zagraniczne fundusze inwestycyjne w polsce

Maciej Dzwonnik

Największy terminal kontenerowy Bałtyku kupiony przez Polski Fundusz Rozwoju

Największy terminal kontenerowy Bałtyku kupiony przez Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju wraz z dwoma podmiotami zagranicznymi kupił DCT Gdańsk - największy głębokowodny terminal Bałtyku będący dotychczas w rękach australijskiego funduszu inwestycyjnego. Eksperci oceniają, że transakcja może być ryzykowna dla przyszłego zarządcy terminalu.

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę na rzecz GetBack solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI, podsumowano. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW

PFR TFI: Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez Polskiego Funduszu Rozwoju TFI, zainwestował od 2015 r. w polskie firmy 329 mln zł, podało PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ze środków skorzystało do tej pory 16 przedsiębiorstw z całego

Fundusze: Wpłacisz 10 tys. - dostaniesz laptopa

Dziennik "Polska" pisze, że fundusze, rozdając prezenty, chcą przyciągnąć klientów, którzy od kilku miesięcy uciekają od nich do banków oferujących im wysoko oprocentowane i bezpieczne lokaty. TFI Allianz razem z mBankiem kuszą klientów

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

" - podsumowano. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

Zagranicznych, - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, 2) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w

KNF nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 5 mln zł

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę pieniężną w wysokości łącznie 5 mln zł w związku z naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja. "Raiffeisen

Walka z funduszami? Rząd pozbawia nas szansy na mieszkanie

Walka z funduszami? Rząd pozbawia nas szansy na mieszkanie

deweloperów mieszkania, których nie kupiliby Polacy, bo i tak nie mają zdolności kredytowej.  A przecież te mieszkanie mógłby kupić Polski Fundusz Rozwoju, który ma specjalną "komórkę" do inwestowania w mieszkania na wynajem. To taki sam fundusz jak te zagraniczne, tyle że nasz, polski

Rząd patrzy funduszom inwestycyjnym na ręce. Dostać może się także flipperom

Rząd patrzy funduszom inwestycyjnym na ręce. Dostać może się także flipperom

. zagraniczne fundusze inwestycyjne, które w Polsce kupują mieszkania i zasilają nimi rynek najmu. Nasz rynek kusi ich od kilku lat, głównie przez wzgląd na ceny. Te, choć rosną, nadal są o wiele niższe niż w zachodnich krajach. Fundusze stały się aktywne szczególnie w latach 2020 i 2021. Wówczas dochodziło do

30, a może od razu 75? Pakietów mieszkań na sprzedaż może przybywać

30, a może od razu 75? Pakietów mieszkań na sprzedaż może przybywać

zakupy mieszkań nie są w Polsce rzadkością. Sukcesywnie dokonują ich fundusze inwestycyjne w celu przeznaczania zakupionych mieszkań na wynajem. Warto przypomnieć choćby transakcję, do której doszło w ubiegłym roku. Firma Marvipol sprzedała funduszowi Heimstaden Bostad ponad 400 mieszkań na osiedlu Moko

Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

. Po bolesnej lekcji z ubiegłego roku, jeszcze ważniejszym kryterium stała się płynność. Trzy-czwarte funduszu jest sprzedawalne w ciągu 10 dni. Obecnie fundusz nie posiada w ogóle ekspozycji zagranicznej, ponieważ uważam, że jest wiele ciekawych okazji inwestycyjnych na rynku lokalnym. [?] Na polskiej

Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews)

Inovo VP: Liczba inwestycji VC to 28, a łączna wartość - 365,5 mln zł w III kw.

. Z analizy wynika, że trzeci kwartał pokazał wyraźnie zwiększone zaangażowanie polskich funduszy inwestycyjnych. Z 365,5 mln zł pozyskanych w 28 rundach od 50 inwestorów, aż 70% rund odbyło się w modelu, w którym polskie VC koinwestowały środki wraz z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - W związku z brakiem wyrażenia zgody przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeniesienie zarządzania funduszem do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z Altus Towarzystwa Funduszy

Skarbiec TFI: Aktywa usługi asset management wzrosły o ponad 12% m/m w styczniu

S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews/ISBnews.TV)

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW

Zagraniczne fundusze panoszą się na rynku nieruchomości. Będą kupować coraz więcej całych osiedli

Zagraniczne fundusze panoszą się na rynku nieruchomości. Będą kupować coraz więcej całych osiedli

