zagranicznych wykonawców

Jadwiga Wycinka

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

W przypadku wykonawców zagranicznych zamawiający ma obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych.

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

Zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

Od zagranicznych wykonawców należy żądać m.in. dokumentów wystawionych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

, wystarczyła jedna polisa). Ale co w przypadku, gdyby tylko jeden członek konsorcjum - ten z zagranicy - złożył polisę, ale nie w złotówkach, tylko w euro. Odpowiedź Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; - w postępowaniu prowadzonym

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio

Ważność dokumentów od zagranicznych wykonawców

Pytanie Jak należy postąpić jeżeli przepisy państwa, w którym wydano dany dokument przyznają mu dłuższy okres ważności, niż określony rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów? Wykonawca mający siedzibę w Niemczech dołączył dokument o niezaleganiu

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Pytanie Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Bilety na koncert lub festiwal

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Bilety na koncert lub festiwal

linkiem . Dobiliśmy do Europy. Stawkami Dlaczego za wejściówki trzeba tak słono płacić? - Polska przestaje być egzotyczna dla zagranicznych wykonawców, to taki sam rynek jak kraje zachodnie. Dlatego stawki

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

prawnych: a) zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 823), w postępowaniu arbitrażowym lub

Paliwo jądrowe nad Polską. To specjalne rosyjskie loty na Węgry

Paliwo jądrowe nad Polską. To specjalne rosyjskie loty na Węgry

przewozili nad naszym terytorium paliwo do elektrowni atomowej na Węgrzech. Węgrzy wystąpili do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zgodę na cztery loty z i do Moskwy. Rosyjskie samoloty miały korzystać z polskiej przestrzeni powietrznej w dniach: 5, 10, 19 i 24 kwietnia. Resort dyplomacji

"The New York Times": Kupowanie wpływów, fałszywych relacji i zasięgów, czyli jak Chiny manipulują Facebookiem i Twitterem

"The New York Times": Kupowanie wpływów, fałszywych relacji i zasięgów, czyli jak Chiny manipulują Facebookiem i Twitterem

zagraniczne chińskie kampanie propagandowe zaczęły w coraz większym stopniu polegać na mediach wizualnych. Urzędnicy szukali wykonawcy, który nie tylko będzie utrzymywać i wdrażać fałszywe konta, ale także generować oryginalne treści. Popyt na filmy jest wysoki. Odrębny dokument przeanalizowany przez "

Autostradowe miraże. Jarosław Kaczyński wykoleił plany drogowe

Autostradowe miraże. Jarosław Kaczyński wykoleił plany drogowe

poinformował, jak zamierza zapełnić dziurę w finansowaniu inwestycji drogowych, jaka powstanie po spełnieniu przedwyborczej obietnicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W praktyce oznacza ona realne oszczędności dla niewielkiej polskich i zagranicznych kierowców, za to jej konsekwencje kładą się cieniem na

Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników w Holandii

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Polimex-Mostostal jest w trakcie przetargu, jako generalny wykonawca, na budowę zbiorników paliwowych w Holandii, poinformował prezes Krzysztof Figat. "Zrealizowaliśmy dla PERN 5 zbiorników, a 8 kolejnych jest w

Kielecka firma będzie emitować akcje. Aby zyskać miliony na rozwój

Kielecka firma będzie emitować akcje. Aby zyskać miliony na rozwój

się 11-krotnego zwrotu inwestycji w ciągu pięciu lat. Zapowiada m.in., że zamierza wejść na rynki zagraniczne, gdzie – jak wylicza – czeka nawet 20 mln potencjalnych klientów. Wirtuale.pl istnieje od 2000 roku. Działa na rynku usług ICT (teleinformatycznych) i marketingowych. Jest m.in

NIK wieszczy kryzys w budowaniu dróg. Kosztowna nauczka z bliskiej przeszłości

NIK wieszczy kryzys w budowaniu dróg. Kosztowna nauczka z bliskiej przeszłości

budowę 634 km autostrad i dróg ekspresowych. Czytaj też: Zaczyna się budowa dróg w nowym sezonie drogowym. Już na starcie widać poślizgi: zakopianka, A1, ważne drogi ekspresowe... Rozliczenia bez nadzoru Kontrakty na budowę autostrad i dróg ekspresowych GDDKiA podpisuje z generalnymi wykonawcami tych

