zabezpieczenia powództwa

dr Tomasz Góra

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".

"Jesteś Bogiem" przed sądem. Dystrybucja ograniczona!

Producent muzyczny Krzysztof Kozak uznał, że film "Jesteś Bogiem" przedstawiający historię legendarnej grupy hiphopowej Paktofonika narusza jego dobra osobiste. Poznański sąd jako zabezpieczenie powództwa ograniczył dystrybucję. - Nie jestem oszustem ani gangsterem - mówi w rozmowie z "Gazetą" Kozak

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

zabezpieczenia. Zimą nie ma eksmisji na bruk? Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, chyba że osobie eksmitowanej wskazano lokal, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Powyższych ograniczeń o charakterze ochronnym nie

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

rejestracji, albo wędrowały bez sensu po różnych wydziałach. Nawet teraz nie wiadomo, dlaczego nasze powództwa przeciwegzekucyjne i wnioski o zabezpieczenie mają podwójne sygnatury. Żeby jeszcze bardziej wszystko zagmatwać? – zastanawia się pani profesor. A potem jeszcze czekały, aż sąd zajmie się

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

udzielenia przez sąd zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia przez powoda" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie zostało udzielone GetBack w związku z powództwem o zapłatę. Zgodnie z twierdzeniami pozwu wszyscy pozwani (tj. Altus TFI i 12 funduszy inwestycyjnych

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w

Sąd odmówił wydania GetBack nakazu zapłaty w zw. z pozwem Lartiq TFI

zabezpieczenia. 6 września GetBack informował, że fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej potwierdził tymczasowe zabezpieczenie przyznane OT Logistics w zakresie zakazania Allianz ZB (AZ) wykonywania praw z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka, podała spółka

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics czasowe zabezpieczenie wobec Allianz ZB

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymało od stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

obowiązujące. – Natomiast w przypadku powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest określone, kiedy sąd ma się nim zająć – dodaje prawniczka. – Przy pierwszym wniosku o zabezpieczenie sąd naruszył obowiązujące go przepisy. Tyle że naszej, dłużników, sytuacji to nie zmienia – wzdycha

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

zawartymi w tymczasowym zabezpieczeniu - złożyła przed stałym Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) powództwo przeciwko AZ, na podstawie którego spółka żąda, aby Sąd Arbitrażowy orzekł, iż: - uprawnienie do wykonania opcji put przez AZ

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

postępowania) uregulowanie praw i obowiązków stron postępowania sądowego – co nie przesądza o ostatecznym wyniku sprawy. - Zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego przybiera postać nowej broni frankowiczów w sądowych sporach z bankami. Niezależnie

To pierwszy taki wyrok. Frankowicze nie muszą spłacać kredytu w trakcie procesu

To pierwszy taki wyrok. Frankowicze nie muszą spłacać kredytu w trakcie procesu

Kancelarii Sobota Jachira - i oddalił zażalenie banku. - Sąd dał do zrozumienia, że prognozowana linia orzecznicza wydziału będzie polegała na udzielaniu tego rodzaju zabezpieczeń w każdym przypadku, w którym kredytobiorcy uiścili już na rzecz banku kwotę odpowiadającą co najmniej sumie kapitału wypłaconego

Siekierą zamiast skalpelem, czyli jak sądy dewastują banki

Siekierą zamiast skalpelem, czyli jak sądy dewastują banki

opartych na wskaźniku WIBOR. Poinformowała o tym triumfalnie katowicka kancelaria prawna Radosław Górski i Wspólnicy, która zapewne będzie miała teraz bez liku klientów. To jeszcze nie wyrok, lecz jedynie decyzja sądu o zabezpieczeniu powództwa klienta wobec banku, ale sygnał jest wyraźny. Media

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

marży banku. Sąd uznał jednak za uprawdopodobnione przesłanki dla udzielenia zabezpieczenia. Proces będzie się toczył przed sędzią, który wydał takie postanowienie. Czytaj także: Chcesz szybko sprzedać dom? Łatwo nie będzie Kiedy doczekamy się werdyktu w tej sprawie? - Nie wiadomo jeszcze, na kiedy

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

;spółdzielczą" łączy go tylko nazwa. Spółdzielnia Wola pod koniec 2022 r. poszła do Wydziału Ksiąg Wieczystych i na podstawie wyroku z 2005 r. zawnioskowała o uzgodnienie treści księgi wieczystej, żądając wpisania siebie do KW. Sąd rozpoznający sprawę udzielił zabezpieczenia w postaci wpisu

