zaangażowanie kapitału

Dobrze, że plan Morawieckiego powstał, ale zabrakło konkretów

- Diagnoza i cele planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego są słuszne, ale największym problemem będzie przekonanie prywatnego biznesu do zaangażowania się w inwestycje - ocenił analityk ekonomiczny Xelion Piotr Kuczyński. - Pytanie, skąd wziąć kapitał krajowy - wtóruje mu Orłowski.

W Abu Zabi powstała jedna z największych polskich inwestycji zagranicznych. Za 1,2 mld zł. Kto za nią stoi?

W Abu Zabi powstała jedna z największych polskich inwestycji zagranicznych. Za 1,2 mld zł. Kto za nią stoi?

W stolicy Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstała jedna z największych na świecie inwestycji, w którą zaangażowany jest polski kapitał. Fabryka Gulf Fluor produkuje m.in. kwas siarkowy, fluorek glinu, czy siarczan wapnia. Za inwestycję odpowiada Wael Suleiman, prawdziwy polski szejk, prezes

Światowy ranking talentów wygrywa Szwajcaria. Polska w środku stawki

Światowy ranking talentów wygrywa Szwajcaria. Polska w środku stawki

Raport przygotowuje szwajcarski International Institute for Management Development (IMD). Na podium znalazły się Dania i Belgia. Tegoroczny ranking zdominowały kraje europejskie – w pierwszej piętnastce jest aż 11 krajów ze Starego Kontynentu. Dominują zwłaszcza kraje nordyckie, choć mają utru

Ropa, energia, recesja... A może warto zainwestować

jednymi z najbardziej atrakcyjnych lokat kapitału. Stopa zwrotu z takiej inwestycji może być bardzo wysoka, co obrazują wyniki produktu strukturyzowanego Energy+ stworzonego przez New World Alternative Investments. W ciągu dziewięciu miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, 14 sierpnia 2007 r., jej

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

długoterminowych, jak fundusze powiernicze i emerytalne, ale i na kapitał krótkoterminowy, portfelowy. - Oni głównie szukają inwestowania poprzez giełdę. To kapitał krótkoterminowy, dywidendowy, szukający okazji. Jeśli się interesują naszą gospodarką, to znaczy, że widzą w niej szanse - mówił dziennikarzom obecnym

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Pod wejściem do siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów przy Rakowieckiej 25 w Warszawie na jezdni stoją zaparkowane auta. Całkowicie blokują możliwość przejazdu jednym z pasów. W okolicy nie ma gdzie ich zostawić, więc petenci po prostu parkują przed wejściem. Mogliby przyjść na pies

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

Pod wejściem do siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów przy Rakowieckiej 25 w Warszawie na jezdni stoją zaparkowane auta. Całkowicie blokują możliwość przejazdu jednym z pasów. W okolicy nie ma, gdzie ich zostawić, więc petenci po prostu parkują przed wejściem. Mogliby przyjść na pie

Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z podjętych uchwał. "Ustala się podział zysku netto

GUS: Wartość kapitału zagr. w firmach spadła o 1% r/r do 197,2 mld zł w 2017 r

zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości to: Holandia (20,1% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (17,7%) i Francja (13,6%). Z 39 583,6 mln zł kapitału holenderskiego, ponad dwie trzecie zaangażowano w przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawę pojazdów samochodowych" - czytamy dalej

PFR Ventures: Wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 169 mln zł w II kw. br.

. przeprowadzono 56 transakcji, w które zaangażowanych było 38 funduszy. "W II kwartale przez polski rynek VC przepłynęło 169 mln zł. To łączna suma kapitału, jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Blisko 40% z tych środków

Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 i przeznaczenie całej kwoty 283,3 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. "Zarząd spółki wnosi o podział zysku netto [...] za okres od

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

, wykazała konieczność weryfikacji modelu finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie. Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

, wzmacniając finansową i kapitałową sytuację GetBack, dodano. "W ocenie Abris, podwyższenie kapitału zakładowego GetBack przyczyni się do rozwoju GetBack, w związku z czym Abris podkreślił, że nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania kapitałowego w GetBack"

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna

Grupa INC chce pozyskać 100 mln zł dla swoich klientów w ciągu najbliższego roku

klientów ok. 100 mln zł" - dodał Śliwiński. W III kw. INC spodziewa się pierwszych debiutów spółek, które pozyskiwały kapitał na platformie CrowdConnect.pl. Najbliżej debiutu są SkinWallet oraz genXone, w którym Grupa INC jest także zaangażowana kapitałowo

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Profil inwestorów niemieckich w Polsce wskazuje, że ewentualna dekoniunktura w gospodarce Niemiec, prowadząca do osłabienia zaangażowania w zakresie inwestowania za granicą, mogłaby się odbić szczególnie niekorzystnie na bezpośrednich

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z

Czy wspólnota międzynarodowa może nadal dokonywać wielkich rzeczy?