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto. Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowe z 16 sierpnia 2019 roku. Wykonawca zrealizuje przedmiot

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców . Pisząc siwz , skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

montażu upłynął bezskutecznie najpóźniej 31 maja 2020 r. (nie jest jasne, kiedy umowa została zawarta, ale wiadomo, że nastąpiło to w marcu 2020 r.). Przysługujące czytelnikowi prawa zależą od tego, czy opóźnienie wykonawcy stanowi zwłokę, czy nie. Kazus nie zawiera niezbędnych informacji na ten temat

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę o wartości 63,6 mln zł

brutto podał Mostostal. "Główne postanowienia umowy: Wartość umowy: 63,61 mln zł (brutto); Termin realizacji przedmiotu umowy: 15.06.2022 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa ma 60% udziału w kapitale zakładowym wykonawcy

PGE: Termin oddania bloku nr 5 w Elektrowni Opole przesunięty na 15 VI 2019 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z generalnym wykonawcą, tj. konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków

Mostostal Warszawa wybuduje basen w Bydgoszczy za 24,4 mln zł brutto

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z miastem Bydgoszcz umowę na wykonanie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy

Weszła w życie umowa Vistalu Gdynia na prace w Norwegii za ok. 17,8 mln zł

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji został zaakceptowany przez inwestora tj. Statens Vegvesen jako wykonawca konstrukcji i montażu dwóch obiektów mostowych w Norwegii, podała spółka. Oznacza to, że warunek został spełniony i umowa weszła w życie

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 65 mln zł netto

- gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km" - czytamy w komunikacie. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

południowy, zamówienie 1 o długości około 37 km" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy częściowej wynosi 35,5 mln zł netto, co stanowi 43,7 mln zł brutto. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 15 października 2020 roku

Obywatele Sri Lanki na polskich budowach? Branża próbuje wypełnić wakaty

Justyna Sobolak: Sezon budowlany w pełni. Jak wygląda sytuacja na budowach? Czy są kłopoty z wypełnieniem wakatów? Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji: Wielu pracowników z Ukrainy wyjechało i już raczej nie wrócą. Dla branży budowlanej to duże tąpnięcie i spore

PHN wybrał Mostostal Warszawę jako gen. wykonawcę II etapu Vis Vis Wola

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybrał Mostostal Warszawę jako generalnego wykonawcę dla II etapu inwestycji mieszkaniowej Vis ? Vis Wola realizowanej w Warszawie, podała spółka. Mostostal Warszawa zrealizuje trzy budynki wielorodzinne o

Stawki VAT w zamówieniach publicznych

różnym podatkiem od towarów i usług będziemy porównywać ceny netto? Co w przypadku oferty zagranicznego wykonawcy ? Jaki VAT należałoby dodać do oferowanych przez niego pozycji? Często zdarza się, że na ten sam produkt jeden wykonawca proponuje 8% podatku, a inny 23%. Czy należałoby wziąć pod uwagę

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi łuki do budowy gazociągów w ramach Baltic Pipe

kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Łuki zostaną wykorzystane do budowy lądowych komponentów Baltic Pipe. Wykonawca został wybrany na podstawie konkurencyjnego postępowania w ramach umowy ramowej, podano także

Portfel zamówień Feerum to 278 mln zł plus potencjalnie 244 mln zł

2019 r. "Grupa emitenta jest dobrze przygotowana do realizacji portfela zamówień - posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, maszynowe oraz potencjał finansowy, co czyni grupę czołowym wykonawcą na rynku. Posiadane przez grupę zasoby pozwalają na prawidłową realizację

Empik wprowadził aplikację streamingową Empik Music

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Empik wprowadził aplikację streamingową Empik Music, podała spółka. Usługa zapewnia dostęp do utworów polskich i zagranicznych wykonawców, tekstów piosenek oraz muzycznych inspiracji od gwiazd i ekspertów. "Empik

Vistal Gdynia: W tym roku nasza uwaga będzie skupiona na zagranicy

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia spodziewa się utrzymania wysokiego udziału sprzedaży zagranicznej w 2017 r., co w połączeniu z wykonywaniem zadań jako generalny wykonawca ma sprzyjać rentowności, poinformował prezes Ryszard Matyka. W obecnym backlogu spółki