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w

Rozpoczął się strajk personelu pokładowego PLL LOT. Nawet połowa rejsów LOT-u z Okęcia może się nie odbyć

Rozpoczął się strajk personelu pokładowego PLL LOT. Nawet połowa rejsów LOT-u z Okęcia może się nie odbyć

Sąd oddalił w środę wniosek PLL LOT o zabezpieczenie powództwa i zakaz organizacji strajku, który związki zawodowe zaplanowały na czwartek. Zarząd spółki utrzymuje, że strajk jest nielegalny, a związki zawodowe - że legalny. I protest rozpoczął się zgodnie z zapowiedziami o godz. 5.00 rano, gdzie w

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów spółki. O ich wyniku będzie informować w kolejnych raportach bieżących, podano także. Pod koniec czerwca OT Logistics wypowiedział Allianz ZB

Wziął chwilówkę na 500 zł. Oddał już 53 tys. zł, zostało mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok sądu

Wziął chwilówkę na 500 zł. Oddał już 53 tys. zł, zostało mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok sądu

się za wykorzystanymi ludźmi, ale i okazję do łatwego zdobycia punktów politycznych.  Prokuratura najpierw złożyła do Sądu Rejonowego w Sosnowcu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nakazu zapłaty, a także wniosek o zabezpieczenie tego powództwa poprzez zawieszenie postępowania

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Obecnie ustawa jest przed drugim czytaniem w Sejmie. Czytaj także: PiS jedną ręką daje alimenty, a drugą odbiera Zabezpieczenie powództwa Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje

Frankowicze mają nowy powód do zmartwień?

zabezpieczenie roszczeń skutkujące wstrzymaniem płatności rat (aż do prawomocnego wyroku). Tacy kredytobiorcy mogą ze spokojem obserwować również zmiany notowań franka, który jako walutowa „bezpieczna przystań" zawsze mocno reaguje na globalne ryzyka. Niestety, nie wiemy dokładnie, ilu frankowiczów

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A1 na kwotę 29,21 mln zł oraz gwarancję bankową wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A4 na kwotę 56 mln zł oraz cofnie powództwa sądowe o wypłatę tych gwarancji, 5

PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu

rozwiązywaniu sporów zbiorowych do prowadzenia zgodnego z prawem sporu oraz brak przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego, podano również. "Pozwy te zawierają też wnioski o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazania przeprowadzania akcji strajkowej do czasu

Celon Pharma: Zakaz dystrybucji inhalatorów Salmex w Szwecji, Danii i Niemczech

powództw, ochronę dobrego imienia oraz zabezpieczenie priorytetów biznesowych" - czytamy dalej. W pozostałych krajach, tj. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Czechach, Norwegii, Islandii prowadzona jest regularna sprzedaż zgodnie z przyjętymi założeniami. Spółka

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu [...]. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2019 r

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

zewnętrzne źródło jego finansowania (depozyt, pożyczkę od innego banku, obligacje). Ponadto – i to jest rzecz kluczowa – korespondujące ze sobą aktywa i pasywa muszą być wyrażone w tej samej walucie. Zatem kredyty waloryzowane kursem franka muszą mieć zabezpieczenie we frankach. Dotyczy to

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

związani umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. Rzecznik złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie bankowi stosowania nieuczciwej praktyki, gdyż podczas epidemii taki wniosek może być szybciej rozpatrzony, a zatem interesy klientów będą chronione jeszcze przed

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

świadczenia). Kwota ta nie może być wzięta z sufitu, lecz powinna odzwierciedlać realne i usprawiedliwione potrzeby dziecka. Postanowieniu sądu o zabezpieczeniu powództwa nadawana jest z urzędu klauzula wykonalności, co oznacza, że jak mężczyzna nie będzie płacił, to możliwe będzie natychmiastowe wszczęcie

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczający zawsze sporządzał prywatną dokumentację w celu zabezpieczenia swoich roszczeń – wyjaśnia Agata Szymanek z kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Zanim rzeczoznawca lub likwidator pojawi się na miejscu zdarzenia, rozmiary szkody mogą ulec zmianie. Np. gdy nastąpi zalanie pomieszczenia

