zabezpieczenia rzeczowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika (...).

Komornik zajął ruchomości Ursusa, na wniosek PKO BP

Bank Polski rozpoczęła egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych, pomimo otwarcia w dniu 7 listopada 2018r. przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursus oraz pomimo prowadzonych przez emitenta z bankiem rozmów i negocjacji odnośnie spłaty zobowiązań" - stwierdzono w komunikacie

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

korporacyjnej, 'Solidarni Górnicy' pomoc trafi szybko we właściwe miejsca" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie. Bogdanka wprowadziła również liczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przed zakażeniem koronawirusem oraz

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

egzekucję należności. Zabezpieczenia rzeczowe W kategorii zabezpieczeń rzeczowych najskuteczniejszym oraz najpowszechniejszym sposobem form zabezpieczania umów jest zastaw. Instytucja zastawu została uregulowana w Kodeksie cywilnym w formie zastawu

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, podano w komunikacie. Teraz rozporządzenie trafi do Parlamentu

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

barier ograniczających ten rozwój. Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu 'Kreatywna

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

; (f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń; (g) nie zmieni warunków finansowych

Budimex ocenia pozytywnie działania publicznych zamawiających w czasie pandemii

rozprzestrzenianiem się COVID-19 znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS"

Anwil z Grupy Orlen przekaże 1 mln zł na walkę z koronawirusem

sytuację. Dlatego Anwil w zeszłym tygodniu przekazał 300 tys. zł na zabezpieczenie pracy lekarzy i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Z kolei placówce w Grudziądzu, pełniącej rolę jednoimiennego zakaźnego szpitala dla

BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

z programów unijnych, które wspierają polskich przedsiębiorców, podano także. Najczęściej po gwarancje spłaty kredytu COSME sięgają przedsiębiorcy, którzy nie mają zabezpieczeń rzeczowych. Produkt cieszy się dużą popularnością szczególnie ze strony mikroprzedsiębiorstw (72

Wojsko może zająć twojego SUV-a. Państwo ma do tego prawo i zwiększa limity, bo wojsko się rozrasta

Wojsko może zająć twojego SUV-a. Państwo ma do tego prawo i zwiększa limity, bo wojsko się rozrasta

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2022 r. na rzecz obrony państwa. O co chodzi? To nic nowego, bo takie jest prawo. A jednak w przyszłym roku limit w przypadku pojazdów został zwiększony o

Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby

Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby

będzie mogło nas wiele kosztować. Dziś Polska już nie potrzebuje tak dróg czy mostów jak właśnie sieci przesyłowych, infrastruktury cyfrowej czy zabezpieczenia przed kryzysem energetycznym. Ich brak będzie poważnie bił w naszą konkurencyjność. - Inne kraje będą przecież z tych pieniędzy

Próchnik rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza partnera lub inwestora

aktywów spółki, w tym zbycie zorganizowanego składnika przedsiębiorstwa wraz z jednym z posiadanych znaków towarowych: Rage Age lub Próchnik (w zgodzie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na części majątku). Żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte" - czytamy

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w perspektywie, winna umożliwić istotną zmianę warunków i formy dłużnego finansowania spółki, zapewniając niezbędną elastyczność w zmieniających się

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

wynosi 2 815 646 569,00 zł, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na

Grupa Robyg przekazała ponad 50 tys. zł i dary rzeczowe na walkę z koronawirusem

. Firma wprowadziła zabezpieczenia rekomendowane przez rząd, w tym pracę zdalną, środki ochronne i procedury bezpieczeństwa na placach budowy, podkreślono w materiale. "Ponadto Robyg istotnie wzmocnił zdalne kanały komunikacji z klientami: wprowadził podpis elektroniczny i

Budimex: Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów kubaturowych

rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Spółka

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

pracowników czy też zabezpieczenia dodatkowych środków rekompensujących ich wykonanie. W końcu jest wezwanie do dymisji prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. Szefowie ZUS te zarzuty uznają za nieprawdziwe i grożą związkowcom sądem. "Informujemy, że w razie nieusunięcia skutków naruszenie dóbr, z zgodnie z