Wielka zmiana dla małych firm w kodeksie cywilnym

. Jeden z deweloperów (prosi o nieujawnianie jego nazwiska i firmy) opowiada nam, że kilka lat temu zlecił budowę bloku spółce należącej do dużej zagranicznej firmy. Po zainkasowaniu zapłaty generalny wykonawca zniknął, zostawiając na lodzie swoich podwykonawców. Deweloper musiał im wypłacić ponad milion

Grupa Lotos zleciła Mostostalowi Pomorze prace podczas postojów remontowych

koordynacji. Precyzyjne przygotowanie i zaangażowanie wykonawców takich, jak Mostostal Pomorze to gwarancja, że rafineria będzie gotowa na kolejne lata bezawaryjnej pracy" - czytamy w komunikacie. Postoje remontowe pozwolą zweryfikować oraz odtworzyć stan techniczny i

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

przy udziale amerykańskiej agencji. Zasadniczą sprawą jest to, że aby zrealizować kampanię, zamawiający musi wykonawcy zapłacić (podobnie jak przy czasopismach zagranicznych). Kampania promocyjna powinna bowiem rozpocząć się już teraz. Z całości działań promocyjnych wykonawca jest zobowiązany

Potrzebna zgoda na podwykonawców

zobowiązania finansowe wykonawcy wobec jego podwykonawców. Przepisy nie są jednak zbyt precyzyjne. Z jednej strony mówią, że inwestor i generalny wykonawca ustalają w umowie zakres robót, które ten wykona osobiście lub za pomocą podwykonawców. Teoretycznie wykonawca powinien więc mieć zgodę inwestora na

Wittchen podjął warunkową decyzję o rozbudowie centrum logistycznego w Palmirach

logistycznego wyniesie około 8 tys. m2. Celem rozbudowy centrum logistycznego Wittchen będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby lokalizacji handlowych spółki oraz wsparcie dalszej ekspansji zagranicznej zarówno w zakresie sieci salonów sprzedaży detalicznej, jak i sprzedaży realizowanej przez spółkę za

Mostostal Warszawa ma umowę na biurowiec dla LPP za 67,2 mln zł netto

. "Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 15 miesięcy od dnia przekazania przez inwestora terenu budowy wykonawcy tj. od dnia 15 września 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 33 mln zł netto

. Umowa stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej w 2015 r. umowy ramowej. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku" - czytamy dalej. Stalprofil jest jednym z

Grupa Recykl ma pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego w Chełmie

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Grupa Recykl uzyskała pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę. Wartość prac pierwszego etapu

Stalprofil: Portfel zamówień Izostalu ma obecnie wartość ok. 450 mln zł

zagraniczni" - czytamy w raporcie. Ponadto, na przełomie I i II kwartału 2019 roku Stalprofil powziął informację o wyborze przez OGP Gaz-System S.A. ofert złożonych przez Stalprofil S.A., jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego

ML System miał 1,41 mln zł zysku netto, 4,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

zagraniczne. Celem na 2020 r., obok wzrostu sprzedaży, jest dalsza poprawa rentowności" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. W 2020 r. firma zamierza przeznaczyć na inwestycje ok. 50 mln zł, które w zasadniczej części dotyczą projektu Quantum Glass oraz

Mostostal Warszawa podpisał umowę na odcinek trasy S11 za 478,3 mln zł brutto

węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino ma długość 19,3 km. Dla pozostałych dwóch odcinków trwają jeszcze procedury kontrolne w ramach postępowania przetargowego. Po zakończeniu kontroli będzie można przystąpić do podpisania umowy z wykonawcami, podało Ministerstwo Infrastruktury

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę 3 budynków mieszkalnych za 73,39 mln zł

"Wybór generalnego wykonawcy II etapu inwestycji polegającego na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, działka nr ewidencyjny 5

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 116 mln zł netto

. Wartość umowy to 116,14 mln zł netto, co stanowi 142,85 mln zł brutto. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 lipca 2019 roku" - podano także. Stalprofil jest jednym z największych

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę oczyszczalni w Krośnie za 32,1 mln zł

, podała spółka. "Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi: 32,1 mln zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy" - czytamy w komunikacie

Nabycie spadku z zagranicy. Jakie przepisy obowiązują?

