zabezpieczenia bankowe

Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Wykonawca ma prawo do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego.

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

Zmiana wymogów dotyczących udzielania kredytów, zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw, wsparcie faktoringu i zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15 marca 2020 r. to niektóre propozycje Związku Banków Polskich w celu zapobiegania zjawisku credit crunch.

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, rachunek ten powinien zostać wskazany w siwz . Kup tańsze mieszkanie od komornika

Oszczędne banki na wojnie z hakerami

Oszczędne banki na wojnie z hakerami

nawet o połowę? To oczywiście nie oznacza, że banki nic nie robią, by się chronić przed hakerami. Przed całymi systemami oraz przed poszczególnymi aplikacjami stawiają pierścienie dodatkowych zabezpieczeń. Ale przeciwnik też się zbroi. Rozmawiałem niedawno ze specjalistą od audytu bankowych zabezpieczeń

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Uwaga! Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

małżonek obowiązanego może się nie zgodzić na udzielenie zabezpieczenia? kiedy zabezpieczenie upada? Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego obciążenie

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Pytanie: Wykonawca , w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym; koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, w przypadku wybrania komornika przez wierzyciela; koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym; koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia

Banki wywożą pieniądze za granice?

polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych wprowadzono obowiązek codziennego raportowania przez banki nowych ekspozycji wobec

Banki wywożą pieniądze za granicę?

polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych wprowadzono obowiązek codziennego raportowania przez banki nowych ekspozycji wobec

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

wszystkich kont. Unikaj korzystania z kont bankowych w kawiarence internetowej. Jeśli nie musisz, nie korzystaj z komputerów ogólnodostępnych. Nie wiadomo, czy ktoś nie zainstalował na nich np. programów podglądających hasła.

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

? - Bank ma taką możliwość. Dokumentacja ta jest przedstawiana bankowi w procesie reklamacyjnym. Czy bank nie powinien przekazywać dokumentacji klientom, których reklamacje Euronet odrzuci? - Bank nie przekazuje klientowi wewnętrznej korespondencji

Lewe faktury, darowizny, akcje pracownicze - tak kantujemy fiskusa

Lewe faktury, darowizny, akcje pracownicze - tak kantujemy fiskusa

jedynym źródłem dochodu była renta nieprzekraczająca rocznie 8 tys. zł, nabył nieruchomość o wartości 1,2 mln zł. Powiedział, że wziął kredyt. Tyle że wcześniej cała kwota kredytu wraz z odsetkami została złożona dla zabezpieczenia w banku. Skąd ma pan pieniądze? - pyta się

Wybór komornika - zasady

Wybór komornika - zasady

zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11); wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia

Czy Fed boi się kryzysu bankowego? W środę Amerykanie podejmą ważną decyzję

Czy Fed boi się kryzysu bankowego? W środę Amerykanie podejmą ważną decyzję

przejęty przez swojego szwajcarskiego konkurenta, bank UBS . Porozumienie zostało pospiesznie wynegocjowane przez weekend, w celu uspokojenia rynków finansowych jeszcze przed poniedziałkowym otwarciem giełd. Jednak nawet zabezpieczenie płynności Credit Suisse przez szwajcarski bank centralny tylko na

Bieda, oj bieda. Rośnie liczba kradzieży w sklepach. Zabezpieczenia nakładane są już nawet na masło i olej

Bieda, oj bieda. Rośnie liczba kradzieży w sklepach. Zabezpieczenia nakładane są już nawet na masło i olej

desperacji sieci. Dlaczego? Bo zabezpieczenie produktu kosztuje około złotówki. Polityka sieci jest prosta - zabezpieczenia zakłada się zazwyczaj rotacyjnie na te produkty, które najczęściej giną. Przy czym są to zazwyczaj droższe rzeczy. Przy produktach małomarżowych, a do takich należy masło, to się nie

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Szwajcarski bank UBS kupi Credit Suisse za ok. 3 miliardy dolarów

