zabezpieczenia aktywów

Maciej Samcik

Nowy szef KNF dla "Gazety": Trzeba pilnować aktywów polskich banków

Nowy szef KNF dla "Gazety": Trzeba pilnować aktywów polskich banków

Uważne śledzenie sytuacji w otoczeniu polskich banków i skupienie uwagi na zabezpieczeniu ich aktywów - tak swoje zadania definiuje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" nowy szef KNF Andrzej Jakubiak.

Zostały dwa miesiące na wykorzystanie limitów w IKE I IKZE. Przez "Polski ład" to się nie opłaca?

W każdym roku zgodnie z przepisami posiadacz IKE i IKZE może wpłacić na swoje konto odpowiednią kwotę, większe limity umożliwia IKE, mniejsze i zróżnicowane IKZE. Większość osób przypomina sobie o tym w ostatnich tygodniach roku, niestety nadal wielu posiadaczy IKE i IKZE nie robi tego regularnie. Czy po zmianach podatkowych opłaca się odkładać?

Ponad 55 mld ubyło z OFE. Średnio każdy z nas stracił ponad 3 tys. zł. Ma w tym udział minister Sasin

Topnieją emerytalne oszczędności Polaków. Już nie tylko OFE, ale też PPK i IKE tracą na wartości.

Rosjanie już w grudniu ściągali miliardy dolarów. Obawa przed sankcjami

Rosjanie już w grudniu ściągali miliardy dolarów. Obawa przed sankcjami

ilości obcych walut. Tylko w grudniu rosyjskie banki sprowadziły 5 mld dolarów, poinformowała agencja Reuters powołując się na raport rosyjskiej agencji ratingowej ACRA. Jest to kwota niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej, wówczas banki zaimportowały 2,65 mld dolarów. Dolary to pewne zabezpieczenie

Zaniechać rozbiorów Lotosu! Bezprecedensowy apel byłych ministrów

Zaniechać rozbiorów Lotosu! Bezprecedensowy apel byłych ministrów

; - stwierdzili sygnatariusze apelu przeciw rozbiorom Lotosu.  Jak wskazali: "Brak zabezpieczenia przed dalszym zbywaniem przez MOL i Saudi Aramco zaplanowanych do nabycia aktywów Lotos S.A. wskazuje na wyjątkową groźną w skutkach ignorancję ekonomiczną wobec tak znaczącej wartości aktywów (zwłaszcza

PKN Orlen rozmawia o wymianie aktywów z wieloma partnerami w regionie

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozmawia o wymianie aktywów, wynikającej z warunków przejęcia Grupy Lotos, z wieloma partnerami w regionie, poinformował prezes Daniel Obajtek. Grupę interesują aktywa podobne do tych, które musi zbyć. "

Hoist Finance chce nabyć ok. 1/3 wszystkich nieregularnych aktywów GetBacku

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Hoist Finance nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu od GetBacku nierentownych aktywów i jest na końcowym etapie porozumienia w sprawie nabycia jednej trzeciej tych aktywów, podał Hoist Finance. "Hoist Finance

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

, który złożył tę ofertę propozycję odnośnie do dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1

MAP: W 12 kopalniach PGG i JSW wydobycie zostanie wstrzymane na 3 tygodnie

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - W dziesięciu kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wydobycie zostanie wstrzymane na trzy tygodnie w celu zwalczenia ognisk koronawirusa, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP

Fed podnosi stopy procentowe o 50 pb. Możliwe dalsze zaostrzenie walki z inflacją

Fed podnosi stopy procentowe o 50 pb. Możliwe dalsze zaostrzenie walki z inflacją

przekracza 9 bln dolarów. Większość tej sumy to zabezpieczenie rządowego długu i kredytów hipotecznych. Te drugie to jeszcze pokłosie światowego kryzysu finansowego z 2008 r., którego przyczyną była bańka na rynku nieruchomości i duża liczba kredytów, które okazały się toksyczne. Kathryn Judge z Uniwersytetu

