zabezpieczenia finansowania

Regina Skibińska

Państwo finansuje odstrzał dzików, a oszczędza na zabezpieczeniu gospodarstw

Państwo finansuje odstrzał dzików, a oszczędza na zabezpieczeniu gospodarstw

Na walce z ASF zyskają duże fermy, myśliwi oraz firmy utylizacyjne. Rolnicy, którzy mają mniej niż 50 świń, nie dostaną dofinansowania na zabezpieczenie gospodarstw, mogą natomiast zmieniać profil działalności.

PGNiG podpisało umowę za 13,1 mld zł na rozładunek skroplonego gazu w Świnoujściu

Dzięki tej umowie banki dostaną zabezpieczenie kredytów na budowę gazoportu i będą mogły finansować inwestycję.

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Pytanie: Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

gwarancji wynoszącej 3,5 mln zł. Wydłużeniu z 27 do 39 miesięcy ulega także okres zabezpieczenia finansowania. Dodatkowo stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosić teraz będzie 0%, podkreślono. Gwarancje de minimis to

Budimex Nieruchomości ma umowę z PKO BP na kredyt inwestorski do 120 mln zł

finansowanie / refinansowanie kosztów projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna lub hipoteka umowna łączna do kwoty 150% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach, na których

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie celem

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

. "Gwarancja obejmie nawet 80% finansowania i zabezpieczy duże kredyty. Minimalna wartość gwarancji została określona na 3,5 mln zł, a maksymalna - aż na 200 mln zł. Naszych klientów z sektora średnich i dużych firm zachęcamy do kontaktu z doradcami Alior Banku, którzy przedstawią szczegóły tego

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, podano w komunikacie. Teraz rozporządzenie trafi do Parlamentu

Kredyt gotówkowy na samochód? Czy to dobry pomysł?

Kredyt gotówkowy na samochód? Czy to dobry pomysł?

ofercie każdego banku. Jego zaletą jest fakt, że w większości wypadków nie wymaga on od nas zabezpieczeń spłaty, co dla wielu osób może być po prostu konieczne. Właśnie dlatego wiele osób zamierzających zakupić nowy samochód, zastanawia się, które rozwiązanie wybrać. Co warto wiedzieć na ten temat? Koszty

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

dodatkowe obciążenie finansowe kas. Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

zabezpieczeniu zobowiązań finansowych MŚP, firmom tym łatwiej jest uzyskać kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Do końca lutego br. z finansowania z gwarancją de minimis skorzystało już ponad 150 tys. polskich przedsiębiorców, którym udzielono zabezpieczonego kredytu na łączną kwotę 121,8 mld zł, podano także

Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

negocjacji będzie zawarcie umowy kredytu z konsorcjum, zaś udostępnienie kredytu spółce będzie wymagało spełnienia warunków zawieszających, takich jak ustanowienie stosownych zabezpieczeń, standardowych w tego typu umowach kredytowych, zastrzeżono. "Spółka zamierza wykorzystać

JSW ma umowę z konsorcjum instytucji finansowych na 760 mln zł finansowania

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" - czytamy dalej. Na początku kwietnia akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na przejęcie przez spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz na ustanowienie zabezpieczeń w związku z procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

stosunku do kredytów bez tej formy zabezpieczenia. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od

UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro

COVID-19 nie tylko wpływa na zdrowie publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

agentem zabezpieczenia, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę (obligacje G), oraz administratorami zabezpieczeń obligatariuszy obligacji serii H, które spółka ma zamiar wyemitować, podało OT Logistics. "Do chwili

SMT pracuje nad finansowaniem do realizacji skupu akcji i rozwoju iAlbatros

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - SMT konsoliduje środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem finansowania dłużnego, które jest niezbędne do realizacji uchwały o skupie akcji za min. 66 mln zł oraz dalszego rozwoju iAlbatros, podała spółka. "

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty

NBP udostępni bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia

umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP, wyjaśnił bank centralny. Przedsiębiorstwo będzie

Polska dołożyła sankcji Gazpromowi. Zatrzymany zwrot depozytu

Polska dołożyła sankcji Gazpromowi. Zatrzymany zwrot depozytu

;który jest operatorem polskiego odcinka rurociągu jamalskiego. Wypowiedzenie tej umowy przesyłowej wejdzie w życie od 1 października.  A wtedy spółka Gazpromu mogłaby odzyskać depozyt, stanowiący zabezpieczenie jej umowy z Gaz-Systemem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceniła, iż "zachodzi

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

pozycja PKN Orlen w połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym daje nam możliwość zabezpieczenia finansowania naszych planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. Dzięki

Rząd przyjął nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publ.

zdrowia określi w rozporządzeniu świadczenia opieki zdrowotnej, dla których w ramach systemu zabezpieczenia zostaną wyodrębnione środki na ich finansowanie. "Obok kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, będzie obowiązywał dotychczasowy

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

MŚP, dlatego bank nie wymaga przedstawienia dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o

Zostały dwa miesiące na wykorzystanie limitów w IKE I IKZE. Przez "Polski ład" to się nie opłaca?