wchodzące w skład spadku zagranicznego już raz zostały opodatkowane w innym państwie, i nie mówi, że z tej przyczyny powinny być wolne od podatku w Polsce. Brakuje też umów międzynarodowych, które pozwalałyby uniknąć podwójnego opodatkowania spadków i darowizn. Scheda z Czech, Austrii i Węgier Umowy zawarte

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

wykonawcom zagranicznym jest coraz wyższa. Największa wartość zamówień została udzielona przedsiębiorcom z Niemiec (50% wartości wszystkich zamówień udzielonych firmom zagranicznym). Drugie miejsce pod względem wartości wygranych w Polsce przetargów spośród krajów UE zajęła Hiszpania (18% wartości

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

wykonawców umów częściowych (zamówień częściowych): ? dla części nr 1: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000; ? dla części nr 2: na dostawę

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień. "Kluczowa jest tutaj równowaga praw i obowiązków wykonawców i zamawiających - na co trafnie zwraca uwagę także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w swojej koncepcji nowej ustawy o zamówieniach

Polski start-up podbija rynek. Zarabiają na... organizowaniu innym wyjazdów służbowych

Jeszcze cztery lata temu nikt nie mógł przypuszczać, że za moment wybuchnie pandemia i w jednej chwili niemal wszystkie loty zagraniczne zostaną odwołane. Liczba podróży spadła o około 92 proc. Branża związana z podróżami zaczęła się kurczyć. – W ciągu dwóch lat pandemii z branży odeszło 62

Energop otrzymał 20 mln zł dokapitalizowania z ARP, które przeznaczy na rozwój

. Spółka planuje także dalszą ekspansję zagraniczną. Obecnie wśród jej odbiorców dominują rynki zagraniczne - ich udział w łącznych obrotach spółki w ostatnich latach wahał się w granicach 60-70%. Najwięcej Energop sprzedaje do Belgii, Holandii i Szwajcarii i Niemiec. "

Enea: Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę Ostrołęki C na początku 2018 r.

Kozienice, 19.12.2017 (ISBnews) - Przetarg na wykonawcę bloku C w Elektrowni Ostrołęka, którego inwestorami są Energa i Enea, może zostać rozstrzygnięty na początku 2018 r., a po określeniu budżetu będzie możliwe ustalenie struktury finansowania, poinformował prezes Enei

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę szpitala w Krakowie za 23,4 mln zł

, dostawą i montażem wyposażenia stałego) za 23,36 mln zł brutto, podała spółka. "Termin zakończenia robót: 15 listopada 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Wykonawca udziela zamawiającemu 61 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano

Mostostal Warszawa również odstąpił od umowy na realizację ZUO dla Kielc

. "Podstawy faktyczne odstąpienia stanowiły: 1. Niedostarczenie przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo wystosowania przez wykonawcę żądania dostarczenia ww. decyzji, 2. Niedostarczenie przez zamawiającego gwarancji zapłaty, o którą wystąpił wykonawca w trybie art. 649

Oferta konsorcjum Vistal na 158,5 mln zł najkorzystniejsza na most w Norwegii

pierwsza oferta Vistal Gdynia, w formule generalnego wykonawcy, wybrana jako najkorzystniejsza na rynku skandynawskim. Generalne wykonawstwo w Skandynawii to jeden z filarów strategii Grupy Vistal i kolejny krok w rozwoju spółki. Grupa zrealizowała oraz realizuje w formule generalnego wykonawcy, projekty

30, a może od razu 75? Pakietów mieszkań na sprzedaż może przybywać

tym przypadku deweloper ewidentnie boi się sytuacji rynkowej . – Nie chce uruchamiać sprzedaży detalicznej, więc wypuszcza informację na rynku, że ma pozwolenie na budowę, ma gotowy projekt, harmonogram, wykonawcę i zbuduje dla kogoś mieszkania. To jak umowa deweloperska, tylko nie na

Po chudych latach nadchodzi kumulacja robót na kolei. Ale firmy już mają roboty pod korek

zagranicznych wykonawców. – To konieczne, by zachęcać do naszych kontraktów firmy z innych krajów, na przykład Czech lub Niemiec. Bo polskie firmy, które już mają pełne portfele zleceń, nie będą w stanie podołać – mówi nasz rozmówca. Jak zaznacza, w poprzedniej perspektywie finansowej nie było