Bitcoin, obowiązek gnojówkowy i Hollywood. Korea Północna znowu zaskakuje

Bitcoin, obowiązek gnojówkowy i Hollywood. Korea Północna znowu zaskakuje

się już do mainstreamu świata finansów - bitcoin - jest obecnie dziesiątym największym aktywem pod względem wartości na świecie, z kapitalizacją na poziomie 800 mld dolarów (niemal bliźniaczą do Facebooka i nieco niższą od Tesli). Dlatego ataki cyberprzestępców na posiadaczy cyfrowych aktywów stały

KNF: Banki zapłaciły 1,86 mld zł podatku bankowego w I poł. 2018 r.

2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki

OT Logistics: Ziścił się warunek zawieszający dot. zbycia akcji spółki zależnej

Logistics, podała spółka. Warunek zawieszający dotyczył: - umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OT Logistics sprzeda na rzecz Rhenus 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG, - umowy sprzedaży aktywów (APA), na

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

. - Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych oraz pozostałych aktywów po przeniesieniu produkcji parafin do Jasła. - Wzrost rentowności

Soho Development chce sprzedać kluczowe aktywa najpóźniej do końca marca 2019

zgromadzenie Soho Development podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów spółki najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. w celu dystrybucji do akcjonariuszy uzyskanych z tego tytułu środków, które pozostaną po zabezpieczeniu terminowej spłaty

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł

oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku. "Ponad 95% aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw"

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

;Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia, niemal 80% Polaków pobierających 500+ na pierwsze dziecko myśli o zapewnieniu lepszej przyszłości swoim pociechom. Dla większości oznacza to zabezpieczenie finansowe (66%), a także

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

członkiem, w celu gromadzenia oszczędności. "Dla zabezpieczenia maksymalnego pułapu kosztów zarządzania SFIO przez TFI, projektowany art. 11a ustawy o IKE precyzuje, że z aktywów subfunduszu podstawowego (tj. tzw. subfunduszu emerytalnego) może być pokrywane wynagrodzenie TFI

PEM nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy

nadwyżki pieniężne na zabezpieczenie przyszłych spłat kredytu i zabezpieczenie odpowiedniego bufora płynnościowego dla swojej podstawowej działalności" - napisał Czechowicz w liście do akcjonariuszy. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

realizowany ? jak w scenariuszu przewidującym wdrożenie Programu Budowy Kapitału w części dotyczącej OFE ? przez przeniesienie aktywów funduszy emerytalnych do III filaru oraz przekierowanie całości składki emerytalnej wszystkich ubezpieczonych do systemu repartycyjnego, lecz zabezpieczenie statusu prawnego

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

spółkę oraz wybrane spółki z grupy na zabezpieczenie wierzytelności głównych wierzycieli finansowych, ich pierwszeństwo zaspokojenia, sposób egzekucji oraz zasady ich zwalniania. Dodatkowo umowa pomiędzy wierzycielami określa zasady podziału środków otrzymanych ze sprzedaży aktywów będących przedmiotem

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

. Zgodnie z ustawą o rynku mocy, projekt został zgłoszony do certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy. W projekcie CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe polegające na zabezpieczeniu praw do nieruchomości wraz z pozyskaniem kluczowych

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed wrogim przejęciem

z ostatnim listem intencyjnym podpisanym z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Grupą Lotos, nigdzie nie jest powiedziane, że transakcja przejęcia tej Grupy odbędzie się w formie gotówkowej. Może to być transakcja gotówkowa, ale może to też być inna formuła zakładająca wymianę akcji. Strukturę

Kryptogeddon. Takiej paniki na rynku krypto jeszcze nie było

koszyka kilku kryptowalut. W przeciwieństwie do wirtualnej waluty ETF-y są notowane na giełdach papierów wartościowych, a profesjonalne firmy inwestycyjne zajmują się odpowiednim zabezpieczeniem i przechowywaniem aktywów, obniżając ryzyko utraty tokenów. Ponadto regulacje giełdowe wymagają przejrzystego