Czy wspólnota międzynarodowa może nadal dokonywać wielkich rzeczy?

, które są potrzebne do wsparcia inwestycji w energię odnawialną w krajach rozwijających się, aby osiągnąć cele paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Kiedy siedem lat temu rządy państw zaangażowały się w realizację agendy SDG, zobowiązały się do przyjęcia nowego, odważnego podejścia do

Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Best zdecydował o przedłużeniu terminu zakończenia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. "

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie

Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

przewiduje, że Archicom Polska udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł, wskazano również. "Umowa joint venture przewiduje, że wspólnicy uzyskają taką samą stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie. W związku ze

Akcjonariusze GetBack zdecydują 28 III o emisji akcji bez prawa poboru

niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela. Spółka wskazała, że zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów

Prezes Play nie oczekuje dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Po sprzedaży części swoich pakietów w Play Communications, główni akcjonariusze spółki - Kenbourne i Tollerton - nie planują obecnie podobnych decyzji i pozostają zaangażowani w działania operatora, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion

The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim'

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd The Dust dokonał wstępnych ustaleń z trzema osobami (inwestorami), które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez spółkę gier - ustalono, że spółka i trzej inwestorzy rozpatrzą

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 11,82 mld euro w 2018r.

centralny. "W 2018 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (21,5 mld zł, sekcja C), a także handlu (14 mld zł, sekcja G). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

będzie wynosić wiele miliardów złotych. Ale wielka skala działania oznacza również ponoszenie olbrzymiego ryzyka i konieczność zaangażowania bardzo dużych kapitałów, w szczególności na pokrycie możliwych strat, które w naszym sektorze bankowym się zdarzają. Zyski banków w relacji do wartości kapitałów

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Liczba transakcji venture capital (VC) w Polsce wzrosły do 1 266 mln zł w 2019 r. z 155,7 mln zł w 2018 r., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture. W 2019 przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 funduszy

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału. "Niezmiennie planuję długookresowe zaangażowanie w rozwój Best. Podobnie mój wspólnik i wiceprezes spółki, Marek Kucner. Nie zamierzamy wychodzić ze spółki, ale jesteśmy skłonni zaprosić do akcjonariatu Best inwestora

Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania

pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych, podała spółka. "W ramach przeglądu zarząd spółki rozważy, w kontekście obecnej sytuacji finansowej spółki dostępność oraz możliwość podjęcia przez spółkę potencjalnych działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowego kapitału

Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Wykup akcji @EnergaSA ma dla @PKN_Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police. "Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania pierwotnych sponsorów ani łącznego zaangażowania współsponsorów w projekt w wysokości 130 000 000 USD

Plan odbudowy Ukrainy wicepremiera Sasina. Zaprasza do współpracy firmy prywatne

możliwości zaangażowania polskiego kapitału w proces odbudowy Ukrainy. Chodzi o wybór branż i sektorów ukraińskiej gospodarki, w których polskie firmy mogą odegrać istotną rolę i podzielić się doświadczeniami z naszym wschodnim sąsiadem. Koszt odbudowy liczony w setkach miliardów Obecnie ze względu na

ZCh Police wznawiają plany dot. oferty publicznej akcji z prawem poboru

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydował o powrocie do planów w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

cenę emisyjną akcji serii J na 60,15 zł za jedną akcję serii J. W związku z powyższym cena emisyjna akcji serii K, zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, również została ustalona na 60,15 zł za jedną akcję serii K" Zarząd określił

Asseco SEE zakłada kontynuację akwizycji, mają odpowiadać za 20-30% wzrostu

zdywersyfikowaną strukturę geograficzną, przyspieszyliśmy akwizycje i nie zwalniamy. W większość procesów akwizycji będę zaangażowany, a dodatkowo wydzielamy dedykowany zespół, aby przyglądał się rynkowi. 20-30% wzrostu generowanego przez akwizycje - takie założenie możemy przyjąć" - powiedział Jeleński