"Polski ład" i zmiany podatkowe wpłynęły na opłacalność tych inwestycji w przyszłość? Czy można mieć wiele kont emerytalnych? IKE to indywidualne konta emerytalne, a IKZE to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma produktami emerytalnymi to model

PEM nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy

nadwyżki pieniężne na zabezpieczenie przyszłych spłat kredytu i zabezpieczenie odpowiedniego bufora płynnościowego dla swojej podstawowej działalności" - napisał Czechowicz w liście do akcjonariuszy. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. "Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

niż te związane np. z kredytem inwestycyjnym, ponieważ wiążą się z mniejszą liczbą dokumentów oraz faktem, że przedmiot leasingu stanowi zabezpieczenie transakcji i pozostaje własnością firmy leasingowej. - Zmiany wprowadzone przez „Polski ład" dotyczą oczywiście wszystkich przedmiotów

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

także. Umowa finansowania przewiduje zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy finansowania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty pożyczki, ważnego do 31 grudnia 2028 r.; oraz

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

. łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding wyniesie 150 mln zł; 2) Termin całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł

Ekologiczny rokosz państwowego Pekao. Bank otwiera się na węgiel

nie jest w stanie sama zaspokoić swojego zapotrzebowania na węgiel i musimy na gwałt sprowadzać go z najodleglejszych stron świata. Choć premier Mateusz Morawiecki mówił, że to Polska zabezpieczy dostawy węgla na Zachód, ostatnio sam jeździł po prośbie do Kijowa o tani węgiel . Ba, dostawy węgla

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

opcji ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego finansowania i rozwoju działalności spółki, zabezpieczenie operacyjne jej funkcjonowania w obszarze finansowym w roku 2019 oraz zabezpieczenie finansowania prowadzonej przez spółkę inwestycji - budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

;Emitent planuje pozyskać środki z emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

konieczności pozyskiwania finansowania, co jest szczególnie istotne w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19. W okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 wniesienie przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dotychczasowej wysokości 10% może być znacznie

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r., poz. 616)

zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r. 3.  W 2022 r. wykaz, o którym mowa

CCC i CCC.eu mają umowę kredytową na max. 150 mln zł z mBankiem

; - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie umowy stanowią: weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców zaopatrzone w deklaracje wekslowe z 17 grudnia 2018 roku; hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł, na będącej własnością CCC zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

zł" - czytamy w komunikacie. Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów. Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

finansowania kapitału obrotowego grupy Wielton, przy czym zaciągnięcie tego finansowania wymaga dodatkowych ustaleń między stronami m.in. w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, podano także. "Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania"

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

specyfikę działalności, brak wymaganych przez banki zabezpieczeń oraz ich naturalną potrzebę podejmowania ryzyka i eksperymentowania z myślą o wprowadzaniu innowacji, mają trudności z dostępem do finansowania, przypomniano. "Gwarancje mogą zabezpieczyć do 80% kwoty kredytu

Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR Biznesmax. "Zabezpieczeniami tej formy finansowania są Gwarancja Biznesmax i weksel własny in blanco. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i może zabezpieczyć nawet

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

, a tym samym jest dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych przez firmy leasingowe dodatkowych gwarancji. Z kolei samochody ciężarowe, dostawcze czy maszyny to przykłady aktywów, które zarabiają na siebie - przedsiębiorca płaci raty leasingowe na podstawie przychodów, jakie

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Work Service chce doprowadzić do refinansowania części zobowiązań oraz zabezpieczenia finansowania kapitału obrotowego w związku z rozwojem działalności operacyjnej, zapowiedziała prezes spółki Iwona Szmitkowska. "

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i obejmują zastaw finansowy na rachunkach spółki w mBanku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie prezes CI Games Marek Tymiński zobowiązany jest posiadać minimum 52 663 570 akcje spółki, stanowiące 32,52% liczby głosów w akcjonariacie

Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

Płynnościowych to 250 mln zł, a okres gwarancji wynosi 27 miesięcy. Gwarancje zabezpieczają łączną kwotę kredytu do 80% jego wartości, w przedziale od 3,5 do 200 mln zł. Umowy kredytowe zabezpieczone gwarancją można zawierać do końca grudnia 2020 roku. Zabezpieczenie jest przeznaczone

Akcjonariusz Stelmetu zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcji spółki

szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty pożyczki. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez pana Stanisława Bieńkowskiego akcji spółki. W związku z podpisaniem ww. umów pan Stanisław Bieńkowski podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje

Rząd zdecydował o finansowaniu restrukturyzacji górnictwa z budżetu do 2023 r.

to Komisja Europejska. "Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

maksymalnie na 27 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Nową formą zabezpieczenia, udzielanego na podstawie złożonego wniosku może zostać objęte do 80% kwoty udzielonego finansowania (czyli kwoty kredytu), przy czym minimalna kwota udzielonej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

naszej ocenie warszawski rynek ma wciąż bardzo dobre perspektywy. Dlatego nie zwalniamy tempa i na bieżąco wprowadzamy do oferty nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. Skala naszej działalności jednocześnie systematycznie rośnie. W efekcie w celu zabezpieczenia finansowania

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

łącznie około 374 mln zł wraz z odsetkami dla obu samolotów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z mowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na samolotach" - czytamy w komunikacie

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki. Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, Pekao, PKO Bank Polski, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo

MIR: Gwarancje Biznesmax z BGK pozwoliły na 150 mln zł kredytów dla MŚP

skorzystały i zrealizowały swoje innowacyjne pomysły" - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Gwarancja to bezpłatne zabezpieczenie kredytu, udzielane przy współpracy z bankiem kredytującym. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu

Baltona chce maksymalnie wykorzystać potencjał nowych lokalizacji w tym roku

mniej wymagający przez pryzmat konieczności zabezpieczenia finansowania nakładów inwestycyjnych" - dodał zarząd. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

. Akcjonariusze wyrazili też zgodę na ustanowienie zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao, PKO

Przedsiębiorcy boją się konfliktu na Ukrainie. Jakie jeszcze widzą ryzyka?

Wojna na Ukrainie [RELACJA NA ŻYWO] - Podwyższone ryzyko geopolityczne zwiększa skalę wyzwań w prowadzeniu przedsiębiorstwa, takich jak odpływ inwestycji i zabezpieczenie finansowania przedsiębiorstw, zmienność kursowa wpływająca na handel zagraniczny. Szczególnie mogą je odczuwać menedżerowie w

Akcjonariusze JSW zdecydowali o przerwie w NWZ i wznowieniu obrad 3 kwietnia 

95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) za kwotę 204 mln zł oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

na zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem: (i) umowę zastawów rejestrowych na akcjach Alchemii, które zostaną nabyte przez Impexmetal w ramach wezwania; oraz (ii) umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach Alchemii należących do

Astarta otrzyma 35 mln USD finansowania z IFC

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - International Finance Corporation (IFC) zatwierdził 35 mln USD finansowania dla Astarta Holding w postaci linii kredytu obrotowego, podała spółka. "Projekt ten pozwoli spółce na zabezpieczenie finansowania

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

- gwarancji zabezpieczenia na wykonanie inwestycji w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego do dnia jej ustanowienia wynagrodzenia, podał Polwax w wiadomości opóźnionej. Kwota objęta zabezpieczeniem to 103,84 mln zł zł. Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bankiem Śląskim warunki finansowania inwestycji

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w wysokości 80% kwoty kapitału i odsetek kredytowych, podano także. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na

Jakie wsparcie przysługuje opiekunom osób niesamodzielnych

z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). 2. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie miasta, urzędzie gminy lub w

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

umowy o finansowanie jako wierzyciel lub spółka nie podpisze aneksu do umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy spółką a bankiem, na podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

. Warunkiem rozpoczęcia fazy III było przedstawienie przez Rafako weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w

IFC zatwierdziła 25 mln USD finansowania dla Astarty

spółce na zabezpieczenie finansowania kapitału obrotowego w celu zgromadzenia zapasów podczas sezonu żniw, co pozwoli spółce osiągnąć stały dopływ surowca do przetwórstwa lub na eksport" - czytamy w komunikacie. Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii

Czy warto sięgać po kredyt, gdy prowadzimy małą firmę?