Sejm za utworzeniem nowych działów administracji: aktywa państwowe i klimat

ma reprezentować minister ds. aktywów państwowych. Minister ten będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego (przed zniesieniem działu Skarb Państwa taką kompetencję posiadał minister Skarbu Państwa). Nowelizacja zakłada

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w

Wartość aktywów PKO TFI wzrosła m/m do 24,94 mld zł na koniec listopada

Wzrostu (70 mln zł) oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (22 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii funduszy na koniec miesiąca osiągnęły poziom 3,9 mld zł" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż w funduszach akcyjnych okazała się ujemna w listopadzie i wyniosła

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządowy plan przeniesienia 100% aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na prywatne, indywidualne konta emerytalne (IKE) członków funduszy emerytalnych, podał Urząd

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

. Hoist Finance zobowiązał się w ramach postanowień umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

emitent informuje, iż w przypadku braku spłaty nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino

Soho zebrało oferty w procesie sprzedaży aktywów, może pozyskać ok. 27 mln zł

aktywów to ok. 27 mln zł. "W wyniku powyższego procesu Jones Lang LaSalle sp. z o.o. wysłał zapytania ofertowe do ponad 20 podmiotów branżowych oraz uzyskał łącznie siedem wstępnych ofert, z czego cztery dotyczyły zakupu 100% udziałów Mińska Development Sp. z o.o., dwie

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Libet, działając w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości, tj. praw użytkowania wieczystego

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych wariantowych propozycji układowych, zakładających rozważaną przez spółkę sprzedaż swoich aktywów inwestorowi. GetBack musi także do tego dnia złożyć na rachunek

MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) podjęło działania na rzecz powstania magazynu rezerw węgla w centralnej Polsce, poinformował wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam

Wypłaca pieniądze z PPK co miesiąc. "Taka mała premia po 100 zł"

1 marca aż 8 milionów Polaków zostało automatycznie zapisanych po raz kolejny do PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. To program stworzony z myślą o pozazusowym zabezpieczeniu emerytalnym. Jeśli pozostaniemy, nie wypiszemy się z programu, to 2 proc. pensji brutto przekazujemy na PPK, a

Upada drugi amerykański bank. Najpierw Silicon Valley Bank, teraz Signature

Signature Bank był nowojorskim bankiem komercyjnym, działał m.in. w Nowym Jorku, Connecticut, Kalifornii, Nevadzie i Karolinie Północnej. Oferował produkty inwestycyjne, prowadził rachunki maklerskie, sprzedawał ubezpieczenia, specjalizował się w zarządzaniu aktywami. Na koniec 2022 r. bank

OFE przekształcą się w fundusze inwestycyjne w tej kadencji Sejmu - prasa

;. Mateusz Morawiecki, wówczas jako wicepremier i minister rozwoju, przedstawił propozycje zmian w OFE w lipcu 2016 r. jako część Programu Budowy Kapitału. "Rz" przypomina, że projekt zmian w OFE oznacza rewolucję w systemie zabezpieczenia emerytalnego - II filar

Amerykański bank centralny obniża stopy procentowe do zera i zapowiada pompowanie pieniędzy w gospodarkę. To efekt nacisków Trumpa?

. i aktywów zabezpieczonych spłatą hipotek za kolejne 200 mld dol. Uzyskiwane z tych papierów wpływy będą reinwestowane. Ten pakiet działań jest najsilniejszym uderzeniem, jakie kiedykolwiek Fed zastosował - pisze serwis CNBC . Część banków inwestycyjnych jednak prognozuje, że USA wejdą na ścieżkę

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

spłatę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

, która w obligacje GetBacku zainwestowała ponad 35 tys. zł. – Ja nie miałam możliwości zabezpieczenia zakupu. Natomiast banki, między innymi te, które sprzedawały nam toksyczne obligacje GetBacku, mogły zabezpieczyć się na aktywach spółki i nie stracą ani grosza. Takich zabezpieczonych banków jest

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

zabezpieczeniu kapitału" i nieinformowani o ryzyku związanym z gwarancjami spółki GetBack. Spółka Lartiq (wcześniej Trigon) naruszała prawa konsumentów poprzez zamieszczanie nierzetelnych informacji w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu

Nikt nie wie, ile jest wart rubel. Dlaczego kurs jest stabilny?