Konsorcjum Mostostalu W-wa ma umowę na budynek dla uczelni za 71,9 mln zł

Inżynierii Zarządzania (WAiWIZ) Politechniki Poznańskiej" za 71,9 mln zł brutto, podała spółka. "Na wykonanie w/w przedmiotu umowy, składają się: prace projektowe, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez wykonawcę decyzji o

Orlen Aviation zbuduje 4 zbiorniki na paliwo lotnicze na lotnisku w Pyrzowicach

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Spółka Orlen Aviation z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy rozbudowy składu paliw lotniczych spółki na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Chodzi o cztery zbiorniki po 100 m3 każdy, wynika z treści postępowania

J.W. Construction zrealizuje centrum logistyczne w Szczecinie na ok. 80 tys. m2

lokalizacji jest także bliskość granicy polsko-niemieckiej i dostęp do autostrady A6 prowadzącej do Berlina, podano także. "Park Logistyczny, podobnie jak inne tego typu obiekty, zostanie skomercjalizowany przez firmy zarówno o kapitale rodzimym, jak i zagranicznym. Warto dodać

PKN Orlen: Budowa nowej linii produkcyjnej w Anwilu zakończy się w poł. 2022 r.

Daniel Obajtek. "Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. To istotne, ponieważ zakres prowadzonych działań jest szeroki i zaangażowanych jest w nie wielu krajowych, a także zagranicznych wykonawców. Nowa inwestycja

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Pytanie Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia. Został wezwany do uzupełnienia. Wskazał roboty zapożyczone od podmiotu trzeciego będącego jednocześnie podwykonawcą. Pierwotnie w złożonej ofercie nie wykazał podwykonawcy. Czy

BGK i KUKE sfinansują kontrakt Unibepu na centrum handl.w Grodnie za 55 mln euro

historii polskiej bankowości kredyt udzielony bezpośrednio spółce białoruskiej w strukturze export finance. Kredytując zakup usług budowlanych świadczonych przez polską firmę, wspieramy rozwój Unibepu w Polsce i na rynku zagranicznym. Dostarczanie finansowania wspierającego polskich eksporterów oraz

CUW uwzględnił odwołanie InPost w postępowaniu na obsługę administracji

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Centrum Usług Wspólnych (CUW), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", postanowiło uwzględnić odwołanie

Vistal celuje w pozycję samodzielnego wykonawcy na rynku skandynawskim

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Vistal Gdynia celuje w zdobycie pozycji wykonawcy, a nie tylko dostawcy na rynkach zagranicznych, priorytetowo traktując Skandynawię, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Spodziewamy się, że efekty założenia

ZUE celuje w nawet ok. 1 mld zł przychodów rocznie na kolei w l. 2015-2023

kontrakty realizują polscy podwykonawcy. Wykluczenie takich nierzetelnych firm ustabilizowałoby rynek" - podkreślił. Nie wykluczył jednak, że w "ofensywie" inwestycyjnej pewną rolę mogą odegrać rzetelni, zagraniczni wykonawcy. "Ich zaangażowanie będzie jednak

Vistal liczy na pozyskanie dużych i prestiżowych kontraktów w Szwecji w II półr.

wartość kontraktów. Eksport to ważny kierunek naszej działalności, który stale rozwijamy" - wskazał. Także w Polsce Vistal konsekwentnie wprowadza formułę generalnego wykonawcy inwestycji i kończy ostatnie zadania jako spółka podwykonawcza. "

Mostostal Warszawa wybuduje budynek mieszkalny w Szczecinie za 15,45mln zł netto

wynosi 16 miesięcy od dnia powiadomienia wykonawcy przez inwestora o zamiarze rozpoczęcia budowy i dodatkowo 2 miesiące na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, podano także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży

Mostostal Warszawa nie może dokończyć budowy zakładu koło Kielc

wynosiła 275,36 mln zł brutto. "Zarząd Mostostalu Warszawa informuje, w dniu 23 października otrzymał od inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 19 lipca 2012 roku z wykonawcą - konsorcjum w

Nauka jazdy omijania fiskusa. Jak działa w praktyce lex Uber

; Pośrednictwo może mieć miejsce tylko wtedy, gdy pasażer przekazuje chęć skorzystania z przewozu platformie, ta zleca usługę niezależnemu wykonawcy, a on ją realizuje samodzielnie albo na rzecz firmy, dla której pracuje. Jeżeli pośrednik sam wykonuje przewóz, to musi być traktowany i opodatkowany jak przewoźnik