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

rozwiązaniem może być tymczasowe zabezpieczenie udzielone przez sąd polegające na wstrzymaniu obowiązku płacenia rat, które teraz są wyjątkowo wysokie ze względu na kolejny wzrost kursu CHF. Takie zabezpieczenia jednak są rzadko udzielane przez sądy, na ogół wtedy, gdy kredytobiorca już zapłacił na rzecz banku

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze we Francji, b) miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach, c) zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

całego życia i często wszystkie swoje oszczędności. Polski system prawny w głównej mierze zakłada jednak pierwszeństwo ochrony samych wierzycieli przed niewypłacalnymi dłużnikami i w tym celu przewiduje wiele możliwości skutecznego zabezpieczenia ich

Zmiany w 500+. Samotni rodzice szukają sposobu, by nie tracić świadczenia

27,2 miliarda złotych. JAKIE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU? Załączniki do wniosku o świadczenie, które dokumentują prawo do alimentów na dziecko:  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty; odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty; odpis protokołu

Wyrzucona stewardesa kontra LOT. Kim jest Monika Żelazik?

bezprawne. Sąd zabezpieczył powództwo, więc strajk nie mógł się odbyć. Nagle pod koniec maja do mediów wydostał się e-mail Żelazik do związkowców w odpowiedzi na słowa prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego, że za straty z tytułu strajku związkowcy będą płacić z własnej kieszeni. Napisała: „Zakupiliśmy

Trwa strajk w PLL LOT. Linie twierdzą, że piloci i stewardesy to biznesmeni. Zaskakuje jedno - brak odwołanych lotów

września sąd zabezpieczył kolejne powództwo ze strony PLL LOT. Ostatni raz sąd w sprawie orzekał w środę. Oddalił ją jednak, uznając, że obowiązuje stan prawny z września.  W środę po południu związki zapowiedziały więc rozpoczęcie strajku w czwartek od piątej rano. Twierdzą, że mimo zabezpieczenia

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

przedstawiciele skarbu państwa działają natychmiast: składają pozew o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego (niezgodność inwestycji z treścią nabytego prawa użytkowania wieczystego), a prezydent występuje z wnioskiem o zabezpieczenie w postaci ostrzeżenia w księgach wieczystych. Taki wpis to dla inwestycji

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu; * wniosku o zabezpieczenie dowodu. Czytaj także: Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

PKP Cargo: Ewentualny strajk może przynieść skutki odczuwalne przez kolejne lata

sądu o sprawdzenie legalności akcji strajkowej. W czwartek będą prowadzone rozmowy ze stroną związkową i mamy nadzieję że strajku nie będzie" - powiedział Hadyś. Spółka wyjaśnia, że postanowienie sądu w kwestii tzw. zabezpieczenia roszczenia, czyli w tym przypadku zakazu

Frankowicze zawiedzeni. Prawnicy podpowiadają, co oznacza brak orzeczenia SN. Spłacać kredyt czy iść do sądu?

oprocentowania, która określała minimalną wartość oprocentowania kredytu, jaka będzie należna bankowi niezależnie od zmiany czynników zewnętrznych. Takie zabezpieczenie nie działało natomiast w drugą stronę, co oznaczało, że ryzyko kredytobiorcy jest nieograniczone w zakresie zmiany oprocentowania w górę

Romanowski: Los TVN nie jest w rękach prezydenta ani KRRiT, ale w rękach sądów [OPINIA]

zablokować KRRiT cofnięcie koncesji TVN. Tytułem przykładu wskażę art. 439 k.c. (żądanie odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa włącznie z zabezpieczeniem powództwa polegającym na zakazie wydawania przez KRRiT decyzji o cofnięciu koncesji TVN) i art. 61 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami

Przegląd informacji ze spółek

(BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank. FFiL Śnieżka ma nadzieję, że

PKP Cargo: Strajk zacznie się w poniedziałek o 8:00 od Zakładu Śląskiego

akcji strajkowej w spółce. Dwa dni temu wyjaśniała, że postanowienie sądu w kwestii tzw. zabezpieczenia roszczenia, czyli w tym przypadku zakazu prowadzenia akcji strajkowej powinno być wydane w ciągu 7 dni roboczych, licząc od złożenia wniosku. Decyzja w tej kwestii nie będzie oznaczała, czy powództwo

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

mieszkają razem z rodzicem w wynajętym mieszkaniu, to wspólnie z nim odpowiadają za czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np

