 mln euro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Kauno tiltai - spółka zależna Trakcji PRKiI - podpisała z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie umowę na wykonanie robót budowlanych "Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie", podała Trakcja. Wartość umowy wynosi 26,78 mln

Aldas Rusevičius został powołany na stanowisko wiceprezesa Trakcji PRKiL

roku 1995 uzyskał licencjat z inżynierii w specjalności drogowej na Vilnius Gediminas Technical University, a w 2001 r. tytuł magistra inżynierii budownictwa lądowego na Vilnius Gediminas Technical University. Pan Aldas Rusevičius jest związany z Grupą Trakcja poprzez jednostkę zależną od emitenta - AB

Trakcja PRKiL dokona odpisów w zw. z Kauno Tiltai na łączną kwotę 35 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą

Konsorcjum ze spółką Trakcji ma umowę na prace na Litwie za 100,4 mln zł netto

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i

Trakcja dokona odpisu, który obniży skons. wynik za 2016 r. o ok. 11,8 mln zł

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Trakcja PRKiI, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów

Konsorcjum ze spółką Trakcji wykona prace drogowe na Litwie za 30,5 mln euro

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Trakcji PRKiI, AB Kauno, podpisało z Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę na rozwój drogi E67 o wartości 30,5 mln euro, poinformowała Trakcja. Nie jest jeszcze znany

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

- 20 000 000 zł pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie. Umowa kredytu została zawarta pomiędzy Trakcją, jej podmiotami zależnymi oraz mBankiem i Credit Agricole Bank Polska. Dotyczy ona: - kredytu obrotowego

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 285,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 111,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Ubiegły rok dla naszej

Strata netto Trakcji wyniosła 6,13 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Grupa za okres od dnia

Trakcja dokonała odpisu w wysokości 37,43 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Trakcja PRKiI dokonała odpisu aktualizującego wartość firmy w wysokości 37,43 mln zł. Odpis wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2014, podała spółka. "Zarząd (...) informuje, że w dniu

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Trakcji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 17,1 zł, wynika z raportu datowanego na 22 maja. Rekomendacja została wydana przy

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje

Trakcja PRKiI miała 35,75 mln zł straty netto, 38,3 mln zł straty EBIT w I półr.

litewskiej spółce zależnej AB Kauno Tiltai w pierwszym półroczu 2018 roku" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 18,91 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Trakcja PRKiI jest jedną z największych

Trakcja: Odpis i rezerwa obniżą skonsolidowany wynik o 40 mln zł w 2015

informacji. "Dodatkowo zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że powziął wiadomość o rezerwie zawiązanej przez spółkę zależną AB Kauno tiltai, której wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Trakcja za 2015 rok wynosi 27 800 tys. zł. Rezerwę zawiązano na dzień 31

Konsorcjum z Trakcją i Unibepem rozbuduje DW 676 za 99 mln zł netto

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Trakcja PRKiI (lider), Unibep, Budrex ? Kobi (spółka zależna Unibepu), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów oraz AB Kauno Tiltai (spółka z grupy Trakcji) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa i

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, zwłaszcza po 2018

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) ? Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, czego efekty mogę być widoczne zwłaszcza po 2018 r., poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Dywersyfikacja zakłada m.in. dalsze zwiększenie udziału budownictwa drogowego, rozwój

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 31,43 mln zł w 2017 r.

wyniósł 16 956 tys. zł. Natomiast spółka zależna z grupy, AB Kauno tiltai, dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 7 752 tys. euro utworzonej w trakcie 2015 roku w związku z postępowaniem sądowym" - napisano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w

Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę w woj. podlaskim za 141,6 mln zł netto

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację

Konsorcjum spółki zal. Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 271,6 mln zł netto

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa) - spółką zależną Trakcja PRKiI - jako liderem, podpisała z Urzędem Miasta Wilno umowę na budowę węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno - od ul. Ozo do ul. Ukmerg?s

