zaangażowanie kapitałowe

ME oczekuje zaangażowania kapitałowego od dostawcy technologii do el. jądrowej

Zjednoczonymi, ale także z innymi państwami. Oczekujemy, że wraz z technologią będzie dostawa kapitału, czyli że będzie udział kapitałowy danego państwa lub firmy z danego państwa połączony z dostawą technologii" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu

T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu Enei

grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji Enei, podała spółka. "Mając na uwadze podjętą przez radę nadzorczą decyzję, o

4Mobility rozmawia z potencjalnym partnerem i/lub inwestorem z branży energetyki

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora, podała spółka. "Przedmiotem ww. rozmów jest możliwość

Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

Pzp wskazuje, że jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania, zamawiający podejmuje odpowiednie środki, aby

Elemental Holding i Prime Minerals mają list intencyjny dot. współpracy

. Elemental rozważa też możliwość zaangażowania się kapitałowo w Prime Minerals. "Celem listu intencyjnego jest obustronna współpraca operacyjna, biznesowa i kapitałowa pomiędzy stronami" - czytamy w materiałach. W ramach realizacji zapisów listu

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

, emisji akcji, obligacji krótko lub średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze, - zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta, - zaangażowania

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Uzasadnieniem decyzji był fakt spadku zaangażowania Banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym poniżej

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane w innej spółce grupy kapitałowej Getin Holding" - czytamy w komunikacie. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie

Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

dywidendowej Enei pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, zastrzeżono także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii

CFI Holding chce mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność Work Service 

zaangażowania kapitałowego w Work Service. "Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do około 15% z około 12,61% ogólnej liczby głosów w spółce. Chcemy mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność spółki. Widzimy duże szanse na ewentualną, przyszłą

Enea ma list intencyjny z Iberdrolą ws. potencjalnej inwestycji w farmy offshore

osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku, podsumowano. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a

Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

; - czytamy w uchwale. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych

, który pozwala na implementację procesów zgodności regulacyjnej przy zachowaniu niezaprzeczalnej identyfikacji użytkowników. Węzeł regulacyjny w UKNF to forma zaangażowania w inicjatywę infrastruktury fintech, z potencjałem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. To także krok nadzorcy w kierunku

Jest decyzja: będzie przymusowa restrukturyzacja Getin Banku. Co dalej z posiadaczami kredytów w Getinie?

Jest decyzja: będzie przymusowa restrukturyzacja Getin Banku. Co dalej z posiadaczami kredytów w Getinie?

postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisji wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana" - napisała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie. Chodzi o to, że ponad dekadę temu biznesmen zobowiązał się do zapewnienia płynności banku, tak aby "jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik

Marcin Szuba nowym dyrektorem inwestycyjnym Esaliens TFI

jak portfele akcyjne funduszy czy pracownicze plany kapitałowe, które w ramach stosowanej polityki inwestycyjnej dają możliwość globalnego inwestowania" ? czytamy w komunikacie. "Zgodnie z zapowiedziami jesteśmy aktywni na rynku rekrutacyjnym, inwestując w

4Mobility: Potencjalny inwestor zamierza przeprowadzić audyt w spółce

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Firma zainteresowana zaangażowaniem kapitałowym w 4Mobility zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym, poinformowała spółka 4Mobility. "W związku z zainteresowaniem inwestora

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

. "Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki będzie na bieżąco dokonywał analizy

INC spodziewa się co najmniej kilkunastu debiutów na NewConnect w 2020 r.

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Na rynku NewConnect może zadebiutować co najmniej kilkanaście spółek w tym roku, oceniają przedstawiciele spółki INC. Ich zdaniem, m.in. modyfikacja podatku Belki powinna przyczynić się do większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 455 mln euro w V, konsensus: 750 mln euro

centralnego. Konsensus rynkowy wyniósł 750 mln euro nadwyżki C/A. "Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły

EBOR zainwestował 200 mln zł w zielone obligacje Cyfrowego Polsatu

pierwszą korporacyjną zieloną obligację w Polsce. Jest to przełomowa inicjatywa, która pokazuje, w jaki sposób coraz ważniejsze staje się rozwiązywanie problemów ekologicznych w Polsce. Zaangażowanie to dla nas szansa na połączenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego ze wsparciem dla zielonej