Przegląd informacji ze spółek

dla Dom Development, podała spółka. Vistal Gdynia spodziewa się utrzymania wysokiego udziału sprzedaży zagranicznej w 2017 r., co w połączeniu z wykonywaniem zadań jako generalny wykonawca ma sprzyjać rentowności, poinformował prezes Ryszard Matyka. W obecnym backlogu spółki

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. To projekt rządowy przyjęty z inicjatywy ministra infrastruktury i budownictwa. "Obsługa systemu poboru opłat kosztowała rząd ponad 3 mld zł, które zostały wypłacone zagranicznemu podmiotowi

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Pytanie: Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł. Ofertę najtańszą złożyła

PAIH: Grenton ma umowę o partnerstwie z saudyjskim dystrybutorem

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Spółka Grenton podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z wiodącym saudyjskim dystrybutorem - Grupą Al-Alameya, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która wsparła rozpoczęcie ekspansji na tamtejszy rynek poprzez Zagraniczne

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

. "Nasi zagraniczni klienci sygnalizowali nam, że z ich punktu widzenia kurczy się rynek solidnych wykonawców części elektrycznej dużych instalacji przemysłowych, a niektórzy wręcz zachęcali nas do poszerzenia naszej oferty o elektrykę" - dodał. Długoletnie

Dużo firm chce budować obwodnicę Olsztyna

Aż 17 wykonawców zgłosiło chęć budowy 10-kilometrowego odcinka obwodnicy od połączenia z istniejącą drogą krajową nr 16 w okolicy Kudyp do węzła Olsztyn Południe o długości 10 km. Wśród nich są zarówno firmy zagraniczne z Włoch, Czech, Hiszpanii czy Portugalii, jak też i

Dekpol ma umowę na budowę magazynu w Gdańsku dla 7R Logistic

. "Zamawiający zleca wykonawcy realizację inwestycji, na którą składają się roboty ziemne i budowa drogi publicznej oraz budowa w Gdańsku Kowalach hali magazynowej z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie 'projektuj i buduj' oraz wykonanie innych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

uczestniczeniem w misji zagranicznej, jeżeli zamawiający musi zwrócić się o takie usługi do wykonawców, którzy gwarantują ważność swoich ofert jedynie przez tak krótki okres, że terminy przewidziane dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, w tym skrócone terminy, nie mogą być dotrzymane, lub

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

negocjacje będą obowiązkowe - w przypadkach, gdy specyfika zamówienia będzie na tyle trudna i skomplikowana, że bez negocjacji nie będzie możliwe określenie jego warunków. Na zamawiającym będzie wówczas spoczywał obowiązek określenia kryterium ocen ofert oraz minimalnych wymagań dla wykonawców. Co może być

Zawarcie aneksu do umowy na terminal LNG to optymalne rozwiązanie wg ekspertów

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Zawarcie aneksu do umowy między Polskim LNG a wykonawcą terminala LNG w Świnoujściu, który gwarantuje ukończenie inwestycji w tym roku, to sukces i najbardziej optymalne rozwiązanie, które daje szansę na wysoką jakość wykonania inwestycji

PKP PLK rozpoczęły Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych, chcą wydać 67 mld zł

67 mld zł na polskie tory. ?Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych to dwanaście punktów. Jedenaście z nich dotyczy zasad współpracy z wykonawcami, dwunasty ? poprawy stanu infrastruktury dla przewoźników towarowych. To nasz strategiczny cel. Dzięki WOIK będziemy mogli

Backlog Vistalu wzrósł o 72% r/r do 462,2 mln zł na koniec września

to już generalne wykonawstwo, nie podwykonawstwo. A to oznacza lepszą marżę. Doszliśmy do pozycji generalnego wykonawcy także za granicą" - podkreślił Matyka. W III kw. br. spółka miała blisko 72% sprzedaży zagranicznej wobec 54,8% w całym 2015 r

Spółka z Grupy ARP ma kontrakt na modernizację rurociągów w Elektrowni Bełchatów

Energop był podwykonawcą lub poddostawcą Polimexu Mostostalu, który realizował analogiczny kontrakt w Elektrowni Bełchatów na blokach 7 ? 12. Po wygranym przetargu Energop został generalnym wykonawcą prac. "Grupa kapitałowa ARP to kilkadziesiąt podmiotów z wielu różnych