W Polsce coraz częściej podnoszony jest temat zakupów dokonywanych przez zagraniczne fundusze inwestycyjne. Według szacunków w ich rękach może być co najmniej 7 tys. mieszkań. Co najmniej, bo o wielu transakcjach możemy nie wiedzieć. Fundusze zainteresowane są całymi blokami, a nierzadko kupują

FEZ PFR TFI 'chętnie rozważy' kolejne projekty zagraniczne z Rainbow Tours

) współfinansuje zagraniczne przedsięwzięcia polskich firm. FEZ jest zawsze inwestorem mniejszościowym w zagranicznej spółce zależnej i pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego partnera. Fundusz dzieli z polskim partnerem ryzyko projektu przez czas określony w umowie inwestycyjnej, nawet do 10 lat. Po

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Liczba transakcji venture capital (VC) w Polsce wzrosły do 1 266 mln zł w 2019 r. z 155,7 mln zł w 2018 r., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture. W 2019 przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 funduszy

Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł

finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce

Skarbiec TFI i Trigon TFI rozpoczęły strategiczbą współpracę

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna od Skarbiec Holding - i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi, poinformowała spółka

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły m/m do 260,1 mld zł w sierpniu

). "Pomimo globalnej korekty na rynkach akcji, wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła - głównie dzięki funduszom dłużnym i aktywów niepublicznych W sierpniu przez globalne giełdy przeszła kilkuprocentowa korekta. Odzwierciedlający kilkadziesiąt największych parkietów na świecie MSCI

Raiffeisen TFI przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus TFI

, ale zarządzanych przez zewnętrzne TFI. Spółka Raiffeisen TFI zarejestrowana w listopadzie 2015 roku, zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi otrzymała 30 maja 2017 r. Raiffeisen Bank Polska

Skarbiec TFI: W II turze PPK trudno będzie wyłonić lidera 

inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych

Skarbiec TFI celuje w wyszukiwanie nieodkrytych przez rynek innowacyjnych spółek

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Zarządzający funduszami akcji zagranicznych w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawiają sobie za cel poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych firm. Poszukują spółek, które będą w stanie rozwijać się w tempie

Alfabeat/Pitchbook: 21 polskich funduszy VC inwestowało w zagr. spółki w 2018

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Polskie fundusze venture capital (VC) dokonały łącznie 49 inwestycji w ciągu ostatniego roku, z czego 21 to koinwestycje w zagraniczne spółki, wynika z raportu "What's beyond Poland", przygotowanego przez polski fundusz Alfabeat we

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,1% m/m do 244,4 mld zł w maju

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o ponad 5 mld zł, tj. 2,1%, m/m do 244,4 mld zł na koniec maja, podały podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "W maju

Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce

Fundusz Credo Ventures planuje zainwestować prawie 100 mln USD w CEE

funduszami VC i wsparcie, jakie w ekspansji zagranicznej daje nasze biuro w Dolinie Krzemowej" - dodał Habermann. Na portfel inwestycyjny Credo Ventures składa się dziś ponad 30 spółek z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Chorwacji oraz Polski. Z liczącego 5 spółek

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,2% m/m do 267,8 mld zł w listopadzie

-proc. tempie. Bilans sprzedaży był jednak ujemny i to zarówno w przypadku funduszy akcji polskich, jak i zagranicznych. Zaskakująco spadły aktywa w kategorii funduszy mieszanych (-0,9%), przy czym znów był to efekt odpływów netto z kilku dużych funduszy inwestycyjnych, podano także

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

kartce papieru po spółki pragnące wejść na zagraniczne rynki, podano także. Łączna kapitalizacja 7 nowych funduszy to 816 mln zł. Oprócz środków unijnych, zostały zaangażowanie pieniądze prywatnych inwestorów w wysokości 511 mln zł. Tym samym, PFR Ventures alokował już prawie

Prezes Pekao TFI: Spółka chce wprowadzić nowatorskie produkty

samym modelu zarządzania Towarzystwem. Filary i zasady funkcjonowania oraz sam proces inwestycyjny pozostaną niezmienione. Korekty mogą dotyczyć ewentualnie oferty produktowej. "Dzisiaj polski rynek jest nadal w fazie rozwoju, mamy fundusze akcyjne i obligacyjne, ale już

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

miesięcy, należy się spodziewać, że część inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, będzie starała się wykorzystać ten fakt nabywając akcje wcześniej" - ocenił zarządzający. Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz o

