zagrożone należności

Maciej Samcik

KRD ostrzega: spłata prawie co piątego kredytu gotówkowego zagrożona!

KRD ostrzega: spłata prawie co piątego kredytu gotówkowego zagrożona!

Zagrożone należności wobec banków, firm telekomunikacyjnych, dostawców prądu lub gazu wynoszą prawie 97 miliardów złotych - podsumowuje Krajowy Rejestr Długów. Z kolei konkurencyjna firma Infomonitor podaje, że faktyczne nasze przeterminowane długi to 28 mld zł.

"Parkiet": Polacy coraz częściej nie spłacają kart kredytowych

Komisję Nadzoru Finansowego zaniepokoił wzrost udziału kredytów zagrożonych w należnościach z tytułu kart kredytowych - informuje "Parkiet" powołując się na raport o sytuacji banków w I połowie 2008.

Familijna czeka na pieniądze

Choć we wtorek upłynął termin Prokom nie spłacił 26 mln zł należności Telewizji Familijnej. Zdaniem Macieja Pawlickiego z zarządu telewizji może to zagrozić funkcjonowaniu TV Puls, której Familijna jest producentem.

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W ocenie Ministerstwa Rozwoju (MR), które było autorem projektu w zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID-19 istnieje zagrożenie, że ekspozycja na ryzyko może zostać zredukowana o 20-50% w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID istnieje zagrożenie, że ekspozycja na ryzyko może zostać zredukowana o 20%?50% w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a to może oznaczać redukcję limitów ubezpieczonych należności nawet o 80 mld zł. To zaś ? jak tłumaczyła

MF przygotowało projekt ws. wstrzymania egzekucji administracyjnej

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Wstrzymanie egzekucji należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 albo ogłoszonego po nim stanu zagrożenia epidemicznego zakłada projekt rozporządzenia ministra finansów w

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

ściągnięcie swoich należności od dłużników. Często okazywało się, że jedynym skutecznym sposobem egzekucji, była egzekucja z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Wierzyciele momentami byli bezradni. Zakaz sprzedaży negatywnie odbił się na tej grupie, która powinna mieć możliwość zaspokojenia się z majątku

Jak skutecznie pomóc małym przedsiębiorcom [LIST]

Jak skutecznie pomóc małym przedsiębiorcom [LIST]

Mały biznes w Polsce opiera się na terminach płatności, czyli należnościach od klientów (finansowanie odbiorców firmy) i zobowiązaniach do kontrahentów (finansowanie firmy przez dostawców). Łańcuch ten został przerwany ze względu na zagrożenie epidemiczne, które pociągnęło za sobą administracyjne

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zagrożeniem COVID-19. W dniu 10 kwietnia opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, jednak 25 czerwca w

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

uwzględniają dokonany odpis aktualizujący w wysokości 1,5 mln zł. "Zarząd [...] informuje, że z powodu występujących poważnych trudności z egzekucją należności od spółki THC PRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 lutego 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

wydłużenie średniego obiegu należności oraz wzrost wartości tych znacznie opóźnionych - de facto nieściągalnych strat. Te drugie są efektem pierwszego - akceptowania przez dostawców zdecydowanie dłuższych (o tydzień i więcej) terminów płatności, które miały służyć ekspansji lub utrzymaniu obrotów, podano

Czerwona Torebka dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł

dokonany odpis aktualizujący należność za akcje Małpka S.A. nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej spółki. Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. (ISBnews)

Agora odpisze ok. 13,6 mln zł z tytułu należności przeterminowanych

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. "Powyższa

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

się wyegzekwować kar i istotna ich część po upływie trzech lat od daty ich nałożenia ulegała przedawnieniu. NIK obliczyła, że w latach 2011-12 skarb państwa tracił ponad 100 mln zł rocznie z powodu przedawnienia się należności z tytułu mandatów. Ratunkiem miały być zmiany wprowadzone od 1 stycznia

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego wyniósł 7,9% (w grudniu 2017 r. 7,7%). Na pogarszanie się jakości należności ma wpływ przede wszystkim jakość należności od sektora niefinansowego: 8,5% w grudniu 2017 r. oraz 8,8% we wrześniu 2018 r. Poziom wyrezerwowania należności od

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Należności z mandatów karnych rosną, ponieważ system ich dochodzenia od wielu lat jest w Polsce nieskuteczny. Budżet państwa traci na tym rocznie wiele milionów złotych, gdyż istotna część kar grzywny nie zostaje wyegzekwowana, a należności

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 53,94 mld zł na koniec marca 2019 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec marca br. 4,42% wobec 4,86

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r.