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę" - powiedział prezes Grupy Azoty i ZCh Police Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie. Celem projektu Polimery Police, realizowanego przez spółkę celową PDH Polska

Jerzy Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako

. ?Dokonane zmiany wynikają z realizacji przyjętej przez Rafako strategii. Zakłada ona długoterminowy wzrost wartości spółki poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-technologicznej, liczącej się na rynkach zagranicznych, oferującej usługi generalnego wykonawstwa dla sektora

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

terminie następnych 12 miesięcy. Art. 131d. 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

rentowność wielu firm, a nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja, podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny

Roboty zamienne - wystarczy kosztorys powykonawczy czy należy sporządzić również aneks?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej, gdzie przyjęto rozliczenie kosztorysowe, dokonano na prośbę wykonawcy zmiany opisu jednej pozycji. Zamiast wpisania podbudowę z kruszywa, to wskazano podbudowę z gruntu stablizowanego

Marvipol: Jesteśmy w bardzo dobrym momencie dla deweloperów

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Marvipol Development ocenia, że sytuacja na polskim rynku jest bardzo korzystna dla deweloperów ze względu na niesłabnący popyt, napływ kapitału zagranicznego i fakt, że mieszkania pozostaną atrakcyjnym kierunkiem do inwestowania, poinformował

Portfel zamówień Torpolu wynosi obecnie 1,83 mld zł

, cieszy nas rozwój działalności na rynku kolejowym w Norwegii i pozyskanie kolejnego istotnego dla Torpol Norge kontraktu. Zamierzamy konsekwentne budować naszą pozycję rynkową, jako lidera na rynku infrastruktury szynowej w Polsce oraz znaczącego wykonawcy na perspektywicznych rynkach zagranicznych w

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

? Odpowiedź Umowę o zamówienie publiczne podpisujesz z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie możesz zatem podpisać umowy z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką wykonawcy, chyba, że posiada ona stosowne

Gra o wpływy, może nawet pozycję Obajtka-bis, w tle sporu Tauronu z Rafako

. Miał być gotowy w 2019 r., ale było opóźnienie. Ostatecznie główny wykonawca Rafako oddał elektrownię do użytku w listopadzie 2020 r. To olbrzymia, warta 6 mld zł inwestycja, która ma pracować jako jedna z podstawowych, dużych elektrowni w Polsce i dostarczać kilka procent zużywanego prądu. Jej

Obwodnica zachodnia. Oferty znów dłużej, do 30 stycznia

. Drogowcy tłumaczą, że oferenci nadesłali prawie pół tysiąca pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Przypomnijmy, przetarg ogłoszono w sierpniu ub. roku. Wpłynęło 14 ofert, w tym wiele zagranicznych, z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Austrii. Najpierw oceniano doświadczenie i

Obwodnica zachodnia, wciąż wiele pytań. Gotowa w 2018 r.?

które drogowcy muszą odpowiedzieć. Przypomnijmy, przetarg ogłoszono w sierpniu ub.r. Wpłynęło 14 ofert, w tym wiele zagranicznych, z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Austrii. W etapie pierwszym oceniano doświadczenie i potencjał oferentów, a latem br. zaproszono ich do

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

Pytanie: Mam pytanie czy n/w zapis w siwz w zakresie opisanego warunku o dysponowaniu osobą jest zgodny z prawem: "Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

współdziałania zamawiającego w realizacji kontraktu poprzez brak akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających, sporządzonych przez wykonawcę zgodnie z kontraktem. Przeszkodą w kontynuowaniu prac były także działania zamawiającego przy rozwiązywaniu sporów powstałych na tle kontraktu, co w

Mostostal Warszawa w konsorcjum chce wybudować Elektrownię Ostrołęka C

najmniej 45% pracujący na parametrach nadkrytycznych pary, podano także. W grudniu 2016 r. Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy

Rafako spełniło warunek kontraktu w Indonezji, przygotowuje trzy kolejne oferty

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z indonezyjską PT Perusahaan Listrik Negara umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie budowy dwóch bloków parowych 2x50 MW na wyspie Lombok, której wykonawcą będzie konsorcjum Rafako, podała