Prezes LOT o protestujących: "Jestem bardzo zasmucony tym, że oni tam stoją i marzną"

, zawieszania płacht chroniących przed deszczem oraz postawienia koksowników (zgodnie z prawem podczas strajku protestujący muszą przebywać na terenie zakładu pracy). Zarząd twierdzi, że protest jest nielegalny - we wrześniu, w obliczu groźby strajku, zarząd PLL LOT uzyskał od sądu zabezpieczenie

Wielu unika płacenia alimentów. Ci, którzy płacą, też mogą mieć kłopoty

, na komornika, do sądu. A egzekucja się toczyła nadal. W takiej sytuacji jak pan Lucjan ratunkiem dla dłużników jest powództwo przeciwegzekucyjne. Potęga w grudniu 2019 roku złożył pozew. Chciał umorzenia egzekucji, a na czas postępowania sądowego – jej zabezpieczenia. Sąd Rejonowy w

Przegląd informacji ze spółek

Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu, w tym poprzez

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu

Hewlett-Packard - Black Point rozstrzygnięcie

towarzystwie komornika sądowego. Amerykański gigant przekonał wcześniej sąd, że wrocławianie naruszają ich własność intelektualną przez wykorzystanie amerykańskich patentów w produkcji kartridżów (pojemnik na tusz), a oni mają prawo swoją własność chronić. Sąd zgodził się na zabezpieczenie dowodów, czego

PWPW knebluje i straszy media. Państwowa spółka żąda, aby sąd zakazał "Wyborczej" pisania o niej

"Wnosimy o zabezpieczenie powództwa przez zakazanie Agorze S.A. wszelkich publikacji na temat PWPW w zarządzanych przez nią mediach na okres jednego roku" - taki wniosek wpłynął w ostatnich dniach do Sądu Okręgowego w Warszawie. PWPW jest jedną z 22 państwowych spółek

Strajk w PLL LOT. Prezes Milczarski: LOT jest od latania, nie od strajkowania. Ten strajk jest polityczny

wrześniu zarząd przewoźnika powtórzyły manewr - znów uniknął organizacji strajku dzięki sądowemu zabezpieczenia powództwa. 17 października zarząd zrobiły to po raz trzeci, ale sąd oddalił wniosek, a związkowcy sięgnęli po inne przepisy. Ze względu bowiem na decyzję sądu z września - strajkować w

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

przyłączyła się m.in. do powództwa cywilnego pani Janiny w sprawie anulowania umowy z wierzycielem. Sąd na czas postępowania wydał decyzję o zabezpieczeniu mieszkania przed sprzedażą. Na to jednak wierzyciel złożył zażalenie. Ma zostać rozpatrzone 1 października. Mimo to właściciel

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

. Żona z kolei darowała nieruchomość synowi, a ten bratu jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 100 tys. zł. Wierzyciel miał twardy orzech do zgryzienia. Formalnie pan Leon nie miał żadnego majątku, ale dla wszystkich było jasne, że pozbył się go w sposób celowy i zaplanowany. Kontrahent postanowił

Przegląd prasy

Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ?Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", podały spółki w osobnych komunikatach --Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i

Przegląd informacji ze spółek

100 mln euro, podał bank. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ?Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego

PWPW odmawia dziennikarzowi "Wyborczej" wstępu na konferencję. Brak miejsc czy zemsta za krytyczne teksty?

zarządu pytania. W sierpniu ubiegłego roku w odpowiedzi na prośbę o informację prawniczka PWPW zagroziła „Wyborczej” pozwem i dodatkowymi kosztami. Później PWPW wystąpiła do sądu z kilkoma wnioskami o zabezpieczenie powództwa. Chciała m.in., by sąd zakazał mediom Agory pisania o niej przez

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowały banki we wspólnym komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo

Prezes Milczarski musi odejść z PLL LOT za folwarczny styl rządzenia. Należy mu się hasło w słownikach

społecznego w spółce. Metody Milczarskiego trzeba zapamiętać Wreszcie od pół roku zarząd PLL LOT robił wszystko, żeby nie dopuścić do organizacji strajku w PLL LOT: trzykrotnie wystąpił do sądu o zakazanie strajku (sąd dwukrotnie zabezpieczył powództwo, uniemożliwiając organizację protestu). W ten sposób

Nie masz zaległych długów? I tak możesz spotkać komornika

prowadzona jest egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne. To rodzaj odwołania przysługującego osobie, która nie jest dłużnikiem, a której prawa zostały naruszone w związku z prowadzoną egzekucją. Część pechowców, chcąc jak najszybciej wyjaśnić sprawę, wnosi skargę na czynności

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

wspólnie z nim odpowiadają za czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku

Uwikłać sądy w cenzurowanie mediów. "Dobra zmiana" próbuje torpedować wolne media procesami

;. Publikacje dotyczyły związków prezesa NBP Adama Glapińskiego z aferą korupcyjną KNF. Bank centralny chciał też, by konkretni dziennikarze mieli zakaz pisania o NBP i jego prezesie. Sąd okręgowy wnioski NBP o zabezpieczenie prawomocnie oddalił jako oczywiście bezzasadne. NBP wniósł potem aż cztery pozwy

Bankom nie w smak instytucja Rzecznika Finansowego? Już za chwilę może przestać istnieć

. zabezpieczenie powództwa. To szybka procedura interwencyjna. Pozytywna decyzja sądu oznacza natychmiastowy obowiązek zaniechania. ** Nie wiadomo, czy urząd po zmianach będzie miał kompetencje do zajmowania się poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. Zgodnie z prawem nie są oni konsumentami, więc nie

Finansowy rekin z Ameryki żąda odszkodowania od Polski

odsetki wynosiły 25 proc.), a zabezpieczeniem tej pożyczki były hipoteki ustanowione na apartamentach z Wierzbowej. Gdy deweloper upadł, nie spłacając też pożyczki od Manchesteru, niedoszli właściciele z Wierzbowej zostali na szarym końcu listy wierzycieli, na dodatek z długiem wobec amerykańskiego

Właściciel warunkowy - zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

sprzedaży do czasu uiszczenia ceny. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej służy skutecznemu zabezpieczeniu roszczenia sprzedawcy o zapłatę umówionej z kupującym ceny za wcześniej sprzedaną mu rzecz. W sytuacji, jeżeli sprzedawca zastrzegł własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż

Przegląd informacji ze spółek

. ATM podpisało umowę refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł z mBankiem jako agentem kredytu i pierwotnym kredytodawcą oraz BZ WBK jako agentem ds. zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą, podało ATM. Atal dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii G i J o

InPost zawarł ugodę z Ruchem, zapłaci 4,92 mln zł brutto

zrzeczeniu wszelkich roszczeń, o treści zgodnej z załącznikiem do ugody i w tym dniu Ruch będzie zobowiązany wydać emitentowi wypełniony przez siebie weksel in blanco, wystawiony przez emitenta (działającego wówczas w formie sp. z o.o. pod firmą InPost sp. z o.o.) w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę

Facebook pokazał, że może niemal wszystko. Kiedy rybka stała się rekinem?

stron. Domagano się, żeby lepiej zabezpieczył swoją platformę przed panoszącą się mową nienawiści, fałszywymi informacjami i wykorzystywaniem jej do manipulowania wyborcami, co szczególnie wyraźnie było widać w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi zakończonymi zwycięstwem Donalda Trumpa. To

Kiedy i jak można odwołać darowiznę?

o darowiźnie powinna być starannie przemyślana. Jeśli dar to przedmiot wartościowy finansowo lub emocjonalnie, warto zasięgnąć porady prawnika, by należycie zabezpieczyć interesy zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego, a sama darowizna nie okazała się kłopotem . Czym jest rażąca niewdzięczność

Modelka Ruchała remontuje apartament, czyli jak zniszczyć przedsiębiorcę w internecie

upadłości jest komentowane przez Ruchały jako próba ucieczki z majątku – wzdycha Rostocka. – To nie jest żadna ucieczka przed długami, ale prawem nakazane zabezpieczenie rynku przed podmiotem w kryzysie finansowym – wyjaśnia mec. Grudzień-Kurpiewska Pozew za pozwem goni W sumie w tej

Afera GetBacku. NIK dał nadzieję poszkodowanym obligatariuszom

Papierów Wartościowych. W rezultacie ich zaniechań obligatariusze stracili 2,5 mld zainwestowanych złotych. Podobnego zdania jak mec. Małecki jest Artiom Bujan. – Raport jest bardzo ważnym dowodem w każdym postępowaniu sądowym z powództwa cywilnego (pozew o zapłatę całej utraconej kwoty) oraz w