. Jakość należności banków spółdzielczych od sektora niefinansowego i jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. pogorszyła się, oceniła Komisja. Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem wyniósł 7,5% (w grudniu 2016 r. 7,1%). Banki spółdzielcze już piąty kwartał z rzędu mają ten wskaźnik

KRD/NFG: Rabat za natychmiastową płatność popularny w co drugiej firmie

. Problem w tym, że wielu kontrahentów nie respektuje terminów wskazanych na fakturach, przekładając w nieskończoność datę zapłaty. To stawia wierzyciela w dość trudnej sytuacji. Po pierwsze, przeterminowane należności są realnym zagrożeniem dla płynności finansowej jego przedsiębiorstwa, po drugie wymagają

KRD: Zadłużenie branży handlowej wzrosło o 130 mln zł od II do ponad 2 mld zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zadłużenie branży handlowej wzrosło o 130 mln zł od lutego 2020 r. i wynosi ponad 2 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Suma należności rośnie również w sektorze spożywczym. Obserwatorzy

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw.

wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w II kwartale 2020 r., podała spółka. "Biorąc pod uwagę czynniki dużej niepewności, w tym niedające się przewidzieć, czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego i skalę wszystkich ograniczeń z tym związanych, a

Przedsiębiorcy lekceważą kłopoty finansowe kontrahentów. Potem upadają

Przedsiębiorcy lekceważą kłopoty finansowe kontrahentów. Potem upadają

; wyjaśnia Łącki. Wśród firm, które ogłosiły upadłość w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 165 było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów rok przed ogłoszeniem upadłości, 249 - pół roku, a 290 - trzy miesiące. Każda z tych firm ma średnio dwóch wierzycieli, którzy także mogą być zagrożeni plajtą. Stale wzrasta

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

Gospodarcza (KIG). KIG proponuje także wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż. "Postulujemy zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

udziału kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych ? na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wyniósł 6,1%, tyle samo ile na koniec 2016 roku. Nieznacznie obniżył się udział należności zagrożonych w zakresie kredytów mieszkaniowych (z 2,9% do 2,8%), natomiast większa poprawa miała

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania, którą dokonuje komornik sądowy na podstawie opinii w formie operatu szacunkowego sporządzonej przez biegłego. Licytacji w/w nieruchomości nie przeprowadza się w czasie

Atradius: Wartość dodana polskiej branży spożywczej wzrośnie o 4% w 2020 r.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Rosnący popyt wewnętrzny oraz zapotrzebowanie eksportowe będą odpowiadać za wzrost wartości dodanej branży w 2020 roku o 4%, wynika z raportu z cyklu Market Monitor, opublikowanego przez ubezpieczyciela należności Atradius

Rezygnujemy z kina i restauracji. Mamy problemy ze spłatą kredytów. Smutne dane

; zauważa Jakub Kostecki, prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. I dodaje: – Szczególnie osoby młodsze, w wieku do 35 lat, posiadające rodziny, powinny zrewidować swoje podejście do zarządzania domowym budżetem. Nasi negocjatorzy, którzy odzyskują należności na zlecenie banków

ING BSK wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową

; - czytamy w komunikacie. Umowa wieloproduktowa została wypowiedzenia z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie 4 czerwca 2020 r. Podstawą wypowiedzenia umowy wieloproduktowej jest wystąpienie stanu zagrożenia upadłością, co wynika z faktu utraty przez spółkę

KRD: Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosły do 5,2 mld zł

zł). Najmniejsi przewoźnicy mają do oddania 34 mln zł więcej niż trzy miesiące temu (691 mln zł), a jednoosobowe działalności gospodarcze z branży przemysłowej 539 mln zł (o 13 mln więcej niż w lipcu). Jak wynika z raportu "Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

Niania to zawód, na który jest zapotrzebowanie przez cały rok. Duża liczba powstających placówek zajmujących się maluchami nie jest dla opiekunek żadnym zagrożeniem. Wielu rodziców nie ma wyjścia – musi bazować na pomocy niani. Czy zatrudnić nianię? Życie od choroby do choroby Karolina

Świąteczna gorączka zakupowa i oszuści. Nie bądź karpiem, nie daj się złowić!