Rosji – tj. 14 proc. Tylko że trzeba pamiętać, że Turcja to kraj, który zmaga się z ogromną inflacją, która zaraz może zmieść rządząca twardą ręką krajem ekipę Recepa Erdogana. W lutym wzrost cen nad Bosforem wyniósł aż 54,4 proc., bijąc ponad 20-letni rekord. To niejedyne zabezpieczenie

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

rozwiązania" - powiedziała dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka, cytowana w komunikacie. Nowa gwarancja BGK dla średnich i dużych firm będzie udzielana na zabezpieczenie kredytów obrotowych, zapewniających

Próchnik rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza partnera lub inwestora

aktywów spółki, w tym zbycie zorganizowanego składnika przedsiębiorstwa wraz z jednym z posiadanych znaków towarowych: Rage Age lub Próchnik (w zgodzie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na części majątku). Żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte" - czytamy

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

budowę i umowy przyłączeniowe). Ponadto projekt wiatrowy Krasin odniósł sukces w aukcji odnawialnych źródeł energii w grudniu 2019 r. i otrzymał 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanych cen zakupu (kontrakt różnicowy)" - czytamy w komunikacie. Ofertę zakupu aktywów

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

, a tym samym jest dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych przez firmy leasingowe dodatkowych gwarancji. Z kolei samochody ciężarowe, dostawcze czy maszyny to przykłady aktywów, które zarabiają na siebie - przedsiębiorca płaci raty leasingowe na podstawie przychodów, jakie

Echo planuje zakupy gruntów pod ok. 300 tys. m2 biur i mieszkań w 2019 r.

powierzchni blisko 1,1 mln m2, które powstaną w kolejnych 3-5 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W ubiegłym roku kupiliśmy działki pod ponad 100 tys. m2 powierzchni - głównie mieszkań i biur. Od początku tego roku zamknęliśmy już kolejne transakcje dające nam

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

749 tys. zł" ? podano w komunikacie. Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które będą miały znaczący wpływ

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

. Z nowych, korzystniejszych warunków gwarancji de minimis mogą korzystać przedsiębiorcy z segmentu mikro, małych i średnich firm. Maksymalne zabezpieczenie wzrosło z 60% do 80% kwoty kredytu. Wydłużony został również okres zabezpieczenia kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy. Bank nie pobiera

Górnicy odchodzący z kopalń mają otrzymać po 120 tys. zł. Umowa ma być dopięta jeszcze w marcu

pomocy publicznej. Hutek wyjaśnił, że związkowcy chcą w umowie społecznej takich zapisów, które zabezpieczyłyby kopalnie przed ich ewentualną szybszą likwidacją.  Wiceminister aktywów państwowych: Porozumieliśmy się w 95 proc. - W przyszłym tygodniu związki spotkają się z zarządami spółek górniczych

KNF: Banki zapłaciły 4,99 mld zł podatku bankowego w ciągu 17 miesięcy

, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. "Ponadto stosuje się rozmaite wyłączenia i

PEM liczy, że poprawi wyniki finansowe w ujęciu r/r w 2019 r.

zabezpieczenie na 5 lat. Jednocześnie trwa budowa funduszu typu commitment z międzynarodowymi instytucjami. Sytuacja jest obecnie stabilna, a przy złożeniu funduszu commitment otwiera się bardzo dobra perspektywa dla PEM" ? powiedział ISBnews Czechowicz. Private Equity Managers

PKO TFI: Sprzedaż netto funduszy wyniosła 4,6 mld zł w 2017 r. 