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

, podała spółka. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych. "Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333 333 akcji na okaziciela serii J, o wartości

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

niezależnego. Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku prawa. Od niemal 30 lat jest zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie

Przemysław Sęczkowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Asseco Poland

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Wiceprezes Asseco Poland Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka. "Rezygnacja Przemysława Sęczkowskiego związana jest ze zwiększeniem jego zaangażowania jako członka zarządu w

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

BoomBit, tj. SuperScale, podała spółka. Umowa inwestycyjna obejmuje m.in. warunki podwyższenia kapitału zakładowego w SuperScale, sprzedaży części udziałów posiadanych przez emitenta oraz spłaty pożyczek przez SuperScale na rzecz emitenta, poinformowano

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

dokumentacji dotyczącej udziału w finansowaniu projektu. W ramach porozumienia spółka przewiduje zaangażowanie w kwocie 300 mln zł w formie kapitału akcyjnego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej" - czytamy w komunikacie. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ze względu na fakt, iż zaangażowanie banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym spadło poniżej 10% całkowitego portfela należności od sektora niefinansowego, podał bank. Bank poinformował, że otrzymał decyzję Komisji

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V. 2) Została zawarta pomiędzy

Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki

akcji spółki reprezentujących 39,17% kapitału zakładowego spółki oraz 39,17% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz 2) umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki Robertem Wesołowskim o ograniczeniu zbywania akcji spółki w zakresie posiadanych przez niego 2 725 000

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

, uważają eksperci firmy doradczej Saski Partners. "Z naszych rozmów z inwestorami wynika, że krajowemu rynkowi coraz bardziej przyglądają się wyspecjalizowane fundusze oferujące przedsiębiorstwom dostęp do kapitału w formie różnego rodzaju długu i finansowania hybrydowego

Wielkie zmiany na rynku pracy. Unijne przepisy stworzą prawdziwy rynek pracownika

finansach, o żywieniu, o ruchu, ale prawdziwe zaangażowanie społeczne i to różnych społeczności, które funkcjonują w dużych firmach  - To może być integracja osób skupionych wokół jakichś zainteresowań: ktoś chodzi po górach, ktoś ma psy, kto inny koty, biega, ktoś ma dzieci, a kto inny nie - nie można

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 zł każda dla Quercus Multistrategy

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Best zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 690,65 tys. akcji serii G, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w cenie emisyjnej 27,5 zł każda, podała spółka. Emisja zostanie

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał zaangażowanie w Netii, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. "Nie mamy decyzji, czy i kiedy będziemy

Sasin: Ostrołęka C będzie kontynuowana, szukamy sposobu pełnego finansowania

Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił później, że strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa. Zapytany o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja z budowy bloku węglowego 1 000 MW

Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii P

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Uchwała przewiduje

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. "Przede wszystkim, ja - jako inwestor Maciej Wieczorek poprzez Glatton jestem inwestorem zaangażowanym w Mabion, więc moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak, rozważam dokapitalizowanie spółki Mabion przez

Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł

finansowanie dla spółek znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju, podpisano już 10 umów. Z kolei we wspieranym przez aniołów biznesu PFR Biznest, udało się zaangażować pierwsze 3 mln zł od polskich inwestorów, którzy chcą prywatnie wspierać startupy nie tylko kapitałem, ale też swoimi kontaktami i

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

prowadzi działalność w zakresie usług drukarskich w sektorze opakowań. Innova 6 jest spółką komandytowo-akcyjną, inwestycyjną o zmiennym kapitale będącą zarezerwowanym alternatywnym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy kapitałowej Innova Capital. W koncentrację będzie

Biznes lubi szybkie tempo. Czas usprawnić przesyłki

, że jest to najszybsza metoda transportu, pozwala tylko na krótko zaangażować kapitał przedsiębiorstwa i zachować płynność finansową. To bardzo ważne w obliczu obecnej sytuacji na świecie i związanych z nią niestabilnych kursów walut. Szybka dostawa towaru oznacza, że można od razu zacząć go

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. "Zarząd XTPL S.A. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

informacją nt. zmniejszenia zaangażowania w spółkę, prezes Kruka przypomniał, że co pewien czas sprzedaje niewielki pakiet akcji, a od końca 2014 roku suma posiadanych przez niego akcji spadła o niecałe 9% - z 2,07 mln sztuk do 1,89 mln sztuk. Równocześnie był w tym czasie kupującym - wziął udział w