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

dotychczasowych umów finansowania pogarszających warunki dla spółki, wskazano także. "Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych

Blokady pieniędzy, brak informacji. Klienci narzekają na Revoluta. "Chciałam już iść na policję"

Blokady pieniędzy, brak informacji. Klienci narzekają na Revoluta. "Chciałam już iść na policję"

; W tym czasie prokurator powinien wydać postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub w przedmiocie dowodów rzeczowych. W przeciwnym razie środki muszą zostać zwolnione. Konsument ma prawo zaskarżyć do sądu postanowienie prokuratora o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji – mówi adwokat

Zasiłek z pomocy społecznej. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

w rodzinie, czyli 600 zł, a dochodem na osobę w rodzinie.  Okresowy zasiłek Przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność , bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego wysokość w przypadku

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

zabezpieczonych rzeczowo, - oddania głosów 'za' układem w trakcie zgromadzenia wierzycieli" - czytamy w komunikacie. W maju br. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej

NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rozpoznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także ujednolicenie zasad prezentowania w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych danych w zakresie liczby wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, podsumowano

Słupy spod nocnego, celebryci, urzędnicy państwowi - to oni wzięli miliony ze SKOK Wołomin. Oddać nie muszą

przywłaszczył sobie 72 mln zł. SKOK Wołomin udzielił 1,6 tys. kredytów na kwotę prawie 3 mld zł. Niespłacane pożyczki stanowią niemal 93 proc. wszystkich udzielonych. A ich zabezpieczenie - nieruchomości - jest warte, jak oszacowała firma BEST - 72 mln zł. Towarzyskie przysługi Jaki był mechanizm przekrętu

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

PiS poprze PO przy zmianie konstytucji. Ale stawia warunek - wpiszemy tam PPK

rzeczową dyskusję na ten temat - odpowiedział oficjalnie premier Mateusz Morawiecki. Według naszych informacji PiS chce wykorzystać propozycję Tuska do własnych celów. A dokładnie do uratowania swojego programu emerytalnego PPK. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) miały być jednym z wielkich sukcesów rządu

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

respiratorów bez zabezpieczenia płatności: „Wykonawca nie wywiązał się z umowy ani dotąd nie zwrócił środków w wysokości 55 mln zł". To brak skutecznych działań zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. To przyznanie przez ministra finansów

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

węglem i zabezpieczeniem ogrzewania na zimę? Jest bardzo niska! Chaotyczne decyzje, pustosłowie, bałagan, niekompetencja, propaganda sukcesu – a czas płynie i problem narasta. Do tej pory nie zastanawialiśmy się za bardzo nad wiarygodnością NBP. Dlaczego? – Nie przywiązywaliśmy do tego

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

. zabezpieczenia spadku, wykonania spisu inwentarza), a także koszty związane z wypłatą zachowku. Czego nie można dziedziczyć Do masy spadkowej nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy. Są to: prawo dożywocia; służebności osobistej, np. zamieszkania, alimenty, prawo do renty. Jak

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

działalności gospodarczej oraz układu są: 1. Sprzedaż zbędnego majątku w postaci nieruchomości, ruchomości oraz aktywów finansowych; 2. Optymalizacja kosztów działalności i wygenerowanie marży na pokrycie rat układu; 3. Umowy zawarte o nowe finansowanie, w szczególności w zakresie zabezpieczeń finansowych

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, wprowadziła szereg zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu, ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju. "W walce z epidemią konieczna jest

WSiP zaciągnęły kredyt do 45 mln zł, mają zgodę obligatariuszy na nowy dług

., oraz w drodze aneksowania istniejących umów kredytowych zawartych przez spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz DNB Bankiem Polska S.A. i zwiększenia kredytów lub linii kredytowych udzielonych na podstawie tych umów kredytowych. Nowe zadłużenie będzie zabezpieczone rzeczowo" - czytamy w