. Na koniec grudnia wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła 10,7 mld zł. Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła 633,6 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (368,5 mln zł), PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (174,5 mln zł) oraz

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zwalnia bank z obowiązku utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych

JSW wykupiła przed terminem obligacje za 127,2 mln z ł i 22,7 mln USD

obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji wynosi obecnie 565,48 mln zł oraz 101,14 mln USD" - czytamy w komunikacie. W związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych i kontynuować prace na rzecz budowy i modernizacji aktywów, podała grupa. "

ING BSK i N-N: Po pandemii 24% badanych przesiądzie się na rower

lub na balkonie. Do zabezpieczenia przed kradzieżą 49% używa linki zabezpieczającej, 34% łańcucha, a 26% zamka typu u-lock. Jednocześnie 47% badanych deklaruje, że zawsze zabezpiecza rower przed kradzieżą, ale 28% przyznaje, że często o tym zapomina. 52% rowerzystów czuje

Fundusz ECI-BPS Real Estate wyemituje obligacje warte 45,3 mln zł

Warszawa, 12.01.2015 (ISBnews) - Zarząd ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii C o wartości 45,3 mln zł, podał fundusz. "Planowana emisja obejmie

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

; ? porozumienia z bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; ? aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; ? aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 8,2 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł (o 9,6%) w skali roku. Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach zabezpieczenia

Gdy Tusk zmieniał OFE, PiS wyzywał go od złodziei. Teraz byłego premiera chwali

opłaty od wpłacanych składek oraz od zarządzanych aktywów, obowiązujące zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania nowego systemu. Gdyby przyjąć założenie braku opłat w OFE, na koniec 2021 r. wartość ich aktywów byłaby o blisko 63 mld zł wyższa". To dlatego, że w długiej perspektywie

Cicha rewolucja w polityce pieniężnej rynków wschodzących. Czy to bezpieczne?

poprzednich kryzysach udało im się naśladować to, co banki centralne w rozwiniętych gospodarkach wdrażały: antycykliczną politykę z ilościowym rozluźnieniem (QE), zakupy aktywów w walucie lokalnej, cięcia stóp procentowych i monetyzację deficytów rządowych. W przeszłości taka polityka napędzała inflację i

PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł list intencyjny (Memorandum of Understanding, MoU) z Esperite N.V., zgodnie z którym PBKM otrzymał do 30 czerwca 2019 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

przeglądu opcji strategicznych na procesie potencjalnej emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych. "Niezależnie od powyższych działań Baltona pozostaje również w toku analizy opcji związanej z przeglądem potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania aktywów

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

piąty Polak uważa, że nie ma dobrego sposobu na zaoszczędzenie pieniędzy na emeryturę, a ponad 20% nie oszczędza ani nie gromadzi środków na zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami przez

Podwyżki kosztów energii generują nowych dłużników. Rekordzista ma do spłacenia ponad 24 mln zł

zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące, np. banki. Trzecim rekordzistą jest poznańska spółka zajmująca się sprzedażą mięsa i jego przetworów. Większość długu - czyli 12,7 mln zł - to nieopłacone faktury za dostawy towaru oraz leasing. Natomiast w branży TSL (transport, spedycja oraz logistyka

KNF: Banki zapłaciły 3,63 mld zł podatku bankowego w 2017 roku

życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

kompletnych ujawnień informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań, - brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB Investment, pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości

Antyrynkowa tarcza gazowa. Na obronie przed Gazpromem zyska Orlen?

energetycznych.  W piątek rządowy projekt trafił do Sejmu i zaraz został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych. Zaplanowano je w najbliższą środę, kiedy rozpoczną się obrady Sejmu. To sugeruje, że PiS chce uchwalić specustawę już w tym