Start-upy spod rosyjskich bomb. Firmy pracują, a fundusze inwestują mimo wojny

Ukrainie funduszu inwestycyjnego venture capital, który w swoim portfolio ma obok start-upów deep tech i fintech m.in. platformę e-commerce do sprzedaży leków Liki24. Platforma porównuje ceny leków w aptekach, a następnie umożliwia zakup tych najtańszych, które są dostarczane przez kurierów. Od 2020 roku

Dywidenda na akcję Skarbiec Holding może być wyższa r/r w przyszłym roku 

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - CEZ sfinalizował sprzedaż projektów farm wiatrowych Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW) Funduszowi Inwestycyjnemu KGAL, podała spółka. CEZ planuje zakończyć sprzedaż pozostałych czterech projektów wiatrowych w Polsce także w tym roku

Skarbiec Holding miał 13,88 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews)

Quercus TFI zmieni strategie 4 funduszy, powiększy zespół inwestycyjny 

osoby w przyszłości stały się również akcjonariuszami Quercus TFI" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i

PFR złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie BGK Nieruchomości i TFI BGK

. Wniosek wpłynął 1 grudnia, sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się dokonać w formie przejęcia przez Polski Fundusz Rozwoju kontroli nad BGK Nieruchomości oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK [...] Aktualnie 100% akcji BGKN oraz TFI BGK należy do Banku Gospodarstwa

A co, jeśli inflacja sięgnie 17 proc., a wojna w Ukrainie się przedłuży? Szukamy opcji ochrony wartości dla naszych pieniędzy

pozwalają też na zakładanie lokat w obcej walucie. Aktywnie czy pasywnie? Jeśli zdecydujemy się na rynek akcji - czy to polski czy zagraniczny - musimy zdecydować, czy chcemy oddać nasze pieniądze pod zarządzanie specjalistom, czy zdać się na rynek jako całość. O co chodzi? Do wyboru mamy fundusze

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

tarcze łagodzące skutki kryzysu energetycznego) czy Funduszu Pomocy Ukrainie. Dzięki temu znów będzie można prawidłowo oszacować wpływy i wydatki państwa, w dodatku pod kontrolą parlamentu. Polski Instytut Ekonomiczny szacował, że Polska za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych sfinansowała w 2022 r

Kalendarium ISBnews

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy ? III `20 (ISBnews)

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

. Instalacja będzie zlokalizowana na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB

PZU przygląda się okazjom inwestycyjnym na rynku, w tym sprzedaży AXA

największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. (ISBnews)

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews)

Borys z PFR: Nasza strategia na 2019-2021 zakłada 24 mld zł inwestycji, 4-6% ROE

inwestycyjnych do 2021 r. "W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła

GPW rozpocznie publikację indeksu WIG-ESG 3 września

oparty o indeks WIG-ESG przy współpracy z NN Investment Partners TFI. Będzie to fundusz, który przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwsza odsłona indeksu WIG-ESG ma przede wszystkim zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na kryteria ESG w procesie

Janusz Władyczak został powołany na prezesa KUKE

wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, podano w komunikacie. Nowy prezes był wcześniej związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi. Pracował w PKO TFI, Raiffeisen Banku, Calyon Corporate and

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest

R. Kubin powołany na nowego prezesa TFI PZU, D. Lasek został CIO

przełożą się na wzrost zaufania polskich klientów do oszczędzania w funduszach inwestycyjnych i na pozyskanie klientów zagranicznych poprzez nowe kanały dotarcia. Dariusz Lasek wnosi do grupy ogromne doświadczenie oraz wyśmienity dorobek w zarządzaniu aktywami, wzmacniając naszą grupę jako CIO PZU TFI SA

Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne

się jednak także na inne sektory. Preferowane modele biznesowe to marketplace i SaaS. Tezy inwestycyjne funduszu oparte są o wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zmian w sposobie funkcjonowania dużych branż. Polski talent technologiczny wsparty dobrym finansowaniem i silnym

Pekao TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

i zagranicznym. "To dla nas bardzo ważny moment z punktu widzenia możliwości oferowania firmom PPK w Pekao TFI. Jako najdłużej działające na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych, mamy bogate doświadczenie nie tylko w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi

ASM Group i fundusz PFR TFI zawarły umowę ws. inwestycji na rynku DACH (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy - za komunikatem prasowym - że ASM Group zawarło umowę ws. inwestycji na rynku DACH z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), tymczasem stroną umowy był fundusz zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Poniżej

PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% w TFI BGK

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK, podał PFR. "Poprzez integrację z innymi podmiotami z obszaru inwestycji porządkujemy

Prof. Andrzej Sławiński: Pułapka tuczenia narodowej inflacji

depozytów traktowana jest przez ludzi i firmy jako oszczędności. Reszta to pieniądz depozytowy wykorzystywany na bieżące wydatki. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że banki radykalnie różnią się od funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Różnią się tym, że same mogą kreować pieniądz

BGK przewiduje 'wyraźnie mniejszą' skalę emisji obligacji w sierpniu

(dziesięcioletnie) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski, a nominalna wartość sprzedanych obligacji to 9,15 mld zł. Potencjał Funduszu to 100 mld zł, a zgromadzone w nim środki posłużą do walki ze skutkami pandemii

Quercus TFI chce zwiększyć aktywa r/r, wprowadza nowe fundusze

na koniec grudnia 2017 r. Cena akcji Quercus TFI na koniec 2018 roku wyniosła 2,25 zł, a kapitalizacjac rynkowa 129 mln zł. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych

PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Biedronki

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Jeronimo Martins Polska i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) podpisały umowę dotyczącą prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), podał właściciel sieci Biedronka Jeronimo Martins

Altus TFI: Napływ netto do niededykowanych FIZ-ów wyniósł 98 mln zł w maju

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Wartość napływów netto do niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych wyniosła 98 mln zł w maju. Tak dobry wynik spółka zawdzięcza swojej flagowej

Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu Żabka? Janusz Kowalski chce też Lidla i Biedronki

, kontrolowaną przez CVC - giganta wśród funduszy inwestycyjnych. Formalnie jest międzynarodowy, faktycznie mocno powiązany z USA.  CVC zarządza aktywami w wysokości 133 mld euro na całym świecie. Fundusz jest w Polsce zaangażowany w trzy duże interesy. Jeden to PKP Energetyka – spółka jest dostawcą

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

czas określony w umowie inwestycyjnej, nawet do 10 lat. Po tym okresie, gdy zagraniczna spółka ma już stabilną pozycję na rynku, polski partner może odkupić należące do funduszu udziały na warunkach rynkowych. (ISBnews)

Alfabeat: 21 inwestycji polskich funduszy VC w zagr. spółki w 2018 (sprost.)

. Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Polskie fundusze venture capital (VC) dokonały łącznie 49 inwestycji w ciągu ostatniego roku, z czego 21 to koinwestycje w zagraniczne spółki, wynika z raportu "What's beyond Poland", przygotowanego przez polski fundusz Alfabeat we współpracy z Pitchbook

Zaangażowanie kredytowe brutto BGK wzrosło o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł w 2018 r.

związaną ze wspieraniem społeczno-gospodarczego rozwoju Polski również poprzez uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2018 r. bank był uczestnikiem 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez PFR TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym

Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). "Fundusze Venture Capital, uruchomione przez PFR Ventures, rozpoczęły inwestowanie w połowie 2019

Podszyli się pod fundusz inwestycyjny Daniela Obajtka. Kobieta straciła oszczędności życia

Pani Danuta (nazwisko do wiadomości redakcji) z Krakowa odebrała wiosną telefon z "funduszu inwestycyjnego". Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki przekonywał, by zainwestowała 900 zł w rafinerię - projekt prowadzony przez Daniela Obajtka (prezes PKN Orlen). Miała to być inwestycja

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

rynków finansowych. Rok później objął stołek szefa działu analiz, a następnie dyrektora Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management, oraz w DWS - drugiej co do wielkości firmie zarządzania aktywami na świecie. W tym czasie związał

PFR: Inwestycja w PKL ma charakter długoterminowy, unormuje sytuację prawną

inwestycyjną funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju w obszarze infrastruktury. PKL to wyjątkowa spółka z długoletnią historią i unikatową infrastrukturą na niepowtarzalnych krajobrazowo terenach polskich Tatr i Beskidów. PFR jest długoterminowym inwestorem, zainteresowanym rozwojem infrastruktury narciarskiej i

Zapisał się do PPK i wypłaca pieniądze co miesiąc. "Premia po 100 zł"

. Natomiast pamiętajmy, że możemy sobie wpłacić te środki z PPK, zrobić zwrot i zainwestować je w inny instrument, który mamy na przykład w jakimś zagranicznym funduszu. Wówczas nie ma żadnego ryzyka, że inwestujemy w to, co jest polityczno-partyjne w Polsce, tylko w to, co chcemy.   Słyszałem