KGHM przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022

strategii biznesowej KGHM, dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne. Jest to zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Zakładamy natomiast 30-proc. wzrost krajowych inwestycji rzeczowych. Koncentrujemy się na programach strategicznych, które umożliwią spółce dalsze funkcjonowanie w regionie

Startuje sezon na podatki. Oto kilka trików, jakimi mami nas rząd, twierdząc, że je obniża

komórkę z systemu ePUAP (to podwójne zabezpieczenie). Można też, tak jak wcześniej, obejrzeć swoje zeznanie podatkowe, podając numer PESEL lub NIP i kwotę przychodów. Ale w ten sposób wejdziemy tylko do systemu Twój e-PIT, a nie całego e-Urzędu. Mówiąc całkowicie szczerze – logowanie się w ten

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

. - Możliwość zawieszenia egzekucji wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie. W przypadku gdy dłużnik przewiduje objęcie tych wierzytelności układem, musi wykazać w propozycjach układowych, że układ

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

założenia spółka opracowała harmonogramy rzeczowo-finansowe, na podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również przygotowała środki finansowe niezbędne do

Wartość portfeli funduszu Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł w II kw.

kilkunastu lat specjalizuje się Pragma Inkaso, w tym należności zabezpieczone rzeczowo (głównie hipotecznie)" - czytamy w komunikacie. Wpłaty z portfela w II kw. br. wyniosły 3,6 mln zł, zaś wynik brutto Pragma 1 FIZ NFS sięgnął 1,29 mln zł. Aktywa

Alarm podatkowy. Myki i wymyki. Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy za ulgi, rozlicz PIT

profil będzie gotowy. Logując się, dostaniemy teraz kod autoryzacyjny na swoją komórkę z systemu ePUAP (to podwójne zabezpieczenie). Można też tak jak wcześniej obejrzeć swoje zeznanie podatkowe, podając numer PESEL lub NIP i kwotę przychodów. Ale w ten sposób wejdziemy tylko do systemu Twój e-PIT, a nie

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

działalności spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Ferrum. "Zarząd spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww. propozycje układowe wierzycielom, przy założeniu, że planowany dzień

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Analogicznie do funkcjonujących od lat rozwiązań dotyczących świadczeń rodzinnych świadczenie wychowawcze będzie mogło być wypłacane w urzędzie gminy lub

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

zobowiązanie do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych i z poszanowaniem praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, jednakże z uwzględnieniem uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

realizacji niektórych obowiązków III. Zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników IV. Rozwiązania umożliwiające i usprawniające realizację zadań Co przewidują zmiany? Prezentujemy wszystkie punkty dokładnie tak, jak zapisano w projektach ustaw: Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw 1

KGHM podniósł prognozę zysku netto i przychodów na 2009 rok

, produkcji, inwestycji rzeczowych i kapitałowych, zabezpieczeń. Skorygowany Budżet na 2009 rok przewiduje osiągnięcie w 2009 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 9 662 mln zł oraz zysku netto na poziomie 1 950 mln zł, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 7% i 2%" - czytamy w

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do przedłożenia zaktualizowanych propozycji układowych zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli

Człowiek zhakowany. "Czy do mojego rozrusznika można się włamać? Tak, panie wiceprezydencie"

. - Jeśli ktoś zdobędzie do niego dostęp, dowie się wszystkiego, co jest w twoim mózgu. Wtedy tracisz całkowicie swoją prywatność - nawet tę, której nie wypowiedziałeś na głos. Hakerzy to bardzo cwane sukinsyny, mogą złamać wszystko. A internet rzeczy nie ma porządnych zabezpieczeń - nie stosują ich ani

Podsumowanie Ministerstwa Cyfryzacji. "Nadzieje wielkie, wyniki słabe"

. cyberbezpieczeństwa z Niebezpiecznik.pl . Dzięki tej zmianie prawa etyczni hakerzy nie są już traktowani jak przestępcy, którzy włamują się do systemów, tylko jak nieoceniona pomoc w umacnianiu zabezpieczeń. Konieczny zwraca też uwagę na miękkie kompetencje Anny Streżyńskiej: - Zawsze rzeczowo i sprawnie reagowała

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 spadł o 1,84% na zamknięciu w środę --ME: Ustawa o rynku mocy da także zabezpieczenie mocy zewnętrznych --Capital Park rozpoczyna inwestycję ArtN w Warszawie, do końca roku wybierze GW --Zysk netto Solar Company

ARP wspólnie z wierzycielami Hawe Telekom będzie pracować nad planem naprawczym

obecnie ok. 83 mln zł. "W związku z wszczęciem przez sąd na początku marca br. postępowania sanacyjnego po stronie ARP leżała decyzja o włączeniu swojej wierzytelności do układu lub pozostawieniu jej poza nim. Wierzytelność ARP zabezpieczona rzeczowo nie wchodzi

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

Jak dostać 500 zł na dziecko

świadczenia wychowawczego. Pieniędzy nie dostanie rodzic, który pracuje za granicą i tam pobiera dodatek na dziecko. Chyba że przepisy o tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Monnari Trade nie odwoła się od decyzji sądu, akcje znowu pikują

. Kluczowym powodem przyjęcia trybu upadłości polegającego na likwidacji majątku spółki jest to, że podstawowe aktywa majątkowe stanowią rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności banków kredytujących spółkę. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu banki mogłyby nie

Konsultacje 500 zł na dziecko: "potrzeba nam czasu", "ustawią się kolejki"

brytyjskie? - Świadczenia rodzinne są objęte wspólnotowym mechanizmem koordynacji zabezpieczenia społecznego - odpowiadał wiceminister. - Te przepisy wykluczają możliwość łączenia świadczeń z innego państwa członkowskiego. ZwiązkI chcą też 500 zł na

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, podała spółka. W układzie uwzględniono następujące zapisy: "Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu

Ile kosztują nas wojska obrony terytorialnej?

zawodowych, pracowników oraz wydatki na zabezpieczenie udziału w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy (...). Z tej kwoty mają być opłacane m.in. uposażenia, wyżywienie, przejazdy na ćwiczenia, składki na ubezpieczenia zdrowotne i dodatki za gotowość”. Zdecydowanie większe pieniądze – 831,2 mln zł &ndash

Artyści w dobie pandemii. Zostali bez pracy i walczą o przetrwanie

finansowo zabezpieczyć artystów, którzy w danym momencie nie mogą zarabiać. Przydałoby się to w obecnej sytuacji. Aktualnie są tylko obietnice pomocy socjalnej w ramach Tarczy Antykryzysowej i zrzutek, które organizują sami artyści.  Kultura online Jak artyści w zaistniałej sytuacji sobie radzą? Część

Więcej Europy w gniazdkach

pełnić jedynie funkcję zabezpieczenia modelu energetycznego opartego na źródłach odnawialnych. W konsekwencji spaść mają ceny energii. To nie tylko kalkulacje Brukseli. Argument ekonomiczny dostrzegany jest także nad Wisłą, gdzie przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, czyli operatora

MF: Ponad 20 nielegalnych bukmacherów wycofało się z polskiego rynku

). "Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu. Pojawi się zakaz posiadania automatów do gier (za wyjątkami

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

rentowności, intensyfikacja sprzedaży, negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, zawieranie układów bilateralnych, zbycie zbędnych aktywów, działania w celu ściągnięcia należności dłużnika; c) sierpień 2017 r. ? rozpoczęcie postępowań o zatwierdzenie układów częściowych

500 zł na każde dziecko - znamy uwagi ministra finansów

być powiązana z wywiadem środowiskowym. Zauważa, że nie bardzo wiadomo, na czym polegać miałoby przekazywanie świadczenia "w formie rzeczowej" (w przypadku marnotrawienia przez rodzinę gotówki) - nie zostało to ustalone w oddzielnych zapisach. - Choć rządowi zależy

Premier: jeśli prezydent pomoże, możemy uniknąć podwyżki podatków

zero , więc nie przekaże do budżetu żadnych pieniędzy. Brak zysku jest związany z tworzeniem rezerw, które mają być zabezpieczeniem wahań kursu złotego do innych walut. Rząd szuka pieniędzy w wielu miejscach. Minister skarbu Aleksander Grad już dostał zadanie

Jak kupić mieszkanie lub dom?

wieczystej nabywanej nieruchomości. Zadatek, zwykle wynoszący 10 proc. ceny, to zabezpieczenie dla obu stron. Jeżeli dotychczasowy właściciel zrezygnuje lub nie wywiąże się z warunków umowy, będziemy mogli domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Pamiętajmy jednak, że gdy to my się rozmyślimy

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

, to zabezpieczenie dla obu stron. Jeżeli dotychczasowy właściciel zrezygnuje lub nie wywiąże się z warunków umowy, będziemy mogli domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Pamiętajmy jednak, że gdy to my się rozmyślimy, wpłacony zadatek przepadnie. Następny krok to podpisanie ostatecznej umowy

Blokowanie stron, licencje i drakońskie kary. Nowa ustawa hazardowa eliminuje szarą strefę i łata budżet

nr 1. Kiedy dokładnie to nastąpi – nie wiadomo. Staną one w salonach gier, przy czym określona zostanie np. minimalna odległość od szkół czy kościołów, a nieletni będą mieli zakaz wstępu. Automaty mają być zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będą mieć służby

Klauzula obejścia prawa to pętla na szyję podatnika

przecież wyłącznie blankietowa ochrona podatnika! Opinia zabezpieczająca nie będzie wiążąca dla fiskusa. To zabezpieczenie będzie więc iluzoryczne, niemające walorów zabezpieczających. Nie koniec na tym. Trzeba będzie za nią zapłacić 25 tys. zł. W Polsce jest 1,7 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Dla

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

), w dziale drugim – o właścicielu (użytkowniku wieczystym, posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), w dziale trzecim – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach przejazdu, przechodu, zamieszkania, oraz wpisy różnych roszczeń, w dziale czwartym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Veeam Availability Suite v10. W pakiecie V10 dostępnych jest ponad 150 nowych opcji i rozszerzeń, takich jak obsługa nowoczesnej sieciowej pamięci masowej (NAS), funkcja odzyskiwania danych Multi-VM Instant Recovery i lepsze zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem typu ransomware. Taka ochrona

Alior Bank ma umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH od grupy GE

aktywów rzeczowych netto) w wysokości 0,93. Zbywcy Banku BPH zobowiązali się że w dniu podziału Podstawowa Działalność Banku BPH będzie posiadała łączny współczynnik kapitałowy, uwzględniający wyłącznie kapitał własny (CET1) na poziomie 13,25

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

. Kwota na naprawy awarii została zabezpieczona we wskazanej powyżej wysokości, ale nie potrafimy ocenić liczby ewentualnych awarii i faktycznej konieczności napraw. Czy mamy obowiązek połączyć cały asortyment do obliczenia jednej wartości szacunkowej i przeprowadzić procedurę zgodnie z ustawą Pzp? Czy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

, c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia

Wiceprezes Orlenu, ABW, dwa ciągniki i trzy łapówki

, że ciągnik był zabezpieczeniem pożyczki (500 tys. zł), której udzielił biznesmenowi. Wiceprezes miał na to dowody: pożyczkę zgłosił w urzędzie skarbowym. W orzeczeniu uchylającym areszt sąd uznał też, że przy wynajmie magazynu wyczerpano wszystkie procedury przetargowe

Przegląd informacji ze spółek

Pfleiderer Group podpisała z grupą banków promesy w sprawie udostępnienia finansowania (commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania

Przegląd informacji ze spółek

fazy due diligence. PKO Bank Hipoteczny upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w

Słownik pojęć finansowych

. Zmiana ta może dotyczyć rozpisania nowego harmonogramu spłaty rat, marży kredytu, okresu kredytowania, rodzaju zabezpieczenia czy przewalutowania. Większość banków pobiera opłatę rzędu kilkuset złotych za sporządzenie aneksu, w zależności od tego, czego dotyczy aneks i czy jest on sporządzany na wniosek

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. IKZE z małą ulgą Od pewnego czasu Polacy mogą oszczędzać dodatkowo na emeryturę na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Razem z indywidualnym kontem emerytalnym (IKE) to ostatni z trzech

Przegląd informacji ze spółek

Bułgarii i w Polsce skupić się na zakupach portfeli detalicznych, w kraju - głównie zabezpieczonych hipotecznie, poinformował prezes Paweł Szewczyk. Na zakup portfeli Kredyt Inkaso planuje wydać łącznie w roku obrotowym 2014/2015 ok. 150 mln zł. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ukraina czeka na atak

. Możesz pomóc! Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej apeluje o wpłaty na rzeczową pomoc dla ofiar wojny. PAH kupi i dostarczy: lekarstwa i sprzęt medyczny, żywność, naczynia kuchenne, środki czystości i higieny osobistej oraz przybory szkolne dla dzieci. Wpłacaj na konto

Zawód: Tłumacz języka niemieckiego. Zarobki? Za tłumaczenie ustne nawet 150 zł za godzinę

, mógłbym zerwać rozmowy. Jesteś moderatorem. - W pewnym sensie tak. Chodzi o to, żeby ludzie się dogadali. Niemcy rozmawiają rzeczowo, liczą się ze słowami. Jak mają o coś pretensje, to mówią o tym wprost. Nie ma miejsca na wykręty w stylu "tak

projekt

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych

Przegląd informacji ze spółek

. Frederic Guichard został powołany na prezesa Żywiec Zdrój, poinformowała spółka. Frederic Guichard zastąpił Fabrizio Gavelli, który objął stanowisko dyrektora generalnego w Nutricia w Mediolanie, dodano. KGHM Polska Miedź wykona plan inwestycji rzeczowych w 2017 r. i może

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

dłużnik rzeczowy - wierzyciel będzie chciał sprzedać jego nowe mieszkanie, by uzyskać spłatę długu zabezpieczonego hipoteką. Stąd tak ważne jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego mieszkania. Z kolei na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

zatwierdza sąd. Ten typ upadłości daje więc wszystkim zainteresowanym czas, aby zastanowili się, co dalej chcą robić. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wierzytelności są z mocy prawa objęte układem, np. nie są nim objęte wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku upadłego, chyba że wierzyciele

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, zwłaszcza bank kredytujący dewelopera. Odbiór według nowych zasad Miejmy nadzieję, że pod rządami ustawy deweloperskiej bankructwa nie będą się zdarzały. Prawdopodobnie nie uda się jednak uniknąć sporów dotyczących wad

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się. Art. 8. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera

Banki na cało zło czy całym złem?

kredytu. Banki silnie zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytu oraz podniosły marże kredytowe. W wypadku kredytów dla przedsiębiorstw i mieszkaniowych banki wymagały wyższego poziomu zabezpieczenia kredytu, niż miało to miejsce do III kwartału 2008 r." Ponad 80 proc. banków

COVID na wakacjach - kto zapłaci, gdy zachorujemy? Polisa turystyczna i EKUZ

ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zauważa Szymański. Oznacza to, że leczymy się na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. -        Jeśli w

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

oni swoje wpłaty i rezygnują z kontynuowania inwestycji. Wtedy nieruchomość wejdzie do ogólnej masy upadłości. Na uprzywilejowanej pozycji znajdą się wówczas wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, zwłaszcza bank kredytujący dewelopera. Uwaga! Zwróć uwagę, czy w prospekcie

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

? - Zaufanie. Tych, którzy potrafią się otworzyć, różni od ludzi z molekuł poziom zaufania. Ich filozofia życia nie brzmi tak: zabezpiecz się, bo wszystko na zewnątrz jest wrogie, pracownicy chcą cię okraść, więc traktuj ich jak w folwarku, inne firmy chcą cię oszukać, więc na wszystko miej dziesięć kwitów