Zwolnienia dyscyplinarne w PLL LOT. Prezes Milczarski w trybie pilnym wezwany do Rady Ministrów

 pod referendum strajkowym; wtedy PLL LOT idzie do sądu; uważa, że strajk jest nielegalny; sąd zabezpiecza powództwo - de facto zakazuje więc strajku; pod koniec maja PLL LOT zwalnia dyscyplinarnie szefową Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monikę Żelazik ; 21 września historia

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

dniu (czyli 9 lipca 2018 r.) stosuje się nowe przepisy. Dłużnik bardziej chroniony Część ekspertów uważa, że nowe przepisy będą bardziej chronić dłużnika niż wierzyciela. Dlatego pożyczając komuś pieniądze, warto się zabezpieczyć, czyli sporządzić umowę na piśmie, a dłużnikowi, który ociąga się ze

Rosyjska próba sił ze skarbem państwa w Azotach

. Nie tworzy takich zabezpieczeń na wszelki wypadek, bo w Azotach ma niechcianego inwestora. Chodzi o rosyjskiego oligarchę Wiaczesława Kantora, który latem 2012 r. bezskutecznie próbował przejąć spółkę i zmusił skarb do obronnego manewru polegającego na połączeniu w Grupę Azoty zakładów w Tarnowie i

Po co fundusz remontowy?

zabezpieczony, a poręczenie, hipoteka czy weksel są bardzo kłopotliwym zabezpieczeniem w przypadku wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma ona osobowości prawnej i może liczyć nawet kilkudziesięciu członków. W tej sytuacji zabezpieczeniem kredytu jest właśnie fundusz remontowy. Wspólnota

Posłowie nie powstrzymają "czyścicieli" kamienic

jeśli w budynku mieszkalnym odcięto celowo wodę i może to zagrażać zdrowiu lub życiu lokatorów, prokuratura będzie występować do sądu z pozwem o uruchomienie instalacji. Prokuraturę miał o tym zawiadamiać nadzór budowlany: - Sąd w ramach zabezpieczenia powództwa mógłby w ciągu kilku dni nakazać

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 2,58 mln zł w I poł. 2015 r.

, jakie nastąpiło już po zakończeniu I półrocza br., jest niekorzystny wyrok sądowy w postępowaniu z powództwa Pragma Faktoring wobec Banku Pekao o realizację gwarancji bankowej. Pragma Faktoring w oparciu o posiadane niezależne opinie prawne podtrzymuje przekonanie o zasadności roszczenia i bezwzględnie

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

imieniu. Ustawodawca zwiększył jednak dla samozatrudnionych limit wpłat dokonywanych na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), a także wprowadził preferencje podatkowe, co ma umożliwić oszczędzanie na poziomie porównywalnym do pracowników objętych PPK. Ustawa przewiduje kilka sposobów

Pułapka, czyli garnki zabezpieczone wekslem

garnków w czasie transportu! - opowiada czytelnik. - Garnki przy ich odbiorze są wydawane z samochodu, jak na targu, bez żadnego zabezpieczenia ani folii ochronnej. Po prostu wkładają je luzem do reklamówek. Ja odesłałem garnki w pudle, zabezpieczone, z oznakowaniem "

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

ukończyło 18 lat), (odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, (odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, (odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Wniosek trzeba składać co roku, a w razie spóźnienia nie ma mowy

Lekarka pozywa portal internetowy, na którym oceniają pacjenci

komentarz - mówi. I dodaje: - Jeśli użytkownik jest pewien swojego zdania, nie mamy powodów, by usuwać jego komentarz. Na razie jednak pierwsze sądowe potyczki wygrała lekarka. Sąd na jej wniosek zdecydował o tzw. zabezpieczeniu powództwa i na czas toczącego się procesu spółka

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

Liczba wierzycieli Amber Gold - według listy złożonej w połowie czerwca ub.r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku przez syndyka Józefa Dębińskiego - sięgnęła 12 187 osób. Suma: 584,5 mln zł. Jak dotąd z majątku Amber Gold udało się zabezpieczyć jedynie 43 mln zł

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

córki. W uzasadnieniu napisał, że choć zapewnił im należyte wychowanie i wykształcenie, dzieci okazały się niewdzięczne, nie utrzymują z nim kontaktów i nie pomagają mu finansowo. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. Przekonywali, że ojciec znalazł się w niedostatku z własnej winy. W latach 80