Przegląd informacji ze spółek

6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Trakcja PRKiI (jako lider konsorcjum w składzie: Trakcja, Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen oraz SBM Sp. z o.o. spółka komandytowa) podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK

APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r.

do elektrowni atomowych - w Finlandii, na Węgrzech, w Turcji Z kolei usługowa spółka zależna Enap planuje otworzyć spółkę w Szwecji i rozpocząć sprzedaż w Egipcie. W strategii na lata 2019-2021 APS Energia zaplanowała wejście w nowe sektory, takie

Przegląd informacji ze spółek

grupy kapitałowej Trakcji PRKiI ma umowę na wykonanie robót budowlanych "Budowa drugiego odcinka drogi kolei Plung-Šateikiai" o łącznej wartość 46 699 999,99 euro (198 885 959,96 zł) netto, podała Trakcja PRKiI. Mateusz Żmijewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa VRG

Spółka zal. Trakcji wykona projekt modernizacji Warszawy Zachodniej za 14 mln zł

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z Torprojektem, spółką zależną Trakcji, umowę na wykonanie projektu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Wykonanie dokumentacji za ok. 14 mln zł ma pozwolić na ogłoszenie przetargu na roboty

Przegląd informacji ze spółek

kadencji. Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na

Przegląd informacji ze spółek

opóźnionej informacji poufnej. 21 kwietnia sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Kauno tiltai - spółka zależna Trakcji PRKiI - podpisała z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie umowę na wykonanie robót

Przegląd informacji ze spółek

. Bowim zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 1,6 mln zł, za kapitał zapasowy, podała spółka. Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - podpisało umowę współpracy z firmą Gremedig na obsługę mobilnych

Przegląd prasy

pojazdów do obsługi CPK, a do 2035 r. nawet 180 pociągów może obsługiwać CPK --Sąd ma podjąć decyzję w sprawie ogłoszenia upadłości ISD Częstochowa, o którą wnioskował zarząd huty do 28 sierpnia ISBnews --NWZ Trakcji zdecyduje

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki. Józef

Przegląd informacji ze spółek

. Spółka zależna Archicomu zawarła z Opex S.A. umowę, której przedmiotem jest wybudowanie 248 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Racławickiej w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał

Przegląd informacji ze spółek

AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul. Wileńskiej wraz z przygotowaniem projektu

Przegląd prasy

--Bujak z PKO BP: Niestandardowe działania NBP są jak najbardziej uzasadnione; dalsze obniżki stóp mogłyby już przynieść więcej szkód niż korzyści --Z floty czarterowej Enter Air, która składa się z 24 samolotów, obecnie lata ok. 3 --Prezes Trakcji

Założyciel RegioJet: W Polsce mamy do czynienia z pozorowanym otwieraniem rynku na konkurencję

epidemię i jest bardzo prawdopodobne, że nie zmieni go kryzys energetyczny, który obecnie utrudnia prowadzenie składów w trakcji elektrycznej, które zawsze były pod kątem kosztów i ekologii pionierami publicznej elektromobilności. RegioJet robi wszystko, aby wypełniać zobowiązania ekologicznego transportu

Przegląd prasy

powołała Jean-François Fallacher na prezesa zarządu na kolejną, 3-letnią kadencję, podała spółka. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. --Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez

Strata netto APS Energia to 2,89 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

działalności usługowej odpowiednio Enap S.A. poprzez wykonywane prace w branży AKPiA. Największy wzrost (32,8% r/r) zanotowano w zakresie przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, głównie dzięki wypracowanej sprzedaży przez jednostkę zależną APS Energia Czech" - czytamy dalej

Przegląd informacji ze spółek

prezesa, podał bank. Oferta konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech - Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych, warta 13,46 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Jastrzębskiej

Przegląd informacji ze spółek

) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele giełdy. Rada nadzorcza AB Kauno Tiltai, spółki zależnej Trakcji PRKiI

Przegląd prasy

--Orange Polska odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł zysku według MSSF18 wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. --P4, spółka zależna