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną lub przesyłową istnieje parametr, który rozlicza w kolejnym roku niewykonane inwestycje lub te wykonane dodatkowo, ponad planowane nakłady. Ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorców obniżałoby wysokość zwrotu z kapitału" - podkreślił Gawin

Platforma dla startupów FindFunds.pl uruchamia kolejne projekty inwestycyjne

. Ponadto umożliwiamy prostą dywersyfikację portfela inwestycyjnego nawet przy zaangażowaniu niewielkich środków. Rejestrując się na FindFunds.pl inwestor może łatwo poszerzyć swój portfel inwestycji. Dzięki niskim barierom wejścia umożliwiamy lokację drobnego kapitału w wiele atrakcyjnych projektów, przez

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

września 2018 roku TIM S.A. nabył 2 502 111 akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średnioważonej cenie 2,6 zł za 1 akcję, zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1% do 99,13%. 15 listopada 2018 roku Zarząd TIM S.A. postanowił podjąć działania mające na celu

Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji

m.in. Radia Zet. Na podstawie umowy przyrzeczonej spółka nabyła tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, które reprezentują 40% kapitału i głosów Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130 754 689 zł. W efekcie tej transakcji

Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures sprzedali 7,23% akcji w procesie ABB

za jedną akcję, podała spółka. W ramach ABB akcjonariusze chcieli sprzedać 14 mln akcji, stanowiących 9,93% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. "Intencją sprzedających jest ponowne zaangażowanie środków finansowych pozyskanych w

NFOŚiGW chce wydać do 200 mln zł na podwyższenie kapitału BOŚ Banku

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 1 czerwca 2016 r. deklarację przeznaczenia na podwyższenie kapitału banku kwoty do 200 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zaangażowanie to będzie możliwe w przypadku uzyskania przez Fundusz wymaganych przez stosowne przepisy zgód

"Rzeczpospolita" ma nowego inwestora. To spółka powiązana z Sorosem

;Rzeczpospolitą". Jak czytamy w komunikacie giełdowym KCI, na razie firmy zawarły "niewiążące porozumienie dotyczące warunków brzegowych ewentualnego zakupu przez Pluralis w dwóch transzach łącznie 691,3 tys. akcji Gremi Media, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego i 37,6 proc. głosów na walnym

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie

Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

FIZAN Energia z grupy PGE może zaangażować do 1 mld zł w Elektrownię Ostrołęka

Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki) w realizowany przez spółkę projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, opalanego węglem kamiennym

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

. [?] Dzięki takiemu rozwiązaniu, finansowanie nie będzie musiało wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, co może być praktycznym rozwiązaniem w nadchodzącym okresie. Podobnie obecne przepisy nie uprawniają do nabywania obligacji, co stanowiłoby ograniczenie możliwości wsparcia w okresie

M Food i jego główny akcjonariusz odrzucili ofertę Altus TFI ws. nabycia akcji

. Powodem decyzji podjętej przez zarząd emitenta jest zbyt wysokie - przekraczające standardy rynku kapitałowego - deklarowane zaangażowanie Altus TFI, wskazano w informacji. "Na dziś emitent nie przewiduje tak dużej koncentracji kapitału zakładowego w ramach jednego podmiotu

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Central Fund of Immovables Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład CFI Holding ponownie zwiększyła zaangażowanie w akcjonariacie Work Service - do 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu, podały obie spółki. CFI deklaruje chęć większego zaangażowania

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 4 IV o emisji do 110 mln akcji z pp

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda z prawem poboru, wynika z projektów

Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka

GetBack wystąpi do akcjonariuszy o zgodę na emisję do 70 mln akcji bez pp

ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub

Akcjonariusze Vistalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

zarekomendował niewypłacanie dywidendy za ub.r. w związku z koniecznością zaangażowania kapitału w działalność inwestycyjną, ale strategia spółki zakłada budowę trwałego potencjału dywidendowego. W ub.r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 40 gr na akcję

Niemal każdy będzie mógł czerpać zyski z najmu. Rynek czeka na ustawę

mieszkalnych, jak i komercyjnych. Ustawa ma jeszcze jeden cel: zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego i prywatnego kapitału krajowego na rynku nieruchomości. – W celu opracowania odpowiednich przepisów w tym zakresie powołano organ pomocniczy Rady Ministrów – międzyresortowy zespół do

GPW dopuściła Spyrosoft do obrotu na NewConnect

momencie powstania, w 2016 roku, zaczynaliśmy działać zaledwie z kilkoma współpracownikami, dzisiaj na pokładzie Spyrosoft jest już ponad 460 osób. Wspólnie osiągnęliśmy duży sukces. Aby wyrazić naszą wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i wytrwałość w rozwijaniu tego biznesu, zdecydowaliśmy się

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru, wynika z

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r.