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

zabezpieczonego aktywami), jak również strony reverse repo (lokaty zabezpieczonej aktywami). Zwolnienie nie obejmuje transakcji typu buy-sell-back. Celem Grupy Roboczej jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. W

Kolejki do (niektórych) kantorów. Stoją nie tylko Ukraińcy, ale i Polacy

nie tylko Ukraińcy, którzy chcą wymienić posiadane waluty na złotówki, ale i Polacy, którzy uciekają przed słabnącym złotym. Od czasu wybuchu wojny złoty mocno traci na wartości. Analitycy radzą jednak zachować spokój. - Dywersyfikacja aktywów jest istotna, ale podstawą oszczędności powinna być ta

I zapis w konstytucji nie zabezpieczy nam  pieniędzy na emerytury odłożonych w PPK. Oto trzy argumenty

emerytalnym przejęły część lub całość zgromadzonych tam aktywów. Jeśli więc nawet doświadczenia w Polsce należały do najbardziej ekstremalnych (tu jesteśmy w doborowym towarzystwie Węgier), to sam fakt, że zjawisko wystąpiło tak powszechnie, domagał się wyjaśnienia teoretycznego. Nasz model okazuje się

Sejm zmienia prawo spółek. Co oznacza największa od 20 lat nowelizacja KSH?

Dominika Janiszewska.  Według Ministerstwa Aktywów Państwowych nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie grup spółek, a zarządzanie nimi ma być efektywniejsze. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie między innymi złagodzenia odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych.  Zdefiniowano także

Pre Pack - co to takiego?

dłużnicy otwierają postępowania restrukturyzacyjne po to, by zyskać na czasie nie tylko, aby dokonać wyceny aktywów do Pre Packa, ale wyszukać w tym czasie inwestora, zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników i potencjał firmy. Jednym z najbardziej wrażliwych elementów Pre Packa jest jak zwykle

Jak cyberprzestępcy mogą wykorzystać twoje dane i ile mogą na nich zarobić

. Składają między innymi fałszywe zeznania podatkowe, w których wnioskują o zwrot podatku. Wyłudzają w ten sposób miliony dolarów. Firmy wydają olbrzymie kwoty na badania, których rezultaty są bardzo cennymi aktywami. Dlatego kradzież własności intelektualnej jest niezwykle dochodową działalnością. Za

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

Citi, Bloomberga oraz Concept ABS, wartość pierwotnych emisji papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo. "Gwarancja 'Kreatywna Europa' ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w

PiS zaczyna zamykać węgiel, choć się nie przyznaje. A związkowcy chcą uciec od Sasina do Morawieckiego

- Od wtorku na trzy tygodnie zostanie wstrzymane wydobycie w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - ogłosił w poniedziałek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Mowa o kopalniach: Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba, Pokój, Chwałowice

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

podjęcia współpracy polegającej na dedykowaniu Grupie KGHM energii elektrycznej wytwarzanej w ramach realizacji wybranych projektów emitenta zlokalizowanych na terenie Polski oraz możliwość wykupienia w przyszłości przez KGHM wybranych projektów lub pracujących aktywów wytwórczych, stanowiących własność

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw

Czy banki mogły manipulować wskaźnikiem WIBOR? Bankowcy pokazują, jak się go ustala [TYLKO U NAS]

powiedzieć, że nie mamy lepiej nadzorowanego procesu w Polsce niż kwotowanie stawki referencyjnej. Jest tyle zabezpieczeń, włączeni są w to regulatorzy, mamy audyt wewnętrzny, zewnętrzny, audyt administratora, inspekcję Komisji Nadzoru Finansowego, Komitet Nadzorczy, w skład którego wchodzą członkowie

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,4 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

. Firmy te często są jednak słabsze kapitałowo, bez zabezpieczeń i rezerw finansowych. Dlatego tak ważne jest ich wsparcie, szczególnie w tym trudnym okresie. Ratując małych i średnich przedsiębiorców, ratujemy całą rodzimą gospodarkę. Zmiany te, wprowadzone w szybkim tempie w ścisłej współpracy z BGK