Legg Mason TFI SA zmienia nazwę na Esaliens TFI

. Zmianie ulegną również nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych, a także subfunduszy zarządzanych przez TFI. Zmiana nie wpływa na zasady obsługi klientów i kształt oferty produktowej Towarzystwa. Fundusze z zagranicznej oferty Legg Mason, Inc. będą nadal obecne w Esaliens na dotychczasowych zasadach

PFR Ventures uruchomił fundusz funduszy o wartości ponad 300 mln zł

na mieszanie się polskich i zagranicznych zespołów zarządzających. Pozwoli to na przenikanie do Polski know-how inwestycyjnego oraz dalszą profesjonalizację rynku venture capital w Polsce" ? powiedział prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz, cytowany w komunikacie. PFR

BGK utworzył odpis na 126 mln zł z tytułu utraty wartości certyfikatów inwest.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 126 mln zł z tytułu utraty wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, podał bank. Wpływ odpisu aktualizującego na jednostkowy wynik netto BGK

Priorytetem PFR w II półr. 'Mieszkanie plus', PPK, wsparcie ekspansji firm

Sopot, 20.06.2018 (ISBnews) - Polska gospodarka jest w okresie boomu, co z dużym sukcesem wykorzystał w pierwszej połowie roku także Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dokonując kilku ciekawych inwestycji, powiedział ISBnews prezes Funduszu Paweł Borys. Jego zdaniem, w kolejnych

"To gorsze niż odcięcie od SWIFT". Rosyjskie akcje wypadają z najważniejszych indeksów

rynków finansowych. MSCI to najważniejszy system międzynarodowych indeksów akcyjnych. Automatycznie spadną też renoma i wiarygodność rosyjskich gigantów. Odwrócą się od nich fundusze inwestycyjne, które chętnie kupują spółki, które znajdują się w najważniejszych indeksach. To tak jak z

Borys z PFR: Chcemy zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w programie Mieszkanie+

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) chce w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+, zapowiedział prezes PFR Paweł Borys. "W Polsce ponad 83% mieszkań jest

Oferta PPK Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR - Moje PPK

Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews)

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. DNB Bank Polska w równych częściach współfinansuje

PFR ma zgodę KNF na przekroczenie 50% udziałów i głosów w TFI BGK

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Polski Fundusz Rozwoju akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK w liczbie powodującej

Cesarz wynajmu: Polacy będą wynajmować mieszkania, a nie je kupować. Fundusze? Te blokuje tylko brak euro

miesiąc, a nie wiedzą, co robić, bo ukraińskie banki zablokowały transfery zagraniczne.  A w sobotę 26 lutego rano obudził mnie telefon. Dzwonił mój przyjaciel z dużej firmy doradczej, że postanowili swoich kolegów z biura w Kijowie ściągnąć do Polski z rodzinami, więc potrzebują mieszkań. A skoro ja

PAIH zaprasza firmy zainteresowane ekspansją zagraniczną na Forum Biznesu 9 X

pomysł na międzynarodowy projekt z szefami wszystkich Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, a także ekspertami sektorowymi Agencji. Do dyspozycji polskich uczestników będą również partnerzy PAIH z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucje szczebla centralnego oraz regionalnego, gotowi doradzić w

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16,2 mld zł na koniec grudnia 2017 r.

(Skarbiec Akcja, +25,4%), akcji polskich małych i średnich Spółek (Skarbiec Małych i Średnich Polskich Spółek, +21,2%) oraz akcji zagranicznych, gdzie aż trzy fundusze Skarbca znalazły się w czołówce ? Skarbiec Spółek Wzrostowych +38,3%, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +33,4% oraz Skarbiec Top

Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty o zarządzanie PPK

. Na potrzeby PPK konieczne jest uruchomienie nowej kategorii rozwiązań inwestycyjnych, jaką są fundusze zdefiniowanej daty (FZD). To rozwiązanie inwestycyjne wymagające od zespołów zarządzających wyjątkowych kompetencji, ze względu na konieczność inwestowania na różnych rynkach, zarówno w Polsce jak i

Inwestorzy dywersyfikują portfele. Te produkty dają dobrze zarobić

fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, ale też złoto w sztabkach lub monetach. Te ostatnie cieszą się tym większą popularnością, im większa jest niepewność i strach na świecie. W związku z niskim, kilkusetzłotowym progiem wejścia w fundusze inwestycyjne, jak i fizyczne złoto są to formy dostępne dla