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Polwax zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 20,87 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. "Mając na uwadze planowane zwiększone zaangażowanie środków

IBM: Polska powinna stawiać na chmurę, sztuczną inteligencję i kapitał ludzki

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - IBM uważa, że aby Polska nadążała za rozwojem technologicznym na świecie powinna stawiać szczególnie na trzy obszary: architektury chmury hybrydowej, sztuczną inteligencję i kapitał ludzki, poinformował dyrektor generalny IBM Polska Jarosław

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł, podano także. "Szczególnie istotnym elementem przeglądu było zlecenie przez zarząd doradcy zewnętrznemu przeprowadzenia

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Warunkowe podwyższenie kapitału

Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w PDH umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. PDH zakłada, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie 63 mln zł

zaangażowaniem w PDH Polska zarówno w formie zapewnienia tej spółce wkładu finansowego na kapitał własny, jak i poprzez wsparcie PDH Polska w pozyskaniu kapitału dłużnego, kapitału obrotowego i innych form finansowania. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów

Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym

. Na koniec czerwca 2017 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony jako stosunek długu netto do kapitału zaangażowanego (kapitał własny + oprocentowany dług netto) wynosił 35% i był niższy o 5 pkt. w porównaniu z końcem czerwca 2016 roku, podano także. "W ramach oferty

Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się

Wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE przekazuje pałeczkę sądom krajowym

. Frankowicze i ich obrońcy mogą się czuć zawiedzeni - mimo zadanych pytań dotyczących biegu przedawnienia roszczeń i możliwości występowania przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału TSUE nie odnosi się wprost. W pełni oddaje tu pałeczkę sądom krajowym. Jednak zdaniem Związku Banków Polskich, jednym

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2019 na dywidendę

%; * posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora; * posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 12,59 mld euro w 2016 r.

. "W 2016 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (15,9 mld zł, sekcja C), a także doradztwem w zakresie zarządzania (10,4 mld zł, sekcja M). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w wytwarzanie

Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu

GNB podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja, podał bank. Na 23 lutego zwołano

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 8,15 mld euro w 2017 r.

mld zł, sekcja K). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w handel hurtowy i detaliczny razem z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (-5,6 mld zł, sekcja G), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (-5,2

SPCC: Skandynawskie firmy planują inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro w ciągu kolejnych 5 lat, wynika najnowszego badania przeprowadzonego przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą ( SPCC). "

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

gazowej, podał koncern. PKN Orlen przekazał do Energi swoje stanowisko w tej sprawie w związku z zapytaniem skierowanym do koncernu przez Energę dotyczącym woli bezpośredniego zaangażowania finansowego Orlenu w budowę bloku przez Elektrownię Ostrołęka

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

czasie rzeczywistym menedżerom lepszą alokację kapitału i siły roboczej firmy. Wydajne firmy regularnie dokonują przeglądu i aktualizacji swoich działań na co najmniej trzy sposoby: usprawnienie istniejących procesów, przyjęcie najlepszych praktyk spoza organizacji oraz określenie najbardziej

Na co dzień inwestują w regionie, teraz pomagają. Przedsiębiorcy wspierają szpitale w walce z koronawirusem

Firmy związane z regionem w czasie pandemii starają się pomagać. I to nie tylko te z polskim kapitałem. Szczecin Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie to placówka, w której głównie rozgrywa się walka z koronawirusem w regionie. To właśnie do tej placówki najczęściej kierowane jest

Grupa Santander nie zamierza sprzedawać banku w Polsce 

. Podczas niedawnej konferencji prasowej w dniu 29 stycznia Przewodnicząca Grupy Santander Ana Botín bardzo wyraźnie odniosła się do zaangażowania Grupy w Polsce. Pytana o przyszłość polskiej jednostki, powiedziała: "Nie zamierzamy sprzedawać polskiego banku. Jest on tak samo ważną częścią