. Kampania SMS "na dopłacenie" Osobne miejsca poświęcam głośnej, ale niestety wciąż skutecznej akcji "na dopłacenie". Jeśli otrzymałeś SMS o treści: "Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność, klikając w

Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

rozwiązań, jak zaangażowanie kancelarii prawnych czy skierowanie sprawy do sądu. Teraz na drogę sądową występuje co piąty przedsiębiorca, podczas kiedy wcześniej opcję tę wybierało 22% badanych. W 2015 r. dochodzenie należności kancelariom prawnym zlecało 26% firm, obecnie niecałe 20%, podano również

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych. "W dniu 18 czerwca 2018 r. spółka zależna zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę na 'Świadczenie polegające na

Waloryzacja kaucji. Wciąż mało kto o niej pamięta

oprócz zaległości czynszowych najemcy i nieuregulowanych opłat eksploatacyjnych może obejmować: należności wynajmującego z tytułu zużycia technicznego elementów, których wymiana obciąża najemcę koszty zastępczego wykonania przez wynajmującego prac obciążających najemcę odszkodowanie za stwierdzone i

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

przedsiębiorstw będzie rosło. Chociaż współczynnik spłaty należności (DSO) spółek giełdowych wskazuje, że duże firmy cieszą się względnie dobrą dyscypliną płatności odbiorców, to ogólne ryzyko związane z zaległościami w płatnościach stale rośnie w trzech ostatnich latach. Znajduje to odzwierciedlenie w trwającym

Czy kredyt we frankach może być darmowy? Zakończyła się ważna dla frankowiczów rozprawa przed TSUE

kredytowa jest uznana za nieważną z powodu nieuczciwych zapisów, czy strony oprócz zwrotu zapłaconych pieniędzy mogą domagać się także innych należności, np. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia. Chodzi o to, że strony zostały pozbawione

Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł

S.A. to około 9 mln zł, a na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora to 5,6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka zdecydowała się również dokonać odpisu pozostałej części należności od Ruchu zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności. Wpływ tego odpisu na wynik

Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania? Prawnicy czytelnikom, odc. 99.

należności (art. 9521 § 2-4 k.p.c.), wyłączył również możliwość jej prowadzenia w okresie stanów zagrożenia epidemicznego oraz epidemii (w tym w okresie 90 dni po ich zakończeniu) – art. 9521 § 5 k.p.c. Zatem w tych przedziałach czasowych, z mocy ustawy, organ egzekucyjny

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

2008 roku. Europejski Bank Centralny uznał niedawno rosnącą wartość niespłacanych terminowo kredytów za drugie po geopolityce zagrożenie dla sektora finansowego na Starym Kontynencie, a zadłużenie konsumentów nadal rośnie. Jednocześnie europejski rynek obrotu i odzyskiwania

Hotele, fitnessy, restauracje - myśleliście, że PiS zwolnił was z płacenia abonamentu RTV na czas pandemii? To się pomyliliście

kilkudziesięciu tysięcy do nawet miliona złotych. Ale po kolei.  Zgodnie z ustawą z 30 marca 2020 r. związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii” od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.

uwagę, że jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy zagrożenia w branży windykacyjnej - zwłaszcza zbyt wysokie ceny portfeli wierzytelności. Wstrzymaliśmy inwestycje, skupiliśmy się na doskonałości operacyjnej, na jeszcze efektywniejszym odzyskiwaniu należności. Musieliśmy się także mierzyć ze zmianami w

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

innych ustaw z 10 lutego 2017 r. przewiduje dodanie do przepisów tego kodeksu nowe formy fałszu dokumentu. Chodzi o fałsz materialny w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Nowelizacja dodała