Szwajcarski bank UBS kupi Credit Suisse za ok. 3 miliardy dolarów

ulga była tylko chwilowa. Nawet zabezpieczenie płynności Credit Suisse przez szwajcarski bank centralny tylko na krótko powstrzymało spadki. Inwestorzy przestraszyli się, że również europejskie banki, podobnie jak te w USA, są "zapakowane" w obligacje skarbowe, które mocno straciły na

13,5 tys. dolarów na jednego Szwajcara. Tyle będzie kosztowało ratowanie Credit Suisse

13,5 tys. dolarów na jednego Szwajcara. Tyle będzie kosztowało ratowanie Credit Suisse

bardzo szybko zareagowały na zabezpieczenie płynności. Amerykańscy urzędnicy badają również sposoby tymczasowego zagwarantowania wszystkich depozytów bankowych, jeśli kryzys się rozszerzy - powiedziała, cytowana przez Reutersa, Grace Tam, główny doradca inwestycyjny Hongkongu w BNP Paribas Wealth

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

Urzędu Skarbowego w Warszawie objętych zarządzeniami zabezpieczenia wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wysokość zabezpieczenia opiewa na kwotę 6 500 000 zł. Emitent podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i zdjęcie dokonanych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie

Panika na akcjach Credit Suisse. Historyczne dno

zabezpieczenia się przed niewypłacalnością CS w tydzień się podwoił i osiągnął pułapy jasno obrazujące powagę sytuacji i brak zaufania inwestorów - zauważa Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Zobacz też: Upadek SVB i Signature Bank. Biden wygłasza oświadczenie: system bankowy jest bezpieczny

Rosjanie już w grudniu ściągali miliardy dolarów. Obawa przed sankcjami

ilości obcych walut. Tylko w grudniu rosyjskie banki sprowadziły 5 mld dolarów, poinformowała agencja Reuters powołując się na raport rosyjskiej agencji ratingowej ACRA. Jest to kwota niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej, wówczas banki zaimportowały 2,65 mld dolarów. Dolary to pewne zabezpieczenie

Kredyt gotówkowy na samochód? Czy to dobry pomysł?

ofercie każdego banku. Jego zaletą jest fakt, że w większości wypadków nie wymaga on od nas zabezpieczeń spłaty, co dla wielu osób może być po prostu konieczne. Właśnie dlatego wiele osób zamierzających zakupić nowy samochód, zastanawia się, które rozwiązanie wybrać. Co warto wiedzieć na ten temat? Koszty

Skarbówka będzie miała większy dostęp do kont bankowych Polaków niż prokuratura. "To złamanie tajemnicy bankowej"

wartościowych, zawartych umowach kredytowych lub pożyczkach, oczywiście ze szczegółami, ile i na co zostały udzielone, co jest zabezpieczeniem ich spłaty. Fiskus dostanie też informacje o umowach udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii, nabytych za pośrednictwem banków akcji skarbu państwa

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

W celu zajęcia komornik: 1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 2) wezwie naczelnika urzędu skarbowego, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie - w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczenia. "Dla 'uwolnienia' firmowych środków zdecydowaliśmy się stworzyć ofertę gwarancji środowiskowej - to pierwszy tego typu

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

ABC Data. "Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął złożone przez iSource zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej i wstrzymał do dnia 29 października 2019 r. wykonanie decyzji. W przypadku złożenia przez iSource skargi kasacyjnej od wyroku WSA

Siekierą zamiast skalpelem, czyli jak sądy dewastują banki

opartych na wskaźniku WIBOR. Poinformowała o tym triumfalnie katowicka kancelaria prawna Radosław Górski i Wspólnicy, która zapewne będzie miała teraz bez liku klientów. To jeszcze nie wyrok, lecz jedynie decyzja sądu o zabezpieczeniu powództwa klienta wobec banku, ale sygnał jest wyraźny. Media