Legimi obniżyło prognozę zysku netto o 9% do 2,33 mln zł w 2020 r.

wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia pracowników zmniejszające ryzyko zarażenia. Emitent podkreśla, iż ciągłość działania systemów informatycznych spółki oraz aktywów służących do świadczenia usług nie jest zagrożona w związku z pandemią" - czytamy także. Legimi prowadzi

Być jak premier Morawiecki czy trzymać gotówkę? Sprawdzamy, jak przygotować swoją kiesę na kryzys

zabezpieczeniu pieniędzy na czarną godzinę! - jest teraz nadpłacenie czy wręcz całkowita spłata kredytu. Oprocentowanie naszych długów rośnie tak samo szybko, jeśli nie jeszcze gwałtowniej, jak podwyżki stóp procentowych (bo wskaźnik WIBOR, od którego zależy jego oprocentowanie, ma już zaszyte w sobie kolejne

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

państwach UE zostało czasowo zajętych lub zamrożonych ok. 2,2% aktywów pochodzących z przestępstw, a 1,1% tych aktywów zostało ostatecznie skonfiskowanych (w Polsce w podobnej długości okresie, tj. w latach 2014-2018, wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ok. 0,8% szacowanych zysków z przestępczości

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

aktywów OFE będzie implikowało w przyszłości wyższe wydatki na emerytury ze względu na przyjęcie na siebie przez państwo znacznie większej roli w zabezpieczeniu emerytalnym, lecz na krótką metę doprowadziło do znacznego zasilenia FUS dodatkowymi wpływami. Ponadto na stosunkowo korzystną ostatnio sytuację

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walut. BGŻ BNP Paribas do 0,36 pkt proc.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z BLE

oraz zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. Decyzja została podjęta w związku z przyjętą strategią na lata 2018-2023, w której Unimot zakłada m.in

PGNiG jest zainteresowane aktywami węglowymi

, żeby się utrzymała. Wtedy chcielibyśmy już być po transakcji" - powiedział. Nie sprecyzował, czy PGNiG jest zainteresowany kupnem aktywów wytwórczych, w tym razem z kopalnią, czy też zabezpieczeniem kontraktów długoterminowych. Nie odniósł się

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

zabezpieczeń oraz nowe reguły w procesie szacowania utraty wartości aktywów finansowych. Zgodnie z zapisami MSSF 9, efekt wynikający z wdrożenia nowych zasad rachunkowości został ujęty w bilansie otwarcia w pozycji kapitały własne banku. W efekcie powyższego zyski zatrzymane banku

Polimex Mostostal zawarł z wierzycielami umowę IV etapu restrukturyzacji

umowy kredytu Mostostal zmianie ulegnie istniejąca struktura zabezpieczeń poprzez zwolnienie aktywów wniesionych przez spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Mostostal Siedlce spod obciążeń ustanowionych w związku z umową ZOZF w zakresie, w jakim nie dotyczą one wierzytelności

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

MŚP, dlatego bank nie wymaga przedstawienia dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie

Orlen weźmie Lotos i PGNiG za darmo. Dojdzie do renacjonalizacji Orlenu

Orlen przejmie kontrolę nad Lotosem i PGNiG, ale nie zapłaci za to ani grosza - zapowiedział w środę rano wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na wspólnej wideokonferencji z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem.  - Wczoraj [we wtorek] rząd z inicjatywy ministra aktywów

Ferrum zawarło porozumienie z CZH ws. regulacji zobowiązań

czynności" - czytamy w komunikacie. Porozumienie wejdzie w życie po ustanowieniu przez Ferrum dodatkowych zabezpieczeń na aktywach, podano także. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na

JSW ustanowiła dodatkowe zabezpieczenia programu emisji obligacji

podpisano w ramach wykonania porozumienia w sprawie zabezpieczeń podpisanego w związku z umową o dalszej współpracy pomiędzy JSW a obligatariuszami - PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1