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

Sensacyjna przemiana Link 4! Z wilka w owieczkę

. Doszło do tego, że wściekli agenci skierowali przeciwko Link 4 pozew do sądu. Niedawno sąd apelacyjny oddalił wniosek Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych o zabezpieczenie powództwa i zakazanie emisji przez Link4 "reklam łączących atrakcyjną cenę ubezpieczeń oferowanych przez

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat); odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty; odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty; odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ktoś z członków twojej rodziny

Przegląd informacji ze spółek

. Globus sp. z o.o. złożył pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, domagając się zapłaty 48,86 mln zł z odsetkami ustawowymi, podał GetBack. Spółka nie uznaje zasadności powództwa. Akcjonariusze Movie Games zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

euro, podał bank. W Warszawie BESI funkcjonować będzie jako Haitong Bank S.A., oddział w Polsce. Lotos i Lotos Asfalt podpisały dokumentację zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA, podała

Budujesz, remontujesz? Strzeż się nieuczciwych fachowców

inwestowanie w nieruchomości to dobre zabezpieczenie na emeryturę? 12 tys. poszkodowanych Pani Ewa nie jest jedyną, która czuje się oszukana przez ekipę remontową. W całej Polsce w 2016 roku rzecznicy praw konsumentów udzielili blisko 11,9 tys. porad remontowo-budowlanych. – Zgłaszane sprawy z tego

Amber Gold. Syndyk nie może sprzedać kamienicy wartej prawie 2 mln zł. Powód?

Gold. Zobacz, jak bardzo zmienili się Marcin P. i Katarzyna P. [ZDJĘCIA] Tylko 700 osób spłaciło pożyczki Jak dotąd z majątku Amber Gold udało się zabezpieczyć 43 mln zł. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, sprzętu IT, ubrań stewardes i

Bat na "czyścicieli kamienic". 3 lata więzienia za nękanie

ponowne uruchomienie instalacji. A sąd w (ramach zabezpieczenia powództwa) miałby w ciągu kilku dni nakazać właścicielowi włączenie wody. Nie przeszło. - Odcięcie wody to nie problem - twierdziła wtedy posłanka Krystyna Sibińska z PO. I wraz z kolegami storpedowała projekt

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

sprawdza w przypadku konsumentów czy dług nie jest przedawniony a jeśli jest to takie powództwa automatycznie oddala. Do niedawna to dłużnik musiał podnieść taki zarzut przed sądem. Jeśli tego nie zrobił - a wielu ludzi nigdy nie słyszało o czymś takim jak „przedawnienie roszczeń” - pozew

Precedens: Bank oddał klientce składki za niby-polisę

. kwoty kredytu lub wartości nieruchomości, która jest jego zabezpieczeniem). Po kolejne składki bank zgłasza się co dwa-trzy lata, a klient musi wysupłać 2-3 proc. wartości ubezpieczanej kwoty.Najczęściej jest to 3-5 tys. zł, choć przy wyższych kredytach składka może sięgnąć nawet 8-9 tys. zł

Sprawa rolnika spod Mławy i zajęcia ciągnika. Komornik wyrzucony z zawodu za szybką sprzedaż pojazdów przez asesorów

sąsiedzku szwagier rolnika. Ale asesor wszedł na posesję Zaremby i tam zajął jego ciągnik. Asesorowi K. postawiono za to prokuratorskie zarzuty (m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz ukrywania majątku zabezpieczonego na poczet ewentualnych odszkodowań i grzywien) i czeka na proces

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

– wpisy hipotek. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na wzmianki. To numerki, które oznaczają, że do działu wieczystoksięgowego sądu wpłynął wniosek, który nie został jeszcze rozpatrzony. Mógł go złożyć komornik, bank, urząd skarbowy, ZUS, a także osoba prywatna, która chce zabezpieczyć roszczenia na

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

, należy zauważyć, że organizatorzy szkoleń w szczególności powinni: uzyskać zgodę uczestnika szkolenia na udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych; przestrzegać obowiązujących wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających

"Nabici" triumfują po raz drugi: sąd odrzucił odwołanie mBanku!

konsumentów wpłacenia 600 tys. zł kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu (na wypadek, gdyby to bank wygrał). Nabici w Citi? Klienci twierdzą, że oprocentowanie rosło w kółko, a bank źle informował i wpisał do umów zakazane klauzule Afera LIBOR-owa pomoże