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

pracowników emitenta związany ogólnie z chorobą lub koniecznością opieki nad dzieckiem także nie odbiega istotnie od średniej obserwowalnej sprzed stanu pandemii COVID-19" - czytamy dalej. W celu minimalizacji ryzyka nieterminowego lub braku spływu należności Famur wprowadził

Rekord upadłości firm w Polsce. Małe i średnie firmy zabijane przez zatory płatnicze

firm (ok. 600 rocznie). Ale według danych wywiadowni gospodarczej Euler Hermes, globalnego ubezpieczyciela należności handlowych, w tym samym czasie sądy ogłosiły upadłość 889 firm. I aby dobrze ocenić skalę problemu zatorów płatniczych, trzeba wziąć pod uwagę także firmy zagrożone finansowo, które nie

Mamy gotowy projekt ustawy o nowej "tarczy antykryzysowej". W zapisach perełka

nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w

"Tarcza PFR". Żeby uzyskać subwencje, najpierw zaciągnęli pożyczki

stanowią ponad połowę portfela należności, jest niepokojący.  - Jest to grupa, która boryka się dużymi trudnościami i może być nawet zagrożona upadłością. Jej zwiększenie się może wskazywać, że mimo odmrażania gospodarki niektóre firmy zostały dotknięte przez pandemię na tyle mocno, że nie będą w

Stalprofil czasowo zawiesił pracę składu handlowego w Katowicach

dalej. Zarządy spółek z grupy w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, wdrażają szereg rozwiązań organizacyjnych, które zwiększają bezpieczeństwo pracy pracowników, zapewniają ciągłość działania grupy, zapewniono

Sąd zdecydował o zapłacie ponad 10 mln zł na rzecz Mirbudu przez ATM Studio

Okręgowy w warszawie XVI Wydział Gospodarczy wyrokiem z 16.11.2014. zasądził na rzecz Mirbud S.A. kwotę należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Wyrok sądu jest nieprawomocny. Na dzień dzisiejszy zarząd spółki Mirbud S.A. nie widzi zagrożenia utraty wartości należności" - czytamy dalej

"Pomoc od rządu od razu zabierze mi ZUS". Małe firmy apelują do rządu o wydłużenie terminu zwolnienia z ZUS-u

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek – zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników

TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

o 6 pkt proc), nieufność wobec banków (41%, r/r wzrost o 5 pkt proc.), poziom należności zagrożonych (27%). Wyraźnie spadło znaczenie problemu kredytów walutowych z 36% do 21%" - czytamy także. Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2018 roku, 30% jako główne

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych". Datowany jest na 3 kwietnia 2020 i podpisany przez Departament Prawny Ministerstwa Finansów. Obecnie odbywają się konsultacje międzyresortowe. Nowe prawo może wejść w życie już w maju. Co przewiduje? 1. Kto nie będzie mógł prowadzić egzekucji długów Od

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

pomocowych mających na celu złagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19 przeznaczanych dla mikroprzedsiębiorców należą przede wszystkim dopłaty do miejsc pracy, pożyczki, ulgi w opłacaniu należności na ubezpieczenia społeczne, odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych

Bank Pekao obniżył Action kwotę kredytu i odmówił dalszego jego udostępniania

zdolności kredytowej, a jedynie zdaniem banku wskazanie, iż z uwagi na treść ww. raportów bieżących istnieje obawa w postaci pogorszenia sytuacji finansowej emitenta mogącej zagrozić zdolności emitenta do spłaty należności banku [?]" ? czytamy dalej. W opinii emitenta oraz

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

aukcji 5G. Posłowie zgodzili się, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od jego odwołania nie przeprowadzać wyborów do organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Kadencje

Będzie skarga do Brukseli za nacjonalizację Idea Banku. Do gry wkraczają poszkodowani w aferze GetBacku

Amber Gold to należności rzędu 850 mln zł). Pokrzywdzonych jest niemal 9,5 tys. osób. Trwa postępowanie prokuratorskie.  Przejęcie Idea Banku zamknęło drzwi Obligacje GetBacku oferował swoim klientom m.in. Idea Bank. Instytucja ta została poddana przymusowej restrukturyzacji przez BFG. Procedura

Qumak nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy ISOK przez KZGW

operacyjne. "Trwają analizy prawne, mające na celu ocenę skutków prawnych złożonego oświadczenia, oraz czy i w jakim stopniu będzie konieczne pomniejszenie należności z tytułu prac wykonanych w projekcie ISOK. Maksymalne należności wynoszą 23 mln zł netto. Jednocześnie

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

tyle samo szans, co zagrożeń - przyczyniające się do stopniowego wyrównywania różnic w płacach, swobodnego przepływu siły roboczej, a także konieczności konkurencji z firmami zagranicznymi nie tylko na rynkach eksportowych, ale także na rynku rodzimym" - powiedział członek zarządu Euler Hermes

Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem

aktualizacyjnego pozostałych należności Ruch S.A. wobec spółki ze względu na zagrożenie prawdopodobieństwem ich nieściągalności, jednak według szacunków spółki kwoty te nie powinny być wysokie. Z uwagi na czynniki niepewności dotyczące zdarzeń przyszłych, szacunki te są obarczone ryzykiem błędu" - wskazała

KRD: Zaległości JDG wobec firm faktoringowych wynoszą 371,6 mln zł

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Współpraca z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (JDG) jest dla firm faktoringowych szansą i zagrożeniem, często pociąga bowiem za sobą wzrost ryzyka i wzrost przeterminowanych należności. Nierzetelni płatnicy są winni faktorom 371,6

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

drugiego czytania zgłoszono 77 poprawek, Sejm przyjął kilka z nich. Przyjęto poprawkę PiS, dopuszczającą możliwość ustanowienia przez premiera w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatkowego dnia wolnego. Możliwe będzie korzystanie bez limitów ze stron internetowych należących do

EFL: 93% mikrofirm uważa, że koronawirus wpłynie negatywnie na ich działalność

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Epidemia może okazać się najgorsza w skutkach dla mikrofirm, wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego na II kw. 2020 r. Łącznie 93% z nich uważa COVID-19 za "zdecydowanie wysokie zagrożenie" (71%) dla prowadzonego biznesu

Nextbike Polska: Restrukturyzacja NB Tricity umożliwi kontynuację projektu Mevo

. Nextbike Polska podał dziś, że spółka zależna NB Tricity podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

doradca restrukturyzacyjny. A dlaczego po bankrutach zostają długi? Bo sądy mogą zwolnić ich w ogóle ze spłaty albo - jak przekonują prawnicy - nie ma z czego egzekwować należności, albo dłużnicy są w stanie spłacić tylko część zobowiązań. Ale tworząc plan spłat, syndyk bierze też pod uwagę to, ile

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w sumie 65,3 mld zł

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

działalnością GetBacku oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. „Ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne" – oceniła NIK.   Mogą odzyskać pieniądze, ale tylko niewielką ich część A poza tym Polska uniemożliwiła konsumentom

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

tygodni, wznowienie produkcji w okresie ok. 1-2 tygodni od momentu pozyskania kapitału obrotowego oraz osiągniecie dotychczasowych wolumenów w okresie ok. 3-6 miesięcy, podała spółka. "Spółka informuje, że w chwili obecnej istnieje zagrożenie trwałej utraty przez nią

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

ubezpieczonych. Firmy te - w zamian za utrzymanie zatrudnienia - będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. - Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

sprawdza m.in., czy płatnicy składek prawidłowo zgłosili do ubezpieczeń społecznych siebie i swoich pracowników, czy rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS, czy odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Do kontroli

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

uzyskania zezwolenia na pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu w sektorach, w których wymagane są zezwolenia na pracę sezonową, – zwolnienie z obowiązku opłat należności statków żeglugi śródlądowej wykorzystywanych w prowadzeniu działalności

Feerum spodziewa się poprawy r/r marży na wszystkich poziomach w 2019 r.

. Poinformował także, że prace na kontraktach w Tanzanii i Ukrainie przebiegają zgodnie z planem i nie są zagrożone w żadnym stopniu. W Tanzanii produkcja maszyn i urządzeń została już zakończona, kompletowane są ostatnie dostawy do Afryki. Prace fundamentowe są mocno zaawansowane i

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w IV kw.