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) rozważa wejście w nowe obszary rynku. Jednym z nowych kierunków, które spółka zamierza rozwijać są produkty dla klientów zagranicznych. Towarzystwo będzie też aktywnie rywalizować w

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

). "Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie. W ciągu 15 lat łączne wydatki na budowę dróg ze środków Krajowego Funduszu Drogowego przekroczyły 170 mld zł. To prawie tyle, co połowa dochodów w budżecie kraju na 2019 rok. Efektem jest

Nie wpędzajmy banków w kryzys

bankom byliśmy „zieloną wyspą" Polskie banki okres kryzysu przeszły bez szwanku i dzięki temu polska gospodarka nie zaznała recesji. Banki miały wystarczające kapitały, w dużej mierze zagraniczne, profesjonalny nadzór i unikały ryzykownych instrumentów, które w bankach amerykańskich i

Fundusz LT Capital zainwestuje 10 mln euro w polskie startupy technologiczne

gospodarki cyfrowej, planuje wesprzeć spółki w przygotowaniu ekspansji zagranicznej i pozyskaniu kolejnych rund finansowania. Obecnie ma 40 inwestycji w planach, a do wydania 10 mln euro, poinformowano. Głównym celem funduszu jest ułatwienie przejścia od projektu B+R do

Ruch na rynku deweloperskim. Wielkie firmy przejmują konkurentów. Będzie drożej?

Pod koniec grudnia 2021 r. doszło do jednej z największych transakcji na rynku mieszkaniowym w Polsce. Fundusz należący do banku Goldman Sachs sprzedał akcje firmy Robyg – jednego z trzech największych deweloperów w naszym kraju. Transakcja opiewa na 2,5 mld zł. Ma zostać zamknięta w I

Polski fundusz Innovation Nest wesprze rozwój portugalskiego startupu

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Innovation Nest, polski fundusz VC współpracujący z młodymi firmami, tworzącymi rozwiązania IT dla sektora B2B, zainwestował w Infraspeak - portugalski startup oferujący platformę do zarządzania obiektami hotelowymi, podał fundusz. To już 3

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. GetBack w restrukturyzacji podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) umowy zlecenia na zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), podała spółka. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Famur rozmawia z PFR nt. wspólnej inwestycji w spółkę celową

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Famur prowadzi negocjacje z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w sprawie wspólnej inwestycji w spółkę celową, podała spółka

Klienci PKO TFI zgromadzili prawie 0,5 mld zł na rachunkach PPK 

komunikacie. PKO TFI ma 35% udziału w ogólnej sumie aktywów całego rynku PPK w Polsce, a wśród samych towarzystw funduszy inwestycyjnych udział ten wynosi 42% (wedle danych na koniec maja br.). W maju, na 149 mln zł netto nowych wpłat na całym rynku, aż 45% (66,3 mln zł) trafiło do

Zarząd PFR został powołany na kolejną 5-letnią kadencję

zarządu; Bartłomiej Pawlak - członek zarządu; Tomasz Fill - członek zarządu, poinformowała spółka. "Polski Fundusz Rozwoju jest w trakcie realizacji swojej wieloletniej strategii, której priorytetem jest realizacja wielu programów, ważnych dla podniesienia nowoczesności i

PKO TFI: Opóźnienie podaży akcji z OFE i popyt z PPK pozytywne dla GPW w 2020 r.

wycen polskich akcji w nadchodzącym roku, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. "W Polsce [w listopadzie] dominowały małe i średnie spółki (sWIG80: +3,6%, mWIG40: +2,1%, PKO

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

dotychczasowych powiązań handlowych i zdobycia dużej części rynków w branżach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jako polski bank rozwoju wspieramy naszych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na 70 rynkach i jestem przekonana, że ich liczba będzie szybko rosła" - powiedziała prezes Banku

PFR TFI: Prawie połowa firm planuje BIZ w ciągu najbliższych dwóch lat

właścicielskiej spółki. Umowa inwestycyjna trwa do 10 lat z opcją wyjścia - polski partner odkupuje udziały w funduszu na warunkach rynkowych. (ISBnews)

Zaboklicki z PESY: Płynność spółki powinna wrócić w przyszłym roku

. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PESA Bydgoszcz podpisały dziś umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie za nieujawnioną kwotę blisko 100% akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł. PESA Bydgoszcz to polski producent niemal wszystkich