jego zabezpieczenia, np. w postaci tytułu własności do nieruchomości. W ramach takiego kredytu nawet mała firma może pozyskać środki w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych z okresem spłaty od 10 do 20 lat, jednak finalna oferta banku jest każdorazowo opracowywana dla każdego klienta indywidualnie

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

ewoluowała od projektów związanych czysto z finansowaniem do bardziej złożonych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot - zabezpieczenie ustali pośrednik; * pożyczek udzielają pośrednicy finansowi. (ISBnews)

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł

finalizujemy prace z konsorcjum polskich banków z udziałem jednego chińskiego banku w celu zabezpieczenia finansowania siedmioletniego. Udało nam się też uzyskać pozytywne decyzje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego [na inwestycje koksownicze]" - powiedział Ozon. "Drugą

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i

PGNiG: Terminal LNG Calcasieu Pass w Luizjanie pozyskał finansowanie inwestycji

zakończonego z sukcesem pozyskiwania finansowania budowy terminala skraplającego Calcasieu Pass. Zgodnie z kontraktem, który podpisaliśmy w 2018 roku, od 2022 r. PGNiG będzie odbierać z tej instalacji 1 mln ton LNG rocznie, czyli około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Zabezpieczenie finansowania dla

Senat przyjął nowelę ustawy, która wprowadza tzw. sieć szpitali

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe" - czytamy w komunikacie Senatu. Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty

BREWE Leasing: Rośniemy znacznie szybciej niż rynek

konkurencyjne ocenił, że znajdują się one w oferowaniu "szytych na miarę" produktów. "Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja - to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez

Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin - po zabezpieczeniu niezbędnej ilości osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - rozpoczął proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach projektu pn. "

MF przekaże z budżetu na rynek 22,1 mld zł do końca 2020 roku

oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec lipca 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

wynegocjowały oraz nie zawarły w terminie umów, których zawarcie było przewidziane umową. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji

Jak rodzice pomagają finansowo swoim dzieciom? W końcu to zbadano

mogli liczyć na wsparcie rodziców, odkładają też pieniądze dla swoich dzieci. Najczęściej - na mieszkanie. Dla 58 proc. badanych priorytetem są cele mieszkaniowe dziecka, dla 54 proc. - edukacja, a dla jednej trzeciej zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby czy wypadku. Na kolejnych miejscach

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

bankom refinansowanie kredytów dla przedsiębiorstw, wprowadzając tzw. kredyt wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być 7/10 zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r." - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną

Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

zarządu spółki w powyższym kształcie uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową. "Jednocześnie

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

;Rekomendacja zarządu spółki w powyższym kształcie uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych, a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie przeprowadzona przez spółkę w

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

występowania odpowiednich warunków rynkowych oraz po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w programie" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami programu, pod warunkiem zawarcia pomiędzy spółka a Haitong Bankiem umowy o gwarantowanie emisji oraz spełnienia wskazanych w

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

postanowienia umowy kredytowej, w tym oprocentowanie, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

zł. Umowa przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienia nowych zabezpieczeń, a

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. H. Zaktualizowany został, na dzień 24 września 2019 roku, wykaz istniejącego finansowania i zabezpieczenia poszczególnych wierzycieli objętych umową o finansowanie" - czytamy w komunikacie

MF przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,4 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec czerwca 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 106,7 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

Pytanie: Czy zamawiający może wszcząć postępowanie bez zabezpieczonych środków publicznych? I unieważnić je w przypadku ich nieprzyznania? Na jakim etapie należy (można/trzeba) unieważnić postępowanie: przed otwarciem ofert, czy przed zawarciem umowy? Czy środkami publicznymi w rozumieniu tego

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

spółki dokapitalizowania kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r." - dodał członek zarządu Grzegorz Grabowicz. Zgodnie z zawartą umową, oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione jako zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

trzech części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm

MF przekaże z budżetu na rynek 31,3 mld zł do końca 2020 roku

zgromadzono równowartość 103 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec maja 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 63,7 mld zł, z tym: w depozytach terminowych

JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania

zarówno po stronie kredytodawców, jak i spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz kredytodawców" - czytamy w komunikacie. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

: objęcia gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19

GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku

Mikołowska (Katowice, 18 tys. m2). "Oczywiście mówimy o zdolności do zrobienia tego. To nie znaczy, że je uruchomimy. To zależy od innych decyzji i czynników: zabezpieczenia najmu, zabezpieczenia finansowania. Do inwestycji i akwizycji wciąż podchodzimy bardzo metodycznie, nie

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

zgromadzono równowartość 92,3 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,8 mld zł, z tym: w depozytach