. "W opinii banków, do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych, wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a w pojedynczych przypadkach większy popyt na kredyty

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

. Widzimy tutaj dosyć dobrą dynamikę produkcji budowlanej, produkcji przemysłowej, a także sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak nasze badania dotyczące należności wskazują, że opóźnienia płatności w Polsce stały się normą w polskim biznesie. Zgodnie z naszym badaniem przeprowadzonym pod koniec 2017 r

"Tarcza antykryzysowa" przyjęta przez Sejm. Najważniejsze punkty ustawy o pomocy dla firm i pracowników

postojowego. Samozatrudnieni dostaną jednorazową zapomogę. Inne proponowane zmiany to m.in. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS), obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i wysp w galeriach handlowych. Uchwalone

Będą zmiany w urlopach, mniejsze odprawy i likwidacja zakładowych funduszy socjalnych. Zdobyliśmy najnowszy rządowy pakiet

-bytowym" - czytamy w ustawie. Urlopy Z kolei art. 15gb daje szefowi możliwość wysłania pracownika, bez jego zgody, na 30 dni zaległego urlopu. Rząd uzasadnia to tak: "Zakłada się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

restrukturyzacji nastąpiło w produkcji (132, tj. 28% wszystkich). Natomiast największy skok postępowań odnotowaliśmy w transporcie (+61,5%). "Prezentowane statystyki są przygotowywane przez ubezpieczyciela należności Coface od 1997 roku w oparciu o daty wydania postanowień sądów o

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

" dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przedsiębiorcy

Akcjonariusze Rafako zdecydowali na NWZ o dalszym istnieniu spółki

należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. "Po

Rafako nie spodziewa się dalszych odpisów i korekt na kontraktach

zarządu, na obniżenie wyniku wpływ miało podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych (strata w wysokości ok. 142 mln zł) oraz decyzja o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG. "Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą

Jeden błąd w umowie i inwestycja w nieruchomość staje się kulą u nogi

oficjalnych zadłużeń, ale nie będzie pokrywał należności w terminie. Poza tym wydarzyć się mogą różne nieprzewidziane osobiste, życiowe wydarzenia, jak choroba, śmierć kogoś bliskiego, lokator może popaść w uzależnienie od alkoholu, hazardu itd. Nieruchomości przyciągają nie tylko osoby, które chcą

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r/r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.

uwzględnienia portfela Euro Banku, wzrost kredytów ogółem wyniósłby 9,9% r/r, podał bank. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec czerwca br. 4,3% wobec 4,7% rok wcześniej. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął tempo 49,1

Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

. Grupa stale monitoruje rozwój zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 i jej potencjalny wpływ na globalny wzrost gospodarczy, a w szczególności rynki, na których działamy. Już teraz dostrzega, że zmniejszone wydobycie oraz zmiana organizacji pracy u głównych kontrahentów na skutek pandemii COVID-19

KNF pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o pomocy kredytobiorcom

dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów hipotecznych, oraz określa sposób jego finansowania. "Obecny projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 48 mld zł na koniec marca 2018 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86

Koronawirus. Bydgoszcz ma swój pakiet pomocy. Przedsiębiorca: "To za mało"

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a co za tym idzie – ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym m.in. działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania

Koronawirus bije w leasing samochodów. Firmy oferują pomoc klientom, ale też proszą rząd o wsparcie

Polskiego Leasingu (ZPL) i Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP) zapowiedziały, że podejmą działania, które umożliwią ich klientom prowadzenie działalności, gdy ustanie zagrożenie epidemiczne. Chodzi po prostu o to, by firmy, które z powodu obecnej sytuacji musiały ograniczyć lub zawiesić

Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym rozwiązaniem

temat poziomu i rodzaju ryzyka. Plan ten zawiera także propozycje warunków restrukturyzacji zobowiązań. Spółka w planie restrukturyzacyjnym podała, że "na moment otwarcia postępowania sanacyjnego była w pełni wypłacalna i jedynie zagrożona niewypłacalnością w sytuacji realizacji pesymistycznego