Spełnił się ostatni warunek w umowie Famuru z PFR i Mining Equipment Finance

, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur. "Powyższe zdarzenie było jednym z warunków zawieszających kapitałowego zaangażowania się Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Zamkniętego Aktywów

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

nadwyżki C/A. "Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 0,8 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

także analizował dostępne oferty faktoringu. Spółka rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie

Bloober ma 'short listę' doradców do obsługi potencjalnej fuzji

informowała, że w związku z licznymi zapytaniami od inwestorów branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Bloober Team, rozpoczęła rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną transakcję. Bloober Team to niezależny

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

inwestycje kapitałowe". Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy PFR byłby zaangażowany w realizację np. inwestycji infrastrukturalnych, państwowych lub samorządowych. Projekt ma także umożliwić PFR przystępowanie do funduszy kapitałowych po rozstrzygnięciu

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka. "Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Spółka zobowiązana jest do uzyskania zgody

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przedmiotu umowy przypada 77 tygodni od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej

MF ogłosi założenia strategii rozwoju rynku kapitał. na Konferencji IDM 9-11 III

obywateli" - czytamy w komunikacie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) razem z Ministerstwem Finansów zaangażowały się w prace nad budową Strategii rozwoju rynku kapitałowego we współpracy z Komisją Europejską, w ramach europejskiego Programu Wspierania Reform

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2019 na dywidendę

wypłacić banki spełniające wszystkie kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. "Rekomenduje się, by dywidendę z zysku za rok poprzedzający decyzję mogły wypłacić jedynie banki spełniające

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Mustache Sp. z o.o., spółka zależna 4fun Media, nabyła aktywa przedsiębiorstwa Mustache Warsaw za ok. 0,49 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że dzięki poczynionym inwestycjom kapitałowym, jak i rozwojowi marek produktowych

Wolontariusze Citi wspierają ratowników medycznych w Warszawie i Olsztynie

' punktów ich dnia"- czytamy w komunikacie. Ponad pół tysiąca wolontariuszy zaangażowało się finansowo w przygotowanie ciepłych posiłków dla kilkuset pracowników ratownictwa medycznego w Warszawie i Olsztynie. "Citi w Polsce (Citi Handlowy oraz

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

przez spółki giełdowe. Jego celem jest opracowanie dokumentu określającego spójne ramy raportowania, które pomogą spółkom w procesie udostępniania informacji o swoich działaniach i danych w zakresie ESG, posiadających walory użytkowe w procesie inwestycji na rynku kapitałowym, podano

Arts Alliance przejmuje Hyperion Alfa ASI SKA

zainteresowanymi współpracą z nami" ? dodał Zając. Dotychczas spółka była wydawcą trzech gier na konsolę Nintendo Switch ? Hyperide VR, Estiman oraz Dungeon & Aliens. Zamierza wydawać bezpośrednio nie więcej niż 1 projekt gry rocznie, niezależnie od zaangażowania kapitałowego w

Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami

komunikacie. "Pierwszy etap wprowadzania programu planów kapitałowych już za nami. To było duże wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w PPK. Z nowymi przepisami musieli zmierzyć się zarówno przedstawiciele największych firm, jak i instytucji finansowych. Nationale

4Mobility negocjuje z firmą finansową leasing i objęcie akcji

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w branży finansowej, dotyczące leasingu i możliwości zaangażowania kapitałowego, poinformowała spółka. "4Mobility rozpoczęło negocjacje z

Grupa INC chce pozyskać 100 mln zł dla swoich klientów w ciągu najbliższego roku

klientów ok. 100 mln zł" - dodał Śliwiński. W III kw. INC spodziewa się pierwszych debiutów spółek, które pozyskiwały kapitał na platformie CrowdConnect.pl. Najbliżej debiutu są SkinWallet oraz genXone, w którym Grupa INC jest także zaangażowana kapitałowo

Enea i Mitsubishi Hitachi mają zgodę UOKiK na utworzenie wsp. przedsiębiorcy

, sprężarek, turbin, maszyn i stali. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

, wykazała konieczność weryfikacji modelu finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie. Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty, jak Alibaba, Tencent, MFT czy Prosus. My.com działa pod takimi markami, jak My.Games, MyMail, MyChat, Maps.Me, myTarget czy myWidget. The Farm 51

Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Paliwa - spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen - podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, podała spółka. Termin składania ofert upływa 27 grudnia br. "

Enea i Mitsubishi Hitachi złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

prowadzi działalność produkcyjną w obszarze przemysłu stoczniowego i morskiego, urządzeń energetycznych, urządzeń energii jądrowej, sprężarek, turbin, maszyn i stali. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję

Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1,72 mld zl netto w l. 2020-2023

. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię

zasadności dokonania potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do ewentualnego zaangażowania kapitałowego w spółkę, a rozpoczęcie rozmów i udostępnienie dokumentacji nie zobowiązywało potencjalnego

BGK udzieli GK Immobile kredytów w związku z inwestycją Immobile K3 w Bydgoszczy

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - CDI 2, spółka zależna Grupy Kapitałowej Immobile, zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy kredytów: budowlanego do kwoty 31,38 mln zł, obrotowego VAT do 4 mln zł oraz inwestycyjnego do kwoty równej zaangażowaniu w ramach kredytu

PFR FIS nabył 49% Miejskiego Zarządu Budynków od Gminy Wałbrzych

. FIS staje się współudziałowcem MZB, ale zarząd spółki pozostanie bez zmian. Zaangażowanie FIS ograniczy się do jednego członka rady nadzorczej. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, MZB ma docelowo w stu procentach wrócić w ręce Gminy Wałbrzych. "Cieszymy się, że

PFR TFI: Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015

na rynku kanadyjskim i amerykańskim, natomiast z Rainbow Tours w Grecji, wyliczono w materiale. "Warto podkreślić, że zaangażowanie kapitałowe FEZ nie wymaga od firmy zmiany strategii. Fundusz nie włącza się w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa, tylko dostarcza

Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami nt. morskiej energetyki wiatrowej

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami w na temat zaangażowania w morską energetykę wiatrową, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Interesują na fotowoltaika i morska energetyka wiatrowa. Rozmawiamy z

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. W obecnych warunkach rynkowych jest to istotny

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

. W lutym br. CFI Holding zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do ok. 15% z około 12,61% ogólnej liczby głosów w spółce. Bartczak poinformował wówczas, że CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w Work Service. CFI Holding

Enea, Energa, PGE i PGNiG rozmawiają o wejściu kapitałowym w Polimex-Mostostal

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Enea, Energa i Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęły dziś kierunkowe rozmowy z Polimeksem-Mostostalem na temat potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Polimex, podały spółki

Nakłady inwestycyjne Enei wzrosną o 27% r/r do 2 768 mln zł w 2020 r.

. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Jakub Macuga zrezygnował z funkcji członka zarządu Dino Polska

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Jakub Macuga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Dino Polska, podała spółka. "Złożona rezygnacja została uzasadniona przez Jakuba Macugę potrzebą pełnego zaangażowania się w prace członka zarządu w

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Wdrożenie pierwszej tury pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zdaniem 86,7% badanych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service

dalsze wspieranie grupy podczas procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi, restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami, poinformowano. "Marcus Preston posiada wieloletnie doświadczenie w

Tadeusz Andrzejak zrezygnował z funkcji prezesa Pozbudu T&R

zaangażowanie się w rozpoczęty pierwszy etap procesu reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. [...], nadzór i koordynacja tego procesu oraz rzetelne jego przeprowadzenie. Proces ten polegać będzie na wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta, związanej ze stolarką okienną i drzwiową

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

finansowym Enea S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 4 czerwca 2020 roku, podsumowano. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest

Bank Pekao wprowadza m.in. odroczenie spłaty rat kredytowych na maks. 3 miesiące

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao proponuje czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań, wdrażając pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Bank oferuje m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3

Nextbike GmbH będzie głównym akcjonariuszem Nextbike Polska

, 51,7% głosów na WZA. "Mamy za sobą bardzo intensywne tygodnie. Cieszę się, że nasz dotychczasowy niemiecki partner zdecydował się wesprzeć nasze działania i planuje zwiększyć swój udział w akcjonariacie. Zaangażowanie kapitałowe Nextbike GmbH mityguje ryzyko

Movie Games i INC utworzyły Mill Games z myślą o rynku rumuńskim

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Movie Games i INC powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie

PKO BP dementuje informacje o negocjacjach z GetBack nt. finansowania

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski "stanowczo zaprzecza", by prowadził negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego z GetBack, podał bank. PKO BP odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka

Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

okresie na poziomie 74 671 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 57%. Największe zaangażowanie grupy kapitałowej Mostostal Zabrze w pierwszym kwartale 2020 roku dotyczyło dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii" - czytamy w raporcie

Czas na ratowanie Deutsche Bank? Inwestorzy wróżą bankructwo, akcje ostro w dół

2016 r. obawy o jego wypłacalność spowodowały przecieki, że na temat banku rozmawiano w niemieckim rządzie. Kanclerz Angela Merkel miała oświadczyć, że nie będzie go ratować publicznymi pieniędzmi. Inwestorów niepokoiło ogromne zaangażowanie banku na rynku instrumentów pochodnych i perspektywa zapłaty

Anwim nie weryfikuje planów związanych z importem paliw w 2020 r.

Zbigniew Łapiński. "Poziom ceny ropy na rynkach międzynarodowych nie jest kluczowym parametrem decydującym o skali importu planowanego przez Esppol Trade. Z punktu widzenia importera, im niższe ceny, tym mniejsze zaangażowanie finansowe" - powiedział Łapiński, cytowany

PZU: Ryzyko konieczności dokapitalizowania Aliora niższe niż wcześniej

. "Z punktu widzenia wymogów kapitałowych, podstawowych współczynników bank jest istotnie powyżej progów i wymagań regulacyjnych. Bank ma pewien bufor bezpieczeństwa. Dziś prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli się zaangażować dalej kapitałowo jest istotnie niższe niż było jakiś czas temu. Z

Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto

również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie" - czytamy dalej. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania w kopalnię Sierra Gorda, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury, kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota na dzień 31 grudnia 2019 r., podała spółka

Awbud: Cena w wezwaniu Abadon RE odpowiada wartości godziwej

. "Z perspektywy skali wsparcia finansowego udzielonego dotychczas spółce przez grupę kapitałową Murapol pozostaje zrozumiałe, że Abadon zamierza - przed zwiększeniem zaangażowania kapitałowego w strukturach właścicielskich emitenta - doprowadzić do ustrukturyzowania sposobu zapewniania przez Abadon

Szymon Ożóg został powołany na prezesa Nationale-Nederlanden PTE

Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zaangażowanie oraz ciężka praca sprawiły, że po pierwszej turze wdrożenia jesteśmy na podium instytucji finansowych prowadzących PPK. Przed nami kolejne wyzwania w trudnym czasie, w którym obecnie się znajdujemy. Mam nadzieję, że wspólnie z całym zespołem będziemy mogli

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

poinformowała, że zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

prowadzi działalność w zakresie usług drukarskich w sektorze opakowań. Innova 6 jest spółką komandytowo-akcyjną, inwestycyjną o zmiennym kapitale będącą zarezerwowanym alternatywnym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy kapitałowej Innova Capital. W koncentrację będzie

Koreańczycy zainwestują w Centralny Port Komunikacyjny. W piątek podpisanie umowy

dokument określający ramy rządowego wsparcia dla budowy CPK - mówi źródło Money.pl , które opisuje sprawę. Dodatkowo podpisane ma być też memorandum o współpracy. Według informacji portalu chodzi o zaangażowanie kapitałowe - Koreańczycy mają zainwestować i częściowo sfinansować budowę gigaportu. 

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej

Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw.

Intelligence oraz Fast White Cat. Na wynik finansowy grupy kapitałowej w pierwszym kwartale 2019 roku wpłynęły zwłaszcza: - zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych, - zaangażowanie zasobów ludzkich, związane z uruchomieniem

Enea: Rozmowy w sprawie finansowania Ostrołęki C nadal się toczą

zgodnie z harmonogramem. "Udział PGE był jedną z alternatyw do rozważenia, [jej wycofanie się] nie zamyka procesu" - dodał prezes. PGE podała wcześniej w tym tygodniu, że odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt

Enea ma ugodę rozwiązującą umowę ws. nabycia farmy wiatrowej Skoczykłody

przewidywany zakresu wpływu tego zdarzenia na wyniki finansowe 2019 roku oraz bieżącego okresu sprawozdawczego" - podano także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

niezależnego. Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku prawa. Od niemal 30 lat jest zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie

ZUE miało wstępnie 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.

operacyjnej: 6,3 mln zł (-80 mln zł), - zysk netto: 3,1 mln zł (-64 mln zł). Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZUE za rok 2019: - przychody ze sprzedaży: 996,2 mln zł (832,7 mln zł), - zysk

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

euro nadwyżki C/A. "Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 4,0 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

, wzmacniając finansową i kapitałową sytuację GetBack, dodano. "W ocenie Abris, podwyższenie kapitału zakładowego GetBack przyczyni się do rozwoju GetBack, w związku z czym Abris podkreślił, że nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania kapitałowego w GetBack"

UOKiK wydał zgodę ws. wspólnego przedsiębiorcy Famuru i funduszu PFR

(PFR) wspólnego przedsiębiorcy Mining Equipment Finance (SPV), poinformowała spółka. "W związku z powyższym spółka informuje o spełnieniu się jednego z warunków zaangażowania kapitałowego określonych w umowie określającej zasady wspólnego przedsięwzięcia zawartej w dniu

KNF: Trzy banki zaangażowane w kredyty CHF bez dywidendy za 2014 i 2015

. oraz za bieżący rok. Odpowiedni poziom adekwatności kapitałowej mają one osiągnąć do połowy 2016 r. Kilka dni temu KNF zaleciła bankom zaangażowanym w kredyty frankowe utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka

Grupa Lotos: Zaangażowanie w Polimery Police nie wykluczałoby bloku olejowego

Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Ewentualna inwestycja kapitałowa Grupy Lotos w Polimery Police nie oznacza, że koncern będzie musiał ograniczyć inne plany inwestycyjne, na przykład zrezygnować z budowy bloku olejowego w Gdańsku, poinformował ISBnews prezes Lotosu Mateusz A

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne zarządzające środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze szkodą dla rynku kapitałowego i wartości środków z IKE" - czytamy dalej

Famur ma umowę z PFR ws. inwestycji we wspólną spółkę celową

;Zaangażowanie kapitałowe obu stron jest uzależnione od spełnienia następujących warunków: - uzyskania zgody UOKIK na wspólne przedsięwzięcie, - zawarcia pomiędzy stronami innych wskazanych w umowie porozumień dotyczących realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Orlen Paliwa został sponsorem tytularnym siatkarzy Projektu Warszawa

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Orlen Paliwa - spółka z grupy kapitałowej Orlen - została sponsorem tytularnym Projektu Warszawa (wcześniej Onico Warszawa), drużyny wicemistrzów Polski w siatkówce, podała spółka. Siatkarska drużyna będzie objęta wsparciem przez trzy sezony

PGE rozmawia z Energą i Eneą ws. ewent. zaangażowania w budowę Ostrołęki C

;Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. oraz Enea S.A., w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i

Sasin:W Ostrołękę C zaangażowano 912,5 mln zł w kapitale,235 mln zł w pożyczkach

mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej

Mirosław Kowalik zrezygnował z funkcji prezesa Enei

administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze", gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie, podano również. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i

Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.

spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

. "Prognozy opublikowane w dniu 11 stycznia 2019 roku zostały przygotowane w oparciu o założenie kapitałowego zaangażowania inwestora w spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania bieżącej działalności spółki lub finansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych. Zakładany poziom

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, podała spółka. KE poinformowała, że została zastosowana standardowa dla drugiej fazy

PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Lidla

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Lidl i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) podpisały umowę dotyczącą prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), podało PKO TFI. "Wybór naszej firmy do prowadzenia PPK dla

PGE wstępnie zainteresowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

integracja działalności w ramach Grupy PGE" - czytamy w komunikacie. Realizacja transakcji będzie możliwa po przeprowadzeniu wyceny przez niezależnego doradcę oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych przez wszystkie zaangażowane podmioty, podano także. PGE

PGE wstępnie zainstalowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

integracja działalności w ramach Grupy PGE" - czytamy w komunikacie. Realizacja transakcji będzie możliwa po przeprowadzeniu wyceny przez niezależnego doradcę oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych przez wszystkie zaangażowane podmioty, podano także. PGE