Kolejne zamieszanie z WIBOR-em. Sąd w Katowicach się rozmyślił, a w Warszawie zawiesił spłątę rat

zabezpieczenie roszczenia. Powyższe oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywiera skutków - komentuje Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. - W związku z tym kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

, ? zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw - dotyczy MSP i mikro-firm oraz JST; zwiększenie roli zabezpieczeń na ruchomościach ? wsparcie faktoringu ? wsparcie programu Zielony Ład i transformacji energetycznej Polski

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

prowadzenia dalszych rozmów dotyczących zawarcia ugody kontrahent oczekuje przedłożenia przez spółkę zabezpieczeń nie mniejszych niż zabezpieczenia wynikające z obowiązującego kontraktu, czyli w kwocie ok 22 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 20 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,4 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Ponadto zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

dokumentów finansowych. Gwarancje i akredytywy udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zwalnia bank z obowiązku utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych

Jest pierwsze postanowienie sądu w sprawie WIBOR. Rata kredytu spada o... 5 tys. zł

To pierwsze takie postanowienie sądu w sporze o wskaźnik WIBOR wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów w złotych. Sąd w Katowicach zdecydował, że jako zabezpieczenie na czas trwania procesu kredyt ma być oprocentowany wyłącznie w oparciu o marżę banku na poziomie 2,19 proc. W

Trzymasz pieniądze w skarpecie? Możesz mieć problemy, gdy będziesz chciał kupić dom

to pieniądze. Urzędnikom wydało się dziwne, że pan Jan, płacąc za dom, nie korzystał z przelewu bankowego, ale za całość zapłacił fizycznie gotówką. Kontrolerzy uznali, że mamy do czynienia z nieujawnionym źródłem dochodu i należy się kara. Pan Jan odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

utrudnione ze względu na ograniczone zdolności pozyskania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. W związku z tym ustawa wskazana powyżej wprowadza obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia do 5% pozostawiając górną granicę 10% jedynie w sytuacjach szczególnych. Ponadto tzw. ustawa wprowadzająca

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

udzielonym na zabezpieczenie kredytu, nasi klienci będą mogli zachować płynność finansową i ciągłość działania" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za Pion Klientów Biznesowych Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie. 10 kwietnia 2020 roku ING Bank Śląski podpisał z

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

aktywach i zbiorze aktywów, zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych, przelewów na zabezpieczenie, hipotek na nieruchomościach oraz poręczeń" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo zarząd spółki informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających termin

Zostały dwa miesiące na wykorzystanie limitów w IKE I IKZE. Przez "Polski ład" to się nie opłaca?

"Polski ład" i zmiany podatkowe wpłynęły na opłacalność tych inwestycji w przyszłość? Czy można mieć wiele kont emerytalnych? IKE to indywidualne konta emerytalne, a IKZE to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma produktami emerytalnymi to model

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

zabezpieczenia transakcji online przez Idea Bank to realizacja przyjętej strategii, aby korzystanie z innowacyjnych produktów i usług banku było w pełni bezpieczne" - czytamy w komunikacie. IBM Trusteer Rapport to zaawansowane oprogramowanie, które zostało opracowane z myślą o

KNF obniżyła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych do 4,87 pkt proc.

współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym" - czytamy w komunikacie. W grudniu 2018 r. KNF zaleciła bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Santander BP do 0,04 pkt proc.

r. KNF zaleciła bankowi utrzymanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,47 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego wobec 0,51 pkt proc. wcześniej

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,62 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i

Banki jednostronnie zmieniały umowy kredytowe. UOKiK stawia zarzuty

konsumentem. A jeżeli klienci nie zgadzali się na nie, to umowy powinny być wykonywane na dotychczasowych zasadach. Ale nie były. Zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu też bezprawne Od 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego. Wtedy Getin Noble Bank zaczął

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

pozycja PKN Orlen w połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym daje nam możliwość zabezpieczenia finansowania naszych planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. Dzięki