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

, dotyczące kodeksu wyborczego. Zakładały one, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy kodeks wyborczy m.in. w zakresie głosowania

Rosja ma wypłacić 50 mld dol. akcjonariuszom Jukosu. Wyrok w Hadze

będą mogli dla zabezpieczenia swoich roszczeń występować o zajęcie zagranicznego majątku Rosji. "Mogą, niestety, [to zrobić]" - potwierdził Kondakow agencji Interfax. Dodał, że akcjonariusze Jukosu muszą dostać od zagranicznych sądów nakazy przymusowej egzekucji należności od Rosji, ale w

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej dla firm w I kw.

wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych (-7%). "Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników nieobjętych ankietą wpływających na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów

Morawiecki z Gowinem wywołają lawinę sporów sądowych między sklepami a centrami handlowymi

wycofaniu wcześniej złożonych ofert. Wysokość wszystkich świadczeń (a więc również opłat eksploatacyjnych) ulegnie wówczas korekcie ze skutkiem wstecznym. Za okresy poprzednich lockdownów należeć się będzie jedynie 20 proc. należności. Natomiast przez trzy następne miesiące opłaty mają podlegać dalszej, 50

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 14% r/r do 580 w I-VII br.

. "Wydłużenie czasu spłaty należności w transporcie stwarza zagrożenie nie tylko wyższych kosztów, ale także większej ekspozycji na ryzyko braku zapłaty. Szczególnie gdy w ostatnim czasie aktualna płynność finansowa w wielu branżach uległa pogorszeniu, jak choćby w branży konsumpcyjnej. To wszystko

NBP: Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw.

gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała banki poprawa ich bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków"

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

, że w obecnym prawie, postępowaniu restrukturyzacyjnemu podlegają zarówno firmy niewypłacalne, jak i zagrożone niewypłacalnością, w związku z tym nowe statystyki pokazują nie tylko liczbę bankrutów, ale także firm zagrożonych bankructwem. Wcześniej obowiązujące prawo umożliwiało ogłoszenie upadłości

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

Sielewicz. "Niemniej jednak naszym zdaniem największym zagrożeniem jest to, co dzieje się na rynkach zagranicznych. Tu może się okazać, że Polska [poradzi sobie - przyp. ISBnews], podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, jak chociażby w 2008, 2009, kiedy był kryzys

Budowlanka ciąży bankom

spłatę obligacji. Wydaje się, że będzie to wymagało od banków, aby zakwalifikowały wszystkie należności z tej spółki jako należności zagrożone. To wiemy w przypadku dużych spółek, a przecież jest jeszcze cała rzesza mniejszych firm budowlanych, które radzą sobie gorzej, w

Kosztowna pamiątka z wakacji. Mandat za granicą to nawet kilka tysięcy euro

parkowanie, które uznawane jest za stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcy powinni przede wszystkim zwracać uwagę na kolor linii w miejscach parkingowych. Linie żółte są przeznaczone dla niepełnosprawnych, zaś różowe dla kobiet w ciąży. Parkując samochód między liniami

Kreml znów straszy Ukrainę gazem. Po konsultacjach z Berlinem

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zagroził Ukrainie, że jej gazociągi czeka katastrofa, jeśli nie zawrze nowej umowy o tranzycie rosyjskiego gazu.  "Czy trzeba transportować [rosyjski gaz] przez Ukrainę? Oczywiście, że trzeba. To jest niezbędne dla samej Ukrainy. Jeśli nie będzie tranzytu

Euler Hermes: Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to m.in.gigantyczne straty w handlu

zagrożony. "Euler Hermes szacuje, że opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo bez ustanowienia nowej FTA może doprowadzić do strat nawet w wysokości 30 mld GBP lub 8% całkowitego eksportu towarów w Zjednoczonym Królestwie, a wypełnienie takiej luki zajęłoby

Geotrans: Ewentualna kara dla Kompanii Elektrycznej nie wpłynie na wynik

zagrożone" ? powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie. Kompania Elektryczna realizowała na rzecz Torpolu dodatkowe prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych na inwestycji Nowa Łódź Fabryczna. Spór dotyczy niezapłaconej należności w