Przegląd informacji ze spółek

. P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem

Przegląd informacji ze spółek

. Comarch Pointshub Inc., spółka zależna Comarchu, objęła udziały spółki Thanks Again LLC, podał Comarch. Oferta Porr Polska Infrastructure (d. Bilfinger Infrastructure), warta 342,9 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie

Przegląd informacji ze spółek

Festival" oraz debiut na platformie Nintendo Switch gry "Tiny Gladiators". Akcjonariusz Trakcja PRKiI - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) - złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Adama Stolarza na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów i

Przegląd informacji ze spółek

wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja. Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach

Przegląd informacji ze spółek

jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Członkowie zarządu Trakcja PRKiI: Marek Kacprzak i Maciej Sobczyk złożyli rezygnację z funkcji ze skutkiem na 30 września 2019 r., podała spółka. TIM

Przegląd informacji ze spółek

autostrady A1, podała spółka. Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi Ursus oraz spółka zależna Ursus Bus, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu pn.: "Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej ? 10 szt. trolejbusów maxi", zorganizowanym przez

Przegląd informacji ze spółek

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z wykonawcami reprezentowanymi przez Trakcję PRKiI (lidera konsorcjum) porozumienie w celu dokonania rozliczenia umowy z 2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa

Zgłoszenia w X edycji konkursu 'Dyrektor Finansowy Roku' przyjmowane do 29 maja

promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. Niezależne jury

Przegląd informacji ze spółek

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie

Przegląd informacji ze spółek

. Trakcja PRKiI odnotowała 35,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 20,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd odmówił Tax Care - spółce zależnej Idea Banku - otwarcia przyspieszonego

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 228 lokali w okresie I-III kw. br. wobec 170 rok wcześniej oraz przekazała 207 lokali wobec 103 lokali rok temu, podała spółka. ZKS Ferrum - spółka zależna Ferrum - podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A

Przegląd informacji ze spółek

rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem od 31 sierpnia br., podała spółka. Altus wskazał, że wnioskuje z informacji prasowych, iż zatrzymany został przewodniczący RN oraz jeden z obecnych wiceprezesów spółki zależnej wobec

Przegląd informacji ze spółek

w 2019 r. wobec 32,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja PRKiI podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 114 187 tys. zł oraz odpisu aktualizującego

Przegląd informacji ze spółek

dynamicznego budowania nowego portfela zamówień. Trakcja PRKiI w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład

Przegląd prasy

Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z wykonawcami reprezentowanymi przez Trakcję PRKiI (lidera konsorcjum) porozumienie w celu dokonania rozliczenia umowy z 2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w

Przegląd informacji ze spółek

aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 224,8 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 652,3 mln zł. Olczyk Lokum, spółka zależna Lokum Deweloper, zawarła umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej

Przegląd informacji ze spółek

Opole. Orlen Deutschland - spółka zależna PKN Orlen - miał najwyższy w historii zysk operacyjny na poziomie 537 mln zł w 2018 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Rada nadzorcza Trakcji PRKiI powołała Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko

Przegląd prasy

inwestycji kolej. w Polsce na 880 mln euro --GreenLab finalizuje negocjacje w sprawie zakupów energii dla spółek KOWR --Spółka zależna Grupy Azoty ma umowę na dostawę nawozów dla spółek KOWR --NBP: Polskie inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

połowy 2018 roku. Fundusze zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółkę zależną Altus TFI - zawarły umowę sprzedaży łącznie 808 064 akcji (5,854% kapitału i tyleż głosów na WZ) Firmy Oponiarskiej Dębica, podało Altus Towarzystwo Funduszy

Przegląd informacji ze spółek

działalności i chce zostać liderem w obszarze jej zastosowania w bankowości, wynika z wypowiedzi prezesa Michała Krupińskiego. Sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Vistalu Gdynia, podała spółka. Konsorcjum Trakcja PRKiI i AB Kauno Tiltai

Przegląd informacji ze spółek

to III kwartał 2021 r. Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych

Przegląd informacji ze spółek

. Orange Polska odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej (raportowanych wg MSR17), podała spółka w raporcie. Orphee, spółka zależna PZ Cormay, negocjuje ostateczne

Przegląd informacji ze spółek

Bytom odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2017 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P4, spółka zależna Play Communications, otrzymała decyzje prezesa Urzędu

Przegląd informacji ze spółek

zwykłych serii F bez pp, które zostaną skierowane do podmiotów zależnych od Leszka Czarneckiego. Zarząd Giełdy postanowił określić czwartek, 20 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii C1, D1, E1, F1, G1, H1 oraz I1

Przegląd informacji ze spółek

przyjął koncepcję reorganizacji grupy, która zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki, podała spółka. Planowana data zakończenia procesu implementacji koncepcji

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia. Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 12,2 mln zł, czyli 1,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XVII realizująca inwestycję 'Dorzecze Legnickiej' przy ul. Małopanewskiej we

Przegląd informacji ze spółek

szacunkowe dane. Rada nadzorcza Gobarto zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu, podała spółka. Nowe stanowisko obejmie z dniem 1 listopada br. Trakcja PRKiI podjęła uchwały o zamiarze sprzedaży kilku nieruchomości za

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Trakcją i ZUE ma umowę na prace na Warszawie Gdańskiej za 43 mln zł Konsorcjum Trakcja PRKiI (lider), ZUE i Comsa zawarło z PKP PLK umowę na modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i jej przygotowanie do funkcjonowania synchronicznego sieci

Przegląd informacji ze spółek

. Newag otrzymał zamówienie od Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej (FCE) w ramach umowy ramowej na cztery systemy trakcyjne o łącznej wartości 14,9 mln euro, poinformowała spółka. Best Capital Italy, spółka zależna Bestu została wybrana jako nabywca

Przegląd informacji ze spółek

. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów umowę na produkcję i dostawę tubingów na potrzeby inwestycji "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna ? Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec

Przegląd prasy

został nowym członkiem zarządu BoomBit --AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja sprzedało spółkę zależną za 2,97 mln euro --Gobarto miało 7,73 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. (aktual.) --Ultimate Games: Koszty gry Car Mechanic

Przegląd prasy

betę gry 'Gwint' --Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 21 VI o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Trakcji zdecydują 27 czerwca o 0,5 zł lub 0,44 zł dywidendy/akcję --Aplisens zarejestrował spółkę w Kazachstanie

Przegląd prasy

--Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK wartą 365 mln zł brutto --Planowany roczny budżet Polskiego Funduszu Audiowizualnego to min. 100 mln zł --Medicalgorithmics: Po ugodzie AMI/Spectocor powinny rosnąć udziały rynkowe w USA

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 1,64 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Konsorcjum firm Trakcja PRKiI (lider), Unibep, Budrex ? Kobi (spółka zależna Unibepu), Przedsiębiorstwo

Przegląd informacji ze spółek

. Krka odnotowała wstępnie 139,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. , co oznacza wzrost o 37% w skali roku, podała spółka w raporcie. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z konsorcjum: Trakcja PRKiI

Przegląd informacji ze spółek

netto w 2017 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu raportowanym, z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzeń jednorazowych spółka miała 5,34 mln zł straty netto. Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A

Przegląd prasy

Dębica za 79,19 mln zł --Akcjonariusze Primetech zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,43% na zamknięciu w poniedziałek --Spółka zależna Soho sfinalizowała sprzedaż działki za 13,6 mln zł

Zaniżanie cen i brak doświadczenia. Firmy budowlane w zapaści

miesięcy akcje DSS straciły niemal 90 proc. wartości. W sądzie jest też wniosek o upadłość układową Poldimu, spółki zależnej Trakcji, która była wykonawcą odcinka autostrady A1 pod Łodzią. Co się stało, że spółki, które miały zbijać kokosy, walczą teraz

Wniosek o upadłość Hydrobudowy Polska zwrócony

. Dolnośląskie Surowce Skalne są w stanie upadłości likwidacyjnej (zarząd będzie się odwoływał do sądu od tej decyzji). W sądzie jest wniosek o upadłość układową Poldimu, spółki zależnej Trakcji, która była wykonawcą odcinka autostrady A1 pod Łodzią. - Budowa autostrad miała być dla

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100

Przegląd informacji ze spółek

Miedź wybrał ofertę Mostostal Kraków, spółki zależnej w 100% od Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2", podał Budimex. Wartość

Przegląd prasy

rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł --Olympic zlikwidowało białoruską spółkę zależną --CIRB wstrzymało się z roszczeniem od iAlbatros, kupiło 3,84 mln akcji po 0,26 zł --Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo liczy, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju pozwoli spółce osiągnąć lepsze wyniki, niż zakładane na 2018 r., wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. Portfel zamówień Trakcji PRKiL wynosił ok. 2 mld zł netto na koniec marca

Przegląd prasy

--Konsorcjum z ZUE i Trakcją z najtańszą ofertą za 373 mln zł w przetargu PKP PLK --Wynik finansowy netto Budimeksu wzrósł o 90,9% r/r do 105 mln zł w III kw. --Energa rozwiązała 110 mln zł odpisu w Elektrowni Ostrołęka --PUT

IMS Health: Rynek farmaceutyczny wzrósł o 3,7% r/r do 9 mld zł w I kw. 2016 r.

(-)3,6%. Jest to skutek obniżek cen zbytu w trakcje negocjacji cenowych, a także efekt wprowadzania tańszych odpowiedników do leków będących w refundacji" - czytamy w raporcie. Dynamika wzrostu samego rynku aptecznego (segmenty Rx i SM) osiągnęła 3,6% wobec 11% r/r rok

Przegląd prasy

., poinformowała spółka, która jest wydawcą gry. Producentem "Moonlightera" jest hiszpańskie studio Digital Sun. --Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót

Przegląd prasy

--Przychody Monnari Trade wzrosły o 16,09% r/r do ok. 20,2 mln zł w styczniu --Indeks WIG20 spadł o 1,78% na zamknięciu w czwartek --Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,61 mld zł na koniec stycznia --Konsorcjum Trakcji ma umowę na

Jest Impreza, czyli następca kultowego modelu

tłumie coraz bardziej podobnych do siebie – ze względów wymogów bezpieczeństwa - aut. A wnętrze? Niezależnie od wersji wyposażenia jest eleganckie. Wysoka jakość plastików i gum, a w wersjach ze skórzaną tapicerką  dodatkowo elegancko zaprojektowane przeszycia. Te nowe modele są naprawdę dużą

Przegląd informacji ze spółek

zainteresowanymi objęciem nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Firma chce pozyskać co najmniej 6 mln zł. Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu, które wpłyną negatywnie na skonsolidowany zysk brutto kwotą 8,33 mln zł, podała spółka. Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami

Przegląd informacji ze spółek

. Mediatel przesunął termin publikacji raportu za I półrocze 2017 r. do 30 listopada, podała spółka. Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pozyskał 33 mln zł ze środków unijnych na projekty inwestycyjne związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej

Przegląd informacji ze spółek

umowę na realizację jako podwykonawca rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej za szacunkowo około 36,4 mln zł netto, podała spółka. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), spółka zależna Hyperiona, zawarła umowę ramową o

Przegląd informacji ze spółek

Trakcja PRKiI zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i budowę bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 17 (Łódź Fabryczna - Koluszki) z ulicą Niciarnianą w Łodzi za 56,05 mln zł netto, podała spółka. Łączna

Przegląd informacji ze spółek

papierni w Munkedal (Szwecja) za ok. 29 mln zł, podała spółka. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważenia środowiskowego zakładu. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją PRKiI umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z