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walut. BGŻ BNP Paribas do 0,36 pkt proc.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

postępowania, podano w komunikacie. Sąd wydał postanowienie zmieniające zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek spółki o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny uznał, że spółka nie jest stroną stosunku wynikającego z wystawionych gwarancji bankowych, a tym samym

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku emitenta poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec emitenta oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Emitent wniósł także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

walczyć w sądzie, czy z góry się przed podobnymi wypadkami zabezpieczyć. Czyli jednak robić przelew z konta na konto. Ewentualnie darczyńca powinien odstać swoje w okienku bankowym i koniecznie na wpłacie zaznaczyć, że jest to darowizna. Każdy musi zadecydować samodzielnie. Obowiązek zgłoszenia

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 5

Chcą inwestować, wpadają w sidła oszustów

bankowca, informuje, że nastąpiło włamanie na nasze konto bankowe i zlecony został przelew. Przestępca, wykorzystując strach posiadacza rachunku bankowego przed utratą oszczędności życia, oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta przed podobnymi zagrożeniami i prosi o zainstalowanie legalnego oprogramowania

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

programu, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - W sytuacji braku obsługi zadłużenia przez klientów, regulacje obowiązujące w sektorze zmuszają bank do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia swoich interesów. Bank nie może akceptować sytuacji, w której przez wiele miesięcy zadłużenie jest

MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,47 pkt proc.

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

umowy: wartość umowy: 99,6 mln zł brutto; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

. Forma zabezpieczenia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być zgodnie z wyborem wykonawcy wniesione w formie: - pieniądza; - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie

ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją "klucz za dług"), ustanawiają szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Rekomendacja

Trend Micro: Wdrożenie PSD2 zwiększy zagrożenia w e-bankowości

o praktycznie znikomym doświadczeniu i wiedzy w przeciwdziałaniu fraudom. Banki na takie zaufanie musiały pracować przez wiele lat, inwestując środki finansowe i olbrzymi nakład pracy w zabezpieczenia. Co również istotne, realizacja transakcji finansowych przez fintechy pozbawi banki istotnej wiedzy

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

marży banku. Sąd uznał jednak za uprawdopodobnione przesłanki dla udzielenia zabezpieczenia. Proces będzie się toczył przed sędzią, który wydał takie postanowienie. Czytaj także: Chcesz szybko sprzedać dom? Łatwo nie będzie Kiedy doczekamy się werdyktu w tej sprawie? - Nie wiadomo jeszcze, na kiedy

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

, wyrazić zgodę na ustanowienie rzeczywistych zabezpieczeń wyemitowanych obligacji" - podsumował prezes Best. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

, podał bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. "Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap

Cyberochrona w pracy i domu. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

infrastruktura firmy podpięta do globalnej sieci, im więcej wokół nas jest urządzeń Internetu Rzeczy, tym bardziej rośnie zagrożenie i więcej obszarów wymaga specjalistycznych zabezpieczeń – podkreśla Michał Konowoł, system architect w gliwickiej firmie APA Group. Eksperci podkreślają, że najbardziej

SMT pracuje nad finansowaniem do realizacji skupu akcji i rozwoju iAlbatros

zarówno nowych linii kredytu bankowego, jak również zabezpieczenie finansowania obligacyjnego na nowych zasadach" - czytamy w komunikacie. Na początku marca akcjonariusze uchwalili upoważnienie zarządu spółki do nabycia akcji własnych w drodze wezwania w kwocie nie niższej

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

finalizacja istotnie zwiększy przewagę konkurencyjną Spółki w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie. Płyta mcr Silboard (pion zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji) ma szerokie zastosowanie do ochrony

PKO BP udzielił klientowi pożyczki na kwotę 3,2 mld zł

o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Bank podał, że zabezpieczeniem umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie klienta o poddaniu się egzekucji. PKO Bank

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A1 na kwotę 29,21 mln zł oraz gwarancję bankową wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A4 na kwotę 56 mln zł oraz cofnie powództwa sądowe o wypłatę tych gwarancji, 5

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r." - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną

BNP Paribas BP: Pełny wpływ obniżek stóp proc. będzie widoczny w III kw. br. 

wartościowych oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej. Na koniec czerwca marża odsetkowa netto wyniosła 2,77% na koniec czerwca wobec 2,89% rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 763,28 mln

Banaś o wskaźniku WIBOR: Nie mogliśmy przeprowadzić kontroli w GPW Benchmark

europejskiego nadzoru finansowego zgłosił się nawet informator, który zwrócił uwagę, że wskaźnik jest manipulowany. Teraz, jak pisaliśmy na łamach Wyborcza.biz , dwaj kolejni sędziowie niezależnie od siebie zdecydowali o wyrzuceniu wskaźnika WIBOR z umów kredytowych. To zabezpieczenie na czas trwania

Czy banki mogły manipulować wskaźnikiem WIBOR? Bankowcy pokazują, jak się go ustala [TYLKO U NAS]

powiedzieć, że nie mamy lepiej nadzorowanego procesu w Polsce niż kwotowanie stawki referencyjnej. Jest tyle zabezpieczeń, włączeni są w to regulatorzy, mamy audyt wewnętrzny, zewnętrzny, audyt administratora, inspekcję Komisji Nadzoru Finansowego, Komitet Nadzorczy, w skład którego wchodzą członkowie

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

bankom refinansowanie kredytów dla przedsiębiorstw, wprowadzając tzw. kredyt wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być 7/10 zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

., 2) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r. zabezpieczenia należności naczelnika tut. Urzędu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych do łącznej wysokości 198,1 mln zł

ZBP: Moratorium kredytowe może zostać wydłużone do końca września

automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Dotychczas z moratorium skorzystało ponad 1 mln osób oraz ponad 110 tys. przedsiębiorców. (ISBnews)

Jak cyberprzestępcy mogą wykorzystać twoje dane i ile mogą na nich zarobić

większością tego typu włamań stoją hakerzy działający na zlecenie władz państwowych, choć zdarza się, że dobrze zorganizowane grupy hakerskie również polują na tego rodzaju informacje. Ze względu na wartość własności intelektualnej zabezpieczenia stosowane przez jej właścicieli wymagają znacznie większych

Wakacje kredytowe? A dlaczego raz w miesiącu nie można zatankować za darmo i zapłacić za 30 lat?

zł. Dlatego podczas posiedzenia senackiej komisji głos zabrał prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. - Kto będzie chciał kredytować gospodarkę bez zabezpieczeń, jeśli można nagle powiedzieć, że dopiero za 20 lat otrzyma dodatkowe opłaty? - pytał podczas posiedzenia szef Związku

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

rejestracji, albo wędrowały bez sensu po różnych wydziałach. Nawet teraz nie wiadomo, dlaczego nasze powództwa przeciwegzekucyjne i wnioski o zabezpieczenie mają podwójne sygnatury. Żeby jeszcze bardziej wszystko zagmatwać? – zastanawia się pani profesor. A potem jeszcze czekały, aż sąd zajmie się

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

KNF zalecił PKO BP dodatkowy wymóg kapitałowy wys. 0,66 pkt proc.

bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 0,83 pkt proc. "KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

. Przedsiębiorcy doceniają takie korzyści wynikające z poręczeń jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nie posiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania, niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń, szybszy proces pozyskiwania finansowania

ABC Data: iSource otrzymała 2 postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US

;Pierwsze postanowienie naczelnika dotyczy przyjęcia do dnia 29 października 2019 r. złożonego przez iSource zabezpieczenia należności określonych decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w postaci gwarancji bankowej, do kwoty 15,2 mln zł, w związku z czym, we wskazanym powyżej okresie, do

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

zabezpieczeniu kapitału" i nieinformowani o ryzyku związanym z gwarancjami spółki GetBack. Spółka Lartiq (wcześniej Trigon) naruszała prawa konsumentów poprzez zamieszczanie nierzetelnych informacji w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu